Navelbine

Kód 0098197 ( )
Registrační číslo 44/ 136/92-S/C
Název NAVELBINE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pierre Fabre Medicament, Boulogne, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0098197 INF CNC SOL 10X1ML/10MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0098203 INF CNC SOL 10X5ML/50MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0032851 INF CNC SOL 1X1ML/10MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0032852 INF CNC SOL 1X5ML/50MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak NAVELBINE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls244834/2011, sukls129004/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

NAVELBINE

koncentrát pro infuzní roztok

vinorelbini ditartras

V této příbalové informaci naleznete: Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud bude kterýkoli z nežádoucích účinků závažný nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Navelbine a k čemu se používá 2. Před použitím přípravku Navelbine 3. Jak užívat přípravek Navelbine 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak uchovávat přípravek Navelbine 6. Další informace 1. Co je přípravek NAVELBINE a k čemu se používá Přípravek Navelbine patří do skupiny léčiv používaných k léčbě rakoviny, nazývaných vinka alkaloidy Navelbine je k dispozici jako infuze podávaná intravenózně do žíly. Navelbine se používá k léčbě některých typů rakoviny prostaty, rakoviny plic a některých typů rakoviny prsu u pacientů starších 18 let. Nedoporučuje se k použití u dětí mladších 18 let. 2. Před použitím přípravku NAVELBINE Nepoužívejte přípravek NAVELBINE : -

Jestliže trpíte alergií (přecitlivělostí) na vinorelbin (léčivou látku) nebo na jiné přípravky pro léčbu rakoviny ze skupiny, které se říká vinka alkaloidy.

-

Jestliže trpíte alergií na jakoukoliv jinou složku přípravku Navelbine (viz bod 6 této informace).

-

Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

-

Jestliže kojíte.

-

Jestliže máte nízký počet bílých krvinek (neutrofilů) nebo trpíte závažnou infekcí - v současnosti nebo nedávné minulosti (do 2 týdnů).

-

Jestliže máte nízký počet krevních destiček

-

Jestliže plánujete očkování proti žluté zimnici nebo jste toto očkování právě podstoupili.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NAVELBINE je zapotřebí : Informujte svého lékaře, jestliže: -

jste v minulosti prodělali infarkt nebo výraznou bolest na hrudníku.

-

jste podstoupili radioterapii, kdy místo ozáření zahrnovalo i játra.

-

se u vás objevují známky nebo příznaky infekce (například horečka, zimnice, kašel).

-

plánujete očkování.

-

trpíte poruchou jaterní funkce.

Před začátkem léčby přípravkem Navelbine a během ní bude vyšetřován Váš krevní obraz s cílem zjistit, zda je pro Vás léčba bezpečná. Nebudou-li výsledky této analýzy uspokojivé, může být vaše léčba odložena a budou prováděny další kontroly, dokud se tyto hodnoty nevrátí k normálu. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v nedávné minulosti užívali jiné léky, včetně léků vydávaných bez lékařského předpisu. Váš lékař má postupovat obzvlášť pozorně, jestliže užíváte následující přípravky: – na ředění krve (antikoagulancia) – proti epilepsii obsahující fenytoin – protiplísňový přípravek obsahující itrakonazol – proti rakovině obsahující mitomycin C – léčivé přípravky, které narušují imunitní systém, například cyklosporin a takrolimus Souběžně s přípravkem Navelbine se nedoporučuje podávat živé oslabené vakcíny (např. proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám.) ani vakcínu proti žluté zimnici, protože by mohly zvýšit riziko život ohrožujícího onemocnění z vyvolané očkovací látkou. Kombinace Navelbine a jiných léků se známým toxickým účinkem na kostní dřeň (nepříznivě ovlivňují hladinu bílých a červených krvinek a krevních destiček) by také mohlo zhoršit některé nežádoucí účinky. Používání přípravku NAVELBINE s jídlem a pitím Není známé, že by jídlo a pití ovlivňovalo účinek přípravku Navelbine. Plodnost mužů Mužům léčeným přípravkem Navelbine je doporučeno, aby během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím dokončení se bránili početí dítěte a aby se před zahájením léčby poradili o možnostech konzervace spermatu, protože přípravek Navelbine by mohl narušit jejich plodnost. Ženy v plodném věku Ženy v plodném věku musí během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Těhotenství

