Dalacin C

Kód 0098212 ( )
Registrační číslo 15/ 111/74-C
Název DALACIN C
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0004234 INJ SOL 1X2ML/300MG Injekční roztok, Injekce
0008807 INJ SOL 1X4ML/600MG Injekční roztok, Injekce
0008808 INJ SOL 1X6ML/900MG Injekční roztok, Injekce
0098212 INJ SOL 3X6ML/900MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak DALACIN C

Přílo

ha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – Rp.Informace pro použití, čtěte pozorně!

DALACIN C Injekční roztokClindamycinum

Držitel rozhodnutí o registraciPfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

VýrobcePfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie

SloženíLéčivá látka: clindamycinum (clindamycini dihydrogenphosphas) 150 mg v 1 ml injekčního roztoku (300 mg/2 ml, 600 mg/4 ml nebo 900 mg/6 ml injekčního roztoku).

Pomocné látkyBenzylalkohol, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

Léková formaInjekční roztok. Pro intravenózní nebo intramuskulární podání.

Popis přípravku:Čirý bezbarvý roztok.

Indikační skupinaAntibiotikum

CharakteristikaAktivní složkou přípravku je klindamycin, antibiotikum odvozené od linkomycinu. Zastavuje růst nebo usmrcuje bakterie v závislosti na jejich citlivosti a koncentraci antibiotika. Mohou jej užívat i pacienti přecitlivělí na peniciliny a cefalosporiny.

Indikace

Infekce horních cest dýchacích zahrnující tonzilitidu, faryngitidu, sinusitidu, otitis media a spálu. Infekce dolních cest dýchacích zahrnující: bronchitidu, pneumonii, plicní absces a empyém. Infekce kůže a měkkých tkání zahrnující akné, furunkly, celulitidu, impetigo, abscesy a infekce ran. Co

se týče specifických kožních infekcí a infekcí měkkých tkání jako erysipel a paronychium (panaritium), zdá se logické, že tyto stavy budou velmi dobře reagovat na léčbu klindamycinem.

Infekce kostí a kloubů včetně osteomyelitidy a septické artritidy. Gynekologické infekce závažného průběhu v oblasti malé pánve (zánětlivé onemocnění pánve)

zahrnující endometritidu, celulitidu, vaginální infekce, tuboovariální absces, salpingitidu a pánevní záněty, pokud je klindamycin podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům.

Intraabdominální infekce včetně peritonitidy a břišních abscesů, pokud je DALACIN C podáván v

kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům.

 Septikemie a endokarditida. V léčbě určitých případů endokarditidy se prokázala účinnost přípravku

DALACIN C v případě, že v průběhu in vitro testů příslušných dosažitelných koncentrací v séru bylo zjištěno, že klindamycin je pro vyvolávající infekční agens baktericidní.

Dentální infekceToxoplazmová

jako je například periodontální absces a periodontitida.

encefalitida u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří netolerují konvenční léčbu byla

prokázána účinnost přípravku DALACIN C v kombinaci s pyrimethaminem.

 Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří nesnášejí obvyklou

terapii nebo odpověď na tuto léčbu není u nich dostatečná, může být použit klindamycin v kombinaci s primachinem.

 Profylaxe endokarditidy u pacientů přecitlivělých na penicilin/y. Profylaxe infekcí při chirurgických výkonech na hlavě a krku. Klindamycin-dihydrogen-fosfát

rozpuštěný ve fyziologickém roztoku lze použít při operaci k výplachům operačního pole.

Pokud je klindamycin-dihydrogen-fosfát podáván spolu s aminoglykosidovými antibiotiky, jako je gentamicin nebo tobramycin, je účinný v prevenci rozvoje peritonitidy nebo intraabdominálního abscesu po perforaci střeva s následnou bakteriální kontaminací po traumatu.

Citlivost na klindamycin in vitro byla prokázána pro následující organismy: B. melaninogenicus, B. disiens, B. bivius, Peptostreptococcus spp., G. vaginalis, M. mulieris, M. curtisii a Mycoplasma hominis.

Stejně jako pro všechna antibiotika platí, že v případě závažnějších infekcí by mělo být provedeno vyšetření citlivosti.

KontraindikaceDALACIN C je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na klindamycin nebo na linkomycin nebo na kteroukoli jinou složku přípravku.

Nežádoucí účinkyPoruchy krve a lymfatického systému: byla hlášena přechodná neutropenie (leukopenie) a eosinofilie. Byl uveden výskyt agranulocytózy a trombocytopénie. Přímou příčinnou souvislost s léčbou klindamycinem však nebylo možné prokázat ani u jednoho uvedených případů. V souvislosti s klindamycinem byla hlášena lymfadenitida.

Poruchy imunitního systému: bylo zaznamenáno několik případů anafylaktoidní reakce.

Poruchy nervového systému: dysgeusia

Srdeční poruchy: po příliš rychlém intravenózním podání došlo vzácně ke kardiopulmonální zástavě a ke vzniku hypotenze.

Cévní poruchy: po intravenózním podání byla hlášena tromboflebitida. Tyto komplikace lze minimalizovat hlubokým intramuskulárním podáním a vyvarováním se podání do katetru zavedeného delší dobu.

Gastrointestinální poruchy: bolesti břicha, nauzea, zvracení, průjem, a ezofagitida a vřed jícnu. Nepříjemná, nebo kovová chuť v ústech po vyšších intravenózních dávkách..

Poruchy jater a žlučových cest: při léčbě klindamycinem byl pozorován výskyt žloutenky a abnormality jaterních testů.

