Nuvaring 0,120 Mg/0,015 Mg Za 24 Hodin, Vaginální Inzert

Kód 0120187 ( )
Registrační číslo 17/ 408/07-C
Název NUVARING 0,120 MG/0,015 MG ZA 24 HODIN, VAGINÁLNÍ INZERT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace N.V. Organon, Oss, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0120187 VAG INS 1 Vaginální inzert, Vaginální podání
0120188 VAG INS 3 Vaginální inzert, Vaginální podání

nahoru

Příbalový létak NUVARING 0,120 MG/0,015 MG ZA 24 HODIN, VAGINÁLNÍ INZERT

1

Příloha č.1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls168875/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELKU

NuvaRing 0,120/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert

Etonogestrelum/Ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, jsou-li důvody pro užívání stejné jako Vaše.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Čtěte tuto příbalovou informaci pravidelně, jestliže používáte NuvaRing. Toto je důležité, neboť údaje se mohou v příbalové informaci měnit.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá?

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuvaRing používat

2.1

Nepoužívejte přípravek NuvaRing

2.2

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku NuvaRing je zapotřebíKrevní sraženiny (trombóza)RakovinaPoužívání jiných léčivých přípravkůLaboratorní testyTěhotenstvíKojeníŘízení motorových vozidel a obsluha strojů

3.

Jak se přípravek NuvaRing používá?

3.l

Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing

3.2

Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku

3.3

Kdy začít s prvním kroužkem

3.4

Co udělat...Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvyJestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvuJestliže se Váš kroužek zlomíJestliže jste si zavedla více než jeden kroužekJestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužkuJestliže jste zapomněla odstranit kroužekJestliže jste neměla menstruaciJestliže máte neočekávané krváceníJestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruaceJestliže si přejete oddálit menstruaci

3.5

Co byste měla udělat jestliže, si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek NuvaRing uchovávat

6.

Další informaceCo přípravek NuvaRing obsahujeJak přípravek NuvaRing vypadá a co obsahuje toto baleníDržitel rozhodnutí o registraci a výrobceTato příbalová informace byla naposledy schválena

2

1.

CO JE PŘÍPRAVEK NUVARING A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění. Každý kroužek obsahuje malé množství dvou různých ženských pohlavních hormonů - etonogestrelu a ethinylestradiolu. Kroužek pomalu uvolňuje tyto hormony do krevního oběhu. Vzhledem k malému množství uvolňovaných hormonů, je NuvaRing považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek. Protože NuvaRing uvolňuje dva různé typy hormonů, je považován za tzv. kombinovaný hormonální antikoncepční přípravek.NuvaRing působí stejně jako kombinované antikoncepční pilulky, ale místo užívání pilulky každý den, je kroužek používán nepřetržitě po dobu 3 týdnů. NuvaRing uvolňuje 2 ženské pohlavní hormony, které zabrání uvolnění vajíčka z vaječníku. Jestliže není uvolněno žádné vajíčko, nemůžete otěhotnět.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NUVARING POUŽÍVAT

Obecné poznámkyV této příbalové informaci je popsáno mnoho situací, kdy byste měla přestat používat NuvaRing nebo kdy může být přípravek NuvaRing méně spolehlivý. V těchto situacích byste neměla mít pohlavní styk nebo byste měla dodatečně používat nehormonální kontraceptiva - jako je použití kondomu nebo jiné bariérové metody. Nepoužívejte metodu odhadování plodných dnů nebo měření bazální teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože NuvaRing mění tělesnou teplotu a má rovněž vliv na hlen děložního čípku.

NuvaRing, stejně jako ostatní hormonální kontraceptiva, nechrání proti nákaze HIV (AIDS) nebo proti jiným pohlavně přenosným nemocem.

2.1

Nepoužívejte přípravek NuvaRing

V některých případech byste neměla použít kombinovaná hormonální kontraceptiva. Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, informujte svého lékaře. Váš lékař Vám poté může doporučit používání jiné (nehormonální) metody antikoncepce.

Máte (nebo jste v minulosti měla) krevní sraženinu (venózní trombózu) v žilách dolních končetin, plících (embolie) nebo jiných orgánech. Možné příznaky krevní sraženiny viz bod 2.2 „Krevní sraženiny (trombóza)“.

Někdy v minulosti jste měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte (nebo jste někdy měla) příznaky, které mohou být známkou srdečního záchvatu (jako je angina pectoris nebo těžká bolest na prsou) nebo mrtvice (jako je tranzitorní ischemická ataka [TIA -lehká přechodná mrtvice].

Máte závažný rizikový faktor, nebo závažné rizikové faktory pro tvorbu sraženiny - viz také bod 2.2 „Krevní sraženina (trombóza)“.

Máte poruchu krevní srážlivosti, např. deficit proteinu C.

Máte (nebo jste měla) určitý typ migrény, tzv. „migrénu s aurou“.

Máte diabetes s postižením cév.

54 mm

4mm

3

Máte (měla jste) zánět pankreatu (pankreatitidu) spojený s vysokým obsahem tuků ve Vaší krvi.

Máte (měla jste) závažné onemocnění jater a Vaše játra zatím nepracují normálně.

Máte (měla jste) benigní (nezhoubný) nebo maligní (zhoubný) nádor jater.

Máte (měla jste) nebo je u Vás podezření, že byste mohla mít rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů.

Máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.

Jste alergická na ethinylestradiol nebo etonogestrel nebo na některou jinou složku přípravku NuvaRing.

V případě, že se u Vás některý z těchto stavů objeví při používání přípravku NuvaRing poprvé, odstraňte kroužek a okamžitě se poraďte se svým lékařem. V té době používejte nehormonální antikoncepci.

2.2

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku NuvaRing je zapotřebí

V některých případech potřebujete věnovat zvláštní pozornost užívání kombinované hormonální kontracepce. Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví některý z těchto stavů. Také v tom případě, jestliže dojde ke zhoršení stavu během používání přípravku NuvaRing, musíte uvědomit svého lékaře.

Blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu.

Máte epilepsii (viz bod 2.2 „Používání jiných léčivých přípravků“).

Máte onemocnění jater (např. žloutenku) nebo onemocnění žlučníku (např. žlučové kameny).

Máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronický zánět střev).

Máte systémový lupus erythematodes (SLE, nemoc, která postihuje Váš systém přirozené obranyschopnosti).

Máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti způsobující selhání ledvin).

Trpíte stavem, který se objevil poprvé, nebo se zhoršil, během těhotenství nebo po předchozím užívání pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfýrie [onemocnění krve], herpes gestationis [kožní vyrážka s puchýři během těhotenství], Sydenhamova chorea [onemocnění nervů, při němž se náhle objeví bezděčné pohyby těla], vrozený angioedém [okamžitě navštivte svého lékaře, pokud zjistíte příznaky angioedému jako je oteklá tvář, jazyk a/nebo hrdlo a/nebo obtížné polykání nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním]).

Máte (nebo jste v minulosti měla) chloazma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, tzv. „těhotenské skvrny“, zvláště v obličeji). Pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Trpíte stavem, při němž je obtížné používat NuvaRing - například trpíte zácpou, máte prolaps (vyhřeznutí) dělohy nebo bolest během pohlavního styku.

Jste operována nebo jste dlouhou dobu imobilní (viz bod 2.2 „Krevní sraženiny (trombóza)“).

Krevní sraženiny (trombóza)

Krevní sraženiny v žíle

Krevní sraženina v žíle (tzv. „žilní trombóza“ ) může ucpat žílu. To se může stát u žil v dolní končetině, v plících (plicní embolie) nebo v jiných orgánech.

Používání kombinované hormonální antikoncepce včetně přípravku NuvaRing, zvyšuje u žen riziko vzniku takových sraženin ve srovnání s ženami nepoužívajícími kombinovanou hormonální antikoncepci. Toto riziko však není tak vysoké jako vznik krevní sraženiny během těhotenství.

4

Doposud není známo, jak přípravek NuvaRing ovlivňuje riziko vzniku krevní sraženiny ve srovnání s antikoncepčními pilulkami.

Jestliže používáte kombinovanou hormonální antikoncepci, riziko krevní sraženiny v žilách se zvyšuje:

s vyšším věkem;

jestliže někdo z blízkých příbuzných měl krevní sraženinu v dolních končetinách, v plicích nebo v jiném orgánu v mladém věku;

jestliže máte nadváhu;

jestliže máte podstoupit operaci, nebo jestliže jste byla delší dobu imobilní z důvodu zranění nebo nemoci nebo máte nohu v sádře. Pokud k tomu u Vás dojde, je velmi důležité sdělit Vašemu lékaři, že používáte přípravek NuvaRing, a že by jeho používání mělo být přerušeno. Váš lékař by Vám měl sdělit, abyste přestala používat hormonální antikoncepci několik týdnů před operací nebo proto, že jste méně mobilní. Váš lékař Vám také sdělí, kdy můžete začít přípravek NuvaRing opět používat, až budete znovu mobilní.

Krevní sraženiny v tepně

Krevní sraženiny v tepně mohou vyvolat závažné problémy. Například krevní sraženina v tepně srdce (může vyvolat srdeční záchvat), nebo v mozku (může způsobit mrtvici).

