Osagrand 3 Mg/3 Ml

Kód 0166413 ( )
Registrační číslo 87/ 468/11-C
Název OSAGRAND 3 MG/3 ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0166412 INJ SOL 1X3ML/3MG Injekční roztok, Injekce
0166413 INJ SOL 4X3ML/3MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak OSAGRAND 3 MG/3 ML

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195226/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Osagrand 3 mg/3 ml

injekční roztok

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Osagrand a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Osagrand používat3. Jak se přípravek Osagrand používá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Osagrand uchovávat6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK OSAGRAND A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Osagrand patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje kyselinu ibandronovou. Neobsahuje hormony.

Přípravek Osagrand může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní hmoty u většiny žen, které jej užívají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Osagrand může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratlů), ale ne u krčku stehenní kosti.

Osagrand 3 mg/3 ml injekční roztok v ampulce je roztok pro intravenózní podání prováděné zdravotnickým personálem. Neaplikujte si injekci přípravku Osagrand sami.

Přípravek Osagrand Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza je řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kosti v dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy. Dalšími faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:

-

nedostatečný přívod vápníku a vitaminu D v potravě;

-

kouření cigaret nebo nadměrné pití alkoholu;

-

nedostatek chůze nebo jiné fyzické aktivity zatěžující kostru;

2

-

výskyt osteoporózy v rodině.

Mnoho osob s osteoporózou netrpí žádnými příznaky. Pokud nemáte žádné příznaky, nemusíte o svém onemocnění vůbec vědět. Při osteoporóze je však u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku zlomeniny, když upadnete nebo si jinak ublížíte. Zlomenina prodělaná po 50. roce věku může být známkou osteoporózy. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolest zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.Přípravek Osagrand zabraňuje úbytku kostní hmoty při osteoporóze a ztracenou kostní hmotu pomáhá obnovovat. Osagrand tedy snižuje riziko vzniku zlomeniny.

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamin D; pravidelnou chůzi nebo jiné cvičení zatěžující kostru, nekouřit, nepít nadměrné množství alkoholu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKOSAGRAND POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Osagrand

-

Pokud máte, nebo jste v minulosti měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Prosím konzultujte tuto skutečnost s Vaším lékařem.

-

Jestliže jste přecitlivělá (alergická) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku přípravku Osagrand.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Osagrand je zapotřebíNěkteré osoby musí být při používání přípravku Osagrand obzvlášť opatrné. Poraďte se se svým lékařem:

-

Pokud máte nebo jste někdy měla potíže s ledvinami, selhání ledvin, pokud jste někdy podstoupila dialýzu nebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat Vaše ledvin.

-

Jestliže Vám byla prokázána porucha metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitaminu D).

-

Pokud dostáváte přípravek Osagrand, měla byste užívat doplňky obsahující vápník a vitamin D. Pokud je nemůžete užívat, měla byste informovat svého lékaře.

-

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je-li u Vás plánován stomatologický zákrok, oznamte svému stomatologovi, že jste léčena přípravkem Osagrand.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná nebo pokud byste mohla otěhotnět, neužívejte přípravek Osagrand. Pokud kojíte, budete muset s kojením přestat, abyste mohla dostávat přípravek Osagrand.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůMůžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Je velmi málo pravděpodobné, že by Osagrand ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Osagrand

3

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce (3 ml), tzn. je v podstatě bez obsahu sodíku.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK OSAGRAND POUŽÍVÁ

Doporučené dávkování přípravku Osagrand ve formě intravenózních injekcí je 3 mg (1 ampulka) jedenkrát za 3 měsíce.

Injekce podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. Sama si injekce přípravku Osagrand neaplikujte.

Injekční roztok přípravku Osagrand musí být podán výhradně do žíly, nikoli do jiné části těla.

Další používání přípravku OsagrandPro dosažení maximálního účinku léčby je důležité pokračovat v aplikaci injekcí každé tři měsíce tak dlouho, jak Vám je Váš lékař bude předepisovat. Osagrand může léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou budete podstupovat léčbu, přestože nemusíte zaznamenat či pociťovat rozdíl.Rovněž byste měla užívat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamin D, tak jak Vám doporučí lékař.

Jestliže bylo podáno více přípravku Osagrand, než měloMůže se stát, že budete mít nízkou hladinu vápníku, fosforu nebo hořčíku v krvi. Váš lékař podnikne odpovídající kroky k nápravě změn a může Vám dát injekci obsahující zmíněné minerály.

