Ibandronic Acid Polpharma 3 Mg/3 Ml Injekční Roztok V Předpl. Inj.stř.

Kód 0171620 ( )
Registrační číslo 87/ 136/12-C
Název IBANDRONIC ACID POLPHARMA 3 MG/3 ML INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPL. INJ.STŘ.
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zaklady Farmaceutyczne Polpharma SA, Starogard Gdaňski, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0171620 INJ SOL ISP 1X3ML/3MG Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, Injekce

nahoru

Příbalový létak IBANDRONIC ACID POLPHARMA 3 MG/3 ML INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPL. INJ.STŘ.

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls173371/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic acid Polpharma 3 mg/ 3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 mlpoužívat

3.

Jak se přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID POLPHARMA 3 MG/3 ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kyselina ibandronová patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml obsahuje jako léčivou látku kyselinu ibandronovou. Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml neobsahuje hormony.

Kyselina ibandronová může zvrátit kostní ztrátu zastavením dalšího ubývání kosti a zvýšením kostní masy u většiny žen, které ji používají, a to aniž by to ženy pozorovaly nebo si to uvědomovaly. Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml může pomoci snížit riziko zlomenin (fraktur) kostí. Takové snížení rizika zlomenin bylo prokázáno u páteře, nikoliv však u krčku stehenní kosti..

Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3mg/3ml je roztok pro nitrožilní podání prováděné zdravotnickým personálem. Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml si tedy nesmíte aplikovat sami.

Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, které se často vyskytuje u žen po menopauze (neboli po tzv. přechodu). V tomto období přestávají totiž vaječníky produkovat ženský pohlavní hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru v dobrém zdravotním stavu.

Čím dříve žena menopauzy dosáhne, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důsledku osteoporózy. Dalšími faktory, které mohou riziko takových zlomenin zvyšovat, jsou:

nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D stravou;

kouření nebo nadměrné pití alkoholu;

nedostatek chůze nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet;

výskyt osteoporózy v rodině.

2

Mnoho žen s osteoporózou netrpí žádnými příznaky. Pokud nemáte žádné příznaky, nemusíte o svém onemocnění vůbec vědět. Při osteoporóze je však u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku zlomeniny při pádu či v důsledku jiného úrazu. Známkou osteoporózy může být zlomenina po padesátém roce věku. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.

Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml zabraňuje úbytku kostní hmoty při osteoporóze a pomáhá kostní hmotu obnovovat. Kyselina ibandronová tedy snižuje riziko vzniku zlomenin.

Rovněž zdravý životní styl Vám pomůže, aby byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to příjem vyvážené stravy bohaté na vápník a vitamin D, pravidelnou chůzi nebo jiné cvičení zatěžující skelet, nekouřit a nekonzumovat nadměrné množství alkoholu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID POLPHARMA 3 MG/3 MG POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml

pokud máte nebo jste kdy v minulosti měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Konzultujte,

prosím, tuto skutečnost se svým lékařem;

 jestliže jste přecitlivělá (tzn. alergická) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoliv další

složku přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml je zapotřebíNež vůbec začnete přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml používat, poraďte se o tom se svým ošetřujícím lékařem.

Některé ženy musí být při užívání přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml obzvlášť opatrné.Proto se tedy se svým lékařem poraďte v následujících případech:

pokud máte nebo jste kdy měla potíže s ledvinami, selhání ledvin či pokud jste někdy podstoupila dialýzu nebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat Vaše ledviny;

jestliže Vám byla prokázána porucha metabolismu minerálů (jako nedostatek vitamínu D);

pokud dostáváte přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml, měla byste užívat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D. Pokud je nemůžete užívat, informujte o tom informovat svého lékaře;

při stomatologické léčbě nebo v případě plánovaného stomatologického zákroku oznamte svému stomatologovi, že se léčíte přípravkem Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml .

Vzájemné působení přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, svého ošetřujícího lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou volně dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPřípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml nepoužívejte, jestliže jste těhotná nebo pokud existuje možnost, že byste těhotná mohla být. Pokud kojíte, budete muset s kojením přestat, abyste mohla přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml dostávat.

Se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem se poraďte ještě předtím, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

3

Můžete řídit dopravní prostředky i obsluhovat stroje, neboť je jen velmi málo pravděpodobné, že by přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml.Tento léčivý přípravek obsahuje necelý 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce (3 ml), tzn. že přípravek je tedy v podstatě "bez sodíku".

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID POLPHARMA 3 MG/3 ML POUŽÍVÁ

Doporučené dávkování přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3ml ve formě nitrožilních injekcí je 3 mg (tzn. 1 předem naplněná injekční stříkačka) jedenkrát za 3 měsíce.

Injekce podává lékař nebo kvalifikovaný/zaškolený zdravotnický pracovník do žíly. Injekce přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml si nemůžete podávat sama.

Injekční roztok přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml musí být podán výhradně do žíly, nikoli do jiné části těla.

Další používání přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 mlPro dosažení maximálního účinku léčby je důležité pokračovat v aplikaci injekcí každé tři měsíce tak dlouho, dokud Vám je Váš ošetřující lékař bude předepisovat. Kyselina ibandronová může osteoporózu léčit pouze po dobu, po kterou budete podstupovat léčbu; rozdíl mezi léčbou a jejím vysazením totiž nemusíte vůbec zaznamenat či pociťovat.

