Ribavirin Three Rivers 200 Mg

Kód 0148319 ( )
Registrační číslo 42/ 488/10-C
Název RIBAVIRIN THREE RIVERS 200 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Three Rivers Global Pharma Limited, London, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0148319 POR TBL FLM 168X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0180792 POR TBL FLM 168X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.