Jestliže byla vynechána dávku přípravku OsagrandMěla byste si co nejdříve sjednat novou návštěvu lékaře, který Vám dá další injekci. Poté budete opět dostávat injekce vždy po 3 měsících od data poslední injekce, kterou jste obdržela.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Osagrand nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento lék.

Prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, závažná nevolnost nebo zvracení.

Příznaky podobné chřipce (pokud Vám kterýkoli z těchto účinků začne působit obtíže nebo pokud trvá více než několik dní).

Bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti.

Bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

4

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

bolest hlavy;

pálení žáhy, bolest žaludku (jako jsou „gastroenteritida“ nebo „gastritida“), porucha trávení, nevolnost, průjem nebo zácpa;

vyrážka;

bolest nebo ztuhlost svalů, kloubů nebo zad;

příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, únavy, bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů);

únava.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)

bolest kostí;

pocit slabosti;

závratě;

plynatost

zánět žil a bolest nebo poranění v místě vpichu.

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1 000)

reakce přecitlivělosti; otoky obličeje, rtů a úst (viz alergie);

svědění;

bolest nebo zánět oka.

 Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů

dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000)

postižení čelisti nazývané „osteonekróza čelisti“.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK OSAGRAND UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Osagrand 3 mg/3 ml injekční roztok v ampulce po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na injekční stříkačce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zdravotník, který aplikuje injekci, musí zlikvidovat nevyužitý zbývající roztok a odložit injekční stříkačku a injekční jehlu do příslušné nádoby na odpad.

5

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co injekční roztok přípravku Osagrand 3 mg/3 ml v ampulce obsahujeLéčivou látkou je kyselina ibandronová. Jedna ampulka obsahuje 3 mg kyseliny ibandronové ve 3 ml roztoku (3,375 mg monohydrátu natrium-ibandronátu).

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina octová 98%, trihydrát octanu sodného a voda na injekci.

Jak injekční roztok přípravku Osagrand 3 mg/3 ml v ampulce vypadá a co obsahuje toto baleníOsagrand 3 mg/3 ml injekční roztok je bezbarvý roztok bez přítomnosti částic v ampulce z bezbarvého skla.Jedna ampulka obsahuje 3 ml roztoku.

Velikost balení: 1 nebo 4 ampulky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceZentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Osagrand 3 mg/3 mlinjekční roztok

Slovenská republika

Osagrand 3 mg/3 ml injekčný roztok

Polsko

Osagrand

Litva

Osagrand 3 mg/3 ml šķīdums injekcijām

Lotyšsko

Osagrand 3 mg/3 ml injekcinis tirpalas

Estonsko

Osagrand 3 mg/3 ml

Maďarsko

Osagrand 3 mg/3ml oldatos injekció

Rumunsko

Osagrand 3 mg/3 ml solutie injectabila

Bulharsko

Осагранд 3 mg/ 3 ml Инжекционен разтвор

Slovinsko

Osagrand 3 mg/ 3 ml raztopina za injiciranje

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.11.2011

6

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY

Další informace jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku.

Aplikace přípravku Osagrand 3 mg/3 ml v ampulce obsahuje:Přípravek Osagrand 3 mg/3 ml v ampulce musí být aplikován intravenózně během 15 - 30 vteřin.

Roztok je dráždivý, proto je důležité přísně dodržovat intravenózní způsob podání. V případě neúmyslné aplikace roztoku do tkáně v okolí žíly může u pacienta dojít k lokálnímu podráždění, bolestivosti a zánětu místa vpichu.

Přípravek Osagrand 3 mg/3 ml v ampulce nesmí být mísen s jinými roztoky s obsahem vápníku (např. se složeným roztokem Ringer-laktátu, vápenatou solí heparinu) ani s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky. V případě, že je přípravek Osagrand podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5 %).

Vynechání dávky:Při vynechání dávky má být injekce přípravku Osagrand aplikována co možná nejdříve. Další dávky mají být podávány každé 3 měsíce od data poslední injekce.

Předávkování:K dispozici nejsou žádné specifické údaje o léčbě předávkování kyselinou ibandronovou.Podle dostupných údajů může intravenózní předávkování touto třídou sloučenin vést k hypokalcémii, hypofosfatémii a hypomagnesémii, které jsou příčinou parestézie. V závažných případech je možné podat intravenózní infuzi odpovídajících dávek kalcium-glukonátu, fosforečnanu draselného nebo sodného a magnesium-sulfátu.