Poruchy kůže a podkoží: během léčby byl pozorován makulopapulózní exantém a kopřivka. Mírná až středně těžká generalizovaná morbiliformní vyrážka je nejčastěji hlášenou reakcí. Vzácně se objevil po podání klindamycinu multiformní erytém připomínající Stevens-Johnsonův syndrom. Bylo hlášeno svědění, kolpitida a vzácně i exfoliativní a vezikulobulózní dermatitida. Během postmarketingového sledování byly vzácně hlášeny případy toxické epidermální nekrolýzy.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: po podání intramuskulární injekce bylo pozorováno lokální podráždění, bolestivost a vznik abscesu.

Interakce

Antidiarhoika, adsorbentia mají být vynechána, nebo užívána nejméně 2 hod před, nebo 3-4 hod po užití klindamycinu.

Synergismus může být pozorován mezi klindamycinem, ceftazidinem, metronidazolem a ciprofloxacinem.

Mezi klindamycinem a erytromycinem bylo in vitro prokázáno antagonistické působení, klindamycin kompetitivně inhibuje efekt makrolidů a chloramfenikolu.. Vzhledem k možnému klinickému významu této interakce se nedoporučuje tyto dva léky podávat současně.

Je doklad o tom, že klindamycin inhibuje baktericidní účinek aminoglykosidů, ačkoliv protichůdná hlášení naznačovala různé stupně synergie vůči anaerobům.

Bylo prokázáno, že DALACIN C má schopnost vyvolat blokádu neuromuskulárního přenosu a může potencovat účinek jiných neuromuskulárních blokátorů, a tím potenciální riziko respirační deprese. U pacientů, kteří tento lék užívají, je proto třeba podávat klindamycin opatrně (př. myasthenia gravis).

Dávkování a způsob podáníDávka a způsob podání by se měly řídit závažností infekce, stavem pacienta a citlivostí vyvolávajících mikroorganismů.

Dospělí Obvyklá denní dávka klindamycin-dihydrogen-fosfátu pro dospělé u intraabdominálních infekcí, u pánevních zánětů u žen a u dalších komplikovaných nebo závažných infekcí je 2400-2700 mg. Tato denní dávka se podává rozdělená do 2, 3 nebo 4 stejných dávek.

Úspěšně byly podávány dávky až do 4800 mg denně.

Jednotlivá intramuskulární dávka vyšší než 600 mg se nedoporučuje.

Děti starší jednoho měsíce věku20 - 40 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách.

Novorozenci (mladší 1 měsíce věku):15-20 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách. Pro malé nezralé novorozence může být vhodná nižší dávka.

Starší pacientiFarmakokinetické studie klindamycinu neprokázaly po perorálním nebo intravenózním podání žádné klinicky významné rozdíly mezi mladými a staršími jedinci s normální funkcí jater a normální (v závislosti na věku) funkcí ledvin. U starších pacientů s normální funkcí jater a normální (v závislosti na věku) funkcí ledvin proto není zapotřebí upravovat dávku.

Dávkování v případě poruchy funkcí ledvin a jaterU pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater může být vzhledem k prodloužení eliminace nutná úprava dávek.

Dávkování u specifických indikací:

Léčba infekcí beta-hemolytickým streptokokem

Viz dávkování u dospělých, dětí a novorozenců. Léčba musí trvat nejméně 10 dnů.

Zánětlivá onemocnění pánevních orgánů

DALACIN C

- léčba při hospitalizaci

, injekční roztok 900 mg (i.v.) každých 8 hodin denně v kombinaci s vhodným antibiotikem

účinným proti gramnegativním aerobům podávaným i.v.; tj. například s gentamicinem v dávce 2.0 mg/kg a dále 1,5 mg/kg každých 8 hodin denně u pacientek s normální funkcí ledvin. Intravenózní terapie by měla trvat nejméně 4 dny a dále nejméně ještě 48 hodin poté, co se stav pacienta zlepší. Poté se pokračuje v perorálním podávání přípravku DALACIN C tobolky v dávce 450-600 mg po 6 hodinách tak dlouho, aby celková doba léčby byla 10 až 14 dnů.

Toxoplazmová encefalitida u pacientů s AIDS

DALACIN C, injekční roztok nebo DALACIN C, , tobolky 600 - 1200 (2400) mg po 6 hodinách po dobu tří týdnů. Dále následuje podávání 300 - 600 mg perorálně každých 6 hodin. Celková doba léčby trvá obvykle 8 až 10 týdnů. Pyrimethamin se podává v dávce 25 až 75 mg/den po dobu 8 až 10 týdnů. Při použití vyšších dávek pyrimethaminu je vhodné současně podávat kyselinu listovou v dávce 10 až 20 mg/den.

Pneumonie vyvolaná Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS

DALACIN C, injekční roztok i.v., v dávce 600 - 900 mg každých 6 hodin nebo 900 mg i.v. každých 8 hodin nebo DALACIN C, tobolky v dávce 300 - 450 mg každých 6 hodin po dobu 21 dnů, společně s primachinem v dávce 15 až 30 mg perorálně jednou denně po dobu 21 dnů.

Profylaxe endokarditidy u pacientů citlivých na penicilin

Doporučená dávka přípravku DALACIN C, tvrdé tobolky je u dospělých 600 mg, u dětí 20 mg/kg, podaná 1 hodinu před výkonem. V případě, že je požadováno parenterální podání, podává se 600 mg přípravku DALACIN C, injekční roztok i.v. 1 hodinu před výkonem.

Profylaxe infekcí při operacích krku a hlavy

900 mg přípravku DALACIN C rozpuštěného v 1000 ml fyziologického roztoku se používá k výplachům operačního pole před uzavřením rány u nesterilních výkonů v oblasti krku a hlavy.

