Faktu

Kód 0151832 ( )
Registrační číslo 23/ 125/87-C
Název FAKTU
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Nycomed GmbH, Konstanz, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0093127 RCT SUP 10 Čípek, Rektální podání
0019378 RCT SUP 20 Čípek, Rektální podání
0093124 RCT UNG 1X20GM Rektální mast, Rektální podání
0151832 RCT UNG 1X30GM Rektální mast, Rektální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1

KRABIČKA 20g, 30g

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUFAKTU

rektální mastPolicresulenum Cinchocaini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 1g rektální masti obsahuje:Policresulenum 50 mgCinchocaini hydrochloridum 10 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEKMakrogol, cetostearomakrogol 300, butylhydroxytoluen, dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina edetová, koloidní bezvodý dioxid křemičitý, hydroxid sodný, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ rektální mast 20,(30) g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍRektální podání (k zavedení do konečníku)

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do :

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte při teplotě do 25

0 C, v původním obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

2

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Nycomed GmbH LOGONycomed GmbH, Konstanz, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO23/125/87-C

13. ČÍSLO ŠARŽEč.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJVýdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍK léčbě hemoroidů a jiných onemocnění v oblasti konečníkuPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMUFAKTU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

3

TUBA 20g, 30g

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUFAKTU rektální mastPolicresulenum Cinchocaini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 1g rektální masti obsahuje:Policresulenum 50 mgCinchocaini hydrochloridum 10 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEKMakrogol, cetostearomakrogol 300, butylhydroxytoluen, dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina edetová, koloidní bezvodý dioxid křemičitý, hydroxid sodný, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ rektální mast 20, (30) g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍRektální podání (k zavedení do konečníku)

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. POUŽITELNOST Použitelné do :

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte při teplotě do 25

0 C, v původním obalu.

9.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Nycomed GmbH LOGONycomed GmbH, KonstanzNěmecko

10. REGISTRAČNÍ ČÍSLO23/125/87-C

4

11. ČÍSLO ŠARŽEč.š.

12. NÁVOD K POUŽITÍK léčbě hemoroidů a jiných onemocnění v oblasti konečníkuPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.