Obecné údaje:Přípravek Osagrand 3 mg/3 ml v ampulce, stejně jako další bisfosfonáty podávané intravenózně, může vyvolat přechodné snížení hladin vápníku v krevním séru.

Je třeba provést vyšetření na hypokalcémii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu, které mají být léčeny před zahájením injekčního podávání přípravku Osagrand. U všech pacientů je důležitý příjem vápníku a vitaminu D v přiměřeném množství. Všichni pacienti musí dostávat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamin D.

Pacienti současně trpící onemocněním ledvin nebo užívající léčivé přípravky, které potenciálně mohou mít nežádoucí účinky na ledviny, mají být během léčby pravidelně kontrolováni v souladu s postupy správné lékařské praxe.

Všechen nevyužitý injekční roztok, injekční stříkačka a injekční jehla musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními nařízeními.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195226/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Osagrand 3 mg/3 mlinjekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna ampulka obsahuje acidum ibandronicum 3 mg (jako natrii ibandronas monohydricus3,375 mg) ve 3 ml roztoku.Koncentrace acidum ibandronicum v injekčním roztoku je 1 mg/ml.

Pomocné látky: Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, tj. je prakticky bez obsahu sodíku.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.Bezbarvý roztok bez přítomnosti částic.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku femuru nebyla stanovena.

4.2 Dávkování a způsob podávání

Dávkování:Doporučená dávka kyseliny ibandronové je 3 mg, podávaná formou intravenózní injekce (doba aplikace 15 - 30 vteřin) jedenkrát za tři měsíce.Pacientky musí dostávat doplňky vápníku a vitaminu D (viz body 4.4 a 4.5).Pokud dojde k vynechání dávky, má být injekce aplikována co možná nejdříve. Poté je třeba naplánovat další aplikaci injekcí v intervalu 3 měsíců od data poslední injekce.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku Osagrand u jednotlivých pacientek, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

2

Zvláštní skupiny pacientek

Pacientky s poškozením ledvinÚprava dávky není nutná u pacientek s mírným až středně závažným poškozením ledvin, kdy hodnota kreatininu v séru je rovna nebo menší než 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo u nichž je clearance kreatininu (zjištěná nebo předpokládaná) rovna 30 ml/min nebo vyšší.Injekční podávání přípravku Osagrand se pro omezené údaje z klinických studií nedoporučuje u pacientek s hodnotou kreatininu v séru nad 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo s clearance kreatininu (zjištěnou nebo předpokládanou) pod 30 ml/min (viz body 4.4 a 5.2).

Pacientky s poškozením jaterÚprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší populaceÚprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populaceU dětí nemá relevantní užití, proto nebyla kyselina ibandronová u pediatrické populace studována.

Způsob podáníK intravenóznímu podání.Je nutné přísně dodržovat intravenózní způsob podání (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na ibandronovou kyselinu nebo na kteroukoli pomocnou látku.

-

Hypokalcémie.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Chybné podáníJe nutné přísně dodržovat intravenózní způsob podání. Musí být zabezpečeno, aby nedošlo k aplikaci kyseliny ibandronové intraarteriálně nebo paravenózně, což by mohlo vést k poškození tkáně.

HypokalcémieKyselina ibandronová, stejně jako jiné bisfosfonáty podávané intravenózně, může zapříčinit přechodné snížení hladiny vápníku v séru.Před zahájením léčby kyselinou ibandronovou musí být upravena přítomná hypokalcémie. Před zahájením léčby kyselinou ibandronovou mají být účinně léčeny také jiné poruchy kostního a minerálního metabolismu.Všechny pacientky musí navíc užívat adekvátní množství vápníku a vitaminu D.

Atypické zlomeniny femuru V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně

3

pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta. Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou neúplnou zlomeninu femuru.

Renální poškozeníPacientky trpící současně jinými chorobami nebo pacientky užívající léčivé přípravky, které mohou mít nežádoucí účinky na ledviny, by měli být během léčby pravidelně kontrolováni v souladu se zásadami správné lékařské praxe.Pro nedostatek klinických zkušeností se nedoporučuje podávání kyseliny ibandronové u pacientek s hodnotami kreatininu v séru vyššími než 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo s hodnotami clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 4.2 a bod 5.2).

