Febichol

Kód 0022108 ( )
Registrační číslo 43/ 326/69-S/C
Název FEBICHOL
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Noventis s.r.o., Zlín, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0022108 POR CPS MOL 50X100MG Měkká tobolka, Perorální podání
0119658 POR CPS MOL 50X100MG Měkká tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FEBICHOL


Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Název léčivého přípravku

Febichol

(fenipentolum)

měkké tobolky

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Noventis s.r.o., Zlín, Česká republika

Složení

Každá tobolka Febichol obsahuje léčivou látku 100 mg fenipentolu (fenipentolum).

Tobolky Febichol dále obsahují tyto pomocné látky: želatina, glycerol 85%, sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu.

Farmakoterapeutická skupina

Febichol je choleretikum, to znamená léčivo zvyšující vylučování žluče.

CHARAKTERISTIKA

Po spolknutí tobolky Febichol se z ní v tenkém střevě uvolní léčivá látka fenipentol, která po svém vstřebání zvýší vylučování žluče z jater do tenkého střeva, a tím odstraní nebo zmírní trávicí obtíže (jako jsou pocity bolesti nebo tlaku v pravém podžebří, říhání, nadýmání, průjmy, nechutenství a nesnášenlivost některých, zejména tučných či masitých jídel) vyvolané poruchami vylučování žluče.

Důvody k užívání (Indikace)

Tobolky Febichol užívají dospělí k léčbě trávicích obtíží při chronických (vleklých) onemocněních jater a žlučových cest (poruchách činnosti žlučníku, vleklém zánětu žlučníku, vleklé tvorbě žlučových kamenů, vleklých onemocněních jater provázených trávicími obtížemi způsobenými poruchou nebo onemocněním žlučových cest) a stavech po chirurgickém odstranění žlučníku nebo po zánětu jater (hepatitidě).

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 15 let.

Kdy se tento přípravek nesmí používat (Kontraindikace)

Tobolky Febichol se nesmějí užívat při:

 • biliární (žlučníkové) kolice (prudké bolesti nejsilnější v pravém podžebří, která může vyzařovat do pravého boku až k lopatce nebo do pravého ramene a pravé paže a bývá provázena zvracením), obstrukci (neprůchodnosti či silně omezené průchodnosti) žlučových cest, akutních (náhlých, prudkých) onemocněních žlučových cest, empyému žlučníku (vyplnění žlučníku hnisem);

 • akutní pankreatitidě (náhlém, prudkém zánětu slinivky břišní), ileu (střevní neprůchodnosti) a jiných akutních (náhlých, prudkých) stavech v dutině břišní;

 • vředech a nádorech žaludku nebo střeva;

 • akutní hepatitidě (čerstvě vzniklém zánětu jater a v počáteční fázi jeho průběhu) a jiných těžkých poruchách činnosti jater;

 • přecitlivělosti na léčivou látku fenipentol nebo na některou z pomocných látek obsažených v tobolkách Febichol.

Tobolky Febichol nemají užívat těhotné ani kojící ženy.

Pro nedostatek zkušeností se nedoporučuje používat tobolky Febichol k léčbě dětí.

Nežádoucí účinky

Každé léčivo, a tedy i přípravek Febichol, může někdy kromě zamýšlených, žádoucích účinků vyvolávat i, nechtěné, nežádoucí účinky. Kdyby se u Vás vyskytly některé z uvedených nežádoucích účinků, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Tobolky Febichol jsou obecně dobře snášeny.

U některých nemocných se může vyskytnout pyróza [pálení žáhy, tj. pálivý pocit „v krku“ (v jícnu a hltanu), popř. pálivá bolest za hrudní kostí] nebo pocit „pálení v žaludku“.

Při užívání tobolek Febichol se někdy mohou vyskytovat příznaky těžko odlišitelné od vlastního léčeného stavu (pocit tlaku a plnosti v nadbřišku, nevolnost, nadměrný odchod střevních plynů konečníkem).