Na základě doporučení lékaře je třeba užívat také potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Jestliže jste použila více přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg,/3 ml než jste mělaMůže se stát, že budete mít nízkou hladinu vápníku, fosforu nebo hořčíku v krvi. Ošetřující lékař možná přijme příslušná opatření k nápravě takových změn a může Vám injekčně zmíněné minerály podat.

Jestliže došlo k vynechání dávky přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg /3 mlSjednejte si novou návštěvu u lékaře, který Vám další injekci aplikuje. Poté budete opět dostávat injekce

vždy

po

3

měsících

od

data

poslední

injekce,

kterou

jste

obdržela.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři - je možné, že budete potřebovat bezodkladné lékařské ošetření:

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento lék;

prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo zvracení;

příznaky podobné chřipce (pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo bude trvat déle než několik dní);

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo na čelisti;

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

4

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihující méně než 1 osobu z 10)• bolest hlavy • pálení žáhy, bolestivost v oblasti žaludku (jako je zánět žaludeční sliznice nebo akutní zánět žaludeční a střevní sliznice), špatné zažívání, nevolnost, průjem či zácpa• vyrážka• bolestivost nebo ztuhlost svalů, kloubů popřípadě zad• příznaky podobné chřipce (včetně horečky, zimnice a třasu,

celkového pocit nemoci, únavy, bolesti

kostí, svalů a kloubů) • únava

Méně časté (postihující méně než 1 osobu ze 100)• Bolest kostí• pocity slabosti• závratě• nadýmání• zánět žil a bolest nebo poranění v místě vpichu injekce

Vzácné (postihující méně než 1 osobu z 1 000)• Reakce z přecitlivělosti; otok obličeje, rtů a v oblasti úst (viz alergie) • svědění• bolest nebo zánět očí• vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště pak u pacientů, kteří se sosteoporózou léčí dlouhodobě. Jestliže tedy budete pociťovat bolestivost, slabost nebo jiné potíže v oblasti stehenní kosti, kyčle nebo třísel, obraťte se na svého lékaře, neboť může jít o včasné příznaky potenciální zlomeniny kosti stehenní.

Velmi vzácné (postihující méně než 1 osobu z 10 000)Postižení čelisti nazývané "osteonekróza čelisti".

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID POLPHARMA 3 MG/3 mlUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Tento přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za označením "Použitelné do:" Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zdravotník podávající injekci musí zbytek nepoužitého injekčního roztoku zlikvidovat a injekční stříkačku a injekční jehlu musí vyhodit do příslušné nádoby na odpad.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml.

5

Léčivou látkou tohoto přípravku je

acidum ibandronicum. Jedna předplněná injekční stříkačka

obsahuje

acidum ibandronicum 3 mg ve 3 ml roztoku (natrii ibandronas monohydricus 3,375

mg).Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH), kyselina octová –98%(E2600), trihydrát octanu sodného a voda na injekci.

Jak přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/ 3 ml vypadá a co obsahuje toto baleníPředplněné injekční stříkačky (3 ml) z bezbarvého skla typu I obsahující 3 ml injekčního roztoku, který je čirý a bezbarvý..

Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml se dodává jako:Balení po 1 plněné injekční stříkačce a 1 injekční jehle.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SAul. Pelplińska19, 83-200 Starogard Gdański, Polsko

Výrobci:Synthon BVMicroweg 226545CM NijmegenNizozemsko

Synthon Hispania SLCastelló 1, Polígono Las Salinas08830 Sant Boi de LlobregatŠpanělsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:Bulharsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko: Ibandronic acid Polpharma

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 20.6.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------Tyto informace jsou určeny pouze pro lékaře a kvalifikovaný zdravotnický personál.

INFORMACE PRO KVALIFIKOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Další informace viz Souhrn údajů o přípravku.

Podávání přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml :Přípravek se aplikuje nitrožilní injekcí po dobu 15 - 30 vteřin.

Roztok je dráždivý, a proto je přísné dodržení intravenózní cesty podání důležité. Jestliže dojde k nechtěnému injekčnímu podání do tkání okolo žíly, mohou se u pacientů objevit lokální podráždění, bolest a zánět v místě vpichu.

6

Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml se nesmí mísit s roztoky obsahujícími vápník (jako je Ringerův infuzní roztok s laktátem, vápenatá sůl heparinu) nebo s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky. Při podávání kyseliny ibandronové cestou již zavedené intravenózní infuze, může být k infuzi použit pouze izotonický fyziologický roztok nebo 5% roztok glukózy (50 mg/ml).

Vynechaná dávka: V případě vynechání dávky se injekce musí podat co nejdříve. Následně se pak injekce podávají vždy po 3 měsících od data aplikace poslední injekce.

Předávkování: O léčbě předávkování kyselinou ibandronovou nejsou k dispozici žádné konkrétní informace.