Osteonekróza čelistiU pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnozí z těchto pacientů byli také léčeni chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientek s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.Před zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientek se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů. Pokud je to u těchto pacientek možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zásahy. Stav pacientek, u nichž dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by se z důvodu stomatologické operace mohl zhoršit. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti u pacientek, u kterých je zapotřebí stomatologický zákrok.Vodítkem ke stanovení léčebného plánu, založeného na individuálním zhodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku, má být klinické posouzení stavu každé pacientky ošetřujícím lékařem.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že u potkanů neindukuje jaterní systém cytochromu P450. Navíc vazba na plazmatické proteiny činí přibližně 85 - 87 % (prokázáno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové) a tudíž potenciál pro interakce s dalšími léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci. Sekretorická

4

cesta pravděpodobně nezahrnuje známé acidické nebo bazické transportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek.

Farmakokinetické interakční studie u postmenopauzálních žen neprokázaly žádný potenciál k interakcím s tamoxifenem nebo hormonální substituční terapií (estrogeny).

Při současném podávání s melfalanem/prednisolonem u pacientek s mnohočetným myelomem nebyly pozorovány žádné interakce.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíNeexistují dostatečné údaje o užívání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.Kyselina ibandronová nemá být podávána během těhotenství.

KojeníNení známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce.Kyselina ibandronová nemá být podávána během kojení.

FertilitaÚdaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokýchdenních dávkách (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnost perorální léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg jednou denně byla posuzována u 1251 pacientek léčených ve 4 placebem kontrolovaných klinických studiích, s převážnou většinou pacientek pocházejících z tříleté pivotální studie zlomenin (MF4411). Celkový bezpečnostní profil kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně byl ve všech těchto studiích obdobný jako u placeba.

V dvouleté pivotální studii prováděné u postmenopauzálních žen s osteoporózou (BM16550) byla celková bezpečnost při intravenózním podávání kyseliny ibandronové v dávce 3 mg jednou za 3 měsíce obdobná jako při perorálním podávání kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně. Celkový podíl pacientek užívajících kyselinu ibandronovou injekčně 3 mg každé 3 měsíce, u nichž se projevily nežádoucí účinky, byl 26 % po 1 roce užívání a 28,6 % po dvou letech užívání. Většina nežádoucích účinků byla mírného až středního stupně intenzity. Nežádoucí účinky ve většině případů neměly za následek ukončení léčby.

5

Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem bylo onemocnění podobné chřipce.

Nežádoucí účinky, které vyšetřující lékaři považovali za kauzální ve vztahu k podávání kyseliny ibandronové, jsou shrnuty níže podle třídy orgánových systémů.

Frekvence výskytu jsou definovány jako časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených kyselinou

ibandronovou v injekční formě 3 mg každé 3 měsíce nebo kyselinou ibandronovou 2,5 mg denně ve studiích fáze III: BM16549 a MF4411 a během poregistračního sledování.

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému Vzácné

Hypersenzitivní reakce

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Poruchy oka

Vzácné

Zánět oka*†

Cévní poruchy

Méně časté

Flebitida/tromboflebitida

Gastrointestinální poruchy

Časté

Gastritida, dyspepsie, průjem, bolest břicha, nauzea, zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest, bolest zad

Méně časté

Bolest kostí

Vzácné

Atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů)†

Velmi vzácné Osteonekróza čelisti*†

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Onemocnění podobné chřipce*, únava

Méně časté

Reakce v místě aplikace, astenie

*Viz další informace níže†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Onemocnění podobné chřipcePři podávání kyseliny ibandronové ve formě intravenózních injekcí v dávce 3 mg jednou za 3 měsíce byly hlášeny přechodně trvající příznaky podobné chřipce, typicky ve spojitosti s podáním první dávky.Mezi onemocnění podobné chřipce patří případy popisované jako příznaky nebo reakce akutní fáze, např. bolest svalů, bolest kloubů, horečka, zimnice, únava, nevolnost, ztráta chuti k jídlu a bolest kostí. Obvykle se jednalo o krátkodobé příznaky mírné až střední intenzity, které odezněly během pokračující léčby bez dalších opatření.

Osteonekróza čelistiU pacientů léčených bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza čelisti. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientek léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla

6

spojována s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět okaPři podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9 Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování kyselinou ibandronovou.Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může intravenózní předávkování vyvolat hypokalcémii, hypofosfatémii a hypomagnezémii. Klinicky významný pokles hladin vápníku, fosforu a hořčíku v séru má být upraven podáním glukonátu vápenatého, fosforečnanu draselného nebo sodného a síranu hořečnatého.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí, léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty.ATC kód: M05B A06.

