Neotigason 25 Mg

Kód 0128531 ( )
Registrační číslo 46/ 145/95-B/C
Název NEOTIGASON 25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0128531 POR CPS DUR 30X25MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NEOTIGASON 25 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70415/2011 a sukls70422/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Neotigason 10 mgNeotigason 25 mg Tvrdé tobolky Acitretinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Neotigason a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neotigason užívat

3.

Jak se přípravek Neotigason užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Neotigason uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK NEOTIGASON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neotigason obsahuje léčivou látku zvanou acitretin. Tato látka patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných ”retinoidy”.

Neotigason se používá k léčbě závažných kožních onemocnění, kdy se kůže ztlušťuje a tvoří se na ní šupiny nebo pupínky. K těmto kožním onemocněním patří: -

těžké formy psoriázy (lupénka)

-

palmoplantární keratoderma(ztluštění kůže na dlaních a chodidlech)

-

palmoplantární pustulóza (výsev pupínků nebo puchýřků na dlaních a chodidlech)

-

vrozená ichtyóza (šupinatění kůže)

-

folikulární keratóza (Darierova choroba - splývavé pupínky a stroupky na kůži)

-

pityriasis rubra pilaris (červené rohovějící pupínky na kůži)

-

lichen ruber planus (svědivé onemocnění s pupínky na kůži nebo i sliznicích).

-Neotigason se používá pod dohledem dermatologa (kožního lékaře).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

NEOTIGASON UŽÍVAT

Neužívejte Neotigason jestliže-

jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo že můžete otěhotnět

v době, kdy užíváte Neotigason nebo během 2 let po ukončení léčby tímto přípravkem. Je nutné dodržovat opatření k zabránění těhotenství (viz bod 6 „Těhotenství

a kojení“); - kojíte

-

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na acitretin nebo na kteroukoli další složku přípravku Neotigason (viz bod 6 “Další informace“) nebo pokud užíváte jiné „retinoidy“, k nimž patří isoretinoin a tazaroten;

-

máte závažné problémy s játry;

-

máte závažné problémy s ledvinami;

-

máte chronicky zvýšené hladiny tuků (lipidů) v krvi;

-

užíváte léčivé přípravky nazývané tetracykliny (k léčbě infekce) nebo metotrexát (k léčbě kožních problémů, artritidy nebo rakoviny) (viz bod “Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky”);

-

užíváte vitamin A (viz bod “Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky”).

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat Neotigason, pokud se domníváte, že se Vás týká některý výše uvedený stav.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neotigason je zapotřebí

-

jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus). Budete potřebovat častější kontroly hladiny cukru v krvi, jakmile začnete užívat Neotigason;

-

jestliže máte zvýšené hladiny tuků v krvi nebo trpíte obezitou. Váš lékař bude potřebovat častěji provádět vyšetření krve ke stanovení množství tuku v krvi v době, kdy užíváte Neotigason;

-

jestliže máte srdeční nebo cévní problémy. Váš lékař vás bude zvát častěji na kontroly např. z důvodu měření krevního tlaku;

-

jestliže pijete větší množství alkoholu; Ženy ve fertilním (plodném) věku nesmí konzumovat alkohol (v nápojích, potravinách nebo lécích) během léčby Neotigasonem a ještě 2 měsíce po ukončení této léčby.

-

jestliže máte problémy s játry;

-

jestliže jste zaznamenal(a) zhoršené noční vidění;

-

jestliže se u Vás objevila během léčby Neotigasonem závažná bolest hlavy, nevolnost, zvracení a/nebo poruchy vidění. Toto mohou být příznaky zvýšeného nitrolebního tlaku a Váš lékař by Vás měl co nejdříve vyšetřit;

-

jestliže se pohybujete na silném slunci nebo zamýšlíte používat horské slunce. Neotigason může zesílit účinek UV záření na kůži. Před tím, než půjdete na prudké slunce, naneste na vystavenou plochu kůže ochranný přípravek proti slunečnímu záření (ochranný faktor alespoň SPF 15). Je třeba se vyhnout použití slunečních lamp bez odborného dohledu.

Funkci jater a hladiny tuků (lipidů) v krvi je třeba před zahájením léčby vyšetřit a pak je pravidelně kontrolovat během léčby Neotigasonem. Váš lékař by Vám měl také pravidelně kontrolovat stav kostí, protože Neotigason může způsobit kostní změny, zejména u dětí a starších osob při dlouhodobé léčbě.

Ženy ve fertilním věku: Neotigason může způsobit malformace (poškození) u nenarozeného dítěte. Je nutná ochrana před otěhotněním a těhotenské testy musí být prováděny během léčby a ještě 2 roky po ukončení léčby Neotigasonem (viz bod „ Těhotenství a kojení”). Ženy ve fertilním věku nesmí požívat alkohol během léčby a 2 měsíce po jejím ukončení (viz bod ”Užívání přípravku Neotigason s jídem a pitím”).

