Ibandronic Acid Sandoz 6 Mg/6 Ml

Kód 0143649 ( )
Registrační číslo 87/ 357/10-C
Název IBANDRONIC ACID SANDOZ 6 MG/6 ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace SANDOZ s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0143652 INF CNC SOL 10X6ML/6MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0143649 INF CNC SOL 1X6ML/6MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0143650 INF CNC SOL 3X6ML/6MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0143651 INF CNC SOL 5X6ML/6MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak IBANDRONIC ACID SANDOZ 6 MG/6 ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls86398/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic Acid Sandoz 6 mg/6 ml

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID SANDOZ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ibandronic Acid Sandoz obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou. Ta patří do skupiny léků známých jako bisfosfonáty.

Přípravek Ibandronic Acid Sandoz je indikován u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí (kostní "metastázy").

Napomáhá předcházet vzniku kostních zlomenin (fraktur).

Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický zákrok nebo radioterapii.

Přípravek Ibandronic Acid Sandoz lze rovněž předepsat v případě zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění.

Přípravek Ibandronic Acid Sandoz snižuje ztráty vápníku z kostí. Tím zamezuje oslabování kostí.

2. ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

PŘÍPRAVEK

IBANDRONIC ACID SANDOZ UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ibandronic Acid Sandoz

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a nízkou hladinu vápníku v krvi

1. Co je přípravek Ibandronic Acid Sandoz a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic Acid Sandoz užívat3. Jak se přípravek Ibandronic Acid Sandoz užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Ibandronic Acid Sandoz uchovávat6. Obsah balení a další informace

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nepoužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek Ibandronic Acid Sandozpoužívat.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou před použitím přípravku Ibandronic Acid Sandoz

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli jiné bisfosfonáty

jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli jiných minerálů

jestliže máte problémy s ledvinami.

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo chirurgický zákrok, nebo pokud víte, že takový zákrok v budoucnu budete potřebovat podstoupit, oznamte svému stomatologovi, že jste léčen/a přípravkem Ibandronic Acid Sandoz.

Děti a dospívajícíPřípravek Ibandronic Acid Sandoz se nesmí používat u dětí a dospívajících ve věku nižším než 18 let.

Další léčivé přípravky a Ibandronic Acid Sandoz

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné doběužíval/a nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Je to proto, že přípravvek Ibandronic Acid Sandoz může ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje přípravek Ibandronic Acid Sandoz.

Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud dostáváte určitý typ injekčního antibiotika nazývaného "aminoglykosid", jako je např. gentamicin. To je proto, že aminoglykosidy i přípravek Ibandronic Acid Sandoz mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte, neměla byste přípravek Ibandronic Acid Sandoz užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda přípravek Ibandronic Acid Sandoz ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo přístroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v lahvičce, tzn. že je v podstatě „bez obsahu sodíku“.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID SANDOZ UŽÍVÁ

Používání tohoto léku

Přípravek Ibandronic Acid Sandoz obvykle podává lékař nebo zdravotnický personál.

Podává se ve formě infuze do žíly.

Při podávání přípravku Ibandronic Acid Sandoz Vám lékař může pravidelně provádět krevní testy. Tím kontroluje, zda Vám podává správné množství léku.

Kolik přípravku budete dostávat

Podle Vašeho onemocnění lékař rozhodne, jaké množství přípravku Ibandronic Acid Sandoz budete dostávat. Pokud máte rakovinu prsu, která se rozšířila do kostí, doporučená dávka je 6 mg (1 injekční lahvička) každé 3-4 týdny podaná ve formě infuze do žíly po dobu alespoň 15 minut.

Pokud máte zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění, doporučená dávka je jednorázové podání 2 mg nebo 4 mg* v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění. Lék má být podán ve formě infuze do žíly po dobu dvou hodin. V případě nedostatečné odpovědi nebo při opětném propuknutí Vašeho onemocnění může být zváženo opakované podání dávky.Pokud máte problémy s ledvinami, může lékař dávku a trvání infuze upravit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

*Tyto síly přípraku Ibandronic Acid Sandoz nejsou v České republice registrovány, proto je třeba použít jiný přípravek.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ibandronic Acid Sandoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři - je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento lék.

problémy s dýcháním

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (postihují více jak 1 pacienta z 10)

zvýšení tělesné teploty.

Časté (postihují nejvýše 1 pacienta z 10)

bolest žaludku, porucha trávení, zvracení nebo průjem

nízká hladina vápníku nebo fosfátů v krvi

změny výsledků krevních testů, např. GMT nebo kreatininu

srdeční onemocnění nazývané "blokáda Tawarova raménka"

příznaky chřipkového typu (včetně horečky, třesavky, bolesti kostí a svalů). Tyto příznaky obvykle vymizí během několika hodin nebo dnů.

bolest nebo ztuhlost svalů

bolest hlavy, závrať nebo pocit slabosti

pocit žízně, bolest v krku, změny chuti

otoky nohou nebo chodidel

bolesti kloubů, zánět kloubů nebo jiné kloubní problémy

problémy s příštítnými tělísky

modřiny

infekce

problémy s očima nazývané šedý zákal

kožní problémy

problémy se zuby.

