Ibandronic Acid Polpharma 150 Mg Potahované Tablety

Kód 0192920 ( )
Registrační číslo 87/ 465/11-C
Název IBANDRONIC ACID POLPHARMA 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zaklady Farmaceutyczne Polpharma SA, Starogard Gdaňski, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0192920 POR TBL FLM 1X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0192921 POR TBL FLM 1X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0192927 POR TBL FLM 10X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0192926 POR TBL FLM 10X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0192928 POR TBL FLM 14X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0192929 POR TBL FLM 14X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0192923 POR TBL FLM 3X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0192922 POR TBL FLM 3X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0192924 POR TBL FLM 7X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0192925 POR TBL FLM 7X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak IBANDRONIC ACID POLPHARMA 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Stránka 1 z 6

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls113253/2012 a příloha ke sp.zn. sukls197247/2011 a sukls154382/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic acid Polpharma 150 mg potahované tablety

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg užívat 3. Jak se přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg a k čemu se používá

Přípravek Ibandronic acid Polpharma patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje kyselinu ibandronovou. Tablety přípravku Ibandronic acid Polpharma neobsahují hormony. Přípravek Ibandronic acid Polpharma může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní hmoty u většiny žen, které jej užívají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Ibandronic acid Polpharma může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře, ale ne u krčku stehenní kosti.

Přípravek Ibandronic acid Polpharma Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kosti v dobrém stavu. Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy. Dalšími faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:

- nedostatečný přísun vápníku a vitamínu D v potravě - kouření nebo nadměrné pití alkoholu - nedostatek chůze nebo jiné fyzické aktivity zatěžující kostru - přítomnost osteoporózy v rodině

Stránka 2 z 6

Mnoho osob s osteoporózou netrpí žádnými příznaky. Pokud nemáte žádné příznaky, nemusíte o svém onemocnění vůbec vědět. Při osteoporóze je však u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku zlomeniny, když upadnete nebo si jinak ublížíte. Zlomenina prodělaná po 50. roce věku může být známkou osteoporózy. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda. Přípravek Ibandronic acid Polpharma zabraňuje úbytku kostní hmoty při osteoporóze a pomáhá kostní hmotu obnovovat. Proto Ibandronic acid Polpharma snižuje riziko vzniku zlomeniny. Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to příjem vyvážené stravy bohaté na vápník a vitamín D; pravidelnou chůzi nebo jiné cvičení zatěžující skelet; nekouřit, nepít nadměrné množství alkoholu. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic acid Polpharma 150

mg užívat

Neužívejte přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg:

- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoliv další

složku přípravku Ibandronic acid Polpharma 150 mg.

- jestliže máte určité problémy s jícnem, jako je jeho zúžení nebo potíže s polykáním. - jestliže nevydržíte stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu alespoň jedné hodiny

najednou (60 minut).

- jestliže máte nebo jste měl(a) sníženou hladinu vápníku v krvi. Tuto skutečnost, prosím,

konzultujte se svým lékařem.

Upozornění a opatření Některé osoby musí být při užívání přípravku Ibandronic acid Polpharma obzvlášť opatrné. Poraďte se se svým lékařem:

- jestliže Vám byla prokázána porucha metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitamínu D) - jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin - jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením - podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok,

oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) kyselinou ibandronovou.

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy na jícnu, často s příznaky jako jsou závažná bolest na hrudi, výrazná bolest při polykání jídla a/nebo tekutin, těžká nevolnost (nauzea) nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití kyseliny ibandronové nevypijete plnou sklenici vody a/nebo pokud si lehnete. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibandronic acid Polpharma užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Děti a dospívající Přípravek Ibandronic acid Polpharma nesmí být použit u dětí a dospívajících. Další léčivé přípravky a přípravek Ibandronic acid Polpharma Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, což jsou zejména:

doplňkové potravinové přípravky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník, protože

pravděpodobně mohou ovlivnit účinky přípravku Ibandronic acid Polpharma

kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky

(NSAIDs) (zahrnují ibuprofen, sodnou sůl diklofenaku a naproxen). Mohou dráždit žaludeční a střevní sliznici. Podobný účinek mohou mít bisfosfonáty (jako Ibandronic acid Polpharma).

Stránka 3 z 6

Buďte tedy obzvlášť opatrní, pokud užíváte přípravek Ibandronic acid Polpharma a vezmete si analgetika nebo protizánětlivé přípravky.

Po užití Vaší měsíční tablety přípravku Ibandronic acid Polpharma počkejte 1 hodinu než si vezmete jakékoli další léky, včetně tablet zlepšujících trávení, přípravků s vápníkem nebo vitaminů. Přípravek Ibandronic acid Polpharma s jídlem a pitím Neužívejte přípravek Ibandronic acid Polpharma s jídlem. Pokud si vezmete přípravek Ibandronic acid Polpharma spolu s jídlem, je méně účinný. Můžete pít pouze čistou vodu, ale ne jiné nápoje (viz bod 3. Jak se přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg užívá) Těhotenství a kojení Neužívejte přípravek Ibandronic acid Polpharma jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud kojíte, budete zřejmě muset s kojením přestat, abyste mohla začít užívat přípravek Ibandronic acid Polpharma. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení vozidel a obsluha strojů Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Je velmi málo pravděpodobné, že by přípravek Ibandronic acid Polpharma ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg obsahuje laktózu Tablety přípravku Ibandronic acid Polpharma obsahují mléčný cukr laktózu. Pokud od lékaře víte, že se u Vás projevuje nesnášenlivost některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat. 3.