Mechanismus účinkuKyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové u žen po menopauze vede k postupnému přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin v důsledku potlačení zvýšeného kostního obratu až na premenopauzální úroveň.

Farmakodynamické účinky Farmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové úbytku kostní hmoty experimentálně navozenému porušením funkce gonád, podáním retinoidů, přítomností nádorů nebo extraktů z nádorů. Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke zvýšení podílu normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů. U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani v dávkách 5 000krát vyšších než je dávka potřebná pro léčbu osteoporózy.

Dlouhodobé podávání jak denní, tak intermitentní (s prodlouženými intervaly bez aplikace dávky) u potkanů, psů a opic vedlo k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální

7

kvalitou a udrželo nebo zvýšilo mechanickou pevnost, a to i v dávkách toxického rozsahu. U lidí bylo v klinické studii (MF 4411) potvrzeno, že kyselina ibandronová je účinná proti výskytu zlomenin, a to jak při každodenním podávání, tak i při intermitentním podávání s obdobím 9-10 týdnů bez podání dávky.

Při studiu na živočišných modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny vypovídající o inhibici kostní resorpce závislé na dávce, včetně suprese močových biochemických markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N-telopeptidy kolagenu typu I (NTX)).

U postmenopauzálních žen došlo při každodenním i při intermitentním podávání (s intervalem bez podávání dávky trvajícím 9 - 10 týdnů ve čtvrtletí) kyseliny ibandronové perorálně i intravenózně k biochemickým změnám značícím dávkově závislou inhibici kostní resorpce.

Po intravenózní injekci kyseliny ibandronové došlo k poklesu hladiny C-telopeptidu alfa-řetězce kolagenu typu I v séru (CTX) během 3 - 7 dnů od zahájení léčby a ke snížení hladin osteokalcinu během 3 měsíců.

Po zastavení léčby dochází k opětovnému obnovení patologických hodnot zvýšené kostní přeměny, které se vyskytovaly před léčbou v souvislosti s postmenopauzální osteoporózou. Histologická analýza biopsií kosti u postmenopauzálních pacientek, jimž byla podávána kyselina ibandronová perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně a intermitentně intravenózní dávky až do 1 mg, vždy jednou za 3 měsíce, prokázala po dvou a třech letech léčby normální kvalitu kostí a žádné známky poruchy mineralizace kostí. Po dvou letech léčby kyselinou ibandronovou při injekčním podávání dávky 3 mg bylo rovněž pozorováno očekávané snížení kostního obratu ("bone turnover"), normální kvalita kosti a nepřítomnost poruch mineralizace.

Klinická účinnostUžití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízký BMD, věk, přítomnost již prodělaných zlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý obrat kostní hmoty a nízký body mass index, má být zváženo při identifikaci žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických zlomenin.

Kyselina ibandronová 3 mg injekčně jedenkrát za 3 měsíce

Denzita kostní hmoty (bone mineral density, BMD)Ve dvouleté, randomizované, dvojitě zaslepené multicentrické, non-inferioritní klinické studii (BM16550) prováděné u postmenopauzálních žen (1386 žen ve věku 55-80 let) s osteoporózou (vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání kyseliny ibandronové injekčně v dávce 3 mg jedenkrát za 3 měsíce je přinejmenším stejně účinné, jako podávání dávky 2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně. Tato účinnost byla potvrzena jak primární analýzou po prvním roce léčby, tak i konfirmační analýzou po dvou letech léčby (tabulka 2).

Primární analýzou údajů získaných ve studii BM16550 po prvním roce a konfirmační analýzou po 2 letech léčby byla prokázána non-inferiorita dávkovacího režimu 3 mg intravenózně jedenkrát za 3 měsíce v porovnání s dávkovacím režimem 2,5 mg perorálně jedenkrát denně, z hlediska průměrného zvýšení BMD v bederní páteři, v celkovém proximálním femuru (total hip), v krčku femuru a trochanteru (tabulka 2).

8

Tabulka 2: Průměrná relativní změna BMD od výchozích hodnot v bederní páteři, celkovém

proximálním femuru, v krčku femuru a trochanteru po jednom roce léčby (primární analýza) a po dvou letech léčby (per-protokol populace) zjištěná ve studii BM16550.