Méně časté (postihují nejvýše 1 pacienta ze 100)

třes nebo chvění

příliš nízká tělesná teplota (hypotermie)

postižení krevních cév v mozku nazývané "cerebrovaskulární porucha"

problémy se srdcem nebo krevním oběhem (včetně palpitace, srdečního infarktu, vysokého krevního tlaku a křečových žil)

změny počtu krvinek (anémie)

vysoká hladina alkalické fosfatázy v krvi

zadržování tekutin a otoky ("lymfedém")

tekutina na plicích

žaludeční problémy, např. "gastroenteritida" nebo "gastritida"

žlučové kameny

neschopnost močení, zánět močového měchýře

migréna

bolest v průběhu nervů, poškození nervových kořenů

hluchota

zvýšená citlivost ke sluchovým, chuťovým nebo dotykovým podnětům, nebo změny čichu

obtíže s polykáním

vředy v ústech, otoky rtů (cheilitida), ústní moučnivka

svědění nebo brnění kůže v okolí úst

pánevní bolest, výtok, svědění nebo bolest v pochvě

kožní výrůstky nazývané "benigní kožní neoplasmata"

ztráta paměti

problémy se spaním, pocit úzkosti, emoční labilita, nebo výkyvy nálady

vypadávání vlasů

bolest nebo poranění v místě vpichu injekce

ztráta tělesné hmotnosti

cysty na ledvinách.

Vzácné (postihují nejvýše 1 pacienta z 1000)

bolest nebo zánět oka

vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (postihují nejvýše 1 pacienta z 10000)

postižení zasažené kosti v ústech nazývané "osteonekróza čelisti".

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID SANDOZ UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění v roztoku chloridu sodného (0,9%) a v roztoku glukosy (5%) byla prokázána na dobu 48 hodin při 2-8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by neměly být delší než 24 hodin při 2-8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte přípravek Ibandronic Acid Sandoz, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje částice.

Nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ibandronic Acid Sandoz obsahuje

Léčivá látka: kyselina ibandronová. Jedna injekční lahvička s 6 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje acidum ibandronicum 6 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus 6,75 mg).

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, chlorid sodný, hydroxid sodný k úpravě pH, kyselina chlorovodíková k úpravě pH, voda na injekci.

Jak přípravek Ibandronic Acid Sandoz vypadá a co obsahuje balení

Ibandronic Acid Sandoz je čirý, bezbarvý roztok.Ibandronic Acid Sandoz je dodáván v baleních obsahujících 1, 3, 5 a 10 lahviček po 6 ml (skleněnáinjekční lahvička (typ I) uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s polypropylenovým krytem).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Sirton Pharmaceuticals S.P.A., Villa Guardia, Itálie

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.06.2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování: Prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázamiDoporučené dávkování k prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostnímimetastázami je 6 mg nitrožilně každé 3-4 týdny. Dávka má být podána infuzí trvající alespoň 15 minut.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥ 50 a < 80 ml/min) není nutné upravovat dávkování. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥ 30 a < 50 ml/min) nebo s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami, by se měla dodržovat následující dávkovací doporučení (viz bod 5.2):

Clearance kreatininu(ml/min)

Dávka / Doba infuze

1

Objem infuze

2

50

6 mg / 15 minut

100 ml

30 ≤ CLcr < 50

6 mg / 1 hodina

500 ml

<30

2 mg / 1 hodina

500 ml

1Při podávání každé 3 až 4 týdny

20,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukosy

U pacientů s nádorovým onemocněním a CLcr < 50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minut dosud studována.

Dávkování: Léčba hyperkalcemie vyvolané nádoremIbandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, se obvykle podává během hospitalizace. Dávku určí lékař po posouzení následujících faktorů.

Před léčbou přípravkem Ibandronic Acid Sandoz musí být pacienti adekvátně rehydratováni roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Je třeba vzít v úvahu stupeň závažnosti hyperkalcemie stejně jako typ nádoru. U většiny pacientů s těžkou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník* ≥3 mmol/l nebo ≥12 mg/dl) je vhodná jednotlivá dávka 4 mg. U pacientů s mírnou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník 3 mmol/l nebo 12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší dávka použitá v klinických studiích byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.

* Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícímzpůsobem:

Koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku (mmol/l)

= vápník v séru (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Nebo

Koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku (mg/dl)

= vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumin (g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může zvýšená hladina sérového vápníku poklesnout na normální hladinu během 7 dnů. Střední doba do relapsu (znovuzvýšení albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3

mmol/l) byla 18 - 19 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední doba do relapsu při dávce 6 mg byla 26 dnů.

Způsob a cesta podáníIbandronic Acid Sandoz se aplikuje jako intravenózní infuze.