Jak se přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Ibandronic acid Polpharma přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka kyseliny ibandronové je jedna tableta měsíčně.

Užívání Vaší měsíční tablety Je důležité pečlivě dodržovat následující instrukce. Jejich smyslem je umožnit tabletě s kyselinou ibandronovou dostat se co nejrychleji do žaludku, a tím snížit pravděpodobnost podráždění jícnu.

- Jednu tabletu přípravku Ibandronic acid Polpharma 150 mg užijte jedenkrát za měsíc. - V každém měsíci si určete konkrétní den, který si snadno zapamatujete. Může to být stejné datum

(např. vždy první den měsíce) nebo stejný den (např. první neděle v měsíci) a v tento den užijte tabletu kyseliny ibandronové. Zvolte den, který nejlépe vyhovuje Vašemu běžnému režimu. Vašemu běžnému režimu.

- Tabletu kyseliny ibandronové užijte po předchozím lačnění, které trvalo alespoň 6 hodin,

během kterých jste nic nejedl(a) ani nepil(a), s výjimkou čisté vody.

- Užijte Vaši tabletu přípravku Ibandronic acid Polpharma

- hned jak ráno vstanete z postele a - předtím, než cokoli sníte nebo vypijete (na prázdný žaludek)

- Zapijte tabletu plnou sklenicí čisté vody (alespoň 180 ml). K zapití neužívejte minerální vodu,

ovocný džus nebo jakýkoli jiný nápoj.

- Tabletu polkněte celou – nežvýkejte ji, nekousejte ani nenechávejte rozpustit v ústech.

- Následující hodinu (60 minut) po užití tablety

Stránka 4 z 6

- neuléhejte; pokud nezůstanete ve vzpřímené poloze (vestoje nebo vsedě), část přípravku

může proniknout zpět do Vašeho jícnu.

- nic nejezte

- nic nepijte (kromě čisté vody v případě potřeby) - neužívejte žádné jiné léky

- Poté co jste hodinu počkal(a), můžete si dát Vaše první denní jídlo a nápoj. Jakmile jste po jídle

můžete klidně znovu ulehnout a vzít si jakékoli další léky, které potřebujete.

Neužívejte tabletu před spaním nebo předtím, než ráno vstanete. Pokračování v užívání přípravku Ibandronic acid Polpharma 150 mg Je důležité užívat přípravek Ibandronic acid Polpharma každý měsíc tak dlouho, jak Vám ji Váš lékař bude předepisovat. Přípravek Ibandronic acid Polpharma může léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou ji stále užíváte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibandronic acid Polpharma, než jste měl(a) Pokud jste omylem užila více než jednu tabletu, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Nesnažte se vyvolat zvracení a neuléhejte – Ibandronic acid Polpharma by mohl podráždit Váš jícen.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg Jestliže jste ve zvolený den ráno zapomněl(a) svoji tabletu užít, neberte si tabletu později během dne. Najděte si v kalendáři den, kdy si vezmete další dávku: Pokud Vám do další dávky zbývá jen 1 až 7 dní … Vyčkejte do další dávky a tu užijte, jak jste zvyklý(á); pak pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

Pokud Vám do další dávky zbývá více než 7 dní … Měl(a) byste užít tabletu následující den ráno poté, co jste si vzpomněla, poté pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

Nikdy neužívejte dvě tablety přípravku Ibandronic acid Polpharma během jednoho týdne.

Jestliže máte jakékoli dotazy týkající se tohoto přípravku, prosím, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Stránka 5 z 6

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibandronic acid Polpharma nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít

alergickou reakci na tento lék.

prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo

zvracení

příznaky podobné chřipce (pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá

více než několik dní)

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinky Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

bolest hlavy pálení žáhy, bolest žaludku (jako jsou „gastroenteritida“ nebo „gastritida“), porucha trávení,

nevolnost, průjem nebo zácpa

vyrážka bolest nebo ztuhlost svalů, kloubů nebo zad příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře,

únavy, bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů)

únava.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)

bolest kostí pocit slabosti závratě plynatost.

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000)

reakce přecitlivělosti; otoky obličeje, rtů a úst (viz alergie) svědění bolest nebo zánět oka vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, boku nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000)

• postižení zasažené kosti v ústech nazývané „osteonekróza čelisti”.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Stránka 6 z 6

5.

