Ibandronic Acid Synthon 6 Mg/6 Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

Kód 0171973 ( )
Registrační číslo 87/ 571/12-C
Název IBANDRONIC ACID SYNTHON 6 MG/6 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0171975 INF CNC SOL 10X6ML/6MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0171973 INF CNC SOL 1X6ML/6MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0171974 INF CNC SOL 5X6ML/6MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak IBANDRONIC ACID SYNTHON 6 MG/6 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls173365/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Ibandronic Acid Synthon a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Ibandronic Acid Synthon

3.

Jak se přípravek Ibandronic Acid Synthon používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ibandronic Acid Synthon a k čemu se používá

Přípravek Ibandronic Acid Synthon obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou. Ta patří do skupiny léků nazývaných bisfosfonáty.

Přípravek Ibandronic Acid Synthon je indikován u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí (kostní „metastázy“).

 Napomáhá předcházet vzniku kostních zlomenin (fraktur). Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický

zákrok nebo radioterapii.

Přípravek Ibandronic Acid Synthon lze rovněž předepsat v případě zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění.Přípravek Ibandronic Acid Synthon snižuje ztráty vápníku z kostí a tím zamezuje oslabování kostí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude podán přípravek Ibandronic Acid Synthon

Nepoužívejte přípravek Ibandronic Acid Synthon

 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli dalšísložku tohoto přípravku, které jsou uvedeny v bodě 6 jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nepoužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Ibandronic Acid Synthon používat.

Upozornění a opatřeníZvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibandronic Acid Synthon je zapotřebí

 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli jiné bisfosfonáty

2

 jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli jiných minerálů jestliže máte problémy s ledvinami.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), poraďte se se svýmlékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Ibandronic Acid Synthon používat.

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo zákrok, nebo pokud víte, že takový zákrok budetepotřebovat podstoupit v budoucnu, oznamte svému zubnímu lékaři, že jste léčen(a) přípravkemIbandronic Acid Synthon.

Děti a dospívající

Přípravek Ibandronic Acid Synthon se nesmí používat u dětí a dospívajících ve věku nižším než 18 let.Další léčivé přípravky a Ibandronic Acid SynthonProsím, řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že přípravekIbandronic Acid Synthon může ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje přípravek Ibandronic Acid Synthon.

Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud dostáváte injekční antibiotikum ze skupiny„aminoglykosidů“, jako je např. gentamicin. To je proto, že aminoglykosidy i přípravekIbandronic Acid Synthon mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná, těhotenství plánujete nebo pokud kojíte, neměla byste přípravek Ibandronic Acid Synthon používat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNení známo, zda přípravek Ibandronic Acid Synthon ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo přístroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibandronic Acid SynthonTento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tzn. že jev podstatě “bez sodíku”.

3.

Jak se přípravek Ibandronic Acid Synthon používá

Používání tohoto léku

 Přípravek Ibandronic Acid Synthon podává lékař nebo jiný zdravotnický personál. Obvykle se podává ve formě infuze do žíly.

Při podávání přípravku Ibandronic Acid Synthon Vám lékař může pravidelně provádět krevní testy. Tím kontroluje, zda Vám podává správné množství léku.

Kolik přípravku budete dostávat

Podle Vašeho onemocnění lékař rozhodne, jaké množství přípravku Ibandronic Acid Synthon budete dostávat.Pokud máte rakovinu prsu, která se rozšířila do kostí, doporučená dávka je 3 injekční lahvičky (6 mg)každé 3-4 týdny podaná ve formě infuze do žíly po dobu alespoň 15 minut.

3

Pokud máte zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění, doporučená dávka jejednorázové podání 1 injekční lahvičky (2 mg) nebo 2 injekčních lahviček (4 mg) v závislosti nazávažnosti Vašeho onemocnění. Lék má být podán ve formě infuze do žíly po dobu alespoň dvou hodin.V případě nedostatečné odpovědi nebo při opětném propuknutí Vašeho onemocnění může být zváženoopakované podání dávky.Pokud máte problémy s ledvinami, může lékař dávku a trvání nitrožilní infuze upravit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné

nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibandronic Acid Synthon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihnedzdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

 vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít

alergickou reakci na tento lék.

 problémy s dýcháním bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinkyVelmi časté (postihují více než 1 osobu z 10)

 zvýšení tělesné teploty.