Riziko sraženin v tepnách se u uživatelek kombinované hormonální antikoncepce zvyšuje. Toto riziko se dále zvyšuje:

s vyšším věkem;

jestliže kouříte. Jestliže používáte kombinovanou hormonální antikoncepci jako je přípravek NuvaRing, měla byste přestat kouřit, zvláště tehdy, jste-li starší 35 let;

jestliže máte nadváhu;

jestliže máte vysoký krevní tlak. Jestliže se Vám zvýšil krevní tlak v době používání přípravku NuvaRing, může Vám být doporučeno, abyste ho přestala používat.

jestliže někdo z blízkých příbuzných měl v mladém věku srdeční záchvat nebo mrtvici;

jestliže máte vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

jestliže máte cukrovku;

jestliže máte migrény;

jestliže máte srdeční problémy (poruchu chlopně, poruchu rytmu).

Příznaky krevní sraženiny v žilách nebo tepnách, viz text v modrém rámečku níže.

5

Příznaky krevních sraženin

Odstraňte přípravek NuvaRing a vyhledejte svého lékaře okamžitě, jestliže zaznamenáte možné příznaky krevní sraženiny, jako je:

neobvyklá bolest a/nebo otok jedné dolní končetiny

.

závažná bolest na prsou, která se může šířit do levé ruky;

náhlá dušnost;

náhlý kašel bez zřejmé příčiny;

jakákoliv neobvyklá, závažná nebo dlouhotrvající bolest hlavy či zhoršení migrény;

částečná nebo úplná slepota nebo dvojité vidění;

potíže s řečí nebo neschopnost vyjadřování;

závrať nebo mdloba;

slabost, zvláštní pocit nebo necitlivost kterékoliv části těla.

Zotavení po krevní sraženině není vždy zcela úplné. Velmi vzácně může krevní sraženina způsobit trvalé postižení nebo dokonce smrt.

Rakovina

Informace, které naleznete níže, byly získány ze studií s kombinovanými perorálními kontraceptivy a mohou se týkat také přípravku NuvaRing. Informace o vaginálním podání antikoncepčních hormonů (jako je přípravek NuvaRing) nejsou k dispozici.

Rakovina prsu se vyskytuje o něco častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo, zda je to způsobeno jejich užíváním. Například může být důvodem častějšího zjištění nádoru u žen užívajících kombinované pilulky to, že jsou častěji vyšetřovány lékařem. Vzrůstající výskyt karcinomu prsu se po ukončení užívání kombinované pilulky postupně snižuje.

Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala Vaše prsy a měla byste kontaktovat Vašeho lékaře, jestliže cítíte nějakou bulku. Sdělte svému lékaři, jestliže někdo z blízkých příbuzných má nebo měl rakovinu prsu (viz bod 2.2 „Zvláštní opatrnosti při používání přípravku NuvaRing je zapotřebí“).

Ve vzácných případech byly u uživatelek pilulek hlášeny benigní nádory jater a ještě vzácněji maligní nádory jater. Kontaktujte Vašeho lékaře, jestliže máte nezvyklou silnou bolest břicha.Bylo hlášeno, že u uživatelek kombinovaných pilulek se rakovina endometria (výstelka dělohy) a rakovina ovárií (vaječníků) objevila méně často. Může to být též případ přípravku NuvaRing, což ale nebylo potvrzeno.

Používání jiných léčivých přípravků

Prosím, informujte svého lékaře, který Vám předepisuje přípravek NuvaRing, o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Také to sdělte ostatním lékařům nebo svému zubnímu lékaři, kteří Vám předepisují léky (nebo lékárníkovi), že používáte NuvaRing. Oni Vám mohou říci, zda máte používat přídatnou antikoncepci a jestli ano, jak dlouho.

Některé léčivé přípravky mohou zapříčinit částečné problémy, pokud užíváte hormonální antikoncepci jako je přípravek NuvaRing.

Tyto léčivé přípravky mohou snížit antikoncepční účinek nebo mohou být příčinou nečekaného krvácení. Patří sem léčivé přípravky používané k léčbě:o

epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramát, felbamát);

6

o

tuberkulózy (např. rifampicin);

o

k léčbě infekce virem HIV (např. ritonavir);

o

jiných infekcí (antibiotika s výjimkou amoxicilinu a doxycyklinu, u kterých se ukázalo, že neovlivňují uvolňování hormonů z přípravku NuvaRing).

Rostlinné přípravky obsahující třezalku také mohou snížit účinnost přípravku NuvaRing. Jestliže během používání přípravku NuvaRing chcete užívat přípravky obsahující třezalku, poraďte se o tom nejdříve se svým lékařem.

Přípravek NuvaRing ovlivňuje účinek jiných léčivých přípravků, jako je ciklosporin a antiepileptikum lamotrigin.

Během používání přípravku NuvaRing, můžete používat tampony. Zaveďte přípravek NuvaRing předtím, než vložíte tampon. Tampon odstraňujte opatrně a ujistěte se, že jste náhodně neodstranila i kroužek. Jestliže se kroužek vypudil, jednoduše jej opláchněte ve studené až vlažné vodě a okamžitě jej opět zaveďte.

Při používání spermicidů a přípravků proti vaginálním kvasinkovým infekcím neztrácí přípravek NuvaRing antikoncepční účinek.

Laboratorní testy

Pokud Vám budou dělány nějaké testy z krve nebo moči, řekněte zdravotnickým pracovníkům, že používáte přípravek NuvaRing, neboť to může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství

Přípravek NuvaRing nesmí používat ženy, které jsou těhotné a ženy, které myslí, že by mohly být těhotné. Jestliže otěhotníte, ačkoliv používáte přípravek NuvaRing, vyjměte kroužek a kontaktujte svého lékaře.

Chcete-li ukončit používání přípravku NuvaRing, protože chcete otěhotnět, viz bod 3.5 „Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing“.

Kojení

Používání přípravku NuvaRing během kojení se obvykle nedoporučuje. Jestliže si přejete přípravek NuvaRing během kojení používat, poraďte se se svým lékařem.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Přípravek NuvaRing neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK NUVARING POUŽÍVÁ?

Přípravek NuvaRing si můžete sama zavést i odstranit. Váš lékař Vám poradí, kdy poprvé začít přípravek NuvaRing používat. Vaginální kroužek musí být vložen ve správný den Vašeho menstruačního cyklu (viz bod 3.3 “Kdy začít s prvním kroužkem“) a zůstane nepřetržitě zaveden po dobu 3 týdnů. Zvykněte si pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě. Po třech týdnech odstraníte přípravek NuvaRing a budete mít jeden týden přestávku. Během tohoto období bez kroužku budete obvykle menstruovat.

3.1

Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing

1.

Před zavedením kroužku zkontrolujte dobu použitelnosti (viz bod 5 „Jak přípravek NuvaRing uchovávat“).

7

2.

Před zavedením nebo vyjmutím kroužku si umyjte ruce.

3.

Zaujměte polohu, která je pro Vás nejpohodlnější, jako stání s jednou nohou zdviženou, sezení v dřepu nebo vleže.

4.

Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku.

5.

Podržte kroužek mezi palcem a ukazováčkem, stiskněte protilehlé strany k sobě a vložte kroužek do pochvy (viz obr.1-4). Pokud je přípravek NuvaRing správně umístěn, neměla byste nic cítit. Jestliže cítíte něco nepohodlného, zatlačte jemně přípravek NuvaRing o kousek dál do pochvy. Přesná poloha kroužku v pochvě není důležitá.

6.

Po 3 týdnech vyjměte přípravek NuvaRing z pochvy. Můžete to učinit zaháknutím ukazováčku pod přední okraj kroužku nebo uchopením a následným vytažením (viz obr.5). Pokud máte kroužek zavedený v pochvě a nelze ho vyjmout, musíte kontaktovat lékaře.

7.

Použitý kroužek znehodnoťte s normálním domácím odpadem, nejlepší je vložit jej do sáčku, který lze znovu uzavřít. Nesplachujte přípravek NuvaRing do toalety.

8.

Obrázek 1

Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku

Obrázek 3

Pro zavedení kroužku si zvolte pohodlnou polohu

Obrázek 2

Kroužek stlačte

8

Obrázek 4 A Obrázek 4B Obrázek 4C

Zaveďte kroužek do pochvy jednou rukou (Obrázek 4A), v případě potřeby roztáhněte stydké pysky druhou rukou. Zasuňte kroužek do pochvy tak, abyste se po jeho zavedení cítila dobře (Obrázek 4B). Ponechte kroužek v pochvě po 3 týdny (Obrázek 4C).

Obrázek 5:

NuvaRing může být vytažen zaháknutím ukazováčku za

kroužek nebo uchopením kroužku ukazováčkem a prostředníkem a vytažením.

3.2

Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku

1.

Ode dne, kdy byl vaginální kroužek vložen, musí být ponechán vložený nepřetržitě po dobu 3 týdnů.

2.

Po 3 týdnech vyjměte kroužek ve stejný den týdne a přibližně ve stejnou dobu jako jste ho vložila. Např. jestliže jste kroužek vložila ve středu kolem 22.00 hodiny, vyjměte ho za 3 týdny ve středu kolem 22.00 hodiny.

3.

Po vyjmutí kroužku nebudete 1 týden používat žádný kroužek. Během tohoto týdne by se mělo objevit vaginální krvácení. Obvykle začne 2-3 dny po vyjmutí kroužku.

4.

S novým kroužkem začněte přesně po 1 týdenním intervalu (opět ve stejný den a přibližně ve stejnou dobu), i tehdy jestliže Vám nepřestalo krvácení.Jestliže je nový kroužek zaveden později o více než 3 hodiny, ochrana proti otěhotnění může být snížena. Přečtěte si instrukce v bodě 3.4 „Co byste měla udělat, jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku“.

Budete-li používat přípravek NuvaRing tak, jak je popsáno výše, bude se Vaše vaginální krvácení objevovat každý měsíc zhruba ve stejný den.

