Rhino-Stas Galmed Dávkovací Nosní Sprej

Kód 0083773 ( )
Registrační číslo 69/ 065/97-C
Název RHINO-STAS GALMED DÁVKOVACÍ NOSNÍ SPREJ
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0083773 NAS SPR SOL 1X10ML+DÁ Nosní sprej, roztok, Nosní podání

nahoru

Příbalový létak RHINO-STAS GALMED DÁVKOVACÍ NOSNÍ SPREJ

1/4

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139835/2011

Příbalová informace - OTC

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej dávkovací nosní sprej musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalové informaci naleznete:1) Co je přípravek RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej a k čemu se používá2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej užívat3) Jak se přípravek RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej užívá4) Možné nežádoucí účinky5) Uchovávání přípravku RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej6) Další informace

RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej

(Xylometazolini hydrochloridum)

nosní sprej, roztok

Léčivou látkou je:1 ml roztoku obsahuje 1,0 mg xylometazolini hydrochloridum (0,1%)

Pomocné látky jsou:Roztok benzalkonium-chloridu 50% jako konservačního prostředku, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, glycerol 85%, čištěná voda.

Držitel rozhodnutí o registraciStada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

VýrobceStada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

1.) Co je Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej a k čemu se používáLék je alfasympatomimetikum, snižuje překrvení sliznice.Xylometazolin zužuje cévy, zduřelá sliznice v nosu oplaskne.Lék se používá ke krátkodobé léčbě k odstranění zduření nosní sliznice při rýmě, při záchvatovitě nastupující rýmě s vodnatou sekrecí (rhinitis vasomotorica), ke krátkodobé podpůrné léčbě alergické rýmy jako je senná rýma.

2/4

U chronické rýmy se vzhledem k nebezpečí ztenčení (atrofie) nosní sliznice smí Rhino-stas používat jen na doporučení lékaře – v kapitole 3.Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej dávkovací nosní sprej 0,1% je určen pro dospělé a děti od 6 let.

2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej užívat?

Neužívejte přípravek:Přípravek nesmíte používat u:

- přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku; - u suchého zánětu nosní sliznice (rhinitis sicca); - u dětí mladších než 6 let věku.

Vzhledem k obsahu konzervační látky benzalkoniumchloridu nesmí být přípravek použit při známé přecitlivělosti na tuto látku.

Kdy smíte používat Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej pouze po poradě se svým lékařem? V následujících případech smí být přípravek Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej používán pouze se zvýšenou opatrností. Poraďte se proto, prosím, nejdříve se svým lékařem, jestliže- užíváte léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO)) a jiné léky, které potenciálně zvyšují krevní tlak; - máte zvýšený nitrooční tlak, obzvláště glaukom (zelený zákal) s úzkým úhlem; - trpíte těžkým srdečním a oběhovým onemocněním (např. onemocněním věnčitých tepen, vysokým krevním tlakem); - máte nádor nadledvinek (feochromocytom); - trpíte poruchami látkové výměny (např. zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou).

Těhotenství a kojeníLék by neměl být v těhotenství používán, protože nebyla dostatečně stanovena jeho bezpečnost pro plod. Ani kojící ženy by neměly přípravek používat, neboť není známo, zda účinná látka proniká do mateřského mléka.

Na co musí být brán zřetel při použití přípravku u dětí? Obzvláště u dětí se vyvarujte dlouhodobého použití a předávkování. Toto léčivo se smí u dětí ve vyšších než doporučených dávkách používat pouze pod lékařským dohledem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebíDlouhodobé použití přípravku proti rýmě způsobujícího oplasknutí nosní sliznice může vést k chronickému otoku a následně k ztenčení nosní sliznice. Pacienti s glaukomem (zeleným zákalem), obzvláště s glaukomem s úzkým úhlem, se musí o používání xylometazolinového přípravku proti rýmě poradit s lékařem.

Na co musíte dbát, řídíte-li motorová vozidla, při obsluze strojů a při práci bez opory? Při delším používání nebo při vyšších dávkách xylometazolinových přípravků, než je doporučeno, nelze vyloučit celkové účinky se srdečními a oběhovými příznaky.

3/4

V těchto případech může být ovlivněna schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. Nemůžete pak dostatečně rychle a adekvátně reagovat na neočekávané a náhle vzniklé situace. Neřiďte auto ani jiné stroje. Nepoužívejte elektrické přístroje a stroje. Nepracujte bez pevné opory. Uvědomte si především, že alkohol ještě dále zhoršuje Vaši schopnost účastnit se silničního provozu. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkySoučasné použití přípravku Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej a určitých náladu zlepšujících léčiv (inhibitory MAO typu tranylcyprominu nebo tricyklická antidepresiva) může díky jejich účinkům na srdce a krevní oběh vést ke zvýšení krevního tlaku. Na toto pamatujte i v případě, že jste tyto léky používali krátce (14 dní) před použitím léku Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky. Pokud Vám nebo Vašemu dítěti bude lékař předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho o užívání přípravku Rhino-stas Galmed.