Podle znalostí o této třídě sloučenin může nitrožilní předávkování vést k hypokalcemii, hypofosfatemii a hypomagnesemii, které mohou vyvolat parestézii. V závažných případech může být nezbytná nitrožilní infuze vhodných dávek kalcium- glukonátu,

hydrogenfosforečnanu draselného,

fosforečnanu sodného a síranu hořečnatého.

Obecná doporučení: Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml může – podobně jako jiné bisfosfonáty podávané nitrožilně – vyvolat přechodné snížení sérových hladin vápníku.

Hypokalcemie a jiné poruchy metabolizmu kostí a minerálů je třeba diagnostikovat a vhodně léčit ještě před zahájením léčby kyselinou ibandronovou v injekční formě. U všech pacientů je důležitý odpovídající příjem vápníku a vitamínu D. Všem pacientům se musí podávat doplňky vápníku a vitamínu D.

Ženy se souběžnými onemocněními nebo ženy užívající léčivé přípravky, které mohou potenciálně negativně působit na ledviny, mají být během léčby pravidelně vyšetřovány dle zásad správné lékařské praxe.

Veškerý nespotřebovaný injekční roztok, injekční stříkačky a injekční jehly se musí likvidovat v souladu s požadavky místních předpisů a nařízení.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls173371/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml obsahuje acidum ibandronicum 3 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus 3,375 mg)1 ml injekčního roztoku obsahuje acidum ibandronicum 1 mg.Pomocné látky se známým účinkem: Sodík (méně než 1 mmol na dávku)Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.Čirý bezbarvý roztok.

pH roztoku je 4,9 – 5,5.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů; účinnost na zlomeniny krčku femuru však zjištěna nebyla.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování:Doporučená dávka přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml jsou 3 mg ve formě intravenózní injekce aplikované po dobu 15 – 30 sekund vždy po třech měsících.

Optimální délka léčby osteoporózy pomocí bisfosfonátů nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v léčbě je tedy třeba u jednotlivých pacientů pravidelně a opakovaně posuzovat z hlediska prospěšnosti a možných rizik podávání kyseliny ibandronové, a to zvláště po pěti nebo více letech uplatňování takové léčby.

Ženy musí dostávat doplňky vápníku a vitamínu D (viz body 4.4 a 4.5).

V případě vynechání dávky se musí injekce podat co možná nejdříve. Poté se další injekce aplikují každé tři měsíce od data předchozího podání.

Zvláštní skupiny žen

Ženy se zhoršenou funkcí ledvin

2

U žen s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin, u nichž je clearance kreatininu rovna nebo nižší než 200 μmol/l (2,3 mg/dl), nebo když je clearance kreatininu (zjištěná nebo předpokládaná) rovna 30 ml/min nebo více, není nutné dávku upravovat.

Používání injekční formy kyseliny ibandronové se nedoporučuje u žen s hladinou sérového kreatininu nad 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo s clearance kreatininu (zjištěnou nebo předpokládanou ) nižší než 30 ml/min, neboť u takových pacientů je ze studií k dispozici jen omezené množství klinických informací (viz body 4.4 a 5.2).

Ženy se zhoršenou funkcí jaterÚprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Starší populaceŽádná úprava dávkování není u starší populace nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populacePřípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml nemá u dětí odpovídající využití, proto se kyselina ibandronová u pediatrické populace neověřovala.

Způsob podání:Přípravek je určen k intravenóznímu podání.Intravenózní podání je nutné striktně dodržovat (viz bod 4.4.).

4.3

Kontraindikace

-

Přecitlivělost na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli z pomocných látek tohoto přípravku;

-

Hypokalcemie (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Chyby v podáváníMusí být zabezpečeno, aby nedošlo k aplikaci injekce přípravku Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 mlintraarteriálně nebo paravenózně, což by mohlo vést k poškození tkáně.

HypokalcemieStejně jako ostatní intravenózně podávané bisfosfonáty může i kyselina ibandronová vyvolávat přechodné snížení sérových hladin vápníku. Již přítomná hypokalcemie se musí upravit ještě před zahájením injekčního podávání kyseliny ibandronové. Před zahájením léčby injekční kyselinou ibandronovou se má také účinně léčit ostatníporuchy kostního a minerálního metabolismu.

U všech žen je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitaminu D.

Atypické zlomeniny kosti stehenníV souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u žen dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce kosti stehenní od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo i bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), a to týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny kosti stehenní. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u žen léčených bisfosfonáty, které utrpěly zlomeninu diafýzy kosti stehenní, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U

3

žen s podezřením na atypickou zlomeninu kosti stehenní je třeba při posuzování jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě vyhodnocení prospěchu a rizika léčby u konkrétní ženy.Ženy je třeba požádat, aby během léčby bisfosfonáty hlásily jakoukoli bolestivost v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny ženy, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit z hlediska možnéneúplné zlomeniny femuru.

Poškození ledvinŽeny se souběžnými onemocněními nebo ženy užívající léčivé přípravky s potenciálem nežádoucích účinků pro ledviny je třeba během léčby pravidelně vyšetřovat v souladu se zásadami správných lékařských postupů. Pro nedostatek klinických zkušeností se kyselina ibandronová v injekční formě nedoporučuje podávat u žen s hodnotami clearance kreatininu nad 200 μmol/l (2,3 mg/dl) nebo s clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz body 4.2. a 5.2).

