Ibandronic Acid Actavis 150 Mg

Kód 0158614 ( )
Registrační číslo 87/ 054/11-C
Název IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0158602 POR TBL FLM 1X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158603 POR TBL FLM 1X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158609 POR TBL FLM 10X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158608 POR TBL FLM 10X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158610 POR TBL FLM 14X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158611 POR TBL FLM 14X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158613 POR TBL FLM 20X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158612 POR TBL FLM 20X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158614 POR TBL FLM 21X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158615 POR TBL FLM 21X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158617 POR TBL FLM 28X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158616 POR TBL FLM 28X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158605 POR TBL FLM 3X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158604 POR TBL FLM 3X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158618 POR TBL FLM 30X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158619 POR TBL FLM 30X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158606 POR TBL FLM 7X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158607 POR TBL FLM 7X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls197907/2011a příloha k sp. zn. sukls15768/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic acid Actavis 150 mg

Potahované tablety

Acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Ibandronic acid Actavis 150 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg užívat

3.

Jak se přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg uchovávat 6. Další informace

1. CO JE IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ibandronic acid Actavis 150 mg patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje kyselinu ibandronovou. Neobsahuje hormony.

Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšenímkostní hmoty u většiny žen, které jej užívají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratlů), ale ne u stehenní kosti.

Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po přechodu (menopauze). V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kosti v dobrém stavu. Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy. Dalšími faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:

-

nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě

-

kouření nebo nadměrné pití alkoholu

-

nedostatek pohybu nebo jiné tělesné aktivity zatěžující kosti

-

výskyt osteoporózy v rodině.

Mnoho osob s osteoporózou netrpí žádnými příznaky. Pokud nemáte žádné příznaky, nemusíte o svém onemocnění vůbec vědět. Při osteoporóze je však vyšší pravděpodobnost vzniku zlomeniny, když upadnete nebo se jinak poraníte. Zlomenina prodělaná po 50. roce věku může být známkou osteoporózy. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolest zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.

2

Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg zabraňuje úbytku kostní hmoty při osteoporóze a pomáhá kostní hmotu obnovovat. Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg tedy snižuje riziko vzniku zlomeniny.

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to vyváženou stravu bohatou na vápník a vitamin D; pravidelnou chůzi nebo jiné cvičení zatěžující kosti, nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg

-

jestliže jste přecitlivělá (alergická) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku

přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg

-

jestliže máte určité problémy s jícnem, jako je jeho zúžení nebo potíže s polykáním.

-

jestliže nevydržíte stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu jedné hodiny.

-

jestliže máte nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Tuto skutečnost, prosím, konzultujte se svým lékařem.

Děti a dospívajícíNedávejte přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg dětem nebo dospívajícím.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg je zapotřebí: Některé osoby musí být při užívání přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg obzvlášť opatrné. Poraďte se se svým lékařem:

-

jestliže máte poruchu minerálního metabolizmu (jako je nedostatek vitamínu D)

-

jestliže Vaše ledviny nepracují normálně

-

jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením

-

podstupujete-li zubní léčbu nebo je u Vás plánován zubní zákrok, oznamte svému zubnímu lékaři, že jste léčena přípravkem Ibandronic acid Actavis 150 mg

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy na jícnu, často s příznaky, jako jsou silná bolest na hrudi, silná bolest při polykání jídla či tekutin, těžká nevolnost s pocitem na zvracení nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg nevypijete plnou sklenici vody, případně pokud si lehnete. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Užívání přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg s jinými léky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, což jsou zejména:

-

potravinové doplňky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník, protože by mohly ovlivnit účinky přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg .

-

kyselina acetylsalicylová nebo jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), jako je ibuprofen, sodná sůl diklofenaku a naproxen mohou dráždit žaludeční a střevní sliznici. Podobný účinek mohou mít bisfosfonáty (jako Ibandronic acid Actavis 150 mg).

Po spolknutí tablety přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg jednou měsíčně počkejte 1 hodinu, než si vezmete jakékoli další léky, včetně tablet zlepšujících trávení, přípravků s vápníkem nebo vitaminů.

3

Užívání přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg s jídlem a pitímNeužívejte přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg s jídlem. Ibandronic acid Actavis 150 mg je méně účinný, jestliže je užíván s jídlem.Můžete pít čistou vodu, ale ne jiné nápoje (viz bod 3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG UŽÍVÁ).

Těhotenství a kojení Neužívejte přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud kojíte, budete zřejmě muset s kojením přestat, abyste mohla začít užívat přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení vozidel a obsluha strojů Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Je velmi málo pravděpodobné, že by přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg ovlivnil Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg obsahuje složku nazývanou laktóza. Pokud Vám Váš lékař řekl, že že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat..

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste o čemkoliv jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg je jedna tableta 1x měsíčně.

Užívání tablety jednou měsíčněJe důležité pečlivě dodržovat následující pokyny. Jejich smyslem je umožnit přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg dostat se co nejrychleji do žaludku a tím snížit pravděpodobnost podráždění jícnu.

-

Jednu tabletu přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg užijte jedenkrát za měsíc.