Nepoužívejte Navelbine , jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná. Jestliže musíte zahájit léčbu přípravkem Navelbine a jste těhotná nebo k otěhotnění dojde během léčby tímto přípravkem, musíte se ihned obrátit na svého lékaře o radu. Kojení Nepoužívejte přípravek Navelbine, jestliže kojíte. Je-li léčba přípravkem Navelbine nevyhnutelná, je nutné kojení ukončit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyly provedeny žádné studie schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Stejně jako v ostatních případech byste ale neměli řídit, není-li vám, dobře nebo jestliže vám to doktor nedoporučil. 3. Jak se přípravek NAVELBINE používá Přípravek Navelbine má být předepsán kvalifikovaným lékařem se zkušenostmi s léčbou rakoviny. Navelbine je určen pro pacienty starší 18 let. Nedoporučuje se k použití u dětí mladších 18 let. Dávkování Během léčby přípravkem Navelbine a před ní Vám lékař zkontroluje krevní obraz. Výsledek krevního testu rozhodne o tom, zda a kdy se může začít s léčbou. Dávka bude záviset na Vaší výšce, tělesné hmotnosti a celkovém stavu. Lékař vypočítá plochu Vašeho těla a určí dávku, kterou byste měli dostávat. Četnost podání Za běžných podmínek je přípravek Navelbine podáván jednou týdně. Četnost určí lékař. Doba trvání léčby Dobu trvání Vaší léčby určí lékař. Způsob a cesta podávání Přípravek Navelbine musí být před podáním naředěn. Navelbine musí být aplikován pouze do žíly. Bude podán infuzí, která bude trvat 6 až 10 minut. Po podání bude žíla důkladně propláchnuta sterilním roztokem. Jestliže použijete více přípravku Navelbine, než kolik byste měli Vaše dávka přípravku Navelbine je důkladně sledována a kontrolována Vaším lékařem i lékárníkem. Jestliže použijete více přípravku Navelbine, než kolik bylo předepsáno, obraťte se ihned na svého lékaře. Mohou se objevit závažné příznaky související se složkami vaší krve a je možné, že pocítíte příznaky infekce (například horečku, zimnici, kašel). Kromě toho se může projevit i silná zácpa. V takovém případě se musíte ihned obrátit na svého lékaře. Jestliže přestanete používat přípravek Navelbine Váš lékař rozhodne, kdy byste měli s léčbou přestat. Chcete-li však léčbu ukončit dříve, měli byste se svým lékařem konzultovat další možnosti.

Máte-li další otázky týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Stejně jako všechny ostatní léky může i přípravek Navelbine způsobovat nežádoucí účinky, které se však neobjeví u všech lidí. Jestliže se u vás v průběhu používání přípravku Navelbine objeví jakýkoliv z následujících příznaků, obraťte se ihned na svého lékaře:

-

příznaky závažné infekce, například kašel, horečka, zimnice,

-

závažná zácpa doprovázená bolestí břicha, kdy se vám nepodaří vyprázdnění po dobu několika dnů,

-

silné závratě, točení hlavy, když se postavíte,

-

silná bolest hrudníku, která u vás není běžná,

-

příznaky alergie, například svědění, dušnost,

Následuje seznam nežádoucích účinků, které se po užití přípravku Navelbine u některých lidí objevily. Tento seznam je seřazen podle klesající četnosti výskytu nežádoucího účinku. Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 z 10 léčených pacientů)

Co máte dělat?

Jestliže budou tyto příznaky nezvládnutelné, ihned se obraťte na svého lékaře. Tyto nežádoucí účinky lze upravit standardní léčbou.

počtu bílých krvinek, který může ve

Vašem těle způsobit bakteriální, virové nebo mykotické infekce (dýchacího, močového, trávicího ústrojí a případně i jiných systémů)

Ihned se obraťte na svého lékaře, obzvláště jestliže Vaše teplota dosáhne hodnoty 38 °C nebo vyšší.

počtu červených krvinek (anémie), který

může vést ke zblednutí kůže a může způsobit slabost či dušnost

rozdíly ve vnímání dotyku

Zácpa. V případě bolesti břicha nebo jestliže se

nevyprázdníte po dobu několika dnů.

Ihned se obraťte na svého lékaře, budou-li tyto příznaky závažné.

Vypadávání vlasů (alopecie), obvykle nepříliš

závažné při dlouhodobé léčbě

přípravku Navelbine,

například: • Zarudnutí (erytém). • Palčivá bolest. • Zabarvení žíly. • Zánět žil (lokální flebitida).

Ihned se obraťte na svého lékaře, budou-li tyto příznaky příliš silné.

(stomatitida

Ihned se obraťte na svého lékaře

Když podstupujete chemoterapii, lékař zkontroluje Vaši jaterní funkci.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 ze 10 až 1 z 100 léčených pacientů)

Co byste měli dělat?

počtu krevních destiček, který může zvýšit

riziko krvácení nebo tvorby podlitin (trombocytopenie).

Ihned se obraťte na svého lékaře , budou-li tyto příznaky příliš silné.

únava).

hrudníku a bolest v místě nádoru. Tyto příznaky se očekávají v průběhu chemoterapie.

Požádejte svého lékaře o radu, jestliže příznaky přetrvávají.

Průjem.

Ihned se obraťte na svého lékaře

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 ze 100 až 1 z 1000 léčených pacientů)

Co máte dělat?

Účinky na krev:

Příznaky závažné infekce, například kašel, horečka, zimnice a

infekce krve. Účinky na nervový systém:

těla a dotykem (závažné parestézie).

Účinky na srdce a cévy:

jsou závratě

nebo mdloby.

hlavy.

a krku (červenání).

Účinky na dýchací ústrojí:

roblémy s dýcháním nebo dušnost (dyspnoe a

bronchospasmus).

Ihned se obraťte na svého lékaře, jestliže se u vás objeví jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 ze 1000 až 1 z 10 000 léčených pacientů)

Co máte dělat?

