Ibandronic Acid Synthon 3 Mg Injekční Roztok V Předplněné Injekční Stř

Kód 0171621 ( )
Registrační číslo 87/ 572/12-C
Název IBANDRONIC ACID SYNTHON 3 MG INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘ
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0171621 INJ SOL 1X3ML/3MG Injekční roztok, Injekce
0198815 INJ SOL 4X3ML/3MG Injekční roztok, Injekce
0198816 INJ SOL 5X3ML/3MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak IBANDRONIC ACID SYNTHON 3 MG INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘ

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls173367/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Ibandronic Acid Synthon 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Ibandronic Acid Synthon 3 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg

3.

Jak se přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ibandronic Acid Synthon 3 mg a k čemu se používá

Přípravek Ibandronic acid Synthon 3mg patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty.Léčivou látkou přípravku Ibandronic acid Synthon 3mg je kyselina ibandronová. Přípravek Ibandronicacid Synthon 3mg neobsahuje hormony.

Přípravek Ibandronic acid Synthon 3mg může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti azvýšením kostní masy u většiny žen, které jej používají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebopociťovat rozdíl. Přípravek Ibandronic acid Teva 3mg může pomoci snížit riziko zlomenin kostí(fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratlů), ale ne u krčku stehenní kosti.

Ibandronic acid Synthon 3mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je roztok pro nitrožilnípodání prováděné zdravotnickým personálem. Neaplikujte si injekci přípravku Ibandronic acidSynthon 3mg sami.

Přípravek Ibandronic acid Synthon 3mg Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzálníosteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin.Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kostruv dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy. Dalšífaktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, zahrnují:

- nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě- kouření cigaret nebo nadměrné pití alkoholu- nedostatek chůze nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet- výskyt osteoporózy v rodině

Mnoho osob s osteoporózou netrpí žádnými příznaky. Pokud nemáte žádné příznaky, nemusíte o svémonemocnění vůbec vědět. Při osteoporóze je však u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku zlomeniny při

2

pádu či v důsledku jiného úrazu. Zlomenina prodělaná po 50. roce věku může být známkouosteoporózy. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolest zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.

Přípravek Ibandronic acid Synthon 3mg zabraňuje úbytku kostní hmoty při osteoporóze a ztracenoukostní hmotu pomáhá obnovovat. Přípravek Ibandronic acid Teva 3mg tedy snižuje riziko vzniku zlomenin.

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamín D; pravidelnou chůzi nebo cvičení zatěžujícíkostru; nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude podán přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg

Nepoužívejte přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg

pokud máte, nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Prosím konzultujte tuto

skutečnost s Vaším lékařem

 jestliže jste alergická/přecitlivělá na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku.

Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Ibandronic acid Synthon 3mg se poraďte se svým lékařem.

Některé osoby musí být při používání přípravku Ibandronic acid Synthon 3 mg obzvlášť opatrné. Poraďte se se svým lékařem:

 - pokud máte nebo jste někdy měl(a) potíže s ledvinami, selhání ledvin, pokud jste někdy

podstoupil(a) dialýzu nebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat Vaše ledviny

 jestliže Vám byla prokázána porucha metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitamínu D) Pokud dostáváte přípravek Ibandronic acid Synthon 3 mg, měla byste používat potravinové

doplňky obsahující vápník a vitamín D. Pokud je nemůžete používat, informujte svého lékaře.

 Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok, oznamte

svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Ibandronic acid Synthon 3 mg.

Další léčivé přípravky a Ibandronic Acid Synthon 3 mgProsím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná nebo pokud existuje možnost, že byste mohla být těhotná, nepoužívejte přípravek Ibandronic acid Synthon 3mg. Pokud kojíte, budete muset s kojením přestat, abyste mohla dostávat přípravek Ibandronic acid Synthon 3mg.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůMůžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Je velmi málo pravděpodobné, že by přípravek Ibandronic acid Synthon 3 mg ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibandronic acid Synthon 3 mgTento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce (3 ml), tzn., že je v podstatě “bez sodíku”.

3

3.

Jak se přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg používá

Doporučené dávkování přípravku Ibandronic acid Synthon 3mg ve formě nitrožilních injekcí je 3 mg (1 předplněná injekční stříkačka) jedenkrát za 3 měsíce.Injekce podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. Injekce přípravku Ibandronicacid Synthon 3 mg si neaplikujte sama.

Injekční roztok musí být podán výhradně do žíly, nikoli do jiné části těla.