K tomuto účelu se obsah injekční lahvičky používá následujícím způsobem:

Hyperkalcémie – obsah lahvičky se přidá k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 500 ml 5% roztoku glukosy a infuze se aplikuje po dobu 1-2 hodin.

Prevence kostních příhod – obsah lahvičky se přidá ke 100 ml izotonického roztoku chloridusodného nebo 100 ml 5% roztoku glukosy a infuze se podává po dobu nejméně 15 minut. Viztaké výše uvedený odstavec o dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Poznámka:Aby byl vyloučen možný vznik inkompatibility, musí být přípravek Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, mísen pouze s izotonickým roztokem chloridu sodného nebo s 5% roztokem glukosy. Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku,nesmí být mísen s roztoky obsahujícími vápník.

Naředěný roztok je určen k jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý roztok bez částic.

Doporučuje se použít roztok okamžitě po naředění (viz bod 5 této příbalové informace - "Jak přípravek Ibandronic Acid Sandoz uchovávat").

Při neúmyslné intraarteriální aplikaci přípravků, které nejsou pro tento účel výslovně určeny, stejnějako při náhodném paravenózním podání, může dojít k poškození tkáně, a proto je nutno ve zvýšenémíře dbát na to, aby byl přípravek Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku podáván intravenózně.

Četnost podáníPři léčbě nádorem vyvolané hyperkalcemie se Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, obvykle podává jednorázovou infuzí.

Doporučený interval opakování infuze v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu akostními metastázami je 3-4 týdny.

Délka léčbyOmezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodů hyperkalcemie. Léčbu je třebaopakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti.

U pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami se doporučuje podávat infuzi přípravku Ibandronic Acid Sandoz každé 3-4 týdny. V klinických studiích trvala léčba až 96 týdnů.

PředávkováníS akutní otravou kyselinou ibandronovou, koncentrátem pro přípravu infuzního roztoku, dosud nejsou zkušenosti. Vzhledem k tomu, že v preklinických studiích s vysokými dávkami přípravku byly toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat.

Klinicky závažnou hypokalcémii (velmi nízká koncentrace vápníku v séru) lze upravit intravenóznímpodáním kalcium-glukonátu.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls86398/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Sandoz 6 mg/6 mlkoncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s 6 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje acidumibandronicum 6 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricum 6,75mg)

Pomocné látky se známým účinkem: sodíkÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztokuPopis přípravku: čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Ibandronic Acid Sandoz je indikován u dospělých pacientů k:

- prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují

radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázemi.

- léčbě hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Ibandronic Acid Sandoz má být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou nádorového onemocnění.

DávkováníPrevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázamiDoporučená dávka v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami je 6 mg ve formě intravenózní injekce podávané každé 3-4 týdny. Jednotlivá dávka má být podána infuzí trvající alespoň 15 minut. Infuze se připraví pouze přidáním obsahu injekční lahvičky (lahviček) ke 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukosy.

Kratší doba (tj. 15 min) infuze má být použita pouze u pacientů s normální funkcí ledvin nebo s mírně zhoršenou funkcí ledvin. Nejsou k dispozici žádné údaje charakterizující užití kratší doby infuze u pacientů s clearance kreatininu pod 50 ml/min. Předepisující lékař má věnovat pozornost doporučením o dávkování a podávání přípravku této skupině pacientů, viz Pacienti s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2).

Léčba hyperkalcemie vyvolané nádoremPřed léčbou přípravkem Ibandronic Acid Sandoz musí být pacienti adekvátně rehydratováni 0,9% roztokem chloridu sodného (9 mg/ml). Je třeba brát v úvahu stupeň závažnosti hyperkalcemie stejně jako typ nádoru. Obecně pacienti s osteolytickými kostními metastázami potřebují nižší dávky než

pacienti s humorálním typem hyperkalcemie. U většiny pacientů s těžkou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník* ≥3 mmol/l nebo ≥12 mg/dl) postačuje jednotlivá dávka 4 mg. U pacientů s mírnou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník <3 mmol/l nebo <12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší dávka použitá v klinických studiích byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.

* Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícím způsobem:Koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku (mmol/l)

= vápník v séru (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

NeboKoncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku (mg/dl)

= vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumin (g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může být zvýšená hladina sérového vápníku snížena na normální hladinu během 7 dnů. Střední doba do relapsu (znovuzvýšení albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3 mmol/l)byla 18 - 19 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední doba do relapsu při dávce 6 mg byla 26 dnů.

Omezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodů hyperkalcemie. Léčbu je třeba opakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti.

Pacienti s poruchou funkce jaterÚprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvinU pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥ 50 a < 80 ml/min) není nutné upravovat dávkování. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥ 30 a < 50 ml/min) nebo s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami, by se měla dodržovat následující dávkovacídoporučení (viz bod 5.2):

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávka / Doba infuze

1

Objem infuze

2

50 CLcr <80

6 mg / 15 minut

100 ml

30 CLcr < 50

4 mg / 1 hodina

500 ml

< 30

2 mg / 1 hodina

500 ml

1Při podávání každé 3 až 4 týdny20,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukosy

U pacientů s nádorovým onemocněním a CLcr < 50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minut dosud studována.