Osteonekróza čelistiU žen s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, který byl zpravidla spojovaný s extrakcí zubu popřípadě s lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnohé z těchto žen byly také léčeny chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u žen s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před zahájením léčby bisfosfonáty má být u žen se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokud je to u těchto žen možné, nemají se v průběhu léčby provádět žádné invazní stomatologické zásahy. U žen, u nichž dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by se mohl stav kvůli stomatologické operaci zhoršit. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každé ženy ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru mezi přínosemléčby a jejím rizikem má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že u potkanů tato kyselina ani neindukuje jaterní systém cytochromu P450. Navíc vazba na plazmatické proteiny činí přibližně 85 % - 87 % (prokázáno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové). Potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je tudíž nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci. Sekretorická cesta pravděpodobně nezahrnuje známé acidické nebo bazické transportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek.

Farmakokinetické interakční studie u postmenopauzálních žen neprokázaly žádné interakce s tamoxifenem nebo hormonální substituční terapií (estrogeny).

Žádné interakce nebyly zjištěny při současném podávání s melfalanem/prednisolonem u žens mnohočetným myelomem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíNeexistují dostatečné údaje o používání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz body 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml se během těhotenství nemá podávat.

4

KojeníNení známo, zda kyselina ibandronová přechází do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce. Přípravek Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml se během kojení nemá podávat.

FertilitaÚdaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u žen nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie posuzující účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje se neprováděly.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost perorální léčby podáním kyseliny ibandronové 2,5 mg při aplikaci jednou denně byla posuzována u 1251 žen léčených ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích, přičemžpřevážná většina žen pocházela z klíčové tříleté studie zlomenin (MF4411). Celkový bezpečnostní profil kyseliny ibandronové 2,5 mg při podávání jednou denně byl ve všech těchto studiích obdobný jako u placeba.

V klíčové dvouleté klinické studii (BM 16550), která se prováděla u postmenopauzálních žen s osteoporózou, bylo zjištěno, že celková bezpečnost kyseliny ibandronové při podávání v intervalu jedenkrát za tři měsíce a perorální podání kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně byla podobná. Celkový podíl žen, u nichž došlo k výskytu nežádoucích účinků během používání kyseliny ibandronové v injekční formě podávané každé 3 měsíce, činil 26,0 % po jednom roce respektive 28,6% po dvou letech. Většina nežádoucích účinků byla mírného až středního stupně intenzity a ve většině případů nebylo třeba léčbu kvůli nim ukončovat.

Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byly nežádoucí účinky

podobné chřipce.

Nežádoucí účinky, které vyšetřující lékaři považovali za kauzální ve vztahu ke kyselině ibandronové, jsou shrnuty níže podle tříd orgánových systémů.

Frekvence výskytu je definována jako častá (≥1/100 až <1/10), méně častá (≥1/1 000 až <1/100) avzácná (≥1/10 000 až <1/1 000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených kyselinou ibandronovou v 3měsíčních intervalech ve fázi III studií BM16550 a MF 4411 a po uvedení přípravku na trh

Třída

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

orgánových

systémů

Poruchy

Reakce z

imunitního

přecitlivělosti

systémuPoruchy

Bolest hlavy

nervovéhosystému

5

Poruchy oka

Zánět oka*†

Cévní poruchy

Flebitida/trombo-

flebitida

Gastrointestinálníporuchy

astritida, dyspepsie,

průjem, bolesti břicha,

nauzea, zácpa

Poruchy kůže a

Vyrážka

Angioedém, otok

podkoží

obličeje,

kopřivka

Poruchy a pojivové tkáně

Artralgie, myalgie,

Bolest kostí

Atypické

Osteonekróza

muskuloskeletální

subtrochanterické

čelisti*†

bolest, bolesti zad

a diafyzární

zlomeniny

femuru†

(skupinový

nežádoucí účinek

bisfosfonátů)

Celkové poruchy a

Onemocnění

Reakce v místě

vpichu, astenie

reakce v místě

aplikace

podobné chřipce*

* Viz další informace níže† NÚ zjištěny ze sledování po zavedení přípravku na trh

Onemocnění podobné chřipceU žen léčených intravenózním podáním 3 mg injekce ibandronové kyseliny v tří-měsíčních intervalech byly hlášeny přechodně trvající příznaky chřipkového onemocnění vyskytujícího se obvykle ve spojitosti s podáním první dávky. Hlášené příznaky nebo symptomy chřipkového typu v akutní fázi zahrnovaly bolestivost svalů, bolestivost kloubů, horečku, třesavku, únavu, nevolnost, ztrátu chuti k jídlu či bolestivost kostí. Celkově se jednalo o krátkodobé příznaky mírné až střední intenzity, které odeznívaly v průběhu pokračující léčby, aniž by vyžadovaly uplatnění dalších opatření.

Osteonekróza čelistiOsteonekróza čelisti byla hlášena u žen léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se sice týkalažen s onkologickým onemocněním, podobné případy však byly také hlášeny u žen léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojována s extrakcí zubu popřípadě s lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět okaPři podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritidaa skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud nedošlo k vysazení kyseliny ibandronové.

