Heřmánkový Květ

Kód 0076578 ( )
Registrační číslo 94/ 918/97-C
Název HEŘMÁNKOVÝ KVĚT
Režim prodeje vyhrazený léčivý přípravek
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Megafyt Pharma s.r.o., Vrané nad Vltavou, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0076578 POR SPC 1X50GM Léčivý čaj, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak HEŘMÁNKOVÝ KVĚT

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29232/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Heřmánkový květ Matricariae flos

Léčivý čajK perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Matricariae flos 50,0 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při mírných žaludečních obtížích provázených napětím v břiše, nadýmáním a pocitem plnosti.

zevně: při zánětlivých onemocněních kůže a sliznic, včetně bakteriálních onemocnění dutiny ústní a dásní (např. afty, zánět dásní), zánětlivých onemocnění v oblasti konečníku a pohlavních orgánů (např. svědění v oblasti konečníku, ekzém v oblasti konečníku, drobné trhlinky v okolí konečníku), zmírnění obtíží při hemoroidech, špatně se hojící drobná poranění a vředy.

Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: 1 čajová lžička se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v přikryté

nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit Děti od 4 do 11 let pijí čaj 1-2 x denně. Mladiství od 12 let a dospělí pijí čaj 3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro děti od 1 roku do 3 let připravte zředěný nálev. 1 čajová lžička drogy se přelije 0,4 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Podávejte dětem 2 x denně v přiměřeném množství. Zbytek nálevu vylijte.

zevně: 1 polévková lžíce se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat

v přikryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Ke koupelím se použijí 3 polévkové lžíce drogy na 5 l vody. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

Strana 2 (celkem 2)

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

U osob přecitlivělých na rostliny z čeledi hvězdnicovitých je vhodná zvýšená opatrnost, v ojedinělých případech může dojít ke křížové reakci s jinými druhy čeledi Asteraceae(hvězdnicovité) (např pelyněk).

Velmi vzácně se mohou objevit alergické (hypersenzitivní) reakce na heřmánek (např. kontaktní dermatitida). Velmi vzácně byly při vnitřním užívání zaznamenány i případy závažné alergické reakce (anafylaktický šok, astma, otok obličeje a kopřivka).

Těhotným a kojícím ženám se nedoporučuje nadměrné užívání přípravku, pokud je užíván vnitřně. Pro zevní použití neexistuje žádné omezení.

Nepoužívejte k výplachům očí.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HMOTNOST

50 g

PN 10-02

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/918/97-C

EAN KÓD

859 400 307 6053

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

HEŘMÁNKOVÝ KVĚT

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls29232/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Heřmánkový květ

2.

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Matricariae flos

50,0 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj.

Popis přípravku: papírový sáček, uvnitř celý usušený heřmánkový květ charakteristického pachu.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při mírných žaludečních obtížích provázených napětím v břiše, nadýmáním a pocitem plnosti.

zevně: při zánětlivých onemocněních kůže a sliznic, včetně bakteriálních onemocnění dutiny ústní a dásní (např. afty, záněty dásní), zánětlivých onemocnění v oblasti konečníku a pohlavních orgánů (např. svědění v oblasti konečníku, ekzém v oblasti konečníku, drobné trhlinky v okolí konečníku), zmírnění obtíží při hemoroidech, špatně se hojící drobná poranění a vředy.

Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

4.2

Dávkování a způsob podání

vnitřně: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat

v přikryté nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Děti od 4 do 11 let pijí čaj 1-2 x denně.Mladiství od 12 let a dospělí pijí čaj 3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro děti od 1 roku do 3 let připravte zředěný nálev. 1 čajová lžička drogy se přelije 0,4 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Podávejte dětem 2 x denně v přiměřeném množství. Zbytek nálevu vylijte.

zevně: 1 polévková lžíce drogy se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat

v přikryté nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

4.3

Kontraindikace

Nejsou známy.

Strana 2 (celkem 3)

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

U osob přecitlivělých na rostliny z čeledi hvězdnicovitých je nutná zvýšená opatrnost. V ojedinělých případech může dojít ke křížové reakci s jinými druhy čeledi Asteraceae.Nepoužívat k výplachům očí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.6

Těhotenství a kojeníNení dostatek údajů. Ojediněle se vyskytují zprávy o ovlivňování menstruačního cyklu a uterotonických účincích a nedoporučuje se nadměrné užívání během těhotenství a laktace. Při dodržování doporučených dávek a způsobu užití je riziko zanedbatelné.Při zevním použití neexistuje žádné omezení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Hypersenzitivní reakce na heřmánek (např. kontaktní dermatitida) jsou velice vzácné. Byly však zaznamenány případy anafylaktického šoku a astmatu. Křížové reakce mohou nastat i u lidí s alergií na rostliny z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) (např. Artemisia – pelyněk).

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

ATC-kód: V11

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmaka – mírné spasmolytikum, antiflogistikum.

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Neobsahuje pomocné látky.

6.2

Inkompatibility

Je určen k přímé aplikaci, inkompatibility nepřicházejí v úvahu.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby.

Nálev připravený podle návodu je určen k okamžité spotřebě.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Strana 3 (celkem 3)

Papírový sáček, krabička.

Velikost balení: 50,0 g

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku, zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/918/97-C

9.

DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21. 11. 1997 / 28. 5. 2003

10.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

6.2.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29232/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Heřmánkový květ Matricariae flos

Léčivý čajK perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Matricariae flos 50,0 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při mírných žaludečních obtížích provázených napětím v břiše, nadýmáním a pocitem plnosti.

zevně: při zánětlivých onemocněních kůže a sliznic, včetně bakteriálních onemocnění dutiny ústní a dásní (např. afty, zánět dásní), zánětlivých onemocnění v oblasti konečníku a pohlavních orgánů (např. svědění v oblasti konečníku, ekzém v oblasti konečníku, drobné trhlinky v okolí konečníku), zmírnění obtíží při hemoroidech, špatně se hojící drobná poranění a vředy.

Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: 1 čajová lžička se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v přikryté

nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit Děti od 4 do 11 let pijí čaj 1-2 x denně. Mladiství od 12 let a dospělí pijí čaj 3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro děti od 1 roku do 3 let připravte zředěný nálev. 1 čajová lžička drogy se přelije 0,4 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Podávejte dětem 2 x denně v přiměřeném množství. Zbytek nálevu vylijte.

zevně: 1 polévková lžíce se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat

v přikryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Ke koupelím se použijí 3 polévkové lžíce drogy na 5 l vody. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

Strana 2 (celkem 2)

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

U osob přecitlivělých na rostliny z čeledi hvězdnicovitých je vhodná zvýšená opatrnost, v ojedinělých případech může dojít ke křížové reakci s jinými druhy čeledi Asteraceae(hvězdnicovité) (např pelyněk).

Velmi vzácně se mohou objevit alergické (hypersenzitivní) reakce na heřmánek (např. kontaktní dermatitida). Velmi vzácně byly při vnitřním užívání zaznamenány i případy závažné alergické reakce (anafylaktický šok, astma, otok obličeje a kopřivka).

Těhotným a kojícím ženám se nedoporučuje nadměrné užívání přípravku, pokud je užíván vnitřně. Pro zevní použití neexistuje žádné omezení.

Nepoužívejte k výplachům očí.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HMOTNOST

50 g

PN 10-02

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/918/97-C

EAN KÓD

859 400 307 6053

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

HEŘMÁNKOVÝ KVĚT

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.