-

V každém měsíci si určete konkrétní den, který si snadno zapamatujete; může to být stejné datum v každém měsíci (např. vždy první den příslušného měsíce) nebo stejný den v měsíci (např. první neděle v měsíci) a v tento den užijte 1 tabletu přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg . Zvolte den, který nejlépe vyhovuje Vašemu běžnému režimu.

-

Tabletu přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg užijte po předchozím lačnění, které trvalo alespoň 6 hodin, během kterých jste nic nejedla ani nepila, s výjimkou čisté vody.

-

Užijte tabletu přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg - hned jak ráno vstanete z postele a - předtím, než cokoli sníte nebo vypijete (tedy na prázdný žaludek)

-

Zapijte tabletu plnou sklenicí čisté vody (alespoň 180 ml).

K zapití neužívejte minerální vodu, ovocný džus nebo jakýkoli jiný nápoj.

-

Tabletu polkněte celou – nežvýkejte ji, nekousejte ani nenechávejte rozpustit v ústech.

-

Následující hodinu (60 minut) po užití tablety -

neuléhejte; pokud nezůstanete ve vzpřímené poloze (vestoje nebo vsedě), část přípravku může proniknout zpět do jícnu

4

-

nic nejezte

-

nic nepijte (kromě čisté vody v případě potřeby)

-

neužívejte žádné jiné léky

-

Poté co jste hodinu počkala, můžete si dát první denní jídlo a nápoj. Po jídle můžete klidně znovu ulehnout a vzít si další léky, které potřebujete.

Neužívejte tabletu před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.

Pokračování v užívání přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg Je důležité užívat přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg každý měsíc tak dlouho, jak Vám ho Váš lékař bude předepisovat. Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg může léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou ji stále užíváte.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mgPokud jste omylem užila více než jednu tabletu, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Nesnažte se vyvolat zvracení a neuléhejte – přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg by Vám mohl podráždit jícen.

Jestliže jste zapomněla užít dávkuJestliže jste ve zvolený den ráno zapomněla užít tabletu, neberte si tabletu později během dne. Najděte si v kalendáři den, kdy si vezmete další dávku:

Pokud Vám do další dávky zbývá jen 1 až 7 dní… Vyčkejte do další dávky a tu užijte, jak jste zvyklá; pak pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

Pokud Vám do další dávky zbývá více než 7 dní… Vezměte si tabletu následující den ráno poté, co jste si vzpomněla, poté pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

Nikdy neužívejte dvě tablety přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg během jednoho týdne.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

5

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv z následujících závažných nežádoucích ůčinků, informujte o tom ihned zdravotní sestru nebo lékaře – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:-

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na lék.

-

prudká bolest na hrudníku, prudká bolest po polknutí jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo zvracení.

-

příznaky podobné chřipce (pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více

než několik dní).-

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti

-

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající)

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

-

bolest hlavy

-

pálení žáhy, bolest žaludku (například “gastroenteritida” nebo “gastritida”), poruchy trávení, nevolnost, průjem nebo zácpa

-

vyrážka

-

bolest nebo ztuhlost svalů, kloubů nebo zad

-

příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesu a chvění, necítění se dobře, únavy, bolesti kostí, svalů a kloubů)

-

únava

Méně časté (postihují méně než 1 osobuze 100)

-

bolest kostí

-

pocit slabosti

-

závrať

-

plynatost

Vzácné (postihují méně než1 osobu z 1000)

-

reakce z přecitlivělosti, otok obličeje, rtů a úst (viz alergie)

-

svědění

-

bolest nebo zánět oka

-

vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemnépocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časnépříznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10000)-

postižení zasažené kosti v ústech zvané“osteonekróza čelisti”.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6

Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na krabičce.. První dvě číslice označují měsíc, poslední číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg obsahuje Léčivou látkou je kyselina ibandronová. Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandronové.

Pomocné látky Jádro tablety - monohydrát laktosy, krospovidon (E1202), mikrokrystalická celulóza (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), natrium-stearyl-fumarát. Potah tablety - polyvinylalkohol, makrogol 3350, mastek (E553b) a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení Ibandronic acid Actavis 150 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné potahované tablety ( délka 14 mm) označené „19BE“ na jedné straně a „150“ na druhé straně.

Velikost balení 1, 3, 7, 10, 14, 20, 21, 28 a 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobci

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Nizozemsko

Synthon Hispania, SL Castelló1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Španělsko

Actavis Nordic A/S Ørnegårdsvej 16 2820 Gentofte Dánsko

MPF B.V.

7

Appelhof 13 8465 RX Oudehaske Nizozemsko

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Goellstrasse 1 84529 Tittmoning Německo

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EU registrován pod těmito názvy: Dánsko: Ibandronat Actavis Estonsko: Ibandronic acid Actavis 150 mg Finsko: Ibandronic acid Actavis 150 mg Litva: Ibandronic acid Actavis 150 mg, plevele dengtos tabletes Lotyšsko: Ibandronic acid Actavis 150 mg, apvalkotas tabletes Německo: Ibandronsäure-Actavis 150 mg Filmtabletten Nizozemsko: Ibandroninezuur Actavis 150 mg, tabletten Portugalsko: Ácido Ibandrónico Actavis 150 mg comprimidos Rakousko: Ibandronsäure Actavis 150 mg Filmtabletten Slovenská republika: Ibandronat Actavis 150 mg Španělsko: Ácido Ibandrónico Actavis 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG Velká Británie: Ibandronic acid Actavis 150 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

2.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls197907/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Actavis 150 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 150 mg (

jako natrii ibandronas

monohydricus)

Pomocné látky Jedna potahovaná tableta obsahuje 163 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látekviz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta Bílé až téměř bílé, oválné (délka 14 mm) potahované tablety označené „19BE“ na jedné straně a „150“ na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1). Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku femuru nebyla stanovena.