V ojedinělých případech nelze vyloučit výskyt alergických reakcí (reakcí přecitlivělosti) typu kopřivky (výsevu svědivých, obvykle začervenalých, někdy rozsáhlých a splývavých kožních pupenů), kožní vyrážky nebo otoku obličeje. Kdyby se u Vás objevil některý z uvedených příznaků reakcí přecitlivělosti, přestaňte tobolky Febichol užívat a neprodleně vyhledejte lékaře!

Pokud by se u Vás vyskytly nějaké jiné nepříznivé změny zdravotního stavu, informujte o tom, prosím, svého lékaře.

Vzájemná ovlivnění účinku (interakce) s jinými léčivy

Přestože není známo, že by docházelo k nepříznivému vzájemnému ovlivnění účinků tobolek Febichol a účinků jiných souběžně užívaných léků, dříve než začnete tobolky Febichol užívat souběžně s nějakým jiným lékem (předepsaným lékařem nebo opatřeným bez lékařského předpisu), nebo než začnete souběžně s tobolkami Febichol užívat nějaký jiný lék (ať už na předpis lékaře nebo opatřený bez lékařského předpisu), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a návod ke správnému užívání

Dospělí a mladiství od 15 let obvykle užívají 2 tobolky Febichol 3x denně (vždy těsně před jídlem), někteří nemocní s méně závažnými obtížemi mohou tobolky Febichol užívat jen občas, podle potřeby (2 tobolky těsně před jídlem).

Tobolky se polykají nerozkousané a nerozmočené (obsah má silně palčivou, hořkou chuť!) a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenkou vody).

Tobolky Febichol lze užívat dlouhodobě, chcete-li je však souvisle užívat déle než 14 dnů, poraďte se o tom s lékařem, který Vám poradí, zda to ve Vašem případě je vhodné, či nikoli.

Zvláštní upozornění, varování a opatření pro bezpečné použití

Dříve než zahájíte užívání tobolek Febichol, poraďte se, prosím, se svým lékařem:

 • pokud se u Vás trávicí obtíže vyskytly poprvé, nebo pokud se změnila povaha Vašich trávicích obtíží;

 • trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin;

 • máte-li spolu s trávicími obtížemi horečku, zvracíte-li, ustal-li u Vás zcela odchod stolice nebo střevních plynů, trpíte-li neztišitelnými trvalými bolestmi v břiše; máte-li neztišitelnou škytavku, nebo pokud se potíte „studeným“ potem, máte „mžitky před očima“, je Vám „na omdlení“, buší Vám srdce nebo je Vám neurčitým způsobem „celkově velmi špatně“.

Ve všech výše uvedených případech je potřeba, aby Vás vyšetřil lékař a vyloučil nebo potvrdil přítomnost závažnějšího onemocnění, popř. rozhodl o vhodném dalším postupu.

Lékaře vyhledejte také tehdy, jestliže se po užití tobolek Febichol Vaše trávicí obtíže nezlepšily nebo se dokonce zhoršily.

Řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách

Není známo, že by tobolky Febichol nepříznivě ovlivňovaly způsobilost k aktivní účasti v dopravním provozu, obsluze strojů, pracím konaným bez pevné opory nebo jiným činnostem vyžadujícím rychlý a kvalitní úsudek, schopnost pohotově reagovat na náhlé podněty, dobrou souhru pohybů, popř. bezchybné udržování tělesné rovnováhy.

Co je třeba udělat při předávkování

Užijete-li Vy nebo jiná osoba omylem větší množství tobolek, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

VAROVÁNÍ

Tobolky Febichol už neužívejte z balení, u kterého uplynula doba použitelnosti.

Datum ukončení doby použitelnosti je vyznačeno na každém obalu.

balení

Jedno balení obsahuje 50 měkkých želatinových tobolek.

uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněný před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Datum revize textu

4.6. 2008


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Febichol

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá tobolka obsahuje 100 mg fenipentolu (fenipentolum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkké tobolky

Vzhled: světle zelené měkké želatinové tobolky, obsahující bezbarvou, silně aromatickou tekutinu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tobolky Febichol jsou indikovány u dospělých k terapii dyspeptických obtíží při chronických onemocněních hepatobiliárního traktu (funkční cholecystopatie, chronická cholecystitida, chronická cholelitiáza, chronické hepatopatie provázené biliární dyspepsií) a stavech po cholecystektomii nebo po hepatitidě.