Účinky na srdce a cévy

srdeční záchvat (ischemická choroba

srdce, angina pectoris, infarkt myokardu).

evního tlaku způsobující závratě, mdloby

(těžká hypotenze, kolaps). Účinky na dýchací ústrojí:

vás objevit obtíže s dýcháním (intersticiální pneumopatie). Účinky na gastrointestinální ústrojí:

vyprázdnění po dobu několika dnů (paralytický ileus).

Účinky na krev:

hyponatremie, stav s nízkou hladinu sodíku v krvi

(může způsobit příznaky únavy, pocit zmatení, svalové záškuby a kóma), Alergické reakce

nekróza).

Ihned se obraťte na svého lékaře, jestliže se u vás objeví jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

Co máte dělat?

infekce hrudníku a infekce jiných místech těla (septikemie).

Zrychlený srdeční tep (tachykardie), bušení srdce (palpitace),

poruchy srdečního rytmu.

Ihned se obraťte na svého lékaře, jestliže se u vás objeví jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků

Byly hlášeny i jiné nežádoucí účinky s četností "neznámou": • Celkové alergické reakce. Toto jsou těžké reakce, které mohou způsobit závažné problémy s dýcháním, závratě, vyrážku po celém těle nebo otok očních víček, rtů či krku (anafylaktický šok, anafylaxe, anafylaktoidní reakce). • Pokles počtu bílých krvinek s horečkou (febrilní neutropenie), celková infekce ve spojení s poklesem hladiny bílých krvinek (neutropenická sepse). • Nízká hladina sodíku kvůli nadprodukci hormonu, který způsobuje zadržení tekutin a vede ke slabosti, únavě a pocitu zmatení (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu - SIADH). • Ztráta chuti k jídlu (anorexie).

Zarudnutí rukou a nohou (erytém).

Nemějte z tohoto seznamu obavy. Jestliže se u Vás jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků projeví nebo se objeví jiné neobvyklé příznaky či pocity, měli byste se co nejdříve obrátit na svého lékaře.

Pokud bude kterýkoli z nežádoucích účinků závažný nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosíme sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak uchovávat přípravek NAVELBINE Uchovávejte v chladničce (2 -8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek Navelbine po uplynutí expirace uvedené na lahvičce a krabičce (Exp:). Datum expirace se vztahuje na poslední den v daném měsíci. Naředění a uchovávání přípravku Navelbine zajistí nemocniční personál. 6. Další informace Co přípravek NAVELBINE obsahuje - Léčivou látkou je vinorelbini ditartras. Jeden ml roztoku obsahuje 10 mg vinorelbinu ve formě vinorelbin-ditartrátu. - Další složkou je voda na injekci. Jak přípravek NAVELBINE vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Navelbine je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. Tento léčivý přípravek je koncentrát pro infuzní roztok v lahvičkách z bezbarvého skla s chlorbutylovou nebo butylovou zátkou, pertlí (1ml a 5 ml). Navelbine je k dispozici jako: Krabičky s 1 a 10 lahvičkami po 1 ml, Krabičky s 1 a 10 lahvičkami po 5 ml. Ne všechny velikosti balení musejí být uvedeny na trh. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92 100 BOULOGNE Cedex, Francie

Výrobce: PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION Aquitaine Pharm International Avenue du Bearn 64 320 IDRON, Francie Tato příbalová informace byla schválena 19.12.2012 <------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře a zdravotnický personál: Přípravu a aplikaci přípravku Navelbine má provádět pouze proškolený personál. Ten má používat vhodnou ochranu očí, jednorázové rukavice, obličejovou masku a jednorázovou zástěru. Případný rozlitý nebo vyteklý přípravek by měl být utřen. Mělo by se důsledně zabránit jakémukoliv kontaktu s očima. V případě kontaktu by se oči měly ihned vymýt velkým množstvím roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Po dokončení přípravy léčivého přípravku k aplikaci mají být všechny odkryté části těla důkladně vyčištěny a ruce a obličej umyty. Vlastní přípravek Navelbine je kompatibilní s neutrální skleněnou lahví, PVC sáčkem, sáčkem z vinylacetátu a infuzním setem s PVC hadičkami. Přípravek Navelbine se doporučuje aplikovat formou infuze trvající 6-10 minut po rozředění ve 20-50 ml 0,9% ( 9mg/ml) roztoku chloridu sodného nebo 5% glukózovém roztoku. Po podání by se měla žíla vždy důkladně propláchnout alespoň 250 ml izotonického roztoku. Přípravek Navelbine musí být podáván výhradně intravenózně. Před zahájením infuze je velmi důležité se ujistit, že je kanyla přesně aplikována do žíly. Jestliže přípravek při podání prosakuje do okolní tkáně, může nastat značné lokální podráždění. V takovém případě musí být podávání zastaveno, žíla propláchnuta běžným fyziologickým roztokem a zbytek dávky aplikován do jiné žíly. V případě prosáknutí přípravku do okolní tkáně lze ihned podat intravenózně glukokortikoidy, aby se snížilo riziko flebitidy. Přípravek Navelbine uchovávejte v chladničce ( 2°C 8°C) Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužitý přípravek či odpadní materiál by měl být zlikvidován podle místních požadavků.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls244834/2011, sukls129004/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