Údaje ze studie BM16550 po

prvním roce léčby

Údaje ze studie BM16550 po

dvou letech léčby

Průměrná relativní změna od výchozích hodnot v % [95% CI]

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=377)

Kyselina ibandronová 3 mg injekce jednou za 3 měsíce (N=365)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=334)

Kyselina ibandronová 3 mg injekce jednou za 3 měsíce (N=334)

BMD v bederní páteři L2-L4

3,8 [3,4; 4,2]

4,8 [4,5; 5,2]

4,8 [4,3; 5,4]

6,3 [5,7; 6,8]

BMD v celkovém proximálním femuru

1,8 [1,5; 2,1]

2,4 [2,0; 2,7]

2,2 [1,8; 2,6]

3,1 [2,6; 3,6]

BMD v krčku femuru

1,6 [1,2; 2,0]

2,3 [1,9; 2,7]

2,2 [1,8; 2,7]

2,8 [2,3; 3,3]

BMD v trochanteru

3,0 [2,6; 3,4]

3,8 [3,2; 4,4]

3,5 [3,0; 4,0]

4,9 [4,1; 5,7]

Navíc byla prokázána superiorita injekčního podávání kyseliny ibandronové 3 mg jedenkrát za 3 měsíce nad perorálním podáváním kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně, z hlediska zvýšení BMD v bederní páteři v prospektivně plánované analýze po jednom roce (p < 0,001)a po dvou letech (p < 0,001).

Po jednom roce léčby došlo u 92,1 % pacientek, jimž byly aplikovány 3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce, ke zvýšení BMD v bederní páteři nebo tato hodnota zůstala beze změn (pacientky odpovídající na léčbu), v porovnání s 84,9 % pacientek, kterým byla perorálně podávána dávka 2,5 mg jedenkrát denně (p = 0,002). Po dvou letech léčby byla hodnota BMD v bederní páteři vyšší nebo se nezměnila u 92,8 % pacientek, jimž byly aplikovány 3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce, a u 84,7 % pacientek léčených dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně (p = 0,001).

Z hlediska BMD v celkovém proximálním femuru odpovídalo na léčbu po prvním roce 82,3 % pacientek, kterým byly aplikovány injekce 3 mg jedenkrát za 3 měsíce, v porovnání se 75,1 % pacientek, které dostávaly 2,5 mg perorálně jedenkrát denně (p=0,02). Po dvou letech léčby se hodnota BMD v celkovém proximálním femuru zvýšila nebo nezměnila u 85,6 % pacientek, jimž byly aplikovány 3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce, a u 77,0 % pacientek léčených dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně (p=0,004).

Podíl pacientek, u nichž po prvním roce léčby došlo ke zvýšení BMD v bederní páteři i v celkovém proximálním femuru nebo se tyto hodnoty nezměnily, byl 76,2 % ve skupině, jíž byly aplikovány 3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce, a 67,2 % ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně (p=0,007). Po dvou letech bylo toto kritérium splněno u 80,1 % pacientek ve skupině léčené 3 mg injekcemi jedenkrát za 3 měsíce a u 68,8 % pacientek ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně (p=0,001).

Biochemické markery kostního obratu

9

Klinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie. V 12. měsíci byl u léčebného režimu s podáváním intravenózních injekcí 3 mg jedenkrát za 3 měsíce medián relativní změny od výchozích hodnot -58,6 % a u režimu s podáváním dávky 2,5 mg perorálně jednou denně -62,6 %. Na léčbu odpovídalo 64,8 % pacientek, jimž byla intravenózně aplikována dávka 3 mg jedenkrát za tři měsíce, a 64,9 % pacientek léčených perorálně dávkou 2,5 mg jednou denně (odpověď na léčbu byla definována jako snížení o >50 % od výchozích hodnot). Snížení CTX v séru přetrvávalo více než 2 roky u více než poloviny pacientek, které odpovídaly na léčbu v obou léčebných skupinách.

Na základě výsledků studie BM16550 se předpokládá, že kyselina ibandronová podávanáformou intravenózních injekcí v dávce 3 mg jedenkrát za tři měsíce je v prevenci zlomenin přinejmenším stejně účinná jako kyselina ibandronová podávaná perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně.

