Diprosone

Kód 0192215 ( )
Registrační číslo 46/ 009/92-S/C
Název DIPROSONE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET, PAŘÍŽ, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0192213 DRM CRM 1X15GM Krém, Kožní podání
0098033 DRM CRM 1X15GM Krém, Kožní podání
0192214 DRM CRM 1X30GM Krém, Kožní podání
0098034 DRM CRM 1X30GM Krém, Kožní podání
0192215 DRM UNG 1X15GM Mast, Kožní podání
0098031 DRM UNG 1X15GM Mast, Kožní podání
0192216 DRM UNG 1X30GM Mast, Kožní podání
0098032 DRM UNG 1X30GM Mast, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak DIPROSONE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls55518/2012 a sukls55528/2012

Příbalová informace : Informace pro uživatele

DIPROSONE

krém, mast

(Betamethasoni dipropionas)

Držitel rozhodnutí o registraci: do 30.9.2012 SP Europe, Bruxelles, Belgie od 1.10.2012 Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Nizozemsko Výrobce Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie Složení

Léčivá látka: Betamethasoni dipropionas 0,64 mg

odpovídá Betamethasonum 0,5 mg v 1 g krému/masti

Pomocné látky:

Krém: chlorkresol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná 85 %, bílá vazelína, tekutý parafin, cetomakrogol, cetylstearylalkohol, čištěná voda

Mast: bílá vazelína, tekutý parafin

Indikační skupina

Dermatologikum

Charakteristika

DIPROSONE krém i mast obsahuje betamethasondipropionát, což je syntetický fluorovaný kortikosteroid (hormon kůry nadledvinek). Krémový i masťový základ je měkký, bílý, zvlhčující, hypoalergenní (nevyvolává reakci z přecitlivělosti) a prostý parabenu. Účinkuje výrazně protizánětlivě, protisvědivě a působí zúžení cév. Dlouhodobý účinek přispívá k optimálnímu léčivému efektu.

Terapeutické indikace

Diprosone, krém i mast, je určen k místní zevní léčbě kožních onemocnění reagujících na místní léčbu kortikoidy, jako jsou alergická a ekzematózní onemocnění kůže, akutní nealergické záněty kůže a další onemocnění kůže, ke kterým nejčastěji patří: kontaktní ekzém (akutní, chronický), psoriasis (lupenka), lichen ruber planus (druh lišeje), dermatitidy (záněty kůže) různého původu, atopická (z přecitlivělosti), seborrhoická (mazotoková), solární (po silném oslunění), toxická (podráždění různými chemickými látkami), medikamentózní dermatitida (léková) a fotodermatitida (kožní onemocnění na podkladě zvýšené citlivosti kůže na sluneční světlo, často podmíněné přítomností dalších senzibilizujících látek).

Kontraindikace

DIPROSONE krém a mast nesmí užívat nemocní, kteří jsou přecitlivělí na jakoukoli složku těchto přípravků.

Ženy v těhotenství a v období kojení mohou přípravek užívat jen pokud je to naprosto nezbytné.

Kojící ženy nesmějí přípravek nanášet na prsní bradavky

Nežádoucí účinky

Při používání přípravku DIPROSONE krém/mast jsou občas udávány, zejména při použití oklusivní techniky (přikrytí nebo obvázání ošetřeného místa), následující místní nežádoucí reakce: pálení, svědění, podráždění, suchost, zánět vlasového váčku, hypertrichóza (zvýšené ochlupení), akneformní erupce (trudovité kožní vyrážky), hypopigmentace (snížená pigmentace), periorální dermatitida (kožní vyrážka v oblasti úst), alergická kontaktní dermatitida, macerace kůže (vyluhování kůže), sekundární infekce, atrofie kůže (ztenčení kůže), strie (trhlinky v kůži, které se objevují při jejím napínání) a potničky.

Děti do 12 let a mladiství užívající tento přípravek musí být pod kontrolou lékaře, protože léčivá látka se vstřebává kůží do krevního oběhu a může ovlivnit růst a následně vést k porušení funkce nadledvin.