NAVELBINE koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok NAVELBINE je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok s pH mezi 3,3 až 3,8. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Nemalobuněčný karcinom plic Karcinom prsu v pokročilém stadiu Hormon-rezistentní karcinom prostaty ve spojení s léčbou nízkými dávkami perorálních kortikoidů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Výhradně intravenózní aplikace po odpovídajícím zředění. Intratekální aplikace přípravku Navelbine může být fatální. Pokyny k použití a manipulaci: viz bod 6.6. Doporučuje se provést infuzi přípravku NAVELBINE po dobu 6 až 10 minut při naředění ve 20-50 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo v 5% roztoku glukózy. Po aplikaci má vždy následovat propláchnutí žíly infuzí alespoň 250 ml izotonického roztoku. Nemalobuněčný karcinom plic a karcinom prsu v pokročilém stádiu

LÉČIVÁ LÁTKA

SLOŽENÍ

10 mg/1 ml

50 mg/5 ml

vinorelbini ditartras (mg)

13,85

69,25

odpovídá vinorelbinum (mg)

10,00

50,00

Při monoterapii činí obvyklá dávka 25-30 mg/m² jednou týdně. Při kombinované chemoterapii se obvykle dodržuje běžná dávka (25-30 mg/m²), avšak četnost podání se snižuje, např. v 1. a 5. den každé tři týdny, popř. v 1. a 8. den každé tři týdny, podle protokolu léčby. Hormon-rezistentní karcinom prostaty: Obvyklá podávaná dávka je 30 mg/m² v 1. a 8. den každé 3 týdny, společně s každodenně podávanými kortikosteroidy v nízkých dávkách (tj. hydrokortizon 40mg denně). Podání u starších lidí Klinické zkušenosti nezaznamenaly relevantní rozdíly u starších pacientů, pokud jde o odezvu léčby, ačkoliv vyšší citlivost u některých starších pacientů nelze vyloučit. Věk nemění farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu. - Podání u pacientů s poruchou funkce jater Farmakokinetické vlastnosti přípravku Navelbine se u pacientů se středně závažným či závažným poškozením jater nemění. Jako preventivní opatření se přesto doporučuje u pacientů se závažným poškozením jater snížená dávka 20 mg/m2 a podrobné sledování hematologických parametrů (viz body 4.4 a 5.2). - Podání u pacientů s poruchou funkce ledvin S ohledem na nevýznamné vylučování přes ledviny neexistuje farmakokinetické odůvodnění pro snížení dávky přípravku Navelbine u pacientů s ledvinovou insuficiencí. - Podání u dětí Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla hodnocena a podání se tedy nedoporučuje. 4.3

Kontraindikace

Známá přecitlivělost na vinorelbin a ostatní vinka alkaloidy či na některou jejich složku. Počet neutrofilů < 1500/mm3 nebo závažná infekce - současná nebo nedávná (do 2 týdnů) Počet trombocytů < 100 000/mm3 V kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici (viz bod 4.5) Těhotenství (viz bod 4.6) Kojení. (viz bod 4.6)

.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní varování Navelbine má být aplikován pod kontrolou lékaře se zkušenostmi s používáním chemoterapie. Jelikož hlavním rizikem souvisejícím s přípravkem NAVELBINE je inhibice hematopoetického systému, mají se během léčení provádět podrobná hematologická vyšetřování (určení hladiny hemoglobinu a leukocytů, neutrofilů a trombocytů v den každého nového podání přípravku).

Hlavním nežádoucím účinkem omezujícím dávku je neutropenie. Tento účinek není kumulativní a jeho vrchol nastává 7 až 14 dnů po podání; návrat k normálu proběhne mezi 5 až 7 dny. Je-li počet neutrofilů nižší než 1500 /mm3a/nebo počet trombocytů nižší než 100 000/mm3, má být léčba odložena až do obnovy normálních hodnot. Objeví-li se u pacientů známky nebo příznaky infekce, mají být urychleně vyšetřeni. Zvláštní upozornění pro používání Je nutné věnovat zvláštní péči při předepisování přípravku pacientům s anamnézou ischemické choroby srdeční (viz bod 4.8). Farmakokinetické vlastnosti přípravku Navelbine se u pacientů se středně závažným či závažným poškozením jater nemění. Pro úpravu dávky u této konkrétní skupiny pacientů viz bod 4.2. S ohledem na nízkou úroveň vylučování přes ledviny neexistuje farmakokinetické odůvodnění pro snížení dávky přípravku Navelbine u pacientů s poškozenou funkcí ledvin (viz bod 4.2). Přípravek NAVELBINE nemá být podáván souběžně s radioterapií, jestliže oblast ozáření zahrnuje i játra. Tento přípravek je konkrétně kontraindikován pro očkování proti žluté zimnici a jeho souběžné používání s jinými oslabenými živými vakcínami se nedoporučuje.

Je nutné postupovat obezřetně při kombinování přípravku Navelbine a silných inhibitorů nebo induktorů CYP3A4 (viz bod 4.5 - Interakce specifické pro vinorelbin), a jeho kombinace s fenytoinem (stejně jako všemi cytotoxiky) a s itrakonazolem (stejně jako se všemi vinka alkaloidy) se nedoporučuje. Mělo by se důsledně zamezit jakémukoliv kontaktu s očima: existuje riziko závažného podráždění i ulcerace rohovky, dojde-li ke vstříknutí léku pod tlakem. V případě kontaktu mají oči ihned vymýt roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Interakce společné pro všechna cytotoxika: S ohledem na zvýšení rizika trombózy v případě nádorových onemocnění je časté používání antikoagulancií. Vysoká variabilita srážlivosti v průběhu onemocnění u jednotlivých pacientů a možnost interakce mezi perorálními antikoagulancii a požadovanou protinádorovou chemoterapií vyžaduje zvýšení frekvence monitorování INR ( mezinárodního normalisovaného poměru) v případě rozhodnutí, že pacient bude léčen perorálními antikoagulancii.