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

 bolest žaludku, porucha trávení, zvracení nebo průjem nízká hladina vápníku nebo fosfátů v krvi změny výsledků krevních testů, např. gama-glutamyltransferázy nebo kreatininu srdeční onemocnění nazývané „blokáda Tawarova raménka“ příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesavky, bolesti kostí a svalů). Tyto příznaky

obvykle vymizí během několika hodin nebo dnů.

 bolest nebo ztuhlost svalů bolest hlavy, závratě nebo pocit slabosti pocit žízně, bolest v krku, změny chuti otoky nohou bolesti kloubů, zánět kloubů nebo jiné kloubní problémy problémy s příštítnými tělísky tvorba modřin infekce problémy s očima nazývané šedý zákal kožní problémy problémy se zuby.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)

 třes nebo chvění příliš nízká tělesná teplota (hypotermie) postižení krevních cév v mozku nazývané „cerebrovaskulární onemocnění“ problémy se srdcem nebo krevním oběhem (včetně bušení srdce, srdečního infarktu, vysokého

krevního tlaku a křečových žil)

4

 změny počtu krvinek (anémie) vysoká hladina alkalické fosfatázy v krvi zadržování tekutin a otoky („lymfedém“) tekutina na plicích žaludeční problémy, např. „gastroenteritida“ nebo „gastritida“ žlučové kameny neschopnost močení, žánět močového měchýře migréna bolest v průběhu nervů, poškození nervových kořenů hluchota zvýšená citlivost ke sluchovým, chuťovým nebo dotykovým podnětům, nebo změny čichu obtíže s polykáním vředy v ústech, otoky rtů (zánět rtů), ústní moučnivka svědění nebo brnění v okolí úst pánevní bolest, výtok, svědění nebo bolest v pochvě kožní výrůstky nazývané „benigní kožní novotvary ztráta paměti problémy se spaním, pocit úzkosti, emoční labilita, nebo výkyvy nálady vypadávání vlasů bolest nebo poranění v místě vpichu injekce ztráta tělesné hmotnosti cysty na ledvinách.

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000)

 bolest nebo zánět oka vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemnépocity v oblasti stehna, boku nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časnépříznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10000)

 postižení čelisti nazývané „osteonekróza čelisti“.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Infuzní roztok je stabilní po naředění po dobu 24 hodin při teplotě 2-8 ° C (v chladničce).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičku a na štítku za písmeny

EXP.

Doba

použitelnosti

se

vztahuje

k

poslednímu

dni

tohoto

měsíce

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje částiceNespotřebovaný roztok musí být zlikvidován.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibandronic Acid Synthon obsahuje

5

Jedna injekční lahvička s 6 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje acidum ibandronicum 6 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricum 6,75 mg).

Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje acidum ibandronicum 1 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricum 1,13 mg).

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydroxid sodný (E524), kyselina octová 98% (E260), trihydrát octanu sodného a voda na injekci..

Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon vypadá a co obsahuje toto baleníIbandronic Acid Synthon je čirý, bezbarvý roztok.

Ibandronic Acid Synthon je dodáván v baleních obsahujících 1, 5 nebo 10 čirých, bezbarvýchskleněných lahviček.

Lahvičky jsou uzavřeny pryžovou zátkou. 6 ml ampulky mají tyrkysový (zelenomodrý) flip-off uzávěr.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, NizozemskoVýrobceSynthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, NizozemskoSynthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat,Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.10.2012---------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování: Prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázamiDoporučené dávkování k prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami je 6 mg nitrožilně každé 3-4 týdny. Jednotlivá dávka má být podána infuzí v průběhu alespoň 15 minut.

Pacienti s onemocněním ledvinU pacientů s mírnou formou poškození funkce ledvin (CLcr ≥50 a <80 ml/min) není úprava dávkování nutná. U pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami se středně závažnou formou poškození funkce ledvin (CLcr ≥ 30 a < 50 ml/min) nebo závažnou formou poškození funkce ledvin(CLcr < 30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod, by se měla dodržovat následující doporučení:

Clearance

kreatininu

(ml/min)

Dávka / Doba infuze

1

Objem infuze

2

≥50 CLcr<80

6 mg / 15 minut

100 ml

≥30 CLcr <50

4 mg / 1 hodina

500 ml

<30

2 mg / 1 hodina

500 ml

1 Při podávání každé 3 až 4 týdny

2 0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy

U pacientů s nádorovým onemocněním a CLcr < 50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minut dosud studována.

6

Dávkování: Léčba hyperkalcemie vyvolané nádoremIbandronic acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok se obvykle podává během hospitalizace. Dávku určí lékař po posouzení následujících faktorů:

Před léčbou kyselinou ibandronovou musí být pacienti adekvátně rehydratováni 0,9% roztokem chloridu sodného. Je třeba vzít v úvahu stupeň závažnosti hyperkalcemie stejně jako typ nádoru. U většiny pacientů s těžkou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník* ≥3 mmol/l nebo ≥12 mg/dl) postačuje jednotlivá dávka 4 mg. U pacientů s mírnou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník 3 mmol/l nebo 12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší dávka použitá v klinických studiích byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.* Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícímzpůsobem:

Koncentrace

albuminem

korigovaného

sérového

vápníku (mmol/l)

=

vápník v séru (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

neboKoncentrace

albuminem

korigovaného

sérového

vápníku (mg/dl)

=

vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumin (g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může zvýšená hladina sérového vápníku poklesnout na normální hladinu během 7 dnů. Střední doba do relapsu (znovuzvýšení albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3 mmol/l) byla 18 - 19 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední doba do relapsu při dávce 6 mg byla 26 dnů.