Při výskytu těchto nežádoucích reakcí nebo jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Interakce

U přípravku DIPROSONE nejsou dosud interakce známé. Dávkování a způsob použití

Tenká vrstva krému nebo masti přípravku DIPROSONE se nanáší jednou nebo dvakrát denně (ráno a večer) tak, aby úplně pokryla postižené místo. Ošetřené místo ničím nepřekrývejte ani neobvazujte, pokud Vám to lékař nedoporučí. Délku léčby určí vždy lékař.

Upozornění

Vznikne-li při používání krému nebo masti DIPROSONE podráždění nebo přecitlivělost, musí být léčba přerušena a nasazena jiná.

V přítomnosti infekce je indikována odpovídající antifungicidní (protiplísňová) nebo antibakteriální léčba. Jestliže nedojde rychle k příznivé odezvě, musí být užívání kortikosteroidního přípravku přerušeno, dokud není infekce patřičně zvládnuta.

Kterýkoliv z nežádoucích účinků, udávaných po užívání kortikosteroidů injekčně nebo ústy, včetně potlačení funkce nadledvin, se může objevit také po užívání kortikosteroidů lokálně (místně), zvláště u dětí a mladistvých.

Celkové vstřebávání lokálních kortikosteroidů se zvyšuje, jsou-li léčeny rozsáhlé kožní povrchy nebo je-li použita oklusivní technika. Používání přípravku u dětí a mladistvých vyžaduje pravidelnou lékařskou kontrolu.

DIPROSONE krém a mast nejsou určeny pro oftalmologické (oční) použití.

Pokud používáte současně s přípravkem DIPROSONE krém/mast jiné kožní přípravky (ať již na lékařský předpis nebo volně prodejné), informujte o tom svého lékaře.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání:

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

Krém: tuba 15 g, 30 g.

Mast: tuba 15 g, 30 g.

Datum poslední revize:

18.4.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls55518/2012 a sukls55528/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

DIPROSONE Krém Mast

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Krém

Léčivá látka: Betamethasoni dipropionas 0,64 mg/g krému

odpovídá Betamethasonum 0,5 mg/g krému

Mast

Léčivá látka: Betamethasoni dipropionas 0,64 mg/g masti

odpovídá Betamethasonum 0,5 mg/g masti Úplný seznam pomocných látek viz.bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Krém: hladký, homogenní, bílý krém

Mast: hladká, homogenní, bílá mast

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Diprosone krém a mast jsou určeny ke zmírnění zánětlivých a svědivých projevů dermatóz reagujících na kortikosteroidy.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tenký film krému nebo masti Diprosone se nanáší jednou nebo dvakrát denně (ráno a večer) tak, aby úplně pokryl postižené místo.

4.3 Kontraindikace

Diprosone krém a mast jsou kontraindikovány u pacientů přecitlivělých na jakoukoli složku těchto přípravků.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vznikne-li při používání krému nebo masti podráždění nebo přecitlivělost, musí být léčba přerušena a nasazena jiná.

V přítomnosti infekce je indikována odpovídající antifungicidní nebo antibakteriální terapie. Jestliže nedojde rychle k příznivé odezvě, musí být aplikace kortikoidu přerušena, dokud není infekce patřičně zvládnuta.

Kterýkoliv z nežádoucích účinků, hlášených po systémovém používání kortikosteroidů včetně potlačení funkce nadledvin, se může objevit také po užití lokálních kortikosteroidů, zvláště u kojenců a dětí.

Systémová absorpce lokálních kortikosteroidů se zvyšuje, jsou-li léčeny rozsáhlé kožní povrchy nebo je-li použita oklusivní technika. V těchto případech nebo při dlouhodobém používání je nutno postupovat opatrně, zejména u kojenců a dětí. Použití v pediatrii: Nepoužívejte u dětí do 12 let bez lékařského dohledu. Tento přípravek by měl být aplikován šetrně na malou plochu jednou nebo dvakrát denně po dobu maximálně jednoho týdne. Pediatričtí pacienti mohou projevit větší citlivost než dospělí pacienti k lokálním kortikosteroidům indukujícím supresi osy hypotalamus-hypofýza-nadledvinky (HPA) a k exogenním účinkům kortikoidů, vzhledem k vyšší absorpci způsobené větším poměrem tělesného povrchu k tělesné hmotnosti. U dětí léčených lokálními kortikosteroidy byly hlášeny suprese HPA osy, Cushingův syndrom, lineární zpoždění růstu, zpoždění přibývání tělesné hmotnosti a intrakraniální hypertenze. U dětí se projevily adrenální suprese včetně nízkých hladin plazmatického kortizolu a nepřítomnosti reakce na stimulaci ACTH. Mezi projevy intrakraniální hypertenze patří vyklenutí fontanely, bolesti hlavy a bilaterální papiloedem. Diprosone krém a mast nejsou určeny pro oftalmologické použití.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U přípravku Diprosone nejsou dosud interakce známé.