Starší pacientiÚprava dávkování není nutná.

Pediatrická populaceBezpečnost a účinnost přípravku Ibandronic Acid Sandoz u dětí a dospívajících do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podáníIntravenózní podání.

Pouze k jednorázovému užití. Má být použit pouze čirý roztok bez jakýchkoli částic.

Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku se aplikuje jako intravenózní infuze. K tomuto účelu se přidává obsah injekčních lahviček k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného (nebo 500 ml 5% roztoku glukosy) a infuze se aplikuje po dobu více než dvou hodin.

Při neúmyslné intraarteriální aplikaci přípravků, které nejsou pro tento účel výslovně určeny, stejně jako při náhodném paravenózním podání, může dojít k poškození tkáně, a proto je nutno ve zvýšené míře dbát na to, aby byl přípravek Ibandronic Acid Sandoz, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, podáván intravenózně.

4.3

Kontraindikace

 Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů se známou hypersenzitivitou na jiné bisfosfonáty. Hypokalcémie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti s poruchami metabolismu kostí a minerálůPřed zahájením léčby kyselinou ibandronovou u metastatického postižení kostí je vhodné účinně léčithypokalcémii a další poruchy kostního a minerálového metabolismu.U všech pacientů je důležitý dostatečný přísun vápníku a vitaminu D. V případě jejich nedostatečnéhopřísunu ve stravě mají pacienti dostávat doplňky vápníku a/nebo vitaminu D.

Osteonekróza čelisti (ONJ)Byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy), u pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty. Mnozí z těchto pacientů byli také léčeni chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou,kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před vlastním zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientů se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokud je to u těchto pacientů možné, nemají být v průběhu léčby prováděny žádné invazivnístomatologické zákroky. U pacientů, u kterých dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvojiosteonekrózy čelisti, by stomatologická operace mohla vést ke zhoršení stavu. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každého pacienta ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

Atypické zlomeniny femuruV souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeninyfemuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmézlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta. Pacienty je třeba poučit, aby

během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Pacienti s poruchou funkce ledvinKlinické studie nepřinesly žádný důkaz zhoršení funkce ledvin při dlouhodobé léčbě kyselinou ibandronovou. Nicméně podle klinického posouzení individuálního stavu pacienta je u pacientů léčených kyselinou ibandronovou doporučeno sledovat funkci ledvin, hladinu vápníku, fosfátů a horčíku v séru.

Pacienti s poruchoufunkce jaterZ důvodu nedostačujících klinických údajů není možné doporučit dávkování u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

Pacienti se srdeční poruchouU pacientů ohrožených rozvojem srdečního selhání je třeba zabránit převodnění.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné ampulce tj. je v podstatě „bez obsahu sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Při souběžném podání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem nebylypozorovány žádné interakce.

Další studie lékových interakcí u žen po menopauze prokázaly, že při souběžném podání tamoxifenunebo hormonální substituční léčby (estrogenu) nevznikají žádné interakce.

Ve vztahu k průniku do tkání se nepředpokládají žádné klinicky významné lékové interakce.Ibandronová kyselina se vylučuje pouze renální sekrecí a neprochází žádnou metabolickou přeměnou.Sekreční cesta se nepřekrývá se žádným ze známých kyselých nebo zásaditých transportních systémů,které se podílejí na vylučování jiných aktivních látek. Kyselina ibandronová dále neinhibuje hlavnílidské hepatické izoenzymy P450 a neindukuje systém hepatického cytochromu P 450 u potkanů. Vazba na plazmatické bílkoviny je po podání terapeutických dávek nízká a proto se nepředpokládá, že by ibandronová kyselina vytěsňovala jiné aktivní látky.

Zvýšená opatrnost se doporučuje při podávání bisfosfonátů souběžně s aminoglykosidy, neboť obělékové skupiny snižují koncentraci vápníku v séru na delší dobu. Je třeba také věnovat pozornostmožnému rozvoji souběžné hypomagnesemie.

V klinických studiích byla kyselina ibandronová podávána souběžně s běžně užívanými antineoplastiky,diuretiky, antibiotiky a analgetiky bez klinických projevů interakce.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíO podávání kyseliny ibandronové těhotným ženám nejsou k dispozici potřebné údaje. Studie u potkanů prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko u lidí není známo. Proto nemá být přípravek Ibandronic Acid Sandoz těhotným ženám podáván.

KojeníNení známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie u kojících samic potkanůprokázaly po nitrožilním podání kyseliny ibandronové přítomnost její nízké koncentrace v mléce.Kojícím ženám nemá být přípravek Ibandronic Acid Sandoz podáván.

FertilitaÚdaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebylyprováděny.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první, podle následujícíchkonvencí: Velmi časté (≥1/10), Časté (≥1/100 a <1/10), Méně časté (≥1/1000 a <1/100), Vzácné (≥1/10 000 a <1/1000), Velmi vzácné (≤1/10 000), Neznámé četnosti (z dostupných údajů nelze stanovit)

Léčba hyperkalcemie vyvolané nádoremBezpečnostní profil kyseliny ibandronové u hyperkalcemie vyvolané nádorem je definován na základě kontrolovaných klinických studií, při schválené indikaci a po intravenózním podávání kyseliny ibandronové v doporučených dávkách. Léčba byla nejčastěji spojena se zvýšením tělesné teploty. Příležitostně byly hlášeny příznaky podobné chřipce zahrnující horečku, třesavku, bolesti kostí a/nebo svalů. Ve většině případů nebylo zapotřebí zvláštní léčby a příznaky za pár hodin/dnů odezněly.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky po léčbě kyselinou ibandronovou v kontrolovaných klinických studiích u nádorem vyvolané hyperkalcemie

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivita

Poruchy metabolismu

a

výživy

hyperkalcémie**

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

bronchospasmus

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

angioneurotický edém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolesti kostí

myalgie

Celkové poruchy a reakce

v

místě

aplikace

pyrexie

onemocnění podobné chřipce**, třesavka

Pozn.: Data týkající se podání 2 mg a 4 mg kyseliny ibandronové byla sloučena. **Viz další informace níže

HypokalcémieSnížené vylučování kalcia ledvinami může být doprovázeno poklesem hladiny fosfátů v séru, kterénevyžaduje terapeutický zásah. Hladina vápníku v séru může klesnout na hypokalcemické hodnoty.

Onemocnění podobné chřipceObjevily se příznaky podobné chřipce zahrnující horečku, třesavku, bolesti kostí a/nebo svalů. Ve většině případů nebylo zapotřebí zvláštní léčby a příznaky za pár hodin/dnů odezněly.

Prevence kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázamiBezpečnostní profil nitrožilního podání kyseliny ibandronové u pacientů s karcinomem prsu a kostnímimetastázami je definován na základě kontrolovaných klinických studií v této indikaci a pointravenózním podávání kyseliny ibandronové v doporučených dávkách.

V tabulce 2 jsou uvedeny nežádoucí účinky z pivotní fáze III studie (152 pacientů léčených kyselinou ibandronovou 6 mg), tj. nežádoucí příhody ve vzdálené, možné nebo pravděpodobné souvislosti shodnoceným léčivem a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh.

Tabulka 2: Nežádoucí účinky, které se vyskytovaly u pacientů s kostními metastázami vyvolanými karcinomem prsu, kteří byli léčeni intravenózně podávanou kyselinou ibandronovou v dávce 6 mg

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Infekce a infestace

infekce

cystitida, vaginitida, ústní kandidóza

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené

benigní

kožní

novotvar

Poruchy krve a lymfatického systému

anémie,

krevní

dyskrazie

Endokrinní poruchy

poruchy příštitných tělísek

Poruchy metabolismu

a

výživy

hypofosfatémie

Psychiatrické poruchy

poruchy

spánku,

úzkost,

afektivní

labilita

Poruchynervovéhosystému

bolest

hlavy,

závratě, dysgeusie (zkreslené vnímání chuti).

cerebrovaskulární onemocnění,

léze

nervového kořene, amnézie, migréna, neuralgie, hypertonie, hyperestézie, cirkumorální parestezie, parosmie

Poruchy oka

katarakta

Zánět oka

(1)**.

Poruchy ucha a labyrintu

hluchota

Srdeční poruchy

raménkový blok

ischemie myokardu, kardiovaskulární onemocnění, palpitace

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

faryngitida

plicní edém, stridor

Gastrointestinální poruchy

průjem, zvracení,

gastroenteritida, gastritida, ulcerace

dyspepsie, gastrointestinální bolesti, zubní potíže

v ústech, dysfagie, cheilitida

Poruchy jater a žlučových cest

cholelitiáza

Poruchy kůže a podkožní tkáně

poruchy

kůže,

ekchymóza

vyrážka, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

osteoartróza, myalgie, artralgie, onemocnění kloubů

atypické subtrochanterické

a

diafyzární zlomeniny femuru

(1)

(skupinový nežádoucíúčinek bisfosfonátů)

osteonekróza čelisti

(1),**

Poruchy ledvin a močových cest

močová

retence,

ledvinná cysta

Poruchy reprodukčního systému a prsu

bolesti v pánvi

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

onemocnění podobné chřipce,periferní

edém,

astenie, žízeň

hypotermie

Vyšetření

zvýšení

gama-

GT,

zvýšení

kreatininu

zvýšení

alkalické

fosfatázy v krvi, snížení

tělesné

hmotnosti

Poranění, otravy a procedurální komplikace

poranění, bolest v místě vpichu

** Viz další informace níže(1) Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Osteonekróza čelistiOsteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojovana s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět okaPři podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9

Předávkování

Zkušenosti s akutní otravou kyselinou ibandronovou dosud nejsou. Vzhledem k tomu, že v preklinickýchstudiích s vysokými dávkami přípravku byly toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich

činnost během léčby monitorovat. Klinicky závažnou hypokalcémii lze upravit intravenózním podáním kalcium-glukonatu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonátyATC kód: M05B A 06

Kyselina ibandronová patří do skupiny bisfosfonátových sloučenin, které mají specifický účinek nakosti. Její selektivní působení na kostní tkáň je založeno na vysoké afinitě bisfosfonátů ke kostnímminerálům. Bisfosfonáty inhibují aktivitu osteoklastů, ale přesný mechanizmus není dosud znám.