Kyselina ibandronová 2,5 mg ve formě tablet jedenkrát denně

V úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskyt zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence nových radiograficky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této exploratorní studii bylo hodnoceno perorální podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně a 20 mg intermitentně. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve věku od 55 do 80 let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD v bederní páteři v rozmezí od 2 do 5 SD pod premenopauzálním průměrem (T-skóre) a to alespoň v jednom obratli [L1 – L4] a s jednou až čtyřmi předchozími zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 m.j. vitaminu D denně.

Účinnost byla zhodnocena u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt nových radiograficky potvrzených zlomenin obratlů o 62 % (p = 0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno snížení relativního rizika o 61 % (p = 0,0006). Po jednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl zaznamenán (p = 0,056). Účinek na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase.

Po třech letech léčby byla také signifikantně snížena incidence klinických zlomenin obratlů o 49 % (p = 0,011). Výrazný účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném snížení ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p < 0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95 % CI).

Placebo

(N=974)

Kyselina ibandronová

2,5 mg jednou denně

(N=977)

Snížení relativního rizika výskytu nových morfometrických vertebrálních fraktur

62 %

(40,9, 75,1)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

9,56 %

(7,5; 11,7)

4,68 %

(3,2; 6,2)

10

Snížení relativního rizika výskytu klinických vertebrálních fraktur

49 %

(14,03; 69,49)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

5,33 %

(3,73; 6,92)

2,75 %

(1,61; 3,89)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3.roce

1,26 %

(0,8; 1,7)

6,54 %

(6,1; 7,0)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3.roce

-0,69 %

(-1,0; -0,4)

3,36 %

(3,0; 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod –2,5 (tabulka 4). Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4: Výsledky 3leté studie MF 4411 (%, 95 % CI) sledující účinek na zlomeniny u

pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre pod –2,5.

Placebo

(N = 587)

Kyselina ibandronová

2,5 mg jednou denně

(N = 575)

Snížení relativního rizika výskytu nových morfometrických vertebrálních fraktur

59 %

(34,5; 74,3)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

12,54 %

(9,53; 15,55)

5,36 %

(3,31; 7,41)

Snížení relativního rizika výskytu klinických vertebrálních fraktur

50 %

(9,49; 71,91)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

6,97 %

(4,67; 9,27)

3,57 %

(1,89; 5,24)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3.roce

1,13 %

(0,6; 1,7)

7,01 %

(6,5; 7,6)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3.roce

-0,70 %

(-1,1; -0,2)

3,59 %

(3,1; 4,1)

V celkové populaci pacientek zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu nevertebrálních zlomenin, avšak při denním podávání ibandronátu byla prokázána účinnost u vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3.0 v krčku proximálního femuru), kde bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.Denní perorální podávání tablet kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg vedlo v postupnému zvyšování BMD jak v oblasti obratlů, tak na ostatních místech skeletu.

Po třech letech léčby bylo zvýšení BMD v bederní páteři ve srovnání s placebem 5,3 % a 6,5 % oproti vstupní hodnotě. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám 2,8 % v krčku femuru, 3,4 % v celkovém proximálním femuru a 5,5 % v trochanteru.

11

Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a dosáhly maxima suprese za 3 – 6 měsíců užívání 2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně.

Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50 % byl pozorován již jeden měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg.

Pediatrická populacePodávání kyseliny ibandronové nebylo v pediatrické populaci studováno, proto nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Různé studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k jejím aktuálním plazmatickým koncentracím. Plazmatická koncentrace intravenózně podané kyseliny ibandronové roste úměrně dávce po podání 0,5 – 6 mg.

AbsorpceNení relevantní.

DistribucePo počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do moče. Konečný distribuční objem u člověka je alespoň 90 l a množství dávky, které se dostane do kosti je odhadována na 40 - 50 % cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně 85 - 87 % (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové), a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky, způsobené vytěsněním z vazby, je nízký.

BiotransformaceMetabolizace kyseliny ibandronové nebyla u zvířat ani lidí prokázána.

EliminaceKyselina ibandronová je z krevního oběhu odstraněna absorpcí do kostí (u postmenopauzálních žen jde zhruba o 40 - 50 %), zbývající množství je v nezměněné formě vyloučeno ledvinami.Rozmezí pozorovaných zdánlivých poločasů je široké, zdánlivý terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10 - 72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně mnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se rychle snižují a dosahují 10 % maximálních hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním a perorálním podání.Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84 - 160 ml/min. Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50 - 60 % celkové clearance a je úměrná clearance kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální clearance odráží vychytávání přípravku kostí.