4.2 Dávkování a způsob podávání DávkováníDoporučená dávka je jedna tableta 150 mg 1x měsíčně. Tableta se má užít každý měsíc pokud možno ve stejný kalendářní den. Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg se má užít po celonočním lačnění (alespoň 6 hodin) a 1 hodinu před prvním denním jídlem nebo nápojem (jiným než voda) (viz bod 4.5) nebo jakýmkoli dalším léčivým přípravkem nebo doplňkem (včetně vápníku). Pokud dojde k vynechání dávky, musí být pacientka poučena tak, aby poté, co si na dávku vzpomene, užila další den ráno jednu tabletu přípravku, pokud plánovaný čas užití následující dávky nenastane dříve než za 7 dní. Dále se pacientka má opět vrátit k plánovanému užívání jedné dávky měsíčně v původně zvolený den. V případě, že by k užití následující dávky mělo dojít dříve než za 7 dní od užití opomenuté dávky, pacientka vyčká do dne užití nové dávky a pak pokračuje v užívání jedné tablety měsíčně podle původního plánu. Pacientky nemají užít dvě tablety v průběhu jednoho týdne. Pacientky nemají dostávat doplňky vápníku a/nebo vitamínu D v případě, že jejich příjem potravou není dostatečný (viz bod 4.4 a 4.5).

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování vléčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku Ibandronic acid Actavis 150 mg u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

2

Zvláštní skupiny pacientek

Pacientky s poruchou funkce ledvin U pacientek s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, kdy clearance kreatininu je 30 ml/min nebo více, není nutné upravovat dávku. Kyselina ibandronová se pro nedostatečné klinické zkušenosti nedoporučuje u pacientek s clearancí kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 4.4 a bod 5.2).

Pacientky s poruchou funkce jater Úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší pacientkyÚprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populace Kyselina ibandronová nemá u dětí příslušnou indikaci a u pediatrické populace nebyla studována.

Způsob podáníK perorálnímu podání.

Tablety je nutno polykat celé a zapít sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), pacientka přitom musí zpříma sedět nebo stát. Po dobu 1 hodiny po užití kyseliny ibandronové nesmějí pacientky ulehnout. Přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg lze zapíjet pouze čistou vodou. Zde je nutné upozornit, že některé minerální vody mohou obsahovat vyšší koncentraci vápníku, a proto se nesmí používat. Pacientky nemají tabletu žvýkat nebo nechat rozpustit v ústech, protože tak by mohlo dojít ke vzniku vředů v hltanu a ústech.

4.3 Kontraindikace -

Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku.

-

Hypokalcemie (viz bod 4.4)

-

Abnormality jícnu, které vedou k opožďování jeho vyprazdňování, jako např. striktura nebo achalázie

-

Neschopnost stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu alespoň 60 minut

-

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

HypokalcemiePřed zahájením léčby kyselinou ibandronovou musí být upravena přítomná hypokalcemie. Stejně účinně se mají léčit jiné poruchy kostního a minerálního metabolizmu. U všech pacientek je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitamínu D.

Gastrointestinální poruchy Perorálně podané bisfosfonáty mohou způsobit lokální podráždění sliznice horního GIT. Vzhledem k těmto možným iritačním účinkům a potenciálu pro zhoršení již existujícího onemocnění je třeba při podávání kyseliny ibandronové pacientkám s aktivními problémy horního GIT (např. diagnostikovanýBarrettův jícen, dysfagie, další nemoci jícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy) věnovat zvláštní pozornost. U pacientek užívajících perorálně bisfosfonáty byly zaznamenány nežádoucí účinky, jako např. ezofagitida, jícnové vředy a jícnové eroze, v některých případech závažné a vyžadující hospitalizaci, vzácně s krvácením nebo následované strikturou jícnu nebo perforací. Riziko závažných nežádoucích účinků na jícen se zdá být vyšší u pacientek, které nepostupují přesně podle dávkovacích pokynůa/nebo které i po rozvinutí příznaků, které poukazují na onemocnění jícnu, pokračují v užívání perorálních bisfosfonátů. Pacientky mají dávkovacím pokynům věnovat mimořádnou pozornost a mají být schopné podle nich postupovat (viz bod 4.2). Lékař má aktivně pátrat po všech příznacích,

3

které by mohly ukazovat na možnou reakci jícnu, a pacientky mají být poučeni, aby léčbu kyselinouibandronovou přerušily a vyhledali lékařkou pomoc, jakmile se u nich rozvine dysfagie, odynofagie, retrosternální bolest nebo zhoršení, příp. objevení pálení žáhy. Ačkoliv nebylo v kontrolovaných klinických studiích pozorováno žádné zvýšené riziko, při perorálním podávání bisfosfonátu byly po uvedení přípravku na trh zaznamenány žaludeční a duodenální vředy, v některých případech závažné a s komplikacemi. Vzhledem k tomu, že podráždění gastrointestinálního traktu mohou kromě bisfosfonátů způsobit také nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich současném užívání.