In vivo kyselina ibandronová zabraňuje pokusně způsobené destrukci kostí, která byla navozenapřerušením funkcí gonád, retinoidy, nádory nebo extrakty z nádorů. Potlačení endogenní resorpce kostí bylo dokumentováno studiemi kinetiky

45Ca a uvolněním radioaktivního tetracyklinu předtím

zavedeného do kostry.

V dávkách, které byly zřetelně vyšší než je farmakologicky účinná dávka, neměla kyselina ibandronová žádný účinek na mineralizaci kostí.

Pro resorpci kosti při malignitě je typická nadměrná resorpce, která není vyrovnána odpovídajícínovotvorbou kosti. Kyselina ibandronová selektivně inhibuje aktivitu osteoklastů, což vede ke zpomaleníkostní resorpce a tím k sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění.

Klinické studie léčby nádorem vyvolané hyperkalcemieKlinické studie hyperkalcemie u malignit ukázaly, že inhibiční efekt kyseliny ibandronové na tumoryindukovanou osteolýzu, a zvláště na nádorem vyvolanou hyperkalcémii, je charakterizován poklesemhladiny sérového vápníku a poklesem vylučování vápníku močí.

V dávkování doporučovaném pro léčbu byly zjištěny následující četnosti odezvy s odpovídajícímintervalem spolehlivosti na základě výsledků klinických studií u pacientů se vstupní koncentracíalbuminem korigovaného sérového vápníku ≥ 3,0 mmol/l po náležité rehydrataci.

Tabulka 3: Rychlost reakce (Pacienti s hyperkalcemií vyvolanou nádorem)

Kyselina ibandronová2 mg

Kyselina ibandronová4 mg

Kyselina ibandronová6 mg

Vysoký

interval

spolehlivosti 90% (% pacientů s odezvou)

63

86

88

rychlost

reakce

(%

pacientů s odezvou)

54

76

78

Nízký

interval

spolehlivosti 90% (% pacientů s odezvou)

44

62

64

U těchto pacientů dostávajících výše uvedené dávky byl průměrný čas pro dosažení normokalcemie 4 -7 dnů. Průměrná doba recidivy (návrat albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3,0 mmol/l) byla18 až 26 dnů.

Klinické studie prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázamiKlinické studie u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami ukázaly, že zde existuje na dávce závislý inhibiční účinek na osteolýzu kosti, který lze hodnotit markery kostní resorpce, a na dávce závislý účinek na kostní příhody.

Prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami při intravenózním podání 6 mg kyseliny ibandronové byla hodnocena v jedné randomizované placebem kontrolované klinické studii fáze III, která trvala 96 týdnů. Pacientky s karcinomem prsu a radiologicky potvrzenými kostními metastázami byly randomizovány do skupin léčených placebem (158 pacientek) nebo 6 mg kyseliny ibandronové (154 pacientek). Výsledky těchto studií jsou shrnuty níže.

Primární výsledný ukazatel účinnostiPrimárním výsledným ukazatelem účinnosti v klinické studii byla doba do objevení se kostní komplikace (SMPR). Jednalo se o sloučený výsledný ukazatel, do kterého patřily následující kostní komplikace (SREs):

ozařování kosti z indikace léčby zlomeniny nebo hrozící zlomeniny

chirurgická léčba zlomenin

zlomeniny obratlů, nevertebrální zlomeniny

Analýza SMPR byla korigovaná na čas a zohledňovala skutečnost, že jedna nebo více příhod, které sestaly v odstupu 12 týdnů, mohou navzájem souviset. Vícečetné příhody jsou tedy pro účely analýzyzapočítány pouze jednou. Údaje z této studie prokázaly významný přínos léčby intravenózně podávanou kyselinou ibandronovou 6 mg oproti placebu z hlediska snížení počtu SRE při hodnocení parametruSMPR (p = 0,004). Počet SRE byl také významně nižší při léčbě kyselinou ibandronovou 6 mg a oproti placebu došlo k 40% snížení rizika SRE (relativní riziko 0,6, p = 0,003). Výsledky hodnocení účinnosti jsou shrnuty v tabulce 4.

