Ibandronate Bluefish 150 Mg Potahované Tablety

Kód 0165298 ( )
Registrační číslo 87/ 653/11-C
Název IBANDRONATE BLUEFISH 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0165298 POR TBL FLM 1X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0165299 POR TBL FLM 3X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak IBANDRONATE BLUEFISH 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls216961/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo

pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:Vyznačte si ve svém osobním kalendáři, kdy budete Ibandronate Bluefish užívat

1. Co je Ibandronate Bluefish 150 mg a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg užívat3. Jak se přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg uchovávat6. Další informace

1. CO JE IBANDRONATE BLUEFISH 150 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje kyselinu ibandronovou. Neobsahuje hormony.

Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní hmoty u většiny žen, které jej užívají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratlů), ale ne u krčku stehenní kosti.

Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze (přechodu). V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kosti v dobrém stavu.

2

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy. Dalšími faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:

nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě,

kouření nebo nadměrné pití alkoholu,

nedostatek pravidelné chůze nebo jiné fyzické aktivity zatěžující kostru,

přítomnost osteoporózy v rodině.

Mnoho osob s osteoporózou netrpí žádnými příznaky. Pokud nemáte žádné příznaky, nemusíte o svém onemocnění vůbec vědět. Při osteoporóze je však u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku zlomeniny, když upadnete nebo si jinak ublížíte. Zlomenina prodělaná po 50. roce věku může být známkou osteoporózy. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolest zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg zabraňuje úbytku kostní hmoty při osteoporóze a pomáhá kostní hmotu přestavit. Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg tedy snižuje riziko vzniku zlomeniny.Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamin D; pravidelnou chůzi nebo jiné cvičení zatěžující skelet; nekouřit; nepít nadměrné množství alkoholu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBANDRONATE BLUEFISH 150 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg

jestliže jste přecitlivělá (alergická) na kyselinu ibandronovou, nebo na

kteroukoliv další složku přípravku Ibandronate Bluefish,

jestliže máte určité problémy s jícnem ( trubice, spojující ústa se žaludkem),

jako je jeho zúžení nebo potíže s polykáním,

jestliže nevydržíte stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu jedné hodiny

(60 minut),

jestliže máte nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Tuto

skutečnost, prosím, konzultujte se svým lékařem.

Děti a dospívajícíNedávejte přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg dětem nebo dospívajícím.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg je zapotřebí

Některé osoby musí být při užívání přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg obzvlášť opatrné. Poraďte se se svým lékařem:

Jestliže Vám byla prokázána porucha minerálního metabolismu (jako je

nedostatek vitamínu D).

Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením.

3

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický

zákrok, oznamte svému stomatologovi, že jste léčena přípravkem Ibandronate Bluefish 150 mg.

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy na jícnu, často s příznaky jako jsou závažná bolest na hrudi, výrazná bolest při polykání jídla a/nebo tekutin, těžká nevolnost nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg nevypijete plnou sklenici vody a/nebo pokud si lehnete. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Jiné léky a přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, což jsou zejména:

Potravinové doplňky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník, protože

pravděpodobně mohou ovlivnit účinky přípravku Ibandronate Bluefish.

Kyselina acetylsalicylová nebo jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky

(NSAIDs) (včetně ibuprofenu, sodné soli diklofenaku a naproxenu) mohou dráždit žaludeční a střevní sliznici. Podobný účinek mohou mít bisfosfonáty (jako Ibandronate Bluefish 150 mg). Buďte tedy obzvlášť opatrné, pokud užíváte přípravek Ibandronate Bluefish a vezmete si analgetika nebo protizánětlivé přípravky typu NSAIDs.

Po užití Vaší měsíční tablety přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg počkejte 1 hodinu než si vezmete jakékoli další léky, včetně tablet zlepšujících trávení, přípravků s vápníkem nebo vitaminů.

Užívání přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg s jídlem a pitím:

Neužívejte přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg s jídlem. Pokud si vezmete přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg spolu s jídlem, je méně účinný.

Můžete pít pouze čistou vodu, ale ne jiné nápoje (viz bod 3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONATE BLUEFISH 150 MG UŽÍVÁ).

Těhotenství a kojeníNeužívejte přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud kojíte, budete zřejmě muset s kojením přestat, abyste mohla začít užívat přípravek Ibandronate Bluefish.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jekýkoli lék.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Je velmi málo pravděpodobné, že by přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg

4

Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, dříve než budete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONATE BLUEFISH 150 MG UŽÍVÁVždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvyklá dávka přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg je jedna tableta měsíčně.Užívání Vaší měsíční tabletyJe důležité pečlivě dodržovat následující instrukce. Jejich smyslem je umožnit přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg dostat se co nejrychleji do žaludku a tím snížit pravděpodobnost podráždění jícnu.

Jednu 150 mg tabletu přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg užijte

jedenkrát za měsíc.