Osteonekróza čelisti U pacientek s onkologickým onemocněním, do jejichž léčebném režimu byly zařazeny zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl popsán výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla v souvislosti s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnohé z těchto pacientek byli také léčeny chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také popsána u pacientek s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně. Před zahájením léčby bisfosfonáty se má u pacientek se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) posoudit nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů. Pokud je to u těchto pacientek možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoli invazivní stomatologické zákroky. Stav pacientky, u nichž dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, se z důvodu stomatologické operace může zhoršit. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Vodítkem ke stanovení léčebného plánu má být klinické posouzení stavu každé pacientky ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku.

Atypické zlomeniny femuruV souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeninyfemuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmézlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanteremaž do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálnímtraumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehněnebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresovézlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako “insufficiency fractures”), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou častooboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzyfemuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin.U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejichstavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby ujednotlivého pacienta.Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna,kyčle nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledemna možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Postižení ledvinPro nedostatek klinických zkušeností se kyselina ibandronová nedoporučuje u pacientek s hodnotami clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 5.2).

Intolerance laktózy Pacientky trpící vzácnými dědičnými problémy intolerance galaktózy, s hereditárním deficitem laktázy nebo při malabsorpci glukózy-galaktózy by neměly tento přípravek užívat.

4

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Biologická dostupnost perorálně podané ibandronové kyseliny je obecně v přítomnosti potravy snížena. V souladu s nálezy ze studií na zvířatech interferují s absorpcí ibandronové kyseliny zejménavýrobky obsahující vápník a jiné polyvalentní kationty (jako jsou hliník, hořčík, železo), včetně mléka. Pacientky tedy mají před použitím kyseliny ibandronové dodržet celonoční lačnění (alespoň 6 hodin) a nemají jíst další hodinu po použití kyseliny ibandronové (viz bod 4.2). Přípravky určené pro doplnění vápníku, antacida a některé perorální léčivé přípravky obsahující polyvalentní kationty (jako jsou hliník, hořčík, železo) pravděpodobně interferují s absorpcí přípravku kyseliny ibandronové. Pacientky tedy nemají užít jiný perorální léčivý přípravek alespoň 6 hodin před a 1 hodinu po požití ibandronové kyseliny. Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidskéjaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že u potkanů neindukuje jaterní systém cytochromu P450. Navíc vazba na plazmatické bílkoviny činí přibližně 85% - 87% (stanoveno in vitro při terapeutických koncentracích), a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci. Sekretorická cesta pravděpodobně nezahrnuje známé acidické nebo bazickétransportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek. V dvouleté studii (BM 16549) u postmenopauzálních žen s osteoporózou současně užívajících kyselinu acetylsalicylovou

nebo NSAID, byl výskyt účinků přípravku na horní část

gastrointestinálního traktu po jednom i dvou letech užívání obdobný u pacientk užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg 1x denně, stejně jako při užívání dávky 150 mg 1x měsíčně. Při porovnávání měsíčního a denního dávkovacího režimu u více než 1500 pacientek zařazených do studie BM 16549 bylo zjištěno, že po jednom roce 14% z nich užívalo blokátory histaminu (H2) nebo inhibitory protonové pumpy a po dvou letech užívalo tyto léky 18% pacientek. V této skupině pacientek byly účinky kyseliny ibandronové na horní část gastrointestinálního traktu při podávání dávky 150 mg 1x měsíčně podobné, jako u pacientek léčených kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg 1x denně. U zdravých mužů - dobrovolníků a u postmenopauzálních žen vedlo intravenózní podání ranitidinu ke zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové zhruba o 20%, pravděpodobně v důsledku snížené kyselosti žaludku. Protože však toto zvýšení je v mezích normálního kolísání biologické dostupnosti kyseliny ibandronové, není při podání kyseliny ibandronové současně s H2 blokátory nebo jinými léčivými látkami zvyšujícími pH žaludku nutná úprava dávky. Farmakokinetické interakční studie u postmenopauzálních žen neprokázaly žádné interakce s tamoxifenem nebo hormonální substituční terapií (estrogeny). Nebyly pozorovány žádné interakce při současném podávání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Neexistují dostatečné údaje o užívání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Kyselina ibandronová se nemá používat v těhotenství.

Kojení Není známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce. Kyselina ibandronová se nemá používat během kojení.

FertilitaÚdaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiíchs perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenóznímpodáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod5.3).

5

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky Bezpečnost perorální léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg při podávání jednou denně byla posuzována u 1251 pacientů léčených ve 4 placebem kontrolovaných klinických studiích, s převážnou většinou pacientů pocházejících z pivotní tříleté studie zlomenin (MF4411). Celkový bezpečnostní profil kyseliny ibandronové 2,5 mg při podávání jednou denně byl ve všech těchto studiích obdobný jako u placeba.