Tabulka 4 Výsledky hodnocení účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s kostními metastázami)

Všechny kostní komplikace (SREs)Placebon=158

Kyselina ibandronová 6 mg

n=154

Hodnota p

SMPR (na jednoho pacienta a rok)

1,48

1,19

p=0,004

Počet

příhod

(na

jednoho

pacienta)

3,64

2,65

p=0,025

Relativní riziko SRE

-

0,60

p=0,003

Sekundární výsledné ukazatele účinnostiPři léčbě intravenózně podávanou kyselinou ibandronovou v dávce 6 mg bylo ve srovnání s placebem zjištěno statisticky významné zlepšení skóre bolesti kostí. Stupeň zmírnění bolesti byl po celou dobu trvání studie setrvale pod úrovní, která byla při zahájení studie, a při srovnání s placebem byl provázenvýznamným snížením spotřeby analgetik. Zhoršení při hodnocení kvality života bylo ve skupině léčené kyselinou ibandronovou menší než ve skupině léčené placebem. Shrnutí sekundárních výslednýchparametrů je uvedeno v tabulce 5.

Tabulka 5 Sekundární výsledky hodnocení účinnosti (pacienti s karcinomem prsu s kostními metastázami)

Placebon=158

Kyselina ibandronová 6 mgn=154

Hodnota p

Bolesti kostí *

0,21

-0,28

p<0,001

Potřeba analgetik *

0,90

0,51

p=0,083

Kvalita života *

-45,4

-10,3

p=0,004

* Průměrná změna od vstupního vyšetření do posledního hodnocení.

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou byl také zjištěn významný pokles markerů kostní resorpce v moči (pyridinolin a deoxypyridinolin), který byl ve srovnání s placebem statisticky významný.

Ve studii zahrnující 130 pacientů s metastazujícím karcinomem prsu byla srovnávána bezpečnostkyseliny ibandronové podávané v infuzi trvající 1 hodinu oproti infuzi trvající 15 minut. Z hlediskaindikátorů funkce ledvin nebyl pozorován žádný rozdíl. Celkový profil nežádoucích příhod vyskytujících se po 15minutové infuzi kyseliny ibandronové byl ve shodě se známým bezpečnostním profilem po delší době infuze a v souvislosti s infuzí trvající 15 minut nebyly zaznamenány žádné nové skutečnosti týkající se bezpečnosti přípravku.

Infuze trvající 15 minut u pacientů s nádory a s clearance kreatininu < 50 ml/min nebyla dosudstudována.

Pediatrická populaceU dětí a dospívajících mladších než 18 let nebyla bezpečnost a účinnost přípravku Ibandronic Acid Sandoz stanovena. Žádné údaje nejsou k dispozici.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po dvouhodinové infuzi 2, 4 a 6 mg kyseliny ibandronové jsou farmakokinetické parametry přímoúměrné výši podané dávky.

DistribucePo prvotním systémovém rozptýlení se kyselina ibandronová rychle váže na kostní tkáň nebo sevylučuje do moči. U lidí je účinný terminální distribuční objem nejméně 90 litrů a množství léku, kterése dostane do kosti, se odhaduje na 40-50 % množství, které se dostane do krevního oběhu. Vazba nabílkoviny lidské plazmy je v terapeutických koncentracích přibližně 87 % a tak nejsou lékové interakce v důsledku vytěsňování z této vazby pravděpodobné.

BiotransformaceŽádné důkazy nenasvědčují tomu, že by u zvířat nebo lidí podléhala kyselina ibandronová metabolicképřeměně.

EliminaceRozpětí zjištěních poločasů je široké a závisí na dávce a citlivosti zvolené vyšetřovací metody, alezjevný terminální poločas se pohybuje v rozpětí 10 - 60 hodin. Časné plazmatické koncentrace všakklesají rychle a dosahují 10 % maximální koncentrace za 3 a 8 hodin po nitrožilním respektiveperorálním podání. Při nitrožilním podání kyseliny ibandronové jednou za 4 týdny po dobu 48 týdnůpacientům s kostním metastatickým onemocněním nebyly zjištěny projevy systémové kumulace.

Celková clearance ibandronové kyseliny je nízká s průměrnou hodnotou v rozpětí 84 -160 ml/min.Renální clearance (přibližně 60 ml/min u zdravých žen po menopause) tvoří 50 – 60 % celkovéclearance a souvisí s clearance kreatininu. Rozdíl mezi zjevnou celkovou a renální clearance odpovídástupni vychytání látky v kosti.

Farmakokinetika u zvláštních skupin nemocných

PohlavíBiologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen podobné.

RasaŽádné důkazy nenasvědčují tomu, že by chování kyseliny ibandronové v organismu bylo odlišné urůzných etnických skupin bělochů a Asiatů. Od pacientů afroamerického původu je k dispozici pouzevelmi malé množství údajů.