Kontraindikované souběžné používání :

Očkovací látka proti žluté zimnici: existuje riziko fatálního generalizovaného onemocnění z vakcíny (viz bod 4.3).

Nedoporučené souběžné používání:

Oslabené živé vakcíny (pro vakcínu proti žluté zimnici viz kontraindikované souběžné používání): riziko vzniku celkového, potenciálně fatálního onemocnění z vakcíny. Toto riziko je vyšší u pacientů, jejichž imunita je již potlačena základním onemocněním. Doporučuje se použít inaktivovanou vakcínu, je-li k dispozici (poliomyelitida) (viz bod 4.4). Fenytoin: riziko exacerbace křečí v důsledku poklesu absorpce fenytoinu v zažívacím traktu vyvolaném cytotoxickým přípravkem nebo riziko zvýšení toxicity či snížení účinnosti cytotoxického léku kvůli zvýšení jaterního metabolismu vyvolaného fenytoinem.

Souběžné používání, které je nutné zvážit:

Cyklosporin, takrolimus: nadměrné potlačení imunity( imunosuprese) s rizikem lymfoproliferace. Specifické interakce vinka alkaloidů:

Nedoporučované souběžné používání:

Itrakonazol: vyšší neurotoxicita vinka alkaloidů kvůli snížení jejich jaterního metabolismu.

Souběžné používání, které je nutné zvážit:

Mitomycin C: zvýšené riziko bronchospasmu a dyspnoe, ve výjimečných případech byla pozorována intersticiální pneumoninitida.

Jelikož vinka alkaloidy jsou známé jako živná půda pro P-glykoprotein a s ohledem na

neexistenci specifické studie, je nutné postupovat obezřetně při kombinaci přípravku Navelbine se silnými modulátory tohoto membránového transportéru. Specifické interakce vinorelbinu:

Kombinace přípravku Navelbine s jinými léčivy se známým toxickým účinkem na

kostní dřeň pravděpodobně zhorší myelosupresivní nežádoucí účinky.

Jelikož se na metabolismu vinorelbinu podílí především CYP 3A4, mohla by kombinace

se silnými inhibitory tohoto izoenzymu (např. ketokonazol, itrakonazol) zvýšit koncentraci vinorelbinu v krvi a kombinace se silnými induktory tohoto izoenzymu (např. rifampicin, fenytoin) by mohla snížit jeho koncentraci v krvi.

Neexistuje vzájemná farmakokinetická interakce při kombinování přípravku Navelbine s

cisplatinou v průběhu několika léčebných cyklů. Výskyt granulocytopenie související s používáním přípravku Navelbine v kombinaci s cisplatinou je ale vyšší než v případě samotného přípravku Navelbine.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Předpokládá se, že přípravek Navelbine podávaný během těhotenství způsobuje závažné vrozené vady (viz bod 5.3). V těhotenství je přípravek Navelbine kontraindikován (viz bod 4.3).

V případě vitální indikace by mělo být pro léčbu těhotné pacientky lékařsky konzultováno riziko nepříznivého vlivu na dítě. Dojde-li k otěhotnění během léčby, mělo by být pacientce nabídnuto genetické poradenství. Ženy v plodném věku: Ženy v plodném věku musí během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Kojení: Není známo, zda je vinorelbin vylučován do mateřského mléka. Vylučování přípravku Navelbine do mléka nebylo zkoumáno při studiích na zvířatech. Riziko pro kojence nelze vyloučit, takže kojení musí být před zahájením léčby přípravkem Navelbine ukončeno (viz bod 4.3). Plodnost ( Fertilita): Muži léčení přípravkem Navelbine by neměli během léčby a až 3 měsíce po jejím ukončení zplodit dítě. Před zahájením léčby by mělo být doporučeno provedení konzervace spermatu s ohledem na možnost nevratné neplodnosti v důsledku léčby vinorelbinem.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje, ale na základě svého farmakodynamického profilu vinorelbin tuto schopnost neovlivňuje. Přesto je u pacientů léčených vinorelbinem nutné postupovat obezřetně s ohledem na některé nežádoucí účinky léku.

.