V dvouleté klinické studii (BM 16549) u postmenopauzálních žen s osteoporózou, bylo zjištěno, že celková bezpečnost kyseliny ibandronové při dávkování 150 mg 1x měsíčně a při užívání kyseliny ibandronové 2,5 mg 1x denně je obdobná. Celkový podíl pacientek, u nichž došlo k výskytu nežádoucích účinků během užívání kyseliny ibandronové při dávkování 150 mg 1x měsíčně, byl 22,7% po jednom roce a 25,0% po dvou letech.Většina nežádoucích účinků byla mírného až středního stupně intenzity a ve většině případů nevedly k ukončení léčby. Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byla artralgie. Nežádoucí účinky, které zkoušející lékaři považovali za kauzální ve vztahu ke kyselině ibandronové, jsou shrnuty níže podle tříd orgánových systémů. Frekvence výskytu jsou definovány jako časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100),vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tab. 1: Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených přípravke Ibandronic acid Actavis 150 mg v dávce 150 mg 1x měsíčně nebo kyselinou ibandronovou v dávce 2,5 mg denně ve studiích III. fáze BM16549 a MF4411 a po uvedení přípravku na trh.

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy imunitního systému

Reakce

z

přecitlivělosti

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Závratě

Poruchy oka

Zánět oka*†

Gastrointestinalní poruchy*

Ezofagitida,gastritida, gastroezofageální refluxní choroba, dyspepsie,průjem,bolest břicha,nauzea

Ezofagitida včetně ezofageálních ulcerací nebo striktur

a

dysfagie,zvracení,flatulence

Duodenitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Angioedém,otok obličeje,kopřivka

Poruchy svalové a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

Artralgie, myalgie,muskuloskeletální bolest,

Bolest zad

Atypické subtrochanterické a

diafyzární

zlomeniny

Osteonekróza čelisti*†

6

svalové křeče,muskuloskeletální ztuhlost

femuru †(skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Onemocněnípodobné chřipce*

Únava

*viz další informace níže†zjištěné na základě poregistračních zkušeností.

Gastrointestinální nežádoucí účinkyPacienti s onemocněním gastrointestinálního traktu v anamnéze,včetně pacientů s peptickým vředem bez krvácení nebo hospitalizace v nedávné době a včetně pacientů s dyspepsií nebo refluxem, kterým byla aplikována příslušná medikace, byl v rámci klinické studie podáván léčivý přípravek jednou měsíčně. U těchto pacientů nebyl nalezen žádný rozdíl v incidenci nežádoucích účinků postihujících horní část gastrointestinálního traktu při léčebném režimu s dávkami 150 mg 1x měsíčně oproti dávkovacímu režimu s 2,5 mg 1x denně.

Onemocnění podobné chřipcePřechodně trvajícíé příznaky chřipkového typu byly hlášeny při podávání kyseliny ibandronové v dávce 150 mg 1x měsíčně, obvykle v souvislosti s podáním první dávky. Celkově se jednalo o krátkodobé příznaky mírné až střední intenzity, které odezněly během pokračující léčby bez dalších opatření. Hlášené příznaky chřipkového typu v akutní fázi zahrnovaly bolest svalů, bolest kloubů, horečku, třesavku, únavu , nauzeu, nechutenství nebo bolest kostí.

Osteonekróza čelistiU pacientů léčených bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza čelisti. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených pro osteoporózu. Osteonekróza čelisti zpravidla souvisí s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Za rizikové faktory jsou také považovány diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena (viz bod 4.4).

Zánět okaV souvislosti s léčbou kyselinou ibandronovou byly hlášeny oční zánětlivé reakce jako uveitida, episkleritida a skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podáváníkyseliny ibandronové nebylo ukončeno..

4.9 Předávkování Neexistují žádné konkrétní informace o léčbě předávkování kyselinou ibandronovou. Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může perorální předávkování vyvolat nežádoucí reakce v oblasti horní části trávicí soustavy (např. nauzeu, dyspepsii, ezofagitidu, gastritidu nebo vznik vředu) nebo hypokalcemii. K vyvázání přípravku kyseliny ibandronové se podává mléko nebo antacida a léčba nežádoucích reakcí je symptomatická. Vzhledem k riziku podráždění jícnu nemá být vyvoláváno zvracení a pacientka má zůstat ve vzpřímené poloze.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí,bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06

7

Mechanizmus účinku Kyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové vede k postupnému přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin potlačením zvýšeného kostního obratu do premenopauzálních hodnot u žen po menopauze.