Infekce kostí a kloubů

7,5 mg/kg každých 6 hodin.

Ředění a rychlost podávání infuzeKoncentrace klindamycinu v roztoku pro infuzi nemá být vyšší než 18 mg/1 ml a rychlost podávání infuze nemá překročit 30 mg za minutu.

Obvyklé rychlosti infuze jsou následující:

Dávka

Rozpouštědlo

Doba

300 mg

50 ml

10 minut

600 mg

50 ml

20 minut

900 mg

50-100 ml

30 minut

1200 mg

100 ml

40 minut

Intravenózní podání dávky vyšší než 1200 mg v jedné infuzi trvající jednu hodinu se nedoporučuje.

PředávkováníKlindamycin nelze odstranit ze séra hemodialýzou ani peritoneální dialýzou. Při předávkování klindamycinem není indikována specifická léčba, terapie je symptomatická.

Těhotenství a kojení

DALACIN C prostupuje u člověka placentou. Po amniotické

opakovaném podání dosáhla koncentrace účinné látky v

tekutině zhruba 30% koncentrace v krvi matky. Přípravek lze použít v těhotenství pouze

tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

DALACIN C proniká do mateřského mléka. Přestože nebyly popsány nežádoucí účinky u kojených dětí matek užívajících klindamycin, užívání klindamycinu během kojení se nedoporučuje.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Účinky klindamycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny.

Farmakodynamické vlastnostiMikrobiologie: Klindamycin vykazuje in vitro účinnost proti následujícím mikrobiálním organizmům:

Aerobní grampozitivní koky včetně Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (kmeny produkující i neprodukující penicilinázu). Během testování in vitro vznikla rychle u některých kmenů stafylokoků původně rezistentních na erytromycin rezistence na klindamycin. Streptokoky.Anaerobní gramnegativní tyčky včetně Bacteroides species (včetně skupiny Bacteroides fragilis a skupiny Bacteroides melaninogenicus), Fusobacterium species.

Anaerobní grampozitivní nesporulující tyčky včetně Propionibacterium, Eubacterium, Actinomyces species.

Anaerobní a mikroaerofilní grampozitivní koky včetně Peptococcus species, Peptostreptococcus species,mikroaerofilní streptokoky.

Clostridia: Klostridia jsou na klindamycin rezistentnější než většina anaerobů. Clostridium perfringens je většinou citlivé, ale ostatní druhy jako Clostridum. sporogenes a Clostridium. tertium jsou často na klindamycin rezistentní. Je nutné provést vyšetření citlivosti.

Mezi klindamycinem a linkomycinem byla prokázána zkřížená rezistence. Mezi klindamycinem a erytromycinem byl prokázán antagonizmus.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Karcinogenita:Dlouhodobé studie na zvířatech ke zhodnocení karcinogenního potenciálu klindamycinu nebyly provedeny.

Mutagenita:Byly provedeny testy na genotoxicitu zahrnující „mikronukleus-test“ u potkanů a Ames Salmonella reverzní test. Oba testy byly negativní.

Poškození plodnosti:Studie plodnosti u potkanů léčených perorálně dávkou až do 300 mg/kg/den (průměrně 1,1x vyšší než nejvyšší doporučená dávka dospělým pacientům vypočtená v mg/m

2) neodhalila žádné účinky na

plodnost a schopnost reprodukce.

Zvláštní upozornění Injekční léková forma přípravku obsahuje benzylalkohol (9 mg/ml), který je dáván do souvislosti s fatálním „gasping“ syndromem nedonošených kojenců. Tento léčivý přípravek může být proto dětem do 3 let podáván, jen je-li to nezbytně nutné.

Tak jako téměř všechna antibiotika může i klindamycin způsobit mírnou až život ohrožující pseudomembranózní kolitidu. Je proto důležité vzít tuto diagnózu v úvahu u pacientů s průjmy vzniklými po podávání antibakteriálních přípravků.

Léčba antibakteriálními přípravky umožnit

vyvolává změny normální mikrobiální flory tlustého střeva a tím může

přerůstání klostridií. Z výsledků provedených studií vyplývá, že toxin produkovaný Clostridium

difficile je primární příčinou „postantibiotické kolitidy“. Stanovíme-li diagnózu pseudomembranózní kolitidy, je třeba zahájit léčebná opatření. Případy pseudomembranózní kolitidy mírného stupně obvykle odezní po pouhém vysazení antibiotika. U středně těžkých až těžkých případů je třeba zvážit i.v podání. tekutin a elektrolytů, doplnění proteinů a léčbu antibiotiky s klinickým účinkem na kolitidu vyvolanou Clostridium difficile.

Vzhledem k tomu, že klindamycin neproniká dostatečně do mozkomíšního moku, není vhodný pro léčbu meningitidy a dalších infekcí CNS.

Pokud léčba trvá delší dobu, je vhodné provést kontrolu krevního obrazu vyšetření funkcí jater a ledvin.

Při dlouhodobém podávání klindamycin-dihydrogen-fosfátu může vést k přerůstání necitlivými kmeny, zejména kvasinkami.

Téměř u všech antibiotik, včetně přípravku DALACIN, byly hlášeny případy výskytu průjmu vyvolanéhoClostridium difficile (CDAD - Clostridium difficile associated diarrhea). Závažnost průjmu může kolísat v rozmezí od mírného průjmu až k fatální kolitidě. Léčba antibiotiky vyvolává změny mikrobiální flory tlustého střeva, které umožní přerůstání C difficile.