3.3

Kdy začít s prvním kroužkem

Pokud jste v minulém měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepciZaveďte první přípravek NuvaRing první den cyklu (tj. první den menstruačního krvácení). Přípravek NuvaRing začne působit ihned. Není nutné používat další metodu antikoncepce.Můžete rovněž začít používat přípravek NuvaRing mezi 2.-5. dnem cyklu, avšak máte-li pohlavní styk během prvních 7 dnů po zavedení přípravku NuvaRing, používejte pro jistotu ještě jinou antikoncepci (jako je kondom). Toto doporučení je nutné dodržovat pouze pokud používáte přípravek NuvaRing poprvé.

Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky

9

Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději následující den po období bez tablet Vašich současných pilulek. V případě, že balení Vašich pilulek obsahuje také inaktivní pilulky, začněte používat přípravek NuvaRing nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Jestliže si nejste jistá, která tableta to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nikdy neprodlužujte interval bez užívání hormonálních pilulek, které užíváte déle, než je doporučeno. Pokud jste užívala pilulky pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete také přestat brát pilulky kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing.

Pokud jste používala během posledního měsíce transdermální antikoncepční náplastZačněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději den po období bez náplasti. Nikdy neprodlužujte interval bez náplasti déle, než je doporučeno. Pokud jste používala náplast pravidelně a správně, a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete přestat používat náplast kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing.

Pokud jste během posledního měsíce používala minipilulky (čistě gestagenní pilulky) Můžete přestat užívat minipilulky kterýkoliv den a začít používat přípravek NuvaRing hned další den ve stejnou dobu, kdy byste normálně užívala Vaši pilulku. Pro jistotu používejte v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).

Pokud jste během posledního měsíce používala injekci, implantát nebo intrauterinní systém uvolňující gestagen (IUD) Začněte používat přípravek NuvaRing v době, kdy máte dostat další injekci nebo v den odstranění implantátu či IUD. Pro jistotu používejte v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).

Po poroduPokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s používáním přípravku NuvaRing vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné začít dříve. Váš lékař Vám poradí. Pokud kojíte a chcete používat přípravek NuvaRing, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po potratu nebo umělém přerušení těhotenstvíPoraďte se svým lékařem.

3.4

Co udělat …

Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy

Přípravek NuvaRing může být náhodně vypuzen z pochvy, například pokud nebyl správně zaveden nebo při odstraňování tamponu, během pohlavního styku, při zácpě nebo máte-li prolaps dělohy. Proto byste měla pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě.

Pokud je kroužek mimo po dobu kratší než 3 hodiny, chrání Vás stále před otěhotněním. Můžete kroužek opláchnout studenou nebo vlažnou vodou (nepoužívejte horkou vodu) a vložit ho zpět. Pokud je kroužek mimo déle než 3 hodiny, nechrání Vás před otěhotněním, viz bod 3.4 „Co udělat, jestliže je Váš kroužek dočasně mimo pochvu“.

10

Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu

Když je přípravek NuvaRing v pochvě, uvolňuje pomalu hormony do organizmu a chrání tak před otěhotněním. Jestliže je kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny, nemusí Vás před otěhotněním ochránit. Proto nesmí být kroužek déle než 3 hodiny mimo pochvu během 24 hodin.

Jestliže je kroužek mimo pochvu méně než 3 hodiny, chrání Vás stále před otěhotněním. Musíte vložit kroužek co nejrychleji zpět do pochvy, ale nejpozději během 3 hodin.

Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo se domníváte, že mohl být mimo pochvu déle než 3hodiny během 1. nebo 2. týdne, nemusíte být chráněna proti otěhotnění. Vložte kroužek hned jak to zjistíte do pochvy a nechte kroužek na místě nepřetržitě po dobu alespoň 7 dní. Pokud máte pohlavní styk, používejte během těchto 7 dní kondom, neboť je zde možnost otěhotnění. Pokud jste v prvním týdnu používání a měla jste pohlavní styk v předchozích 7 dnech, je zde možnost, že můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo si myslíte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny ve 3. týdnu, nemusí Vás ochránit před otěhotněním. Znehodnoťte kroužek a rozhodněte se mezi dvěma následujícími možnostmi:1) Zaveďte okamžitě nový kroužek.Tím začíná další 3-týdenní období používání kroužku. Nemusí se u Vás dostavit menstruační krvácení, ale může se objevit krvácení z průniku nebo špinění.2) Nezavádějte kroužek znovu. Počkejte na menstruaci a pak zaveďte nový kroužek, ne později než za 7 dní po odstranění prvního kroužku nebo jeho vypuzení.Tuto možnost si můžete zvolit jedině tehdy, jestliže jste přípravek NuvaRing používala nepřetržitě během předcházejících 7 dnů.

Jestliže se Váš kroužek zlomí

Velmi vzácně se může kroužek zlomit. Jakmile zaznamenáte, že se přípravek NuvaRing zlomil, znehodnoťte ho a začněte s novým kroužkem co nejdříve. Během příštích 7 dnů používejte ještě jinou antikoncepční metodu (např. kondom). Pokud jste měla pohlavní styk předtím, než jste zjistila, že je kroužek zlomený, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek

Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé účinky při předávkování hormony přípravku NuvaRing. Jestliže jste si náhodně zavedla více než jeden kroužek, můžete pociťovat nevolnost (nauzeu) nebo můžete zvracet či mít vaginální krvácení. Odstraňte nadbytečné kroužky a kontaktujete svého lékaře, pokud tyto příznaky přetrvávají.

Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku

Jestliže Vaše období bez kroužku bylo delší než 7 dní, vložte nový kroužek hned, jak si vzpomenete. Používejte ještě jinou antikoncepční metodu (jako je kondom) v případě, že máte pohlavní styk během příštích 7 dnů. Pokud jste měla pohlavní styk během období bez kroužku, můžete být těhotná.V tomto případě okamžitě kontaktujte svého lékaře. Čím delší je období bez kroužku, tím vyšší je riziko otěhotnění.

Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek

Jestliže jste odstranila kroužek mezi 3. a 4. týdnem, jste stále chráněna před otěhotněním. Mějte 1 týden pravidelné období bez kroužku a následně vložte nový kroužek.

Jestliže Váš kroužek byl odstraněn později než za 4 týdny, je možnost, že otěhotníte. Spojte se se svým lékařem, dříve než zavedete nový kroužek.

Jestliže jste neměla menstruaci

11

Postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRingJestliže jste neměla menstruaci, ale postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing a neužívala jste jiné léčivé přípravky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v používání přípravku NuvaRing jako obvykle. Jestliže jste neměla menstruaci dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Poraďte se okamžitě se svým lékařem. Nezavádějte další přípravek NuvaRing, dokud Váš lékař nezjistí, že nejste těhotná.

Pokud jste nepostupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRingJestliže jste neměla menstruaci a nepostupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing a menstruace se neobjevila v první běžné přestávce bez kroužku, můžete být těhotná. Kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete používat nový NuvaRing.

Jestliže máte neočekávané krvácení

U některých žen přípravek NuvaRing vyvolává nečekané vaginální krvácení mezi menstruačními obdobími. Budete potřebovat menstruační vložku. V každém případě ponechte kroužek v pochvě a pokračuje normálně v jeho používání. Jestliže se nepravidelné krvácení zesiluje nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace

Jestliže jste postupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing, menstruační období (krvácení z vysazení) začne v období bez kroužku. Jestliže chcete změnit den kdy začíná, udělejte to tak, že zkrátíte období bez kroužku (ale nikdy neprodlužujte!).

Například jestliže Vaše období bez kroužku začíná v pátek, můžete toto změnit na úterý (o 3 dny dříve) od příštího měsíce. Jednoduše zaveďte Váš příští kroužek o 3 dny dříve než normálně.

V případě, že bude Vaše období bez kroužku příliš krátké (např. 3 dny nebo méně), Vaše obvyklé krvácení se během tohoto období nemusí dostavit. Může se u Vás objevit špinění (kapky krve nebo krevní skvrny) nebo krvácení z průniku během používání příštího kroužku.

Pokud nevíte jak postupovat, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže si přejete oddálit menstruaci

Přestože to není doporučený režim, vynechání menstruačního krvácení (krvácení z vysazení) je možné, jestliže zavedete nový kroužek okamžitě po odstranění předchozího kroužku, a vynecháte tím období bez kroužku. Nově zavedený kroužek ponechejte v pochvě maximálně po dobu 3 týdnů. Během používání nového kroužku se může objevit špinění (kapky krve nebo krevní skvrny) nebo krvácení z průniku. Chcete-li, aby začalo menstruační krvácení, odstraňte kroužek. Dodržte Váš běžný interval bez kroužku po dobu jednoho týdne a následně vložte nový kroužek.

Můžete se poradit se svým lékařem, jestliže chcete vynechat menstruační krvácení.

3.5

Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing

Ukončit používání přípravku můžete, kdykoliv chcete.

Pokud nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o jiné metodě antikoncepce.

Pokud ukončíte používání přípravku NuvaRing proto, že chcete otěhotnět, měla byste počkat až budete mít normální menstruační krvácení dříve, než se budete pokoušet otěhotnět. To Vám pomůže s výpočtem, kdy dítě očekáváte.

12

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako jiné léčivé přípravky, může mít i přípravek NuvaRing nežádoucí účinky, které se nemusí objevit u každého.

