Nano-Albumon Kit

Kód 0013304 ( )
Registrační číslo 88/ 174/91-C
Název NANO-ALBUMON KIT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MEDI-RADIOPHARMA Ltd., Érd, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0013306 RAD KIT 1X12LAHV RAD KIT, Injekce
0013304 RAD KIT 1X3LAHV RAD KIT, Injekce
0013305 RAD KIT 1X6LAHV RAD KIT, Injekce

nahoru

Informace na obalu

Návrh označení na vnějším obalu

NANO – ALBUMON kit Kit pro přípravu radiofarmaka.

3 injekční lahvičky

Složení v jedné lahvičce: Seroalbuminum humanum aggregatum

1,0 mg

Dihydrát chloridu cínatého

0,2 mg

Dihydrogenfosforečnan sodný a hydrogenfosforečnan sodný

1,0 mg

Glukosa

15,0 mg

v dusíkové atmosféře Po rekonstituci injekcí s technecistanem [99mTc] sodným pro intravenózní nebo subkutánní podání. Č. reg.: 88/174/91-C

Uchovávejte při teplotě 2 oC – 25 oC. Uchovávejte

v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Č. šarže:

Příbalová informace přiložena.

Použitelné do:

Přípravek je určen do rukou lékaře.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek je po rekonstituci radioaktivní a zbytky se likvidují dle příbalové informace. MEDI-RADIOPHARMA Ltd., Szamos u. 10-12, 2030 Érd, Maďarsko INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Návrh označení na vnějším obalu

NANO – ALBUMON kit Kit pro přípravu radiofarmaka.

6 injekčních lahviček

Složení v jedné lahvičce: Seroalbuminum humanum aggregatum

1,0 mg

Dihydrát chloridu cínatého

0,2 mg

Dihydrogenfosforečnan sodný a hydrogenfosforečnan sodný

1,0 mg

Glukosa

15,0 mg

v dusíkové atmosféře Po rekonstituci injekcí s technecistanem [99mTc] sodným pro intravenózní nebo subkutánní podání. Č. reg.: 88/174/91-C

Uchovávejte při teplotě 2 oC – 25 oC. Uchovávejte

v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Č. šarže:

Příbalová informace přiložena.

Použitelné do:

Přípravek je určen do rukou lékaře.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek je po rekonstituci radioaktivní a zbytky se likvidují dle příbalové informace. MEDI-RADIOPHARMA Ltd., Szamos u. 10-12, 2030 Érd, Maďarsko INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Návrh označení na vnějším obalu

NANO – ALBUMON kit Kit pro přípravu radiofarmaka.

12 injekčních lahviček

Složení v jedné lahvičce: Seroalbuminum humanum aggregatum

1,0 mg

Dihydrát chloridu cínatého

0,2 mg

Dihydrogenfosforečnan sodný a hydrogenfosforečnan sodný

1,0 mg

Glukosa

15,0 mg

v dusíkové atmosféře Po rekonstituci injekcí s technecistanem [99mTc] sodným pro intravenózní nebo subkutánní podání. Č. reg.: 88/174/91-C

Uchovávejte při teplotě 2 oC – 25 oC. Uchovávejte

v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Č. šarže:

Příbalová informace přiložena.

Použitelné do:

Přípravek je určen do rukou lékaře.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek je po rekonstituci radioaktivní a zbytky se likvidují dle příbalové informace. MEDI-RADIOPHARMA Ltd., Szamos u. 10-12, 2030 Érd, Maďarsko INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Návrh označení na vnitřním obalu

NANO – ALBUMON kit

Složení Seroalbuminum humanum aggregatum

1,0 mg

Dihydrát chloridu cínatého

0,2 mg

Dihydrogenfosforečnan sodný a hydrogenfosforečnan sodný

1,0 mg

Glukosa

15,0 mg

v dusíkové atmosféře Po rekonstituci injekcí s technecistanem [99mTc] sodným pro intravenózní nebo subkutánní podání. Č. šarže:

Použitelné do:

Samolepicí štítky pro označení přípravku po rekonstituci

(znak radioaktivity)99mTc – NANO – ALBUMON kit

Objem ................................................................... ml Celková aktivita ......................................MBq 99mTc Objemová aktivita ......................... MBq 99mTc/1 ml Datum .................................. Čas ............................. Připravil ....................................................................

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.