Způsob a cesta podáníIbandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok se aplikuje jako intravenózní infuze.K tomuto účelu se obsah injekční lahvičky používá následujícím způsobem:

 Hyperkalcemie – obsah lahvičky se přidá k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo

500 ml 5% roztoku dextrózy a infuze se aplikuje po dobu 1-2 hodin.

 Prevence kostních příhod – obsah lahvičky se přidá ke 100 ml izotonického roztoku chloridu

sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukózy a infuze se podává po dobu nejméně 15 minut. Viztaké výše uvedený odstavec o dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Poznámka:Aby byl vyloučen možný vznik inkompatibility, musí být Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 mlkoncentrát pro infuzní roztok mísen pouze s izotonickým roztokem chloridu sodného nebo s 5% roztokem dextrózy. Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztoku nesmí být mísen s roztoky obsahujícími vápník.

Naředěný roztok je určen k jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý roztok bez částic.

Doporučuje se použít roztok okamžitě po naředění (viz bod 5 této příbalové informace - "Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon uchovávat ").Při neúmyslné intraarteriální aplikaci přípravků, které nejsou pro tento účel výslovně určeny, stejně jako při náhodném paravenózním podání, může dojít k poškození tkáně, a proto je nutno ve zvýšené míře dbát na to, aby byl Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok podáván intravenózně.

7

Četnost podáníPři léčbě nádorové hyperkalcemie se Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok obvykle podává jednorázovou infuzí.Doporučený interval opakování infuze v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami je 3-4 týdny.

Délka léčbyOmezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodu hyperkalcemie. Léčbu je třebaopakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti.U pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami se doporučuje podávat infuzi přípravku Ibandronic Acid Synthon každé 3-4 týdny. V klinických studiích trvala léčba až 96 týdnů.Předávkování

S akutní otravou přípravkem Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrátem pro infuzní roztok dosud nejsou zkušenosti. Vzhledem k tomu, že v preklinických studiích s vysokými dávkami přípravku byly toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat.Klinicky závažnou hypokalcemii (velmi nízká koncentrace vápníku v séru) lze upravit intravenóznímpodáním kalcium-glukonátu.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls173365/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s 6 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje acidumibandronicum 6 mg (jako natrii ibandronas monohydricus 6,75 mg).

Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje acidum ibandronicum 1 mg (jako natrii ibandronas monohydricus 1,13 mg).

Pomocné látky se známým účinkem: sodík (méně než 1 mmol na dávku).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.Čirý a bezbarvý roztok.

pH neředěného roztoku: 4,9-5,5

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Ibandronic Acid Synthon je indikován u dospělých pacientů k

 prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují

radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami.

 léčbě hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Ibandronic Acid Synthon má být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou onkologického onemocnění.

Pokyny pro ředění přípravku před podáním viz bod 6.6.

Dávkování

Prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázamiDoporučené dávkování v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostnímimetastázami je 6 mg podávaných v intravenózní injekci každé 3-4 týdny. Jednotlivá dávka má být podána infuzí trvající alespoň 15 minut. Infuze se připraví pouze přidáním obsahu injekční lahvičky (lahviček) ke 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukózy.Kratší doba (tj. 15 min) infuze má být použita pouze u pacientů s normální funkcí ledvin nebo smírně zhoršenou funkcí ledvin. Nejsou k dispozici žádné údaje charakterizující užití kratší doby infuze u pacientů s clearancí kreatininu pod 50 ml/min. Předepisující lékař má věnovat pozornost doporučení o

2

dávkování a podávání přípravku této skupině pacientů, které je uvedeno v bodu Pacienti s onemocněním ledvin (viz bod 4.2).

Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem

Před léčbou přípravkem Ibandronic Acid Synthon musí být pacienti adekvátně rehydratováni 0,9% roztokem chloridu sodného. Je třeba brát v úvahu stupeň závažnosti hyperkalcemie stejně jako typ nádoru. Pacienti s osteolytickými metastázami kostí potřebují obecně nižší dávky než pacienti s humorálním typem hyperkalcemie. U většiny pacientů s těžkou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník* ≥3 mmol/l nebo ≥2 mg/dl) postačuje jednotlivá dávka 4 mg. U pacientů s mírnou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník < 3 mmol/l nebo < 12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší dávka použitá v klinických studiích byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.

* Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícímzpůsobem:

Koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku (mmol/l)

=

vápník v séru (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Nebo

Koncentrace albuminemkorigovaného sérovéhovápníku (mg/dl)

=

vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumin (g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může být zvýšená hladina sérového vápníku snížena na normální hladinu během7 dnů. Střední doba do doby relapsu (znovuzvýšení albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3 mmol/l) byla 18 - 19 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední doba do relapsu při dávce 6 mg byla 26 dnů.

Omezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodů hyperkalcemie. Léčbu je třebaopakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti

Pacienti s poruchou jaterních funkcíÚprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou renálních funkcíU pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥50 a <80 ml/min) není úprava dávkování nutná. U pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥ 30 a < 50 ml/min) nebo těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod, by se měla dodržovat následující dávkovací doporučení (viz bod 5.2):

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávka / Doba infuze

1

Objem infuze

2

≥50 CLcr <80

6 mg / 15 minut

100 ml

≥30 CLcr <50

4 mg / 1 hodina

500 ml

<30

2 mg / 1 hodina

500 ml

1 Při podávání každé 3 až 4 týdny2 0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy

U pacientů s nádorovým onemocněním a CLCr < 50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minutdosud studována.

3

Starší pacientiÚprava dávkování není nutná.

Pediatrická populaceU dětí a dospívajících mladších než 18 let nebyla bezpečnost a účinnost přípravku Ibandronic Acid Synthonstanovena. Žádné údaje nejsou k dispozici.Způsob podání

K intravenóznímu podání.Pouze k jednorázovému použití. Má být použit pouze čirý roztok bez jakýchkoli částic.Ibandronic Acid Synthon ve formě koncentrátu pro infuzní roztok se aplikuje jako intravenózní infuze. K tomuto účelu se přidává obsah injekčních lahviček k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného (nebo 500 ml 5% roztoku glukózy) a infuze se aplikuje po dobu minimálně dvou hodin.

Při neúmyslné intraarteriální aplikaci přípravků, které nejsou pro tento účel výslovně určeny, stejnějako při náhodném paravenózním podání, může dojít k poškození tkáně, a proto je nutno ve zvýšenémíře dbát na to, aby byl přípravek Ibandronic acid 6 mg/6ml koncentrát pro infuzní roztok podávánintravenózně.

4.3

Kontraindikace

 Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku U pacientů se známou hypersenzitivitou na jiné bisfosfonáty je třeba postupovat se zvýšenou

Opatrností

 Hypokalcemie

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti s poruchami kostního a minerálového metabolismuPřed zahájením léčby přípravkem Ibandornic acid Synthon u metastatického postižení kostí je vhodné účinně léčit hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálového metabolismu.

U všech pacientů je důležitý dostatečný přísun vápníku a vitamínu D. V případě jejich nedostatečnéhopřísunu ve stravě mají pacienti dostávat doplňky vápníku a/nebo vitaminu D.

Osteonekróza čelisti (ONJ)U pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejménaintravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný sextrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnozí z těchto pacientů byli také léčenichemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou,kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před vlastním zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientů se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních výkonů.

Pokud je to u těchto pacientů možné, neměly by být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivnístomatologické zákroky. U pacientů, u kterých dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvojiosteonekrózy čelisti, by stomatologická operace mohla vést ke zhoršení stavu. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každého pacienta ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

Atypické zlomeniny femuru

4

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeninyfemuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmézlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce předmanifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientůléčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněžbylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickouzlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to nazákladě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Pacienti s poruchou renálních funkcíKlinické studie neprokázaly, že by při dlouhodobé léčbě přípravkem Ibandronic Acid Synthondocházelo ke zhoršení renálních funkcí. Nicméně se doporučuje na základě zhodnocení klinického stavu každého pacienta sledovat při léčbě přípravkemIbandronic Acid Synthon renální funkce, hladinu vápníku, fosfátu a hořčíku v séru.

Pacienti s poruchou jaterních funkcíZ důvodu nedostačujících klinických údajů není možné doporučit dávkování u pacientů s těžkou jaterní dysfunkcí.

Pacienti se srdeční poruchouU pacientů ohrožených rozvojem srdečního selhání je třeba zabránit převodnění.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcí

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Při souběžném podání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem nebylypozorovány žádné interakce.

Další studie lékových interakcí u žen po menopauze prokázaly, že při souběžném podání tamoxifenunebo hormonální substituční léčby (estrogenu) nevznikají žádné interakce.

Ve vztahu k průniku do tkání se nepředpokládají žádné klinicky významné lékové interakce. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze renální sekrecí a neprochází žádnou metabolickou přeměnou. Sekreční cesta se nepřekrývá se žádným ze známých kyselých nebo zásaditých transportních systémů, které se podílejí na vylučování jiných aktivních látek. Kyselina ibandronová dále neinhibuje hlavní lidské hepatické izoenzymy P450 a neindukuje systém hepatického cytochromu P 450 u potkanů. Vazba na plazmatické bílkoviny je po podání terapeutických dávek nízká a proto se nepředpokládá, že by ibandronová kyselina vytěsňovala jiné aktivní látky.

Zvýšená opatrnost se doporučuje při podávání bisfosfonátů souběžně s aminoglykosidy, neboť obě látky snižují koncentraci vápníku v séru na delší dobu. Je třeba také věnovat pozornost možnému rozvoji souběžné hypomagnesemie.

V klinických studiích byla kyselina ibandronová podávána souběžně s běžně užívanými antineoplastiky, diuretiky, antibiotiky a analgetiky bez klinických projevů interakce.