Dárcovství krve: Nesmíte darovat krev během léčby Neotigasonem a 2 roky po ukončení této léčby. Je to z důvodu vysokého rizika vzniku malformací u nenarozeného dítěte. Žena ve

fertilním věku proto nesmí dostat transfuzi krve od pacientů, kteří se léčí nebo byli léčeni Neotigasonem v průběhu posledních 2 let.

Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených údajů nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Neotigason užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Metotrexát ( k léčbě kožních problémů, artritidy nebo rakoviny), tetracykliny (k léčbě infekcí) nebo vitamin A a jiné retinoidy (jako je isotretinoin a tazarotene) se nesmí užívat současně s Neotigasonem (viz také bod „Neužívejte Neotigason“).

Informujte lékaře v případě, že užíváte fenytoin (k léčbě epilepsie) nebo antikoncepční přípravky s nízkou dávkou progesteronu („minipilulky“) před tím, než se začnete léčit Neotigasonem.

Užívání přípravku Neotigason s jídlem a pitímŽeny ve fertilním věku nesmí požívat alkohol (v nápojích, potravinách nebo lécích) během léčby Neotigasonem a 2 měsíce po ukončení léčby. Současné užívání acitretinu a alkoholu může vést k tvorbě látky (etretinátu), která může může mít škodlivý vliv na nenarozené dítě. Pokud se tato látka vytvoří, trvá to velmi dlouho, než je úplně z těla vyloučena.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Neotigason způsobuje malformace u nenarozeného dítěte. Je třeba přesně dodržovat následující pokyny, i když máte problémy s otěhotněním:Neužívejte Neotigason, jestliže jste těhotná, domníváte se, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět během užívání tohoto léčivého přípravku nebo 2 roky po ukončení této léčby.

Neužívejte Neotigason, jestliže kojíte.

Antikoncepce: Jestliže jste žena ve věku, kdy můžete otěhotnět, musíte používat účinnou kontrolu otěhotnění (antikoncepci) bez přerušení alespoň 4 týdny před začátkem léčby Neotigasonem, po dobu jeho užívání a 2 roky po ukončení této léčby. Základní antikoncepční metoda je kombinace hormonálního antikoncepčního přípravku nebo nitroděložního tělíska a doporučuje se také použití kondomu nebo pesaru.

Těhotenské testy: Váš lékař bude požadovat před začátkem léčby těhotenský test, který není starší než 3 dny. Test musí být negativní. Po negativním těhotenském testu začnete užívat Neotigason druhý nebo třetí den příštího menstruačního cyklu.Váš lékař bude také požadovat pravidelné těhotenské testy v intervalech 28 dnů po dobu, kdy budete Neotigason užívat. Před každým novým předpsáním Neotigasonu bude Váš lékař požadovat těhotenský test s negativním výsledkem. Tento test nesmí být starší než 3 dny.Po ukončení léčby Neotigasonem by měly být těhotenské testy prováděny v intervalech 1-3 měsíců po dobu 2 let po podání poslední dávky přípravku.

Během užívání Neotigasonu a 2 roky po ukončení léčby, kontaktujte okamžitě svého lékaře, jestliže otěhotníte nebo se domníváte že jste těhotná.

Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto pokynů, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůBěhem užívání Neotigasonu může být ovlivněno vidění, zejména v noci. Je třeba opatrnosti při řízení vozidel nebo obsluze přístrojů a strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Neotigason Tento přípravek obsahuje glukózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK NEOTIGASON UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Neotigason přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky se užívají nejlépe jednou denně s jídlem nebo zapíjejí mléčným nápojem.

Obvyklá dávka na začátku léčby je pro dospělé 25 mg (t.j.1 tobolka obsahující 25 mg acitretinu) nebo 30 mg (t.j. 3 tobolky obsahující 10 mg acitretinu). Lékař Vám může upravit dávku podle Vašeho onemocnění nebo jiných faktorů, např. celkovém zdravotním stavu. Maximální denní doporučená dávka je 75 mg (t.j. 3 tobolky, z nichž každá obsahuje 25 mg acitretinu).

Ženy v fertilním věkuNeotigason začnete užívat druhý nebo třetí den Vašeho příštího menstruačního cyklu. Lékař bude u Vás požadovat těhotenský test, ne starší než 3 dny před začátkem léčby a pravidelně během léčby a 2 roky po jejím ukončení. Výsledek těhotenského testu musí být negativní. Musíte také používat účinnou antikoncepci bez přerušení nejméně 4 týdny před začátkem užívání Neotigasonu, během užívání a 2 roky po ukončení užívání tohoto přípravku (viz také bod „Těhotenství a kojení“).