4.8

Nežádoucí účinky

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky pozorované jako více než jen izolované případy; účinky jsou seřazeny podle třídy orgánu a četnosti. Četnost je definována jako: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1000, < 1/100), vzácné (> 1/10000, < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), podle úmluvy MedDRA pro četnost a klasifikace systémových orgánů. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky na lék jsou útlum kostní dřeně spojený s neutropenií a anémie, neurologické poruchy, gastrointestinální toxicita s nauzeou, zvracením, stomatitida a zácpa, přechodné zvýšení jaterních testů, alopecie a lokální flebitida. Další nežádoucí účinky ze zkušeností po registraci byly doplněny podle klasifikace MedDRA a jejich četnost byla stanovena jako neznámá. Podrobné informace o nežádoucích účincích: Reakce byly popsány na základě klasifikace WHO (stupeň 1=G1; stupeň 2=G2; stupeň 3=G3; stupeň 4=G4; stupeň 1-4=G1-4; stupeň 1-2=G1-2; stupeň 3-4=G3-4). Infekce a infestace Časté:

- Bakteriální, virové a mykotické infekce různých částí těla (respirační, močové, gastrointestinální), mírné až středně závažné, obvykle lze upravit vhodnou léčbou.

Méně časté:

- Závažná sepse spojené se selháváním lidských orgánů.

- Septikemie.

Velmi vzácné:

- Komplikovaná septikemie, někdy až fatální.

Neznámé

- Neutropenická sepse.

Poruchy krve a lymfatického systému Velmi časté:

- Útlum kostní dřeně vedoucí zejména k neutropenii G3: 24,3 %; G4: 27,8 %), reverzibilní do 5 až 7 dnů, průběžně není kumulativní.

- Anémie (G3-4: 7,4%).

Časté:

- Trombocytopenie (G3-4: 2,5 %) se může objevit, ale jen málokdy je závažná.

Neznámé

- Febrilní neutropenie.

Poruchy imunitního systému Neznámé:

- Systémové alergické reakce jako anafylaxe, anafylaktický šok či anafylaktoidní reakce.

Poruchy endokrinního systému Neznámé

- Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH).

Poruchy metabolismu a výživy Vzácné:

- Závažná hyponatremie.

Neznámé

- Anorexie.

Poruchy nervového systému Velmi časté:

- Neurologické poruchy (G 3-4: 2,7 %) včetně ztráty hlubokých šlachových reflexů. - Po delší chemoterapii byla pozorována slabost dolních končetin.

Méně časté:

- Nepříliš časté jsou závažné parestézie se senzorickými a motorickými příznaky.

Tyto účinky jsou většinou reverzibilní.

Srdeční poruchy

Vzácné:

- Ischemická choroba srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu).

Velmi vzácné: - Tachykardie, palpitace a poruchy srdečního rytmu. Cévní poruchy Méně časté: - Hypotenze, hypertenze, červenání a periferní chlad. Vzácné:

- Těžká hypotenze, kolaps.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: - V souvislosti s léčbou přípravkem Navelbine se mohou objevit dyspnoe a

bronchospasmus, stejně jako u ostatních vinka alkaloidů.

Vzácné:

- Byla pozorována intersticiální pneumopatie, zejména u pacientů léčených přípravkem Navelbine v kombinaci s mitomycinem.

Gastrointestinální poruchy Velmi časté:

- Stomatitida (G1-4: 15 % s přípravkem Navelbine jako jediným léčivem). - Nevolnost a zvracení (G 1-2: 30,4 % a G 3-4: 2,2%). Antiemetická léčba může snížit jejich výskyt.

- Hlavním příznakem je zácpa (G 3-4: 2,7%), která vzácně přejde do paralytického ileu v případě přípravku Navelbine jako jediného léčiva a (G3-4: 4,1%) v případě kombinace přípravku Navelbine a jiných chemoterapeutik.

Časté:

- Může se objevit průjem, obvykle mírný až středně závažný.

Vzácné:

- V léčbě paralytického ileu lze pokračovat po obnovení běžné peristaltiky.

- Byla hlášena také pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest Velmi časté:

-Bylo pozorováno přechodné zvýšení jaterních testů (G 1-2) bez klinických příznaků (SGOT u 27,6 % a SGPT u 29,3 %).

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi časté:

- Může se objevit alopecie, obvykle svou povahou mírná G3-4: 4,1 % s přípravkem Navelbine jako jediným chemoterapeutikem).

Vzácné:

- V souvislosti s přípravkem Navelbine byly hlášeny celkové kožní reakce.

Neznámé

- Erytém na rukách a nohách.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Časté:

- Artralgie včetně bolesti čelisti a myalgie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté:

- Mezi reakce v místě vpichu patří erytém, palčivá bolest, zabarvení

žíly a lokální flebitida (G 3-4: 3,7 % s přípravkem Navelbine jako jediným chemoterapeutikem).

Časté:

- Pacienti léčení přípravkem Navelbine zaznamenali astenii, únavu, horečku, bolesti v různých místech, včetně hrudníku, a bolest v místě nádoru.

Vzácné:

- Byla pozorována lokální nekróza. Tyto účinky lze omezit správným zavedením intravenózní jehly nebo katétru a injekčním bolusem, následovaným, důkladným propláchnutím žíly.

4.9 Předávkování Příznaky

Předávkování přípravkem Navelbine může mít za následek dřeňovou hypoplazii, někdy spojenou s infekcí, horečkou a paralytickým ileem.

Urgentní léčba

Podle rozhodnutí lékaře mají být dle nutnosti zavedena obecná podpůrná opatření společně s aplikací krevní transfuze, růstovými faktory a s léčbou širokospektrálními antibiotiky -

Antidotum

Není známa žádná konkrétní protilátka proti předávkování přípravkem NAVELBINE .