Farmakodynamické účinky Farmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové úbytku kostní hmoty experimentálně navozenému porušením funkce gonád, podáním retinoidů, přítomností nádorů nebo extraktů z nádorů. Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke zvýšení podílu normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty. Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů. U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani v dávkách 5 000krát vyšších než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy. Dlouhodobé každodenní podávání i podávání po určitých časových intervalech (s dlouhotrvajícím obdobím bez aplikace přípravku) u potkanů, psů a opic vedlo k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo nebo zvýšilo mechanickou pevnost, a to dokonce v dávkách toxického rozsahu. U pacientů, kterým byla podávána kyselina ibandronová, byla v klinické studii (MF 4411) potvrzena účinnost podávání kyseliny ibandronové proti výskytu zlomenin, a to jak při každodenním podávání kyseliny ibandronové, tak i při podávání v delších časových intervalech s obdobím 9-10 týdnů bez podání dávky.Při studiu na zvířecích modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny vypovídající o inhibici kostní resorpce závislé na dávce, včetně suprese močových biochemických markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N- telopeptidy kolagenu typu I (NTX)). V I. fázi bioekvivalenční studie, do které bylo zařazeno 72 postmenopauzálních žen, kterým byly perorálně podány celkem 4 dávky 150 mg přípravku každých 28 dní, byla po podání první dávky pozorována inhibice sérového CTX. Tato inhibice nastala dříve než 24 hodin po užití dávky (medián inhibice 28%), přičemž k maximální inhibici došlo o 6 dní později (medián maximální inhibice 69%). Po podání třetí a čtvrté dávky byl medián maximální inhibice 6 dní po užití 74%, a po 28 dnech od podání čtvrté dávky došlo ke snížení mediánu inhibice na 56%. Bez dalšího podávání léčiva dochází ke ztrátě supresivního účinku na biochemické markery kostní resorpce.

Klinická účinnost Z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických zlomenin, je třeba zvážit užití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízká kostní denzita, věk, přítomnost již prodělaných zlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý obrat kostní hmoty a nízký BMI (body mass index).

Kyselina ibandronová podávaná v dávce 150 mg 1x měsíčně

Kostní denzita ("bone mineral density", BMD) Ve dvouleté, dvojitě zaslepené multicentrické klinické studii (BM 16549) prováděné u postmenopauzálních žen s osteoporózou (vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání kyseliny ibandronové v dávce 150 mg 1x měsíčně je z hlediska zvýšení BMD přinejmenším stejně účinné, jako podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg 1x denně. Tato účinnost byla prokázána jak analýzou primární účinnosti po jednom roce, tak v konfirmační analýze výsledných ukazatelů po dvou letech léčby (tabulka 2).

8

Tab. 2: Průměrná relativní změna BMD ve srovnání se vstupní hodnotou u bederní páteře, u celého proximálního femuru, v krčku femuru a v trochanteru po jednom roce (analýza primární účinnosti) a po dvou letech léčby (u populace "podle protokolu") ve studii BM 16549.

Údaje ze studie BM 16549 po jednom roce

Údaje ze studie BM 16549 po dvou letech

Průměrná relativní změna BMD ve srovnání se vstupní hodnotou v % [95% CI]

Kyselina ibandronová 2,5 mg 1xdenně (N=318)

Kyselina ibandronová 150 mg 1x měsíčně (N=320)

Kyselina ibandronová 2,5 mg 1xdenně (N=294)

Kyselina ibandronová 150 mg 1xměsíčně (N=291)

BMD bederní páteře L2-L4

3,9 [3,4, 4,3] 4,9 [4,4, 5,3]

5,0 [4,4, 5,5] 6,6 [6,0, 7,1]

BMD celého proximálního femuru

2,0 [1,7, 2,3] 3,1 [2,8, 3,4]

2,5 [2,1, 2,9] 4,2 [3,8, 4,5]

BMD v krčku femuru

1,7 [1,3, 2,1] 2,2 [1,9, 2,6]

1,9 [1,4, 2,4] 3,1 [2,7, 3,6]

BMD v trochanteru

3,2 [2,8, 3,7] 4,6 [4,2, 5,1]

4,0 [3,5, 4,5] 6,2 [5,7, 6,7]

Kromě toho bylo v prospektivně plánovaných analýzách potvrzeno, že na zvýšení BMD bederní páteře má kyselina ibandronová v dávce 150 mg 1x měsíčně lepší účinek než kyselina ibandronová 2,5 mg 1x denně, p=0,002 po jednom roce léčby a p<0,001 po dvou letech léčby. Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) došlo u 91,3% (p=0,005) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 150 mg 1x měsíčně ke zvýšení BMD bederní páteře na vstupní nebo vyšší hodnotu (odpověď BMD na léčbu), zatímco u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg 1x denně došlo k odpovědi BMD na léčbu v 84,0% případů. Po dvou letech léčby odpovídalo na léčbu ve skupině léčené kyselinou ibandronovou v dávce 150 mg 1x měsíčně 93,5% (p=0,004) pacientek a ve skupině léčené kyselinou ibandronovou 2,5 mg 1x denně odpovídalo na léčbu 86,4% pacientek. Pokud jde o BMD celého proximálního femuru, došlo po jednom roce léčby u 90,0% (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 150 mg 1x měsíčně a u 76,7% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg 1x denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu. Po dvou letech léčby došlo u 93,4% (p<0,001) pacientek užívajících přípravek Ibandronic acid Actavis 150 mg 1x měsíčně a u 78,4% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg 1x denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu. Při použití přísnějšího kritéria, kterým je kombinace BMD bederní páteře a BMD celého proximálního femuru, odpovídalo na léčbu po jednom roce 83,9% (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 150 mg 1x měsíčně a 65,7% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg 1x denně. Po dvou letech léčby splňovalo tato kriteria 87,1% (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 150 mg 1x měsíčně a 70,5% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg 1x denně.

