Letrox 50

Kód 0047141 ( )
Registrační číslo 56/ 171/83-A/C
Název LETROX 50
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Berlin-Chemie AG ( Menarini Group ), Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0047141 POR TBL NOB 100X50RG I Tableta, Perorální podání
0187425 POR TBL NOB 100X50RG II Tableta, Perorální podání
0084245 POR TBL NOB 25X50RG I Tableta, Perorální podání
0187426 POR TBL NOB 25X50RG II Tableta, Perorální podání
0047139 POR TBL NOB 50X50RG I Tableta, Perorální podání
0187424 POR TBL NOB 50X50RG II Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LETROX 50

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls133780/2010 a příloha ke sp.zn. sukls28474/2009 a sukls133781/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Letrox 50

50 g, tablety

(levothyroxinum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Letrox 50 a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrox 50 užívat

3.

Jak se přípravek Letrox 50 užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Letrox 50 uchovávat

6.

Další informace

1. Co je přípravek Letrox 50 a k čemu se používáLetrox 50 je přípravek obsahující hormon štítné žlázy (chemicky definovaný).Letrox 50 se užívá:

jako náhrada chybějících hormonů štítné žlázy u všech forem hypotyreózy (snížené funkce štítné žlázy)

k prevenci návratu strumy (zvětšení štítné žlázy) po operaci strumy, pokud je funkce štítné žlázy normální

k léčbě nezhoubného zvětšení štítné žlázy (strumy), pokud je funkce štítné žlázy normální

jako doprovodná léčba při léčbě hypertyreózy (zvýšené funkce štítné žlázy) léky snižujícími funkci štítné žlázy (tyreostatiky), poté co bylo dosaženo normální funkce štítné žlázy

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrox 50 užívatNeužívejte Letrox 50:- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levothyroxin sodný nebo na kteroukoli další složku přípravku Letrox 50 - při jakékoli formě neléčené zvýšenou funkci štítné žlázy- jestliže jste v nedávné době prodělal/a infarkt myokardu, akutní zánět srdečního svalu, při neléčené nedostatečnosti kůry nadledvinek nebo neléčené nedostatečnosti podvěsku mozkového (hypofýzy) - jestliže jste těhotná a užíváte současně léky proti zvýšené funkci štítné žlázy (tyreostatika) (viz také „Těhotenství a kojení“)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Letrox 50 je zapotřebí:- Před zahájením léčby přípravkem Letrox 50 je nutné vyloučit nebo zahájit léčbu těchto onemocnění:

onemocnění věnčitých tepen (např. angina pectoris), vysoký krevní tlak, nedostatečnost hypofýzy (podvěsku mozkového) nebo kůry nadledvin a autonomní onemocnění štítné žlázy (přítomnost oblastí ve štítné žláze, které samostatně tvoří hormony štítné žlázy)

- Pokud trpíte nedostatečností věnčitých tepen, srdeční slabostí nebo poruchami srdečního rytmu spojenými se zvýšenou srdeční frekvencí, je nutné za všech okolností zabránit i mírnější formě zvýšení funkce štítné žlázy způsobené levothyroxinem.

- V případě snížené funkce štítné žlázy způsobené onemocněním hypofýzy (podvěsku mozkového) je nutné zjistit, zda není přítomna současně i nedostatečnost kůry nadledvin. V případě potřeby musí být tento stav léčen ještě před zahájením léčby hormony štítné žlázy.

- Jestliže jste žena po menopauze, trpíte sníženou funkcí štítné žlázy a zároveň je u Vás zvýšené riziko řídnutí kostí (osteoporózy), funkce štítné žlázy musí být kontrolovány častěji, aby se zabránilo zvýšení hladiny levothyroxinu v krvi.

- Jestliže podstupujete dialýzu, např. při léčbě léčivou látkou sevelamer při vysokých hladinách fosforečnanů v krvi, lékař bude pravděpodobně uvažovat o sledování některých krevních hodnot vztahujících se k účinnosti levothyroxinu (viz také „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

U starších pacientů jsou nezbytné časté kontroly u lékaře a pečlivé dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zesílení účinku přípravku Letrox 50 až na riziko zvýšení nežádoucích účinků: -

Salicyláty (léky k léčbě horečky a bolesti), dikumarol (lék potlačující srážlivost krve), vysoké dávky furosemidu (močopudný lék) (250 mg), klofibrát (lék k snížení zvýšených hladin tuků v krvi) a další látky by mohly zvyšovat hladinu levothyroxinu v krvi.