V každém měsíci si určete konkrétní den, který si snadno zapamatujete;

může to být stejné datum v každém měsíci (např. vždy první den měsíce) nebo stejný den v měsíci (např. první neděle v měsíci) a v tento den užijte tabletu přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg. Zvolte den, který nejlépe vyhovuje Vašemu běžnému režimu.

Tabletu Ibandronate Bluefish 150 mg užijte po předchozím lačnění, které

trvalo alespoň 6 hodin, během kterých jste nic nejedla ani nepila, s výjimkou čisté vody.

Užijte Vaši tabletu Ibandronate Bluefish 150 mg

hned jak ráno vstanete z postele a

předtím, než cokoli sníte nebo vypijete (tedy na prázdný žaludek).

Zapijte tabletu plnou sklenicí čisté vody (alespoň 180 ml). K zapití

neužívejte minerální vodu, ovocný džus nebo jakýkoli jiný nápoj.

Tabletu polkněte celou - nežvýkejte ji, nekousejte ani nenechávejte

rozpustit v ústech.

Následující hodinu (60 minut) po užití tablety

neuléhejte; pokud nezůstanete ve vzpřímené poloze (vestoje nebo

vsedě), část přípravku může proniknout zpět do Vašeho jícnu,

nic nejezte,

5

nic nepijte (kromě čisté vody v případě potřeby),

neužívejte žádné jiné léky.

Poté co jste hodinu počkala, můžete si dát Vaše první denní jídlo a nápoj. Po jídle můžete klidně znovu ulehnout a vzít si jakékoli další léky, které potřebujete.

Neužívejte tabletu před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.

Pokračování v užívání přípravku Ibandronate Bluefish 150 mgJe důležité užívat přípravek Ibandronate Bluefish každý měsíc tak dlouho, jak Vám ji Váš lékař bude předepisovat. Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg může léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou ji stále užíváte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg, než jste měla

Pokud jste omylem užila více než jednu tabletu, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě vyhledejte svého lékaře.Nesnažte se vyvolat zvracení a neuléhejte - přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg by mohl podráždit Váš jícen.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg

Jestliže jste ve zvolený den ráno zapomněla svoji tabletu užít, neberte si tabletu později během dne. Najděte si v kalendáři den, kdy si vezmete další dávku.

Pokud Vám do další dávky zbývá jen 1 až 7 dní….

Vyčkejte do další dávky a tu užijte, jak jste zvyklá; pak pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

Pokud Vám do další dávky zbývá více než 7 dní….

Měla byste užít tabletu následující den ráno poté, co jste si vzpomněla,poté pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen

v kalendáři.

Nikdy neužívejte dvě tablety přípravku Ibandronate Bluefish během jednoho týdne.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

6

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři - je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním.

Můžete mít alergickou reakci na tento lék.

Prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, závažná

nevolnost nebo zvracení.

Příznaky podobné chřipce (pokud Vám kterýkoli z těchto účinků začne působit

obtíže nebo pokud trvá více než několik dní).

Bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti.

Bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinkyČasté (postihují méně než1 z 10 uživatelů)

bolest hlavy,

pálení žáhy, porucha trávení, průjem nebo zácpa, bolest žaludku (jako jsou "gastroenteritida" nebo "gastritida"), a nevolnost,

vyrážka,

bolest svalů, kloubů nebo zad,

příznaky podobné chřipce (pocit nepokoje, únava, včetně horečky, třesu a chvění, bolest kostí a bolest ve svalech a kloubech),

vyčerpanost

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 uživatelů)

závratě,

plynatost,

bolest kostí,

pocit slabosti.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1000 uživatelů)

reakce z přecitlivělosti; otoky obličeje, rtů a úst (viz alergie),

svědění,

bolest nebo zánět oka.

vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u

pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 uživatelů)

7

postižení čelisti nazývané "osteonekróza čelisti".

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU IBANDRONATE BLUEFISH 150 MGUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg obsahuje

Léčivou látkou je kyselina ibandronová (acidum ibandronicum). Jedna tableta obsahuje acidum ibandronicum 150 mg (jako natrii ibandronas monohydricus).Pomocné látky jsou: Jádro tablety: povidon, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol-dibehenát.Potahovaná vrstva tablety: potahová soustava Opadry II OY-LS-28908 bílá, skládající se z: hypromelózy 2910/15 ( E464), hypromelózy 2910/3 ( E464), hypromelózy 2506/50 ( E464) monohydrátu laktózy, oxidu titaničitého ( E171), makrogolu 4000.