3.) Jak se přípravek Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej používá?Nedoporučí-li Vám lékař jinak, platí následující dávkovací schéma. Dodržujte, prosím, návod k použití, aby sprej Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej náležitě účinkoval. Nepřekračujte doporučenou dávku a délku používání přípravku.

Kolik a jak často máte Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej užívat? Nepředepíše-li lékař jinak, vstříknou si dospělí a školní děti sprej podle potřeby, nejvýše však 3krát denně, 1 vstřik do každé nosní dírky.

Jak dlouho máte nosní sprej Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej užívat? Bez porady s lékařem se nesmí přípravek u dospělého pacienta používat déle než 5 dní. Další použití se smí opakovat pouze po několikadenním vynechání přípravku. Délka používání přípravku u dětí musí být vždy konzultována s lékařem. Používání přípravku déle než 5 dní je vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice možné pouze za lékařské kontroly.

Co byste měli udělat zapomenete-li si vzít jednu dávku? Neužívejte příště dvojitou dávku, ale dále pokračujte podle dávkovacího schématu.

Upozornění pro případ předávkování. Co dělat, užili-li jste (úmyslně nebo náhodně) větší množství přípravku Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej?

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku se mohou vyskytnout následující příznaky: rozšíření očních zornic (mydriáza), nevolnost, promodrání rtů (cyanóza), horečka, křeče, srdeční a oběhové poruchy (zrychlení srdeční akce, poruchy srdečního rytmu, oběhový kolaps, vysoký krevní tlak), plicní poruchy (otok plic, poruchy dýchání), psychické poruchy. Kromě toho se podle okolností může vyskytnout spavost, pokles tělesné teploty, zpomalení srdeční akce, šoku podobný pokles krevního tlaku, vynechání dechu a bezvědomí.

4/4

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku Rhino-stas Galmed okamžitě vyhledejte lékaře!

4.) Možné nežádoucí účinkyJaké nežádoucí účinky se mohou při použití přípravku Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej vyskytnout? Dýchací cesty Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej může zvláště u citlivých pacientů vyvolat lehké přechodné podráždění (pálení nebo suchost) nosní sliznice. V jednotlivých případech může po odeznění účinku dojít k zvýšenému otoku sliznice (reaktivní hyperemie). Delší nebo příliš časté, stejně jako vyšší dávkování spreje Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej, než je doporučeno, může vést k podráždění (pálení nebo suchosti nosní sliznice) a k silnějšímu otoku sliznice, který je dále zhoršován větším užíváním přípravku (rhinitis medicamentosa). Tento účinek se může objevit již po 5 denní léčbě a při pokračující léčbě může vyvolat trvalé poškození nosní sliznice s tvorbou strupů (rhinitis sicca).

Nervový systém Velmi zřídka se může objevit bolest hlavy, nespavost nebo také únava.

Srdce a krevní oběh Při použití se mohou zřídka až příležitostně vyskytnout účinky na srdce a krevní oběh, jako bušení srdce, zrychlení tepu, vzestup krevního tlaku. Vyskytnou-li se u Vás jiné nežádoucí účinky, které nejsou popsané v této příbalové informaci, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5.) Uchovávání přípravkuDatum použitelnosti je uvedeno na krabičce i lahvičce. Po prvním otevření se lék nesmí užívat déle než 6 měsíců. Nepoužívejte lék po tomto datu.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.) Další informaceUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:Velikost balení: 10 ml roztoku

Datum revize10.8.2011

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci -firmy Stada Arzneimittel.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/6

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139835/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej

0,1% nosní sprej, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml roztoku obsahuje 1,0 mg xylometazolini hydrochloridum

Pomocné látky viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

nosní sprej, roztok

čirý, bezbarvý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace K odstranění zduření nosní sliznice při akutní rýmě, při záchvatovitě nastupující rýmě s vodnatou sekrecí (rhinitis vasomotorica) a alergické rýmě. Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej je určen pro dospělé a děti od 6 let.

4.2. Dávkování a způsob podávání

Rhino-Stas Galmed dávkovací nosní sprej Není-li předepsáno jinak, vstříknou si dospělí a školní děti až 3krát denně 1 vstřik do každé nosní dírky podle potřeby. Dávkování závisí na individuální odpovědi a klinické citlivosti.

Bez porady s lékařem se nesmí přípravek používat déle než 5 dní.

Další použití se smí opakovat pouze po několikadenním vynechání přípravku. Délka používání přípravku u dětí musí být vždy konzultována s lékařem. Používání přípravku při chronické rýmě je vzhledem k nebezpečí atrofie nosní sliznice možné pouze za lékařské kontroly.