C. difficile produkuje toxiny A a B, které se podílejí na rozvoji CDAD. Hypertoxin produkující kmeny C. difficile způsobují zvýšenou morbiditu a mortalitu, protože tyto infekce mohou být odolné vůči antimikrobiální léčbě a mohou vyžadovat kolektomii. CDAD se musí vzít v úvahu u všech pacientů s průjmy vzniklými po podávání antibakterálních přípravků. Pečlivá lékařská anamnéza je nutná vzhledem k tomu, že byly hlášeny případy, kdy se průjem objevil až/více než dva měsíce po podání antibiotik.

Klindamycin-dihydrogen-fosfát NIKDY nepodáváme nezředěný jako intravenózní bolus. Přípravek aplikujeme v i.v. infuzi, která má trvat nejméně 10 až 60 minut, jak je uvedenou v bodu "Dávkování a způsob podávání".

InkompatibilitaSolný roztok klindamycinu je kyselý.Inkompatibilita se očekává v kombinaci s alkalickými přípravky a léky nestabilními při nízkém pH.Následující léčiva jsou s klindamycin-dihydrogen-fosfátem fyzikálně inkompatibilní: ampicilin, aminofylin ,barbituráty, kalcium glukonát, ceftriaxon, idarubicin, magnesium-sulfát, fenytoin a ranitidin.Klindamycin-dihydrogen-fosfát je inkompatibilní s přírodními pryžovými zátkami.Klindamycin zvyšuje účinnost neuromuskulárních blokátorů.Klindamycin by se neměl používat současně s chloramfenikolem nebo makrolidy, protože také působí na 50S podjednotku ribozómu a jejich účinek by se mohl navzájem antagonizovat.Při současném podání klindamycinu a aminoglykosidů (gentamicin) nejsou vyloučeny interakce.

KOMPATIBILITA: Je známo, že klindamycin-dihydrogen-fosfát je fyzikálně a chemicky kompatibilní nejméně po dobu 24 hodin v 5% roztoku glukózy ve vodě a v roztoku chloridu sodného pro injekční podání s následujícími antibiotiky v jejich obvykle používaných koncentracích: amikacin-sulfát, aztreonam, sodná sůl cefamandolu, cefazolinu, cefotaximu, cefoxitinu, ceftazidimu, ceftizoximu, gentamicin-sulfát, netilmicin sulfát, piperacilin a tobramycin.

Kompatibilita a stabilita směsí léků závisí na koncentraci a dalších podmínkách.

Doba použitelnosti2 roky

Po otevření:

Z mikrobiologického podmínky

hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by

doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8

oC, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

UchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C.

BaleníAmpule z bezbarvého skla, krabička.

Velikost balení: 1x 300 mg/2 ml, 1x 600 mg/4 ml, 1x 900 mg/6 ml, 3x 900 mg/6 mlNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Návod k použití přípravkuNávod k otevírání ampulí:Uchopte ampulku tak, aby bod na ampuli směřoval k Vám, a zatlačte na vrchní část ampule směrem od sebe.

Datum poslední revize textu18.8.2010

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Přílo

ha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DALACIN CInjekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Clindamycinum (clindamycini dihydrogenophosphas) 150 mg v 1 ml injekčního roztoku (300 mg ve 2 ml, 600 mg ve 4 ml nebo 900 mg v 6 ml injekčního roztoku).Pomocné látky: benzylalkoholÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztokPopis přípravku:Čirý bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Je indikován pro léčbu:

(a)

Infekce horních cest dýchacích včetně tonzilitidy, faryngitidy, sinusitidy, otitis media a spály.

(b)

Infekce dolních cest dýchacích včetně bronchitidy, pneumonie, empyému a plicního abscesu.

(c)

Infekce kůže a měkkých tkání včetně akné, furunklů, celulitidy, impetiga, abscesů a infekce ran. Zdá se logické, že specifické kožní infekce a infekce měkkých tkání, jako erysipel a paronychium (panaritium) budou velmi dobře reagovat na léčbu klindamycinem.

(d)

Infekce kostí a kloubů včetně osteomyelitidy a septické artritidy.

(e)

Gynekologické infekce včetně endometritidy, celulitidy, infekce vaginálního pahýlu a tuboovariálního abscesu, salpingitidy a pánevních zánětů, pokud je klindamycin podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům.

(f)

Intraabdominální infekce včetně peritonitidy a břišních abscesů, pokud je klindamycin podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům.

(g)

Septik

byla

emie a endokarditida. Účinnost klindamycinu v léčbě vybraných případů endokarditidy

doložena, jestliže testováním příslušných dosažitelných koncentrací in vitro bylo určeno, že

je klindamycin baktericidní.

(h)

Dentální infekce, jako je například periodontální absces a periodontitida.

(i)

Toxoplazmová encefalitida u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří netolerují konvenční léčbu, byla prokázána účinnost klindamycinu v kombinaci s pyrimethaminem.

(j)

Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří nesnášejí obvyklou terapii nebo odpověď na tuto léčbu není u nich dostatečná, může být použit klindamycin v kombinaci s primachinem.

(k)

Malárie, včetně způsobené multirezistentním Plasmodium falciparum, v monoterapii nebo kombinaci s chininem nebo chlorochinem. Babesióza v kombinaci s chininem.

(l)

Profylaxe endokarditidy u pacientů přecitlivělých/alergických na penicilin(y).

(m)

Profylaxe infekcí při chirurgických výkonech na hlavě a krku. Klindamycin-dihydrogen-fosfát rozpuštěný ve fyziologickém roztoku lze použít při operaci k výplachům operačního pole.