Další používání přípravku Ibandronic acid Synthon 3 mgPro dosažení maximálního účinku léčby je důležité pokračovat v podávání injekcí každé tři měsíce takdlouho, jak Vám je Váš lékař bude předepisovat. Přípravek Ibandronic acid Synthon 3 mg může léčitosteoporózu pouze po dobu, po kterou budete podstupovat léčbu, přestože nemusíte zaznamenat čipociťovat rozdíl. Rovněž je třeba užívat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D, tak jakVám doporučí lékař.

Jestliže jste použila více přípravku Ibandronic acid Synthon 3 mg, než jste mělaMůže se stát, že budete mít nízkou hladinu vápníku, fosforu nebo hořčíku v krvi. Váš lékař podnikneodpovídající kroky k nápravě změn a může Vám dát injekci obsahující zmíněné minerály.

Jestliže jste vynechala dávku přípravku Ibandronic acid Synthon 3 mgSjednejte si co nejdříve novou návštěvu lékaře, který Vám dá další injekci. Poté budete opět dostávatinjekce vždy po 3 měsících od data poslední injekce, kterou jste obdržela.

4.

Možné

nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

 vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou

reakci na tento lék.

 prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo zvracení příznaky podobné chřipce (pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více

než několik dní)

 bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající)

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

 bolest hlavy pálení žáhy, bolest žaludku (zánět žaludeční sliznice nebo akutní zánět žaludeční a střevní

sliiznice), porucha trávení, nevolnost, průjem nebo zácpa

 vyrážka bolest nebo ztuhlost svalů, kloubů nebo zad příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, únavy,

bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů)

 únava

4

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)

 bolest kostí pocit slabosti závratě plynatost zánět žil a bolest nebo poranění v místě vpichu

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000)

 reakce přecitlivělosti; otoky obličeje, rtů a úst (viz alergie) svědění bolest nebo zánět očí vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000)

 postižení čelisti nazývané „osteonekróza čelisti“.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičku a na štítku za písmeny

EXP.

Doba

použitelnosti

se

vztahuje

k

poslednímu

dni

tohoto

měsíce

Zdravotník, který aplikuje injekci, musí zlikvidovat nevyužitý zbývající roztok a odložit injekčnístříkačku a injekční jehlu do příslušné nádoby na odpad.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg obsahuje

Léčivou látkou je acidum ibandronicum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje acidum ibandronicum 3 mg ve 3 ml roztoku (natrii ibandronas monohydricus 3,375 mg).Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydroxid sodný (E524) (pro úpravu pH), kyselina octová 98% (E260), trihydrát octanu sodného a voda na injekci

Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon 3 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok 3 mg přípravku Ibandronic acid Synthon 3 mg je čirý bezbarvý roztok, který je dodáván v předplněných injekčních stříkačkách z bezbarvého skla typu I. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 ml roztoku.

Přípravek Ibandronic acid Synthon 3 mg je dodáván v balení po 1 předplněné injekční stříkačce s 1injekční jehlou, po 4 předplněných injekčních stříkačkách se 4 injekčními jehlami nebo po 5. předplněných injekčních stříkačkách s 5 injekčními jehlami.

5

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, NizozemskoVýrobceSynthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, NizozemskoSynthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat,Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.10.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky.

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY

Další informace jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku.

Aplikace přípravku Ibandronic acid Synthon 3 mg injekční roztok v předplněné injekčnístříkačce:Ibandronic acid Synthon 3mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce musí být aplikovánintravenózně během 15 - 30 vteřin.Roztok je dráždivý, proto je důležité přísně dodržovat intravenózní způsob podání. V případě neúmyslné aplikace roztoku do tkáně v okolí žíly může u pacienta dojít k lokálnímu podráždění, bolestivosti a zánětu místa vpichu.Přípravek Ibandronic acid Synthon 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

nesmí být

mísen s jinými roztoky s obsahem vápníku (např. s Ringer -laktátovým roztokem, vápenaté soli heparinu) ani s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky. V případě, že je přípravek Ibandronic acid Synthon 3 mg podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5 %).

Vynechání dávky:Při vynechání dávky má být injekce aplikována co možná nejdříve. Další injekce mají být podáványkaždé 3 měsíce od data poslední injekce.

