Jalapa

Kód 0070862 ( )
Registrační číslo 93/ 576/94-A/C
Název JALAPA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Boiron, Sainte-Foy-les-Lyon, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0070862 POR GRA 4GM 3CH-200CH Granule, Perorální podání
0077961 POR GRA 4GM 3K-10MK Granule, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak JALAPA

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls151006/2008

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> {ETIKETA na dóze s granulemi} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

JALAPA

3CH-200CH, 3K-10MK

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

EXOGONIUM PURGA 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 g granulí

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah

dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 7.12.2011 8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, Sainte Foy-lès-Lyon, Francie. 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.

číslo: 93/576/94-A/C

2

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický

léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> {ETIKETA na dóze s granulemi} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

JALAPA

3CH-200CH, 3K-10MK

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

EXOGONIUM PURGA 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 g granulí

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah

dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 7.12.2011 8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, Sainte Foy-lès-Lyon, Francie. 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.

číslo: 93/576/94-A/C

2

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický

léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.