Jak přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na blistru a krabičce za „Použitelné do“. První čísla označují měsíc a poslední čtyři čísla označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

Velikost balení a další informace

Co přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg obsahuje Léčivou látkou je kyselina ibandronová 150 mg. Pomocné látky jsou monohydrát laktózy, krospovidon (E1202), mikrokrystalická celulóza (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), natrium-stearyl-fumarát (jádro tablety); polyvinylalkohol, makrogol /PEG 3350), mastek (E553b) a dioxid titaničitý (E171) (potah tablety). Jak přípravek Ibandronic acid Polpharma 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení Tablety kyseliny ibandronové jsou bílé až téměř bílé, oválné (délka 14 mm), bikonvexní potahované tablety označené „I9BE“ na jedné straně a „150“ na druhé straně. Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 1, 3, 7, 10 nebo 14 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polsko Výrobci: Synthon BV Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nizozemsko Synthon Hispania S.L. Castello 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španělsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod těmito názvy: Česká republika

Ibandronic acid Polpharma 150 mg, potahované tablety

Nizozemsko

Ibandroninezuur Polpharma 150 mg, tabletten

Polsko

Ibandronic acid Polpharma

Rumunsko

Acid ibandronic Polpharma 150 mg comprimate filmate

Slovenská republika Ibandronic acid Polpharma 150 mg tablet Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 15

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls113253/2012 a příloha ke sp.zn. sukls197247/2011 a sukls154382/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Polpharma 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 150 mg (jako natrii ibandronas monohydricus). Pomocné látky: Obsahuje 163 mg monohydrátu laktózy. Pro úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Popis přípravku: bílé až téměř bílé oválné (délka 14 mm), bikonvexní potahované tablety označené "I9BE " na jedné straně a "150" na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1). Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena. 4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování: Doporučená dávka je jedna 150 mg potahovaná tableta jednou měsíčně. Tableta má být užita každý měsíc ve stejný kalendářní den. Přípravek Ibandronic acid Polpharma má být užíván po celonočním lačnění (alespoň 6 hodin) a 1 hodinu před prvním denním jídlem nebo nápojem (jiným než voda) (viz bod 4.5) nebo jakýmkoli dalším léčivým přípravkem nebo doplňkem (včetně vápníku).

Stránka 2 z 15

Pokud dojde k vynechání dávky, musí být pacient poučen tak, aby poté, co si na dávku vzpomene, užil další den ráno jednu tabletu přípravku Ibandronic acid Polpharma 150 mg, jestliže plánovaný čas užití následující dávky nenastane dříve než za 7 dní. Nadále se má pacient opět vrátit k plánovanému užívání jedné dávky měsíčně v původně vybraný den. V případě, že by k užití následující dávky mělo dojít dříve než za 7 dní od užití opomenuté dávky, pacient vyčká do dne užití nové dávky a pak pokračuje v užívání jedné tablety měsíčně podle původního plánu. Pacienti nemají užít dvě tablety v průběhu jednoho týdne. Pacienti mají dostávat doplňky vápníku a/nebo vitamínu D v případě, že jejich příjem potravou není dostatečný (viz body 4.4 a 4.5). Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika kyseliny ibandronové u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později. Zvláštní skupiny pacientů Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, kdy clearance kreatininu je 30 ml/min nebo více, není nutné upravovat dávku. Podávání přípravku Ibandronic acid Polpharma se pro nedostatečné klinické zkušenosti nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 4.4 a bod 5.2). Pacienti se zhoršenou funkcí jater Úprava dávky není nutná (viz bod 5.2). Starší populace Žádná úprava dávky není nutná (viz bod 5.2). Pediatrická populace Přípravek Ibandronic acid Polpharma nemá u dětí příslušné užití, proto nebyl přípravek Ibandronic acid Polpharma u pediatrické populace studován. Způsob podání: K perorálnímu podání. Tablety je nutno polykat celé a zapít sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), pacient přitom musí zpříma sedět nebo stát. Po dobu 1 hodiny po užití přípravku Ibandronic acid Polpharma pacienti nesmějí ulehnout. Přípravek Ibandronic acid Polpharma lze zapíjet pouze čistou vodou. Zde je nutné upozornit, že některé minerální vody mohou obsahovat vyšší koncentrace vápníku, a proto nesmí být používány. Pacienti nemají tabletu žvýkat nebo nechat rozpustit v ústech, protože tak by mohlo dojít ke vzniku vředů v hltanu a ústech. 4.3

Kontraindikace

- Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku - Hypokalcemie - Abnormality jícnu, které vedou k opožďování jeho vyprazdňování, jako např. striktura nebo

achalázie

- Neschopnost stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu alespoň 60 minut Viz také bod 4.4.