4.9

Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování Kyselinou ibandronovou.Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny léčiv může intravenózní předávkování vyvolat hypokalcemii, hypofosfátémii a hypomagnezémii. Klinicky odpovídajícího snížení sérových

6

hladin vápníku, fosforu a hořčíku je nutno dosáhnout intravenózním podáním kalcium- glukonátu, hydrogenfosforečnanu draselného, fosforečnanu sodného ,respektive síranu hořečnatého.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06

Mechanismus účinkuKyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny bisfosfonátů obsahujících dusík a působících selektivně na kostní tkáň a specificky inhibujících aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové vede k postupnému přibývání kostní hmoty a ke snížení výskytu zlomenin potlačením zvýšeného kostního obratu, což vede u žen po menopauze k návratu do premenopauzálních hodnot.

Farmakodynamické účinkyFarmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové úbytku kostní hmoty experimentálně navozenému porušením funkce gonád, podáním retinoidů, přítomností nádorů nebo extraktů z nádorů. Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke zvýšení podílu normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů. U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani v dávkách 5 000krát vyšších, než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy.

Dlouhodobé každodenní podávání i podávání po určitých časových intervalech (s prodlouženými intervalybez aplikace přípravku) u potkanů, psů a opic vedlo k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo nebo zvýšilo mechanickou pevnost, a to dokonce v dávkách rozmezí toxicity. U žen, kterým byl přípravek podáván, byla v klinické studii (MF 4411) potvrzena účinnost podávání kyseliny ibandronové proti výskytu zlomenin, a to jak při každodenním podávání kyseliny ibandronové, tak při podávání v delších časových intervalech s obdobím 9-10 týdnů bez podání dávky.

Při studiu na živočišných modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny vypovídající o inhibici kostní resorpce v závislosti na dávce, a to včetně suprese močových biochemických markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N-telopeptidy kolagenu typu I (NTX)).

Nejen každodenní podávání perorálního přípravku či jeho podávání v delších časových intervalech (s 9–10týdenními intervaly bez dávkování ve čtvrtletí), ale i intravenózní dávky kyseliny ibandronové podávané ženám v období postmenopauzy vedly k biochemickým změnám svědčícím o inhibici kostní resorpce.

Intravenózní injekční podání kyseliny ibandronové snižovalo hladiny sérového C-telopeptidu alfa řetězce kolagenu typu I (CTX) do 3 - 7 dní po zahájení léčby a během 3 měsíců pak snižovala hladiny osteokalcinu.

Po vysazení léčby dochází opět k návratu na patologické hodnoty zvýšené kostní resorpce zaznamenané v důsledku postmenopauzální osteoporózy před léčbou.

7

Histologický rozbor biopsie kostí po dvou a třech letech léčby postmenopauzálních žen dávkami perorální kyseliny ibandronové 2,5 mg denně a intravenózními dávkami až 1 mg podávanými v tříměsíčních intervalech prokázal normální kvalitu kosti a nesvědčil o žádném poruch mineralizace. Předpokládaný pokles kostního obratu, normální kvalita kosti a absence poruch mineralizace byly také prokázány po dvou letech léčby injekčním podáváním 3 mg i kyseliny ibandronové.

Klinická účinnostZ důvodu identifikace žen se zvýšeným rizikem výskytu zlomenin v důsledku osteoporózy se má uvažovat o posouzení nezávislých rizikových faktorů, jako je například nízká hodnota BMD, věk, přítomnost již prodělaných zlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý úbytek kostní hmoty a nízký index tělesné hmotnosti.

Kyselina ibandronová 3 mg v injekční formě podávaná i každé tři měsíce

Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD)Ve dvouleté randomizované dvojitě zaslepené multicentrické klinické studii (BM 16550) prováděné u 1386 postmenopauzálních žen s osteoporózou ve věku od 55 do 80 let (vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že intravenózní podávání 3 mg kyseliny ibandronové v tříměsíčních intervalech je přinejmenším stejně účinné, jako je perorální podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně. Tato účinnost byla prokázána jak analýzou primární účinnosti po jednom roce, tak v konfirmační analýze výsledných ukazatelů po dvou letech léčby (Tabulka 2).Analýza primární účinnosti ze studie BM16550 po jednom roce a konfirmační analýza po dvou letech léčby potvrdily rovnocennost dávkovacího režimu 3 mg formou injekčního podání každé 3 měsíce s dávkovacím režimem perorálního podávání 2,5 mg denně z hlediska průměrného zvýšení hodnoty BMD v oblasti bederní páteře, v celkovém proximálním femuru, krčku femuru i trochanteru (Tabulka2).

Tabulka 2: Průměrná relativní změna BMD ve srovnání se vstupní hodnotou u bederní páteře, celého

proximálního femuru, krčku femuru a trochanteru po jednom roce (analýza primární účinnosti) a po dvou letech léčby (u populace "per protokol") ve studii BM 16550.