5

V klinických studiích byla kyselina zoledronová podávána souběžně s běžně používanými

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíO podávání kyseliny ibandronové těhotným ženám nejsou k dispozici potřebné údaje. Studie u potkanů prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko u lidí není známo. Proto nemá být Ibandronic Acid Synthon těhotným ženám podáván.

KojeníNení známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie u kojících potkanůprokázaly po intravenózním podání kyseliny ibandronové přítomnost její nízké koncentrace v mléce.Kojícím ženám nemá být Ibandronic Acid Synthon podáván.

FertilitaÚdaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenóznímpodáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebylyprováděny.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první, podle následujících konvencí: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), a velmi vzácné (<1/10000).

Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem.Bezpečnostní profil kyseliny ibandronové je definován na základě kontrolovaných klinických studií, při schválené indikaci a po intravenózním podávání kyseliny ibandronové v doporučených dávkách. Léčba byla nejčastěji spojena se zvýšením tělesné teploty. Příležitostně byly hlášeny příznaky podobné chřipce zahrnující horečku, třesavku, bolesti kostí a/nebo svalů. Ve většině případů nebylo zapotřebí zvláštní léčby a příznaky za pár hodin/dnů odezněly.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky po léčbě kyslinou ibandronovou v kontrolovaných klinických studiích u nádorem vyvolané hyperkalcemieTřída orgánovýchsystémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy imunitníhosystému

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu avýživy

Hypokalcemie**

Respirační, hrudní amediastinální poruchy

Bronchospasmus

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Angioneurotický edém

Poruchy svalové akosterní soustavy apojivové tkáně

Bolesti kostí

Myalgie

Celkové poruchy areakce v místě aplikace

Pyrexie

Onemocněnípodobné

6

chřipce**zimnice

Pozn.: Data pro obě síly 2 mg a 4 mg kyseliny ibandronové byla sloučena.**Viz další informace níže

HypokalcemieSnížené vylučování kalcia ledvinami může být doprovázeno poklesem hladiny fosfátů v séru, kterénevyžaduje terapeutický zásah. Hladina vápníku v séru může klesnout na hypokalcemické hodnoty.

Onemocnění podobné chřipceObjevily se příznaky podobné chřipce zahrnující horečku, třesavku, bolesti kostí a/nebo svalů. Vevětšině případů nebylo zapotřebí zvláštní léčby a příznaky za pár hodin/dnů odezněly.

Prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázamiBezpečnostní profil intravenózního podání kyseliny ibandronové u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami je definován na základě kontrolovaných klinických studií v této indikaci a pointravenózním podávání kyseliny ibandronové v doporučených dávkách.

V tabulce 2 jsou uvedeny nežádoucí účinky z klíčové studie fáze III (152 pacientů léčených kyselinou ibandronovou 6 mg), tj. nežádoucí příhody ve vzdálené, možné nebo pravděpodobné souvislosti shodnoceným léčivem a po uvedení přípravku na trh.

Tabulka 2 Nežádoucí účinky, které se vyskytovaly u pacientů s kostními metastázami vyvolanými karcinomem prsu, kteří byli léčeni intravenózně podávanou kyselinou ibandronovou v dávce 6 mg

Třída orgánovýchsystémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Infekce ainfestace

Infekce

Cystitida,vaginitida, orální kandidóza

Novotvarybenigní, maligní ablíže neurčené

Benigní kožnínovotvar

Poruchy krve alymfatickéhosystému

Anémie, krevní dyskrazie

Endokrinníporuchy

Poruchy příštítných tělísek

Poruchy metabolismu avýživy

Hypofosfatemie

Psychiatricképoruchy

Poruchy spánku, úzkost, afektivní labilita

Poruchynervovéhosystému

Bolest hlavy, závratě, dysgeuzie (změny chuti)

Cerebrovaskulární onemocnění, léze nervového kořene, amnezie, migréna, neuralgie, hypertonie, hyperestezie, cirkumorální parestezie,

7

Třída orgánovýchsystémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

parosmie

Poruchy oka

Katarakta

Zánět oka†**

Poruchy ucha alabyrintu

Hluchota

Srdeční poruchy

Raménkový blok

Ischemie myokardu, kardiovaskulární onemocnění, palpitace

Respirační,hrudní amediastinálníporuchy

Faryngitida

Plicní edém,stridor

Gastrointestinálníporuchy

Průjem,zvracení,dyspepsie,gastro-intestinálníbolesti, zubnípotíže

Gastroenteritida,gastritida,ulcerace v ústech,dysfagie,cheilitida

Poruchy jater ažlučových cest

Žlučové kameny

Poruchy kůže apodkožní tkáně

Kožní onemocnění,ekchymóza

Vyrážka, alopecie

Poruchy svalové akosterní soustavya pojivové tkáně

Osteoartritida,myalgie,artralgie,onemocněníkloubů

Atypickésubtrochanterickéa diafyzárnízlomeninyfemuru†(skupinovýnežádoucí účinekbisfosfonátů)