Stránka 3 z 15

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypokalcemie Před zahájením léčby přípravkem Ibandronic acid Polpharma musí být upravena případná hypokalcemie. Stejně účinně se musí léčit i jiné poruchy kostního a minerálního metabolismu. U všech pacientů je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitamínu D. Gastrointestinální poruchy Perorálně podané bisfosfonáty mohou způsobit lokální podráždění sliznice horního GIT. Vzhledem k těmto možným iritačním účinkům a potenciálu pro zhoršení již existujícího onemocnění je třeba při podávání přípravku Ibandronic acid Polpharma pacientům s aktivními problémy horního GIT (např. známý Barrettův jícen, dysfagie, další nemoci jícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy) věnovat zvláštní pozornost. U pacientů užívajících perorálně bisfosfonáty byly zaznamenány nežádoucí účinky, jako např. ezofagitida, jícnové vředy a jícnové eroze, v některých případech závažné a vyžadující hospitalizaci, vzácně s krvácením nebo následované strikturou jícnu nebo perforací. Riziko závažných nežádoucích účinků na jícen se zdá vyšší u pacientů, kteří nepostupují přesně podle dávkovacích instrukcí a/nebo kteří i po rozvinutí příznaků, které poukazují na onemocnění jícnu, pokračují v užívání perorálních bisfosfonátů. Pacienti by měli dávkovacím instrukcím věnovat zvláštní pozornost a měli by být schopni podle nich postupovat (viz bod 4.2). Lékař má aktivně pátrat po všech příznacích, které by mohly ukazovat na možnou reakci jícnu, a pacienti mají být poučeni, aby léčbu přípravkem Ibandronic acid Polpharma přerušili a upozornili lékaře, jakmile se u nich rozvine dysfagie, odynofagie, retrosternální bolest nebo zhoršení příp. objevení pálení žáhy. Ačkoliv nebylo v kontrolovaných klinických studiích pozorováno žádné zvýšené riziko, při perorálním podávání bisfosfonátu byly po uvedení přípravku na trh zaznamenány žaludeční a duodenální vředy, v některých případech závažné a s komplikacemi. Vzhledem k tomu, že podráždění gastrointestinálního traktu mohou kromě bisfosfonátů způsobit také nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDS), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich současném užívání. Osteonekróza čelisti U pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnozí z těchto pacientů byli také léčeni chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně. Před zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientů se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů. Pokud je to u těchto pacientů možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zásahy. Stav pacientů, u nichž dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by se z důvodu stomatologické operace mohl zhoršit. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každého pacienta ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku, má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu. Atypické zlomeniny femuru

Stránka 4 z 15

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta. Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru. Poruchy funkce ledvin Z důvodu omezených klinických zkušeností se kyselina ibandronová nedoporučuje u pacientů s clerance kreatininu nižší než 30 ml/min (viz bod 5.2). Intolerance galaktózy Pacienti trpící vzácnými dědičnými problémy intolerance galaktózy, s hereditárním deficitem laktázy nebo při malabsorpci glukózy-galaktózy by neměli tento přípravek užívat. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Biologická dostupnost perorálně podané kyseliny ibandronové je obecně v přítomnosti potravy snížena. V souladu s nálezy ze studií na zvířatech interferují s absorpcí ibandronátu zvláště výrobky obsahující vápník a jiné polyvalentní kationty (jako jsou hliník, hořčík, železo), včetně mléka. Pacienti mají tedy před užitím přípravku Ibandronic acid Polpharma dodržet celonoční lačnění (alespoň 6 hodin) a nemají přijímat potravu další hodinu po užití přípravku Ibandronic acid Polpharma (viz bod 4.2). Přípravky s vápníkem, antacida a některé perorální léčivé přípravky obsahující polyvalentní kationty (jako jsou hliník, hořčík, železo) pravděpodobně interferují s absorpcí přípravku Ibandronic acid Polpharma. Pacienti by tedy neměli užít jiný perorální léčivý přípravek alespoň 6 hodin před a 1 hodinu po požití přípravku Ibandronic acid Polpharma. Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že u potkanů neindukuje jaterní systém cytochromu P450. Navíc vazba na plazmatické proteiny činí přibližně 85 % - 87 % (prokázáno in vitro při terapeutických koncentracích) a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci. Sekretorická cesta pravděpodobně nezahrnuje známé acidické nebo bazické transportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek. Ve studii (BM 16549) trvající dva roky, která byla prováděna u postmenopauzálních žen s osteoporózou současně užívajících kyselinu acetylsalicylovou nebo NSAIDs, byl výskyt účinků přípravku na horní část gastrointestinálního traktu po jednom i dvou letech užívání obdobný u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg jednou denně, stejně jako při užívání dávky 150 mg jednou měsíčně. Při porovnávání měsíčního a denního dávkovacího režimu u více než 1500 pacientek zahrnutých do studie BM16549 bylo zjištěno, že po jednom roce 14 % z nich užívá blokátory histaminu (H2) nebo

Stránka 5 z 15

inhibitory protonové pumpy a po dvou letech užívá tyto léky 18 % pacientek. V této skupině pacientek byly účinky kyseliny ibandronové na horní část gastrointestinálního traktu při podávání dávky 150 mg jednou měsíčně podobné jako u pacientek léčených kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg jednou denně. U zdravých mužů-dobrovolníků a u postmenopauzálních žen vedlo intravenózní podání ranitidinu ke zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové zhruba o 20 %, pravděpodobně v důsledku snížené kyselosti žaludku. Protože však toto zvýšení je v mezích normální variability biologické dostupnosti kyseliny ibandronové, není při podání přípravku Ibandronic acid Polpharma současně s H2