Závažné nežádoucí účinky související s používáním přípravku NuvaRing, stejně tak jakopříslušné příznaky, jsou popsány v bodě 2.2 pod “Krevní sraženiny (trombóza)“ (hlavní příznaky krevní sraženiny zahrnují: neobvyklou bolest nebo otok nohy, bolest na hrudi nebo problémy s dýcháním. Pokud se domníváte, že máte příznaky krevní sraženiny, odstraňte NuvaRing a okamžitě kontaktujte svého lékaře) a „Rakovina“.Pokud jste alergická na jednu ze složek přípravku NuvaRing (přecitlivělost), mohou se u Vás objevit následující příznaky: angioedém [otok tváře, jazyka a/nebo hrdla a/nebo obtížné polykání] nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním. Pokud se toto objeví, odstraňte NuvaRing a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Uživatelky přípravku NuvaRing hlásily následující nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky (objevující se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 žen)

bolest břicha, nevolnost (nauzea)

kvasinková infekce vagíny (jako je „moučnivka“); vaginální diskomfort způsobený kroužkem; svědění genitálu; výtok z vagíny

bolest hlavy nebo migréna; depresivní nálady; snížená sexuální touha

bolest prsů; bolestivá menstruace

akné

zvýšení hmotnosti

vypuzení kroužku

Méně časté nežádoucí účinky (objevující se u více než 1 z 1 000, ale méně než 1 ze 100 žen)

porucha vidění; závrať

opuchlé břicho; zvracení, průjem nebo zácpa

pocit únavy, pocit, kdy se člověk necítí dobře nebo se cítí podrážděně; změny nálad; kolísání nálad

hromadění tekutin v těle (otok)

infekce močových cest nebo močového měchýře

obtížné nebo bolestivé močení; nutkavá touha nebo potřeba močit; častější močení

problémy během pohlavního styku, včetně bolesti, krvácení nebo pociťování kroužku partnerem

zvýšení krevního tlaku

zvýšení chuti k jídlu

bolest zad; svalové křeče; bolest horních nebo dolních končetin

snížená citlivost pokožky

bolestivé nebo zvětšené prsy, fibrózně-cystická mastopatie (cysty v prsou, které se mohou stát zduřelými a bolestivými)

zánět čípku; cervikální polypy (výrůstky na čípku); sliznice děložního hrdla lokalizovaná na zevním povrchu čípku (ektropium)

změny menstruace (např. je menstruace silná, dlouhá, nepravidelná nebo se nedostavila); pánevní diskomfort; premenstruační syndrom; stahy dělohy

vaginální infekce (plísňová a bakteriální); pocit pálení, zápachu, bolesti, diskomfortu nebo suchosti vagíny nebo vulvy

ztráta vlasů, ekzém, svědění, vyrážka nebo návaly.

zlomení kroužku

13

Následující vzácné nežádoucí účinky byly hlášeny během používání přípravku NuvaRing: kopřivka, diskomfort penisu partnera (jako je podráždění, vyrážka, svědění).

Jestliže se u Vás objeví některé závažné nežádoucí účinky nebo zaznamenáte některé nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

5.

JAK PŘÍPRAVEK NUVARING UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek NuvaRing mimo dosah a dohled dětí!Jestliže zjistíte, že Vaše dítě bylo vystaveno působení hormonů z přípravku NuvaRing, poraďte se se svým lékařem.

Uchovávejte přípravek NuvaRing v původním obalu při teplotě do 30°C, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek NuvaRing nepoužívejte, jestliže Vám byl vydán před více jak 4 měsíci, nebo jestliže doba použitelnosti prošla. Datum výdeje a doba použitelnosti jsou uvedeny na krabičce a sáčku.

Nepoužívejte kroužek, jestliže má změněnou barvu nebo nějakou jinou viditelnou známku znehodnocení.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek NuvaRing obsahuje

Léčivé látky jsou: etonogestrelum (11,7 mg) a ethinylestradiolum (2,7 mg)

Pomocné látky jsou: kopolymer ethylenu s vinyl-acetátem (typ umělé hmoty, která se v organizmu nerozpustí) a magnesium-stearát

Po dobu tří týdnů se z kroužku každý den uvolňuje 0,120 mg etonogestrelu a 0,015 mg ethinylestradiolu.

Jak přípravek NuvaRing vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek NuvaRing je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek o průměru 54 mm.

Každý kroužek je zabalen v sáčku z folie, který lze znovu uzavřít. Sáček je v papírové krabičce spolu s příbalovou informací v českém jazyce. Každá krabička obsahuje 1 nebo 3 kroužky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:N.V.Organon, PO Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Výrobci: N.V.Organon, PO Box 20, 5340 BH Oss, NizozemskoOrganon Ireland Ltd., Drynam Road Swords, Co. Dublin, Irsko.

Tento léčivý přípravek je zaregistrován v členských státech EEA pod následujícím jménem:NuvaRing0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert

14

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls168875/2011

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

NuvaRing obsahuje etonogestrelum 11,7 mg a ethinylestradiolum 2,7 mg.Kroužek uvolňuje za 24 hod průměrně 0,120 mg etonogestrelu a 0,015 mg ethinylestradiolu po dobu tří týdnů.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Vaginální inzert.NuvaRing je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek, který má zevní průměr 54 mm a průměr průřezu 4 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Kontraceptivum.NuvaRing je určen pro ženy ve fertilním věku. Bezpečnost a účinnost byly prokázány u žen ve věku od 18 do 40 let.

4.2

Dávkování a způsob podání

JAK POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK NUVARING

Žena si může zavádět do pochvy přípravek NuvaRing sama. Lékař by jí měl poradit, jak jej zavádět a jak jej odstraňovat. K zavádění by si žena měla vybrat polohu, která je pro ni nejpohodlnější, např. ve stoje s jednou nohou zvednutou, v dřepu nebo vleže. Přípravek NuvaRing by se měl stlačit a zavést do pochvy tak, aby žena měla po zavedení dobrý pocit. Přesná poloha přípravku NuvaRing v pochvě není rozhodující pro antikoncepční účinek kroužku (viz obrázky 1-4).

Jakmile byl přípravek NuvaRing zaveden (viz „Jak zahájit používání přípravku NuvaRing“), je ponechán v pochvě trvale po 3 týdny. Žena by si měla zvyknout ověřovat si pravidelně přítomnost přípravku NuvaRing v pochvě. Jestliže je přípravek NuvaRing náhodně vypuzen, měla by ženanásledovat instrukce v bodě 4.2 “Co dělat, když byl kroužek po nějakou dobu mimo pochvu” (pro více informací viz také bod 4.4 “Vypuzení”).

Po třech týdnech používání musí být přípravek NuvaRing odstraněn ve stejný den v týdnu, kdy byl zaveden. Po jednotýdenní přestávce bez kroužku se zavádí nový kroužek (např. jestliže je přípravekNuvaRing zaveden ve středu asi ve 22 hodin, pak by měl být odstraněn opět ve středu o tři týdny později, také asi ve 22 hodin. Následující středu by pak měl být zaveden nový kroužek).

2

Přípravek NuvaRing může být vytažen zaháknutím ukazováčku za kroužek nebo uchopením kroužku ukazováčkem a prostředníkem (Obrázek 5). Použitý kroužek by se měl vložit do sáčku (uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat) a být zlikvidován tak, jak je to popsáno v bodě 6.6. Za dva až tři dny po odstranění přípravku NuvaRing dojde obvykle ke krvácení z vysazení, které nemusí úplně skončit do doby, kdy je třeba zavést nový kroužek.

Obrázek 1

Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku

Obrázek 3

Pro zavedení kroužku si zvolte pohodlnou polohu

Obrázek 2

Kroužek stlačte

Obrázek 4A Obrázek 4B Obrázek 4C

Zaveďte kroužek do pochvy jednou rukou (Obrázek 4A), v případě potřeby roztáhněte stydké pysky druhou rukou. Zasuňte kroužek do pochvy tak, abyste se po jeho zavedení cítila dobře (Obrázek 4B). Ponechte kroužek v pochvě po 3 týdny (Obrázek 4C).

Obrázek 5:

3

NuvaRing může být vytažen zaháknutím ukazováčku za

kroužek nebo uchopením kroužku ukazováčkem a prostředníkem.

JAK ZAHÁJIT POUŽIVÁNÍ PŘÍPRAVKU NUVARING

Žádná hormonální antikoncepce v předchozím cyklu NuvaRing by měl být zaveden první den přirozeného cyklu (tj. první den menstruačního krvácení). Zavedení 2. až 5. den je možné, ale během prvního cyklu je po dobu prvních 7 dnů doporučeno navíc používání bariérové metody antikoncepce.

Přechod z kombinované hormonální antikoncepceŽena by si měla zavést přípravek NuvaRing nejpozději v den, který následuje po období bez tabletek,náplasti nebo den po poslední placebové tabletce své předchozí kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud žena (po)užívala svou předcházející metodu důsledně a správně, a jestliže je tedy jasné, že není těhotná, může také přejít ze své předchozí kombinované hormonální antikoncepce kterýkoli den cyklu.

Interval bez hormonů předchozí antikoncepce by neměl být nikdy delší, než je jeho doporučené trvání.

Přechod z čistě gestagenní metody (minipilulka, implantát nebo injekce) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího gestagen (IUS).U minipilulky může žena přejít na používání kroužku kdykoliv (u implantátu nebo IUS to lze učinit v den jejich odstranění a u injekcí tehdy, když by měla následovat další injekce), ale ve všech těchto případech by měla žena v prvních sedmi dnech navíc používat bariérovou metodu antikoncepce.

Po potratu v prvním trimestruŽena může začít okamžitě. V tom případě nemusí používat žádná další antikoncepční opatření. Pokud je okamžité zahájení antikoncepce pokládáno za nežádoucí, měla by se žena řídit pokyny uvedenými v odstavci „Žádná hormonální antikoncepce v předchozím cyklu“. Až do zavedení kroužku by pak měla používat jinou antikoncepční metodu.