Pokud je klindamycin-dihydrogen-fosfát podáván spolu s aminoglykosidovými antibiotiky, jako je gentamicin nebo tobramycin, je účinný v prevenci rozvoje peritonitidy nebo intraabdominálního abscesu po perforaci střeva s následnou bakteriální kontaminací po traumatu.

Citlivost na klindamycin in vitro byla prokázána pro následující organismy: B. melaninogenicus, B. disiens, B. bivius, Peptostreptococcus spp., G. vaginalis, M. mulieris, M. curtisii a Mycoplasma hominis.

4.2

Dávkování a způsob podání

1. Dospělí

Obvyklá denní dávka klindamycin-dihydrogen-fosfátu pro dospělé u intraabdominálních infekcí, pánevních zánětů u žen a u dalších komplikovaných nebo závažných infekcí je 2400-2700 mg rozdělená do 3 nebo 4 stejných dávek.

Méně komplikované infekce vyvolané citlivějšími mikroorganismy mohou reagovat na nižší dávky jako například 1200 až 1800 mg/den rozdělené do 3 nebo 4 stejných dávek.

Úspěšně byly podávány dávky až do 4800 mg denně, nicméně maximální doporučená dávka je 2700mg/den.

Jednotlivé intramuskulární dávky vyšší než 600 mg ani intravenózní dávky vyšší než 1200 mg v jedno-hodinové infuzi nejsou doporučeny.

2. Děti (od 1 měsíce věku)

20 – 40 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách.U dětí je minimální doporučená dávka 300 mg/den.

3. Novorozenci (do 1 měsíce věku)

15-20 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách. Pro malé nezralé novorozence může být vhodná nižší dávka.3,75-5 mg/kg každých 6 hodin.5-6,7 mg/kg každých 8 hodin.

U dětí do 3 let je podání přípravku DALACIN C indikováno, jen pokud je to nezbytně nutné (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití).

4. Starší pacientiFarmakokinetické studie klindamycinu neprokázaly po perorálním nebo intravenózním podání žádné klinicky významné rozdíly mezi mladými a staršími jedinci s normální funkcí jater a normální (v

závislosti věku) funkcí ledvin pr

na věku) funkcí ledvin. U starších pacientů s normální funkcí jater a normální (v závislosti na

oto není zapotřebí upravovat dávku. (Viz bod 5.2 „Farmakokinetické vlastnosti“).

Poškození ledvinU pacientů s ledvinnou nedostatečností může být nutné snížit dávky klindamycinu, vzhledem k prodloužení eliminace.

Poškození jaterU pacientů s jaterní nedostatečností může být nutné snížení dávek klindamycinu, vzhledem k prodloužení eliminace.

U pacientů s vážnou poruchou funkce jater je třeba zvážit riziko a přínos terapie klindamycinem.

Dávkování v určitých indikacích

(a) Léčba infekcí vyvolaných beta-hemolytickým streptokokem:Viz výše uvedená doporučení dávkování v bodech 1, 2 a 3. Léčba musí trvat nejméně 10 dnů.

(b) Zánětlivá onemocnění pánevních orgánů - léčba při hospitalizaci

Klindamycin-dihydrogen-fosfát 900 mg (i.v.) každých 8 hodin denně v kombinaci s vhodným antibiotikem účinným proti gramnegativní aerobům podávaným i.v.; např. s gentamicinem v dávce 2,0mg/kg a dále 1,5 mg/kg každých 8 hodin denně u pacientek s normální funkcí ledvin. Intravenózní terapie by měla trvat nejméně 4 dny a nejméně ještě 48 hodin poté, co se stav pacienta zlepší. Poté se pokračuje v perorálním podávání klindamycin hydrochloridu v dávce 450-600 mg každých 6 hodin denně tak dlouho, aby celková doba léčby byla 10 až 14 dnů.

(c) Toxoplazmová encefalitida u pacientů s AIDS

Klindamycin-dihydrogen-fosfát i.v. nebo klindamycin hydrochlorid perorálně 600 až 1200 (2400) mg každých 6 hodin po dobu tří týdnů. Dále následuje udržovací terapie nejméně 1200 mg/den (300 až 600mg perorálně každých 6 hodin). Celkové trvání léčby je obvykle 8 až 10 týdnů. Pyrimethamin se podává v dávce 25 až 75 mg/den perorálně po dobu 8 až 10 týdnů. Při použití vyšších dávek pyrimethaminu je vhodné současně podávat kyselinu listovou v dávce 10 až 20 mg/den.

(d) Pneumonie vyvolaná Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS

Klindamycin-dihydrogen-fosfát i.v. v dávce 600 až 900 mg každých 6 hodin nebo 900 mg i.v. každých 8 hodin nebo klindamycin hydrochlorid v dávce 300 až 450 mg každých 6 hodin (1200-1800 mg/den) po dobu 21 dnů společně s primachinem v dávce 15 až 30 mg perorálně jednou denně po dobu 21 dnů.

(e) Akutní streptokoková tonsilitida/faryngitida

Klindamycin hydrochlorid - tobolky 300 mg perorálně, 2x denně po dobu 10 dnů.

(f) Malárie, babesióza

Klindamycin hydrochlorid – tobolky (perorální podání).Dospělí: 10-20 mg/kg/den; děti: 10 mg/kg/den rozdělené do 3 stejných dávek a podávané každých 8 hodin po 7 dní, v monoterapii nebo kombinaci s chininem (650 mg každých 8 hodin) po 3 až 7 dní nebo s chlorochinem (15 až 25 mg každých 24 hodin) po 3 až 5 dní.

Babesióza: 300-600 mg 4x denně souběžně s perorálním podáním 650 mg chininu, 7-10 dní.