-

Rychlé nitrožilní podání fenytoinu by mohlo vést ke zvýšení hladiny hormonu štítné žlázy v krvi a napomoci tak rozvoji poruch srdečního rytmu.

Oslabení účinku přípravku Letrox 50:-

Kolestyramin, kolestipol a kolesevelam (léky k snížení hladiny tuků v krvi) omezují vstřebávání levothyroxinu ve střevech a musí být proto užívány 4-5 hodin po užití přípravku Letrox 50.

-

Vstřebávání levothyroxinu ve střevech může být sníženo současným užíváním antacid (léků neutralizujících žaludeční kyselinu) obsahujících hliník nebo léků obsahujících uhličitan vápenatý nebo železo. Letrox 50 proto musí být užíván alespoň 2 hodiny před výše zmíněnými léky.

-

Propylthiouracil (lék proti zvýšené funkci štítné žlázy), glukokortikoidy (hormony kůry nadledvinek), beta-blokátory (léky na snížení vysokého krevního tlaku) a jodované kontrastní látky mohou snížit přeměnu levothyroxinu na účinnější hormon štítné žlázy trijodthyronin (T3).

-

Sertralin (lék k léčbě deprese) a chlorochin/proguanil (léky na malárii a revmatická onemocnění) snižují účinnost levothyroxinu.

-

Barbituráty (léky na spaní) a některé jiné léky mohou urychlit rozpad levothyroxinu v játrech.

-

Potřeba levothyroxinu se může zvýšit při užívání hormonálních kontraceptiv nebo hormonální substituční terapie po menopauze.

-

Sevelamer a lanthanum karbonát (lék na snížení zvýšených hladin fosforečnanů v krvi dialýzovaných pacientů) by mohl snížit vstřebávání a účinnost levothyroxinu. Proto musí být Letrox 50 užíván alespoň 1 hodinu před

nebo 3 hodiny po užití sevelameru nebo lanthanum karbonátu. Lékař Vám také bude častěji kontrolovat funkce štítné žlázy (viz také“ Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Letrox 50 je zapotřebí).

Další možné interakce:-

Amiodaron (lék k léčbě poruch srdečního rytmu) může – vzhledem k vysokému obsahu jodu v molekule –vyvolat jak zvýšení funkce štítné žlázy (hypertyreózu), tak i snížení funkce štítné žlázy (hypotyreózu). Zvláštní opatrnost je vyžadována u nodulární strumy s možnou přítomností neidentifikovaných oblastí tvořících hormony (autonomie).

-

Levothyroxin může zesilovat účinek některých léků omezujících srážlivost krve (deriváty kumarinu) a snižovat účinek léků snižujících hladinu glukózy v krvi. Při současné léčbě těmito léky a levothyroxinem Vám bude Váš lékař kontrolovat míru srážlivosti Vaší krve nebo hladinu glukózy v krvi, a to zejména na začátku léčby, a upravovat v případě potřeby dávkování léků omezujících srážlivost krve nebo léků snižujících hladinu glukózy v krvi.

Užívání přípravku Letrox 50 s jídlem a pitímVýrobky obsahující sóju mohou narušit vstřebávání levothyroxinu ve střevech. Zejména na začátku a po ukončení sójové diety může být potřebná úprava dávkování přípravku Letrox 50.

Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Stálá náhrada hormonů štítné žlázy je důležitá obzvláště v těhotenství a v období kojení, a je proto nutné v ní pokračovat. Přes značné používání v těhotenství není dosud známo nebezpečí pro plod. Množství hormonů štítné žlázy vylučovaných do mateřského mléka během kojení je i při léčbě vysokými dávkami levothyroxinu velmi malé, a tedy neškodné.Potřeba levothyroxinu u pacientek se sníženou funkcí štítné žlázy v těhotenství vzrůst, a to z důvodu vyšší hladiny estrogenů (ženských pohlavních hormonů) v krvi.