Biochemické markery kostního obratuKlinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie,tedy v 3., 6., 12. a 24. měsíci. Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 150 mg 1x měsíčně -76% a u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg 1x denně -67%. Po dvou letech léčby byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou -68 % ve skupině s dávkou 150 mg 1x měsíčně a -62% ve skupině s dávkou 2,5 mg 1x denně. Po jednom roce léčby došlo u 83,5% (p= 0,006) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 150 mg 1x měsíčně a u 73,9% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg 1x denně k odpovědi na léčbu (definována jako snížení o ≥50% ve srovnání se vstupní hodnotou). Po dvou letech byla odpověď na léčbu ve skupině léčené 150 mg měsíčně u 78,7% (p=0,002) pacientek a ve skupině léčené 2,5 mg denně u 65,6% pacientek.

9

Na základě výsledků studie BM 16549 lze očekávat, že kyselina ibandronová v dávce 150 mg 1xměsíčně bude přinejmenším stejně účinná v prevenci zlomenin, jako při podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg 1x denně.

Kyselina ibandronová 2,5 mg 1x denně

V úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskyt zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence nových rentgenologicky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této studii byla posuzována perorální forma kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg 1x denně a 20 mg intermitentně v rámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve věku od 55 do 80 let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD bederní páteře v rozmezí od 2 do 5 SD pod průměr premenopauzálních žen (T-skóre), a to alespoň v jednom obratli [L1 – L4] a s jednou až čtyřmi dominantními zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 IU vitaminu D denně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt nových rentgenologicky potvrzených zlomenin obratlů o 62% (p=0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno snížení relativního rizika o 61% (p=0,0006). Po jednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl zaznamenán (p=0,056). Účinek na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase. Incidence klinických zlomenin obratlů byla také signifikantně snížena o 49% (p=0,011). Výrazný účinek na zlomeniny obratlů se dále odrazil ve statisticky významném snížení ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tab. 3: Výsledky tříleté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95% CI)

Placebo (N=974)

Kyselina ibandronová 2,5 mg 1x denně (N=977)

Snížení relativního rizika Nové morfometrické fraktury obratlů

62% (40,9, 75,1)

Incidence nových morfometrických fraktur obratlů

9,56% (7,5; 11,7)

4,68% (3,2;6,2)

Snížení relativního rizika klinických fraktur obratlů

49% (14,03, 69,49)

Incidence klinických fraktur obratlů

5,33% (3,73; 6,92)

2,75% (1,61;3,89)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři v 3. roce

1,26% (0,8;1,7)

6,54% (6,1; 7,0)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru v 3. roce

-0,69% (-1,0; -0,4)

3,36% (3,0; 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5. Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tab. 4: Výsledky tříleté studie MF 4411 (%, 95% CI) u pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod-2,5

Placebo (N=587)

Kyselina ibandronová 2,5 mg 1x denně (N=575)

10

Snížení relativního rizika nové morfometrické fraktury obratlů

59% (34,5, 74,3)

Incidence nových morfometrických fraktur obratlů

12,54% (9,53, 15,55)

5,36% (3,31, 7,41)

Snížení relativního rizika klinických fraktur obratlů

50% (9,49, 71,91)

Incidence klinických fraktur obratlů

6,97% (4,67, 9,27)

3,57% (1,89, 5,24)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři v 3. roce

1,13% (0,6, 1,7)

7,01% (6,5, 7,6)

BMD – průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru v 3. roce

-0,70% (-1,1, -0,2)

3,59% (3,1, 4,1)

V celkové populaci pacientek zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu jinýchzlomenin než obratlů, avšak při denním podávání ibandronátu byla prokázána účinnost u vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3,0 v krčku femuru), kde bylo zaznamenáno snížení rizika jiných zlomenin než obratlů o 69%. Denní podávání dávky 2,5 mg vedlo k postupnému zvyšování BMD jak v oblasti obratlů, tak na ostatních místech skeletu. Za tři roky léčby bylo zvýšení BMD bederní páteře ve srovnání s placebem o 5,3% a oproti vstupní hodnotě činilo toto zvýšení 6,5%. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám o 2,8% v krčku femuru, o 3,4% v celkovém proximálním femuru a o 5,5% v trochanteru. Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo dosaženo během období 3 -6 měsíců. Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50% byl pozorován již za měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg. Po vysazení léčby dochází k návratu k patologicky zvýšené kostní resorpci spojené s postmenopauzální osteoporózou. Histologická analýza kostních biopsií odebraných po dvou a třech letech léčby žen po menopauze prokázala normální kvalitu kosti a neprokázala žádné známky porušené mineralizace.

Pediatrická populaceKyselina ibandronová nebyla studována v pediatrické populaci, proto nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Různé studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k jejím skutečným plazmatickým koncentracím.

