Flaya 0,030 Mg/2 Mg Potahované Tablety

Kód 0179615 ( )
Registrační číslo 17/ 365/12-C
Název FLAYA 0,030 MG/2 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Heaton a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0179615 POR TBL FLM 1X21 Potahovaná tableta, Perorální podání
0179616 POR TBL FLM 3X21 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192530 POR TBL FLM 6X21 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FLAYA 0,030 MG/2 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.: sukls39747/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Flaya 0,030 mg/2mg

potahované tablety

chlormadinoni acetas, ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 1. Co je přípravek Flaya 0,030 mg/2mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flaya 0,030 mg/2mg užívat 3. Jak se přípravek Flaya 0,030 mg/2mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Flaya 0,030 mg/2mg uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK FLAYA 0,030 mg/2mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Flaya je hormonální kontraceptivum k perorálnímu podání a užívá se k zábraně početí. Tablety obsahují malé množství 2 různých ženských hormonů, chlormadinon acetát (progesteron) a ethinylestradiol (estrogen). Takové přípravky, které obsahují dva hormony, se také nazývají kombinované antikoncepční přípravky. 21 tablet v balení pro jeden cyklus obsahuje stejná množství obou hormonů, a proto je přípravek Flaya také nazýván „monofázický přípravek“. Jako ostatní hormonální kontraceptiva k perorálnímu podání, Flaya 0,030 mg/2mg zabraňuje uvolnění vajíčka. Také mění konzistenci hlenu v děložním hrdle, takže spermie nemohou projít a brání růstu vajíčka v děloze změnou její sliznice. Hormonální kontraceptiva, jako je přípravek Flaya 0,030 mg/2mg, Vás neochrání před AIDS (HIV infekce) nebo jinými pohlavně přenosnými chorobami. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLAYA 0,030 mg/2mg UŽÍVAT Neužívejte přípravek Flaya 0,030 mg/2mg: - jestliže jste přecitlivělá (alergická) na léčivé látky chlormadinon, ethinylestradiol nebo kteroukoli další složku přípravku Flaya 0,030 mg/2mg, - jestliže trpíte nebo jste trpěla poruchou ovlivňující krevní oběh: zvláště stavy souvisejícími s trombózou (tvorba krevních sraženin) v cévách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), plicích (plicní embolie), srdci (infarkt myokardu), nebo mrtvicí (způsobená krevní sraženinou nebo prasknutím cévy v mozku),

- jestliže se u Vás objeví nebo někdy objevily první stadia nebo známky vzniku krevních sraženin, zánětu žil (flebitída) nebo tvorby vmetků (embolie), jako jsou prchavé bodavé bolesti, bolesti na hrudi nebo pocit tíhy na hrudníku, - jste-li donucena k dlouhodobému omezení aktivity (např. přísný klid na lůžku, sádrové fixace), nebo pokud plánujete operaci (přestaňte užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg nejméně čtyři týdny před plánovaným datem operace). Váš lékař rozhodne, kdy můžete znovu začít přípravek Flaya užívat až se budete znovu pohybovat. - jste těhotná, - trpíte-li cukrovkou, provázenou změnami na cévách, nebo při nekontrolovaném kolísání krevního cukru, - jestliže máte vysoký krevní tlak, který se těžko kontroluje nebo je krevní tlak výrazně zvýšený (hodnoty trvale překračují 140/90), - trpíte-li nebo jste dříve trpěla zánětem jater (hepatitida) nebo žloutenkou a Vaše hodnoty jaterních testů se ještě nevrátily k normálu, - svědí-li vás celé tělo nebo trpíte poruchou odtoku žluče (cholestáza), hlavně když se objeví ve spojení s předchozím těhotenstvím nebo léčbou estrogeny, - máte-li zvýšený bilirubin v krvi, např. při vrozené poruše jeho vylučování (Dubin-Johnsonův syndrom nebo Rotorův syndrom), - trpíte-li nádorem jater, nebo jste měla nějaký v minulosti, - trpíte-li krutými bolestmi v horní části břicha, zvětšením jater nebo si všimnete známek krvácení v břiše, - objeví-li se u Vás porfyrie (typ vrozené nebo získané poruchy, která způsobuje nedostatek červeného krevního barviva), - při současném nebo předešlém výskytu zhoubného nádoru, hormonálně závislého (např. rakovina prsu nebo pohlavních orgánů), - trpíte-li těžkou poruchou metabolizmu tuků (změna hladiny cholesterolu nebo triglyceridů), - trpíte-li nebo jste prodělala zánět slinivky břišní (pankreatitida) a s ním spojené závažné zvýšení krevních tuků (triglyceridů); - objeví-li se u Vás poprvé neobvyklé kruté bolesti hlavy nebo se objeví častěji - trpíte-li migrénou doprovázenou poruchami vnímání (např. poruchami zraku, neschopností mluvit, slabostí nebo poruchami čití kdekoli na těle), - objeví-li se u vás náhlé poruchy vnímání (např. poruchy zraku nebo sluchu), - máte-li poruchy hybnosti (obzvláště známky obrny), - zaznamenáte-li zhoršení epileptických záchvatů, - trpíte-li těžkou depresí, - vyskytuje-li se u Vás otoskleróza (onemocnění vnitřního ucha, které se vyvíjí do hluchoty), - když se z neznámých příčin neobjeví menstruační krvácení, - dochází-li k neobvyklému zvětšování děložní sliznice (hyperplazie endometria), - objeví-li se z neznámých důvodů krvácení z pochvy. Výskyt jednoho nebo více rizikových faktorů žilní nebo arteriální trombózy může znamenat kontraindikaci přípravku (viz také „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flaya je zapotřebí“). Váš lékař rozhodne, zda u Vás je důvod přípravek Flaya 0,030 mg/2mg neužívat. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flaya 0,030 mg/2mg je zapotřebí Prosím poraďte se se svým lékařem před užitím přípravku Flaya 0,030 mg/2mg, pokud se Vás týká některý z následujících stavů: - kouříte, - je Vám více než 35 let, - máte vysoký krevní tlak, - máte zvýšenou hladinu tuku v krvi (např. cholesterolu, triglyceridů nebo lipoproteinů), - máte nadváhu (body mass index nad 30 kg/m2), - jeden z Vašich blízkých příbuzných (rodiče, sourozenci) měl krevní sraženinu (trombóza) v mladém věku,