Údaje ze studie BM 16550 po

Údaje ze studie BM 16550 po

jednom roce

dvou letech

Medián relativní hodnoty

Kyselina

Injekce každé 3 Kyselina

Kyselina

změny BMD ve srovnání

ibandronová

měsíce

ibandronová

ibandronová

se vstupní hodnotou %

2,5 mg jednou

2,5 mg jednou

injekce 3 mg

[95% CI]

denně

(N=365)

denně

každé 3 měsíce

(N=377)

(N=334)

(N=334)

BMD bederní páteře L2-

3,8 [3,4; 4,2]

4,8 [4,5; 5,2]

4,8 [4,3; 5,4]

6,3 [5,7; 6,8]

L4BMD v

celkovém

proximálním femuru

1,8 [1,5; 2,1]

2,4 [2,0; 2,7]

2,2 [1,8; 2,6]

3,1 [2,6; 3,6]

BMD v krčku femuru

1,6 [1,2; 2,0]

2,3 [1,9; 2,7]

2,2 [1,8; 2,7]

2,8 [2,3; 3,3]

BMD v trochanteru

3,0 [2,6; 3,4]

3,8 [3,2; 4,4]

3,5 [3,0; 4,0]

4,9 [4,1; 5,7]

Kromě toho bylo v prospektivně plánovaných analýzách potvrzeno, že na zvýšení BMD bederní páteře má 3-mg injekce kyseliny ibandronové podávaná každé tři měsíce lepší účinek než perorální kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně, při p<0,001 po jednom roce léčby i p<0,001 po dvou letech léčby.

Pokud jde o BMD bederní oblasti páteře, hodnota BMD se zvýšila nebo udržela po jednom roce léčby u 92,1 % pacientek ošetřovaných 3 mg injekcí každé tři měsíce, tzn., že takové procento pacientek na léčbu reagovalo, ve srovnání s 84,9 % pacientek léčených perorálně 2,5 mg denně (p=0,002). Po dvou

8

letech léčby se pak hodnota BMD bederní oblasti páteře zvýšila nebo zachovala u 92,8 % pacientekošetřovaných 3 mg injekcí respektive u 84,7 % pacientek dostávajících 2,5 mg perorálně (p=0,001).

Pokud jde o BMD celého proximálního femuru, reagovalo na léčbu po jednom roce 82,3 % pacientek ošetřovaných injekcemi 3 mg každé 3 měsíce respektive 75,1 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg perorálně jednou denně (p = 0,02). Po dvou letech léčby došlo ke zvýšení nebo zachování hodnoty BMD celého proximálního femuru u 85,6 % pacientek léčených injekcemi 3 mg respektive u 77,0 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg perorálně (p = 0,004).

Podíl pacientek, u nichž došlo ke zvýšení nebo zachování hodnoty BMD v jednom roce jak u bederní páteře, tak v

celkovém proximálním femuru, činil 76,2 % při injekčním podávání 3 mg každé tři

měsíce, respektive 67,2 % při perorálním podávání 2,5 mg denně (p=0,007). Ve dvou letech to bylo 80,1 %, respektive 68,8 % pacientek splňujících toto kritérium při podávání 3 mg v intervalech tří měsíců a při perorálním podávání 2,5 mg denně (p=0,001).

Biochemické markery kostní obnovyKlinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo zjištěno ve všech měřených časových bodech studie. Ve 12 měsících byly střední relativní změny oproti výchozím hodnotám –58,6 % pro režim intravenózních injekcí 3 mg každé tři měsíce a –62,6 % pro režim perorálního podání 2,5 mg denně. Kromě toho bylo zjištěno, že na injekční léčbu 3 mg každé tři měsíce reagovalo 64,8 % pacientek(definováno jako ≥50 % pokles ve srovnání s výchozími hodnotami) oproti 64,9 % pacientek dostávajících perorálně každý den 2,5 mg. Snížení sérového CTX se udržovalo po dobu dvou let, přičemž v obou léčebných skupinách na danou terapii reagovala dle výsledků více než polovina pacientek. Na základě výsledků studie BM 16550 lze očekávat, že intravenózní injekce 3 mg kyseliny ibandronové podávaná v tříměsíčních intervalech bude přinejmenším stejně účinná v prevenci zlomenin, jako při perorálním podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně.

Kyselina ibandronová ve formě 2,5 mg tablet podávaných jednou denněV úvodní tříleté randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii sledující výskyt zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence nových radiograficky prokázaných morfometrických a klinických zlomenin obratlů (Tabulka 3). V této studii byla posuzována perorální forma kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně a 20 mg periodicky v rámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová se užívala 60 minut před prvním denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve věku od 55 do 80 let, a to alespoň 5 let po menopauze, s BMD bederní páteře v rozmezí od -2 do -5 SD pod průměr premenopauzálních žen (T-skóre), a to alespoň v jednom obratli [L1 – L4] a s jednou až čtyřmi předchozími zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 IU vitaminu D denně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie se výskyt nových radiograficky potvrzených zlomenin obratlů snížil o 62 % (p=0,0001). Po 2 letech bylo zjištěno snížení relativního rizika o 61 % (p=0,0006). Po jednom roce léčby nebyl zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl (p=0,056). Účinek na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase.