Po porodu nebo potratu ve druhém trimestruKojící ženy viz bod 4.6.

Ženě by mělo být doporučeno, aby si zavedla kroužek čtvrtý týden po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru. Pokud začne později, pak by v prvních sedmi dnech po zavedení přípravku NuvaRing měla používat navíc bariérovou metodu antikoncepce. Jestliže však již došlo ke styku, musí být vyloučeno těhotenství nebo je třeba před zavedením kroužku vyčkat do první menstruace.

ODCHYLKY OD DOPORUČENÉHO REŽIMU

Antikoncepční účinnost a kontrola cyklu může být ohrožena, jestliže se žena odchýlí od doporučeného režimu. Aby se v případě takové odchylky vyhnula ztrátě antikoncepční účinnosti, je vhodné jí dát následující radu:

Co dělat, když je období bez zavedeného kroužku delší

4

V tom případě by si žena měla zavést kroužek ihned, jak si na to vzpomene. V následujícíchsedmi dnech by měla navíc používat bariérovou metodu, jako např. kondom. Pokud došlo v období, kdy neměla zavedený kroužek, ke styku, je třeba uvážit možnost otěhotnění. Čím delší je období bez kroužku, tím vyšší je riziko otěhotnění.

Co dělat, když byl kroužek po nějakou dobu mimo pochvu

Přípravek NuvaRing by měl být ponechán v pochvě po celé období tří týdnů. Jestliže je kroužek náhodně vypuzen, může být opláchnut studenou nebo vlažnou vodou (ne horkou) a okamžitě opět zaveden.

Jestliže byl přípravek NuvaRing mimo pochvu méně než tři hodiny, pak není antikoncepční účinnost snížena. Žena by si měla znovu kroužek zavést, hned jak je to možné, ale nejpozději do 3 hodin.

Jestliže přípravek NuvaRing byl, nebo se domníváte, že by mohl být, mimo pochvu déle než tři hodiny během prvního nebo druhého týdne používání, pak jeho antikoncepční účinek může být snížen. Žena by si měla kroužek znovu zavést ihned, jak si to uvědomí. Po dobu prvních sedmi dnů nepřetržitého používání přípravku NuvaRing by pak měla používat bariérovoumetodu např. kondom. Čím déle je přípravek NuvaRing mimo pochvu a čím blíže je to k běžnému období bez kroužku, tím vyšší je riziko otěhotnění.

Jestliže přípravek NuvaRing byl, nebo se domníváte, že mohl být, mimo pochvu déle než 3hodiny během třetího týdne, z celkového třítýdenního období, pak jeho antikoncepční účinek může být snížen. Žena by měla kroužek znehodnotit a použít jednu z těchto možností:

1.

Okamžitě si zavést nový kroužekPoznámka: Zavedením nového kroužku začíná nové třítýdenní období. Žena nemusí mít krvácení z vysazení v období svého cyklu. Nicméně špinění nebo krvácení z průniku se mohou objevit.

2.

Ponechá pauzu na krvácení z vysazení a zavede nový kroužek, avšak ne později než za 7 dní (7 x 24 hodin) od odstranění nebo vypuzení minulého kroužku.Poznámka: Tato možnost se může použít pouze tehdy, jestliže kroužek byl používán soustavně v předešlých 7 dnech.

Co dělat v případě prodlouženého užívání kroužku

Ačkoliv toto není doporučený režim, tak jestliže byl přípravek NuvaRing používán maximálně po 4 týdny, je jeho antikoncepční působení ještě dostačující. Žena může dodržet týdenní interval bez kroužku, a pak si zavést nový kroužek. Pokud ale měla kroužek zavedený déle než 4 týdny, může být jeho antikoncepční účinnost snížena a před zavedením dalšího přípravkuNuvaRing je třeba vyloučit těhotenství.

Jestliže se žena neřídila doporučeným režimem, a poté u ní nedošlo k následnémukrvácení z vysazení v období bez zavedeného kroužku, je rovněž třeba před zavedením dalšího kroužku vyloučit těhotenství.

JAK ODDÁLIT NEBO POSUNOUT MENSTRUACI

Ve výjimečných případech, kdy je potřeba oddálit menstruaci, si může žena zavést nový kroužek ihned po odstranění starého, aniž by dodržela týdenní interval bez kroužku. Nový kroužek může být opět používán až po dobu tří týdnů. V té době může dojít ke krvácení nebo špinění. Pravidelné používání přípravku NuvaRing je pak zahájeno po obvyklé týdenní přestávce bez kroužku.

5

Aby mohla posunout menstruaci na jiný den týdne, než ve kterém ji dostává v současnosti, je možné ženě poradit, aby zkrátila následující období bez kroužku o požadovaný počet dní. Čím kratší je interval bez zavedeného kroužku, tím větší je pravděpodobnost, že u ní nedojde ke krvácení z vysazenía že se naopak objeví krvácení z průniku nebo špinění při použití dalšího kroužku.

4.3

Kontraindikace

Přípravek NuvaRing by neměl být používán, jestliže došlo k některému ze stavů uvedených níže. Pokud by se některý z těchto stavů objevil poprvé v průběhu používání přípravku NuvaRing, je třeba kroužek ihned odstranit.

Žilní trombóza současná nebo v anamnéze s plicní embolií nebo bez ní.

Arteriální trombóza současná nebo v anamnéze (např. cerebrovaskulární příhoda, infarkt myokardu) nebo prodromy trombózy (např. angina pectoris nebo tranzitorní ischemická ataka).

Známá predispozice k venózní nebo arteriální trombóze, s nebo bez dědičného postižení, jako je aktivovaná rezistence proteinu C (APC), deficience antitrombinu III, deficience proteinu C, deficience proteinu S, hyperhomocysteinémie a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipinové protilátky, lupus antikoagulant).

Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze.

Diabetes mellitus s postižením cév.

Kontraindikací může být také přítomnost závažných nebo četných rizikových faktorů vedoucích k venózní a arteriální trombóze (viz bod 4.4).

Pankreatitida současná nebo v anamnéze, pokud byla spojena s těžkou hypertriglyceridémií.

Závažné onemocnění jater současné nebo v anamnéze, pokud se hodnoty jaterních funkcí nevrátily k normálu.

Nádory jater (benigní nebo maligní) současné nebo v anamnéze.

Známé malignity pohlavních orgánů nebo prsů či podezření na ně, pokud jsou ovlivněny pohlavními steroidy.

Krvácení z pochvy neznámého původu.

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku NuvaRing.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Jestliže žena trpí některým ze stavů nebo rizikových faktorů uvedených níže, pak by měl být u každé ženy individuálně zvážen prospěch z používání přípravku NuvaRing proti možným rizikům a problém by s ní měl být prodiskutován dříve, než se jej rozhodne začít používat. V případě zhoršení, exacerbace nebo prvních projevů kteréhokoliv z těchto stavů nebo rizikových faktorů, by žena měla navštívit lékaře. Ten by pak měl rozhodnout, zda je třeba přerušit používání přípravku NuvaRing.

Všechny níže uvedené údaje jsou založeny na výsledcích epidemiologických studií prováděných s kombinovanými perorálními antikoncepčními přípravky (COC). Nejsou dostupné epidemiologické údaje k podávání hormonů vaginální cestou, ale uvedená upozornění jsou považována za platná rovněž pro používání přípravku NuvaRing.

1.

Poruchy cirkulace

Používání hormonální antikoncepce je spojeno s možností výskytu žilní trombózy (hluboká žilní trombóza a plicní embolie) a arteriální trombózy, která je spojena s komplikacemi majícíminěkdy fatální následky.

6

Užívání jakékoliv kombinované perorální antikoncepce (COC) přináší zvýšené riziko žilní tromboembolie (VTE) pro ženy, které ji užívají, oproti těm, které ji neužívají. Toto riziko je menší než riziko VTE u těhotných žen, které se udává až 60 případů na 100 000 těhotných žen ročně. VTE je fatální u 1-2 % případů.Není známo, jak přípravek NuvaRing ovlivňuje toto riziko ve srovnání s ostatnímikombinovanými hormonálními kontraceptivy.

Ve velmi vzácných případech byl u uživatelek COC hlášen výskyt trombózy v jiných cévách, jako např. jaterních, mezenterických, ledvinových, mozkových nebo retinálních žilách a tepnách. Není shoda, zda výskyt těchto příhod souvisí s používáním COC.

Mezi symptomy venózních nebo arteriálních trombóz je možné zařadit: neobvyklou jednostrannou bolest v noze a/nebo otok; náhlou, prudkou bolest v hrudníku, případně vyzařující do levé paže; náhlou dušnost; náhlý začátek kašle; jakoukoli neobvyklou dlouhotrvající bolest hlavy; náhlou částečnou nebo úplnou ztrátu zraku; diplopii; nezřetelnou řeč nebo afázii; vertigo; kolaps s nebo bez fokálních záchvatů; slabost nebo velmi výraznou necitlivost náhle postihující jednu část těla; motorické poruchy; „akutní“ břicho.

Riziko venózní tromboembolie (VTE) se zvyšuje s:-

vzrůstajícím věkem;

-

pozitivní rodinnou anamnézou (např. venózní tromboembolie u sourozenců nebo rodičů vpoměrně nízkém věku). Pokud je dědičná predispozice, žena by měla vyhledat specialistu před tím, než se rozhodne pro jakoukoliv hormonální antikoncepci;

-

prodlouženou imobilizací, velkým chirurgickým zákrokem, jakýmkoliv zákrokemv oblasti dolních končetin nebo velkým traumatem. V těchto situacích se doporučuje ukončit používání (v případě plánované operace nejpozději 4 týdny před zákrokem) a nepokračovat dříve, než za 2 týdny po kompletní remobilizaci.