- trpíte poruchou krevní srážlivosti, - trpíte problémy se srdcem (porucha chlopně, srdečního rytmu), - máte cukrovku. V následujících případech budete potřebovat zvláštní dohled lékaře: - trpíte epilepsií, - máte sklerózu multiplex (autoimunitní onemocnění), - máte závažné křeče svalů (tetanie), - trpíte migrénou, - máte astma, - Vaše srdce nebo ledviny nepracují správně (srdeční nebo ledvinová nedostatečnost), - trpíte Sydenhamovou choreou (onemocnění nervů, které způsobuje náhlé pohyby těla), - máte jaterní onemocnění, - máte autoimunitní onemocnění (včetně systémového lupus erythematosus), - máte endometriózu (benigní růst tkáně podobné endometriu - tkáně normálně dělohu pokrývající, za dělohou nebo mimo dělohu), - máte křečové žíly, - máte benigní nádor dělohy (myom), - trpíte mastopatií (nerakovinné bulky v prsou), - trpěla jste při předchozím těhotenství gestačním oparem (kožní vyrážka s puchýřky), - trpíte depresí, - máte Crohnovu chorobu nebo ulcerativní kolitidu (zánětlivá onemocnění střev). Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, musíte lékaře informovat před zahájením užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg. Také lékaře informujte, pokud se některé onemocnění objeví nebo zhorší během užívání přípravku. Váš lékař rozhodne, zda můžete v užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg pokračovat. Kombinované antikoncepční přípravky a trombóza a jiná onemocnění cév Je známo, že v průběhu užívání hormonálních antikoncepčních přípravků se zvyšuje riziko krevních sraženin v žilách a tepnách. To může vyvolat srdeční infarkt, mozkovou příhodu, trombózu hlubokých žil a plicní embolii. Tyto příhody jsou však během užívání orálních antikoncepčních přípravků vzácné. Vhodná léčba zmíněných onemocnění může snížit riziko trombózy. Pokud zaznamenáte následující možné příznaky trombózy nebo plicní embolie, okamžitě informujte lékaře: - velká bolest nebo otok v jedné noze, - náhlá krutá bolest na hrudníku, která se může, ale nemusí šířit do levé paže, - dušnost, - náhlý kašel z neznámých příčin, - nečekané kruté nebo dlouhodobé bolesti hlavy nebo záchvat migrény, - částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění, - špatná artikulace nebo neschopnost mluvit, - závratě nebo kolaps, - náhlá slabost nebo výrazné znecitlivění kdekoli na těle, - problémy s pohybem, - náhlá silná bolest břicha, - zvýšená frekvence záchvatů migrény nebo jejich zhoršení. Ostatní nemoci ovlivňující krevní oběh jsou cukrovka, systémový lupus erythematosus (onemocnění imunitního systému), hemolyticko-uremický syndrom (krevní onemocnění, které poškozuje ledviny), chronická zánětlivá onemocnění střev (Crohnova choroba a ulcerativní kolitida) a srpkovitá anémie

(vrozené onemocnění červených krvinek). Vhodná léčba těchto onemocnění může snížit riziko uzávěru krevních cév (trombózy). Kouření zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků na srdce a krevní cévy v průběhu užívání kombinovaných antikoncepčních přípravků. Riziko se zvyšuje s věkem a počtem vykouřených cigaret. To platí zejména pro ženy starší 35 let. Kuřačky starší 35-ti let by měly používat jiné metody antikoncepce. Kombinované antikoncepční přípravky a jiná onemocnění Kombinované antikoncepční přípravky mohou zvyšovat riziko vzniku některých nádorů (např. rakoviny děložního hrdla, prsu, jater). Nádory jater mohou způsobit smrtelné vnitřní krvácení. V případě neobvyklé kruté bolesti v oblasti žaludku informujte svého lékaře. Méně často se může při užívání kombinovaných antikoncepčních přípravků objevit chloasma (hnědé skvrny nazývané „těhotenské skvrny“, především na tvářích). V tomto případě se chraňte před slunečním a ultrafialovým světlem. Lékařské vyšetření Před začátkem užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg Vás Váš lékař vyšetří obecně i gynekologicky, vyloučí těhotenství, vezme do úvahy všechny kontraindikace a upozornění a pak rozhodne, je-li přípravek Flaya 0,030 mg/2mg pro Vás vhodný. V průběhu užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg by se měla vyšetření opakovat každoročně. Účinnost Antikoncepční účinek může být snížen, pokud neužíváte antikoncepci pravidelně, zvracíte, máte průjem po užití (viz bod 3 „Co musíte udělat v případě zvracení nebo silného průjmu“) nebo užíváte současně určité léky (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“). Nepravidelné krvácení Zejména během několika prvních měsíců užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg se mohou objevit neočekávané nepravidelnosti v krvácení z pochvy (přerušované krvácení/špinění). Pokud nepravidelné krvácení trvá déle než 3 měsíce nebo se vrátí po předchozích pravidelných cyklech, poraďte se s lékařem. Špinění může být taky známkou toho, že antikoncepční účinek je snížen. Co dělat, pokud se krvácení nedostaví v týdnu vysazení přípravku Flaya 0,030 mg/2mg V některých případech může krvácení z vysazení po 21 dnech užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg chybět. Pokud užíváte přípravek Flaya 0,030 mg/2mg podle návodu (viz bod 3), nezvracela jste, ani jste neměla silný průjem a neužívala jiné léky, není těhotenství pravděpodobné. Jestliže přípravek Flaya 0,030 mg/2mg není před krvácením z vysazení užíván podle návodu a krvácení z vysazení se nedostaví, můžete být těhotná. Navštivte lékaře, který musí těhotenství vyloučit. Neužívejte další balení přípravku, dokud nemáte potvrzeno, že těhotná nejste. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky mohou snížit účinek přípravku Flaya 0,030 mg/2mg nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Tyto účinky mohou mít následující přípravky: - léky na epilepsii (např. karbamazepin, fenytoin, barbexaklon, primidon, fenobarbital a topiramát), - léky na tuberkulózu (např. rifampicin, rifabutin), - léky na infekční onemocnění (ampicilin, tetracyklin a griseofulvin), - léky na HIV infekci (ritonavir), - léky na poruchy spánku (modafinil),

- rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou, - léky zvyšující pohyb střev (např. metoklopramid), - aktivní uhlí. Pokud užíváte nebo začínáte užívat některý lék obsahující výše zmíněné účinné látky, můžete s užíváním přípravku Flaya 0,030 mg/2mg pokračovat. Během léčby těmito přípravky musíte používat doplňkové mechanické antikoncepční metody (např. kondom). Doplňkové mechanické antikoncepční metody musíte používat také nejméně 7 nebo až 28 dnů po ukončení současné léčby. Požádejte o radu lékaře nebo lékárníka. Prosím, poraďte se svým lékařem, pokud užíváte některý z následujících léků: - paracetamol (tlumí bolest), - kyselina askorbová (vitamín C), - inzulín nebo jiné léky snižující hladinu cukru v krvi (dávkování těchto léků bude muset být