Jak přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Ibandronate Bluefish 150 mg jsou bílé,kulaté,bikonvexní potahované tabletyo průměru 11.2 mm ±0,1mm.Tablety jsou dodávány v balení obsahujících 1 nebo 3 potahované tablety.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:

Česká republika

Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety

Dánsko

Ibandronate Bluefish

Finsko

Ibandronate Bluefish 150 mg kalvopäällysteistä tablettiaIbandronate Bluefish 150 mg filmdragerade tabletter

Francie

Ibandronate Bluefish 150 mg comprimés peliculés

Německo

Ibandronate Bluefish 150 mg Filmtabletten

Itálie

Acido Ibandronico Bluefish 150 mg compresse rivestite con

8

film

Polsko

Ibandronate Bluefish

Portugalsko

Ibandronate Bluefish

Rumunsko

Ibandronat Bluefish 150 mg comprimate filmate

Slovensko

Ibandronate Bluefish 150 mg

Španělsko

Ibandronate Bluefish 150 mg Comprimidos recubiertos con película

Švédsko

Ibandronate Bluefish

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls216961/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje acidum ibandronicum 150 mg (jako natrii ibandronas monohydricus).

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 2,7 mg monohydrátu laktózyÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAPotahovaná tableta.Popis přípravku: bílé, kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 11,2 mm ± 0,1 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

4.2. Dávkování a způsob podávání

Dávkování:

Doporučená dávka je jedna 150 mg tableta jednou měsíčně. Tableta má být užita každý měsíc ve stejný kalendářní den.

Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg má být užíván po celonočním lačnění (alespoň 6 hodin) a 1 hodinu před prvním denním jídlem nebo nápojem (jiným než voda) (viz bod 4.5) nebo jakýmkoli dalším léčivým přípravkem nebo doplňkem (včetně vápníku).

Pokud dojde k vynechání dávky, musí být pacientka poučena tak, aby poté, co si na dávku vzpomene, užila další den ráno jednu tabletu přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg, jestliže plánovaný čas užití následující dávky nenastane dříve než za 7 dní. Nadále se má pacientka opět vrátit k plánovanému užívání jedné dávky měsíčně v původně vybraný den.

V případě, že by k užití následující dávky mělo dojít dříve než za 7 dní od užití opomenuté dávky, pacientka vyčká do dne užití nové dávky a pak pokračuje v užívání jedné tablety měsíčně podle původního plánu.

Pacientky nemají užít dvě tablety v průběhu jednoho týdne.

Pacientky mají dostávat doplňky vápníku a/nebo vitamínu D v případě, že jejich příjem potravou není dostatečný (viz body 4.4 a 4.5).

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg u jednotlivých pacientek, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacientky se zhoršenou funkcí ledvinU pacientek s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, kdy clearance kreatininu je 30 ml/min nebo více, není nutné upravovat dávkování.Podávání přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg se pro nedostatečné klinické zkušenosti nedoporučuje u pacientek s clearancí kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 4.4 a bod 5.2).

Pacientky se zhoršenou funkcí jaterÚprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší populaceŽádná úprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populacePřípravek Ibandronate Bluefish 150 mg nemá u dětí příslušné užití, proto nebyl přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg u pediatrické populace studován.

Způsob podání:K perorálnímu podání.Tablety je nutno polykat celé a zapít sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), pacientka přitom musí zpříma sedět nebo stát ve vzpřímené poloze. Po dobu 1 hodiny po požití přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg pacientky nesmějí ulehnout. Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg lze zapíjet pouze čistou vodou. Zde je nutné upozornit, že některé minerální vody mohou obsahovat vyšší koncentrace vápníku a proto nesmí být používány. Pacientky nesmějí tabletu žvýkat nebo nechat rozpustit v ústech, protože tak by mohlo dojít ke vzniku vředů v hltanu a ústech.

4.3. Kontraindikace

Abnormality jícnu, které vedou k opožďování jeho vyprazdňování, jako např. striktura nebo

achalázie.

Neschopnost stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu alespoň 60 minut.

Hypokalcemie.

Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Gastrointestinální poruchyPerorálně podané bisfosfonáty mohou způsobit lokální podráždění sliznice horního GIT. Vzhledem k těmto možným iritačním účinkům a potenciálu pro zhoršení již existujícího onemocnění je třeba při podávání přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg pacientkám s aktivními problémy horního GIT (např. známý Barrettův jícen, dysfagie, další nemoci jícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy) věnovat zvláštní pozornost.

U pacientek užívajících perorálně bisfosfonáty byly zaznamenány nežádoucí účinky, jako např. esofagitida, jícnové vředy a jícnové eroze, v některých případech závažné a vyžadující hospitalizaci, vzácně s krvácením nebo následované strikturou jícnu nebo perforací. Riziko závažných nežádoucích účinků na jícen se zdá být vyšší u pacientů, kteří nepostupují přesně podle dávkovacích instrukcí a/nebo kteří i po rozvinutí příznaků, které poukazují na onemocnění jícnu, pokračují v užívání perorálních bisfosfonátů. Pacientky mají dávkovacím instrukcím věnovat zvláštní pozornost a mají být schopny podle nich postupovat (viz bod 4.2).

Lékaři by měli být ostražití při jakýchkoli příznacích, které by mohly ukazovat na možnou reakci jícnu, a pacientky musí být poučeny, aby léčbu přípravkem Ibandronate Bluefish 150 mg přerušily a upozornily lékaře, jakmile se u nich rozvine dysfagie, odynofagie, retrosternální bolest nebo zhoršení příp. objevení pálení žáhy.