(g) Profylaxe endokarditidy u pacientů s přecitlivělostí na penicilin

Klindamycin hydrochlorid - tobolky (perorální podání).

Dospělí: zapotřebí podat lék parenterálně: klindamycin

600 mg 1 hodinu před výkonem; děti: 20 mg/kg 1 hodinu před výkonem. Eventuálně, pokud je

-dihydrogen-fosfát 600 mg i.v. 1 hodinu před výkonem.

(h) Infekce kostí a kloubů

7,5 mg/kg každých 6 hodin

(i) Profylaxe infekce při operacích na hlavě a krku

900 mg klindamycin-dihydrogen-fosfátu rozpuštěné v 1000 ml fyziologického roztoku lze použít k výplachům operačního pole při ošetřování znečištěných ran na hlavě a krku před jejich sešitím.

4.3

Kontraindikace

Klindamycin je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na klindamycin nebo na linkomycin,případně na jakoukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Injekční léková forma přípravku DALACIN C obsahuje benzylalkohol, který je dáván do souvislosti s fatálním „gasping“ syndromem u kojenců. Tento léčivý přípravek může být proto dětem do 3 let podáván, jen je-li to nezbytně nutné.

Tak jako téměř všechna antibiotika může i klindamycin způsobit mírnou až život ohrožující pseudomembranózní kolitidu. Je proto důležité vzít tuto diagnózu v úvahu u pacientů s průjmy vzniklými po podávání antibakteriálních přípravků.

Léčba antibakteriálními přípravky vyvolává změny normální mikrobiální flory tlustého střeva, a tím může umožnit přerůstání klostridií. Z výsledků provedených studií vyplývá, že toxin produkovaný Clostridium difficile je primární příčinou „postantibiotické kolitidy“. Stanovíme-li diagnózu pseudomembranózní kolitidy, je třeba zahájit léčebná opatření. Případy pseudomembranózní kolitidy mírného stupně obvykle odezní po pouhém vysazení antibiotika. U středně těžkých až těžkých případů je třeba zvážit i.v podání. tekutin a elektrolytů, doplnění proteinů a léčbu antibiotiky s klinickým účinkem na kolitidu vyvolanou Clostridium difficile.

Vzhledem k tomu, že klindamycin neproniká dostatečně do mozkomíšního moku, není vhodný pro léčbu meningitidy a dalších infekcí CNS.

Opatrnost se doporučuje při podání klindamycinu atopickým pacientům a pacientům se sníženou hepatorenální funkcí.

Pokud léčba trvá delší dobu, je vhodné provést kontrolu krevního obrazu a funkční vyšetření jater a ledvin.

Podávání klindamycin-dihydrogen-fosfátu může vést k přerůstání necitlivými kmeny, zejména kvasinkami.

Téměř u všech antibiotik, včetně přípravku DALACIN, byly hlášeny případy výskytu průjmu vyvolanéhoClostridium difficile (CDAD - Clostridium difficile associated diarrhea). Závažnost průjmu může kolísat v rozmezí od mírného průjmu až k fatální kolitidě. Léčba antibiotiky vyvolává změny mikrobiální flory tlustého střeva, které umožní přerůstání C difficile.

C. difficile produkuje toxiny A a B, které se podílejí na rozvoji CDAD. Hypertoxin produkující kmeny C. difficile způsobují zvýšenou morbiditu a mortalitu, protože tyto infekce mohou být odolné vůči antimikrobiální léčbě a mohou vyžadovat kolektomii. CDAD se musí vzít v úvahu u všech pacientů s průjmy vzniklými po podávání antibakterálních přípravků. Pečlivá lékařská anamnéza je nutná

vzhledem antibiotik.

k tomu, že byly hlášeny případy, kdy se průjem objevil až/více než dva měsíce po podání

Klindamycin-dihydrogen-fosfát se nesmí podávat nezředěný intravenózně jako bolus, je třeba jej aplikovat po dobu nejméně 10 až 60 minut, jak je uvedeno v bodu 4.2 „Dávkování a způsob podávání“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antidiarhoika, adsorbentia mají být vynechána, nebo užívána nejméně 2 hod před, nebo 3-4 hod po užití klindamycinu.

Synergismus může být pozorován mezi klindamycinem, ceftazidinem, metronidazolem a ciprofloxacinem.

Mezi klindamycinem a erytromycinem bylo in vitro prokázáno antagonistické působení, klindamycin kompetitivně inhibuje efekt makrolidů a chloramfenikolu. Vzhledem k možnému klinickému významu této interakce se nedoporučuje tyto dva léky podávat současně.

Je doklad o tom, že klindamycin inhibuje baktericidní účinek aminoglykosidů, ačkoliv protichůdná hlášení naznačovala různé stupně synergie vůči anaerobům.

Bylo prokázáno, že klindamycin má schopnost vyvolat blokádu neuromuskulárního přenosu a může potencovat účinek jiných neuromuskulárních blokátorů a tím potenciální riziko respirační deprese. U pacientů, kteří tento lék užívají, je proto třeba podávat klindamycin opatrně (př. myasthenia gravis).

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíKlindamycin prochází u člověka placentou. Po opakovaných dávkách dosahovaly koncentrace v plodové vodě přibližně 30% koncentrace v krvi matky. Klindamycin lze použít v těhotenství jen tehdy, je-li to zcela nezbytné.

KojeníKlindamycin proniká do mateřského mléka v koncentracích 0,7 až 3,8 g/ml. Přestože nebyly popsány nežádoucí účinky u kojených dětí matek užívajících klindamycin, užívání klindamycinu během kojení se nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinky klindamycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny.