Proto je zapotřebí kontrolovat funkci štítné žlázy

v těhotenství i po jeho ukončení a dávky hormonů štítné žlázy v případě potřeby upravit.Letrox 50 se však nesmí užívat v těhotenství souběžně s léky proti zvýšené funkci štítné žlázy (tyreostatiky), protože vyvolává potřebu vyššího dávkování tyreostatik. Tyreostatika mohou (na rozdíl od levothyroxinu) projít přes placentu do krevního oběhu plodu a přivodit hypotyreózu (sníženou funkci štítné žlázy) u nenarozeného dítěte. Zvýšená funkce štítné žlázy by proto měla být v průběhu těhotenství léčena výlučně nízkými dávkami tyreostatik.

V průběhu těhotenství nelze provádět test suprese štítné žlázy.

V průběhu těhotenství a po dobu kojení je třeba přesně dodržovat dávkování předepsané lékařem a nepřekračovat jej.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNebyly provedeny žádné studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Letrox 50 užíváVždy užívejte přípravek Letrox 50 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Individuální denní dávka by měla být stanovena na základě laboratorního diagnostického a klinického vyšetření. Léčba hormony štítné žlázy musí být zahajována obzvláště opatrně u starších osob, u pacientů s onemocněním věnčitých tepen a u pacientů se závažnou či dlouhotrvající sníženou funkcí štítné žlázy, a to tak, že se zvolí nižšíúvodní dávka, která se pomalu zvyšuje v delších časových intervalech. Současně je třeba často kontrolovat hladinu hormonů štítné žlázy.

Zkušenosti ukazují, že nižší dávka je také dostačující při nízké tělesné váze a závažné nodulární strumě.

Dávkování:Obvyklá dávka je:

Užití

Dávka (µg/den)

Snížená funkce štítné žlázy:Dospělí (zvyšovat o 25 – 50 µg v intervalech 2 – 4 týdnů)

počáteční dávkapoté

25 – 50

100 – 200

Prevence opakované tvorby strumy po operaci strumy:

75 – 200

Nezhoubná struma při normální funkci štítné žlázy:

75 – 200

Doprovodná léčba při léčbě zvýšené funkce štítné žlázy tyreostatiky:

50 – 100

U dětí se zahajuje léčba maximálně 1 tabletou přípravku Letrox 50 denně (což odpovídá 50 g levothyroxinu sodného), u novorozenců pak ½ až 1 tabletou přípravku Letrox 50 (což odpovídá 25-50 g levothyroxinu sodného).Dávkování při dlouhodobé léčbě má odpovídat mimo jiných hodnot i věku a váze jednotlivého dítěte.V následující tabulce je uveden přehled obvyklých dávek používaných k náhradě hormonů štítné žlázy u novorozenců a dětí:

Věk

Dávka µg / den

Dávka µg / kg / den

0 – 6 měsíců

25 – 50

10 – 15

6 – 24 měsíců

50 – 75

8 – 10

2 – 10 let

75 – 125

4 – 6

10 – 16 let

100 – 200

3 – 4

Více než 16 let

100 – 200

2 – 3

U novorozenců s nedostatkem hormonů štítné žlázy je mimořádně důležité zahájit léčbu co nejdříve, aby byl zajištěn jejich normální duševní a tělesný vývoj. Koncentrace levothyroxinu v krvi musí být v prvních 3 – 4 letech života upravena na horní hranici normálních hodnot. Během prvních 6 měsíců života je stanovování hladiny levothyroxinu v krvi pro kontroly spolehlivější než stanovování hladiny TSH (tyreotropní hormon řídící činnost štítné žlázy) v krvi. Přes dostatečné dodávání levothyroxinu může normalizace hladiny TSH trvat v ojedinělýchpřípadech až 2 roky.

Při dlouhodobé léčbě se doporučuje v případě potřeby převést pacienta na lékovou formu s vyšším obsahem léčivé látky.

Pokyny k jednoduššímu půlení tablet:Položte tabletu půlicí rýhou vzhůru na pevný podklad. Pokud nyní prstem zatlačíte na tabletu, tableta se rozlomí na dvě poloviny. ▼

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Letrox 50 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, s lékařem.