Absorpce Absorpce kyseliny ibandronové v horní části gastrointestinálního traktu je po perorálním podání rychlá a plazmatické koncentrace se zvyšují v závislosti na dávce až do perorální dávky 50 mg, přičemž při dávkách nad 50 mg byl vzestup vyšší, než by odpovídalo zvýšení dávky. Maximální pozorované plazmatické koncentrace byly dosaženy během 0,5 až 2 hodin (medián je 1 hodina) ve stavu nalačno a absolutní biologická dostupnost byla okolo 0,6%. Rozsah absorpce je zhoršen, je-li přípravek podán s jídlem nebo nápojem (jiným než čistá voda). Biologická dostupnost je při podání kyseliny ibandronové s běžnou snídaní snížena zhruba o 90% ve srovnání s biologickou dostupností pozorovanou u lačných osob. Nebyl pozorován významný pokles biologické dostupnosti, pokud byla kyselina ibandronová podána 60 minut před prvním denním jídlem. V případě požití jídla nebo nápoje dříve než za 60 minut po podání kyseliny ibandronové, jsou sníženy biologická dostupnost i přírůstky BMD.

11

Distribuce Po počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do moči. Konečný distribuční objem u člověka je minimálně 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti se odhaduje na 40-50% cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně 85% - 87% (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích) a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

BiotransformaceMetabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí.

Eliminace Absorbovaný podíl kyseliny ibandronové je odstraněn z oběhu vychytáním v kosti (absorpce v kosti je odhadována u postmenopauzálních žen na 40-50%) a zbývající podíl je vyloučen v nezměněném stavu ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové se vylučuje v nezměněném stavu stolicí. Rozmezí pozorovaných poločasů je široké a terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10-72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně mnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se však rychle snižují a dosahují 10% vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, nebo perorálním podání. Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84-160 ml/min. Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50-60% celkové clearance a je v relaci s clearance kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální clearance odráží vychytávání přípravku kostí.

Farmakokinetika ve speciálních klinických situacích Pohlaví Biologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen obdobné.

Rasa Neexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v chování kyseliny ibandronové u příslušníků jednotlivých etnických skupin asijského a bělošského původu. U pacientů afrického původu jsou k dispozici pouze omezená data.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin Renální clearance kyseliny ibandronové u pacientů s různým stupněm renální insuficience je přímo úměrná clearanci kreatininu. U pacientů s mírnou nebo středně těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu ≥ 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávky. Tato skutečnost byla prokázána ve studii BM 16549, která zahrnovala většinu pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin. Pacienti s těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 30 ml/min), kteří denně dostávali 10 mg kyseliny ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2-3x vyšší plazmatické koncentrace než osoby s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po intravenózním podání dávky 0,5 mg se u osob s těžkou renální insuficiencí snížila celková clearance o 67%, renální clearance o 77% a nerenální clearance o 50 %, nebylo však pozorováno snížení snášenlivosti spojené se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti se kyselina ibandronová nedoporučuje u pacientů s těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.2 a bod 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové nebyla posuzována u pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin léčených jinými způsoby než hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandronové u těchto pacientů není známá, proto se kyselina ibandronová nemá za těchto okolností podávat.

Pacienti se zhoršenou funkcí jaterNeexistují žádné údaje o farmakokinetice kyseliny ibandronové při podávání u pacientů s jaterní insuficiencí. Játra nehrají významnou úlohu v clearanci kyseliny ibandronové, která se nemetabolizuje, ale vylučuje se ledvinami a absorbuje se v kostech. U pacientů s jaterní insuficiencí není tedy úprava dávky nutná.

12

Starší populace V multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s věkem (viz bod Pacientky se zhoršenou funkcí ledvin).

Pediatrická populace Neexistují žádné údaje o užívání kyseliny ibandronové v těchto věkových skupinách.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém použití.

Mutagenita/kancerogenitaNebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie genotoxicity neodhalily žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicitaNebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo teratogenního účinku kyseliny ibandronové u perorálně léčených potkanů a králíků a nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na rozvoj F1generace u potkanů v expozici extrapolované na alespoň 35násobek expozice u člověka. V reprodukčních studiích na potkanech mělo perorální podávání v dávkách 1 mg/kg/den a vyšších za následek zvýšené preimplantační ztráty. Intravenózní podávání kyseliny ibandronové v dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den vedlo ke snížení počtu spermií, snížení plodnosti u samců bylo zaznamenáno při dávce 1 mg/kg/den a u samic při dávce 1,2 mg/kg/den. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity se u potkanů nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Spočívají ve sníženém počtu implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a zvýšení výskytu viscerálních odchylek (tzv. syndrom ledvinné pánvičky a ureteru).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety Monohydrát laktosy Krospovidon Mikrokrystalická celulóza Koloidní bezvodý oxid křemičitý Natrium-stearyl-fumarát

Potahovaná vrstva tablety PolyvinylalkoholMakrogol Mastek Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti 2 roky

13

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/PVdC/Al nebo OPA/Al/PVC blistry.1, 3, 7, 10, 14, 20, 21, 28 nebo 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Uvolňování léčiv do životního prostředí by mělo být minimalizováno.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 87/054/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 23.2.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

2.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Actavis 150 mg Potahované tablety Acidum ibandronicum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 150 mg (jako natrii ibandronas monohydricus). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu – viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 1 potahovaná tableta 3 potahované tablety 7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 21 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do:

1

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO Reg. č.:87/054/11-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍM

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ibandronic acid Actavis 150 mg

2

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, SÍLA, LÉKOVÁ FORMA

Ibandronic acid Actavis 150 mg Potahované tablety Acidum ibandronicum 2.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.

3. POUŽITELNOST Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: 5. OSTATNÍ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.