Použití u dětíDěti by měly dostávat Neotigason pouze tehdy, kdy jiné léčebné postupy byly nedostatečné. Lékař určí dávku, která bude záviset na onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neotigason, než jste měl(a)Jestliže jste užil(a) větší dávku Neotigasonu než jste měl(a) nebo někdo jiný užil tento lék, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. Příznaky předávkování jsou např. bolest hlavy, závratě, pocit nemoci, spavost nebo podrážděnost nebo svědění kůže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NeotigasonVezměte si lék ihned, jakmile si vzpomenete. Avšak, pokud je téměř čas na dávku příští, přeskočte vynechanou dávku. Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek NeotigasonNepřestávejte užívat Neotigason bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neotigason nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Přestaňte užívat Neotigason a vyhledejte okamžitě lékaře, jestliže se u Vás současně objeví následující nežádoucí účinky:

silná bolest hlavy;

pocit onemocnění nebo nemoci;

problémy s viděním;

Velmi časté ( postihují více než 1 uživatele z 10):-

suché, podrážděné nebo oteklé oči, které mohou způsobit nesnášenlivost kontaktních

čoček; - suchost a zánět sliznic, např.rýma, krvácení z nosu;-

sucho v ústech, žízeň;

-

suchost a zánět rtů, které lze zlepšit nanesením mastného krému; svědění, ztráta vlasů, olupování kůže na dlaních nebo chodidlech nebo na zbytku těla;

-

změny ve funkci jater ( abnormální hodnoty jaterních testů zjištěné pomocí vyšetření krve);

-

zvýšené hladiny tuků v krvi (zjištěné pomocí vyšetření krve).

Časté ( postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):-

bolest hlavy;

-

zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem, nevolnost, zvracení;

-

křehkost kůže, pocit lepkavé kůže nebo vyrážka, zánět kůže, změny struktury vlasů, lomivé nehty, infekce kůže v okolí nehtů, zčervenání kůže;

-

bolest kloubů, bolest svalů;

-

otok rukou, kotníků a nohou.

Méně časté ( postihují 1 až 10 uživatelů z 1000):-

závrať;

-

neostré vidění;

-

zánět dásní;

-

zánět jater;

-

fisury, praskliny nebo podélné jizvy na kůži např. v okolí úst (ragády), zánět kůže s puchýři (bulózní dermatitida), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivní reakce).

Vzácné ( postihují 1 až 10 uživatelů z 10000):-

poškození periferních nervů, které se může projevit příznaky jako svalová slabost,

snížená citlivost a brnění nohou a rukou nebo palčivá, bodavá nebo vystřelující bolest.

Velmi vzácné ( postihují méně než 1 uživatele z 10000):-

zvýšený nitrolební tlak;

-

noční slepota, zánět rohovky oční (ulcerózní keratitida);

-

zežloutnutí kůže nebo oční bělimy (žloutenka);

-

bolest kostí, změny v růstu kostí.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:-

infekce zevních rodidel a/nebo pochvy (také známá jako kandidóza nebo moučnivka);

-

porucha sluchu, zvonění v uchu (tinitus);

-

zčervenání;

-

poruchy chuti; krvácení konečníku;

-

malé, červené hrboly na kůži, které mohou snadno krvácet (pyogenní granulom);

-

zlepšená nebo zhoršená tolerance glukózy u pacientů s cukrovkou.

Na začátku léčebného období je někdy patrné počáteční zhoršení příznaků psoriázy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK NEOTIGASON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte přípravek Neotigason po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Vzhledem k riziku škodlivého vlivu na plod se tento lék nesmí dát jiným osobám. Nepoužitelné léčivé přípravky nebo přípravky, u nichž uplynula doba použitelnosti se musí vrátit do lékárny k likvidaci.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Neotigason obsahuje

- Léčivou látkou je acitretinum. Jedna tobolka obsahuje 10 mg nebo 25 mg acitretinum.

- Pomocnými látkami jsou: tekutá glukóza usušená rozprášením, natrium-askorbát,

mikrokrystalická celulóza, želatina,

černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý.

Potisk tobolky: černý inkoust (šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30%, černý oxid

železitý).

Jak přípravek Neotigason vypadá a co obsahuje toto baleníNeotigason 10 mg: tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 4, se spodní částí bílou s potiskem „10“ a vrchní částí hnědou, s potiskem „Actavis“.

Neotigason 25 mg:

tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 1, se spodní částí béžovožlutous potiskem „25“ a vrchní částí hnědou, s potiskem „Actavis“.

Velikost balení: 30 tobolek s 10 mg nebo 25 mg léčivé látky.