Způsob použití:Celou denní dávku polkněte ráno nalačno, nejméně půl hodiny před snídaní, a zapijte ji trochou tekutiny.Malým dětem se podává celá denní dávka najednou, a to nejméně půl hodiny před prvním denním jídlem. K usnadnění užití se tablety nechají rozpadnout v malém množství vody a vzniklá jemná suspenze (která se musí čerstvě připravit před každým podáním !) se podá s trochu větším množstvím tekutiny.

Délka léčby: - při snížené funkci štítné žlázy: obvykle celoživotně- prevence opětovné tvorby strumy: několik měsíců nebo let až celoživotně- nezhoubná struma: několik měsíců nebo let až celoživotněU nezhoubné strumy je nutná délka léčby 6 měsíců až 2 roky. V případě, že během této doby není léčba přípravkem Letrox 50 dostatečně účinná, je nutné zvážit další možné léčebné možnosti.- doprovodná léčba při léčbě zvýšené funkce štítné žlázy: podle délky užívání tryreostatik

Délku léčby určuje lékař.

Jestliže jste užil/a použil/a více přípravku Letrox 50, než jste měl/a:Při předávkování by se mohly vyskytovat typické projevy zvýšené funkce štítné žlázy:bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, pocit tlaku okolo srdce (angina pectoris), svalová slabost a svalové křeče, pocit horka, nadměrné pocení, horečka, třes prstů, vnitřní neklid, nespavost, úbytek váhy, zvracení, průjem, menstruační potíže, bolesti hlavy, zvýšený tlak v mozku. Při případném výskytu těchto obtíží vyhledejte, prosím, lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a uží přípravek Letrox 50:Nezdvojujte následující dávku, jestliže jste přípravek zapomněl/a užít, ale pokračujte v užívání podle obvyklého schématu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Letrox 50:Pro úspěšnou léčbu je nezbytné pravidelné užívání přípravku Letrox 50 v předepsaných dávkách.Při přerušení nebo předčasném ukončení léčby by mohlo dojít k návratu obtíží, jejichž povaha závisí na tom, ojakou základní chorobu se jedná.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Letrox 50 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při vyhodnocování nežádoucích účinků se používají následující četnosti:Velmi časté

mohou se vyskytovat u více než 1 pacienta z 10

Časté

mohou se vyskytovat u 1-10 pacientů ze 100

Méně časté

mohou se vyskytovat u 1-10 pacientů z 1000

Vzácné mohou se vyskytovat u 1-10 pacientů z 10000Velmi vzácné

mohou se vyskytovat u méně než 1 pacienta z 10000

Není známo četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit

Při správném užívání se nepředpokládají během léčby přípravkem Letrox 50 žádné nežádoucí účinky.

Pokud v ojedinělých případech není daná velikost dávky snášena nebo dojde k předávkování, pak by se mohly vyskytnout typické příznaky zvýšené funkce štítné žlázy, například bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, pocit tlaku v okolí srdce (angina pectoris), svalová slabost a křeče, pocit horka, nadměrné pocení, horečka, třes prstů, vnitřní neklid, nespavost, úbytek váhy, zvracení, průjem, bolesti hlavy, menstruační poruchy, zvýšení tlaku v mozku), a to zejména při nadměrně rychlém zvyšování dávky na začátku léčby (viz také „Jestliže jste užil/a použil/a více přípravku Letrox 50, než jste měl/a). Po konzultaci s lékařem musí být denní dávka snížena nebo užívání léku na několik dní přerušeno. Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčbu lze opět s opatrností zahájit.

V ojedinělých případech není snášeno příslušné dávkování léku a v některých případech může dojít k předávkování, a to zejména při příliš rychlém zvyšování dávkování při zahajování léčby. Objevit se pak mohou typické projevy zvýšené funkce štítné žlázy (viz Předávkování).V takovém případě musí být denní dávka snížena nebo se po konzultaci s ošetřujícím lékařem užívání tablet na několik dní přeruší. Jakmile nežádoucí účinky odezní, v léčbě je možné opět s opatrností pokračovat.

Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo jinou látku obsaženou v přípravku se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. kopřivka, křeče průduškové svaloviny s dušností (bronchospasmus) a otok hrtanu. Výskyt závažného alergického šoku byl popsán v ojedinělých případech. Pokud dojde k výskytu reakce z přecitlivělosti, navštivte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Letrox 50 uchovávat Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek Letrox 50 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchováváníPVDC/PVC-Alu blistr. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Alu-Alu blistr. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informaceCo přípravek Letrox 50 obsahuje-

Léčivou látkou je levothyroxinum natricum 50 g.

-

Pomocné látky jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), dextrin (z kukuřičného škrobu), částečně vyšší nasycené acylglyceroly.

Jak přípravek Letrox 50 vypadá a co obsahuje toto baleníTéměř bílé až mírně béžové, kulaté, jemně vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a s vyraženým „50“ na druhé straně

Velikost balení: 25, 50 a 100 tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobceBerlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.10.2011.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 6

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls133780/2010 a příloha ke sp.zn. sukls28474/2009 a sukls133781/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKULetrox 5050 g, tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍLéčivá látka: levothyroxinum natricum x H2O1 tableta obsahuje 53,2 – 56,8 g levothyroxinum natricum x H2O (ekvivalent k 50 g levothyroxinum natricum).

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMATabletyTéměř bílé až mírně béžové, kulaté, jemně vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a s vyraženým „50“ na druhé straněTabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikace- Náhrada hormonů štítné žlázy při hypotyreóze jakékoliv etiologie- Profylaxe recidivy strumy po strumektomii při normální funkci štítné žlázy- Benigní struma při normální funkci štítné žlázy- Adjuvantní léčba při léčbě hypertyreózy tyreostatiky po dosažení normální funkce štítné žlázy

4.2 Dávkování a způsob podáníLetrox 50 obsahuje 53,2 – 56,8 g levothyroxinu sodného x H2O (ekvivalent k 50 g levothyroxinu sodného).Uvedené dávkovací schéma je třeba považovat za doporučení. Při ještě zachované reziduální funkcištítné žlázy mohou dostačovat nižší substituční dávky.

Denní dávku pro každého pacienta je nutné určit individuálně podle výsledků laboratorních diagnostických a klinických vyšetření. U starších pacientů, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů se závažnou nebo dlouhotrvající hypotyreózou musí být léčba hormony štítné žlázy zahájena s mimořádnou opatrností, tj. musí být zvolena nižší počáteční dávka, která je poté pomalu a v delších intervalech zvyšována. Současně je třeba často sledovat hladinu hormonů štítné žlázy. Zkušenosti prokázaly, že nižší dávka je rovněž dostatečná v případě nízké tělesné váhy a také při velké uzlovité strumě.

Indikace

Dávka (µg/den)

Hypotyreóza:Dospělí (zvyšovat o 25 – 50 µg v intervalech 2 – 4 týdnů)

počáteční dávkapoté

25 – 50100 – 200

Profylaxe recidivy strumy:

75 – 200

Benigní struma při normální funkci štítné žlázy:

75 – 200

Adjuvantní léčba při léčbě hypertyreózy tyreostatiky:

50 – 100

Stránka 2 z 6

U dětí je počáteční dávka 12,5 – 50 µg, u novorozenců 25 – 50 µg levothyroxinu sodného denně. Substituční dávka při dlouhodobé terapii má odpovídat mimo jiné i věku a váze každého dítěte:

Věk

Dávka µg denně

Dávka µg/kg/den

0 – 6 měsíců

25 – 50

10 – 15

6 – 24 měsíců

50 – 75

8 – 10

2 – 10 let

75 – 125

4 – 6

10 – 16 let

100 – 200

3 – 4

Více než 16 let

100 – 200

2 – 3

U vrozené hypotyreózy je pro dosažení normálního psychomotorického vývoje dítěte rozhodující co nejčasnější zahájení léčby.Hladina T4 musí být v prvních třech až čtyřech letech života upravena na horní hranici normálních hodnot. V prvních 6 měsících života je stanovení hladiny T4 spolehlivějším kontrolním parametrem než stanovení hladiny TSH. Přes dostatečnou substituci T4 může normalizace hladiny TSH trvat v ojedinělých případech až 2 roky.