4.3. Kontraindikace Přípravek se nesmí používat u: - přecitlivělosti na složky přípravku - u suchého zánětu nosní sliznice (rhinitis sicca)

Rhino-Stas Galmed dávkovací nosní sprej 0,1% se nesmí používat u dětí mladších 6 let. Vzhledem k obsahu konzervační látky benzalkonium-chloridu nesmí být přípravek použit při známé přecitlivělosti na tuto látku.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Přípravek smí být použit pouze po pečlivém zvážení přínosu oproti riziku u pacientů: - léčených inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO) a jinými léky, které potenciálně zvyšují krevní tlak

2/6

- se zvýšeným nitroočním tlakem, obzvláště u glaukomu s úzkým úhlem - s těžkým srdečním a oběhovým onemocněním (např. u koronární choroby srdeční, u hypertenze) - s feochromocytomem - s metabolickými poruchami (např. hyperthyreóza, diabetes mellitus)

Používání přípravku v těhotenství a kojícími ženami Xylometazolin by neměl být v těhotenství používán, protože nebyla dostatečně stanovena jeho bezpečnost pro plod. Ani kojící ženy by neměly přípravek používat, neboť není známo, zda léčivá látka proniká do mateřského mléka.

Sympatomimetická dekongestiva mohou obzvláště při dlouhodobějším použití nebo při

předávkování vést k reaktivní hyperémii. Tento rebound efekt způsobuje zúžení dýchacích cest a následkem toho pak pacient používá léčivo opakovaně až chronicky. Následkem jsou chronické otoky nosní sliznice (rhinitis medicamentosa) až atrofie nosní sliznice (ozena).

V lehčích případech je možné přerušit používání sympatomimetika střídavě v jedné nosní dírce dokud potíže nevymizí a tím zachovat alespoň částečně dýchání nosem.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Při současném použití inhibitorů monoaminooxidázy, např. tranylcyprominu nebo tricyklických antidepresiv, může v důsledku kardiovaskulárního působení těchto látek docházet ke zvýšení krevního tlaku.

4.6. Těhotenství a kojení

Xylometazolin by neměl být v těhotenství používán, protože nebyla dostatečně stanovena jeho bezpečnost pro plod. Ani kojící ženy by neměly přípravek používat, neboť není známo, zda léčivá látka proniká do mateřského mléka.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Při delším používání nebo při vyšších dávkách xylometazolinových kapek nelze vyloučit systémové účinky s kardiovaskulárními příznaky. V těchto případech může být ovlivněna schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.

4.8. Nežádoucí účinky Dýchací cesty Přípravek může zvláště u citlivých pacientů vyvolat lehké přechodné podráždění (pálení nebo suchost nosní sliznice). V jednotlivých případech může po odeznění účinku dojít k zvýšenému otoku sliznice (reaktivní hyperemie). Delší nebo příliš časté, stejně jako vyšší dávkování xylometazolinu může vést k pálení nebo suchosti nosní sliznice, a rovněž i k reaktivní kongesci s rhinitis medicamentosa. Tento efekt se může objevit již po 5 denní léčbě a při pokračující léčbě může vyvolat trvalé poškození s tvorbou strupů (rhinitis sicca).

Nervový systém Velmi zřídka se může objevit bolest hlavy, nespavost nebo také únava.

3/6

Srdce a krevní oběh Při topickém intranazálním použití může zřídka až příležitostně dojít k systémovým sympatomimetickým účinkům jako např. bušení srdce, zrychlení pulsu, vzestup krevního tlaku.

4.9. Předávkování Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku se mohou vyskytnout následující příznaky: Mydriáza, nevolnost, zvracení, cyanóza, horečka, křeče, tachykardie, srdeční arytmie, oběhový kolaps, srdeční zástava, hypertenze, plicní edém, poruchy dýchání, psychické poruchy. Kromě toho podle okolností může dojít k útlumu centrálně nervových funkcí se spavostí, poklesem tělesné teploty, bradykardií, šokem podobným hypotenzi, apnoí a komatem.

Léčebná opatření při předávkování Podání živočišného uhlí, výplach žaludku, kyslíková léčba. Ke snížení krevního tlaku se podává fentolamin 5 mg ve fyziologickém roztoku pomalu i.v. nebo 100 mg perorálně. Vazopresorika jsou kontraindikována. V případě potřeby se musí snížit teplota antipyretiky a podat protikřečová léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: sympatomimetikum ATC kód: R01AA07

Xylometazolin, derivát imidazolu, je alfa adrenergní sympatomimetikum.

