Celaskon 500 Mg Červený Pomeranč

Kód 0017293 ( )
Registrační číslo 86/ 580/99-C
Název CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0017292 POR TBL EFF 10X500MG Šumivá tableta, Perorální podání
0017293 POR TBL EFF 20X500MG Šumivá tableta, Perorální podání
0017294 POR TBL EFF 3X10X500MG Šumivá tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č.j. sukls10751/2005

Příbalová informace - informace pro uživatele

CELASKON 500MG ČERVENÝ POMERANČšumivé tablety

(acidum ascorbicum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Celaskon 500 mg červený pomeranč musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ a k čemu se používá?Přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ se užívá na posílení odolnosti organizmu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení.Užívaní CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ posiluje imunitní systém, snižuje možnost onemocnění nachlazením.

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve stresových situacích.

Přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ obsahuje vitamin C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C, při graviditě, laktaci, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště respiračních, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.

Co obsahuje přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ?

Přípravek obsahuje léčivou látku - kyselinu askorbovou 500 mg v 1 šumivé tabletě.

Dále obsahuje pomocné látky: kyselinu citronovou, sorbitol, hydrogenuhličitan sodný, laktosu, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000, draselnou sůl acesulfamu, červeň allura AC.

Jak se přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ používá?Obvykle se podává jedna tableta denně.Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitaminu C) se používají dávky vyšší až 2000 mg denně, podle doporučení lékaře.Tabletu nechte rozpustit asi ve 150 ml vody, vypijte.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ?

Neužívejte přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ:

-

pokud jste přecitlivělý(á) na kyselinu askorbovou nebo kteroukoliv složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ je zapotřebí:

Upozorněte lékaře pokud:

-

trpíte poruchou metabolismu železa (hemosideroza, hemochromatoza),

-

máte oxalátové ledvinové kameny,

-

trpíte nesnášenlivostí některých cukrů

Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky.Tento přípravek není vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného vhodný pro děti do 3 let.Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Několik dní před těmito testy je potřeba Celaskon 500 mg červený pomeranč vysadit.

Jste těhotná nebo kojící žena?Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lékV období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek po přechodnou dobu používat, obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární barierou a do mateřského mléka.

Řídíte nebo obsluhujete stroje?Přípravek neovlivňuje pozornost.

Užíváte jiné léčivé přípravky?Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinua ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků prohormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a vitamin C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje resorpci vitamínu B12.

Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ s lékařem

Užili jste více než doporučenou dávku přípravku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ než jste měli?Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Specifická terapie není známa, lze léčit pouze příznaky.

Zapomněli jste užít doporučenou dávku přípravku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ než jste měli?Užijte další dávku přípravku jakmile si vzpomenete.Neužívejte dvojnásobnou dávku.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky přípravku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ?Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ nežádoucí účinky. Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Při vyšších dávkách (několik gramů denně) se mohou objevit zažívací potíže-nutkaní na zvracení a, zvracení, průjem a vzácně pocit slabosti. U alergických osob se mohou projevit alergické příznaky (ekzém, kopřivka). Při velmi vysokých dávkách, zcela vzácně se mohou vyskytnout oxalátové močové kameny a velmi vzácně hemolytická anémie (chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek), selhání ledvin. Jestliže zaznamenáte tyto nebo jiné nežádoucí účinky, který nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak doporučujeme uchovávat přípravek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ?

Přípravek uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu při teplotě15 až 25 °C, aby byl chráněný před světlem a vzdušnou vlhkostí.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti (údaj „použitelné do“ je vyznačen na obale přípravku).