-

obezitou (body mass index nad 30 kg/m

2);

-

a snad také v případě superficiální tromboflebitidy a varixů. Neexistuje zde shoda o možné roli těchto stavů v etiologii žilní trombózy.

Riziko arteriálních tromboembolických komplikací se zvyšuje s: -

vzrůstajícím věkem

-

kouřením (u silných kuřaček a vyššího věku se riziko zvyšuje, zvláště u žen starších 35 let);

-

dyslipoproteinémií;

-

obezitou (body mass index nad 30kg/m

2);

-

hypertenzí;

-

migrénou;

-

chlopenní srdeční vadou;

-

fibrilací síní;

-

pozitivní rodinnou anamnézou (arteriální trombóza u sourozenců nebo rodičů v poměrně nízkém věku). Pokud je dědičná predispozice, žena by měla vyhledat specialistu před tím, než se rozhodne pro jakoukoliv hormonální antikoncepci.

Biochemické faktory, které by mohly svědčit o dědičné nebo získané predispozici venózní nebo arteriální trombózy, zahrnují rezistenci aktivovaného proteinu C (APC), hyperhomocysteinémii, deficienci antitrombinu III, deficienci proteinu C, deficienci proteinu S, antifosfolipidových protilátek (antikardiolipinové protilátky, lupus antikoagulant).

Jiné choroby, které jsou spojovány s poruchami cirkulace, zahrnují diabetes mellitus, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé střevní onemocnění (tzv. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida).

7

Je nutno brát v úvahu zvýšené riziko tromboembolie v šestinedělí (pro informace o „Těhotenství a kojení“ viz bod 4.6).

Častější a závažnější migrény (mohlo by se jednat o prodromy cerebrovaskulární příhody), kterémohou být důvodem pro okamžité zastavení používání přípravku NuvaRing.

Ženy užívající COC by měly být výslovně upozorněny, aby kontaktovaly lékaře v případě možných příznaků trombózy. V případě suspektní nebo potvrzené trombózy, se COC nemá dále používat. Měla by být používána adekvátní antikoncepční metoda z důvodů teratogenity antikoagulační léčby (kumariny).

2.

Nádory

Epidemiologické studie ukazují na zvýšené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla u žen dlouhodobě užívajících COC a infikovaných lidským papilomavirem (HPV). Stále však není jisté, do jaké míry je toto zjištění zkresleno dalšími vlivy (např. rozdíl v počtu sexuálních partnerů nebo v používání bariérových kontraceptiv). Nejsou dostupné žádné epidemiologické údaje o riziku vzniku rakoviny děložního čípku u uživatelek přípravku NuvaRing (viz „lékařskávyšetření/kontroly“).

V metaanalýze 54 epidemiolologických studií bylo uvedeno, že relativní riziko vzniku rakoviny prsu je u žen, které běžně užívají COC, lehce zvýšeno (RR=1,24). Toto zvýšené riziko v průběhu 10 let po skončení užívání COC postupně zmizí. Protože rakovina prsu je vzácná u žen mladších než 40 let, je zvýšený počet diagnóz rakoviny prsu u žen v současnosti a nověužívajících COC malý, v poměru k celkovému riziku jejího vzniku. Rakovina prsu diagnostikovaná u dlouhodobých uživatelek COC je často méně pokročilá než ta, která byladiagnostikována u žen nikdy neužívajících COC. Toto zvýšené riziko může být způsobeno časnější diagnózou rakoviny u žen užívajících COC, biologickým působením COC nebo kombinací obou možností.

U uživatelek COC byly ve vzácných případech popsány benigní nádory jater a zcela vyjímečně i maligní jaterní nádory. V ojedinělých případech vedly tyto nádory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Proto, pokud dojde u žen používajících NuvaRing k silné epigastrické bolesti, ke zvětšení jater nebo ke známkám intraabdominálního krvácení, je třeba při diferenciální diagnóze myslet na nádor jater.

3.

Jiné stavy

Pokud má žena hypertriglyceridémii nebo pokud se toto onemocnění vyskytlo v její rodině, pak je u ní zvýšené riziko vzniku pankreatitidy, jestliže užívá hormonální antikoncepci.

I když byl malý vzestup krevního tlaku pozorován u mnoha žen užívajících hormonální antikoncepci, klinicky významný vzestup tlaku je vzácný. Jasný vztah mezi užíváním hormonální antikoncepce a klinickou hypertenzí nebyl stanoven. Nicméně, pokud by se vyvinula v průběhu používání přípravku NuvaRing dlouhodobá, klinicky závažná hypertenze, pak je rozumné, aby lékař ukončil aplikaci kroužku a léčil hypertenzi. Jestliže to pak uzná zavhodné, může znovu zavést přípravek NuvaRing, jakmile bylo antihypertenzní léčbou dosaženonormální hodnoty krevního tlaku.

Bylo hlášeno, že následující stavy mohou vzniknout nebo se zhoršit jak v průběhu těhotenství, tak při užívání hormonální antikoncepce, i když jejich vzájemný vztah není průkazný: žloutenka a/nebo pruritus související s cholestázou; tvorba žlučových kamenů; porfyrie; systémový lupus

8

erythematodes; hemolyticko-uremický syndrom; Sydenhamova chorea; herpes gestationis; ztráta sluchu způsobená otosklerózou, (dědičný) angioedém.

Akutní nebo chronické poruchy jaterní funkce mohou vyžadovat přestávku v používánípřípravku NuvaRing do té doby, než se ukazatelé jaterních funkcí vrátí k normálu. Recidiva cholestatické žloutenky a/nebo svědění vyvolané cholestázou, které poprvé vznikly v průběhu těhotenství nebo předchozího užívání pohlavních steroidů, jsou důvodem k ukončení aplikace kroužku.

Ačkoliv estrogeny a gestageny mohou mít vliv na periferní inzulinovou rezistenci a glukózovou toleranci, nic nenasvědčuje tomu, že by u diabetiček užívajících hormonální kontraceptiva bylo třeba změnit léčebný režim. Diabetičky by nicméně měly být v průběhu používání přípravku NuvaRing pečlivě sledovány, zvláště v prvních měsících používání.

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida bývají spojovány s užíváním hormonálních kontraceptiv.

Příležitostně se může objevit chloasma, zvláště u těch žen, které chloasma měly v těhotenství.Ženy s takovouto anamnézou by se neměly v období používání přípravku NuvaRing vystavovat slunci nebo ultrafialovému záření.

Pokud má žena některou z následujících potíží, pak se jí možná nepodaří zavést NuvaRingsprávně nebo jí kroužek může vypadnout: prolaps děložního čípku, cystokéla a/nebo rektokéla,těžká nebo chronická zácpa.Velmi vzácně bylo hlášeno u přípravku NuvaRing neúmyslné zavedení do močové trubice s možností skončení v močovém měchýři. Proto by nesprávné umístění mělo být zváženo při diferenciální diagnostice v případě příznaků cystitidy.

V průběhu používání přípravku NuvaRing může občas dojít k zánětu pochvy. Nic nesvědčí tomu, že by byla účinnost přípravku NuvaRing ovlivněna léčbou kolpitidy, ani že by jeho používání ovlivnilo její léčbu (viz bod 4.5 „Interakce“).

Velmi vzácně bylo hlášeno přilnutí kroužku k vaginální sliznici, které vyžadovalo jeho vyjmutízdravotnickým pracovníkem.

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ/KONTROLY

Před zahájením nebo znovuzavedením přípravku NuvaRing je třeba u pacientky odebrat kompletníanamnézu (včetně rodinné anamnézy) a vyloučit těhotenství. Změření krevního tlaku a fyzikální vyšetření by se mělo provést se zřetelem ke kontraindikacím (bod 4.3) a ke zvláštním upozorněním (bod 4.4). Žena by si měla pozorně přečíst příbalovou informaci a řídit se konkrétními doporučeními.Frekvence a způsob těchto vyšetření by měly být přizpůsobeny lékařově klinické zkušenosti a individuální potřebě ženy.

Ženy je třeba upozornit, že je přípravek NuvaRing nechrání proti infekci HIV (AIDS), ani proti ostatním pohlavně přenosným chorobám.

SNÍŽENÁ ÚČINNOST

Účinnost přípravku NuvaRing může být snížena v případě nevhodného používání (bod 4.2) nebosoučasně probíhající léčby (bod 4.5).

SNÍŽENÁ KONTROLA CYKLU

9

V průběhu používání přípravku NuvaRing může dojít k nepravidelnému krvácení (špinění nebo krvácení z průniku). Jestliže se nepravidelné krvácení objeví po pravidelných cyklech a při používání přípravku NuvaRing v souladu s doporučeným režimem, pak je třeba uvážit možné nehormonální příčiny a provést adekvátní diagnostická vyšetření, která jsou indikována k vyloučení malignity nebo těhotenství. Mezi ně může patřit i kyretáž.

U některých žen nemusí dojít v období bez kroužku ke krvácení z vysazení. Jestliže byl přípravek NuvaRing používán podle instrukcí popsaných v bodě 4.2, je nepravděpodobné, že by žena byla těhotná. Nicméně, pokud by před prvním vynechaným krvácením z vysazení byl používán nesprávně, nebo jestliže nedošlo ke krvácení z vysazení dvakrát po sobě, pak je třeba vyloučit těhotenství dříve, než bude přípravek NuvaRing opět zaveden.