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: vinka alkaloidy a analoga ATC kód: L01C A04 5.1 Farmakodynamické vlastnosti NAVELBINE je antineoplastický léčivý přípravek ze skupiny vinka alkaloidů, ale na rozdíl od ostatních vinka alkaloidů se u vinorelbinu změnila struktura jeho katarantinové frakce. Tato působí na molekulární úrovni na dynamickou rovnováhu tubulinu v mikrotubulárním ústrojí buňky. Inhibuje polymerizaci tubulinu a přednostně se spojuje s mitotickými mikrotubuly, přičemž axonální mikrotubuly zasahuje pouze ve vysoké koncentraci. Jeho schopnost spiralizavat tubulin je slabší než v případě vinkristinu. NAVELBINE blokuje mitózu ve fázi G2-M, způsobuje usmrcení buňky v interfázi nebo ve fázi následující mitózy. Bezpečnost a účinnost přípravku Navelbine u dětských pacientů nebyla stanovena. Klinické údaje ze dvou studií fáze II o jedné skupině s využitím intravenózního vinorelbinu na 33 a 46 dětských pacientech s opakovanými nádory, včetně rhabdomyosarkomu, jiného sarkomu měkké tkáně, Ewingova sarkomu, liposarkomu, synoviálního sarkomu, fibrosarkomu, karcinomu centrálního nervového systému, osteosarkomu, neuroblastomu, při dávkách 30 až 33,75 mg/m² D1 a D8 každé 3 týdny nebo jednou týdně po dobu 6 týdnů každých 8 týdnů neukazují na žádnou smysluplnou klinickou aktivitu. Profil toxicity byl podobný profilu u dospělých pacientů (viz bod 4.2). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetické parametry vinorelbinu byly hodnoceny v krvi. Distribuce Objem distribuce v ustáleném stavu je značný, v průměru 21,2 l.kg-1 (rozsah: 7,5-39,7 l.kg-1), což ukazuje na rozsáhlou distribuci do tkání. Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká (13,5 %). Naopak je prokázaná jeho silná vazba na krevní buňky, zvláště na trombocyty (78 %). V plicích dochází ke značnému vychytávání vinorelbinu, což bylo zjištěno při chirurgických biopsiích plic, která ukázala koncentraci až 300 krát vyšší než v séru. Vinorelbin se nedostává do centrálního nervového systému.

Biotransformace Všechny metabolity vinorelbinu vytváří izoforma CYP 3A4 cytochromů P450, s výjimkou 4-O-diacetylvinorelbinu, který je pravděpodobně vytvářen karboxylesterázou. 4-O-diacetylvinorelbin je jediným aktivním metabolitem a hlavním metabolitem zjištěným v krvi.

Žádné konjugáty sulfátu ani glukuronidu. Eliminace Střední poločas eliminace vinorelbinu je asi 40 hodin. Krevní clearance je vysoká a blíží se průtoku krve v játrech, činí v průměru 0,72 l/hod-1.kg-1 (rozsah: 0,32 – 1,26 l.hod-1.kg-1). Eliminace ledvinami je nízká (<20 % intravenózně podané dávky) a zahrnuje většinou základní sloučeninu. Hlavní cestou eliminace je vylučování žlučníkem, a to v případě nezměněného vinorelbinu, který je hlavní získanou sloučeninou, i jeho metabolitů. Zvláštní skupiny pacientů Poškození funkce ledvin a jater Vliv poruchy ledvin na farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu nebyly zkoumány. V případě snížené funkce ledvin však není indikováno snížení dávky vinorelbinu s ohledem na nízkou hladinu eliminace ledvinami. První studie poukázala na vliv poškození jater na farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu. Tato studie byla provedena na pacientech s karcinomem prsu a s následnou přítomností metastáz v játrech a vedla k závěru, že změna střední clearance vinorelbinu byla pozorována pouze tehdy, jestliže bylo zasaženo více než 75 % jater. Mezi pacienty s karcinomem a s jaterní dysfunkcí byla provedena farmakokinetická studie fáze I s upravenou dávkou. 6 pacientů se středně závažnou poruchou jaterních funkcí (bilirubin < 2 x UNL a transaminázy < 5 x UNL) bylo léčeno dávkou 25 mg/m² a 8 pacientů se závažnou poruchou jaterních funkcí (bilirubin > 2 x UNL a/nebo transaminázy > 5 x UNL) bylo léčeno dávkou 20 mg/m². Střední celková clearance u těchto dvou skupin pacientů byla podobná jako u pacientů s normální jaterní funkcí. Farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu se tedy u pacientů se středně závažným či závažným poškozením jater nemění. Jako preventivní opatření se přesto doporučuje u pacientů se závažným poškozením jater použít snížená dávka 20 mg/m2 a podrobně sledovat hematologické hodnoty (viz body 4.4 a 5.2). Starší pacienti Studie přípravku Navelbine u starších pacientů ( 70 let) s NSCLC ukázala, že farmakokinetické vlastnosti vinorelbinu nejsou věkem ovlivněny. Jelikož jsou ale starší pacienti slabší, má se při zvyšování dávky přípravku Navelbine postupovat obezřetně (viz bod 4.2 - Dávkování a způsob podání).

