Reparil- Dragées

Kód 0057352 ( )
Registrační číslo 85/ 186/71-C
Název REPARIL- DRAGÉES
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MADAUS GmbH, Kolín nad Rýnem, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0009619 POR TBL OBD 100X20MG Obalená tableta, Perorální podání
0057352 POR TBL OBD 40X20MG Obalená tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

REPARIL-Dragées obalené tablety escinum Antiflogistikum, venofarmakum. K léčbě otoků po operacích, úrazech, zánětech a žilních poruchách. 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 obalená tableta obsahuje: Escinum 20 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktosy aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

40 (100) obalených tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte při teplotě 15-25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 85/186/71-C 13. ČÍSLO ŠARŽE 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí zpočátku 3krát denně 2 tablety, jako udržovací dávku pak 3krát denně 1 tabletu po jídle. Dětem se podává 2-3krát denně 1 tableta. Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se tekutinou. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Reparil-Dragées

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Reparil- Dragées obalené tablety escinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MADAUS GmbH, Německo 3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.