Kalium Chloratum Biomedica

Kód 0017188 ( )
Registrační číslo 39/ 699/69-C
Název KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Biomedica, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0017189 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0017188 POR TBL FLM 50X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

1 / 5

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kalium chloratum BIOMEDICA

Kalii choridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

500 mg v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K

+)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelnost do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněný před vzdušnou vlhkostí!Chraňte před mrazem!

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIOMEDICA, spol. s r. o.Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

2 / 5

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

39/699/69-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tablety se užívají vždy během jídla nebo po jídle a zapíjí se sklenicí vody.Čtěte pozorně přiloženou informaci pro použití!

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA

Kód SÚKL: 0017188EAN kód

3 / 5

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kalium chloratum BIOMEDICA

Kalii choridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

500 mg v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K

+)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelnost do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněný před vzdušnou vlhkostí!Chraňte před mrazem!

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivé vraťte do lékárny!

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIOMEDICA, spol. s r. o.Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

4 / 5

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

39/699/69-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tablety se užívají vždy během jídla nebo po jídle a zapíjí se sklenicí vody.Čtěte pozorně přiloženou informaci pro použití!

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA

Kód SÚKL: 0017189EAN kód

5 / 5

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/Al blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kalium chloratum BIOMEDICA

Kalii choridum 500 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biomedica, spol. s r.o., Praha, ČR

3.

POUŽITELNOST

Použitelnost do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.