4.8

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému: byla hlášena přechodná neutropenie (leukopenie) a eosinofilie. Byl uveden výskyt agranulocytózy a trombocytopénie. Přímou příčinnou souvislost s léčbou klindamycinem však nebylo možné prokázat ani u jednoho uvedených případů. V souvislosti s klindamycinem byla hlášena lymfadenitida.

Poruchy imunitního systému: bylo zaznamenáno několik případů anafylaktoidní reakce.

Poruchy nervového systému: dysgeusia

Srdeční poruchy: po příliš rychlém intravenózním podání došlo vzácně ke kardiopulmonální zástavě a ke vzniku hypotenze (viz bod 4.2 „Dávkování a způsob podávání“).

Cévní

poruchy: po intravenózním podání byla hlášena tromboflebitida. Tyto komplikace lze

minimalizovat hlubokým intramuskulárním podáním a vyvarováním se podání do katetru zavedeného delší dobu.

Gastrointestinální poruchy: bolesti břicha, nauzea, zvracení, průjem (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití“) a ezofagitida a vřed jícnu. Nepříjemná, nebo kovová chuť v ústech po vyšších intravenózních dávkách.

Poruchy jater a žlučových cest: při léčbě klindamycinem byl pozorován výskyt žloutenky a abnormality jaterních testů.

Poruchy kůže a podkoží: během léčby byl pozorován makulopapulózní exantém a kopřivka. Mírná až středně těžká generalizovaná morbiliformní vyrážka je nejčastěji hlášenou reakcí. Vzácně se objevil popodání klindamycinu multiformní erytém připomínající Stevens-Johnsonův syndrom. Bylo hlášeno svědění, kolpitida a vzácně i exfoliativní a vezikulobulózní dermatitida. Během postmarketingového sledování byly vzácně hlášeny případy toxické epidermální nekrolýzy.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: po podání intramuskulární injekce bylo pozorováno lokální podráždění, bolestivost a vznik abscesu.

4.9

Předávkování

Klindamycin nelze odstranit ze séra hemodialýzou ani peritoneální dialýzou. Při předávkování klindamycinem není indikována specifická léčba, terapie je symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibiotika, linkosamidyATC kód: J01FF01

Klindamycin je primárně bakteriostatické antibiotikum ze skupiny linkosamidů, které při vyšších koncentracích působí vůči vysoce citlivým kmenům také baktericidně. Klindamycin se váže na 50S podjednotku ribozomu, která je stejná pro makrolidy (erytromycin) a inhibuje časné stádium syntézy proteinů. Mikrobiální spektrum zahrnuje G+ i G- aerobní bakterie a anaerobní bakterie.

Mikrobiologie: Klindamycin vykazuje in vitro účinnost proti následujícím mikrobiálním organizmům:

Aerobní grampozitivní koky včetně:

Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis (kmeny produkující i neprodukující penicilinázu)Během testování in vitro vznikla rychle u některých kmenů stafylokoků původně rezistentních na erytromycin rezistence na klindamycin.streptokoky

Anaerobní gramnegativní tyčky včetně:

Bacteroides species (včetně skupiny Bacteroides fragilis a skupiny Bacteroides melaninogenicus),Fusobacterium species.

Anaerobní grampozitivní nesporulující tyčky včetně:

Propionibacterium,Eubacterium,Actinomyces species.

Anaerobní a mikr

oaerofilní grampozitivní koky včetně:

Peptococcus species,Peptostreptococcus species,Mikroaerofilní streptokoky.

Klostridia: Klostridia jsou na klindamycin rezistentnější než většina anaerobů. Clostridium perfringens je většinou citlivé, ale ostatní druhy jako Clostridium sporogenes a Clostridium tertium jsou často na klindamycin rezistentní. Je nutné provést vyšetření citlivosti.

Mezi klindamycinem a linkomycinem byla prokázána zkřížená rezistence. Mezi klindamycinem a erytromycinem byl prokázán antagonizmus.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Studie sérových hladin po perorálním podání 150 mg klindamycin hydrochloridu 24 zdravým dospělým dobrovolníkům ukázaly, že klindamycin je rychle vstřebáván po perorálním podání. Průměrných maximálních sérových koncentrací ve výši 2,5 g/ml bylo dosaženo za 45 minut. Po třech hodinách hladiny v séru klesají na 1,5 g/ml a po 6 hodinách na 0,7 g/ml. Perorálně podaný klindamycin se rychle a téměř úplně (90%) vstřebává a současné požití jídla znatelně nemění sérové koncentrace. Hladiny v séru byly od osoby k osobě a od dávky k dávce jednotné a předvídatelné. Studie sérových hladin po opakovaném podávání klindamycin hydrochloridu po dobu až 14 dní neprokázaly žádnou akumulaci léku nebo změnu jeho metabolizmu. Sérový poločas klindamycinu je lehce zvýšen u pacientů s významným snížením funkce ledvin. Klindamycin nelze odstranit ze séra hemodialýzou ani peritoneální dialýzou. Koncentrace klindamycinu v séru se zvyšovaly lineárně se zvyšující se dávkou. Sérové hladiny překračovaly MIC (minimální inhibiční koncentraci) pro většinu indikovaných mikrobů po dobu nejméně 6 hodin po podání běžně doporučovaných dávek. Klindamycin snadno proniká do většiny tělních tekutin a tkání (včetně kostí). Prostupuje placentou do fetálního oběhu a je vylučován do mateřského mléka. Vysoké koncentrace je dosaženo ve žluči. Ke kumulaci dochází v leukocytech a makrofázích. Průměrný biologický poločas je 2,4 hod. Biologický poločas může být prodloužen u nedonošenců a pacientů s vážným hepatorenálním poškozením. Přibližně 10% bioaktivní látky se vyloučí močí a 3,6% stolicí; zbytek se vylučuje v podobě biologicky neaktivních metabolitů. Dávky až do 2 g denně po dobu 14 dní byly dobře tolerovány zdravými dobrovolníky, pouze incidence gastrointestinálních nežádoucích účinků stoupala se zvyšující se dávkou. V mozkomíšním moku nebylo dosaženo signifikantních koncentrací, a to ani při meningitidě.