Držitel rozhodnutí o registraciActavis Group PTC, ehf.Reykjavíkurvegi 76-78220 HafnarfjőrdurIsland

VýrobceCenexi, Fontenay-sous-Bois, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.2.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70415/2011 a sukls70422/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Neotigason 10 mgNeotigason 25 mgTvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: acitretinum 10 a 25 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky

Popis přípravku:10 mg: tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 4, se spodní částí bílou s potiskem „10“ a vrchní částí hnědou, s potiskem „Actavis“.25 mg: tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 1, se spodní částí béžovožlutou s potiskem „25“ a vrchní částí hnědou, s potiskem „Actavis“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba závažných poruch keratinizace kůže, které jsou rezistentní na konvenční terapii:

-

těžké formy psoriázy, především erytrodermatózní nebo pustulózní forma

-

palmoplantární keratoderma

-

palmoplantární pustulóza

-

kongenitální ichtyóza

-

folikulární keratóza (Darierova choroba)

-

pityriasis rubra pilaris

-

lichen ruber planus kůže a sliznice

4.2 Dávkování a způsob podání

Neotigason by měli předepisovat pouze lékaři, především dermatologové, kteří mají zkušenosti se systémovými retinoidy a správně vnímají teratogenní. riziko Neotigasonu. Viz bod 4.6.

Dávkování

Dávkování acitretinu musí být individuálně upraveno vzhledem k rozdílům v absorpci a rychlosti jeho metabolizmu. Tobolky by měly být užívány přednostně jednou denně s jídlem nebo mlékem, nerozkousané.

U žen ve fertilním věku lze terapii zahájit teprve 2 až 3. den menstruace.

Následující informace slouží jako vodítko pro dávkování:

Dospělí

Úvodní dávka 25 (t.j. 1 tobolka 25 mg) nebo 30 mg (t.j. 3 tobolky 10 mg) po dobu 2 - 4 týdnů může přinést uspokojivý terapeutický výsledek. V některých případech může být nezbytné zvýšit dávku až na maximum 75 mg denně (t.j. 3 tobolky 25 mg). Tato maximální dávka by neměla být překročena.

Podávání udržovací dávky závisí na hodnocení klinického výsledku a snášenlivosti. Ve většině případů podávání udržovací denní dávky 30 mg dalších 6 - 8 týdnů přináší optimální terapeutické výsledky v léčbě psoriázy. U poruch keratinizace je udržovací dávka obvykle nutná, ale měla by být tak nízká jak je to možné. Může být méně než 20 mg denně a neměla by přesáhnout 30 mg denně.

Terapie může být ukončena u pacientů s psoriázou, jejichž léze se uspokojivě zhojily. Relapsy mohou být léčeny výše popsaným způsobem. Dlouhodobá léčba se u psoriázy nedoporučuje. Zkušenosti jsou s trváním léčby do dvou let.

Děti

S ohledem na možné těžké vedlejší účinky spojené s dlouhodobou léčbou acitretinem, by mělo být pečlivě porovnáno riziko nežádoucích účinků s terapeutickým přínosem léčby. Acitretin by měl být použit pouze v případech, kdy je onemocnění rezistentní na všechny alternativní terapie.

Velikost dávky je závislá na tělesné váze. Doporučovaná denní dávka je 0,5 mg/kg. V některých případech je po omezenou dobu doporučována i vyšší dávka - až 1 mg/kg denně, ale maximálně 35 mg denně. Vzhledem k možným dlouhodobým vedlejším účinkům by měla být udržovací dávka tak nízká, jak je to jen možné, obvykle 0,1 mg/kg/den, ne však více než 0,2 mg/kg/den.

Kombinovaná léčba

Pokud je Neotigason používán v kombinaci s jiným typem terapie, je možné s ohledem na individuální reakci pacienta dávku přípravku Neotigason snížit. Standardní lokální terapie při současné terapii přípravkem Neotigason může pokračovat.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku, složky přípravku nebo jiné retinoidy.

Neotigason je vysoce teratogenní a nesmí být užíván těhotnými ženami. To samé platípro ženy ve fertilním věku, které musí nutně používat antikoncepci 4 týdny před léčbou, během léčby a po dobu dvou let po ukončení léčby (viz bod 4.6).

Kojení.

Vážná porucha funkce jater.

Vážná porucha funkce ledvin.

Chronicky zvýšené hodnoty krevních lipidů.

Současné podávání acitretinu s tetracykliny může způsobit zvýšení nitrolebního tlaku, proto je tato kombinace kontraindikována(viz bod 4.5).

Bylo popsáno zvýšení rizika vzniku hepatitidy jako výsledku kombinovaného použití metotrexátu a etretinátu. Proto je kombinace metotrexátu s acitretinem rovněž kontraindikována (viz bod 4.5).

Současné podávání acitretinu a vitaminu A, nebo jiných retinoidů je kontraindikovánovzhledem k riziku vzniku hypervitaminózy A (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použítí

Lékař by měl poskytnout úplnou informaci o riziku teratogenity a o nutnosti striktních opatření proti otěhotnění pacientům obou pohlaví.