4.6. Těhotenství a kojení

Protože nebyla prokázána bezpečnost používání lokálních kortikosteroidů u těhotných žen, léčiva této skupiny by měla být použita v těhotenství pouze tehdy, když potenciální prospěch převýší potenciální riziko pro plod. Léčiva této skupiny by se neměla užívat u těhotných pacientek extenzivně ve větším množství nebo dlouhodobě.

Není známo, zda při lokální aplikací kortikosteroidů může docházet k takové systémové absorpci, jejímž výsledkem je detekovatelné množství v mateřském mléce. Proto je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit léčbu, přičemž je třeba zvážit důležitost léku pro matku.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8. Nežádoucí účinky

Tabulka 1

Hlášená incidence suspektních nežádoucích účinků přípravků Diprosone krém a mast

velmi časté (> 1/10); časté(> 1/100, < 1/10); méně časté (> 1/1 000, < 1/100);

vzácné (> 1/10 000, < 1/1 000; velmi vzácné (< 1/10 000)

Infekce a infestace:

Časté: Sekundární infekce

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Časté: pálení, svědění, iritace, suchost, folikulitida

hypertrichóza, akneformní erupce, hypopigmentace,

periorální dermatitida, alergická kontaktní

dermatitida, macerace kůže, atrofie kůže,

strie, potničky

4.9. Předávkování

Symptomy: Nadměrné a dlouhotrvající užívání lokálních kortikosteroidů může způsobit supresi funkce hypofýza-nadledviny s následkem sekundární nedostatečnosti nadledvin a projevů hyperkorticizmu, včetně Cushingovy nemoci.

Léčba: Indikována je odpovídající symptomatická léčba. Akutní hyperkortikoidní symptomy jsou obyčejně reverzibilní. V případě nutnosti je třeba léčit vzniklou nerovnováhu elektrolytů. Při chronické toxicitě se doporučuje postupné vysazení dávek kortikosteroidů.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, kortikoidní antiflogistikum ATC kód: D07AC01 Mechanizmus účinku: Lokální kortikosteroidy, jako betamethason-dipropionát, jsou účinné v léčbě dermatóz reagujících na kortikosteroidy především pro jejich protizánětlivé, protisvědivé a vasokonstrikční působení. Zatímco fyziologické, farmakologické a klinické účinky kortikosteroidů jsou dobře známé, přesný mechanizmus jejich účinků u každé nemoci není jasný. Nicméně se předpokládá. že kortikosteroidy indukují proteinové inhibitory fosfolipázy A2, obecně zvané lipokortiny. Předpokládá se, že tyto

bílkoviny kontrolují biosyntézu účinných mediátorů zánětu, jako jsou prostaglandiny a leukotrieny, inhibicí uvolňují jejich společný prekurzor, kyselinu arachidonovou. Kyselina arachidonová se uvolňuje z membrán fosfolipidů fosfolipázou A.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Stupeň perkutánní absorpce lokálních kortikoidů je určen mnoha faktory, včetně vehikula, integrity epidermální bariéry a použití okluzivních obvazů.

Lokální kortikosteroidy mohou být absorbovány normální neporušenou kůží, při zánětu kůže a/nebo ostatních dermatologických onemocněních se však může perkutánní absorpce zvýšit. Okluzivní obvaz podstatně zvyšuje perkutánní absorpci lokálních kortikoidů.