Osteo-nekrózačelisti†**

Poruchy ledvin amočových cest

Močová retence, ledvinná cysta

Poruchyreprodukčníhosystému a prsu

Bolesti v pánvi

Celkové poruchya reakce v místěaplikace

Onemocnění podobné chřipce, periferní edém, astenie, žízeň

Hypotermie

Vyšetření

Zvýšení gama-GT, zvýšení kreatininu

Zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, snížení tělesné hmotnosti

Poranění, otravya procedurálníkomplikace

Poranění, bolestv místě vpichu

**Viz další informace níže†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

8

Osteonekróza čelistiOsteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojovana s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět okaPři podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9

Předávkování

Zkušenosti s akutní otravou kyselinou ibandronovoudosud nejsou. Vzhledem k tomu, že v preklinických studiích s vysokými dávkami přípravku byly toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat. Klinicky závažnou hypokalcemii lze upravit intravenózním podáním kalcium-glukonátu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05BA06

Kyselina ibandronová patří do skupiny bisfosfonátových sloučenin, které mají specifický účinek na kosti. Její selektivní působení na kostní tkáň je založeno na vysoké afinitě bisfosfonátů ke kostním minerálům. Bisfosfonáty inhibují aktivitu osteoklastů, ale přesný mechanizmus není dosud znám.

In vivo kyselina ibandronová zabraňuje pokusně způsobené destrukci kostí, která byla navozena přerušením funkcí gonád, retinoidy, nádory nebo extrakty z nádorů. Potlačení endogenní resorpce kostí bylo dokumentováno studiemi kinetiky 45Ca a uvolněním radioaktivního tetracyklinu předtím zavedeného do kostry.V dávkách, které byly zřetelně vyšší než je farmakologicky účinná dávka, neměla kyselina ibandronová žádný účinek na mineralizaci kostí.

Pro resorpci kosti při malignitě je typická nadměrná resorpce, která není vyrovnána odpovídající novotvorbou kosti. Kyselina ibandronová selektivně inhibuje aktivitu osteoklastů, což vede ke zpomalení kostní resorpce a tím k sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění.

Klinické studie léčby nádorem vyvolané hyperkalcemie

Klinické studie hyperkalcemie u malignit ukázaly, že inhibiční efekt kyseliny ibandronové na tumory indukovanou osteolýzu, a zvláště na nádorem vyvolanou hyperkalcemii, je charakterizován poklesem hladiny sérového vápníku a poklesem vylučování vápníku močí.

V dávkování doporučovaném pro léčbu byly zjištěny následující četnosti odezvy s odpovídajícím intervalem spolehlivosti na základě výsledků klinických studií u pacientů se vstupní koncentrací albuminem korigovaného sérového vápníku ≥ 3,0 mmol/l po náležité rehydrataci.

9

U těchto pacientů dostávajících výše uvedené dávky byl průměrný čas pro dosažení normokalcemie 4 -7 dnů. Průměrná doba recidivy (návrat albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3,0 mmol/l) byla 18 až 26 dnů.

Klinické studie prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami.

Klinické studie u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami ukázaly, že zde existuje na dávce závislý inhibiční účinek na osteolýzu kosti, který lze hodnotit markery kostní resorpce a na dávce závislý účinek na kostní příhody

Prevence kostních komplikací u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami při intravenózním podání 6 mg kyseliny ibandronové byla hodnocena v jedné randomizované placebem kontrolované klinické studii fáze III, která trvala 96 týdnů. Pacientky s karcinomem prsu a radiologicky potvrzenými kostními metastázami byly randomizovány do skupin léčených placebem (158 pacientek) nebo 6 mg kyseliny ibandronové (154 pacientek). Výsledky těchto studií jsou shrnuty níže.

Primární výsledný ukazatel účinnostiPrimárním výsledným ukazatelem účinnosti v klinické studii byla doba do objevení se kostní komplikace (SMPR). Jednalo se o sloučený výsledný ukazatel, do kterého patřily následující kostní komplikace (SREs).

- ozařování kosti z indikace léčby zlomeniny nebo hrozící zlomeniny- chirurgická léčba zlomenin- zlomeniny obratlů- nevertebrální zlomeniny

Analýza SMPR byla korigovaná na čas a zohledňovala skutečnost, že jedna nebo více příhod, které sestaly v odstupu 12 týdnů, mohou navzájem souviset. Vícečetné příhody jsou tedy pro účely analýzy

10

započítány pouze jednou. Údaje z této studie prokázaly významný přínos léčby intravenózně podávankyselinou ibandronovou 6 mg oproti placebu z hlediska snížení počtu SRE při hodnocení parametruSMPR (p = 0,004). Počet SRE byl také významně nižší při léčbě kyselinou ibandronovou 6 mg a oproti placebu došlo k 40% snížení rizika SRE (relativní riziko 0,6, p = 0,003). Výsledky hodnocení účinnosti jsou shrnuty v tabulce 3.