Pacienti s poruchou funkce ledvinU pacientů s různým stupněm poruchy funkce ledvin souvisí expozice kyseliny ibandronové s clearance kreatininu (CLcr). U jedinců s těžkou poruchou funkce ledvin (střední hodnota CLcr = 21,2 ml/min) byla střední hodnota AUC0-24h, korigovaná na dávku, o 110% vyšší v porovnání se zdravými dobrovolníky. V klinické farmakologické studii WP18551 bylo zjištěno, že po jediné intravenózní dávce 6 mg (15minutová infuze) se průměrná AUC0-24 u subjektů s mírnou poruchou funkce ledvin zvýšila o 14 % (průměrná odhadovaná CLcr = 68,1 ml/min) a u subjektů se střední poruchou funkce ledvin o 86 % (průměrná odhadovaná CLcr= 41,2 ml/min) ve srovnání se zdravými dobrovolníky (průměrná odhadovaná CLcr = 120 ml/min). Průměrná hodnota Cmax se u pacientů s mírným stupněm poškození ledvin nezvýšila a u pacientů se střední poruchou funkce ledvin byla zvýšena o 12 %. U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥50 a <80 ml/min) není úprava dávkování nutná. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥ 30 a < 50 ml/min.) nebo těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr <30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod u pacientů s karcinomy prsu akostními metastázami, je úprava dávkování doporučena (viz bod 4.2).

Pacienti s poruchou funkceU pacientů s poruchou funkce jater nejsou pro kyselinu ibandronovou k dispozici žádnéfarmakokinetické údaje. Játra se na clearance kyseliny ibandronové zásadním způsobem nepodílejí,neboť tato kyselina se nemetabolizuje, nýbrž se vylučuje ledvinami a vychytává se v kosti. Proto unemocných s poruchou funkce jater není úprava dávkování nutná. Kromě toho je vazba kyselinyibandronové v terapeutických koncentracích na plazmatické bílkoviny přibližně 87 %, takžehypoproteinemie v případě těžké poruchy funkce jater pravděpodobně nepovede k významnému zvýšení volné frakce ibandronové kyseliny v plazmě.

Starší pacientiVe víceproměnné analýze nebyl věk mezi nezávislými faktory, které ovlivňovaly hodnocenéfarmakokinetické parametry. Vzhledem k tomu, že s narůstajícím věkem dochází ke zhoršovánírenálních funkcí, je tento faktor třeba vzít v úvahu (viz bod poškození ledvin).

Pediatrická populaceU pacientů mladších 18 let nejsou pro použití kyseliny ibandronové k dispozici žádné údaje.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujícíchmaximální expozice u člověka, což svědčí o malém významu při použití. Podobně jako u ostatníchbisfosfonátů bylo prokázáno, že primárním orgánem systémové toxicity jsou ledviny.

Mutagenita/Karcinogenita:Karcinogenní potenciál nebyl pozorován. Testy genotoxicity nepřinesly žádné důkazy o genetickémúčinku kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:U potkanů a králíků, kterým byla podávána kyselina ibandronová nitrožilně, nebyly zjištěny žádnédůkazy o přímé fetální toxicitě nebo teratogenních účincích. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů se účinky na fertilitu sestávaly ze zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic při dávkách 1,2 mg/kg/den. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronovépozorované ve studiích reprodukční toxicity u potkanů odpovídaly očekávaném spektru pro tuto lékovou skupinu (bisfosfonáty). Patří mezi ně snížení počtu implantačních míst, narušení přirozené porodní činnosti (dystokie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (syndrom ledvinné pánvičky a ureteru) a abnormality zubů u první filiální generace potkanů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát kyseliny citronovéChlorid sodnýHydroxid sodný k úpravě pHKyselina chlorovodíková k úpravě pHVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Aby bylo možno vyloučit inkompatibilitu, má být Ibandronic Acid Sandoz ředěn pouze izotonickým roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukosy.

Ibandronic Acid Sandoz nesmí být mísen s roztoky obsahujícími vápník.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění v rozotoku chloridu sodného (0,9%) a v roztokuglukosy (5%) byla prokázána na dobu 48 hodin při 2- 8 ºC.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by neměly být delší než24 hodin při 2 - 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje před naředěním žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Ibandronic Acid Sandoz 6 mg/6 ml je dodáván v baleních obsahujících 1, 3, 5 nebo 10 lahviček po 6 ml(skleněná injekční lahvička (typ I) uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s polypropylenovým krytem).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.Uvolnění léčivých přípravků do životního prostředí by mělo být minimalizováno.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/357/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.5.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19.06.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU X VNITŘNÍM OBALUKRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Sandoz 6 mg/6 mlkoncentrát pro přípravu infuzního roztokuacidum ibandronicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivá látka: Jedna ampulka obsahuje acidum ibandronicum 6 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricum 6,75 mg).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, chlorid sodný, hydroxid sodný k úpravě pH, kyselina chlorovodíková k úpravě pH a voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku1 ampulka (3, 5, 10 ampulek) se 6 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání, pro infuzi po naředění.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!Cytostatická látka

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přečtěte si příbalovou informaci, jak uchovávat přípravek po naředění.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, ČR

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 87/357/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALULAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ibandronic Acid Sandoz 6 mg/6 mlkoncentrát pro přípravu infuzního roztokuacidum ibandronicum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!

3.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o.

4.

POUŽITELNOST

EXP:

5.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

6.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6 ml

7.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.