Incidence klinických zlomenin obratlů se signifikantně snížila o 49 % (p=0,011) také po třech letech. Výrazný účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném snížení ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky tříleté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95% CI)

Placebo

Kyselina ibandronová 2,5 mg

(N=974)

jednou denně

(N=977)

9

Snížení relativního rizika

62 % (40,9; 75,1)

nové morfometrické vertebrálnífrakturyIncidence nových morfometrických

9,56 % (7,5; 11,7)

4,68 % (3,2; 6,2)

vertebrálních frakturSnížení relativního rizika klinických

49 % (14,03; 69,49)

vertebrálních frakturIncidence klinických vertebrálních

5,33 % (3,73; 6,92)

2,75 % (1,61; 3,89)

frakturBMD – průměrná změna oproti

1,26 % (0,8; 1,7)

6,54 % (6,1; 7,0)

vstupní hodnotě v bederní páteři vetřetím roceBMD – průměrná změna oproti

-0,69 % (-1,0; -0,4)

3,36 % (3,0; 3,7)

vstupní hodnotě v celkovémproximálním femuru ve třetím roce

Terapeutický účinek kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod –2,5 (Tabulka 4). Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4: Výsledky tříleté studie MF 4411 (%, 95% CI) u pacientek se vstupní hodnotou BMD T-

skóre v bederní páteři pod –2,5

Placebo

Kyselina ibandronová 2,5 mg

(N=587)

jednou denně(N=575)

Snížení relativního rizika

59 % (34,5; 74,3)

nové morfometrické vertebrálnífrakturyIncidence nových morfometrických

12,54 % (9,53; 15,55)

5,36 % (3,31; 7,41)

vertebrálních frakturSnížení relativního rizika klinických

50 % (9,49; 71,91)

vertebrálních frakturIncidence klinických vertebrálních

6,97 % (4,67; 9,27)

3,57 % (1,89; 5,24)

FrakturBMD – průměrná změna oproti

1,13 % (0,6; 1,7)

7,01 % (6,5; 7,6)

výchozí hodnotě v bederní páteři vetřetím roceBMD – průměrná změna oproti

-0,70 % (-1,1; -0,2)

3,59 % (3,1; 4,1)

výchozí hodnotě v celkovémproximálním femuru ve třetím roce

V celé populaci pacientek zařazených do studie MF4411 nebylo zjištěno žádné snížení počtu nevertebrálních zlomenin, při denním podávání kyseliny ibandronové však byla prokázána účinnost u vysoce rizikové subpopulace (s BMD T-skóre < - 3.0 v krčku femuru), kde bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.

Denní podávání tablet v dávce 2,5 mg vedlo k progresivnímu zvyšování BMD jak v oblasti obratlů, tak na ostatních místech skeletu.

Za tři roky léčby činilo zvýšení BMD bederní páteře ve srovnání s placebem 5,3 %, respektive 6,5 % oproti výchozí hodnotě. V oblasti proximální kosti stehenní byla zaznamenána zvýšení oproti výchozím hodnotám 2,8 % v krčku femuru, 3,4 % v celkovém proximálním femuru 5,5 % v trochanteru.

10

Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo při užívání 2,5 mg kyseliny ibandronové denně dosaženo během 3 - 6 měsíců.

Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50 % byl zaznamenán již jeden měsíc po zahájení léčby pomocí kyseliny ibandronové 2,5 mg.

Pediatrická populace

Podávání kyseliny ibandronové se u pediatrické populace neověřovalo, takže pro tuto skupinu pacientek nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti nebo bezpečnosti.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Různé studie prováděné u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k jejím aktuálním plazmatickým koncentracím. Po intravenózním podání 0,5 mg až 6 mg se plazmatické koncentrace kyseliny ibandronové zvyšují úměrně podané dávce.

AbsorpceÚdaje jsou irelevantní.

DistribucePo počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do moči. Konečný distribuční objem u člověka je minimálně 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti, se odhaduje na 40-50 % cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně 85 % - 87 % (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové), takže potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

BiotransformaceO metabolismu kyseliny ibandronové u zvířat ani lidí není k dispozici žádný důkaz.

EliminaceAbsorbovaný podíl kyseliny ibandronové je z cirkulace eliminován vstřebáním v kosti (absorpce v kosti se u postmenopauzálních žen odhaduje na 40-50 %) a zbývající podíl se odvádí v nezměněném stavu ledvinami. Rozpětí pozorovaných poločasů je široké a terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10-72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně mnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se však rychle snižují a dosahují 10 % vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním respektive perorálním podání.Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká a průměrné hodnoty se pohybují v rozpětí 84-160 ml/min. Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50-60 % celkové clearance a je v relaci s clearance kreatininu. Rozdíl mezi zjevnou celkovou a renálníclearance odráží vychytávání přípravku kostí.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

PohlavíFarmakokinetika kyseliny ibandronové je u mužů i žen obdobná.

Rasa

11

Neexistují žádné důkazy klinicky významných rozdílů v chování kyseliny ibandronové u příslušníků jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientek afroamerického původu jsou k dispozici pouze omezené informace.

Pacienkyi se zhoršenou funkcí ledvinRenální clearance kyseliny ibandronové u pacientek s různým stupněm ledvinové insuficience je přímo úměrná clearance kreatininu (CLcr).

U pacientek s mírnou nebo středně závažnou ledvinovou insuficiencí (CLcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávky.