Velikost balení: 10, 20 nebo 30 (3 tuby po 10 tabletách) šumivých tablet

Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci / výrobce:Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30. 6. 2010

(logo Zentiva)


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace č.j. sukls10751/2005

Souhrn údajů o přípravku

1.NÁZEV PŘÍPRAVKUCELASKON 500MG ČERVENÝ POMERANČ

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍacidum ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě

3. LÉKOVÁ FORMAŠumivé tabletyPopis přípravku:kulaté, růžové, mramorované, hladké, hygroskopické tablety, pomerančové chuti.Vzhled roztoku: oranžovočervený, téměř čirý roztok pomerančové chuti.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikacePřípravek je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitaminu C v organismu. Užívá se na posílení odolnosti organizmu při infekčních onemocněních jako chřipka a nachlazení, kdy užívaní vitamínu zmírňuje a zkracuje symptomy chřipky a nachlazení.Dále se užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C-gravidita, laktace, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, stavy po těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště respiračních, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, při dekubitálních a trofických defektech.

4.2. Dávkování a způsob podávání

Obvykle jedna tableta denně. V terapii hypovitaminózy se používají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

4.3. Kontraindikace

Přípravek nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí na kyselinu askorbovou nebo kteroukoliv složku přípravku. Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza) a u pacientů s oxalátovými ledvinnými kameny.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Pacienti se vzácnou dědičnou poruchou snášenlivosti galaktózy, deficiencí laktázy, malabsorpci glukózy-galaktózy nebo se vzácnou dědičnou poruchou snášenlivosti fruktózy by neměli užívat tento přípravek.Tato léková forma není vhodná pro děti do 3 let (vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného).

4. 5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová resorpci železa, V penicilinu a etinylestradiolu. Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a vitamin C může zvyšovat renální reabsorpci salicylátů. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost antikoagulační terapie, ovlivňuje resorpci vitamínu B12 .Zvyšuje vylučování oxalátů močí a tím riziko vzniku oxalátových kamenů v moči.

4.6. Těhotenství a kojení

V období těhotenství a laktace je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek používat,obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární bariérou a do mateřského mléka. Při podávání

vysokých

dávek

kyseliny askorbové během gravidity

byly paradoxně pozorovány příznaky avitaminózy u některých novorozenců. Je proto nutné

dodržovat doporučené dávkování..

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou.

4.8. Nežádoucí účinky

Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Nežádoucí účinky rozdělené do tříd dle orgánových systémů MedDRA s uvedením frekvence jejich výskytu (velmi vzácné: méně než 0,01%; vzácné 0,01-0,1%, méně časté 0,1-1%) jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Orgánový systém dle MedDRA

Frekvence

výskytu

nežádoucích účinku

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

méně časté

- ekzém- urtikárie

Gastrointestinální poruchy*

méně časté

- nauzea- zvracení- průjem

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

vzácné

- pocit slabosti

Poruchy krve a lymfatického systému**

velmi vzácné

- hemolytická anemie

vzácné

- oxalátové

močové

kameny

Poruchy ledvin a močových cest**

velmi vzácné

- selhání ledvin

* při vyšších dávkách (několik gramů denně)** při velmi vysokých dávkách

4.9. Předávkování

Přípravek je velmi dobře tolerován. Příjem velmi vysokých (gramových) dávek vitamínu C denně, způsobí nespecifické gastrointestinální obtíže (nauzea, zvracení, průjem). Velmi vzácně (při požití megadávek) se může vyskytnout hemolytická anemie, oxalátové močové kameny a selhání ledvin. Specifická terapie není známa. Léčba je symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:vitaminy, kyselina askorbová