Farmakokinetika ve speciálních klinických situacích

12

PohlavíFarmakokinetika kyseliny ibandronové je u mužů i žen obdobná.

RasaNeexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v dispozici kyseliny ibandronové u příslušníků jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientů afro-amerického původu jsou k dispozici pouze omezená data.

Pacientky s poškozením ledvinRenální clearance kyseliny ibandronové u pacientů s různým stupněm renální insuficience je přímo úměrná clearanci kreatininu (Clcr).U pacientek s mírnou nebo středně závažnou renální insuficiencí (Clcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávky.Pacientky se závažnou renální insuficiencí (Clcr nižší než 30 ml/min), které denně dostávali 10 mg kyseliny ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2 - 3krát vyšší plazmatické koncentrace než osoby s normální funkcí ledvin. Celková clearance kyseliny ibandronové byla 44 ml/min. Po intravenózním podání dávky 0,5 mg kyseliny ibandronové se u osob se závažnou renální insuficiencí snížila celková, renální a nerenální clearance o 67 %, 77 % a 50 %, nebyl však pozorován pokles snášenlivosti spojený se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti není kyselina ibandronová doporučována u pacientek sezávažnou renální insuficiencí (viz bod 4.2 a bod 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové u pacientek v konečné fázi onemocnění ledvin byla posuzována pouze u nízkého počtupacientek léčených hemodialýzou, u pacientek, kteří nepodstupují dialýzu, není farmakokinetika kyseliny ibandronové známa. U pacientek v konečné fázi onemocnění ledvin jsou k dispozici pouze omezené údaje, proto by kyselina ibandronová neměla být v těchto případech podávána.

Pacientky se zhoršenou funkcí jaterNeexistují žádné údaje o farmakokinetice při podávání kyseliny ibandronové u pacientek s jaterní insuficiencí. Játra nemají významnou úlohu v clearanci kyseliny ibandronové, která není metabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientek s jaterní insuficiencí není tedy úprava dávky nutná.

Starší populaceV multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s věkem (viz bod Pacientky s poškozením ledvin).

Pediatrická populaceNeexistují žádné údaje o užívání kyseliny ibandronové v těchto věkových skupinách.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém použití.

Mutagenita/kancerogenita:

13

Nebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie na genotoxicitu neodhalily žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:Specifické studie zaměřené na tříměsíční dávkovací režim nebyly prováděny. Ve studiích dávkovacího režimu založeného na denní i.v. aplikaci nebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo teratogenního účinku kyseliny ibandronové u potkanů ani králíků. U potkanů v generaci F1 došlo k poklesu tělesné hmotnosti. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů se účinky na fertilitu sestávaly ze zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic při dávkách 1,2 mg/kg/den.Další nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity u potkanů se nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Zahrnují snížený počet implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a vyšší výskyt viscerálních variací (tzv. renal pelvis ureter syndrom).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekChlorid sodnýKyselina octová 98%Trihydrát octanu sodnéhoVoda na injekci

6.2 InkompatibilityInjekční roztok přípravku Osagrand nesmí být mísen s roztoky obsahujícími kalcium ani s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost baleníAmpulky z bezbarvého skla obsahující 3 ml injekčního roztoku.

Velikost balení: 1 nebo 4 ampulky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuV případě, že přípravek je podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5%). Toto platí to také pro roztoky používané k promytí křídélkového adaptéru a dalších zařízení.Všechen nepoužitý injekční roztok, stříkačky i injekční jehly musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky. Kontaminace životního prostředí léky musí být minimální.

14

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s, Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/468/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.7.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.9.2011


nahoru

Informace na obalu

OZNAČENÍ NA OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Osagrand 3 mg/3 ml injekční roztok acidum ibandronicum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna ampulka obsahuje acidum ibandronicum 3 mg ve 3 ml roztoku (jako 3,375 mg natrii ibandronas monohydricus). 3. SEZNAM

POMOCNÝCH

LÁTEK

Dále obsahuje chlorid sodný, kyselinu octovou 98%, trihydrát octanu sodného, vodu na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok 1 ampulka 4 ampulky 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Pouze k intravenóznímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7. DALŠÍ

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD

JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO Reg. číslo.: 87/468/11-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE

V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU AMPULKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Osagrand 3 mg/3 ml injekční roztok acidum ibandronicum Pouze pro i.v. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š. 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3 mg/3 ml 6. JINÉ logo Zentiva

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.