Působí

vazokonstrikčně a odstraňuje tak otoky sliznice. Nástup účinku lze obvykle pozorovat v průběhu 5-10 minut a projeví se ulehčením nosního dýchání prostřednictvím odstranění otoku sliznice a lepším odtokem sekretu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetické údaje u člověka nejsou k dispozici. Příležitostně stačí intranazálně aplikované množství k vyvolání systémových účinků: např. v centrálním nervovém systému a kardiovaskulárním systému.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti a) akutní toxicita Studie akutní toxicity byly provedeny na různých druzích zvířat a odlišnými aplikačními cestami. Hlavní symptomy byly poruchy srdečního rytmu, tremor, neklid, tonicko-klonické křeče, hyperreflexie, dyspnoe a ataxie.

b) subchronická a chronická toxicita Výzkumy s opakovaným perorálním podáváním byly prováděny na potkanech (6, 20 a 60 mg/kg/den) a psech (1, 3, a 10 g/kg/den) po dobu 3 měsíců. U potkanů byla ve všech dávkových skupinách zjištěna mortalita, redukovaný příjem potravy, snížený přírůstek váhy a po 60 mg/kg denně mírně snížené hodnoty glykémie. Patologické změny jsou projevem vysokého krevního tlaku a ztráty elasticity cévní intimy. U zvířat, která přežila, nebyly pozorovány žádné změny pouze ve skupině s dávkou 6 mg/kg/den. U psů byly pozorovány ve všech dávkových skupinách změny laboratorních testů (GTP, CPK, LDH) a EKG a od dávky 3 mg/kg/den také zvýšená mortalita a váhový úbytek. Ve skupině s nejvyšší dávkou se objevily patologické změny na srdci, ledvinách, játrech a gastrointestinálním traktu. Od dávky závislé funkční a morfologické změny se převážně odvodily z přetrvávající

4/6

vasokonstrikce. Neexistují žádné údaje ze studií chronické toxicity xylometazolinu na zvířatech. c) mutagenní a karcinogenní účinek Vyšetření mutagenity v Amesově testu a mikrojaderném testu u myší byly negativní. Dlouhodobé studie karcinogenního účinku xylometazolinu nejsou k dispozici.

d) reprodukční toxicita Reprodukční toxicita xylometazolinu není dostatečně prozkoumána. U potkanů se po jedné expozici během organogenezy objevila snížená váha plodu (intrauterinní retardace růstu). Po intravenózní injekci bylo u morčat a králíků popsáno zvýšení oxytocinové aktivity. Neexistují dostatečné zkušenosti s použitím xylometazolinu u žen v době těhotenství a v době kojení. Studie u 207 těhotných žen, které pravděpodobně v prvních třech měsících těhotenství xylometazolin užívaly, neprokázala žádné zvýšení počtu malformací (5/207). Neexistují studie zjišťující jestli se xylometazolin vylučuje do mateřského mléka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek 1 ml roztoku obsahuje: Roztok benzalkonium-chloridu 50% jako konservačního prostředku, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, glycerol 85%, čištěná voda.

6.2. Inkompatibility Neuvedeno.

6.3. Doba použitelnosti 5 let. Po prvním otevření se lék nesmí používat déle než 6 měsíců. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

6.5. Druh obalu a velikost balení

Rhino-Stas Galmed dávkovací nosní sprej 10 ml roztoku. Hnědá skleněná lahvička s plastovým šroubovacím aplikátorem s tlakovým dávkovačem opatřeným uzávěrem, krabička.

5/6

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním K nosnímu podání.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

69/065/97-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.01.1997/ 24.6.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU 16.5.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej 0,1%

nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje 1,0 mg léčivé látky xylometazolini hydrochloridum (0,1%). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok benzalkonium- chloridu 50% jako konservačního prostředku, monohydrát kyseliny

citronové, dihydrát citronanu sodného, glycerol 85%, čištěná voda. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Nosní sprej, roztok 10 ml roztoku 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte po ukončení doby použitelnosti. Po prvním otevření se tento přípravek nesmí používat déle než 6 měsíců! 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vrat’te do lékárny! 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D61118 Bad Vilbel, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 69/065/97-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže:

2

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Snižuje překrvení nosní sliznice. Pro dospělé a děti od 6 let. Nepředepíše-li lékař jinak, vstříkne se sprej podle potřeby, nejvýše však 3krát denně 1 vstřik do každé nosní dírky. Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 5 dní. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Rhino-Stas Galmed

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek lahvičky 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej 0,1%

nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Nosní podání 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml roztoku 6.

JINÉ

Snižuje překrvení nosní sliznice. Pro dospělé a děti od 6 let. Nepředepíše-li lékař jinak, vstříkne se sprej podle potřeby, nejvýše však 3krát denně 1 vstřik do každé nosní dírky. Obsahuje benzalkonium – chlorid jako konservační látku. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte po ukončení doby použitelnosti. Po prvním otevření se tento přípravek nesmí používat déle než 6 měsíců! Logo STADA Arzneimittel AG

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.