Předávkování:K dispozici nejsou žádné specifické údaje o léčbě předávkování přípravkem Ibandronic acid Synthon 3mg.Podle dostupných údajů může intravenózní předávkování touto třídou sloučenin vést k hypokalcemii,hypofosfatemii a hypomagnesemii, které jsou příčinou parestezie. V závažných případech je možnépodat intravenózní infuzi odpovídajících dávek kalcium-glukonátu, hydrogenfosforečnanu draselného,fosforečnanu sodného a magnesium-sulfátu.

Obecné údaje:Ibandronic acid Synthon 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, stejně jako dalšíbisfosfonáty podávané intravenózně, může vyvolat přechodné snížení hladin vápníku v krevním séru. Je třeba provést vyšetření na hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu, kterémají být léčeny před zahájením injekčního podávání přípravku Ibandronic acid Synthon 3 mg. U všechpacientů je důležitý příjem vápníku a vitamínu D v přiměřeném množství. Všichni pacienti musídostávat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D.

6

Pacienti současně trpící onemocněním ledvin nebo užívající léčivé přípravky, které potenciálně mohoumít nežádoucí účinky na ledviny, mají být během léčby pravidelně kontrolováni v souladu s postupysprávné lékařské praxe.Všechen nevyužitý injekční roztok, injekční stříkačka a injekční jehla musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními nařízeními.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls173367/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Synthon 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje acidum ibandronicum 3 mg (jako natrii ibandronas monohydricus 3,375 mg) ve 3 ml roztoku.

1 ml injekčního roztoku obsahuje acidum ibandronicum 1 mg

Pomocné látky se známým účinkem: sodík (méně než 1 mmol na dávku).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.Čirý, bezbarvý roztok.

pH roztoku je 4,9 – 5,5

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1). Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femurunebyla stanovena.

4.2

Dávkování a způsob podání

DávkováníDoporučená dávka kyseliny ibandronové je 3 mg podávaná formou intravenózní injekce během 15 – 30 vteřin, jedenkrát za tři měsíce.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika kyseliny ibandronové u jednotlivých pacientek a to zvláště po 5 a více letech léčby.

Pacientky musí dostávat doplňky vápníku a vitamínu D (viz body 4.4 a 4.5).

Pokud dojde k vynechání dávky, má být injekce aplikována co možná nejdříve. Poté je třeba naplánovat další aplikaci injekcí v intervalu 3 měsíců od data poslední injekce.

Zvláštní skupiny pacientek

Pacientky se zhoršenou funkcí ledvinU pacientek s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, kdy hodnota kreatininu v séru je rovna nebo menší než 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo u nichž je clearance kreatininu (zjištěná nebo

2

předpokládaná) rovna 30 ml/min nebo vyšší, není úprava dávky nutná.

Injekční podávání kyseliny ibandronové u pacientek s hodnotou kreatininu v séru nad 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo s clearance kreatininu (zjištěnou nebo předpokládanou) pod 30 ml/min se pro omezené údaje z klinických studií u těchto nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Pacientky se zhoršenou funkcí jaterÚprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší populaceÚprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populaceU dětí nemá příslušné použití, proto nebyla kyselina ibandronová u pediatrické populace studována.

Způsob podáníK intravenóznímu podání.Je nutné přísně dodržovat intravenózní způsob podání (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

- Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku- Hypokalcemie (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Chybné podáníMusí být zabezpečeno, aby nedošlo k aplikaci injekce kyseliny ibandronové intraarteriálně nebo paravenózně, což by mohlo vést k poškození tkáně.

HypokalcemieKyselina ibandronová, stejně jako jiné bisfosfonáty podávané intravenózně, může zapříčinit přechodné snížení hladiny vápníku v séru. Před zahájením injekční léčby kyselinou ibandronovou musí být upravena přítomná hypokalcemie. Stejně účinně by měly být před zahájením injekční terapie kyselinou ibandronovou léčeny i jiné poruchy kostního a minerálního metabolismu.Všechny pacientky musí dostávat přiměřené množství doplňků obsahujících vápník a vitamín D.

Atypické zlomeniny femuruV souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeninyfemuru, zejména u pacientek dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmézlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až dočásti těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebobez souvislosti s traumatem a u některých pacientek se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle,často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientek léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientek, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivé pacientky.Pacientky je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacientky, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Renální poškození

3

Pacientky trpící současně jinými chorobami nebo pacientky užívající léčivé přípravky, které mohou mít nežádoucí účinky na ledviny, mají být během léčby pravidelně kontrolováni v souladu se zásadami správné lékařské praxe.Pro nedostatek klinických zkušeností není kyselina ibandronová v injekční formě doporučována upacientek s hodnotami kreatininu v séru vyššími než 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo s hodnotami clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 4.2 a bod 5.2).