VYSTAVENÍ MUŽE VLIVU ETHINYLESTRADIOLU A ETONOGESTRELU

Rozsah a možné farmakologické důsledky vystavení mužského sexuálního partnera působení ethinylestradiolu a etonogestrelu přes penis nebyly sledovány.

ZLOMENÝ KROUŽEK

Velmi zřídka bylo hlášeno, že byl přípravek NuvaRing zlomen během použití (viz bod 4.5 „Interakce“). Žena odstraní zlomený kroužek a co nejdříve zavede nový kroužek a používá bariérovou antikoncepci jako např. kondom po dobu 7 dní. Je třeba zvážit možnost těhotenství a žena by se měla poradit se svým lékařem.

VYPUZENÍBylo hlášeno vypuzení přípravku NuvaRing, např. pokud kroužek nebyl pečlivě zaveden, byl odstraněn s tamponem, během pohlavního styku nebo při závažné nebo chronické zácpě. Dlouhotrvající vypuzení může vést ke snížení antikoncepčního účinku a/nebo ke krvácení z průniku. Proto k zajištění účinnosti by žena měla přítomnost přípravku NuvaRing pravidelně kontrolovat.

Je-li přípravek náhodně vypuzen a je mimo pochvu méně než 3 hodiny, antikoncepční účinek není snížen. Žena by měla vypuzený kroužek opláchnout studenou nebo vlažnou vodou (ne horkou) a zavést si ho znovu co nejrychleji, ale nejpozději do 3 hodin.

Pokud přípravek NuvaRing byl, nebo se domníváte, že mohl být, mimo pochvu déle než 3 hodiny,antikoncepční účinek je snížen. V tomto případě je nutné postupovat jak je uvedeno v bodě 4.2 „Co dělat, když byl kroužek po nějakou dobu mimo pochvu“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

INTERAKCE

Interakce mezi hormonálními antikoncepčními přípravky a jinými léčivými přípravky může vést ke krvácení z průniku a/nebo k selhání antikoncepčního účinku. Následující interakce jsou popsány v literatuře.

Jaterní metabolizmus: může dojít k interakci s léčivými přípravky, které indukují mikrosomální enzymy, což může mít za důsledek zvýšenou clearance pohlavních hormonů (např. fenytoin,fenobarbital, primidon, karbamazepin, rifampicin, patrně také oxkarbazepin, topiramát, felbamát,ritonavir, griseofulvin a přípravky obsahující třezalku).

Ženy léčené těmito přípravky by měly kromě přípravku NuvaRing dočasně používat navíc i bariérovou metodu nebo zvolit jinou metodu antikoncepce. U přípravků indukujících mikrosomální

10

enzymy by měla bariérová metoda být používána v průběhu současného podávání obou přípravků a ještě 28 dnů po jejich vysazení.

Jestliže současné podávání jiných přípravků pokračuje i po ukončení třítýdenního cyklu přípravku NuvaRing, pak by měl být další kroužek zaveden okamžitě, bez obvyklého týdne bez kroužku.

Bylo hlášeno snížení antikoncepčního účinku při léčbě antibiotiky jako je penicilin a tetracyklin. Mechanizmus účinku nebyl vysvětlen. Ve farmakokinetických interakčních studiích, při perorálním podání amoxicilinu (875 mg dvakrát denně) nebo doxycyklinu (200 mg první den, další dny 100 mg denně) po dobu 10 dní během používání přípravku NuvaRing, nebyla významně ovlivněnafarmakokinetika etonogestrelu a EE. Ženy, které jsou léčeny antibiotiky (s výjimkou amoxicilinu a doxycyklinu) by měly používat bariérovou metodu antikoncepce ještě 7 dní po ukončení léčby.Jestliže současné podávání dalších léčivých přípravků pokračuje i po ukončení třítýdenního cyklu přípravku NuvaRing, pak by měl být další kroužek zaveden okamžitě, bez obvyklého týdne bez kroužku.

Na základě farmakokinetických údajů lze říci, že není pravděpodobné, že by vaginálně podaná antimykotika a spermicidní přípravky ovlivnily antikoncepční účinnost a bezpečnost přípravku NuvaRing. Během současného podávání antimykotických globulí je možnost porušení kroužku zvýšena (viz bod 4.4 „Zlomený kroužek“).

Hormonální kontraceptiva mohou zasahovat do metabolizmu jiných přípravků. Proto mohou být jejich plazmatické a tkáňové koncentrace zvýšeny (např. ciklosporin) nebo sníženy (např. lamotrigin).

Pacientka by měla lékaři oznámit, které léky současně dostává, aby byly identifikovány potenciální interakce.

LABORATORNÍ TESTY

Užívání antikoncepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů funkcí jater, štítné žlázy, nadledvin a ledvin, plazmatických hladin bílkovinných přenašečů (např. globulinu vázajícího kortikosteroidy a globulinu vázajícího pohlavníhormony), frakcí lipidů/lipoproteinů, parametrů glycidového metabolizmu a parametrů koagulace a fibrinolýzy. Změny zpravidla zůstávají v normálním laboratorním rozmezí.

INTERAKCE S TAMPONY

Farmakokinetické údaje ukazují, že tampony nemají vliv na účinek systémové absorpce hormonů uvolňovaných z přípravku NuvaRing. Vzácně může být přípravek NuvaRing vypuzen při odstraňování tamponu (viz „Co dělat, když byl kroužek po nějakou dobu mimo pochvu“).

4.6

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství není přípravek NuvaRing indikován. Pokud dojde k těhotenství s přípravkem NuvaRing in situ, pak je třeba kroužek odstranit. Rozsáhlé epidemiologické studie neprokázaly ani zvýšené riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily ženám užívajícím před těhotenstvím COC, ani teratogenní vliv, když byly COC neúmyslně používány v časném těhotenství.

Klinické studie u malého počtu žen ukázaly, že navzdory intravaginálnímu podání jsou nitroděložní koncentrace kontracepčních steroidů u žen s přípravkem NuvaRing podobné koncentracím u žen užívajících COC (viz bod 5.2). Klinická zkušenost týkající se výsledků těhotenství u žen vystavených vlivu přípravku NuvaRing nebyla zatím hlášena.

11

Kojení může být estrogeny ovlivněno, poněvadž mohou snížit množství a změnit složení mateřského mléka. Proto se obecně nedoporučuje zavést přípravek NuvaRing dříve, než kojící matka úplně odstavísvé dítě. Malá množství antikoncepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů mohou být vylučována do mateřského mléka, neexistuje však žádný důkaz, že by nepříznivě ovlivnily zdraví dítěte.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k jeho farmakodynamickému profilu se předpokládá, že přípravek NuvaRing nemá žádnýnebo má zanedbatelný vliv na způsobilost k řízení nebo obsluze strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky uváděnými v klinických studiích s přípravkem NuvaRing byly bolesti hlavy, vaginální infekce a vaginální výtok, které byly hlášeny u 5-6 % žen.

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny v klinických studiích s přípravkem NuvaRing, jsou v níže uvedené tabulce. Jsou zde uvedeny nejčastěji uváděné MedDRA termíny (verze 9.1) popisující závažné nežádoucí účinky.

Třídy orgánových systémů

Časté≥ 1/100 do 1/10

Méně časté≥ 1/1 000 až < 1/100

Post marketing

1

Infekce a infestace

Vaginální infekce

Cervicitida, cystitida,infekce močového ústrojí

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Deprese, snížení libida

Afektivní labilita, změny nálad, střídání nálad

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, migréna

Závratě, hypestezie

Poruchy oka

Porucha vidění

Cévní poruchy

Návaly horka

Gastrointestinální poruchy

Bolesti břicha, nauzea

Napětí břicha, průjem, zvracení, zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Akné

Alopécie, ekzém, svědění, vyrážka

Kopřivka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně

Bolest zad, svalové spasmy, bolest končetin

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie, nutkavé močení, polakisurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Napětí prsů, svědění ženských genitálií, dysmenorea, bolest v pánvi, vaginální diskomfort

Amenorea, prsní diskomfort, zvětšení prsů, zbytnění prsní žlázy, cervikální polyp, krvácení při pohlavním styku, bolest při pohlavním styku, cervikální ektropium, fibrózně-cystickámastopatie, menoragie, metroragie, pánevní diskomfort, premenstruační syndrom, děložní stah, pocit pálení pochvy, vaginální pach,

12

vaginální bolest, vulvovaginální diskomfort, vulvovaginální suchost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, podrážděnost, pocit neklidu, edém, pocit z cizího tělesa

Vyšetření

Zvýšení tělesné hmotnosti

Zvýšení krevního tlaku

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Nepříjemný pocit ze zavedeného kroužku, vypuzení vaginální kontracepce

Komplikace kontracepce, zlomení kroužku

1 Seznam nežádoucích účinků na základě spontánního hlášení. Není možné přesně stanovit četnost.

Ve vzácných případech hlásili partneři žen, které používají NuvaRing, v post marketingovém pozorování potíže penisu.

Několik nežádoucích účinků bylo hlášeno u žen užívajících kombinovanou kontracepci, jsou více rozvedeny v bodě 4.4. Tyto zahrnují: venózní tromboembolie; arteriální tromboembolie; hypertenze; hormon-dependentní nádory (tj. nádory jater, rakovina prsu); chloasma.

