Řepíková Nať

Kód 0076589 ( )
Registrační číslo 94/ 925/97-C
Název ŘEPÍKOVÁ NAŤ
Režim prodeje vyhrazený léčivý přípravek
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Megafyt Pharma s.r.o., Vrané nad Vltavou, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0076589 POR SPC 1X50GM Léčivý čaj, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ŘEPÍKOVÁ NAŤ

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29211/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Řepíková nať Agrimoniae herba

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Agrimoniae herba 50 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně: jako pomocný prostředek při lehkých nespecifických průjmových onemocněních.Zevně: při lehkých zánětech dutiny ústní a lehkých zánětlivých onemocněních kůže.

Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

zevně:

Neužívejte na velkoplošná poškození kůže nebo mokvající ekzémy.

PŘÍPRAVA

vnitřně: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat a pak

se scedí. Čaj se pije teplý 2 – 3 x denně.

zevně: 2 polévkové lžíce drogy se vaří s 0,5 l vody a po 10 min varu se nechají 15 min

vyluhovat, pak se scedí. Odvar se používá několikrát denně ke kloktání, obkladům, případně koupelím.Nálev i odvar se připravují vždy čerstvé, bezprostředně před použitím.

Délka léčby:

vnitřní užití (při průjmech): Přípravek užívejte nejdéle 2-3 dny. Pokud se během této dobypříznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

zevní užití: Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se do 1 týdne příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se během užívání přípravku při průjmu u Vás objeví horečka, krev ve stolici nebo zvracení, ihned navštivte lékaře.Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.Vzhledem k nedostatku údajů se užívání v době těhotenství a kojení nedoporučuje.

Strana 2 (celkem 2)

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HMOTNOST

50,0 g

PN 01-02

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/925/97-C

EAN CODE

859 400 307 5155

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

ŘEPÍKOVÁ NAŤ

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls29211/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Řepíková nať

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Agrimoniae herba

50,0 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj.

Popis přípravku: papírový sáček, uvnitř usušená řepíková nať řezaná.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně při lehkých nespecifických průjmových onemocněních.Zevně: při lehkých zánětech dutiny ústní a lehkých zánětlivých onemocněních kůže.

Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

4.2

Dávkování a způsob podání

vnitřně: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté

nádobě, pak se scedí. Nálev se pije se 2 - 3 x denně. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně: 2 polévkové lžíce drogy se vaří 10 min s 0,5 l vody, pak se nechají 15 min vyluhovat

v zakryté nádobě a pak se scedí. Teplý odvar se používá několikrát denně ke kloktání, obkladům, případně koupelím. Odvar se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku.

zevně: velkoplošná poškození kůže, mokvající ekzémy

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nejsou uváděna.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.6

Těhotenství a kojení

Strana 2 (celkem 3)

Bezpečnost v těhotenství a při kojení nebyla stanovena. Vzhledem k nedostatku údajů se použití u těhotných a kojících žen nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

ATC-kód: V11

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmaka – adstringens, mírné choleretikum, spasmolytikum, antiflogistikum.

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

K přípravku jsou však k dispozici tyto informace:

Třísloviny katechinového typu spolu s flavonoidy a malým množstvím silice působí pozitivně při nespecifických průjmových onemocněních a při zánětlivých onemocněních kůže a sliznic. Malé množství tříslovin spolu s flavonoidy se podílí na choleretickém účinku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Neobsahuje žádné pomocné látky.

6.2

Inkompatibility

Je určen k přímé aplikaci, inkompatibility nepřicházejí v úvahu.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby. Nálev i odvar připravený podle návodu jsou určeny k okamžité spotřebě.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Strana 3 (celkem 3)

Papírový sáček, papírová skládačka, příbalová informace na skládačce.

Velikost balení: 50,0 g

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/925/97-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21. 11. 1997 / 28. 5. 2003

10.

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29211/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Řepíková nať Agrimoniae herba

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Agrimoniae herba 50 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně: jako pomocný prostředek při lehkých nespecifických průjmových onemocněních.Zevně: při lehkých zánětech dutiny ústní a lehkých zánětlivých onemocněních kůže.

Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

zevně:

Neužívejte na velkoplošná poškození kůže nebo mokvající ekzémy.

PŘÍPRAVA

vnitřně: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat a pak

se scedí. Čaj se pije teplý 2 – 3 x denně.

zevně: 2 polévkové lžíce drogy se vaří s 0,5 l vody a po 10 min varu se nechají 15 min

vyluhovat, pak se scedí. Odvar se používá několikrát denně ke kloktání, obkladům, případně koupelím.Nálev i odvar se připravují vždy čerstvé, bezprostředně před použitím.

Délka léčby:

vnitřní užití (při průjmech): Přípravek užívejte nejdéle 2-3 dny. Pokud se během této dobypříznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

zevní užití: Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se do 1 týdne příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se během užívání přípravku při průjmu u Vás objeví horečka, krev ve stolici nebo zvracení, ihned navštivte lékaře.Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.Vzhledem k nedostatku údajů se užívání v době těhotenství a kojení nedoporučuje.

Strana 2 (celkem 2)

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HMOTNOST

50,0 g

PN 01-02

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/925/97-C

EAN CODE

859 400 307 5155

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

ŘEPÍKOVÁ NAŤ

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.