blokátory nebo jinými léčivými látkami zvyšujícími pH žaludku nutná úprava dávky. Farmakokinetické interakční studie u postmenopauzálních žen neprokázaly žádné interakce s tamoxifenem nebo hormonální substituční terapií (estrogeny). Žádné interakce nebyly pozorovány při současném podávání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem. 4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Neexistují dostatečné údaje o užívání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Přípravek Ibandronic acid Polpharma nemá být podáván během těhotenství. Kojení Není známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce. Přípravek Ibandronic acid Polpharma nemá být podáván během kojení. Fertilita O účincích kyseliny ibandronové u člověka nejsou v tomto ohledu žádné informace. V reprodukčních studiích u potkanů však vedlo perorální podávání kyseliny ibandronové ke snížení plodnosti. Intravenózní podávání kyseliny ibandronové ve studiích u potkanů pak vedlo ke snížení plodnosti při použití vysokých denních dávek (viz odstavec 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost perorální léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg denně byla posuzována u 1251 pacientů léčených ve 4 placebem kontrolovaných klinických studiích, s velkou většinou pacientů pocházejících z klíčové tříleté studie zlomenin (MF4411).Celkový bezpečnostní profil kyseliny ibandronové 2,5 mg denně ve všech těchto studiích byl podobný jako u placeba.

V klinické studii (BM 16549) trvající dva roky, která byla prováděna u postmenopauzálních žen s osteoporózou, bylo zjištěno, že celková bezpečnost při podávání 150 mg kyseliny ibandronové jednou měsíčně a při podávání kyseliny ibandronové 2,5 mg jednou denně je obdobná. Celkový podíl pacientek, u nichž došlo k výskytu nežádoucích účinků během užívání 150 mg kyseliny ibandronové jednou měsíčně, byl 22,7 % po jednom roce a 25,0 % po dvou letech. Většina nežádoucích účinků byla mírného až středního stupně intenzity a ve většině případů nedošlo k ukončení léčby.

Stránka 6 z 15

Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byla artralgie. Nežádoucí účinky, které vyšetřující lékaři považovali za kauzální ve vztahu s kyselinou ibandronovou, jsou shrnuty níže podle třídy orgánových systémů. Frekvence výskytu jsou definovány jako časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100) a vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti. Tabulka 1: Nežádoucí účinky přípravku, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených kyselinou ibandronovou jednou měsíčně nebo kyselinou ibandronovou 2,5 mg denně ve fázi III studií BM16549 a MF4411, nebo jsou známé z postmarketingových zkušeností.

Třídy orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velice vzácné

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní reakce

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

závrať

Poruchy oka

zánět očí*†

Gastrointestinální poruchy*

ezofagitida, gastritida, gastroezofageální reflux, dyspepsie, diarea,

bolesti

břicha, nauzea

ezofagitida včetně tvorby ezofageálních vředů či striktur a dysfagie, zvracení, flatulence

duodenitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

zarudnutí kůže

angioedém, edém obličeje, kopřivka

Stránka 7 z 15

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

artralgie, myalgie, bolest ve svalovém a

kosterním

systému,

svalové

křeče, muskuloskeletální ztuhlost

bolest zad

atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů) †

osteonekróza čelisti*†

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

onemocnění podobné chřipce*

únava

*viz další informace níže †zjištěno z postmarketingové zkušenosti. Gastrointestinální nežádoucí účinky Skupině pacientů s onemocněním postihujícím gastrointestinální trakt v anamnéze včetně pacientů s peptickým vředem bez krvácení nebo hospitalizace v poslední době a včetně pacientů s dyspepsií nebo refluxem, kterým byla aplikována příslušná medikace, byl v rámci klinické studie podáván léčivý přípravek jednou měsíčně. U těchto pacientů nebyl nalezen žádný rozdíl v incidenci nežádoucích účinků postihujících horní část gastrointestinálního traktu při léčebném režimu s dávkami 150 mg jednou měsíčně oproti dávkovacímu režimu s 2,5 mg jednou denně. Onemocnění podobná chřipce Přechodně trvající příznaky chřipkového typu byly hlášeny při podávání kyseliny ibandronové v dávce 150 mg jednou měsíčně, obvykle ve spojitosti s podáním první dávky. Celkově se jednalo o krátkodobé příznaky mírné až střední intenzity, které odezněly během pokračující léčby bez dalších opatření. Hlášené příznaky chřipkového typu v akutní fázi nebo symptomy zahrnovaly bolest svalů, bolest kloubů, horečku, zimnici, únavu, nauzeu, ztrátu chuti k jídlu nebo bolest kostí. Osteonekróza čelisti Osteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojována s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4). Zánět oka Záněty oka jako uveitida, episkleritida a skleritida byly zjištěny u kyseliny ibandronové. V některých případech tyto příznaky neodezněly, dokud se nepozastavila léčba kyselinou ibandronovou. 4.9

Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování kyselinou ibandronovou. Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může perorální předávkování vyvolat nežádoucí reakce v oblasti horní části trávicí soustavy (např. pocit nevolnosti, dyspepsii, ezofagitidu, gastritidu nebo vznik vředu) nebo hypokalcemii. K vyvázání přípravku Ibandronic acid Polpharma má být podáno mléko nebo antacida a má být zahájena symptomatická léčba všech nežádoucích reakcí. Vzhledem k riziku podráždění jícnu nemá být vyvoláváno zvracení a pacient má zůstat ve vzpřímené poloze.

