Jitrocelový Čaj

Kód 0045570 ( )
Registrační číslo 94/ 575/99-C
Název JITROCELOVÝ ČAJ
Režim prodeje vyhrazený léčivý přípravek
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Megafyt Pharma s.r.o., Vrané nad Vltavou, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0107818 POR SPC 10X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0107817 POR SPC 15X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0045570 POR SPC 20X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0107816 POR SPC 20X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak JITROCELOVÝ ČAJ

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29246/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Jitrocelový čaj Plantaginis folium

Léčivý čajK perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Plantaginis folium 1,5 g v 1 nálevovém sáčku

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při léčbě katarů horních cest dýchacích a zánětlivých změn sliznice dutiny ústní; zmírňuje dráždění ke kašli, podporuje vykašlávání a uvolňuje hleny.

Zevně: ve formě obkladů při zánětlivých onemocněních kůže, na špatně se hojící rány, vředy a mokvavé lišeje.

Přípravek mohou užívat děti od 3 let, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: 1 - 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 min vyluhovat v přikryté

nádobě. Nesmí se vařit.

Děti od 3 do 9 let pijí čaj 2x denně, děti od 10 let, mladiství a dospělí pijí čaj 3x denně. Čaj se pije teplý. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně:

1 - 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Délka léčby:

Vnitřně: Bez porady s lékařem užívejte nejdéle 10 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře.

Zevně: Bez porady s lékařem užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, vyhledejte lékaře.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

Strana 2 (celkem 2)

UPOZORNĚNÍ

Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem.

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávajínebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.Vzhledem k nedostatku údajů se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení.Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

30 g,

20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g,

10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/575/99-C

EAN KÓD

8 594 0030 73 199

(nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 136

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 987

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 281

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

JITROCELOVÝ ČAJ

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls29246/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Jitrocelový čaj

2.

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

1 nálevový sáček obsahuje

Plantaginis folium

1,5 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj.

Popis přípravku: nálevové sáčky, uvnitř hnědozelené drobné úlomky listů.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při léčbě katarů horních cest dýchacích a zánětlivých změn sliznice dutiny ústní; zmírňuje dráždění ke kašli, podporuje vykašlávání a uvolňuje hleny.

Zevně: ve formě obkladů při zánětlivých onemocněních kůže, na špatně se hojící rány, vředy a mokvavé lišeje.

Přípravek mohou užívat děti od 3 let, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

4.2

Dávkování a způsob podání

vnitřně: 1 - 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 min vyluhovat v přikryté

nádobě. Nesmí se vařit. Děti od 3 do 9 let pijí čaj 2x denně, děti od 10 let, mladiství a dospělí pijí čaj 3x denně. Čaj se pije teplý. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně:

1 - 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Použití u dětí mladších 3 let se nedoporučuje z důvodu nedostatku dat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Strana 2 (celkem 3)

Nejsou známy.

4.6

Těhotenství a kojení

Bezpečnost přípravku během těhotenství a kojení nebyla stanovena. Vzhledem k nedostatku údajů není použití v těhotenství a v době kojení doporučeno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: V11

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmaka - expektorancia, mucilaginosa.

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb..

K přípravku jsou však k dispozici tyto informace:

Aktivními nositeli účinku drogy jsou iridoidní glykosidy (zejména aukubin a katalpol), slizy a nepravé třísloviny (kyselina kávová, kyselina chlorogenová). Aukubin se po aplikaci štěpí -

glykosidázou a jeho degradační produkty mají výrazný antimikrobiální účinek, zejména vůči

různým

druhům rodu Staphylococcus. Slizy a nepravé třísloviny mají účinek protektivní a

sekretolytický a

zmírňují dráždění ke kašli při katarech horních cest dýchacích.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Neobsahuje pomocné látky.

6.2

Inkompatibility

Je určen k přímé aplikaci, inkompatibility nepřicházejí v úvahu.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby.

Nálev připravený podle návodu je určen k okamžité spotřebě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Strana 3 (celkem 3)

6.5

Druh obalu a velikost balení20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g):Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.

15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g):Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/575/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25. 8. 1999 / 21.9.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29246/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Jitrocelový čaj Plantaginis folium

Léčivý čajK perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Plantaginis folium 1,5 g v 1 nálevovém sáčku

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při léčbě katarů horních cest dýchacích a zánětlivých změn sliznice dutiny ústní; zmírňuje dráždění ke kašli, podporuje vykašlávání a uvolňuje hleny.

Zevně: ve formě obkladů při zánětlivých onemocněních kůže, na špatně se hojící rány, vředy a mokvavé lišeje.

Přípravek mohou užívat děti od 3 let, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: 1 - 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 min vyluhovat v přikryté

nádobě. Nesmí se vařit.

Děti od 3 do 9 let pijí čaj 2x denně, děti od 10 let, mladiství a dospělí pijí čaj 3x denně. Čaj se pije teplý. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně:

1 - 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Délka léčby:

Vnitřně: Bez porady s lékařem užívejte nejdéle 10 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře.

Zevně: Bez porady s lékařem užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, vyhledejte lékaře.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

Strana 2 (celkem 2)

UPOZORNĚNÍ

Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem.

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávajínebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.Vzhledem k nedostatku údajů se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení.Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

30 g,

20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g,

10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/575/99-C

EAN KÓD

8 594 0030 73 199

(nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 136

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 987

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 281

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

JITROCELOVÝ ČAJ

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.