Oxytocin Ferring-Léčiva 2 Iu

Kód 0000543 ( )
Registrační číslo 56/ 483/69-A/C
Název OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 2 IU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0000543 INJ SOL 5X2ML/2UT Injekční roztok, Injekce

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> Papírová krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OXYTOCIN FERRING – LÉČIVA 2 IU Oxytocinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

2 IU v 2 ml injekčního roztoku 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Hemihydrát chlorbutanolu, kyselina octová 98%, vody na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok 5 amp. po 2 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenózní, intramuskulární, intrauterinní nebo intranazální aplikaci Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce . Ichovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Ferring – Léčiva,a.s. Jesenice u Prahy Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 56/483/69-A/C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek na ampulce 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oxytocin Ferring – Léčiva 2 IU Injekční roztok 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

K i.v., i.m., i.u. a i.n. aplikaci 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š. 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5x 2ml 6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.