Stránka 8 z 15

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léky pro léčbu onemocnění kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A 06 . Mechanismus účinku Kyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové vede k postupnému přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin potlačením zvýšeného kostního obratu do premenopauzálních hodnot u žen po menopauze. Farmakodynamické účinky Farmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové úbytku kostní hmoty experimentálně navozenému porušením funkce gonád, podáním retinoidů, přítomností nádorů nebo extraktů z nádorů. Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke zvýšení podílu normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty. Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů. U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani v dávkách 5 000krát vyšších než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy. Dlouhodobé každodenní podávání i podávání po určitých časových intervalech (s dlouhotrvajícím obdobím bez aplikace přípravku) u potkanů, psů a opic vedlo k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo nebo zvýšilo mechanickou pevnost, a to dokonce v dávkách toxického rozsahu. U pacientů, kterým byla kyselina ibandronová podávána, byla v klinické studii (MF 4411) potvrzena účinnost podávání kyseliny ibandronové proti výskytu zlomenin, a to jak při každodenním podávání kyseliny ibandronové, tak i při podávání v delších časových intervalech s obdobím 9-10 týdnů bez podání dávky. Při studiu na živočišných modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny vypovídající o dávkově závislé inhibici kostní resorpce, včetně suprese močových biochemických markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N- telopeptidy kolagenu typu I (NTX)). Ve fázi I bioekvivalenční studie zahrnující 72 postmenopauzálních žen, kterým byly perorálně podány celkem 4 dávky 150 mg přípravku každých 28 dní, byla po podání první dávky pozorována inhibice sérového CTX. Tato inhibice nastala dříve než 24 hodin po užití dávky (medián inhibice 28 %), přičemž k maximální inhibici došlo o 6 dní později (medián maximální inhibice 69 %). Po podání třetí a čtvrté dávky byl medián maximální inhibice 6 dní po užití 74 %, a po 28 dnech od podání čtvrté dávky došlo ke snížení mediánu inhibice na 56 %. Bez dalšího podávání léčiva dochází ke ztrátě supresivního účinku na biochemické markery kostní resorpce. Klinická účinnost Užití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízký BMD, věk, přítomnost již prodělaných zlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý úbytek kostní hmoty a nízký body mass index, má být zváženo z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických zlomenin. Ibandronic acid Polpharma 150 mg jednou měsíčně Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD) Ve dvouleté, dvojitě zaslepené multicentrické klinické studii (BM 16549) prováděné u postmenopauzálních žen s osteoporózou (vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání kyseliny ibandronové v dávce 150 mg jednou měsíčně je z hlediska

Stránka 9 z 15

zvýšení BMD přinejmenším stejně účinné, jako podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně. Tato účinnost byla prokázána jak analýzou primární účinnosti po jednom roce, tak v konfirmační analýze výsledných ukazatelů po dvou letech léčby (tabulka 2). Tabulka 2 Průměrné relativní hodnoty změny BMD ve srovnání se vstupní hodnotou u bederní páteře, u celého proximálního femuru, v krčku femuru a v trochanteru po jednom roce (analýza primární účinnosti) a po dvou letech léčby (u populace "per protokol") ve studii BM 16549.

Údaje ze studie BM 16549 po jednom roce

Údaje ze studie BM 16549 po dvou letech

Průměrné relativní hodnoty změny BMD ve srovnání se vstupní hodnotou % [95% CI]

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=318)

Kyselina ibandronová 150 mg jednou měsíčně (N=320)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=294)

Kyselina ibandronová 150 mg jednou měsíčně (N=291)

BMD bederní páteře L2-L4

3,9 [3,4, 4,3]

4,9 [4,4, 5,3]

5,0 [4,4, 5,5]

6,6 [6,0, 7,1]

BMD celého proximálního femuru

2,0 [1,7, 2,3]

3,1 [2,8, 3,4]

2,5 [2,1, 2,9]

4,2 [3,8, 4,5]

BMD v krčku femuru

1,7 [1,3, 2,1]

2,2 [1,9, 2,6]

1,9 [1,4, 2,4]

3,1 [2,7, 3,6]

BMD v trochanteru

3,2 [2,8, 3,7]

4,6 [4,2, 5,1]

4,0 [3,5, 4,5]

6,2 [5,7, 6,7]

Kromě toho bylo v prospektivně plánovaných analýzách potvrzeno, že na zvýšení BMD bederní páteře má kyselina ibandronová 150 mg jednou měsíčně lepší účinek než kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně, p=0,002 po jednom roce léčby a p<0,001 po dvou letech léčby. Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) došlo u 91,3 % (p=0,005) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně ke zvýšení BMD bederní páteře na vstupní nebo vyšší hodnotu (odpověď na léčbu), u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně k odpovědi na léčbu došlo v 84,0 % případů. Po dvou letech léčby odpovídalo na léčbu ve skupině léčené kyselinou ibandronovou 150 mg jednou měsíčně 93,5 % (p=0,004) pacientek a ve skupině léčené kyselinou ibandronovou 2,5 mg jednou denně odpovídalo na léčbu 86,4 % pacientek. Pokud jde o BMD celého proximálního femuru, došlo po jednom roce léčby u 90,0 % (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 76,7 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu. Po dvou letech léčby došlo u 93,4 % (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 78,4 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu. Při použití přísnějšího kritéria, kterým je kombinace BMD bederní páteře a BMD celého proximálního femuru, odpovídalo na léčbu po jednom roce 83,9 % (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a 65,7 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně. Po dvou letech léčby splňovalo tato kriteria 87,1 % (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a 70,5 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně. Biochemické markery kostní obnovy Klinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie, tedy v měsících 3, 6, 12 a 24. Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně 76 % a u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně 67 %. Po dvou