Ačkoliv nebylo v kontrolovaných klinických studiích pozorováno žádné zvýšené riziko, při perorálním podávání bisfosfonátu byly po uvedení přípravku na trh zaznamenány žaludeční a duodenální vředy, v některých případech závažné a s komplikacemi.

Vzhledem k tomu, že podráždění gastrointestinálního traktu mohou kromě bifosfonátů způsobit také nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDS), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich současném užívání.

HypokalcemiePřed zahájením léčby přípravkem Ibandronate Bluefish 150 mg musí být upravena přítomná hypokalcemie. Stejně účinně mají být léčeny jiné poruchy kostního a minerálního metabolismu. U všech pacientů je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitamínu D.

Renální poškozeníPro nedostatek klinických zkušeností není přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg doporučován u pacientek s hodnotami clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 5.2).

Osteonekróza čelistiU pacientek s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnohé z těchto pacientek byly také léčeny chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientek s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientek se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zákroků.

Pokud je to u těchto pacientek možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zásahy. Stav pacientek, u nichž dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by se z důvodu stomatologické operace mohl zhoršit. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každé pacientky ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku, má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

Atypické zlomeniny femuruV souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientek dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientek léčených bisfosfonáty, které utrpěly zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientek, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivé pacientky. Pacientky je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásily jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacientky, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Intolerance galaktózyPacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, hereditární laktázovou deficiencí nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí nemají tento přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceBiologická dostupnost perorálně podané kyseliny ibandronové je obecně v přítomnosti potravy snížena. V souladu s nálezy ze studií na zvířatech interferují s absorpcí přípravku Ibandronate Bluefish150 mg zvláště výrobky obsahující vápník a jiné polyvalentní kationty (jako jsou hliník, hořčík,

železo), včetně mléka. Pacientky mají tedy před požitím přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg dodržet celonoční lačnění (alespoň 6 hodin) a nemají přijímat potravu další hodinu po požití přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg (viz bod 4.2).

Přípravky s vápníkem, antacida a některé perorální léčivé přípravky obsahující polyvalentní kationty (jako jsou hliník, hořčík, železo) pravděpodobně interferují s absorpcí přípravku Ibandronate Bluefish150 mg. Pacientky nemají tedy užít jiný perorální léčivý přípravek alespoň 6 hodin před a 1 hodinu po požití přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg.

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že u potkanů neindukuje jaterní systém cytochromu P450. Navíc vazba na plazmatické proteiny činí přibližně 85% - 87% (prokázáno in vitro při terapeutických koncentracích) a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci. Sekretorická cesta pravděpodobně nezahrnuje známé acidické nebo bazické transportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek.

Ve studii (BM 16549) trvající dva roky, která byla prováděna u postmenopauzálních žen s osteoporózou současně užívajících kyselinu acetylsalicylovou nebo NSAIDs, byl výskyt účinků přípravku na horní část gastrointestinálního traktu po jednom i dvou letech užívání obdobný u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg jednou denně, stejně jako při užívání dávky 150 mg jednou měsíčně.

Při porovnávání měsíčního a denního dávkovacího režimu u více než 1500 pacientek zahrnutých do studie BM 16549 bylo zjištěno, že po jednom roce 14% z nich užívá blokátory histaminu (H2) nebo inhibitory protonové pumpy a po dvou letech užívá tyto léky 18% pacientek. V této skupině pacientek byly účinky přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg na horní část gastrointestinálního traktu při podávání dávky 150 mg jednou měsíčně podobné jako u pacientek léčených kyselinou ibandronovou v dávce 2,5 mg jednou denně.

U zdravých mužů-dobrovolníků a u postmenopauzálních žen vedlo intravenózní podání ranitidinu ke zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové zhruba o 20%, pravděpodobně v důsledku snížené kyselosti žaludku. Protože však toto zvýšení je v mezích normální variability biologické dostupnosti kyseliny ibandronové, není při podání přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg současně s H2 blokátory nebo jinými léčivými látkami zvyšujícími pH žaludku nutná úprava dávky.Farmakokinetické interakční studie u postmenopauzálních žen neprokázaly žádné interakce stamoxifenem nebo hormonální substituční terapií (estrogeny).

Žádné interakce nebyly pozorovány při současném podávání s melfalanem / prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíNeexistují dostatečné údaje o užívání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg nemá být podáván během těhotenství.

KojeníNení známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce.Přípravek Ibandronate Bluefish 150 mg nemá být podáván během kojení.

FertilitaÚdaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod 5.3).

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8. Nežádoucí účinkyBezpečnost perorální léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg při podávání jednou denně byla posuzována u 1251 pacientek léčených ve 4 placebem kontrolovaných klinických studiích, s převážnou většinou pacientů pocházejících z pivotní tříleté studie zlomenin (MF4411). Celkový bezpečnostní profil kyseliny ibandronové 2,5 mg při podávání jednou denně byl ve všech těchto studiích obdobný jako u placeba.

