Lac Caninum

Kód 0003280 ( )
Registrační číslo 93/ 100/02-C
Název LAC CANINUM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Boiron, Sainte-Foy-les-Lyon, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0003280 POR GRA 4GM 3CH-4CH Granule, Perorální podání
0005628 POR GRA 4GM 3K-10MK Granule, Perorální podání
0003282 POR GRA 4GM 31CH-200CH Granule, Perorální podání
0003281 POR GRA 4GM 5CH-30CH Granule, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LAC CANINUM

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls220528/2011 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LAC CANINUM 3CH-200CH, 3K-10MK 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

LAC CANINUM 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 g granulí

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE BOIRON, Sainte Foy-lès-Lyon, Francie. 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/100/02-C

2

13. ČÍSLO ŠARŽE Lot: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> {ETIKETA na dóze s granulemi} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LAC CANINUM 3CH-200CH, 3K-10MK 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

LAC CANINUM 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 g granulí

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE BOIRON, Sainte Foy-lès-Lyon, Francie.

2

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/100/02-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Lot: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.