upraveno),

- atorvastatin (snižuje vysokou hladinu cholesterolu), - flukonazol (užívá se k léčbě a prevenci houbových infekcí), - indinavir (užívá se k léčbě HIV infekce), - troleandomycin (užívá se k léčbě infekčních onemocnění), - diazepam (užívá se k léčbě poruch spánku, stavů úzkosti, deprese a epilepsie), - cyklosporin (užívá se po transplantaci), - theofylin (užívá se k léčbě astmatu), - prednosolon (užívá se k léčbě zánětů), - klofibrát (užívá se ke kontrole hladiny tuku v krvi), - morfin (tlumí silné bolesti), - lorazepam (sedativum a svalové relaxans). Účinek na krevní testy Užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg může ovlivnit výsledek určitých laboratorních testů. Vždy informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Flaya 0,030 mg/2mg. Těhotenství a kojení Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku. Přípravek Flaya 0,030 mg/2mg nesmíte užívat během těhotenství a ani tehdy, pokud těhotenství nelze vyloučit. Pokud si myslíte, že jste během užívání přípravku mohla otěhotnět, okamžitě informujte svého lékaře. Předchozí užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg však není důvodem potratu. Přípravek Flaya 0,030 mg/2mg může snížit množství mléka a jeho kvalitu. Velmi malé množství léčivé látky přestupuje do mateřského mléka. Orální antikoncepci můžete užívat, pouze pokud nekojíte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nejsou známy žádné informace o tom, že by přípravek Flaya 0,030 mg/2mg ovlivňoval schopnost řídit a ovládat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Flaya Přípravek Flaya 0,030 mg/2mg obsahuje laktosu. Jestliže Vám někdy lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLAYA 0,030 mg/2mg UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Flaya 0,030 mg/2mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob podání Užívejte 1 tabletu každý den ve stejnou denní dobu (nejlépe večer), zapijte ji v případě potřeby tekutinou. Tablety můžete užívat s jídlem i bez jídla. Balení přípravku Flaya 0,030 mg/2mg obsahuje 21 tablet. U každé tablety je vyznačen den v týdnu, který je třeba tabletu užít. Například pokud začínáte užívat přípravek v neděli, užijte tabletu s označením neděle. Interval mezi užitím 2 tablet by měl být vždy 24 hodin. Další tablety užívejte ve směru šipky, až užijete všech 21 tablet. Po dobu dalších 7 dnů žádné tablety neužívejte. Menstruační krvácení se dostaví během těchto 7 dnů. Obvykle se dostaví 2 až 4 dny po užití poslední tablety Flaya 0,030 mg/2mg. Další balení přípravku začněte užívat 8.den a to i tehdy, když menstruační krvácení ještě neskončilo. To znamená, že nové balení začnete užívat vždy ve stejný den v týdnu a menstruační krvácení se dostaví také vždy stejný den v týdnu, každý měsíc. Kdy můžete začít užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg Jestliže jste předtím neužívala žádnou hormonální antikoncepci v průběhu posledního menstruačního cyklu Vezměte si první tabletu přípravku Flaya 0,030 mg/2mg první den Vašeho menstruačního cyklu (to znamená první den Vaší menstruace). Pokud užijete přípravek Flaya 0,030 mg/2mg první den menstruace, jste okamžitě chráněna proti početí. Můžete zahájit užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg také 2. až 5. den cyklu, nezávisle na tom, zda menstruační krvácení skončilo nebo ne, ale v tomto případě musíte používat doplňkovou mechanickou metodu antikoncepce (např. kondom) během prvních sedmi dnů užívání (pravidlo 7 dnů). Jestliže Vaše menstruace začala dříve než před 5 dny, počkejte na další menstruaci a potom začněte užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg. Jestliže jste předtím užívala jiný 21-denní nebo 22-denní antikoncepční přípravek Využívejte všechny tablety starého balení jako obvykle. Další den začněte bez přerušení užívat první tabletu přípravku Flaya 0,030 mg/2mg. Není zapotřebí čekat až do začátku menstruačního krvácení po vysazení, ani nemusíte používat nějakou doplňkovou mechanickou antikoncepční metodu. Jestliže jste užívala kombinovanou perorální hormonální antikoncepci s 28 tabletami Poté co si vezmete poslední tabletu s léčivou látkou ze starého balení (po 21 nebo 22 dnech), vezměte si bezprostředně hned další den první tabletu přípravku Flaya 0,030 mg/2mg bez nějaké přestávky. Není zapotřebí čekat na příští menstruační krvácení po vysazení, ani nemusíte používat doplňkové antikoncepční metody. Jestliže jste užívala perorální antikoncepci obsahující pouze progesteron (tzv. POP, minipilulky) Jestliže se používá perorální antikoncepce, obsahující pouze progesteron, může menstruační krvácení po vysazení chybět. Vezměte si první tabletu přípravku Flaya 0,030 mg/2mg den poté, co jste si vzala poslední tabletu obsahující pouze progesteron. V tomto případě musíte používat doplňkové mechanické antikoncepční metody během prvních sedmi dnů. Jestliže jste předtím k zabránění početí užívala hormonální injekce nebo implantáty Vezměte si první tabletu přípravku Flaya 0,030 mg/2mg v den odstranění implantátu nebo další plánované injekce. V tomto případě musíte používat prvních 7 dnů doplňkové antikoncepční metody (např. kondom). Jestliže došlo během prvních 3 měsíců těhotenství k samovolnému nebo umělému potratu Po samovolném nebo umělém potratu můžete začít užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg okamžitě a v tomto případě nemusíte používat žádnou doplňkovou antikoncepci.

Jestliže jste potratila nebo porodila v 3.-6. měsíci těhotenství Pokud nekojíte, můžete začít užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg 21-28 dnů po porodu. Nemusíte užívat žádné doplňkové mechanické metody antikoncepce. Jestliže od porodu uplynulo více než 28 dnů, musíte v prvních 7 dnech používat doplňkové antikoncepční metody. Jestliže jste už měla pohlavní styk, musí být vyloučeno těhotenství nebo musíte se začátkem užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg vyčkat do začátku příští menstruace. Prosím nezapomeňte, že byste neměla užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg pokud kojíte (viz bod 2„Těhotenství a kojení“). Co musíte udělat v případě zvracení nebo silného průjmu Objeví-li se do 3-4 hodin po užití tablety zvracení nebo silný průjem, měla byste pokračovat v užívání přípravku Flaya jako obvykle. Ovšem je možné, že léčivá látka přípravku Flaya 0,030 mg/2mg se zcela nevstřebala a tak odpovídající antikoncepce není již déle zajištěna. Proto byste měla použít doplňkové mechanické antikoncepční metody po celý zbytek cyklu. Jak dlouho můžete přípravek Flaya 0,030 mg/2mg užívat Pokud nechcete otěhotnět, můžete užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg tak dlouho dokud to není limitováno zdravotním rizikem pro Vás (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Flaya.“ a „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flaya 0,030 mg/2mg je zapotřebí“). Jestliže jste užila více přípravku Flaya 0,030 mg/2mg, než jste měla: Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Flaya 0,030 mg/2mg nebo pokud nějakou tabletu užilo dítě, poraďte se s lékařem o léčbě možných příznaků. Nejsou důkazy, že by po požití velkého množství tablet Flaya 0,030 mg/2mg došlo k závažnému poškození zdraví. Pokud užijete několik tablet najednou, může se u Vás objevit nevolnost a zvracení. U mladých dívek se může objevit lehké krvácení z pochvy. Jestliže jste zapomněla užít přípravek Flaya 0,030 mg/2mg Jestliže jste zapomněla užít v obvyklou dobu tabletu, musíte jí užít nejpozději během následujících 12-ti hodin. V tomto případě není nutné užití jiných antikoncepčních prostředků a Vy můžete normálně pokračovat v užívání tablet. Je-li interval delší než 12 hodin, antikoncepční účinek přípravku Flaya 0,030 mg/2mg může být snížen. V takovém případě musíte použít doplňkové mechanické antikoncepční přípravky. Dodržujte pravidlo 7 dnů. Užijte zapomenutou tabletu okamžitě a pokračujte v užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg v obvyklém čase. To může znamenat, že můžete užít 2 tablety v průběhu jednoho dne. Musíte použít doplňkové mechanické antikoncepční přípravky (např. kondom) v průběhu následujících 7 dnů. Jestliže v tomto sedmidenním období doberete tablety z balení pro tento cyklus, okamžitě pokračujte v užívání tablet z dalšího balení přípravku Flaya 0,030 mg/2mg, tzn. mezi baleními nesmí být přestávka. Pravděpodobně se u Vás neobjeví žádné menstruační krvácení z vysazení, dokud nevyužíváte nové balení. Ale může se vyskytnout nepravidelné krvácení nebo špinění v průběhu užívání dalšího balení, neznepokojujte se. Pokud se po využívání tohoto nového balení nedostaví krvácení, musí být vyloučeno těhotenství. Když přestanete užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg Když přestanete užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2mg, funkce Vašich vaječníků se brzy plně obnoví a Vy můžete otěhotnět. Po ukončení užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2mg se první menstruační krvácení může asi o 1 týden opozdit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flaya 0,030 mg/2mg nežádoucí účinky, i když se nevyskytují u každé ženy. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky během klinických studií u žen užívajících kombinaci chlormadinon/ethinylestradiol bylo krvácení uprostřed cyklu / špinění, bolest hlavy a prsou. Kombinované perorální antikoncepční přípravky mohou mít souvislost se zvýšením rizika závažných onemocnění a nežádoucích účinků: - riziko cévních poruch a trombóz (viz bod 2), - riziko onemocnění žlučového traktu (viz bod 2), - riziko vzniku nádorů (např. jaterních, které v ojedinělých případech mohou způsobit život ohrožující krvácení do dutiny břišní, nádor prsu nebo pohlavních orgánů (viz bod 2)), - zhoršení chronického zánětu střev (Crohnova choroba, ulcerativní kolitida). Prosím, čtěte pozorně informace v bodu 2 a v případě potřeby konzultujte svého lékaře. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinické studii provedené u 1 629 žen užívajících kombinaci chlormadinon/ethinylestradiol. Četnost výskytu hlášených nežádoucích účinků je následující: Velmi časté:

vyskytují se u více než jedné z 10 žen

Časté:

vyskytují se u 1 až 10 ze 100 žen

Méně časté:

vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 žen

Vzácné:

vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 žen

Velmi vzácné:

vyskytují se u méně než 1 z 10 000 žen

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Velmi časté - nevolnost - poševní výtok, menstruační poruchy, chybění menstruace Časté - zvýšení krevního tlaku - zvýšení hmotnosti - závratě, migréna (a/nebo zhoršení těchto stavů) - poruchy vidění - zvracení - akné - únava, pocity tíhy v dolních končetinách, hromadění vody - bolest v podbřišku - deprese, podrážděnost, nervozita Méně časté - změny hladiny krevních tuků (včetně zvýšení hladiny triglyceridů v krvi) - konjuktivitida (zánět spojivek), nesnášenlivost kontaktních čoček - bolest břicha, nadýmání, průjem - poruchy pigmentace, hnědé skvrny na obličeji, padání vlasů, suchá kůže - bolesti zad, svalové problémy - tendence k pocení, snížený zájem o sex - sekrece z prsů, nezhoubné změny pojivové tkáně v prsech, plísňová onemocnění pochvy, cysty

vaječníků

Vzácné - náhlá ztráta sluchu, tinnitus (zvonění/hučení v uších) - kopřivka, alergické kožní reakce (ekzém), zčervenání kůže, svědění, zhoršení lupenky, nadměrné

ochlupení těla nebo tváří

- vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, oběhový kolaps, křečové žíly - zvětšení prsů, zánět pochvy, delší a/nebo silnější menstruace, premenstruační syndrom (tělesné a

emocionální problémy před začátkem menstruace)

- zvýšení chuti k jídlu Velmi vzácné - erytema nodosum (zánět tukových buněk pod kůží) Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK FLAYA UCHOVÁVAT Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek Flaya 0,030 mg/2mg po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Datum použitelnosti odpovídá poslednímu dni vyznačeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Flaya 0,030 mg/2mg obsahuje Léčivé látky jsou chlormadinoni acetas a ethinylestradiolum. 1potahovaná tableta obsahuje chlormadinoni acetas 2 mg a ethinylestradiolum 0,030 mg. Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát a potahová soustava P 044.12.MS červená. Jak přípravek Flaya 0,030 mg/2mg vypadá a co obsahuje toto balení Flaya jsou kulaté růžové potahované tablety. Přípravek Flaya 0,030 mg/2mg je balen po 1, 3 a 6 blistrech s 21 tabletami. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Heaton a.s. Praha Česká republika

Výrobce Výrobce Helm Pharmaceuticals GmbH, Hamburg, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena 30.5. 2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.: sukls39747/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Flaya 0,030 mg/2 mg

potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 potahovaná tableta obsahuje chlormadinoni acetas 2 mg a ethinylestradiolum 0,030 mg. Pomocná látka: 1 potahovaná tableta obsahuje 65,37 mg monohydrátu laktosy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Kulaté růžové potahované tablety. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Hormonální antikoncepce. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování Každý den, ve stejnou dobu musí být užita 1 tableta (nejlépe večer) po dobu 21 po sobě následujících dnů, potom nastává sedmidenní přestávka, kdy se tablety neužívají. Během 2-4 dnů po užití poslední tablety by se mělo objevit menstruaci podobné krvácení z vysazení. Po sedmidenním období bez medikace, by medikace měla pokračovat, bez ohledu na to zda krvácení ustalo, užíváním dalšího balení přípravku Flaya. Potahovaná tableta by měla být vytlačena z blistru z takového místa, které odpovídá označením danému dni v týdnu, polknuta celá, v případě potřeby s malým množstvím tekutiny. V každodenním užívání potahovaných tablet se pokračuje ve směru šipky. Začátek užívání potahovaných tablet Nebyla užívána žádná hormonální antikoncepce (v průběhu posledního menstruačního cyklu)

První potahovaná tableta by měla být užita první den další menstruace. Je-li první tableta užita první den menstruace, antikoncepce začíná první den užívání a pokračuje také i v sedmidenním období bez medikace. První potahovaná tableta může být užita také 2.-5. den menstruace, bez ohledu na to, zda krvácení skončilo či ne. V takovém případě musí být prvních sedm dnů užívání použita doplňková mechanická antikoncepce. Jestliže menstruace začne o více než 5 dnů dřív, měla by být žena instruována, aby počkala se začátkem užívání přípravku Flaya do začátku další menstruace. Přechod z jiné hormonální antikoncepce na přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg Přechod z 22-denní hormonální antikoncepce nebo jiné 21-denní hormonální antikoncepce: Všechny tablety starého balení by se měly využít jako obvykle. První potahovaná tableta přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg by se měla užít následující den. V tomto případě není přestávka v užívání a žena nemusí také čekat na začátek dalšího krvácení z vysazení. Doplňková antikoncepční opatření nejsou nutná. Přechod z kombinované hormonální antikoncepce užívané denně (28-denní antikoncepce) Po užití poslední aktivní tablety z balení 28-denní antikoncepce (tj. po užití 21-22 tablet) se začne užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg. První potahovaná tableta přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg by se měla užít další den bez přerušení užívání tablet. Žena rovněž nemusí čekat na začátek dalšího krvácení z vysazení. Jiná antikoncepční opatření nejsou nutná. Přechod z tablet obsahujících pouze progesteron („POP“) První potahovaná tableta přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg by se měla užít následující den po ukončení užívání přípravku obsahujícího pouze progesteron. Během prvních sedmi dnů je nutné používat doplňkové mechanické antikoncepční prostředky. Přechod z injekční hormonální antikoncepce nebo implantátu Užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg začíná v den odstranění implantátu nebo v den, kdy byla plánována injekce. Během prvních sedmi dnů je nutné používat doplňkové mechanické antikoncepční prostředky. Po spontánním nebo umělém potratu v prvním trimestru Po samovolném nebo umělém potratu v prvním trimestru je možno začít užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg ihned. V tomto případě žádná další antikoncepční opatření nejsou nutná. Po porodu nebo spontánním potratu nebo umělém potratu v druhém trimestru Po narození dítěte žena, která nekojí, může začít s užíváním 21-28 dnů po porodu a tento případ nevyžaduje žádnou doplňkovou antikoncepci. Jestliže užívání začne déle než za 28 dnů po narození dítěte, jsou během prvních sedmi dnů nutné doplňkové antikoncepční prostředky. Jestliže už měla žena pohlavní styk, je nutné vyloučit těhotenství nebo musí žena se začátkem užívání vyčkat do začátku příští menstruace. Kojení (viz bod 4.6) Žena, která kojí, by neměla užívat přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg. Po přerušení užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg Po přerušení užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg se první cyklus může o jeden týden opozdit.