Osteonekróza čelistiU pacientek s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejménaintravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnohé z těchto pacientek byly také léčeny chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientek s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientek se souběžnými rizikovými faktory (např.onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokud je to u těchto pacientek možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivnístomatologické zásahy. Stav pacientek, u nichž dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by se z důvodu stomatologické operace mohl zhoršit. Nejsou k dispozici žádnéúdaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každé pacientky ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku, má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcí

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že neindukuje jaterní systém cytochromu P450 u potkanů. Navíc vazba na plazmatické proteiny činí přibližně 85 % - 87 % (prokázáno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové) a tudíž potenciál pro interakce s dalšími léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci. Sekretorická cesta pravděpodobně nezahrnuje známé acidické nebo bazické transportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek.

Farmakokinetické interakční studie u postmenopauzálních žen prokázaly, že neexistuje žádný potenciálinterakcí s tamoxifenem nebo hormonální substituční léčbou (estrogen).

Při současném podávání melfalanu/prednisolonu u pacientek s mnohočetným myelomem nebylypozorovány žádné interakce.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíNeexistují dostatečné údaje o používání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Kyselina ibandronová nemá být podávána během těhotenství.

KojeníNení známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaciprokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce. Kyselinaibandronová nemá být podávána během kojení.

Fertilita

4

Údaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích sperorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenóznímpodáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebylyprováděny.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost perorální léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg při podávání jednou denně byla posuzována u 1251 pacientek léčených ve 4 placebem kontrolovaných klinických studiích, s převážnou většinou pacientek pocházejících z klíčové tříleté studie zlomenin (MF4411). Celkový bezpečnostní profil kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně byl ve všech těchto studiích obdobný jako u placeba.V klíčové dvouleté studii prováděné u postmenopauzálních žen s osteoporózou (BM16550) byla celková bezpečnost při intravenózním podávání kyseliny ibandronové v dávce 3 mg jednou za 3 měsíce obdobná jako při perorálním podávání kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně. Celkový podíl pacientek, u nichž se projevily nežádoucí účinky, byl 26 % resp. 28,6 % u injekcí kyseliny ibandronové podávané každé 3 měsíce po dobu jednoho respektive dvou roků. Většina nežádoucích účinků byla mírného až středního stupně intenzity. Nežádoucí účinky ve většině případů neměly zanásledek ukončení léčby.

Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byly nežádoucí účinky podobné chřipce.

Nežádoucí účinky, které vyšetřující lékaři považovali za kauzální ve vztahu ke kyselině ibandronové,jsou shrnuty níže podle třídy orgánových systémů.Frekvence výskytu jsou definovány jako časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100),vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000). V každé skupině četností jsou nežádoucíúčinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených injekcemi kyseliny ibandronové 3mg jednou za 3 měsíce nebo kyselinou ibandronovou 2,5 mg denně ve fázi III studií BM16550 a MF4411 a po uvedení přípravku na trh.

5

Třída orgánovýchsystémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy imunitníhosystému

Reakce přecitlivělosti

Poruchy nervovéhosystému

Bolest hlavy

Poruchy oka

Zánět oka*†

Poruchy kůže a podkožní tkáněCévní poruchy

Flebitida/ tromboflebitida

Gastrointestinálníporuchy

Gastritida, dyspepsie, průjem, bolest břicha, nauzea, zácpa

Poruchy kůže apodkožní tkáně

Vyrážka

Angioedém, otok obličeje/ edém, kopřivka

Poruchy svalové akosterní soustavya pojivové tkáně

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest, bolest zad

Bolest kostí

Atypické subtrochanterické a diafyzální zlomeniny femuru† (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Osteonekróza čelisti*†

Celkové poruchy areakce v místě aplikace

Onemocnění podobné chřipce*, únava

Reakce v místě aplikace, astenie

*Viz další informace níže†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Onemocnění podobné chřipcePři podávání kyseliny ibandronové ve formě intravenózních injekcí v dávce 3 mg jednou za 3 měsíce byly hlášeny přechodně trvající příznaky chřipkového typu, typicky ve spojitosti s podáním první dávky. Příznaky a reakce včetně příznaků chřipkového typu během akutní fáze zahrnovaly bolest svalů, bolest kloubů, horečku, třesavku, únavu, nevolnost, ztrátu chuti k jídlu a bolest kostí. Celkově se jednalo o krátkodobé příznaky mírné až střední intenzity, které odezněly během pokračující léčby bez dalších opatření.

