Heřmánkový Čaj

Kód 0115252 ( )
Registrační číslo 94/ 179/00-C
Název HEŘMÁNKOVÝ ČAJ
Režim prodeje vyhrazený léčivý přípravek
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Megafyt Pharma s.r.o., Vrané nad Vltavou, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0115254 POR SPC 10X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0115253 POR SPC 15X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0059746 POR SPC 20X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0115252 POR SPC 20X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak HEŘMÁNKOVÝ ČAJ

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls182944/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Heřmánkový čaj Matricariae flos

Léčivý čaj

SLOŽENÍ

Matricariae flos 1,5 g v 1 nálevovém sáčku

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek

Užívaný vnitřně: při mírných žaludečních obtížích provázených napětím v břiše, nadýmáním a pocitem plnosti. Zevně: při zánětlivých onemocněních kůže a sliznic, včetně bakteriálních onemocnění dutiny ústní a dásní (např. afty, zánět dásní), zánětlivých onemocnění v oblasti konečníku a pohlavních orgánů (např. svědění v oblasti konečníku, ekzém v oblasti konečníku, drobné trhlinky v okolí konečníku), zmírnění obtíží při hemoroidech, špatně se hojící drobná poranění a vředy. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté

nádobě. Nesmí se vařit. Děti od 4 do 11 let pijí čaj 1-2 x denně. Mladiství od 12 let a dospělí pijí čaj 3 x denně Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro děti od 1 roku do 3 let připravte zředěný nálev. 1 nálevový sáček se přelije 0,4 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Podávejte dětem 2 x denně v přiměřeném množství. Zbytek nálevu vylijte.

zevně: 2 - 3 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat

v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Strana 2 (celkem 2)

U osob přecitlivělých na rostliny z čeledi hvězdnicovitých je vhodná zvýšená opatrnost, v ojedinělých případech může dojít ke křížové reakci s jinými druhy čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) (např. pelyněk). Velmi vzácně se mohou objevit alergické (hypersenzitivní) reakce na heřmánek (např. kontaktní dermatitida). Velmi vzácně byly při vnitřním užívání zaznamenány i případy závažné alergické reakce (anafylaktický šok, astma, otok obličeje a kopřivka). Těhotným a kojícím ženám se nedoporučuje nadměrné užívání přípravku, pokud je užíván vnitřně. Pro zevní použití neexistuje žádné omezení. Nepoužívejte k výplachům očí. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

VELIKOST BALENÍ

30 g,

20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g,

10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

PN 59 - 98

nálevové sáčky bez přebalu

PN 218 - 02

nálevové sáčky s přebalem

PN 358 - 07

nálevové sáčky s přebalem

PN 373 - 07

nálevové sáčky s přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/179/00-C

EAN KÓD

8 594 0030 73 014

(nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 037

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 963

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 267

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

HEŘMÁNKOVÝ ČAJ

DATUM REVIZE TEXTU

28.3.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls182944/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Heřmánkový čaj

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 nálevový sáček obsahuje:

Matricariae flos

1,5 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj.

Popis přípravku: nálevové sáčky, uvnitř směs hrubě práškované drogy obsahující žluté trubkovité květy, drobné úlomky bílých jazykovitých květů, úlomky lůžka a zákrovu a žlutohnědý komprimát, charakteristického pachu.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při mírných žaludečních obtížích provázených napětím v břiše, nadýmáním a pocitem plnosti. Zevně: při zánětlivých onemocněních kůže a sliznic,včetně bakteriálních onemocnění dutiny ústní a dásní (např. afty, záněty dásní), zánětlivých onemocnění v oblasti konečníku a pohlavních orgánů (např. svědění v oblasti konečníku, ekzém v oblasti konečníku, drobné trhlinky v okolí konečníku), zmírnění obtíží při hemoroidech, špatně se hojící drobná poranění a vředy. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

vnitřně: 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté

nádobě. Nesmí se vařit. Děti od 4 do 11 let pijí čaj 1-2 x denně. Mladiství od 12 let a dospělí pijí čaj 3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro děti od 1 roku do 3 let připravte zředěný nálev. 1 nálevový sáček se přelije 0,4 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Podávejte dětem 2 x denně v přiměřeném množství. Zbytek nálevu vylijte.

zevně: 2 - 3 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat

v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

4.3 Kontraindikace

Nejsou známy.