Klinické údaje ukazují, že současné užití acitretinu a alkoholu může vést ke vzniku etretinátu. Etretinát je vysoce teratogení a má delší poločas (přibližně 120 dní) než acitretin. Mechanizmus tohoto metabolického pochodu nebyl dosud objasněn, a tak není známo, zda se na něm nepodílí nějaké další látky. Ženy ve fertilním věku proto nesmí konzumovat alkohol (v nápojích, potravinách nebo lécích) během léčby acitretinem a ještě 2 měsíce po ukončení této léčby. Antikoncepční opatření a těhotenské testy se též musí provádět 2 roky po ukončení léčby acitretinem (viz body 4.6 a 5.2).

Ženy ve fertilním věku nesmí dostávat transfuze krve od pacientů léčených acitretinem.Pacienti léčení přípravkem Neotigason proto nesmí darovat krev v průběhu terapie a nejméně ještě dva roky po jejím ukončení.

Vzhledem k riziku malformací plodu se nesmí léčivý přípravek dát jiným osobám. Nepoužitelné nebo expirované léčivé přípravky je třeba vrátit do lékárny k jejich likvidaci.

Jaterní funkce by měly být kontrolovány před započetím terapie acitretinem, v prvních 2 měsících od začátku terapie týdně nebo každý druhý týden a dále každý třetí měsíc během léčby. Pokud se v jaterních testech objeví patologické hodnoty, měly by být tyto testy prováděny v týdenních intervalech. Jestliže se výsledky jaterních testů nevrací k normálním hodnotám nebo se dokonce zhorší, musí být terapie přípravkem Neotigason přerušena. V takovém případě je nutné pokračovat ve sledování jaterních funkcí po další tři měsíce (viz bod 4.8).

Sérový cholesterol a sérové triglyceridy (hodnoty získané nalačno) musí být kontrolovány před zahájením léčby, jeden měsíc po zahájení léčby a dále každé 3 měsíce během léčby.

Při léčbě acitretinem bylo hlášeno zhoršené noční vidění. Pacienti by měli být poučeni o tomto možném problému a opatrnosti, které je zapotřebí, pokud budou řídit nebo obsluhovat jakékoli vozidlo v noci. Problémy s viděním by měly být pečlivě sledovány (viz bod 4.8).

Vzácně byly zaznamenány případy benigní intrakraniální hypertenze. U pacientů se závažnou bolestí hlavy, nauzeou, zvracením a poruchami vidění je třeba okamžitě ukončit léčbu acitretinem a poslat je k neurologickému vyšetření a péči (viz bod 4.8).

U dospělých pacientů, zvláště starších, při dlouhodobém podávání acitretinu je vhodné periodicky provádět příslušná vyšetření zaměřená na možné poruchy osifikace páteře, dlouhých kostí a kostí rukou a nohou (viz bod 4.8). Pokud takové poruchy vzniknou, měl by lékař společně s pacientem zvážit pokračování v léčbě s ohledem na riziko vyplývající z terapie oproti jejímu přínosu pro pacienta.

U dětí byly vzácně zaznamenány změny kostí, včetně předčasného uzavření epifyzeální štěrbiny, kostní hyperostózy a extraoseální kalcifikace po dlouhodobé léčbě etretinátem, tyto účinky lze předpokládat též u acitretinu. U dětí musí být proto pečlivě sledovány růstové parametry a vývoj kostí.

Je třeba zdůraznit, že v současné době nejsou známy všechny následky dlouhodobého podávání acitretinu.

Účinky UV záření jsou při léčbě retinoidy zvýšeny; pacienti léčení přípravkem Neotigason by neměli proto pobývat delší čas na slunci a neměli by používat bez dohledu horské slunce. Pokud je to nezbytné, měly by se používat ochranné přípravky proti slunečnímu záření s vysokým ochranným faktorem, alespoň SPF 15.

Léčba vysokými dávkami retinoidů může způsobit změny nálady včetně podrážděnosti, agresivity a deprese.

Pacienti s vysokým rizikem:

U pacientů s diabetem, abúzem alkoholu, obezitou, přítomností kardiovaskulárních rizikových faktorů nebo poruchami metabolizmu lipidů, kteří podstupují léčbu acitretinem, je nutné provádět častější kontroly hodnot lipidů v séru, a/nebo glykémie a dalších ukazatelů kardiovaskulárního rizika, např. krevního tlaku.

U diabetiků mohou retinoidy zlepšit nebo zhoršit glukózovou toleranci. Koncentrace glukózy

musí být proto monitorována častěji než je běžné v počátečním stádiu léčby.

U všech pacientů, kde se indikátory kardiovaskulárního rizika nevracejí k normě nebo se dále

zhoršují, je třeba zvážit snížení dávky nebo vysazení acitretinu.