Nepravidelné užívání tablet Jestliže žena zapomene užít potahovanou tabletu a učiní tak do 12-ti hodin, žádná další antikoncepční opatření nejsou nutná. Měla by pokračovat v užívání potahovaných tablet jako obvykle. Jestliže obvyklý interval překročí více 12 hodin spolehlivost antikoncepčního účinku přípravku je snížena. Poslední zapomenutá tableta by měla být užita okamžitě. Další potahované tablety se užívají jako obvykle. Navíc další mechanické antikoncepční prostředky, např. kondom, se mají také užívat po dobu dalších 7 dnů. Jestliže těchto 7 dnů přesáhne den, kdy se končí užívání současného balení, užívání dalšího balení přípravku Flaya musí začít co nejdříve po dokončení užívání současného balení, tj. neměl by být žádný interval mezi baleními („pravidlo sedmi dnů“). Normální krvácení z vysazení se pravděpodobně neobjeví dříve, než je spotřebováno druhé balení; avšak často se během užívání tablet objeví špinění nebo krvácení uprostřed cyklu. Jestliže se krvácení z vysazení neobjeví po využívání druhého balení, pak musí být proveden těhotenský test. Doporučení v případě zvracení/průjmu Jestliže se objevuje zvracení během 3-4 hodin po podání tablet nebo dojde k rozvoji těžkého průjmu, vstřebávání může být neúplné a není dále zaručena spolehlivá antikoncepce. V takovém případě by měla být dodržena doporučení z odstavce „Nepravidelné užívání tablet“ (viz výše). Užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg by mělo pokračovat. Ve zbytku cyklu by však měly být užívány doplňkové mechanické antikoncepční prostředky. Přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg není určen dětem. 4.3 Kontraindikace Kombinovaná orální antikoncepce (KOA) se nesmí užívat v případech níže popsaných onemocnění. Pokud se v průběhu užívání přípravku některé z nich objeví, užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg by mělo být okamžitě přerušeno: •

hypersenzitivita na chlormadinon acetát, ethinylestradiol nebo na jakoukoli pomocnou látku.

dřívější nebo současná arteriální nebo venózní trombóza (např. hluboká žilní trombóza,

pulmonární embolizace, infarkt myokardu, mozková příhoda) •

prodromální nebo první známky trombózy, tromboflebitídy nebo příznaky embolie (např.

přechodné záchvaty ischémie, angina pektoris) •

těhotenství

plánovaná operace (nejméně 4 týdny předem) a v obdobích imobilizace, např. po úrazech (např.

fixace po úraze) •

diabetes melitus s vaskulárními změnami

dekompenzovaný diabetes

nekompenzovaná hypertenze nebo signifikantní zvýšení krevního tlaku (hodnoty trvale

přesahují 140/90 mm Hg) •

hepatitída, žloutenka, poruchy jaterních funkcí do doby návratu jaterních testů k normálu

generalizovaný pruritus, cholestáza, zejména v průběhu předchozího těhotenství nebo terapie

estrogeny •

Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom, poruchy průtoku žluče

jaterní tumory, i v anamnéze

silné bolesti v epigastriu, zvětšení jater, nebo příznaky intraabdominální hemoragie (viz bod

4.8) •

první nebo opětovný výskyt porfyrie (všech tří forem, zejména získané porfyrie)

přítomnost maligních nádorů, hormonálně senzitivních nebo jejich výskyt v anamnéze, např.

prsu nebo dělohy •

těžké poruchy lipidového metabolizmu

pankreatitida, nebo takové příznaky v anamnéze, jsou-li spojeny s těžkou hypertriglyceridémií

první výskyt migrenózních bolestí hlavy nebo častější výskyt neobvykle silných bolestí hlavy

migréna s fokálními neurologickými příznaky v anamnéze („migraine accompagnée“)

akutní senzorické poruchy, např. zrakové nebo sluchové poruchy

motorické poruchy (částečné parézy)

zvýšení četnosti epileptických záchvatů

těžké deprese

zhoršující se otoskleróza v předchozích těhotenstvích

neobjasněná amenorea

hyperplazie endometria

neobjasněné krvácení z genitálií

Jeden závažný rizikový faktor nebo vícečetné rizikové faktory venózní nebo arteriální trombózy mohou znamenat kontraindikaci (viz bod 4.4). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Upozornění Kouření zvyšuje riziko závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků kombinované orální antikoncepce (KOA). Riziko se zvyšuje s věkem a počtem cigaret a je zřetelné u žen nad 35 let. Ženy nad 35 let, které kouří, by měly používat jiné antikoncepční metody. Užívání KOA je spojeno se zvýšeným rizikem různých závažných onemocnění jako je infarkt myokardu, tromboembolizmus, mozková příhoda nebo jaterní nádory. Ostatní rizikové faktory jako je hypertenze, hyperlipidémie, obezita a diabetes zřetelně zvyšuje riziko morbidity a mortality. Je-li přítomno jedno z následujících onemocnění/rizikových faktorů je nutné zvážit přínos používání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg oproti rizikům a před začátkem užívání potahovaných tablet toto se ženou prodiskutovat. Pokud se tyto rizikové faktory nebo onemocnění rozvinou nebo prohloubí v průběhu užívání, žena by se měla poradit se svým lékařem. Lékař by pak měl rozhodnout, zda užívání bude přerušeno. Trombo-embolické onemocnění a jiná vaskulární onemocnění Výsledky epidemiologických studií ukazují, že existuje vztah mezi užíváním orální antikoncepce a zvýšeným rizikem venózních nebo arteriálních tromboembolických onemocnění (např. infarktu myokardu, apoplexie, hluboké žilní trombózy a plicní embolie). Tyto příhody jsou vzácné. Užívání kombinované orální antikoncepce (KOA) s sebou nese zvýšené riziko venózního tromboembolizmu (VTE) ve srovnání s těmi ženami, které antikoncepci neužívají. Nadměrné riziko VTE je nejvyšší během prvního roku užívání kombinované orální antikoncepce. Toto zvýšené riziko je menší než riziko VTE spojené s těhotenstvím, jejichž předpokládaný počet je 60 případů na 100 000 těhotenství. V 1-2% je VTE fatální. Není známo, jak přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg ovlivňuje riziko VTE ve srovnání s jinými kombinovanými orálními antikoncepčními přípravky. Riziko venózního tromboembolizmu zvyšuje užívání KOA spolu s: •

zvyšujícím se věkem.

pozitivní rodinnou anamnézou (venózní tromboembolická choroba u jednoho ze sourozenců

nebo rodičů v relativně mladém věku). Při podezření na vrozené dispozice, je vhodné poslat ženu na odborné vyšetření před tím, než je o užívání KOA rozhodnuto. •

dlouhotrvající imobilizací (viz bod 4.3).

obezitou ( BMI >30 kg/m2).

Riziko arteriálního tromboembolizmu zvyšuje:

přibývající věk

kouření

dyslipoproteinémie

obezita (BMI >30 kg/m2)

hypertenze

onemocnění srdečních chlopní

fibrilace síní

pozitivní rodinná anamnéza (arteriální tromboembolizmus u jednoho ze sourozenců nebo rodičů

v relativně mladém věku). Při podezření na vrozené dispozice, je vhodné poslat ženu na odborné vyšetření před tím, než je o užívání KOA rozhodnuto. Ostatní onemocnění, která ovlivňují krevní oběh, jsou diabetes melitus, systémový lupus erytematosus, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba a ulcerózní kolitída) a srpkovitá anémie. Při zvažování poměru přínosu/rizika by mělo být pamatováno na to, že přiměřená léčba výše zmíněných onemocnění může snížit riziko trombózy. Biochemické faktory, které mohou být známkou vrozené nebo získané predispozice k venózní nebo arteriální

trombóze

jsou:

APC

rezistence

(rezistence

na

aktivovaný

C-protein),

hyperhomocysteinémie, deficit antithrombinu III, deficit C-proteinu, deficit S-proteinu a antifosfolipidové protilátky (kardiolipinové protilátky, lupus antikoagulant). Je nutné mít na zřeteli zvýšené riziko tromboembolických příhod v šestinedělí. Není shoda na tom, zda existuje souvislost mezi superficiální tromboflebitídou a/nebo varikózními vénami a etiologií žilního tromboembolizmu. Možné příznaky venózní nebo arteriální trombózy jsou: •

bolest a/nebo otok končetin

náhlá, krutá bolest na hrudi, bez ohledu na to, zda se šíří do levé paže či ne

náhlá dušnost, náhlý kašel z neznámého důvodu

nevysvětlitelná, dlouhotrvající bolest hlavy

částečná nebo úplná ztráta zraku, diplopie/poruchy řeči nebo afázie

závratě, kolaps (v některých případech fokální epileptické záchvaty)

náhlá slabost nebo poruchy citlivosti na jedné polovině těla nebo jeho části

motorické poruchy

akutní bolest břicha

Uživatelky KOA musí být informovány o tom, že musí vyhledat lékaře v případě výskytu možných příznaků trombózy. Při podezření nebo potvrzení trombózy musí být užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg přerušeno. Zvýšení četnosti nebo závažnosti migrény v průběhu užívání KOA (což mohou být prodromy mozkové příhody) může být důvodem k okamžitému přerušení KOA. Nádory Některé epidemiologické studie ukazují, že dlouhodobé užívání orální antikoncepce je rizikový faktor pro rozvoj karcinomu hrdla u žen, které jsou infikovány lidským papiloma virem (HPV). Ale vede se polemika, do jaké míry jsou tyto nálezy ovlivněny dalšími možnými faktory (např. rozdíly v počtu sexuálních partnerů nebo používání mechanických prostředků antikoncepce) (viz také „Lékařské vyšetření).

Meta-analýza 54 epidemiologických studií ukázala, že užívání orální antikoncepce lehce zvyšovalo riziko karcinomu prsu (RR=1,24). Zvýšené riziko je přechodné a snižuje se postupně v průběhu 10-ti let od ukončení užívání. Tyto studie neuvádějí žádné údaje o příčinách. Zaznamenané zvýšené riziko je možno přičítat časné diagnóze karcinomu prsu u uživatelek KOA, biologickému efektu KOA nebo kombinaci obojího. V průběhu užívání orální antikoncepce byly zaznamenány vzácné případy vzniku benigních, a ještě vzácněji maligních, jaterních tumorů. V ojedinělých případech mohou tumory vést k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. V případě krutých bolestí břicha, které spontánně neodeznějí, hepatomegalie nebo při známkách nitrobřišního krvácení musí být možnost jaterního tumoru vzata do úvahy a užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg musí být přerušeno. Ostatní onemocnění Mnoho žen, které užívají orální antikoncepci má lehce zvýšený krevní tlak; ale klinicky signifikantní zvýšení je vzácné. Souvislost mezi užíváním orální antikoncepce a klinicky manifestní hypertenzí nebylo dosud potvrzeno. Objeví-li se klinicky signifikantní zvýšení krevního tlaku během užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg, jeho užívání má být přerušeno a hypertenze léčena. Užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg může pokračovat, jakmile se po antihypertenzní léčbě vrátí hodnoty krevního tlaku k normálu. U žen s herpes gestationis v anamnéze může dojít v průběhu užívání KOA k jeho opětovnému výskytu. Ženy s hypertriglyceridémií v anamnéze osobní nebo při jejím výskytu v rodinné anamnéze mají v průběhu užívání KOA zvýšené riziko pankreatitídy. Akutní nebo chronické poruchy jaterních funkcí si mohou vynutit přerušení užívání KOA do doby, kdy se hodnoty jaterních testů vrátí k normálu. Opětovný výskyt cholestatické žloutenky, která se poprvé objevila v průběhu těhotenství nebo předchozí užívání pohlavních hormonů vyžaduje přerušení podávání KOA. KOA může ovlivňovat periferní inzulínovou rezistenci nebo toleranci glukosy. Proto by diabetičky měly být po dobu užívání orální antikoncepce pečlivě sledovány. Méně často se může objevit chloasma, obzvláště u žen s chloasma gravidarum v anamnéze. Ženy se sklonem k rozvoji chloasma by se během užívání orální antikoncepce neměly vystavovat slunci nebo ultrafialovému záření. Pacientky s vzácnou, vrozenou intolerancí galaktosy, deficiencí laktázy laponského typu nebo malabsorpcí glukoso-galaktosového komplexu by tento přípravek neměly užívat. Zvláštní opatření Podávání estrogenu nebo kombinace estrogen/progesteron může mít negativní účinek na určitá onemocnění/potíže. Zvláštní lékařský dohled je nutný v případech: •

epilepsie

sklerózy multiplex

tetanie

migrény (viz také bod 4.3)

astmatu

kardiální nebo renální insuficience

chorea minor

diabetes mellitus (viz také bod 4.3)

jaterních onemocněních (viz také bod 4. 3)

dyslipoproteinémii

autoimunitních chorobách ( včetně lupus erythematosus)

obezitě

hypertenzi (viz také bod 4.3)

endometrióze

varikózním syndromu

flebitídě (viz také bod 4.3)

poruchách srážlivosti krve (viz také bod 4.3)

mastopatii

děložních myomech

herpes gestationis

depresi (viz také bod 4.3)

chronickém onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitída; viz také bod 4.8)

Lékařské vyšetření Před tím, než je orální antikoncepce předepsána, musí být získána úplná osobní a rodinná anamnéza, aby byly zváženy všechny rizikové faktory (viz bod 4.4) a kontraindikace (viz bod 4.3) a provedeno lékařské vyšetření. To by se mělo v průběhu užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg provádět každoročně. Pravidelné lékařské vyšetření je nutné i proto, že kontraindikace (např. přechodné ischemické záchvaty) nebo rizikové faktory (např. venózní nebo arteriální trombóza v rodinné anamnéze) se mohou objevit poprvé až v průběhu užívání orální antikoncepce. Lékařské vyšetření by mělo zahrnovat měření krevního tlaku, vyšetření prsů, břicha, vnitřních i zevních pohlavních orgánů, cervikální stěr a patřičné laboratorní testy. Ženy by měly být informovány o tom, že užívání orální antikoncepce, včetně přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg, nechrání proti infekci HIV (AIDS) nebo jiným pohlavně přenosným chorobám. Oslabení účinku Vynechání potahované tablety, zvracení nebo poruchy střevní včetně průjmu, dlouhodobé současné užívání určitých léčivých přípravků nebo ve velmi vzácných případech metabolické poruchy mohou poškodit antikoncepční účinnost. Dopad na kontrolu cyklu Krvácení mezi cykly a špinění Každý z přípravků orální antikoncepce může vyvolat nepravidelné vaginální krvácení (krvácení mezi cykly/špinění) zejména v několika prvních cyklech užívání. Proto lékařské vyhodnocení nepravidelnosti cyklů by mělo být provedeno až po období přizpůsobení, což je okolo tří cyklů. Jestliže během užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg krvácení mezi cykly přetrvává nebo se objeví po předešlých pravidelných cyklech, mělo by být provedeno vyšetření k vyloučení těhotenství nebo organické poruchy. Po vyloučení těhotenství a organických poruch, je možno pokračovat s přípravkem Flaya 0,030 mg/2 mg nebo převést ženu na jiný přípravek. Krvácení uprostřed cyklu může být známkou selhání antikoncepční účinnosti (viz body 4.2 a 4.5). Absence krvácení z vysazení Po 21 dnech užívání se obvykle objeví krvácení z vysazení. Příležitostně a zejména v několika prvních měsících užívání může krvácení z vysazení chybět. Není to nezbytně ukazatelem snížení antikoncepčního účinku. Neobjeví-li se krvácení po jednom cyklu užívání, kdy nebylo užití potahované tablety opominuto, úsek sedmi dnů bez tablet nebyl prodloužen, nebyly užívány současně žádné jiné léky a nedostavilo se zvracení ani průjem, otěhotnění je nepravděpodobné a je možno pokračovat v užívání přípravku Flaya 0,030 mg 2mg. Jestliže se přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg před první absencí krvácení z vysazení neužíval podle návodu nebo krvácení z vysazení se neobjeví ve dvou po sobě jdoucích cyklech, je nutné před dalším užíváním vyloučit těhotenství.