Farmakokinetické studie u starších dobrovolníků (61-79 let) a mladých dospělých (18-39 let) ukázaly, že věk samotný nemá vliv na farmakokinetiku klindamycinu (clearence, eliminační poločas, distribuční objem, plocha pod křivkou sérové koncentrace) po i.v. podání klindamycin fosfátu. Po perorálním podání klindamycin hydrochloridu se eliminační poločas zvyšuje přibližně na 4,0 hod (rozmezí 3,4-5,1 hod) u starších osob ve srovnání s 3,2 hod (rozmezí 2,1-4,2 hod) u mladších. Rozsah absorpce však není rozdílný u obou věkových skupin a u starších osob s normální funkcí jater a normální funkcí ledvin (v závislosti na věku) není zapotřebí upravovat dávku léku.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Karcinogenita:Dlouhodobé studie na zvířatech ke zhodnocení karcinogenního potenciálu klindamycinu nebyly provedeny.

Mutagenita:Byly provedeny testy na genotoxicitu zahrnující „mikronukleus-test“ u potkanů a Ames Salmonella reverzní test. Oba testy byly negativní.

Poškození plodnosti:

Studie nejvyšší

plodnosti u potkanů léčených perorálně dávkou až do 300 mg/kg/den (průměrně 1,1x vyšší než

doporučená dávka dospělým pacientům vypočtená v mg/m

2) neodhalila žádné účinky na

plodnost a schopnost reprodukce.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Benzylalkohol, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci v množství do objemu 2 ml, 4 ml nebo 6 ml.

6.2.

Inkompatibility

Solný roztok klindamycinu je kyselý.Inkompatibilita se očekává v kombinaci s alkalickými přípravky a léky nestabilními při nízkém pH.

Následující léky jsou s klindamycin-dihydrogen-fosfátem inkompatibilní: ampicilin, aminofylin, barbituráty, kalcium-glukonát, ceftriaxon, idarubicin, magnesium sulfát, fenytoin a ranitidin.

Klindamycin-dihydrogen-fosfát je inkompatibilní s přírodními gumovými zátkami.

Klindamycin zvyšuje účinnost neuromuskulárních blokátorů.

Klindamycin by se neměl používat současně s chloramfenikolem nebo makrolidy, protože také působí na 50S podjednotku ribozómu a jejich účinek by se mohl navzájem antagonizovat.

Při současném podání klindamycinu a aminoglykosidů (gentamicin) nejsou vyloučeny interakce.

KOMPATIBILITA: Je známo že klindamycin-dihydrogen-fosfát je fyzikálně a chemicky kompatibilní nejméně po dobu 24 hodin v 5% roztoku glukózy ve vodě a v roztoku chloridu sodného pro injekční podání s následujícími antibiotiky v jejich obvykle používaných koncentracích: amikacin sulfát, aztreonam, sodná sůl cefamandolu, cefazolinu, cefotaximu, cefoxitinu, ceftazidimu, ceftizoximu, gentamicin sulfát, netilmicin sulfát, piperacilin a tobramycin.

Kompatibilita a stabilita směsí léků závisí na koncentraci a dalších podmínkách.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Po otevření:Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8

oC, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Ampule z bezbarvého skla, krabičkaVelikost balení: 1x 300 mg/2 ml, 1x 600 mg/4 ml, 1x 900 mg/6 ml, 3x 900 mg/6 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Klindamycin fosfát NIKDY nepodáváme nezředěný jako intravenózní bolus. Přípravek aplikujeme v i.v. infúzi, která má trvat nejméně 10 až 60 minut.

Ředění a rychlost podávání infuzeKoncentrace klindamycinu v roztoku pro infuzi nemá být vyšší než 18 mg/1 ml a rychlost podávání infuze nemá překročit 30 mg za minutu.

Obvyklé rychlosti infuze jsou následující:

Dávka

Rozpouštědlo

Doba

300 mg

50 ml

10 minut

600 mg

50 ml

20 minut

900 mg

50-100 ml

30 minut

1200 mg

100 ml

40 minut

Návod k otevírání ampulí: uchopte ampulku tak, aby bod na ampuli směřoval k vám, a zatlačte na vrchní část ampule směrem od sebe.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/111/74-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.9. 1976 / 23.12. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

18.8.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU>

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dalacin CInjekční roztokClindamycinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Clindamycinum 300 mg/2 mlClindamycinum 600 mg/4 mlClindamycinum 900 mg/6 ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Benzylalkohol, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok hydroxidu sodného 1mol/l, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok1x 300 mg/2 ml,1x 600 mg/4 ml,1x 900 mg/6 ml,3x 900 mg/6 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární nebo intravenózní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění: před intravenózní aplikací je nutno přípravek zředit.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č..: 15/111/74-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<Nevyžaduje se - odůvodnění přijato>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Ampule

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Dalacin CInjekční roztokClindamycinum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

I.M. nebo I.V. podání

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Clindamycinum 300 mg/2 mlClindamycinum 600 mg/4 mlClindamycinum 900 mg/6 ml

6.

JINÉ

Logo Pfizer

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.