Stránka 10 z 15

letech léčby byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou 68 % ve skupině s dávkou 150 mg jednou měsíčně a 62 % ve skupině s dávkou 2,5 mg jednou denně. Po jednom roce léčby došlo u 83,5 % (p= 0,006) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 73,9 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně k odpovědi na léčbu (definována jako snížení o ≥50 % ve srovnání se vstupní hodnotou). Po dvou letech byla odpověď na léčbu ve skupině léčené 150 mg měsíčně u 78,7 % (p=0,002) pacientek a ve skupině léčené 2,5 mg denně u 65,6 % pacientek. Na základě výsledků studie BM 16549 lze očekávat, že kyselina ibandronová podávaná v dávce 150 mg jednou měsíčně bude přinejmenším stejně účinná v prevenci zlomenin, jako při podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně. Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně V úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskyt zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence nových radiograficky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této studii byla posuzována perorální forma kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně a 20 mg periodicky v rámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po užití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve věku od 55 do 80 let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD bederní páteře v rozmezí od 2 do 5 SD pod průměr premenopauzálních žen (T-skóre), a to alespoň v jednom obratli [L1 – L4] a s jednou až čtyřmi předchozími zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 IU vitaminu D denně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt nových radiograficky potvrzených zlomenin obratlů o 62 % (p=0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno snížení relativního rizika o 61 % (p=0,0006). Po jednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl zaznamenán (p=0,056). Účinek na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase. Incidence klinických zlomenin obratlů byla také signifikantně snížena o 49 % (p=0,011). Výrazný účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném snížení ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001). Tabulka 3: Výsledky 3-leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95 % CI)

Placebo (N=974)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=977)

Snížení relativního rizika Nové morfometrické vertebrální fraktury

62 % (40,9, 75,1)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2,6,2)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

49 % (14,03, 69,49)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

5,33 % (3,73, 6,92)

2,75 % (1,61, 3,89)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3. roce

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

Stránka 11 z 15

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3. roce

-0,69 % (-1,0, -0,4)

3,36 % (3,0, 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5. Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace. Tabulka 4: Výsledky 3-leté studie MF 4411 (%, 95 % CI) u pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5

Placebo (N=587)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=575)

Snížení relativního rizika nové morfometrické vertebrální fraktury

59 % (34,5, 74,3)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

50 % (9,49, 71,91)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

6,97 % (4,67, 9,27)

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3. roce

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3. roce

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)

V celkové populaci pacientů zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu nevertebrálních zlomenin, avšak při denním podávání ibandronátu byla prokázána účinnost u vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3.0 v krčku proximálního femuru), kde bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %. Denní podávání dávky 2,5 mg vedlo k postupnému zvyšování BMD jak v oblasti obratlů, tak na ostatních místech skeletu. Za tři roky léčby bylo zvýšení BMD bederní páteře ve srovnání s placebem 5,3 % a 6,5 % oproti vstupní hodnotě. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám 2,8 % v krčku femuru, 3,4 % v celkovém proximálním femuru a 5,5 % v trochanteru. Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo dosaženo během období 3 - 6 měsíců. Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50 % byl pozorován již jeden měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg. Po vysazení léčby dochází k návratu k patologicky zvýšené osteoresorpci spojené s postmenopauzální osteoporózou. Histologická analýza kostních biopsií odebraných po dvou a třech letech léčby žen po menopauze prokázala normální kvalitu kosti a neprokázala žádné známky porušené mineralizace. Pediatrická populace Kyselina ibandronová nebyla testována u pediatrické populace, proto u této skupiny pacientů nejsou k dispozici žádné údaje o její bezpečnosti a účinnosti.