Celá denní dávka se polyká najednou, a to ráno nalačno, vždy minimálně ½ hodiny před snídaní, a zapíjí se trochou vody.Malým dětem se podává celá denní dávka také najednou, nejméně ½ hodiny před prvním denním jídlem. K usnadnění užití se tablety nechají rozpadnout v malém množství vody a vzniklá jemná suspenze (která se musí čerstvě připravit před každým podáním!) se podá s trochu větším množstvím tekutiny.

Délka užívání: - při hypotyreóze: obvykle celoživotně- profylaxe recidivy strumy: několik měsíců nebo let až celoživotně- eufunkční struma: několik měsíců nebo let až celoživotněU eufunkční strumy je nutná délka léčby 6 měsíců až 2 roky. V případě, že během této doby není léčba přípravkem Letrox 50 dostatečně účinná, je nutné zvážit další možné léčebné možnosti.- adjuvantní léčba při léčbě hyperthyreózy: podle délky užívání tyreostatik

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek obsažených v přípravku

Neléčená hypertyreóza jakékoliv etiologie

Neléčená insuficience nadledvinek

Neléčená insuficience hypofýzy

Akutní infarkt myokardu

Akutní myokarditida

Akutní pankarditida

Současné užívání levothyroxinu a tyreostatika je kontraindikováno v těhotenství

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíPřed zahájením léčby hormony štítné žlázy musí být vyloučena následující onemocnění nebo zahájena jejich léčba:- ischemická choroba srdeční- angina pectoris- hypertenze- hypofyzární nebo adrenokortikální insuficience- autonomní onemocnění štítné žlázy

Stránka 3 z 6

U pacientů s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním nebo tachyarytmiemi je nutné za každých okolností zabránit vzniku i mírné farmakologicky indukované hypertyreózy V těchto případech je nutné častější sledování hodnot hormonů štítné žlázy (viz. dávkování).

U pacientů se sekundární hypotyreózou je nutné objasnit, zda není současně přítomná insuficience kůry nadledvinek. Pokud tomu tak je, musí být nejdřív provedena substituce na této úrovni (hydrokortizonem).

Při podávání levothyroxinu postmenopauzálním ženám s hypotyreózou, které jsou ve zvýšené míře ohrožené osteoporózou, je nutné častěji sledovat funkce štítné žlázy, aby se zabránilo navození suprafyziologických hladin levothyroxinu v krvi.

Velmi vzácně byly popsány případy hypotyreózy u pacientů užívajících současně sevelamer a levothyroxin. Je doporučeno sledovat pečlivě hladiny TSH u pacientů, kteří jsou současně léčeni oběma přípravky (viz bod 5.4).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceKolestyramin, kolestipol a kolesevelam inhibují absorpci levothyroxinu, a nesmějí být proto užity dříve než za 4 – 5 hodin po užití přípravku Letrox 50.

Absorpce levothyroxinu se může snížit při současném podání antacid s obsahem hliníku nebo léčiv obsahujících uhličitan vápenatý či soli železa. Proto musí být Letrox 50 podán nejméně 2 hodiny před výše uvedenými přípravky.

Sevelamer a lanthanum karbonát mohou pravděpodobně snižovat bioavailabilitu levothyroxinu. Proto musí být Letrox 50 užíván alespoň 1 hodinu před nebo 3 hodiny po užití sevelameru nebo lanthanum karbonátu (viz bod 4.4).

Propylthiouracil, glukokortikoidy, beta-blokátory a kontrastní látky s obsahem jodu inhibují přeměnu T4 na T3.

Vzhledem k vysokému obsahu jodu může amiodaron vyvolat hypertyreózu nebo hypotyreózu. U pacientů s uzlovitou strumou a možným nezjištěným autonomním původem onemocnění je proto nutná zvýšená opatrnost.

Rychlé intravenózní podání fenytoinu může vést ke zvýšení hladin volného levothyroxinu a liothyroninu v plasmě a v ojedinělých případech může napomoci i vzniku arytmií.