V klinické studii (BM 16549) trvající dva roky, která byla prováděna u postmenopauzálních žen s osteoporózou, bylo zjištěno, že celková bezpečnost kyseliny ibandronové při podávání 150 mg jednou měsíčně a při podávání 2,5 mg jednou denně je obdobná. Celkový podíl pacientek, u nichž došlo k výskytu nežádoucích účinků během užívání kyseliny ibandronové 150 mg jednou měsíčně, byl 22,7% po jednom roce a 25,0% po dvou letech. Většina nežádoucích účinků byla mírného až středního stupně intenzity a ve většině případů nedošlo k ukončení léčby.

Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byla artralgie.

Nežádoucí účinky, které vyšetřující lékaři považovali za kauzální ve vztahu ke kyselině ibandronové jsou shrnuty níže podle třídy orgánových systémů.

Frekvence výskytu jsou definovány jako časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100) avzácné (≥1/10000 až <1/1000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených kyselinou ibandronovou 150 mg jednou měsíčně nebo kyselinou ibandronovou 2,5 mg denně ve fázi III studií BM 16549 a MF4411 a z postmarketingových zkušeností.

Třídy orgánových systémů

četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Reakce z přecitlivělosti

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Závratě

Gastrointestinální poruchy *

Časté

Ezofagitida, gastritida,gastroezofageální refluxní choroba, dyspepsie, průjem, bolest břicha, nauzea

Méně časté

Ezofagitida včetně ezoezofageálníchulcerací nebo striktur a dysfagie, zvracení , flatulence.

Vzácné

Duodenitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Vzácné

Angioedém,otok obličeje, urtikárie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Artralgie, myalgie, muskoskeletální bolest, svalové křeče, muskoskeletální ztuhlost.

Méně časté

Bolest zad

Vzácné

Atipycké subtrochanterické a diafyzální zlomeniny femuru (1) (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).

Velmi vzácné

Osteonekróza čelisti*(1) .

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Onemocnění podobající se chřipce*

Méně časté

Únava

Poruchy oka

Vzácné

Zánět oka*(1)

* Viz další informace níže

(1) Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Onemocnění podobné chřipce

* Přechodně trvající příznaky chřipkového typu byly hlášeny při podávání kyseliny ibandronové v dávce 150 mg jednou měsíčně, obvykle ve spojitosti s podáním první dávky. Celkově se jednalo o krátkodobé příznaky mírné až střední intenzity, které odezněly během pokračující léčby bez dalších opatření. Hlášené příznaky chřipkového typu v akutní fázi nebo symptomy zahrnovaly bolest svalů, bolest kloubů, horečku, pocit chladu, únavu, nevolnost, ztrátu chuti k jídlu nebo bolest kostí.

Gastrointestinální nežádoucí účinky

Skupině pacientek s onemocněním postihujícím gastrointestinální trakt v anamnéze včetně pacientek s peptickým vředem bez krvácení nebo hospitalizace v poslední době a včetně pacientek s dyspepsií nebo refluxem, kterým byla aplikována příslušná medikace, byl v rámci klinické studie podáván léčivý přípravek jednou měsíčně. U těchto pacientek nebyl nalezen žádný rozdíl v incidenci nežádoucích účinků postihujících horní část gastrointestinálního traktu při léčebném režimu s dávkami 150 mg jednou měsíčně oproti dávkovacímu režimu s 2,5 mg jednou denně.

Osteonekróza čelistiOsteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojována s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět okaPři podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritidaa skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9. Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování 150 mg kyseliny ibandronové.Nicméně na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může perorální předávkování vyvolat nežádoucí reakce v oblasti horní části trávicí soustavy (např. žaludeční podráždění, dyspepsii, ezofagitidu, gastritidu nebo vznik vředu) nebo hypokalcemii. K vyvázání kyseliny ibandronové má být podáno mléko nebo antacida a má být zahájena symptomatická léčba všech nežádoucích reakcí. Vzhledem k riziku podráždění jícnu nemá být vyvoláváno zvracení a pacient má zůstat ve vzpřímené poloze.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: léčiva k terapii nemocí kostí, bisfosfonáty.ATC kód: M05BA06.

Mechanismus účinkuKyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové vede k postupnému přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin potlačením zvýšeného kostního obratu do premenopauzálních hodnot u žen po menopauze.

Farmakodynamické účinkyFarmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové úbytku kostní hmoty experimentálně navozenému porušením funkce gonád, podáním retinoidů, přítomností nádorů nebo extraktů z nádorů. Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke zvýšení podílu normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů. U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani v dávkách 5000krát vyšších než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy.

