Dermovate

Kód 0049952 ( )
Registrační číslo 46/ 429/92-C
Název DERMOVATE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GLAXO GMBH, OLDESLOE, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0046198 DRM CRM 1X100GM 0.05% Krém, Kožní podání
0049950 DRM CRM 1X25GM 0.05% Krém, Kožní podání
0046196 DRM UNG 1X100GM 0.05% Mast, Kožní podání
0049952 DRM UNG 1X25GM 0.05% Mast, Kožní podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM a VNITŘNÍM OBALU krabička, tuba 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dermovate 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: clobetasoli propionas 0,05 g ve 100 g masti. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol, sorbitan seskvioleát, bílá vazelína. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Mast 25 g 100 g 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie. 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo v ČR: 46/429/92-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ Používejte podle pokynů lékaře. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU dermovate mast (použije se pouze na krabičce)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.