Ichtoxyl

Kód 0059982 ( )
Registrační číslo 46/ 805/99-C
Název ICHTOXYL
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0059982 DRM UNG 1X30GM Mast, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak ICHTOXYL


Příbalová informace -pro volně prodejný přípravek

Informace pro použití, čtěte pozorně

ICHTOXYL

mast

Herbacos - Bofarma s.r.o., Pardubice, Česká republika

Složení

Účinná látka: Ichthammolum 2,7 g ve 30 g masti.

Masťový základ: Perboritan sodný, oxid vápenatý, dodekahydrát síranu draselno-hlinitého, tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína, čištěná voda.

Indikační skupina

Dermatologikum (přípravek k ošetření kůže)

Charakteristika

Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži, obsahující jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol.

Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu (působí antiseboroicky), má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení.

Ostatní účinné látky působí mírně dezinfekčně, protisvědivě a mají mírný stahující účinek.

Indikace

Ichtoxyl se používá u dospělých k místní léčbě při infekčních a hnisavých kožních onemocněních, při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovině.

O vhodnosti použití masti při Vašem onemocnění se poraďte s lékařem.

Ichtoxyl mohou používat na doporučení lékaře i děti starší než 1 rok a těhotné nebo kojící ženy.

Kontraindikace

Ichtoxyl se nesmí používat při přecitlivělosti na některou složku přípravku a při akutním dráždivém zánětu kůže a akutním ekzému. Ichtoxyl se nesmí používat na sliznice a do očí.

Nežádoucí účinky

Při používání Ichtoxylu může dojít k přechodnému podráždění kůže (projeví se zarudnutím), v ojedinělých případech k přecitlivělosti na některou složku přípravku. Příznaky přecitlivělosti zahrnují svědění, zčervenání, zduření kůže, pocity pálení, někdy i výsevy drobných pupínků.

Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.

Interakce

Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Účinná látka ichthamol může zvýšit účinnost některých kožních léků, např. přípravku s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu a heparinu. Proto není vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem jiné přípravky pro místní použití.

Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro Vaše onemocnění současně s touto mastí jiné léky pro místní použití.

Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Ichtoxyl.

Dávkování a způsob použití

Jestliže lékař neurčí jinak, Ichtoxyl mast se nanáší v tenké vrstvě 2-3krát denně na postižená místa. Rovněž je možno mast nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem. Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění.

O způsobu použití masti u dětí se poraďte s lékařem.

Upozornění

Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření.

Nedojde-li při léčbě Ichtoxylem k ústupu obtíží během 3 dnů nebo dojde-li naopak k jejich zhoršení, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Ichtoxyl je možno používat na drobná infikovaná poranění.Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o způsobu používání Ichtoxylu a délce léčby poraďte s lékařem.

Přípravek nepoužívejte bez vědomí lékaře déle než 2 týdny.

Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla.

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. V této situaci je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

30 g masti.

Datum poslední revize

22.12.1999


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ICHTOXYL (R)

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

30 g masti:

Ichthammolum 2,7 g ve 30 g masti.

3. LÉKOVÁ FORMA

Mast

Popis přípravku: homogenní, suspenzně-emulzní mast hnědočerné barvy, konzistence vaseliny, charakteristického zápachu po ichthamolu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Indikace

Ichtoxyl se používá u dospělých a dětí starších než 1 rok místní léčbě při kožních onemocněních (impetiginizovaný ekzém a některé formy mikrobiálního ekzému, např. při paratraumatickém ekzému, ekzému prsních bradavek, při retroaurikulárním ekzému), při hnisavých kožních onemocněních (folikulitidách, furunklech, karbunklech, axilární hidrosadenitidě, úporném impetigu, stafylokokovém paronychiu, vegetující pyodermii apod.), při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovině.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování je individuální, obvykle se však mast nanáší v tenké vrstvě 2-3 x denně na postižená místa. Rovněž je možno mast nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem.

Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění.

4.3. Kontraindikace

Ichtoxyl se nesmí používat při známé přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou jinou složku přípravku, při akutním dráždivém zánětu kůže a při akutním ekzému. Ichtoxyl se také nesmí používat na sliznice a do očí.

4.4. Speciální upozornění

Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření.

Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla.

4.5. Interakce

Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek (jód apod.). Účinná látka ichthamol může zvýšit účinnost některých kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu, heparinu apod. Proto není vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem jiné přípravky pro místní použití.

4.6. Těhotenství a laktace

Nejsou zkušenosti s používáním přípravku u těhotných a kojících žen.

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Pozornost není použitím masti Ichtoxyl ovlivněna.

4.8. Nežádoucí účinky

Při používání masti Ichtoxyl může dojít k místnímu podráždění kůže, které se může projevit zarudnutím. V ojedinělých případech může dojít k přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se může projevit svěděním, zčervenáním, zduřením kůže, pocity pálení, někdy i výsevy drobných pupínků, puchýřků až puchýřů.

4.9. Předávkování

Při předávkování může dojít k projevům podráždění kůže.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Dermatologicum.

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži, obsahující jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol, který působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu (působí antiseboroicky), má mírný dezinfekční účinek a zvyšuje kožní prokrvení. Ostatní účinné látky působí mírně dezinfekčně, protisvědivě a mají mírný stahující účinek.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Mast se snadno vstřebává i neporušenou kůží, účinná látka se vylučuje ledvinami do moči.

5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně)

Natrii perboras, Calcii oxidum, Kalii aluminii sulfas, Adeps lanae, Vaselinum flavum, Aqua purificata.

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

4 roky.

6.4. Skladování

V suchu, při teplotě 10-25°C.

6.5. Druh obalu

Druh obalu: Hliníková tuba, šroubovací uzávěr z umělé hmoty, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.

Velikost balení: 30 g masti.

6.6. Návod k užití

Nanáší se v přiměřeném množství (v silnější vrstvě u hlubokých pyodermií, v tenčí vrstvě u ekzému aj.), vtírá se s lehkou masáží do ragád.

Jen k zevnímu použití, nesmí se používat na sliznice a do očí.

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Herbacos - Bofarma s.r.o, Pardubice, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

9. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

22.12.1999


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.