Dlouhodobé každodenní podávání i podávání po určitých časových intervalech (s dlouhotrvajícím obdobím bez aplikace přípravku) u potkanů, psů a opic vedlo k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo nebo zvýšilo mechanickou pevnost, a to dokonce v dávkách toxického rozsahu. U pacientů, kterým byla kyselina ibandronová podáván, byla v klinické studii (MF 4411) potvrzena účinnost podávání kyseliny ibandronové proti výskytu zlomenin, a to jak při každodenním podávání kyseliny ibandronové, tak i při podávání v delších časových intervalech s obdobím 9-10 týdnů bez podání dávky.

Při studiu na živočišných modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny vypovídající o inhibici kostní resorpce závislé na dávce, včetně suprese močových biochemických markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N- telopeptidy kolagenu typu I (NTX)).

Ve fázi I bioekvivalenční studie zahrnující 72 postmenopauzálních žen, kterým byly perorálně podány celkem 4 dávky 150 mg přípravku každých 28 dní, byla po podání první dávky pozorována inhibice sérového CTX. Tato inhibice nastala dříve než 24 hodin po užití dávky (medián inhibice 28%), přičemž k maximální inhibici došlo o 6 dní později (medián maximální inhibice 69%). Po podání třetí a čtvrté dávky byl medián maximální inhibice 6 dní po užití 74%, a po 28 dnech od podání čtvrté dávky došlo ke snížení mediánu inhibice na 56%. Bez dalšího podávání léčiva dochází ke ztrátě supresivního účinku na biochemické markery kostní resorpce.

Klinická účinnostUžití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízký BMD, věk, přítomnost již prodělanýchzlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý obrat kostní hmoty a nízký body mass index, by

mělo být zváženo z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických zlomenin.

Kyselina ibandronová 150 mg jednou měsíčně

Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD)Ve dvouleté, dvojitě zaslepené multicentrické klinické studii (BM 16549) prováděné u postmenopauzálních žen s osteoporózou (vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání kyseliny ibandronové v dávce 150 mg jednou měsíčně je z hlediska zvýšení BMD přinejmenším stejně účinné, jako podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně.Tato účinnost byla prokázána jak analýzou primární účinnosti po jednom roce, tak v konfirmační analýze výsledných ukazatelů po dvou letech léčby (tabulka 2).

Tabulka 2: Průměrné relativní hodnoty změny BMD ve srovnání se vstupní hodnotou u bederní páteře, u celého proximálního femuru, v krčku femuru a v trochanteru po jednom roce (analýza primární účinnosti) a po dvou letech léčby (u populace "per protokol") ve studii BM 16549.

Údaje ze studie BM 16549 po

jednom roce

Údaje ze studie BM 16549 po dvou

letech

Průměrné relativní hodnoty změny BMD ve srovnání se vstupní hodnotou % [95% CI]

Kyselina

ibandronová 2,5

mg jednou denně

(N=318)

Kyselina

ibandronová 150

mg jednou

měsíčně

(N=320)

Kyselina

ibandronová 2,5

mg jednou denně

(N=294)

Kyselina

ibandronová 150

mg jednou

měsíčně

(N=291)

BMD bederní páteře L2-L4

3,9 [3,4; 4,3]

4,9 [4,4; 5,3]

5,0 [4,4; 5,5]

6,6 [6,0; 7,1]

BMD celého proximálního femuru

2,0 [1,7; 2,3]

3,1 [2,8; 3,4]

2,5 [2,1; 2,9]

4,2 [3,8; 4,5]

BMD v krčku femuru

1,7 [1,3; 2,1]

2,2 [1,9; 2,6]

1,9 [1,4; 2,4]

3,1 [2,7; 3,6]

BMD v trochanteru

3,2 [2,8; 3,7]

4,6 [4,2; 5,1]

4,0 [3,5; 4,5]

6,2 [5,7; 6,7]

Kromě toho bylo v prospektivně plánovaných analýzách potvrzeno, že na zvýšení BMD bederní páteře má kyselina ibandronová 150 mg jednou měsíčně lepší účinek než kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně, p=0,002 po jednom roce léčby a p<0,001 po dvou letech léčby.

Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) došlo u 91,3% (p=0,005) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně ke zvýšení BMD bederní páteře na vstupní nebo vyšší hodnotu (odpověď na léčbu), u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně k odpovědi na léčbu došlo v 84,0% případů. Po dvou letech léčby odpovídalo na léčbu ve skupině léčené kyselinou ibandronovou 150 mg jednou měsíčně 93,5% (p=0,004) pacientek a ve skupině léčené kyselinou ibandronovou 2,5 mg jednou denně odpovídalo na léčbu 86,4% pacientek.

Pokud jde o BMD celého proximálního femuru, došlo po jednom roce léčby u 90,0% (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 76,7% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu. Po dvou letech léčby došlo u 93,4% (p<0,001) pacientek užívajících přípravek kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 78,4% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu.

