Flector Ep Gel

Kód 0014826 ( )
Registrační číslo 29/ 350/96-C
Název FLECTOR EP GEL
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014826 DRM GEL 1X100GM Gel, Kožní podání
0014825 DRM GEL 1X60GM Gel, Kožní podání

nahoru

Informace na obalu

IBSA Slovakia s.r.o.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička , Flector EP Gel, gel 60 (100) g

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flector EP Gel

Diclofenacum epolaminum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivá látka: Diclofenacum epolaminum 1,292 g odpovídající

1 g Diclofenacum natricum ve 100 g gelu

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: makrogol-400-monostearát, makrogol 300, cetylstearyl-ethylhexanoát, kyselina

polyakrylová, isopropylalkohol, parfém, trolamin, čištěná voda

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Gel 60 (100) g

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

6

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DATUM POUŽITELNOSTI

Použitelné do: (měsíc/rok)

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,

POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

IBSA Slovakia s.r.o.

Module 1

Module 1.3

2

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: 29/350/96-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Proti bolesti, proti zánětu, proti otoku.

Přípravek Flector EP Gel je určen k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů pohybového

ústrojí s projevy otoku či zánětu, jako je pohmoždění kloubů, svalů, zánět šlach horních nebo

dolních končetin (tenditida) a k léčbě bolesti zad.

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

Gel se nanáší 3-4krát denně na postižené místo v množství 2-4 g. Při postižení svalů se

přípravek vtírá pomocí lehké masáže do postiženého místa.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

„Flector EP Gel“

IBSA Slovakia s.r.o.

Module 1

Module 1.3

3

Údaje uváděné na vnitřním obalu

Tuba, Flector EP gel 60 (100) g

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flector EP Gel

Diclofenacum epolaminum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK)

Léčivá látka: Diclofenacum epolaminum 1,292 g odpovídající

1 g Diclofenacum natricum ve 100 g gelu

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: makrogol-400-monostearát, makrogol 300, cetylstearyl-ethylhexanoát,

kyselina polyakrylová, isopropylalkohol, parfém, trolamin, čištěná voda

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

60 (100) g gelu

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DATUM POUŽITELNOSTI

Použitelné do: (měsíc/rok)

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITELNÝCH LÉČIVÝVCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD

JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

IBSA Slovakia s.r.o.

Module 1

Module 1.3

4

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. číslo: 29/350/96-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.