Obsah glukózy:

Obsahuje glukózu: Pacienti se vzácnou glukózo-galaktózovou malabsorpcí by tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání metotrexátu, tetracyklinů nebo vitaminu A a jiných retinoidů s acitretinem je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Účinek mikrodávek přípravků s obsahem progesteronu (minipilulky) může být nedostatečnou metodou antikoncepce během současné léčby acitretinem (viz bod 4.6). Z tohoto důvodu by mikrodávky progesteronu nebo “minipilulky” neměly být užívány zároveň s acitretinem. Interakce s kombinovanými perorálními antikoncepčími přípravky estrogen/progesteron nebyly pozorovány.

Ve studii se zdravými dobrovolníky vedlo současné užití jednotlivé dávky acitretinu s

alkoholem ke vzniku etretinátu, který je vysoce teratogenní. Mechanizmus tohoto metabolického procesu nebyl definován, není proto jasné, zdali jsou též možné interakce s jinými chemickými látkami. Toto je třeba zvážit při léčbě žen ve fertilním věku (viz body 4.4 a 5.2). Ženy ve fertilním věku by neměly požívat alkohol ještě 2 měsíce po skončení léčby.

Při současné léčbě acitretinu s fenytoinem je třeba brát v úvahu, že acitretin částečně redukuje vazbu fenytoinu na bílkoviny plazmy. Klinický význam tohoto účinku není dosud znám.

Klinické interakce acitretinu a dalších látek (jako je digoxin, cimetidin) dosud nebyly zaznamenány.

Při zkoumání účinku acitretinu na proteinovou vazbu antikoagulancií kumarinového typu (warfarin) nebyly zjištěny interakce.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce u mužů a žen

Acitretin je vysoce teratogenní. Jeho použití je kontraindikováno u žen , které mohou otěhotnět. během léčby nebo do dvou let po skončení léčby. Riziko narození poškozenéhodítěte je zvláště vysoké, pokud je acitretin podáván před nebo během těhotenství, bez ohledu na velikost dávky a dobu podávání. Působení acitretinu na plod znamená vždy riziko vrozených malformací.

Acitretin je kontraindikován u každé ženy ve fertilním věku, pokud nejsou splněny následující podmínky: 1. Pacientka trpí těžkou poruchou keratinizace, která je rezistentní na standardní terapii.2. Pacientka musí zcela rozumět lékařovým instrukcím a plnit je.3. Pacientka je schopná užívat stanovenou antikoncepci pravidelně a bez chyb.

4. Je absolutně nevyhnutelné, aby každá žena ve fertilním věku, která se podrobí léčbě

acitretinem používala učinnou antikoncepci ( pokud možno 2 doplňující se metody) bez přerušení 4 týdny před zahájením léčby, během léčby a 2 roky po skončení léčby acitretinem. Pacientka by měla být poučena, aby okamžitě vyhledala lékaře, pokud se domnívá, že otěhotněla.

5. Terapie by měla být zahájena až od 2. nebo 3. dne následujícího normálního

menstruačního cyklu.

6. Na začátku léčby musí být potvrzen negativní výsledek těhotenského testu (minimální

senzitivita 25 mlU/ml) tři dny před podáním první dávky. Těhotenské testy by měly být prováděny v intervalech 28 dnů během terapie. Negativní těhotenský test, který není starší 3 dnů, je podmínkou pro předepsání léku při těchto návštěvách lékaře. Po ukončení léčby by měly být prováděny těhotenské testy v intervalech 1-3 měsíců po dobu 2 let po podání poslední dávky.

7. Před započetím léčby acitretinem je nezbytné, aby lékař pacientce ve fertilním věku

poskytl detailní slovní i písemnou informaci o opatřeních, která musí učinit, o riziku velmi těžké malformace plodu a o možných následcích, pokud během léčby nebo do dvou let po jejím skončení dojde k otěhotnění.

8. Stejně efektivní a nepřerušovaná antikoncepce musí být podávána při každém opakování

terapie tak dlouho, jak potrvá léčba acitretinem a musí opět pokračovat 2 roky po jejím skončení.

9. Pokud i přes tato opatření dojde během léčby acitretinem k otěhotnění existuje vysoké

riziko těžkých malformací plodu (např. kraniofaciální defekty, malformace srdce a cév nebo CNS, defekty kostry a brzlíku) a je zvýšena incidence spontánního potratu. Riziko platí zejména během léčby a 2 měsíce po léčbě acitretinem. Do 2 let po ukončení léčby acitretinem je riziko nižší (zejména u žen, které nepožívaly alkohol), ale nemůže být zcela vyloučeno vzhledem k možné tvorbě etretinátu.

10. Žena se musí vyhnout pití alkoholu během léčby a 2 měsíce po jejím ukončení (viz body

4.4 a 4.5.).