Osteonekróza čelistiOsteonekróza čelisti byla hlášena u pacientekléčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovalak pacientkám s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientekléčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojována s extrakcí zubu a/nebolokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie,radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (vizbod 4.4).

Zánět okaPři podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

6

4.9

Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování kyselinou ibandronovou.

Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může intravenózní předávkování vyvolathypokalcemii, hypofosfatemii a hypomagnesemii. Klinicky významný pokles hladin vápníku, fosforu a hořčíku v séru by měl být upraven podáním kalcium-glukonátu, hydrogenfosforečnanu draselného, fosforečnanu sodného nebo resp. síranu hořečnatého.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05BA06

Mechanismus účinkuKyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové u žen po menopauze vede k postupnému přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin v důsledku potlačení zvýšeného kostního obratu až na premenopauzální úroveň.

Farmakodynamické účinkyFarmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové destrukci kostí experimentálně navozenépři poruše funkce gonád, podání retinoidů, přítomnosti nádorů nebo extraktů z nádorů. Endogenníkostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke zvýšení normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů. Urostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani v dávkách5000krát vyšších než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy.

Jak každodenní, tak intermitentní dlouhodobé podávání (s prodlouženými intervaly bez aplikace dávky)vedlo u potkanů, psů a opic k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo nebozvýšilo mechanickou pevnost dokonce v dávkách v rozmezí toxicity. V klinické studii (MF 4411), která byla zaměřena na účinnost kyseliny ibandronové proti vzniku zlomenin, byla potvrzena účinnost kyseliny ibandronové při každodenním i intermitentním podávání s intervalem bez aplikace dávky v rozmezí 9 - 10 týdnů.

Při studiu na živočišných modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změnyvypovídající o inhibici kostní resorpce v závislosti na dávce, včetně suprese močových biochemických markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N- telopeptidykolagenu typu I (NTX)).

U postmenopauzálních žen došlo při každodenním i při intermitentním podávání (s intervalem bezpodávání dávky trvajícím 9 - 10 týdnů ve čtvrtletí) kyseliny ibandronové perorálně i intravenózně k biochemickým změnám značícím inhibici kostní resorpce v závislosti na dávce přípravku.

Po intravenózním injekčním podání kyseliny ibandronové došlo k poklesu hladiny alfa řetězce C-telopeptidu kolagenu typu I v séru (CTX) během 3 - 7 dnů od zahájení léčby a ke snížení hladin osteokalcinu během 3 měsíců.

7

Po zastavení léčby dochází k opětovnému obnovení patologických hodnot zvýšené kostní přeměny, které se vyskytovaly před léčbou v souvislosti s postmenopauzální osteoporózou.Histologická analýza biopsií kosti u postmenopauzálních pacientek, jimž byla podávána kyselina ibandronová perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně a intermitentně intravenózní dávky až do 1 mg vždyjednou za 3 měsíce, prokázala po dvou a třech letech léčby normální kvalitu kostí a žádné známky poruchy mineralizace kostí. Po dvou letech léčby kyselinou ibandronovou při injekčním podávání dávky 3 mg bylo rovněž pozorováno očekávané snížení kostního obratu ("bone turnover"), normální kvalita kosti a nepřítomnost poruch mineralizace.

Klinická účinnostPoužití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízký BMD, věk, přítomnost již prodělanýchzlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý úbytek kostní hmoty a nízký body mass index, má býtzváženo z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických zlomenin.

Kyselina ibandronová 3mg injekčně jedenkrát za 3 měsíce

Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD)

Ve dvouleté, randomizované, dvojitě zaslepené multicentrické, non-inferioritní klinické studii(BM16550) prováděné u postmenopauzálních žen (1386 žen ve věku 55 - 80 let) s osteoporózou(vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání kyselinyibandronové v dávce 3 mg jedenkrát za 3 měsíce je přinejmenším stejně účinné, jako podávání dávky 2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně. Tato skutečnost byla potvrzena jak primární analýzou poprvním roce léčby, tak i konfirmační analýzou po dvou letech léčby (tabulka 2).

Primární analýzou údajů získaných ve studii BM16550 po prvním roce a konfirmační analýzou po 2letech léčby nebyla prokázána nižší účinnost dávkovacího režimu 3 mg intravenózně jedenkrát za 3měsíce v porovnání s dávkovacím režimem 2,5 mg perorálně jedenkrát denně, z hlediska průměrnéhozvýšení BMD v bederní páteři, v celkovém proximálním femuru ("total hip"), v krčku femuru atrochanteru (tabulka 2).