Tabulka 3 Výsledky hodnocení účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s metastázami do kostí)

Všechny kostní komplikace (SREs)Placebon=158

Kyselina ibanndronová 6 mgn=154

Hodnota p

SMPR (na jeden paciento-rok)

1,48

1,19

p=0,004

Počet příhod (na jednu pacientku)

3,64

2,65

p=0,025

Relativní riziko SRE

-

0,60

p=0,003

Sekundární výsledné ukazatele účinnostiPři léčbě intravenózně podávanou kyselinou ibandronovou v dávce 6 mg bylo ve srovnání s placebem zjištěno statisticky významné zlepšení skóre bolesti kostí. Stupeň zmírnění bolesti byl po celou dobu trvání studie setrvale pod úrovní, která byla při zahájení studie, a při srovnání s placebem byl provázen významným snížením spotřeby analgetik. Zhoršení při hodnocení kvality života bylo ve skupině léčené kyselinou ibandronovou menší než ve skupině léčené placebem. Shrnutí sekundárních výsledných parametrů je uvedeno v tabulce 4.

Tabulka 4 Sekundární výsledné parametry účinnosti (pacienti s karcinomem prsu s kostními metastázami)

Placebon=158

Kyselina ibanndronová 6 mgn=154

Hodnota p

Bolesti kostí *

0,21

-0,28

p<0,001

Potřeba analgetik *

0,90

0,51

p=0,083

Kvalita života *

-45,4

-10,3

p=0,004

* Průměrná změna od vstupního vyšetření do posledního hodnocení

U pacientek léčených kyslinou ibandronovou byl také zjištěn významný pokles markerů kostní resorpce v moči (pyridinolin a deoxypyridinolin), který byl ve srovnání s placebem statisticky významný.

Ve studii zahrnující 130 pacientů s metastazujícím karcinomem prsu byla srovnávána bezpečnostkyseliny ibandronové podávané v infuzi trvající 1 hodinu oproti infuzi trvající 15 minut. Z hlediskaindikátorů funkce ledvin nebyl pozorován žádný rozdíl. Celkový profil nežádoucích příhod vyskytujících se po 15minutové infuzi kyseliny ibandronové byl ve shodě se známým bezpečnostním profilem po delší době infuze a v souvislosti s infuzí trvající 15 minut nebyly zaznamenány žádné nové skutečnosti týkající se bezpečnosti přípravku.

U pacientů s nádory a s clearance kreatininu < 50 ml/min nebyla infuze trvající 15 minut dosudstudována.

Pediatrická populaceU dětí a dospívajících mladších než 18 let nebyla bezpečnost a účinnost kyseliny ibandronové stanovena. Žádné údaje nejsou k dispozici.

11

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po dvouhodinové infuzi 2, 4 a 6 mg kyseliny ibandronové jsou farmakokinetické parametry přímo úměrné výši podané dávky.

DistribucePo prvotním systémovém rozptýlení se kyselina ibandronová rychle váže na kostní tkáň nebo sevylučuje do moči. U lidí je účinný terminální distribuční objem nejméně 90 litrů a množství léku, kterése dostane do kosti, se odhaduje na 40-50 % množství, které se dostane do krevního oběhu. Vazba nabílkoviny lidské plazmy je v terapeutických koncentracích přibližně 87 % a tak nejsou lékové interakce v důsledku vytěsňování z této vazby pravděpodobné.

BiotransformaceŽádné důkazy nenasvědčují tomu, že by u zvířat nebo lidí podléhala kyselina ibandronová metabolicképřeměně.

VylučováníRozpětí zjištěních poločasů je široké a závisí na dávce a citlivosti zvolené vyšetřovací metody, alezjevný terminální poločas se pohybuje v rozpětí 10 - 60 hodin. Časné plazmatické koncentrace všakklesají rychle a dosahují 10 % maximální koncentrace za 3 a 8 hodin po intravenózním, respektiveperorálním podání. Při intravenózním podání kyseliny ibandronové jednou za 4 týdny po dobu 48 týdnůnebyly zjištěny projevy systémové kumulace.

Celková clearance ibandronové kyseliny je nízká s průměrnou hodnotou v rozpětí 84 -160 ml/min.Renální clearance (přibližně 60 ml/min u zdravých žen po menopause) tvoří 50 – 60 % celkovéclearance a souvisí s clearance kreatininu. Rozdíl mezi zjevnou celkovou a renální clearance odpovídástupni vychytání látky v kosti.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

PohlavíBiologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen podobné.

RasaŽádné důkazy nenasvědčují tomu, že by chování kyseliny ibandronové v organismu bylo odlišné urůzných etnických skupin bělochů a Asiatů. Od pacientů afroamerického původu je k dispozici pouzevelmi malé množství údajů.