Po dermální absorpci se lokální kortikoidy zapojují do farmakokinetických procesů, podobných jako u systémově podaných kortikoidů. Vazba kortikoidů na plazmatické bílkoviny je různého stupně. Primárně se metabolizují v játrech a vylučují ledvinami. Některé lokální kortikosteroidy a jejich metabolity se vylučují žlučí.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Lokálně aplikovaný betamethason-dipropionát účinně redukuje zánět, indukovaný experimentálně u laboratorních zvířat injekcí krotonového oleje, ovalbuminu nebo kaolinu. Systematické farmakologické účinky betamethason-dipropionátu byly takové, jak byly očekávány u laboratorních zvířat léčených glukokortikoidy (např. eosinopenie, involuce thymu).

Ve studiích s opakovaným podáváním betamethason-dipropionátu lokálně nebo parenterálně po dobu jednoho týdne až jednoho roku u potkanů, myší, morčat, králíků, psů a/nebo opic nebyla zjištěna žádná neobvyklá organotoxicita. Když byl podáván systémově hlodavcům, měl betamethazon-dipropionát teratogenní účinky, typické pro ostatní kortikosteroidy.

KLINICKÉ ÚDAJE:

Byl proveden vazokonstrikční test Mc Kenzie-Stoughtona s cílem porovnat betamethazon-dipropionát s množstvím ostatních fluorovaných lokálních kortikosteroidů. V tomto testu se betamethason-dipropionát ukázal signifikantně aktivnější (p<0,05) než fluocinolon-acetonid, fluokortolon-kapronát plus fluokortolon, flumetason-pivalat a betamethason-valerát.

Zatímco přímá aplikace tohoto vazokonstrikčního testu na klinické situace nebyla průkazná, výsledky ukázaly, že betamethazon-dipropionát je aktivní v koncentraci 0,000016 %, nejnižší testované koncentraci se znatelnou aktivitou.

Klinické studie potvrdily účinnost přípravku Diprosone krém a mast v léčbě různých dermatóz, reagujících na kortikosteroidy. Tyto studie také ukázaly podstatný trvalý účinek, podporující podávání 2x denně.

Ve srovnávacích studiích bylo zjištěno, že Diprosone krém a mast jsou účinné stejně jako mnoho lokálních kortikosteroidů a v některých případech, bylo prokázáno, že jsou účinnější než ostatní lokální kortikosteroidy, které nevyvolaly adekvátní terapeutickou odpověď.

Multicentrické, dvojitě zaslepé studie po dobu 3 týdnů srovnávaly podání přípravku Diprosone krém (0,05 %) jednou denně k samotnému vehikulu a desoximetazon krému (0,25 %). Rovněž bylo porovnáno podání jednou denně přípravku Diprosone mast (0,05 %) k samotnému vehikulu a diflorason-diacetát masti (0,05 %).

Diprosone krém a mast se ukázaly být bezpečné a účinné po podávání jedenkrát denně pacientům se střední až závažnou psoriázou nebo atopickou dermatitidou. Nežádoucí účinky byly minimální a mezi nimi byly ty, které jsou běžně spojené s aplikací lokálních kortikosteroidů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek Krém Chlorokresol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná 85 %, tekutý parafin, cetylstearylalkohol, cetomakrogol, bílá vazelína, čistěná voda.

Mast Tekutý parafin, bílá vazelína.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

Krém – 5 let

Mast - 5 let

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovává se při teplotě do 25 oC.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Hliníková tuba, papírová krabička.

Velikost balení: 15 g, 30 g 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI do 30.9.2012 SP Europe, Bruxelles, Belgie od 1.10.2012 Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Krém: 46/008/92-S/C

Mast: 46/009/92-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

31.1.1992 / 14.10.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU DIPROSONE mast krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diprosone mast Betamethasonum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: Betamethasoni dipropionas 0,64 mg/g masti (odpovídá Betamethasonum 0,5 mg/g masti). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: bílá vazelína, tekutý parafin. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

15 g, 30 g 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci: do 30.9.2012 SP Europe, Bruxelles, Belgie od 1.10.2012 Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 46/009/92-S/C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Diprosone mast

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU DIPROSONE mast tuba 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diprosone Mast Betamethasonum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: Betamethasoni dipropionas 0,64 mg/g masti (odpovídá Betamethasonum 0,5 mg/g masti). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: bílá vazelína, tekutý parafin. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

15 g, 30 g 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci: do 30.9.2012 SP Europe, Bruxelles, Belgie od 1.10.2012 Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 46/009/92-S/C 13. ČÍSLO ŠARŽE Lot 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.