Tabulka 2: Průměrná relativní změna BMD od výchozích hodnot v bederní páteři, celkovémproximálním femuru, v krčku femuru a trochanteru po jednom roce léčby (primární analýza) a po dvou letech léčby (populace per-protokol) zjištěná ve studii BM16550

Bylo doloženo, že injekce kyseliny ibandronové 3 mg aplikované jedenkrát za 3 měsíce měly lepší účinek než perorálně podávaná kyselina ibandronová v dávce 2,5 mg jednou denně, z hlediska zvýšení BMD v bederní páteři v prospektivně plánované analýze po prvním roce bylo p<0,001 a po dvou letech p< 0,001.

Údaje ze studie BM16550 po prvním roce léčby

Údaje ze studie BM16550 po dvou letech léčby

Průměrná relativní změna od výchozích hodnot v % [95% CI]

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=377)

injekce jednou za 3 měsíce (N=365)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=334)

Injekce jednou za 3 měsíce (N=334)

BMD v bederní páteři L2-L4

3,8 [3,4, 4,2]

4,8 [4,5, 5,2]

4,8 [4,3, 5,4]

6,3 [5,7, 6,8]

BMD v celkovémproximálním femuru

1,8 [1,5, 2,1]

2,4 [2,0, 2,7]

2,2 [1,8, 2,6]

3,1 [2,6, 3,6]

BMD v krčku femuru

1,6 [1,2, 2,0]

2,3 [1,9, 2,7]

2,2 [1,8, 2,7]

2,8 [2,3, 3,3]

BMD v trochanteru

3,0 [2,6, 3,4]

3,8 [3,2, 4,4]

3,5 [3,0, 4,0]

4,9 [4,1, 5,7]

8

V případě BMD v bederní páteři došlo po jednom roce léčby u 92,1 % pacientek, které obdržely 3 mginjekce jedenkrát za 3 měsíce, ke zvýšení BMD nebo tato hodnota zůstala beze změn (jednalo se tedy opacientky odpovídající na léčbu), v porovnání s 84,9 % pacientek, kterým byla perorálně podávánadávka 2,5 mg jedenkrát denně (p=0,002). Po dvou letech léčby byla u 92,8 % pacientek, jimž bylyaplikovány 3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce a u 84,7 % pacientek léčených dávkou 2,5 mg perorálnějednou denně, hodnota BMD v bederní páteři vyšší nebo se nezměnila (p=0,001).

Z hlediska BMD v celkovém proximálním femuru odpovídalo na léčbu po prvním roce 82,3 %pacientek, kterým byly aplikovány injekce 3 mg jedenkrát za 3 měsíce v porovnání se 75,1 % pacientek,které dostávaly 2,5 mg perorálně jedenkrát denně (p=0,02). Po dvou letech léčby se hodnota BMD vcelkovém proximálním femuru zvýšila nebo nezměnila u 85,6 % pacientek, jimž byly aplikovány 3 mginjekce jedenkrát za 3 měsíce a u 77,0 % pacientek léčených dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně(p=0,004).

Podíl pacientek, u nichž došlo ke zvýšení BMD v bederní páteři i v celkovém proximálním femuru nebo se tato hodnota nezměnila po prvním roce léčby, byl 76,2 % ve skupině, jíž byly aplikovány 3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce a 67,2 % ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně(p=0,007). Po dvou letech bylo toto kritérium splněno u 80,1 % pacientek ve skupině léčené 3 mginjekcemi jedenkrát za 3 měsíce a u 68,8 % pacientek ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálně jednoudenně (p=0,001).

Biochemické markery kostního obratuKlinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie. Ve 12měsících byl u léčebného režimu s podáváním intravenózních injekcí 3 mg jedenkrát za 3 měsíce mediánvyjadřující relativní změnu od výchozích hodnot -58,6 % a u režimu s podáváním dávky 2,5 mgperorálně jednou denně -62,6 %. Na léčbu odpovídalo 64,8 % pacientek, jimž byla intravenózněaplikována dávka 3 mg jedenkrát za tři měsíce a 64,9 % pacientek léčených perorálně podávanoudávkou 2,5 mg jednou denně (definováno jako snížení o >50 % od výchozích hodnot). Snížení CTX vséru přetrvávalo více než 2 roky u více než poloviny pacientek, kteří odpovídali na léčbu v obouléčebných skupinách.