Bylinná léčiva obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) by neměla být užívána současně s přípravkem Flaya 0,030 mg/2 mg (viz bod 4.5). 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vliv ostatních léčivých přípravků na přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg Interakce ethinylestradiolu mohou s jinými léčivými přípravky zvýšit nebo redukovat sérové koncentrace ethinyestradiolu. Jestliže je nutná dlouhodobá léčba těmito léčivými látkami, měly by být používány nehormonální metody antikoncepce. Snížené sérové koncentrace ethinyestradiolu mohou vést ke zvýšení frekvence krvácení uprostřed cyklu a/nebo k oslabení antikoncepční účinnosti přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg. Zvýšené sérové hladiny ethinyestradiolu mohou vést ke zvýšení frekvence a/nebo závažnosti nežádoucích účinků. Následující léčivé přípravky/léčivé látky mohou snižovat sérové koncentrace ethinyestradiolu: •

všechny léky, které zvyšují gastrointestinální motilitu (např. metoclopramid) nebo narušují

vstřebávání (např. aktivní uhlí) •

léčivé látky, které indukují mikrozomální enzymy v játrech jako je rifampicin, rifabutin,

barbituráty, antiepileptika (jako je karbamazepin, fenytoin a topiramát), griseofulvin, barbexaklon, primidon, modafinil, některé inhibitory proteáz (např. ritonavir) a třezalka tečkovaná (viz bod 4.4) •

u některých žen jistá antibiotika (např. ampicilin, tetracyklin), pravděpodobně kvůli snížení

enterohepatální cirkulace estrogenů. Při současné léčbě těmito léčivými přípravky/léčivými látkami a přípravkem Flaya 0,030 mg/2 mg měly by být použity po dobu léčby a prvních sedm dní poté doplňkové mechanické metody antikoncepce. Od skončení léčby léčivými látkami, které snižují sérové koncentrace ethinylestradiolu indukcí jaterních mikrozomálních enzymů je zapotřebí používat doplňkové mechanické metody antikoncepce až 28 dnů. Následující léčivé přípravky/léčivé látky mohou zvyšovat sérovou koncentraci ethinyestradiolu: •

léčivé látky, které inhibují sulfonaci ethinyestradiolu ve stěně střevní (např. kyselina askorbová,

paracetamol) •

atorvastatin (zvyšuje AUC ethinyestradiolu o 20%)

léčivé látky, které inhibují jaterní mikrozomální enzymy, jako je imidazol, antimykotika (např.

flukonazol), indinavir nebo troleandomycin Vliv přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg na jiné léčivé přípravky Ethinylestradiol může ovlivňovat metabolizmus jiných látek: •

inhibicí jaterních mikrozomálních enzymů a následným vzestupem sérové koncentrace

aktivních látek jako je diazepam (a ostatní benzodiazepiny metabolizované hydroxylací), cyklosporin, teofylin a prednisolon •

indukcí jaterní glukuronidace a následnou redukcí sérových koncentrací např. klofibrátu,

paracetamolu, morfinu a lorazepamu. Mohou být změněny požadavky na inzulín nebo orální antidiabetika kvůli ovlivnění glukosové tolerance (viz bod 4.4). Stejně to může platit i pro léky, užívané v poslední době. Upozornění: Je třeba zkontrolovat SPC předepsaných léků kvůli možným interakcím s přípravkem Flaya 0,030 mg/2 mg. Laboratorní vyšetření V průběhu užívání KOA mohou být ovlivněny výsledky některých určitých laboratorních testů, včetně

jaterních testů, funkčních testů nadledvin a štítné žlázy, plazmatické hladiny transportních bílkovin (např. SHBG, lipoproteinů), ukazatelé sacharidového metabolizmu, koagulace a fibrinolýzy. Povaha a rozsah jsou částečně závislé na charakteru a dávkování použitých hormonů. 4.6 Těhotenství a kojení Přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg je kontraindikován v průběhu těhotenství (viz bod 4.3). Těhotenství se musí vyloučit před začátkem užívání. Jestliže se objeví těhotenství v průběhu užívání přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg, okamžitě se má užívání přerušit. Většina epidemiologických studií dosud neprokázala klinické známky teratogenního a fetotoxického účinku, při náhodném užívání estrogenů během těhotenství v kombinaci s ostatními progesterony v dávkách podobných těm, co jsou v přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg. Ačkoli pokusy na zvířatech neprokázaly známky reprodukční toxicity (viz bod 5.3), klinická data z více než 330 těhotenství, která byla vystavena působení acetát-chlormadinonu, neprokázala nějaký jeho embryotoxický efekt. Laktace může být estrogeny ovlivněna, protože mohou ovlivnit množství a složení mateřského mléka. Malá množství antikoncepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů může být vylučována do mateřského mléka a mohou působit na dítě. Proto by se přípravek Flaya 0,030 mg/2 mg neměl v době kojení užívat. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Žádné studie ovlivnění schopnosti řídit a ovládat stroje nebyly provedeny. 4.8 Nežádoucí účinky Klinické studie kombinace chlormadinon/ethinylestradiol ukázaly, že nečastější nežádoucí účinky (> 20%) byly krvácení mezi cykly/špinění, bolesti hlavy a bolesti prsů. V klinické

studii

s 1629

ženami

byly

zaznamenány

po

užívání

kombinace

chlormadinon/ethinylestradiol následující nežádoucí účinky. Hodnocení četnosti je následující: velmi časté (≥1/10) časté ( 1/100 až <1/10) méně časté ( 1/1000 až <1/100) vzácné ( 1/10000 až <1/1000) velmi vzácné (≤1/10000) není známo (z dostupných údajů nelze určit) Třídy orgánových systémů

Frekvence nežádoucích účinků

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Vícenásobná vyšetření

zvýšení krevního tlaku, zvýšení hmotnosti

změny v krevních lipidech (včetně hypertriglyceridé-mie)

Poruchy nervového systému

závratě, migréna (a/nebo její zhoršení)

Poruchy oka

zrakové

konjunktivitída,

Třídy orgánových systémů

Frekvence nežádoucích účinků

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

poruchy

nesnášenlivost kontaktních čoček

Poruchy ucha a labyrintu

náhlá ztráta sluchu, tinitus

Gastrointestinální poruchy

nauzea

zvracení

bolesti břicha, nadýmání, průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně

akné

abnormální pigmentace, chloasma, padání vlasů, suchá kůže

kopřivka, alergické kožní reakce, ekzém, erytém, pruritus, zhoršení psoriázy, hirsutizmus

erythema nodosum

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolesti zad, svalové poruchy

Poruchy metabolismu a výživy

zvýšená chuť k jídlu

Cévní poruchy

hypertenze, hypotenze, kardiovasku-lární kolaps, varikózní syndrom

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

únava, pocit tíhy v dolních končetinách, otoky

pocení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

vaginální výtok, dysmenorea, amenorea

bolesti v podbřišku

galaktorea, fibroadenom prsu, genitální kandidóza, ovariální cysty

zvětšení prsů, vulvovagini-tída, menorhagie, premenstru-ační syndrom

Psychiatrické poruchy

depresivní stavy, podrážděnost, nervozita

snížení libida

Následující nežádoucí účinky byly rovněž hlášeny při užívání kombinované orální antikoncepce: •

Je známo, že užívání kombinovaných přípravků orální antikoncepce je spojeno se zvýšeným

rizikem venózního a arteriálního tromboembolizmu (např. infarktu myokardu, mrtvice, hluboké venózní trombózy, pulmonární embolie). Toto riziko může být zvýšeno dalšími faktory (viz bod 4.4).