Stránka 12 z 15

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Různé studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k jejím aktuálním plazmatickým koncentracím. Absorpce Absorpce kyseliny ibandronové v horní části gastrointestinálního traktu je po perorálním podání rychlá a plazmatické koncentrace se zvyšují v závislosti na dávce až do perorální dávky 50 mg, přičemž při dávkách nad 50 mg byl vzestup vyšší, než by odpovídalo zvýšení dávky. Maximální pozorované plazmatické koncentrace byly dosaženy během 0,5 až 2 hodin (průměrně za 1 hodinu) ve stavu nalačno a absolutní biologická dostupnost byla okolo 0,6 %. Stupeň absorpce je porušen, je-li přípravek podán s jídlem nebo nápojem (jiným než čistá voda). Biologická dostupnost je při podání kyseliny ibandronové se standardní snídaní snížena zhruba o 90 % ve srovnání s biologickou dostupností pozorovanou u lačných osob. Žádný významný pokles biologické dostupnosti není pozorován, je-li kyselina ibandronová podána 60 minut před prvním denním jídlem. V případě požití jídla nebo nápoje dříve než za 60 minut po podání kyseliny ibandronové jsou sníženy jak biologická dostupnost tak přírůstky BMD. Distribuce Po počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do moči. Konečný distribuční objem u člověka je alespoň 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti je odhadována na 40-50 % cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně 85 % - 87 % (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích) a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký. Biotransformace Metabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí. Eliminace Absorbovaný podíl kyseliny ibandronové je odstraněn z cirkulace vychytáním v kosti (absorpce v kosti je odhadována u postmenopauzálních žen na 40-50 %) a zbývající podíl je vyloučen v nezměněném stavu ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové je vyloučena v nezměněném stavu stolicí. Rozmezí pozorovaných poločasů je široké a terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10-72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně mnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se však rychle snižují a dosahují 10 % vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, resp. perorálním podání. Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84-160 ml/min. Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50-60 % celkové clearance a je v relaci s clearance kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální clearance odráží vychytávání přípravku kostí. Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích Pohlaví Biologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen obdobné. Rasa Neexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v chování kyseliny ibandronové u příslušníků jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientů afro-amerického původu jsou k dispozici pouze omezená data.

Stránka 13 z 15

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin Renální clearance kyseliny ibandronové u pacientů s různým stupněm renální insuficience je přímo úměrná clearance kreatininu. U pacientů s mírnou nebo středně těžkou renální insuficiencí (CLcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávky. Tato skutečnost byla prokázána ve studii BM 16549, která zahrnovala většinu pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin. Pacienti s těžkou renální insuficiencí (CLcr nižší než 30 ml/min), kteří denně dostávali 10 mg kyseliny ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2-3krát vyšší plazmatické koncentrace než osoby s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po intravenózním podání dávky 0,5 mg se u osob s těžkou renální insuficiencí snížila celková, renální a nerenální clearance o 67 %, 77 %, resp. 50 %, nebyl však pozorován pokles snášenlivosti spojený se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti není kyselina ibandronová doporučována u pacientů s těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.2 a bod 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové nebyla posuzována u pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin léčených jinými způsoby než hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandronové u těchto pacientů není známá, proto nemá být kyselina ibandronová za těchto okolností podávána. Pacienti se zhoršenou funkcí jater Neexistují žádné údaje o farmakokinetice kyseliny ibandronové při podávání u pacientů s jaterní insuficiencí. Játra nemají významnou úlohu v clearance kyseliny ibandronové, která není metabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientů s jaterní insuficiencí není tedy úprava dávky nutná. Starší populace V multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s věkem (viz bod Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin). Pediatrická populace Neexistují žádné údaje o užívání kyseliny ibandronové v těchto věkových skupinách. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém použití. Mutagenita/kancerogenita: Nebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie na genotoxicitu neodhalily žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové. Reprodukční toxicita: Nebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo teratogenního účinku kyseliny ibandronové u perorálně léčených potkanů a králíků a nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na rozvoj F1 generace u potkanů v expozici extrapolované na alespoň třicetipětinásobek expozice u člověka. V reprodukčních studiích u potkanů docházelo při perorálním podání dávek 1 mg/kg/den a vyšších k ovlivnění plodnosti spočívající ve zvýšení pre-implantačních ztrát. Při intravenózním podávání v rámci reprodukčních studií na potkanech vyvolávala kyselina ibandronová snížení počtu spermií v dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snížení plodnosti u samců při 1 mg/kg/den respektive u samic při 1,2 mg/kg/den. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity se u potkanů nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Zahrnují snížený počet implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

Stránka 14 z 15

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety: Monohydrát laktózy Krospovidon (E1202) Mikrokrystalická celulóza (E460) Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551) Natrium-stearyl-fumarát Potahová vrstva tablety: Polyvinyl alkohol Makrogol (PEG 3350) Mastek (E553b) Oxid titaničitý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

OPA/Al/PVC/Al blistry Velikost balení: 1, 3, 7, 10 nebo 14 potahovanýchtablet PVC/PVdC/Al blistr: Velikost balení: 1, 3, 7, 10 nebo 14 potahovaných tablet Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Únik léčiv do životního prostředí musí být minimalizován. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Polsko

Stránka 15 z 15

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/465/11-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.7.2011 10.

DATUM REVIZE TEXTU

8.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Polpharma 150 mg potahované tablety

acidum ibandronicum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg acidum ibandronicum (jako natrii ibandronas monohydricus).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje monohydrát laktózy: Další informace viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 tableta 3 tablet 7 tablet 10 tablet 14 tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci PERORÁLNÍ PODÁNÍ 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosahdětí 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Polsko 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/465/11-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ibandronic acid Polpharma 150 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH OPA/AL/PVC a PVC/PVdC/Al blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Polpharma 150 mg potahované tablety

acidum ibandronicum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

(logo) Polpharma SA 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.