Pacientky s těžkou ledvinovou insuficiencí (CLcr nižší než 30 ml/min), které denně dostávaly 10 mg kyseliny ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, vykazovaly 2-3krát vyšší plazmatické koncentrace než osoby s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po intravenózním podání dávky 0,5 mg kyseliny ibandronové se u osob s těžkou ledvinovouinsuficiencí snížila celková, renální a nerenální clearance o 67 %, 77 %, resp. 50 %, nebyl však zjištěnpokles snášenlivosti spojený se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti se kyselina ibandronová u pacientů s těžkou ledvinovou insuficiencí nedoporučuje (viz body 4.2 a 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové se u pacientek v konečné fázi onemocnění ledvin ověřovala pouze na malém počtu osob léčených hemodialýzou, proto se o ní moc neví u pacientek, které se hemodialýzou neléčily. Vzhledem k omezeným informacím se tedy kyselina ibandronová nemá užívat úplně u všech pacientek v terminálním stádiu ledvinového onemocnění.

Pacienkyi se zhoršenou funkcí jaterNeexistují žádné údaje o farmakokinetice kyseliny ibandronové při podávání u pacientek s jaterní insuficiencí. Játra nehrají v clearance kyseliny ibandronové nikterak významnou roli, kyselina není metabolizována, je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientek s jaterní insuficiencí není tedy nutná žádná úprava jejího dávkování.

Starší populaceV multivariační analýze nebyl věk prokázán jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s věkem (viz bod Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin).

Pediatrická populaceNeexistují žádné údaje o používání kyseliny ibandronové u této věkové skupiny.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu pro klinické použití.

Mutagenita/kancerogenita:Nebyly zjištěny žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie genotoxicity nevykázaly žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:Specifická sledování dávkovacího režimu s tříměsíčními intervaly se neprováděla. Ve studiích režimu každodenního intravenózního podávání nebyl prokázán žádný přímý toxický ani teratogenní účinek kyseliny ibandronové na plod potkanů a králíků. V reprodukčních studiích perorálního podávání potkanům se účinky na plodnost projevovaly zvýšenými preimplantačními ztrátami při podávání dávek 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních sledováních u potkanů ošetřovaných intravenózně snižovala kyselina ibandronová počet spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu samců při 1 mg/kg/den a samic při 1,2 mg/kg/den. U potomstva potkanů F1 se snižoval přírůstek

12

tělesné hmotnosti. Další nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity se u potkanů nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Zahrnují snížený počet implantačních míst, porušení přirozeného způsobu porodu (dystocie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodnýHydroxid sodný (E524) (pro úpravu pH)Kyselina octová 98% (E260)Trihydrát octanu sodnéhoVoda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky než těmi, které jsou uvedeny v bodu 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněné injekční stříkačky (3 ml) z bezbarvého skla typu I obsahující 3 ml injekčního roztoku

Balení po 1 předem naplněné injekční stříkačce a 1 injekční jehle.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Pokud se přípravek podává zavedením již do existující infuze, musí být infuzním roztokem výhradně buď izotonický fyziologický roztok nebo roztok glukózy 50 mg/ml (5%). Tato skutečnost se týká také roztoků používaných k proplachování součástí příslušné aparatury.

Veškerý nespotřebovaný injekční roztok, injekční stříkačka a injekční jehla se musí zlikvidovat v souladu s požadavky místně platných právních předpisů a nařízení. Znečištění životního prostředí farmaceutickými přípravky musí být minimalizováno.

Při použití a likvidaci injekčních stříkaček a jiných ostrých zdravotnických předmětů je nutno striktně dodržovat následující zásady:

Injekční jehly a injekční stříkačky se nesmí nikdy používat opakovaně.

Všechny použité injekční jehly a injekční stříkačky se musí odhodit do kontejneru na ostré předměty (kontejner určený k odkládání ostrých předmětů).

Tento kontejner musí být uložen mimo dosah dětí.

Kontejner na odhazování ostrých předmětů se nesmí vyhazovat do domácího odpadu.

Naplněný kontejner se musí zlikvidovat v souladu s požadavky místních předpisů a nařízení nebo dle návodu poskytovatele zdravotnické péče.

13

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SAul. Pelplińska19, 83-200 Starogard Gdański, Polsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/136/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.6.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

20.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačceAcidum ibandronicum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka přípravku Ibandronic acid Polpharma 3mg/3 ml obsahuje acidum ibandronicum 3 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus 3,375 mg)1 ml injekčního roztoku obsahuje acidum ibandronicum 1 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodnýHydroxid sodný (E524) (pro úpravu pH)Kyselina octová 98% (E260)Trihydrát octanu sodnéhoVoda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

injekční roztok v přeplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka a 1 injekční jehla

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

{logo} POLPHARMAZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SAul. Pelplińska19, 83-200 Starogard Gdański, Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/136/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE VÝROBCE

Č. šarže:

14. OBECNÁ KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY NA BLISTRECH NEBO MALÝCH OBALOVÝCH JEDNOTKÁCH

Předplněná injekční stříkačka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Polpharma 3 mg/3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Acidum ibandronicum

Pouze k intravenóznímu podání.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

OBSAH UVEDENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO JEDNOTKOU

1 mg/ml

6.

DALŠÍ INFORMACE

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.