Na základě výsledků studie BM16550 lze očekávat, že kyselina ibandronová 3mg podávaná formouintravenózních injekcí v dávce 3 mg jedenkrát za tři měsíce bude v prevenci zlomenin přinejmenšímstejně účinná jako podávání kyseliny ibandronové perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně.

Tablety kyseliny ibandronové 2,5 mg jedenkrát denně

V úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskytzlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence novýchradiograficky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této studiibylo posuzováno perorální podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně a 20 mg periodicky vrámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním denním jídlemnebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve věku od 55 do 80let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD v bederní páteři v rozmezí od -2 do -5 SD pod průměrpremenopauzálních žen (T-skóre), a to alespoň v jednom obratli [L1 – L4] a s jednou až čtyřmipředchozími zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 m.j. vitaminu Ddenně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mgdenně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových zlomeninobratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt nových radiograficky potvrzených zlomenin obratlůo 62 % (p=0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno snížení relativního rizika o 61 % (p=0,0006). Pojednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl zaznamenán (p=0,056). Účinek na zlomeniny bylběhem trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase.

9

Po třech letech léčby byla také signifikantně snížena incidence klinických zlomenin obratlů o 49 %(p=0,011). Výrazný účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném sníženíztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95 % CI)

Placebo (N=974)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=977)

Snížení relativního rizika výskytu nových morfometrických vertebrálních fraktur

62 % (40,9, 75,1)

Incidence nových morfometrickýchvertebrálních fraktur

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2,6,2)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

49 % (14,03, 69,49)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

5,33 % (3,73, 6,92)

2,75 % (1,61, 3,89)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3.roce

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

BMD – průměrná změna oprotiv vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3.roce

-0,69 %(-1,0, -0,4)

3,36 %(3,0, 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod –2,5 (tabulka 4). Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4: Výsledky 3leté studie MF 4411 (%, 95 % CI) sledující účinek na zlomeniny u pacientekse vstupní hodnotou BMD T-skóre pod –2,5

Placebo (N=587)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=575)

Snížení relativního rizika výskytu nových morfometrických vertebrálních fraktur

59 % (34,5, 74,3)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

50 % (9,49, 71,91)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

6,97 % (4,67, 9,27

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3.roce

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)

10

femuru ve 3.roce

V celkové populaci pacientek zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu nevertebrálních zlomenin, avšak při denním podávání kyseliny ibandronové byla prokázána účinnost u vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3.0 v krčku femuru), kde bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.Denní perorální podávání tablet kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg vedlo k postupnému zvyšování BMD jak v oblasti obratlů tak na ostatních místech skeletu.

Za tři roky léčby bylo zvýšení BMD v bederní páteři ve srovnání s placebem 5,3 % a 6,5 % oprotivstupní hodnotě. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám2,8 % v krčku femuru, 3,4 % v celkovém proximálním femuru a 5,5 % v trochanteru.

Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázalyočekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo dosaženo během období 3 –6 měsíců užívání 2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně.

Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50 % byl pozorován již jedenměsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg.

Pediatrická populacePodávání kyseliny ibandronové nebylo studováno v pediatrické populaci, proto nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientek.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Různé studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k aktuálním plazmatickým koncentracím. Po intravenózním podání 0,5 mg – 6 mg kyseliny ibandronové se úměrně k dávce zvýšila koncentrace této látky v plazmě.

AbsorpceNení relevantní

DistribucePo počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena domoči. Konečný distribuční objem u člověka je alespoň 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti jeodhadována na 40 - 50 % cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně 85% - 87 % (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové) a tudíž potenciál prointerakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

BiotransformaceMetabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí.

EliminaceKyselina ibandronová je z krevního oběhu odstraněna absorpcí do kostí (u postmenopauzálních žen jdezhruba o 40 - 50 %), zbývající množství je v nezměněné formě vyloučeno ledvinami.Rozmezí pozorovaných poločasů je široké, ale terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10 – 72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivostistanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobněmnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se rychle snižují a dosahují 10 % vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, resp. perorálním podání.Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84 - 160 ml/min.Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50 - 60 %celkové clearance a je v relaci s clearance kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální clearance odrážívychytávání přípravku kostí.

11

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

PohlavíFarmakokinetika kyseliny ibandronové je u mužů i žen obdobná.

RasaNeexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v chování kyseliny ibandronové u příslušníků jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientek afroamerického původu jsou k dispozici pouze omezená data.