Základní antikoncepčí metodou je kombinace hormonálních antikoncepčních látek nebo nitroděložního tělíska a doporučuje se také používání kondomu nebo pesaru. Přípravky s nízkou dávkou samotného progesteronu (minipilulky) se nedoporučují vzhledem k indikacím s možnou interferencí jejich antikoncepčního účinku.

U mužů léčených acitretinem dostupné údaje založené na stupni mateřské expozice ejakulátu a seminální tekutiny ukazují minimální nebo žádné riziko teratogenních účinků.

Těhotenství

Acitretin je u těhotných žen kontraindikován (viz bod 4.3).

Kojení

Acitretin je lipofilní a proniká do mateřského mléka. Z tohoto důvodu nesmí být podáván kojícím matkám (viz bod 4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Během léčby acitretinem bylo pozorováno zhoršené noční vidění (viz bod 4.8). Pacienta je třeba informovat o tomto možném problému a upozornit ho, aby byl(a) opatrný(á) při řízení vozidel a obsluze strojů během noci.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky byly pozorovány u většího počtu pacientů užívajících acitretin. Tyto obvykle ale odezní po redukci dávky nebo vysazení léku. Po zahájení léčby je někdy pozorováno zhoršení příznaků psoriázy.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou symptomy hypervitaminózy A, např. suché rty. Tento nežádoucí účinek může být zmírněn aplikací mastného krému.

Nežádoucí účinky acitretinu hlášené v klinických studiích nebo po uvedení na trh jsou uvedeny dole podle orgánových systémů a frekvence. Frekvence výskytu nežádoucích účinků je definována následně: Velmi časté (≥1/10) Časté (≥1/100 až 1/10)Méně časté(≥1/1 000 až 1/100)Vzácné(≥1/10 000 až 1/1 000)Velmi vzácné(1/10 000)Neznámé (nelze určit z dostupných údajů)

Infekce a infestaceFrekvence neznámá

Vulvo-vaginitida způsobená Candida albicans

Poruchy nervového systému Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Bolest hlavy

Závratě

Periferní neuropatie

Benigní intrakraniální hypertenze (viz bod4.4)

Poruchy okaVelmi časté

Méně častéVelmi vzácné

Suchost a zánět sliznic (např. konjunktivitida, xeroftalmie), které mohou vést k intoleranci kontaktních čoček

Neostré viděníNoční slepota (viz bod 4.4), ulcerativníkeratitida

Poruchy ucha a labyrintuFrekvence neznámá

Porucha sluchu, tinitus

Cévní poruchy Frekvence neznámá

Zčervenání

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyVelmi časté

Suchost a zánět sliznic (např. epistaxe a rhinitida)

Gastrointestinální poruchyVelmi časté

Sucho v ústech, žízeň

Časté

Méně časté

Frekvence neznámá

Stomatitida, gastro-intestinální poruchy (např.bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení)

Gingivitida

Dysgeusie, rektální krvácení

Poruchy jater a žlučových cestMéně časté

Velmi vzácné

Hepatitida

Žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně s Velmi časté

Časté

Méně časté

Frekvence neznámá

Cheilitida, svědění, alopecie, exfoliace kůže(na celém těle, zvláště na dlaních a chodidlech)

Fragilita kůže, lepkavá kůže, dermatitida, abnormální struktura vlasů, lomivost nehtů, paronychie, erytém

Ragády, bulózní dermatitida, fotosenzitivní reakce Pyogenní granulom

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněČasté

Velmi vzácné

Artralgie, myalgie

Bolest kostí, exostóza (udržovací léčba může vést k progresi existující spinálníhyperostózy, k objevení nových hyoperostotických lézí a objevení extraskeletálních kalcifikací (jak bylo pozorováno při dlouhodobé systémové léčbě retinoidy) (viz bod 4.4)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté

Periferní edém

VyšetřeníVelmi časté

Abnormální hodnoty jaterních testů(přechodné, obvykle vratné zvýšení transamináz a alkalické fosfatázy) (viz bod 4.4)Abnormální lipidy ( během léčby vysokými dávkami acitretinu se vyskytlo reverzibilní zvýšení triglyceridů v séru a cholesterolu v séru, zejména u pacientů s vysokým rizikem a

při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.4). Spojené riziko atherogenesy nemůže být vyloučeno, pokud přetrvávají tyto podmínky)

Děti

Existují náhodná hlášení kostních změn u dětí, k nimž patří předčasný uzávěr epifyzeální štěrbiny, kostní hyperostóza a extraoseální kalcifikace po dlouhodobé léčbě etretinátem, tyto účinky lze očekávat u acitretinu. U dětí musí být pečlivě sledovány parametry růstu a vývoje kostí.

Diabetici

Retinoidy mohou zlepšit i zhoršit toleranci glukózy.

