Ikametin 50 Mg

Kód 0158620 ( )
Registrační číslo 87/ 138/11-C
Název IKAMETIN 50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace +pharma arzneimittel gmbh, Graz, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0158620 POR TBL FLM 30X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0198866 POR TBL FLM 30X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0198867 POR TBL FLM 30X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158621 POR TBL FLM 30X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.