Při použití přísnějšího kritéria, kterým je kombinace BMD bederní páteře a BMD celého proximálního femuru, odpovídalo na léčbu po jednom roce 83,9% (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a 65,7% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně. Po dvou letech léčby splňovalo tato kriteria 87,1% (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a 70,5% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně.

Biochemické markery kostní obnovyKlinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie, tedy v měsících 3, 6, 12 a 24. Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně 76% a u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně 67%. Po dvou letech léčby byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou 68% ve skupině s dávkou 150 mg jednou měsíčně a 62% ve skupině s dávkou 2,5 mg jednou denně.

Po jednom roce léčby došlo u 83,5% (p= 0,006) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 73,9% pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně k odpovědi na léčbu (definována jako snížení o ≥ 50% ve srovnání se vstupní hodnotou). Po dvou letech byla odpověď na léčbu ve skupině léčené 150 mg měsíčně u 78,7% (p=0,002) pacientek a ve skupině léčené 2,5 mg denně u 65,6% pacientek.

Na základě výsledků studie BM 16549 lze očekávat, že kyselina ibandronová podávaná v dávce 150 mg jednou měsíčně bude přinejmenším stejně účinná v prevenci zlomenin, jako při podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně.

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denněV úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskyt zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence nových radiograficky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této studii byla posuzována perorální forma kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně a 20 mg periodicky v rámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve věku od 55 do 80 let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD bederní páteře v rozmezí od 2 do 5 SD pod průměr premenopauzálních žen (T-skóre), a to alespoň v jednom obratli [L1 - L4] a s jednou až čtyřmi předchozími zlomeninami obratlů.

Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 IU vitaminu D denně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt nových radiograficky potvrzených zlomenin obratlů o 62% (p=0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno snížení relativního rizika o 61% (p=0,0006). Po jednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl zaznamenán (p=0,056). Účinek na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase.

Incidence klinických zlomenin obratlů byla také signifikantně snížena o 49% (p=0,011). Výrazný účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném snížení ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3-leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95% CI)

Placebo

(N=974)

Kyselina ibandronová 2,5

mg jednou denně

(N=977)

Snížení relativního rizikaNové morfometrické vertebrální fraktury

62%

(40,9; 75,1)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

9,56%(7,5;

11,7)

4,68%

(3,2;6,2)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

49%

(14,03; 69,49)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

5,33%

(3,73; 6,92)

2,75%

(1,61; 3,89)

BMD - průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3. roce

1,26%

(0,8; 1,7)

6,54%

(6,1; 7,0)

BMD - průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3.roce

-0,69%

(-1,0;0,4)

3,36%

(3,0; 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5. Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4: Výsledky 3-leté studie MF 4411 (%, 95% CI) sledující účinek na zlomeniny u pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre pod -2,5

Placebo

(N=587)

Kyselina ibandronová 2,5 mg

jednou denně

(N=575)

Snížení relativního rizika nové morfometrické vertebrální fraktury

59%

(34,5; 74,3)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

12,54%

(9,53;15,55)

5,36%

(3,31; 7,41)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

50%

(9,49; 71,91)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

6,97%

(4,67;

9,27)

3,57%

(1,89; 5,24)

BMD - průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3. roce

1,13%

(0,6; 1,7)

7,01%

(6,5; 7,6)

BMD - průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3. roce

-0,70%

(-1,1; -0,2)

3,59%

(3,1; 4,1)

V celkové populaci pacientů zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu nevertebrálních zlomenin, avšak při denním podávání ibandronátu byla prokázána účinnost u vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3.0 v krčku proximálního femuru), kde bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69%.

Denní podávání dávky 2,5 mg vedlo v postupnému zvyšování BMD jak v oblasti obratlů, tak na ostatních místech skeletu.

Za tři roky léčby bylo zvýšení BMD bederní páteře ve srovnání s placebem 5,3% a 6,5% oproti vstupní hodnotě. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám 2,8% v krčku femuru, 3,4% v celkovém proximálním femuru a 5,5% v trochanteru.

Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo dosaženo během období 3-6 měsíců.

Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50% byl pozorován již jeden měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg.

Po vysazení léčby dochází k návratu k patologicky zvýšené osteoresorpci spojené s postmenopauzální osteoporózou.

Histologická analýza kostních biopsií odebraných po dvou a třech letech léčby žen po menopauze prokázala normální kvalitu kosti a neprokázala žádné známky porušené mineralizace.

Pediatrická populacePodávání kyseliny ibandronové nebylo studováno v pediatrické populaci, proto nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientů.

5.2. Farmakokinetické vlastnostiRůzné studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k jejím aktuálním plazmatickým koncentracím.