4.9 Předávkování

Při akutním předávkování musí být přípravek Neotigason okamžitě vysazen. Žádná další opatření nejsou nutná, protože akutní toxicita přípravku je velice nízká. Symptomy předávkování jsou identické jako u akutní hypervitaminózy A, t.j. bolesti hlavy, vertigo, nauzea nebo zvracení, ospalost, podrážděnost a svědění.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antipsoriatika pro celkové užití, dermatologikum,

ATC kód: D05BB02

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Acitretin je syntetický aromatický analog retinové kyseliny. V předklinických vyšetřeních na tolerabilitu acitretinu nebyly nalezeny žádné relevantní mutagenní nebo karcinogenní účinky, ani nebyl žádný důkaz přímé jaterní toxicity. Bylo zjištěno, že acitretin je vysoce teratogenní u zvířat. Klinické studie potvrdily, že u psoriázy a poruch keratinizace acitretin způsobil normalizaci proliferace epidermálních buněk, diferenciaci a kornifikaci, zatímco nežádoucí účinky byly obecně přijatelné. Účinek acitretinu je čistě symptomatický; mechanizmus působení je do značné míry neznámý

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální plazmatické koncentrace dosahuje acitretin během 1 - 4 hodin po podání léku. Biologická dostupnost perorálně podaného acitretinu je vyšší pokud je acitretin užíván zároveň s potravou. Biologická dostupnost po jednorázovém podání je přibližně 60 %, ale kolísá individuálně v rozmezí 36 - 95 %.

Distribuce

Acitretin je silně lipofilní a snadno proniká do tělesných tkání. Vazba na bílkoviny krevní plazmy překračuje 99 %. U zvířat prochází placentární bariérou v dávce dostatečné k vyvolání fetálních malformací. Vzhledem k výrazné lipofilitě lze předpokládat, že acitretin přechází ve značném množství do mateřského mléka.

Metabolizmus

Acitretin je metabolizován izomerací na jeho 13 cis-izomer (cis acitretin), též glukuronidací a odštěpením postranního řetězce.

Eliminace

Ve studiích s opakovaným podáním acitretinu pacientům ve věku 21 - 70 let byl stanoven eliminační poločas acitretinu přibližně 50 hodin a eliminační poločas hlavního metabolitu cis-acitretinu (který je také teratogen) v plazmě přibližně 60 hodin. Nejdelší eliminační poločas acitretinu byl 96 hodin a cis-acitretinu 123 hodin.

Z těchto údajů a z předpokládané lineární farmakokinetiky acitretinu lze určit, že více než 99 % látky je eliminováno do 36 dnů od ukončení dlouhodobé léčby. Kromě toho koncentrace acitretinu a cis acitretinu klesly pod limit citlivosti metody (<6 ng/ml) během 36 dnů následujících po ukončení léčby. Acitretin je vylučován ve formě matabolitů a to rovným dílem močí i stolicí.

Upozornění:

Ve studiích se zdravými dobrovolníky docházelo při užití jednorázové dávky acitretinu zároveň s alkoholem k přeměně acitretinu na etretinát. To bylo pozorováno již ve studiích in vitro. V nedávných výzkumech byl etretinát nalezen též u některých pacientů užívajících acitretin. Dokud nebude tento jev spolehlivě objasněn, je třeba brát v úvahu farmakokinetické vlastnosti etretinátu. Eliminační poločas etretinátu je přibližně 120 dní, a proto je třeba důsledně dodržovat antikoncepční opatření ještě 2 roky po ukončení léčby acitretinem.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V preklinickém zkoušení nebyl u acitretinu prokázán mutagenní nebo karcinogenní účinek, ani přímá jaterní toxicita. Nicméně byla zjištěna teratogenita i malých dávek acitretinu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam všech pomocných látek

Obsah tobolky:

Tekutá glukóza usušená rozprášením

Natrium-askorbát

Mikrokrystalická celulóza

Želatina

Tobolka:

Želatina,

černý oxid železitý

žlutý oxid železitýčervený oxid železitý

oxid titaničitý

Potisk tobolky:černý inkoust

ŠelakPropylenglykolRoztok amoniaku 30%Černý oxid železitý

6.2 Inkompability

Žádné nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Uchovávejte při teplotě do 25C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 30 tobolek

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Tobolky k perorálnímu podání

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Neotigason 10 mg : 46/145/95-A/CNeotigason 25 mg : 46/145/95-B/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.2.1995 / 10.6.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU8.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neotigason 25 mgTvrdé tobolkyAcitretinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tvrdá tobolka obsahuje acitretinum 25 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, tekutá glukóza usušená rozprášením aj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění: Tento přípravek způsobuje poškození plodu. Neužívejte v těhotenství. Během léčby a 24

měsíců po jejím ukončení nesmíte otěhotnět.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny k bezpečné likvidaci.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 46/145/95-B/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neotigason 25 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neotigason 25 mgTvrdé tobolkyAcitretinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis logo

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.