Pacientky se zhoršenou funkcí ledvinRenální clearance kyseliny ibandronové u pacientek s různým stupněm renální insuficience je přímo úměrná clearance kreatininu (CLcr).

U pacientek s mírnou nebo středně těžkou renální insuficiencí (CLcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávky.

Pacientky s těžkou renální insuficiencí (CLcr nižší než 30 ml/min), kteří denně dostávali 10 mg kyseliny ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2 - 3krát vyšší plazmatické koncentrace než osoby s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po intravenózním podání dávky 0,5 mg kyseliny ibandronové se u osob s těžkou renální insuficiencí snížila celková, renální a nerenální clearance o 67 %, 77 %, resp. 50 %, nebyl však pozorován pokles snášenlivosti spojený se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti není kyselina ibandronová doporučována u pacientek s těžkou renální insuficiencí (viz body 4.2 a 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové byla posuzována u nízkého počtu pacientek v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou, u pacientek, kteří nepodstupují dialýzu, není farmakokinetika kyseliny ibandronové náma. U pacientek v konečné fázi onemocnění ledvin jsou k dispozici pouze omezené údaje, proto se kyselina ibandronová nemá být v těchto případech podávána.

Pacientky se zhoršenou funkcí jaterNeexistují žádné údaje o farmakokinetice při podávání kyseliny ibandronové u pacientek s jaterní insuficiencí. Játra nemají významnou úlohu v clearance kyseliny ibandronové, která není metabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientek s jaterní insuficiencí není tedy úprava dávky nutná.

Starší populaceV multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s věkem (viz bod Pacientky se zhoršenou funkcí ledvin).

Pediatrická populaceNeexistují žádné údaje o používání kyseliny ibandronové v těchto věkových skupinách.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém použití.

Mutagenita/kancerogenita:Nebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie na genotoxicitu neodhalily žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:

12

Specifické studie zaměřené na tříměsíční dávkovací režim nebyly prováděny. Ve studiích dávkovacího režimu založeného na denní i.v. aplikaci nebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo teratogenního účinku kyseliny ibandronové u potkanů ani králíků. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů se účinky na fertilitu sestávaly ze zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic při dávkách 1,2 mg/kg/den. U potomstva potkanů F1 se snižoval přírůstek tělesné hmotnosti. Další nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity u potkanů se nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Zahrnují snížený počet implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodnýHydroxid sodný (E524) (k úpravě pH)Kyselina octová 98% (E260)Trihydrát octanu sodnéhoVoda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch uvedených v bodu 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání..

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka (3 ml) vyrobená z bezbarvého skla typu I obsahuje 3 ml injekčníhoroztoku.Balení obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku s 1 injekční jehlou, 4 předplněné injekční stříkačky se 4 injekčními jehlami nebo 5. předplněných injekčních stříkaček a 5 injekčních jehel.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

V případě, že přípravek je podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použitpouze fyziologický roztok nebo roztok glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5%). Toto platí to také proroztoky používané k promytí křidélkového adaptéru a dalších zařízení.

Všechen nepoužitý injekční roztok, stříkačky i injekční jehly musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Je třeba přesně dodržovat následující body týkající se použití a likvidace stříkaček a jiných ostrýchpředmětů:

13

 Jehly a stříkačky se nikdy nesmí použít znovu. Odložte všechny použité jehly a stříkačky do nádoby na ostré předměty (nepropíchnutelné

nádoby, kterou máte k dispozici).

 Uchovávejte tuto nádobu mimo dosah dětí. Použité nádoby na ostré předměty se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Naplněnou nádobu zlikvidujte v souladu s místními požadavky nebo dle instrukcí zdravotnického

personálu.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/572/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.10.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

10.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (KRABIČKA)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Synthon 3mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačceacidum ibandronicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje acidum ibandronicum 3 mg (jako 3,375 mg natrii ibandronas monohydricus) ve 3 ml roztoku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také chlorid sodný, hydroxid sodný (E524) (k úpravě pH), kyselinu octovou 98%(E260), trihydrát octanu sodného, vodu na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka + 1 injekční jehla4 předplněné injekční stříkačky + 4 injekční jehly5předplněných injekčních stříkaček + 5 injekčních jehel

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pouze k intravenóznímu podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮNEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/ 572/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA INJEKČNÍ LAHVIČCE 3 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Synthon 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačceacidum ibandronicum

Intravenózní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 mg/ ml

6. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.