4.9

Předávkování

Nebyl zjištěn žádný závažný škodlivý vliv v případě předávkování hormonálními kontraceptivy. Symptomy, ke kterým může v tomto případě dojít, zahrnují nauzeu, zvracení, a u mladých dívek lehké vaginální krvácení. Neexistují žádná antidota a léčba by měla být symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vaginální kroužek s gestagenem a estrogenem, ATC kód: G02BB01

NuvaRing obsahuje etonogestrel a ethinylestradiol. Etonogestrel je gestagen odvozený od 19-nortestosteronu, který se váže vysokou afinitou na receptory progesteronu v cílových orgánech. Ethinylestradiol je estrogen hojně používaný v antikoncepčních přípravcích. Antikoncepční působení přípravku NuvaRing je založeno na různých mechanismech, z nichž nejdůležitější je zábrana ovulace.

ÚČINNOST

Klinické studie byly prováděny po celém světě (USA, EU a Brazílie) u žen ve věku mezi 18 a 40 roky.Kontracepční účinnost se jeví přinejmenším srovnatelná se známou účinností kombinovaných perorálních kontraceptiv. Následující tabulky ukazují Pearl index (počet těhotenství na 100 žen během jednoho roku užívání) plynoucí z klinických studií s přípravkem NuvaRing.

Analytické metody

Pearl index 95 % Cl

Počet cyklů

ITT (chyba uživatelky + chyba metody) 0,96

0,64-1,39 37,977

PP (chyba metody)

0,64

0,35-1,07 28,723

V případě používání vysokodávkovaných COC (0,050 mg ethinylestradiolu) je sníženo riziko karcinomu vaječníku a karcinomu endometria. Není zatím zcela jasné, zda se tato skutečnost vztahuje i na nízkodávkovaná kontraceptiva jako je NuvaRing.

KRVÁCENÍ

13

Velká srovnávací studie s perorální antikoncepcí 150/30 mcg levonorgestrel/ethinylestradiol (n=512vs. n=518) hodnotící charakter vaginálního krvácení během 13 cyklů vykazuje nízký výskyt špiněnínebo krvácení z průniku u přípravku NuvaRing (2,0-6,4 %). Mimo to bylo vaginální krvácení u většiny osob omezeno výhradně na interval bez kroužku (58,8 - 72,8 %).

ÚČINEK NA KOSTNÍ MINERÁLNÍ DENZITU

Účinek přípravku NuvaRing (n=76) na kostní minerální denzitu (BMD) byl studován ve srovnání s nehormonálním intrauterinním tělískem (IUD) u žen (n=31) po dobu 2 let. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na kostní minerální denzitu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Etonogestrel

ABSORPCEEtonogestrel uvolněný z přípravku NuvaRing je rychle vstřebáván poševní sliznicí. Maximální koncentrace etonogestrelu v séru, která je přibližně 1 700 pg/ml, je dosažena asi za týden po zavedení kroužku. Sérové koncentrace vykazují malé výkyvy a pozvolna klesají, až dosahují po třech týdnech hodnoty 1 400 pg/ml. Absolutní biologická dostupnost je asi 100 %, což je více, než při perorálním podání. Cervikální a intrauterinní hladina etonogestrelu byla měřena pouze u mála žen, které používaly přípravek NuvaRing nebo perorální antikoncepci obsahující 0,150 mg desogestrelu a 0,020 mg ethinylestradiolu. Zjištěné hladiny byly porovnatelné.

DISTRIBUCEEtonogestrel je vázán na sérový albumin a na globulin vázající pohlavní hormony (SHBG). Zdánlivýobjem distribuce etonogestrelu je 2,3 l/kg.

METABOLIZMUSEtonogestrel je metabolizován obvyklými cestami metabolizmu steroidů. Zdánlivá clearance séra je asi 3,5 l/h. Nebyla zjištěna žádná interakce se současně podávaným ethinylestradiolem.

ELIMINACEHladiny etonogestrelu v séru se snižují ve dvou fázích. Terminální vylučovací fáze je charakterizována poločasem odpovídajícím přibližně 29 hodinám. Etonogestrel a jeho metabolity jsou vylučovány močí a žlučí v poměru asi 1,7:1. Poločas vylučování metabolitů je asi 6 dnů.

Ethinylestradiol

ABSORPCEEthinylestradiol uvolňovaný z přípravku NuvaRing je rychle vstřebáván poševní sliznicí. Maximální sérové koncentrace asi 35 pg/ml je dosahováno za 3 dny po zavedení a po třech týdnech dochází k poklesu na 18 pg/ml. Měsíční systémová expozice ethinylestradiolu (AUC0-ω) činí u přípravkuNuvaRing 10,9 ng.h/ml. Absolutní biologická dostupnost je asi 56 %, což je srovnatelné s perorálním podáním ethinylestradiolu. Cervikální a intrauterinní hladiny ethinylestradiolu byly měřeny pouze u malého počtu žen, které používaly přípravek NuvaRing nebo perorální antikoncepci obsahující 0,150 mg desogestrelu a 0,020 mg ethinylestradiolu. Zjištěné hladiny byly srovnatelné.

DISTRIBUCEEthinylestradiol je vysoce, avšak nespecificky, vázán na sérový albumin. Zdánlivý objem distribuce byl stanoven na asi 15 l/kg.

14

METABOLIZMUSEthinylestradiol je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací, ale vytváří se mnoho druhů hydroxylovaných a metylovaných metabolitů. Ty jsou přítomny jako volné metabolity a jako konjugáty sulfátu a glukuronidů. Zdánlivá clearance je asi 35 l/h.

ELIMINACESérové hladiny ethinylestradiolu klesají ve dvou fázích. Terminální fáze eliminace je charakterizována velkými individuálními variacemi poločasu, které mají za následek medián poločasu asi 34 hodin. Nezměněný ethinylestradiol není vylučován; metabolity ethinylestradiolu jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 1,3:1. Poločas vylučování metabolitu je asi 1,5 dne.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení karcinogenního potenciálu a reprodukční toxicityethinylestradiolu a etonogestrelu neodhalily žádná zvláštní rizika pro člověka než ta, která jsou již známa.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

kopolymer ethylenu s vinyl-acetátem, 28 % vinyl-acetátukopolymer ethylenu s vinyl-acetátem, 9 % vinyl-acetátumagnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

40 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Před výdejem:36 měsíců, v chladničce (2°C - 8°C)

V době výdeje:Vydávající napíše na krabičku datum jejího výdeje. Kroužek by měl být zaveden ne později než čtyři měsíce po datu výdeje a vždy před datem expirace. Vždy je nutné řídit se dřívějším datem.

Po výdeji:4 měsíce, uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte přípravek NuvaRing v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

15

Sáček obsahující jeden NuvaRing. Sáček je vyrobený z aluminiové folie s vnitřní vrstvounízkomolekulárního polyetylénu a zevní vrstvou polyetylenetereftalátu (PET). Je vodotěsný a lze jej opět uzavřít. Sáček je zabalen v potištěné papírové krabičce spolu s příbalovou informací v českém jazyce. Každé balení obsahuje jeden nebo tři kroužky.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravu a pro zacházení s ním

Viz bod 4.2. Vydávající má na krabičce označit datum vydání a datum, před kterým je třeba přípravek NuvaRing použít. Doporučuje se u balení se 3 kroužky vyznačit datum jak na krabičku, tak také na sáčky. Přípravek Nuvaring by měl být zaveden ne později než čtyři měsíce po datu výdeje a vždy před datem expirace. Vždy je nutné řídit se dřívějším datem. Po vyjmutí z pochvy by měl být přípravek NuvaRing uložen do sáčku, který lze znovu uzavřít a měl by být zlikvidován spolu s normálním domácím odpadem tak, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s jinými osobami. Přípravek NuvaRing by neměl být spláchnut do toalety.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

N.V. OrganonP.O. Box 205340 BH OssNizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/408/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.7.2007 / 4.4.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

24.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

NuvaRing 0,120 mg/ 0,015mg za 24 hodin, vaginální inzert

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NuvaRing 0,120 mg/ 0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert Etonogestrelum / ethinylestradiolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Denní uvolňovaná dávka etonogestrelu a ethinylestradiolu: 0,120 mg a 0,015 mg (po tři týdny).1 vaginální kroužek obsahuje 11,7 mg etonogestrelu a 2,7 mg ethinylestradiolu

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:Kopolymer etylén vinylacetátu 28% vinyl acetátuKopolymer etylén vinylacetátu 9% vinyl acetátuMagnesium - stearát

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Vaginální inzert

1 sáček obsahuje l vaginální kroužek 3 sáčky, z nichž každý obsahuje 1 vaginální kroužek

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K vaginálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pro vydávajícího: Při vydávání přípravku NuvaRing pacientce, vyplňte údaje v rámečku na krabičce. NuvaRing se má používat buď 4 měsíce od data vydání nebo před uplynutím doby použitelnosti, podle toho co nastane dříve.Vydávající osoba:Datum výdeje:Použijte před:

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před vydáním pacientce uchovávejte při teplotě 2-8°C.Po vydání pacientce se NuvaRing může uchovávat 4 měsíce při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

N.V. Organon, Oss, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

17/408/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

nuvaring

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA SÁČKU

NuvaRing 0,120 mg/ 0,015mg za 24 hodin, vaginální inzert

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NuvaRing 0,120 mg/ 0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzertetonogestrelum / ethinylestradiolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 kroužek obsahuje 11,7 mg etonogestrelum a 2,7 mg ethinylestradiolum

3.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Vaginální inzert1 sáček obsahuje 1 vaginální kroužek

4.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Vydávající osoba:Datum výdeje:Použijte před:

5.

POUŽITELNOST

EXP

6.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přírpavek chráněn před světlem a vlhkostí.Uchovávejte při teplotě do 30°C.Použijte během 4 měsíců po vydání, avšak do data použitelnosti uvedeném na obalu.

7.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

N.V. Organon, Oss, Nizozemsko

8.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.