4.2 Dávkování a způsob podání

Obvyklé dávkování je 2 tobolky Febichol 3x denně (vždy těsně před jídlem), někteří nemocní s méně závažnými obtížemi mohou tobolky Febichol užívat jen občas, podle potřeby (2 tobolky těsně před jídlem).

Tobolky se polykají nerozkousané a nerozmočené (obsah má silně palčivou, hořkou chuť!) a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenkou vody).

Pokyny pro úpravu dávkování při poruchách funkce ledvin nebo jater nejsou k dispozici (při akutní hepatitidě a jiných těžkých poruchách funkce jater jsou tobolky Febichol kontraindikovány - viz oddíl 4.3).

4.3 Kontraindikace

Tobolky Febichol jsou kontraindikovány při:

 • biliární kolice, obstrukci žlučových cest, akutních onemocněních žlučových cest, empyému žlučníku, akutní pankreatitidě, ileu a jiných akutních stavech v dutině břišní;

 • vředech a tumorech gastrointestinálního traktu;

 • akutní hepatitidě a jiných těžkých poruchách funkce jater;

 • přecitlivělosti na fenipentol nebo na některou z pomocných látek obsažených v tobolkách Febichol.

Tobolky Febichol z opatrnosti nemají užívat těhotné ani kojící ženy (viz oddíl 4.6).

Pro nedostatek zkušeností se nedoporučuje používat tobolky Febichol k léčbě dětí do 15 let.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obsah tobolek má silně palčivou a hořkou chuť, tobolky se proto musejí polykat nerozkousané a nerozmočené.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce fenipentolu nejsou známy.

4.6 Těhotenství a kojení

Tobolky Febichol jsou z opatrnosti kontraindikovány u těhotných žen.

Ženy užívající tobolky Febichol nemají kojit.

O účincích fenipentolu na lidský embryofetální vývoj ani o jeho průniku placentou nejsou k dispozici žádné informace. U zvířat byla po velmi vysokých perorálních dávkách zaznamenána zvýšená postimplantační mortalita a vývojové abnormality muskuloskeletálního systému (viz oddíl 5.3).

O vylučování fenipentolu do mateřského mléka nejsou dostupné žádné informace.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není známo, že by tobolky Febichol měly nepříznivý vliv na způsobilost k aktivní účasti v dopravním provozu, obsluze strojů nebo k pracím konaným bez pevné opory.

4.8 Nežádoucí účinky

Tobolky Febichol jsou obecně dobře snášeny.

U některých nemocných se může vyskytnout pyróza nebo pocit „pálení v žaludku“.

Někteří nemocní léčení tobolkami Febichol udávají příznaky těžko odlišitelné od vlastního léčeného stavu (pocit tlaku a plnosti v epigastriu, nauzea, flatulence).

V ojedinělých případech nelze vyloučit výskyt alergických reakcí typu kopřivky, makulopapulárního nebo jiného exantému nebo otoku obličeje.

4.9 Předávkování

Příznaky předávkování fenipentolem nejsou známy. U zvířat je to látka se zanedbatelnou akutní toxicitou (viz oddíl 5.3).

Fenipentol nemá specifické antidotum. Terapie případného předávkování musí být symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Choleretika.

Kód ATC klasifikace: A05AX

Fenipentol (1-fenylpentanol) je syntetické choleretikum ze skupiny α-alkylbenzylalkoholů. Byl připraven strukturální modifikací p-tolylmethylkarbinolu, jenž byl izolován z oddenku kurkumy (Curcuma longa, synonymum Curcuma domestica) a původně pokládán za obsahovou látku kurkumy (později vyšlo najevo, že je to artefakt vznikající při zpracování drogy).

U pokusných zvířat fenipentol zvyšuje vylučování žluče (jak co do objemu, tak co do zvýšené sekrece žlučových kyselin, bilirubinu a kyseliny glukuronové).