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Mezi krevní hladinou vinorelbinu a snížením počtu leukocytů nebo PMN( polymorfonukleárních

leukocytů) byla prokázána úzká souvislost . 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Vinorelbin způsobil poškození chromozomů, ale při Amesově testu nebyl mutagenní. Předpokládá se, že Navelbine může způsobovat u lidí mutagenní účinky (vyvolání aneuploidie a

polyplodie).

Při studiích reprodukční toxicity u zvířat nebyly prokázané ani letální ani teratogenní účinky na

embryo či na plod.

U psů používajících vinorelbin v maximální tolerované dávce nebyly zjištěny žádné

hemodynamické účinky; bylo pozorováno jen menší, nevýznamné narušení repolarizace, stejně jako u ostatních zkoušených vinka alkaloidů. U primátů, kteří dostávali opakované dávky přípravku Navelbine po dobu 39 týdnů, nebyl pozorován žádný vliv na kardiovaskulární systém.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Voda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Přípravek Navelbine nemá být ředěn v alkalických roztocích (riziko srážení). Tento léčivý přípravek se nesmí smíchat s jinými přípravky, s výjimkou přípravků uvedených v bodu6.6

6.3

Doba použitelnosti

3 roky. Bylo prokázáno, že po zředění přípravku NAVELBINE v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) pro injekci nebo v roztoku glukózy 5 % je přípravek chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 8 dnů při pokojové teplotě (20oC ± 5oC) nebo v chladničce (2oC až 8oC), chráněný před světlem, v lahvi z neutrálního skla, popř. v sáčku z PVC nebo vinylacetátu. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned. Nebude-li použit ihned, odpovídá za dobu a podmínky uchovávání před použitím uživatel a za běžných podmínek nesmí být překročena doba 24 hodin uchovávání při teplotě 2° až 8°C,pokud nedošlo k přípravě za kontrolovaných a schválených aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem 6.5

Druh obalu a velikost balení

a) lahvička z bezbarvého skla (typ I), chlorbutylová zátka, pertle, krabička. b) lahvička z bezbarvého skla (typ I), butylová zátka, pertle, krabička. Krabička po 1 a 10 ampulích po 1 ml, Krabička po 1 a 10 ampulích po 5 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci léčiva

Přípravu a aplikaci přípravku NAVELBINE má provádět proškolený personál. Ten má používat vhodnou ochranu očí, jednorázové rukavice, obličejovou masku a jednorázovou zástěru. Případný rozlitý nebo vyteklý přípravek má být utřen. Mělo by se důsledně zamezit jakémukoliv kontaktu s očima. V případě kontaktu by se oči měly ihned vymýt velkým množstvím roztoku chloridu sodného 9mg/ml (0,9 %). Po dokončení by měly být všechny odkryté části těla důkladně vyčištěny a ruce a obličej umyty. Obsah přípravku Navelbine je kompatibilní s neutrální skleněnou lahví, PVC sáčkem, sáčkem z vinylacetátu a infuzní sadou s PVC hadičkami.

Doporučuje se provést infuzi přípravku NAVELBINE 6-10 minut po rozředění ve 20-50

ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo v glukózovém roztoku 5 %. Po podání má být žíla důkladně propláchnuta alespoň 250 ml izotonického roztoku.

Přípravek NAVELBINE musí být podáván důsledně intravenózně. Před zahájením infuze je velmi důležité se ujistit, že je kanyla přesně aplikována do žíly. Jestliže lék při podávání prosákne do okolní tkáně, může se objevit značné lokální podráždění. V takovém případě by mělo být podávání zastaveno, žíla propláchnuta běžným fyziologickým roztokem a zbytek dávky aplikován do jiné žíly. V případě prosáknutí přípravku do okolní tkáně lze ihned podat intravenózně glukokortikoidy, aby se snížilo riziko flebitidy. Nepoužitý přípravek či odpadní materiál by měl být zlikvidován podle místních požadavků.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 BOULOGNE Cedex FRANCIE 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 44/ 136/ 92-S/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 23. června 1992 / 19.12.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 19.12.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Navelbine 10mg/1ml Koncentrát pro infuzní roztok Vinorelbini ditartras 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje vinorelbinum 10mg ve formě vinorelbini ditartras ( 13,85mg) 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro infuzní roztok. 1injekční lahvička po 1ml ( 1x10mg) 10 injekčních lahviček po 5ml (10x50mg) 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenozní podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po otevření ředit fyziologickým roztokem anebo 5% roztokem glukózy ( viz příbalová informace). 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 - 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo a kontaminované obaly vraťte do lékárny- nebezpečný odpad. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. . 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Medicament Laboratoires Pierre Fabre Oncologie 45, place Abel Gance 92100 Boulogne , Francie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Registrační číslo: 44/ 136/ 92-S/C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š. : 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se- odůvodnění přijato. EAN kod MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH etiketa na injekční lahvičce 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Navelbine 10mg|/1ml Koncentrát pro infuzní roztok Vinorelbini ditartras 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Medicament

3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 5.

JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU etiketa na krabici 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Navelbine 10mg|/1ml Koncentrát pro infuzní roztok Vinorelbini ditartras 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Medicament

3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 5.

JINÉ

Intravenozní podání Jedna lahvička o obsahu 1ml obsahuje vinorelbinum 10mg. Uchovávejte v chladničce (2 - 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.