AbsorpceAbsorpce kyseliny ibandronové v horní části gastrointestinálního traktu je po perorálním podání rychlá a plazmatické koncentrace se zvyšují v závislosti na dávce až do perorální dávky 50 mg, přičemž při dávkách nad 50 mg byl vzestup vyšší, než by odpovídalo zvýšení dávky. Maximální pozorované plazmatické koncentrace byly dosaženy během 0,5 až 2 hodin (medián1 hodina) ve stavu nalačno a absolutní biologická dostupnost byla okolo 0,6%. Stupeň absorpce je porušen, je-li přípravek podán s jídlem nebo nápojem (jiným než čistá voda). Biologická dostupnost je při podání kyseliny ibandronové se standardní snídaní snížena zhruba o 90% ve srovnání s biologickou dostupností pozorovanou u lačných osob. Žádný významný pokles biologické dostupnosti není pozorován, je-li kyselina ibandronová podána 60 minut před prvním denním jídlem. V případě požití jídla nebo nápoje dříve než za 60 minut po podání kyseliny ibandronové jsou sníženy jak biologická dostupnost tak přírůstky BMD.

DistribucePo počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do moči. Konečný distribuční objem u člověka je alespoň 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti je odhadována na 40-50% cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně 85% - 87% (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích) a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

BiotransformaceMetabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí.

EliminaceAbsorbovaný podíl kyseliny ibandronové je odstraněn z cirkulace vychytáním v kosti (absorpce v kosti je odhadována u postmenopauzálních žen na 40-50%) a zbývající podíl je vyloučen v nezměněném stavu ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové je vyloučena v nezměněném stavu stolicí.

Rozmezí pozorovaných poločasů je široké a terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10-72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně mnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se však rychle snižují a dosahují 10% vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, resp. perorálním podání.

Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84-160 ml/min. Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50-60% celkové clearance a je v relaci s clearance kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální clearancí odráží vychytávání přípravku kostí.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

PohlavíBiologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen obdobné.

RasaNeexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v chování kyseliny ibandronové u příslušníků jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientů afro-amerického původu jsou k dispozici pouze omezená data.

Pacientky s poškozením ledvinRenální clearance kyseliny ibandronové u pacientů s různým stupněm renální insuficience je přímo úměrná clearanci kreatininu.U pacientek s mírnou nebo středně těžkou renální insuficiencí (CLcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávky. Tato skutečnost byla prokázána ve studii BM 16549, která zahrnovala většinu pacientek s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin.Pacientky s těžkou renální insuficiencí (CLcr nižší než 30 ml/min), kteří denně dostávali 10 mg kyseliny ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2-3krát vyšší plazmatické koncentrace než osoby s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po intravenózním podání dávky 0,5 mg se u osob s těžkou renální insuficiencí snížila celková, renální a

nerenální clearance o 67%, 77%, resp. 50%, nebyl však pozorován pokles snášenlivosti spojený se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti není kyselina ibandronová doporučována u pacientek s těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.2 a bod 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové nebyla posuzována u pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin léčených jinými způsoby než hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandronové u těchto pacientek není známá, proto nemá být kyselina ibandronová za těchto okolností podávána.

Pacientky s poškozením jaterNeexistují žádné údaje o farmakokinetice kyseliny ibandronové při podávání u pacientek s jaternímpoškozením. Játra nemají významnou úlohu v clearanci kyseliny ibandronové, která není metabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientek s jaternímpoškozením není tedy úprava dávky nutná.

Starší populaceV multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s věkem (viz bod Pacientky s poškozením ledvin).

Pediatrická populaceNeexistují žádné údaje o užívání přípravku Ibandronate Bluefish 150 mg v těchto věkových skupinách.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém použití.

Mutagenita / kancerogenita:Nebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie na genotoxicitu neodhalily žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:Nebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo teratogenního účinku kyseliny ibandronové u perorálně léčených potkanů a králíků a nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na rozvoj F1 generace u potkanů v expozici extrapolované na alespoň třicetipětinásobek expozice u člověka.V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů se účinky na fertilitu sestávaly ze zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic při dávkách 1,2 mg/kg/den.Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity se u potkanů nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Zahrnují snížený počet implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látekJádro tablety:

Povidon

Mikrokrystalická celulóza

Předbobtnalý kukuřičný škrob

KrospovidonKoloidní bezvodý oxid křemičitýGlycerol-dibehenát

Potahová vrstva tablety:

Potahová soustava Opadry II OY-LS-28908 bílá skládající se z: hypromelózy 2910/15 (E464), hypromelózy 2910/3 (E464), hypromelózy 2506/50 (E464), monohydrátu laktózy, oxidu titaničitého (E171), makrogolu 4000.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost baleníPA/Al/PVC-Al blistry obsahující 1 nebo 3 potahované tablety.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/653/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.10.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

3.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tabletyAcidum ibandronicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tablety obsahuje acidum ibandronicum 150 mg (jako natrii ibandronas monohydricus)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydr

át laktózy.

Další informace viz přibalov

á informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 potahovaná tablety3 potahované tablety

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Užívejte 1 tabletu 1x měsíčně.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/653/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tabletyAcidum ibandronicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals ( Logo)

3.

POUŽITELNOST

Exp.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.