V otevřených studiích u lidí trpících funkčními cholecystopatiemi, chronickou cholecystitidou, chronickou cholelitiázou, dyskinezemi biliárního traktu, postcholecystektomickým a posthepatitickým syndromem fenipentol zlepšil subjektivní příznaky (např. bolesti a pocity tlaku v pravém podžebří, tlak v epigastriu, eruktace, meteorismus a flatulenci, průjmy, nechutenství, nesnášenlivost tučných či masitých jídel) a snížil spotřebu spasmolytik.

Zaslepené kontrolované klinické studie s fenipentolem nebyly provedeny, účinnost tobolek Febichol v terapii dyspeptických obtíží při chronických onemocněních hepatobiliárního traktu je však ověřena jejich dlouholetým léčebným používáním (jež bylo zahájeno v letech 1962-1964).

U psů (po intraduodenálním podání dávek 25, 50 a 100 mg/kg) fenipentol zvýšil plasmatickou koncentraci sekretinu a pankreatickou sekreci bikarbonátu, ale neovlivnil plasmatickou koncentraci gastrinu ani pankreatickou sekreci proteinů. Podobně u lidí (po intrajejunálním podání 30 ml 2% roztoku během 30 minut) fenipentol zvýšil plasmatickou koncentraci sekretinu a pankreatickou sekreci bikarbonátu, ale neovlivnil pankreatickou sekreci proteinů.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fenipentol nemá systémové farmakologické účinky, s výjimkou nevyjasněného, na velikosti dávky nezávislého snížení pohybové aktivity u myší. U myší fenipentol neměl myorelaxační, analgetické ani antikonvulzivní účinky, u potkanů neovlivnil žaludeční sekreci, systolický krevní tlak, srdeční frekvenci ani sekreci nebo pH moče. U myší fenipentol v dávkách 30 a 100 mg/kg neovlivnil intestinální propulzi, v nejvyšší testované dávce (300 mg/kg) mírně zvýšil intestinální propulzi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické studie fenipentolu u lidí nebyly provedeny.

U potkanů se fenipentol po perorálním podání vstřebává z tenkého střeva. Hepatální biotransformace probíhá zčásti přímou glukuronidací fenipentolu, zčásti odbouráním fenipentolu na kyselinu benzoovou, která je po konjugaci s glycinem vylučována ve formě kyseliny hippurové. Exkrece fenipentolu je hlavně renální, do 48 hodin se močí vyloučilo 80-85 % perorální dávky, přibližně z poloviny ve formě fenipentol-glukuronidu a z poloviny ve formě kyseliny hippurové. Stolicí se do 48 hodin vyloučilo 10-15 % perorální dávky.

Podobný osud měl perorálně podaný fenipentol u králíků, s tím rozdílem, že byl téměř kvantitativně vyloučen močí ve formě fenipentol-glukuronidu. Jen asi 5 % perorální dávky bylo odbouráno na kyselinu benzoovou, jež se po konjugaci s glycinem vyloučila močí ve formě kyseliny hippurové.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Fenipentol se u laboratorních zvířat (potkanů a myší) vyznačuje zanedbatelnou akutní toxicitou po perorální aplikaci (smrtné dávky jsou vyšší než 3 gramy fenipentolu na kg tělesné hmotnosti).

Střední smrtná dávka (LD50) fenipentolu u potkaních samic po perorálním podání byla stanovena na 3449 mg/kg (95% interval spolehlivosti 3037-3916 mg/kg), přičemž potkaní samci nejsou na fenipentol citlivější než samice (při dávce 3550 mg/kg p.o. byla mortalita samců 10%).

Střední smrtná dávka (LD50) fenipentolu u myších samic po perorálním podání byla stanovena na 6997 mg/kg (95% interval spolehlivosti 4824-10147 mg/kg), přičemž myší samci nejsou na fenipentol citlivější než samice (při dávce 5490 mg/kg p.o. byla mortalita samců 20%).

Střední smrtná dávka (LD50) fenipentolu u potkaních samic po intraperitoneálním podání byla stanovena na 871 mg/kg (95% interval spolehlivosti 776-978 mg/kg), přičemž potkaní samci nejsou na fenipentol citlivější než samice (při dávce 870 mg/kg i.p. byla mortalita samců 40%).