Pacienti s onemocněním ledvinU pacientů s různým stupněm poškození funkce ledvin souvisí expozice kyselině ibandronové s clearance kreatininu (CLcr). U jedinců s těžkou poruchou funkce ledvin (střední hodnota CLcr = 21,2 ml/min), byla střední hodnota AUC0-24h , korigovaná na dávku, o 110 % vyšší v porovnání se zdravými dobrovolníky. V klinické farmakologické studii WP18551 bylo zjištěno, že po jediné intravenózní dávce 6 mg (15minutová infuze) se průměrná AUC0-24 u subjektů s mírným stupněm poškození ledvin zvýšila o 14 % (průměrná odhadovaná CLcr = 68,1 ml/min) a u subjektů se středním stupněm poškození ledvin o 86 % (průměrná odhadovaná CLcr= 41,2 ml/min) ve srovnání se zdravými dobrovolníky (průměrná odhadovaná CLcr = 120 ml/min). Průměrná hodnota Cmax se u pacientů s mírným stupněm poškození ledvin nezvýšila a u pacientů se středním stupněm poškození ledvin byla zvýšena o 12 %. U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥50 a <80 ml/min) není úprava dávkování nutná. U pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥ 30 a < 50 ml/min) nebo těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod, je úprava dávkování doporučena (viz bod 4.2).

Pacienti s onemocněním jater

12

U pacientů s poškozením funkce jater nejsou pro kyselinu ibandronovou k dispozici žádnéfarmakokinetické údaje. Játra se na clearance kyseliny ibandronové zásadním způsobem nepodílejí,neboť tato kyselina se nemetabolizuje, nýbrž se vylučuje ledvinami a vychytává se v kosti. Proto unemocných s porušenou funkcí jater není úprava dávkování nutná. Kromě toho je vazba kyselinyibandronové v terapeutických koncentracích na plazmatické bílkoviny přibližně 87 %, takžehypoproteinemie v případě těžkého poškození funkce jater pravděpodobně nepovede k významnémuzvýšení volné frakce ibandronové kyseliny v plazmě.

Starší pacientiVe víceproměnné analýze nebyl věk mezi nezávislými faktory, které ovlivňovaly hodnocené farmakokinetické parametry. Vzhledem k tomu, že s narůstajícím věkem dochází ke zhoršování renálních funkcí, je tento faktor třeba vzít v úvahu (viz kapitola poškození ledvin).

Pediatrická populaceU pacientů mladších 18 let nejsou pro použití kyseliny ibandronové k dispozici žádné údaje.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozice u člověka, což svědčí o malém významu při použití. Podobně jako u ostatních bisfosfonátů bylo prokázáno, že primárním orgánem systémové toxicity jsou ledviny.

Mutagenita/Karcinogenita:Karcinogenní potenciál nebyl pozorován. Testy genotoxicity nepřinesly žádné důkazy o genetickém účinku kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:U potkanů a králíků, kterým byla podávána kyselina ibandronová intravenózně, nebyly zjištěny žádné důkazy o přímé fetální toxicitě nebo teratogenních účincích. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů se účinky na fertilitu sestávaly ze zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic při dávkách 1,2 mg/kg/den. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové pozorované ve studiích reprodukční toxicity u potkanů odpovídaly očekávaném spektru pro tuto lékovouskupinu (bisfosfonáty). Patří mezi ně snížení počtu implantačních míst, narušení přirozené porodní činnosti (dystokie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (syndrom ledvinné pánvičky a ureteru) a abnormality zubů u první filiální generace potkanů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodnýHydroxid sodný (E524) (k úpravě pH)Kyselina octová 98% (E260)Trihydrát octanu sodného Voda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch uvedených v bodu 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

13

2 roky.

Po naředění: Uchovávejte v chladničce (2 ° C - 8 ° C )

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 až 8 ° C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání před naředěním.Podmínky uchovávání naředěného přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Ibandronic Acid Synthon je dodáván v baleních obsahujících 1, 5 nebo 10 čirých, bezbarvýchskleněných injekčních lahviček.Lahvičky jsou uzavřeny pryžovou zátkou. 6 ml lahvičky mají tyrkysový(zelenomodrý) flip-off uzávěr.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

V závislosti na indikaci, Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml, koncentrát pro infuzní roztok se ředí následujícím způsobem:

Prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami Obsah lahvičky je třeba doplnit do 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukózy.

Léčba nádorem vyvolané hyperkalcemie Obsah lahvičky je třeba doplnit do 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 500 ml 5% roztoku glukózy.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/571/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.10.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

10.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (KRABIČKA)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztokacidum ibandronicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna ampulka obsahuje acidum ibandronicum 6 mg (ve formě natrii ibandronasmonohydricum 6,75 mg).

Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje acidum ibandronicum 1 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricum 1,13 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, hydroxid sodný (E524), kyselina octová 98% (E260), trihydrát octanu sodného, voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Koncentrát pro infuzní roztok

1 injekční lahvička5 injekčních lahviček10 injekčních lahviček k

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání, pro infuzi po naředění.

Nařeďte izotonickým roztokem chloridu sodného, 5% roztokem glukózy nebo 5% roztokemdextrózy, v závislosti na indikaci.

Použijte okamžitě po naředění.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po naředění infuzní roztok je stabilní po dobu 24 hodin při teplotě 2 ° C - 8 ° C (v chladničce).

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮNEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Nizozemí

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/571/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA INJEKČNÍ LAHVIČCE 5 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztokacidum ibandronicum

Pouze intravenózní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6 mg/6 ml

6. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.