Salicyláty, dikumarol, vysoké dávky furosemidu (250 mg), klofibrát a další látky mohou vytěsňovat levothyroxin z vazby na plasmatické bílkoviny. Tímto mechanismem může dojít ke zvýšení plasmatické hladiny volného tyroxinu.

Sertralin a chlorochin/proguanil snižují účinnost levothyroxinu a zvyšují hladinu TSH v séru.

Barbituráty a další léky, které mohou indukovat jaterní enzymy, mohou zvyšovat jaterní clearance levothyroxinu.

Při užívání kontraceptiv obsahujících estrogeny nebo při užívání hormonální substituční terapie v postmenopauze může být zvýšena potřeba levothyroxinu.

Výrobky ze sóji mohou snižovat absorpci levothyroxinu ve střevech. Zejména na začátku a na konci sójové diety může být potřebná úprava dávkování přípravku Letrox 50.

Stránka 4 z 6

Levothyroxin může snižovat hypoglykemický účinek antidiabetik. U diabetiků je proto nutné pravidelně kontrolovat hladinu glukózy v krvi, a to zejména na začátku léčby hormony štítné žlázy, a v případě potřeby upravit dávkování antidiabetik.

Levothyroxin může zesilovat účinek derivátů kumarinu, protože vytěsňuje antikoagulancia z vazby na plasmatické bílkoviny. Při souběžné léčbě je proto nutné provádět pravidelné kontroly krevní srážlivosti a v případě potřeby je třeba snížit dávkování antikoagulancia.

4.6 Těhotenství a kojeníSubstituční léčbu hormony štítné žlázy je třeba provádět trvale, a to zejména v těhotenství a v období kojení. Přes rozsáhlé používání v těhotenství dosud nejsou známa rizika pro plod. Množství hormonů štítné žlázy, které se vylučuje do mateřského mléka při kojení, není natolik velké, aby vyvolalo rozvoj hypertyreózy nebo potlačení sekrece TSH u kojence, a to i při léčbě vysokými dávkami levothyroxinu.V těhotenství může u pacientek s hypotyreózou v důsledku působení estrogenů dojít ke zvýšené potřebě levothyroxinu. V průběhu těhotenství a po jeho ukončení je proto třeba kontrolovat funkci štítné žlázy a v případě potřeby i upravit substituční dávku.

Používání levothyroxinu jako adjuvantní léčby k tyreostatické léčbě hypertyreózy je v těhotenstvíkontraindikováno, protože vyvolává potřebu vyšší dávky tyreostatik. Protože tyreostatika, na rozdíl od levothyroxinu, mohou procházet placentární bariérou, u plodu by mohla být vyprovokována hypotyreóza. Z tohoto důvodu se v případě hypertyreózy v těhotenství vždy používá pouze monoterapie nízkými dávkami tyreostaticky působících léčivých látek.V těhotenství se nesmí provádět test suprese.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeStudie hodnotící způsobilost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinkyPři vyhodnocování nežádoucích účinků se používají následující četnosti:Velmi časté

1/10

Časté

1/100 až  1/10

Méně časté

1/1000 až  1/100

Vzácné

1/10000 až  1/1000

Velmi vzácné  1/10000, Není známo z dostupných dat nelze určit

Při správném užívání a kontrole klinických nálezů a laboratorních diagnostických hodnot se výskyt nežádoucích účinků při léčbě přípravkem Letrox 50 neočekává. Pokud ve velmi vzácných případech pacient danou velikost dávky nesnáší nebo dojde k předávkování, pak by se mohly vyskytnout příznaky hypertyreózy, například tachykardie, palpitace, arytmie, anginózní obtíže, třes, neklid, nespavost, nadměrné pocení, pocit horka, horečka, úbytek váhy, zvracení, průjem, bolesti hlavy, svalová slabost a křeče, menstruační poruchy, pseudotumor cerebri, a to zejména při nadměrně rychlém zvyšování dávky na začátku léčby. V takovém případě je nutné snížit denní dávku nebo užívání léku na několik dní přerušit. Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčbu lze opět s opatrností zahájit.Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo kteroukoli pomocnou látku se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. kopřivka, bronchospasmus a otok hrtanu. Výskyt anafylaktického šoku byl popsán velmi vzácně. V takovém případě je třeba ukončit užívání přípravku.