Střední smrtná dávka (LD50) fenipentolu u myších samic po intraperitoneálním podání byla stanovena na 713 mg/kg (95% interval spolehlivosti 650-752 mg/kg), přičemž myší samci nejsou na fenipentol citlivější než samice (při dávce 700 mg/kg i.p. byla mortalita samců nulová).

Subchronická a chronická toxicita

Po šestitýdenním perorálním podávání fenipentolu v dávkách 0,05 ml/kg potkaním samcům nedošlo ke změnám hmotnostních přírůstků oproti kontrolním zvířatům, nevyskytly se změny histochemického obrazu RNA a indolových derivátů v hepatocytech a při histologickém vyšetření nebyly nalezeny patologické změny v plicích, myokardu, ledvinách, nadledvinách, ezofagu ani tenkém střevě.

Po čtyřtýdenním perorálním podávání fenipentolu v dávkách 50, 100 nebo 200 mg/kg/den potkanům obou pohlaví bylo pozorováno statisticky nevýznamně pomalejší přibývání na váze u potkaních samic. Vzhled a chování zvířat medikovaných dávkami 50 nebo 100 mg/kg/den se nelišilo od kontrolních zvířat, u zvířat medikovaných dávkou 200 mg/kg/den byla pozorována mírná sedace. Mezi medikovanými a nemedikovanými zvířaty nebyly v průběhu šestiměsíčního sledování zjištěny rozdíly v počtu erytrocytů, hodnotách hemoglobinu ani v diferenciálním bílém krevním obraze. Při postmortálním histopatologickém vyšetření nebyly nalezeny žádné změny, jež by mohly souviset s podávaným léčivem.

Mutagenní a tumorigenní potenciál

Fenipentol neindukoval genové mutace na prokaryontním modelu Salmonella typhimurium a nevykázal mutagenní účinky v testu na mutagenitu na savčích buňkách in vitro.

Dlouhodobé studie, které by zkoumaly tumorigenní potenciál fenipentolu, nebyly provedeny.

Reprodukční toxikologie

Reprodukční toxikologie fenipentolu není dostatečně prozkoumána. Po velmi vysokých perorálních dávkách fenipentolu podávaných březím myším a potkaním samicím byly zaznamenány reprodukčně toxické účinky, uvedené v následujícím textu [uváděné dávky jsou „nejnižší publikované toxické dávky“ (TDLo - lowest published toxic dose)].

Po perorální aplikaci fenipentolu březím potkaním samicím v dávkách 3500 mg/kg po dobu 7-13 dnů po oplodnění byla zaznamenána zvýšená postimplantační mortalita a zpomalení intrauterinního růstu.

Po perorální aplikaci fenipentolu březím myším samicím v dávkách 700 mg/kg po dobu 7-13 dnů po oplodnění byla zaznamenána zvýšená postimplantační mortalita.

Po perorální aplikaci fenipentolu březím potkaním a myším samicím, u obou zvířecích druhů v dávkách 7000 mg/kg po dobu 7-13 dnů po oplodnění, byly pozorovány vývojové abnormality muskuloskeletálního systému.

Po perorální aplikaci fenipentolu březím myším samicím v dávkách 3500 mg/kg po dobu 7-13 dnů po oplodnění byl u jejich mláďat zaznamenán pokles laktačního indexu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Želatina, glycerol 85%, sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu.

6.2 Inkompatibility

Tobolky Febichol jsou určeny k přímé perorální aplikaci, a proto inkompatibility při mísení s jinými léčivy nepřipadají v úvahu.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněný před světlem a vlhkostí.

  1. Druh obalu a velikost balení

 1. Lahvička z hnědého skla se šroubovacím PE uzávěrem s pojistným proužkem zaručujícím originalitu, krabička

 2. PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení:

50 měkkých tobolek

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním>

Žádné zvláštní požadavky

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Noventis s.r.o., Zlín, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

43/326/69-S/C

 1. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1969 / 4.6. 2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

4.6. 2008

5/5


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.