V některých studiích bylo popsáno zvýšené riziko onemocnění žlučových cest při dlouhodobém

užívání KOA. Otázka možné tvorby žlučníkových kamenů během užívání přípravků obsahujících estrogen je diskutabilní. •

Ve vzácných případech byly pozorovány benigní, v ještě vzácnějších maligní tumory jater po

užívání hormonální antikoncepce a v izolovaných případech vyústily v život ohrožující nitrobřišní krvácení (viz bod 4.4). •

Zhoršení chronického zánětlivého onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerativní kolitída;

viz také bod 4.4). O dalších závažných nežádoucích účincích jako je karcinom děložního hrdla nebo prsu viz bod 4.4. 4.9 Předávkování Nejsou žádné zkušenosti s předávkováním kombinace chlormadinon/ethinylestradiol. Na základě obecných zkušeností s KOA se mohou při předávkování objevit tyto příznaky: nauzea, zvracení a, zejména u mladých dívek, lehké vaginální krvácení. Neexistuje žádné antidotum; léčí se symptomaticky. Ve vzácných případech může být nezbytné sledování elektrolytové a vodní rovnováhy a jaterních funkcí. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: progestogeny a estrogeny, fixní kombinace ATC kód: G03AA Nepřetržitý příjem přípravku Flaya 0,030 mg/2 mg po dobu 21 dnů inhibuje sekreci hypofyzárního FSH a LH a tím ovulaci. Endometrium proliferuje a dochází ke změnám sekrece. Mění se konzistence cervikálního hlenu. To zabraňuje migraci spermií cervikálním kanálem a mění motilitu spermií. Nejnižší denní dávka chlormadinon-acetátu pro úplnou inhibici ovulace je 1,7 mg. Plná dávka pro endometriální změny jednoho cyklu je 25 mg. Chlormadinon-acetát je antiandrogenní progesteron. Jeho účinek je založen na schopnosti vytěsnit androgeny z jejich receptorů. Klinická účinnost V klinických studiích, ve kterých bylo sledováno u 1655 žen podávání kombinace chlormadinon/ethinylestradiol až po dobu 2 let a na více než 22 000 menstruačních cyklů, bylo 12 těhotenství. U 7 žen byla v období koncepce chyba v užívání, současně probíhající onemocnění způsobující nauzeu a zvracení nebo současné podávání léků, o kterých je známo, že snižují antikoncepční účinek hormonální antikoncepce.

Počet těhotenství

Pearl index

95%

interval

spolehlivosti

Běžné užívání

12

0,698

[0,389; 1,183]

Bezchybné užívání

5

0,291

[0,115; 0,650]

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Chlormadinon-acetát (CMA) Absorpce Po perorálním podání je CMA rychle a téměř úplně absorbován. Systémová biologická dostupnost CMA je vysoká, protože nepodléhá „first-pass“ metabolizmu. Vrcholu sérové koncentrace je dosaženo po 1-2 hodinách. Distribuce Vazba CMA na proteiny lidské plazmy, zejména albumin, je více než 95 %. CMA nemá žádnou vazebnou afinitu k SHBG nebo CBG. CMA se primárně ukládá do tukové tkáně. Metabolizmus CMA podléhá intenzivnímu metabolizmu v játrech. Různé redukční a oxidační procesy a konjugace na glukuronidy a sulfáty vedou k různým metabolitům. Hlavní metabolity v lidské plazmě jsou 3α- a 3β-hydroxy-CMA, jejichž biologický poločas se zásadně neliší od nemetabolizovaného CMA. 3-hydroxymetabolity ukazují podobnou antiandrogenní aktivitu jako CMA samotný. V moči jsou metabolity hlavně v podobě konjugátů. Po enzymatickém štěpení hlavního metabolitu vzniká vedle 3-hydroxymetabolitů a dihydroxymetabolitů 2α-hydroxy-CMA. Eliminace Průměrný poločas eliminace CMA z plazmy je 34 hodin (po jednorázové dávce) a kolem 36-39 hodin (po opakovaném podání). Po orálním podání jsou CMA a jeho metabolity vylučovány ledvinami a ve stolici v přibližně stejném množství. Ethinylestradiol (EE) Absorpce Po perorálním podání se EE vstřebává rychle a téměř úplně a vrcholu plazmatické koncentrace je dosaženo po 1,5 hodinách. Vzhledem k presystémové konjugaci a „first-pass“ metabolizmu v játrech je absolutní biologická dostupnost jen 40% a je předmětem velkých interindividuálních rozdílů (20-65%). Distribuce Přibližně 98% EE je vázáno na plazmatické bílkoviny, téměř výhradně na albumin. Metabolizmus Jako přirozené estrogeny je EE biotransformován hydroxylací aromatického jádra (prostřednictvím cytochromu P-450). Hlavní metabolit je 2-hydroxy-EE, který je metabolizován na další metabolity a konjugáty. EE podléhá presystémové konjugaci v mukóze tenkého střeva a v játrech. V moči jsou nalezeny hlavně glukuronáty, ve žluči a plazmě hlavně sulfáty. Eliminace Průměrný plazmatický poločas EE je přibližně 12-14 hodin. EE je vylučován ledvinami a stolicí v poměru 2:3. EE sulfát vylučovaný žlučí je po hydrolýze střevními bakteriemi předmětem enterohepatální cirkulace. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Akutní toxicita estrogenů je nízká. Vzhledem k vyloženým rozdílům mezi experimentálními zvířecími druhy a ve vztahu k lidem, výsledky studií s estrogeny na zvířatech mají pouze omezenou předpovídající hodnotu u lidí. Ethinylestradiol, syntetický estrogen, často užívaný k orální antikoncepci, má i v relativně malých dávkách embryo-letální účinek na laboratorní zvířata; byly

pozorovány anomálie urogenitálního traktu a feminizace samčích plodů. Tyto účinky lze pokládat za druhově specifické. Chloramdinon-acetát vykazoval embryoletální účinek u králíků, potkanů a myší. Navíc, byla pozorována teratogenita u králíků při embryotoxických dávkách a u myší již při nejnižších testovaných dávkách (1 mg/kg/den). Význam těchto zjištění pro podávání u lidí není jasný. Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií chronické toxicity, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka kromě těch již popsaných v ostatních bodech SPC. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Povidon Magnesium-stearát Potahová vrstva: Potahová soustava P 044.12.MS červená 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 4 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/Al blistr, krabička Velikost balení: 1 x 21, 3 x 21, 6 x 21 tablet Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení. 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Heaton a.s.

Na Pankráci 14

140 00 Praha 4

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/365/12-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.5. 2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 30.5.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flaya 0,030 mg/2 mg

potahované tablety

chlormadinoni acetas / ethinylestradiolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje chlormadinoni acetas 2 mg a ethinylestradiolum 0,030 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

potahované tablety 1 x 21 tablet 3 x 21 tablet 6 x 21 tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použ. do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Heaton a.s. Praha Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 17/365/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Flaya 0,030 mg/2 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY (21 tablet) 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flaya 0,030 mg/2 mg

potahované tablety

chlormadinoni acetas / ethinylestradiolum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Heaton a.s. 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 5.

JINÉ

Po-Út-St-Čt-Pá-So-Ne- Po-Út-St-Čt-Pá-So-Ne- Po-Út-St-Čt-Pá-So-Ne

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.