4.9 PředávkováníPo předávkování a intoxikaci se objevují symptomy středně závažného až závažného vzestupu rychlosti metabolismu (viz 4.8 Nežádoucí účinky). Doporučuje se přerušit užívání tablet a provést kontrolní vyšetření. V případě výrazných beta-sympatomimetických účinků (např. tachykardie) je možné zmírnit obtíže podáním beta-blokátoru. Tyreostatika nejsou vhodná, protože činnost štítné

Stránka 5 z 6

žlázy již byla zcela potlačena. Po užití extrémně vysokých dávek (pokus o sebevraždu) může být prospěšné provedení plasmaferézy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Hormony štítné žlázy (chemicky definované)ATC kód: H03A A01Účinek syntetického levothyroxinu, který je obsažen v přípravku Letrox 50, je totožný s účinkem přirozeně se vyskytujícího hormonu štítné žlázy, který se tvoří převážně ve štítné žláze. Po částečné přeměně na liothyronin (T3), zejména v játrech a ledvinách, a po přestupu do buněk tkání lze pozorovat charakteristické účinky hormonů štítné žlázy na vývoj, růst a metabolismus.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiPři užití nalačno se perorálně podaný levothyroxin absorbuje maximálně z 80 %, a to zejména v závislosti na typu galenické formy léku a především v tenkém střevě. Maximálních hladin v plasmě je dosaženo přibližně za 6 hodin po užití léku. Po zahájení perorální léčby dochází k nástupu účinku přípravku obvykle za 3 až 5 dní. Distribuční objem činí 0,5 l/kg. Více než 99 % levothyroxinu se váže na plasmatické bílkoviny. Metabolická clearance je přibližně 1,2 l plazmy denně, k rozpadu dochází převážně v játrech, ledvinách, mozku a ve svalech.Vzhledem k vysoké vazbě na plasmatické bílkoviny se hormony štítné žlázy objevují v hemodialyzátu pouze v malých množstvích.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravkua) Akutní toxicitaAkutní toxicita levothyroxinu je velmi nízká.

b) Chronická toxicitaChronická toxicita byla sledována u různých živočišných druhů (potkan, pes). U potkanů byla při vysokých dávkách prokázána hepatopatie, zvýšený výskyt spontánní nefrózy a změna váhy orgánů. U psů nebyly pozorovány žádné významné nežádoucí účinky.

c) Kancerogenní a mutagenní potenciálDlouhodobé sledování kancerogenního potenciálu levothyroxinu u zvířat nebylo prováděno.

Výzkumný materiál o mutagenním potenciálu levothyroxinu není. Dosud nebylo zjištěno žádné podezření nebo známka poškození potomků v důsledku změn genomu vyvolaných hormony štítné žlázy.

d) Reprodukční toxicitaPlacentou prochází jen velmi malá množství hormonů štítné žlázy.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látek Dihydrát

hydrogenfosforečnanu

vápenatého,

mikrokrystalická

celulosa,

sodná

sůl

karboxymethylškrobu (typ A), dextrin (z kukuřičného škrobu), částečně vyšší nasycené acylglyceroly

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníAl-Al blistr: uchovávejte při teplotě do 25 °C.PVDC/PVC/Al blistr: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Stránka 6 z 6

6.5 Druh obalu a velikost baleníAl-Al blistr: hliníkový blistr potažený hliníkovou folií nebo

PVDC/PVC/Al blistr: neprůhledný bílý PVDC/PVC/Al blistr, krabička

Balení po 25, 50 nebo 100 tabletáchNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIBerlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)56/171/83-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE9.6.1993/24.5.2000/20.4.2005

10. DATUM REVIZE TEXTU12.10.2011


nahoru

Informace na obalu

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Letrox 50 Hormon štítné žlázy

Levothyroxinum natricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 tableta obsahuje 50 g levothyroxinum natricum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

25 tablet50 tablet100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K perorálnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP.: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)Glienicker Weg 12512489 Berlín, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.č.:

56/171/83-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže.: XXXXXXXXXX

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Letrox 50

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Letrox 50 Hormon štítné žlázy

Levothyroxinum natricum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

3.

POUŽITELNOST

Exp.: MM-RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.