Strana 2 (celkem 3)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U osob přecitlivělých na rostliny z čeledi hvězdnicovitých je vhodná zvýšená opatrnost, v ojedinělých případech může dojít ke křížové reakci s jinými druhy čeledi Asteraceae (hvězdnicovité). Nepoužívat k výplachům očí.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.6 Těhotenství a kojení

Není dostatek údajů. Ojediněle se vyskytují zprávy o ovlivňování menstruačního cyklu a uterotonických účincích a nedoporučuje se nadměrné užívání během těhotenství a laktace. Při dodržování doporučených dávek a způsobu užití je riziko zanedbatelné. Při zevním použití neexistuje žádné omezení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Hypersenzitivní reakce na heřmánek (např. kontaktní dermatitida) jsou velice vzácné. Byly však zaznamenány případy anafylaktického šoku a astmatu. Křížové reakce mohou nastat i u lidí s alergií na rostliny z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) (např. Artemisia – pelyněk).

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: V11

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmaka – mírné spasmolytikum, antiflogistikum.

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Neobsahuje pomocné látky.

6.2 Inkompatibility

Je určen k přímé aplikaci, inkompatibility nepřicházejí v úvahu.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby.

Nálev připravený podle návodu je určen k okamžité spotřebě.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Strana 3 (celkem 3)

6.5 Druh obalu a velikost balení

20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie

15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/179/00-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16. 12. 1998 / 28.3.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

28.3.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 2)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Heřmánkový čaj Matricariae flos

Léčivý čaj

SLOŽENÍ

Matricariae flos 1,5 g v 1 nálevovém sáčku

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek

Užívaný vnitřně: při mírných žaludečních obtížích provázených napětím v břiše, nadýmáním a pocitem plnosti. Zevně: při zánětlivých onemocněních kůže a sliznic, včetně bakteriálních onemocnění dutiny ústní a dásní (např. afty, zánět dásní), zánětlivých onemocnění v oblasti konečníku a pohlavních orgánů (např. svědění v oblasti konečníku, ekzém v oblasti konečníku, drobné trhlinky v okolí konečníku), zmírnění obtíží při hemoroidech, špatně se hojící drobná poranění a vředy. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté

nádobě. Nesmí se vařit. Děti od 4 do 11 let pijí čaj 1-2 x denně. Mladiství od 12 let a dospělí pijí čaj 3 x denně Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro děti od 1 roku do 3 let připravte zředěný nálev. 1 nálevový sáček se přelije 0,4 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Podávejte dětem 2 x denně v přiměřeném množství. Zbytek nálevu vylijte.

zevně: 2 - 3 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat

v přikryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně k inhalacím, ke kloktání, obkladům, omývání, případně ke koupelím a výplachům. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře. U osob přecitlivělých na rostliny z čeledi hvězdnicovitých je vhodná zvýšená opatrnost, v ojedinělých případech může dojít ke křížové reakci s jinými druhy čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) (např. pelyněk).

Strana 2 (celkem 2)

Velmi vzácně se mohou objevit alergické (hypersenzitivní) reakce na heřmánek (např. kontaktní dermatitida). Velmi vzácně byly při vnitřním užívání zaznamenány i případy závažné alergické reakce (anafylaktický šok, astma, otok obličeje a kopřivka). Těhotným a kojícím ženám se nedoporučuje nadměrné užívání přípravku, pokud je užíván vnitřně. Pro zevní použití neexistuje žádné omezení. Nepoužívejte k výplachům očí. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

VELIKOST BALENÍ

30 g,

20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g,

10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

PN 59 - 98

nálevové sáčky bez přebalu

PN 218 - 02

nálevové sáčky s přebalem

PN 358 - 07

nálevové sáčky s přebalem

PN 373 - 07

nálevové sáčky s přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/179/00-C

EAN KÓD

8 594 0030 73 014

(nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 037

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 963

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 267

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

HEŘMÁNKOVÝ ČAJ

DATUM REVIZE TEXTU

28.3.2012

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.