ATC kód: A11GA01

Mechanismus účinku vitamínu C v organismu není dostatečně znám. Jde o látku s velmi mocnými redukčními vlastnostmi.Významně zasahuje do metabolismu pojivové tkáně, zvláště při syntéze kolagenu. Hraje velmi důležitou roli v odpovědi organismu na stres a v prevenci proti infekci ( je důležitý pro normální funkci T-lymfocytů, pro fagocytární aktivitu leukocytů, ochraňuje endotelové buňky proti apoptóze indukované cytokiny a mediátory zánětu ). Je nezbytný pro přeměnu dopaminu na noradrenalin, je kofaktorem enzymu cholesterol-7–alfa hydroxylázy ( nutný pro metabolismus cholesterolu ), zvyšuje resorpci železa z gastrointestinálního traktu, podílí se na syntéze karnitinu a neuroendokrinních peptidů.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina askorbová se po perorálním podání dobře vstřebává z trávicího traktu a proniká do všech tkání. Gastrointestinální resorpce je rychlá a předpokládá se, že jde o aktivní proces, vstřebané množství závisí na dávce. Maximálních koncentrací v séru je dosaženu během 2-3 hodin. Kyselina askorbová se v organismu oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovou. Vylučování metabolitů kyseliny askorbové se děje převážně ledvinami. Při vysokých dávkách se z gastrointestinálního traktu vstřebává pouze určité množství kyseliny askorbové a zbytek se vylučuje nemetabolizován stolicí. Kyselina askorbová prochází placentární membránou a distribuuje se do mateřského mléka.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Žádné zvláštní údaje.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek Kyselina citronová, sorbitol, hydrogenuhličitan sodný, laktosa, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000, draselná sůl acesulfamu, červeň allura AC.

6.2. InkompatibilityNejsou známé.

6.3. Doba použitelnostiDoba použitelnosti přípravku jsou 2 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu při teplotě 15 až 25°C, aby byl přípravek chráněný před světlem a vzdušnou vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost baleníPolypropylénová tuba, polyetylénový uzávěr s vysoušedlem a bezpečnostním proužkem, papírová skládačka, příbalová informace v jazyce českém.Velikost balení:10 tbl. eff.20 tbl eff.30 tbl eff ( 3 tuby po 10 tbl)

6.6. Návod k použitípřípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)K perorálnímu podání. Tablety nechat rozpustit asi ve 150 ml vody, vypít.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO86/580/99-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE8.9.1999/ 30. 6. 2010

10.DATUM REVIZE TEXTU30. 6. 2010


nahoru

Informace na obalu

Návrh informace uvedené na vnějším obalu pro balení 10 tablet

1. Název přípravku

CELASKON 500MG ČERVENÝ POMERANČ

šumivé tablety

2. Složení

Acidum ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě

3. Léková forma a obsah přípravku v obalu

10 šumivých tablet

4. Pomocné látky

Obsahuje: hydrogenuhličitan sodný , sorbitol a laktosu v 1 šumivé tabletě

5. Způsob podání

Perorální podání

6. Upozornění

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. Zvláštní varování

8. Datum ukončení použitelnosti

Použitelné do:

9. Zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu při teplotě 15 až 25 °C.

10. Pokyn

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12.

Registrační číslo

86/580/99-C

13.

Číslo šarže

14. Instrukce pro použití

Dospělí a dětí od 3 let užívají obvykle jednu šumivou tabletu denně.

Tabletu nechat rozpustit asi ve 150 ml vody, vypít.

Vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného tento přípravek není vhodný pro děti do 3 let.Písemná informace pro uživatele je přiložena.

Návrh informace uvedené na tabletové trubičce pro balení 10 tablet

1. Název přípravku

CELASKON 500MG ČERVENÝ POMERANČ

šumivé tablety

2. Složení

Acidum ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě

3. Léková forma a obsah přípravku v obalu

10 šumivých tablet

4. Pomocné látky

Obsahuje: hydrogenuhličitan sodný , sorbitol a laktosu v 1 šumivé tabletě

5. Způsob podání

Perorální podání.

6. Upozornění

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. Zvláštní varování

8. Datum ukončení použitelnosti

Použitelné do:

9. Zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu při teplotě 15 až 25 °C.

10. Pokyn

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12.

Registrační číslo

86/580/99-C

13.

Číslo šarže

14. Instrukce pro použití

Dospělí a dětí od 3 let užívají obvykle jednu šumivou tabletu denně.

Tabletu nechat rozpustit asi ve 150 ml vody, vypít.

Vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného tento přípravek není vhodný pro děti do 3 let.Písemná informace pro uživatele je přiložena.

Návrh informace uvedené na vnějším obalu –balení 20 talet

1. Název přípravku

CELASKON 500MG ČERVENÝ POMERANČ

šumivé tablety

2. Složení

Acidum ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě

3. Léková forma a obsah přípravku v obalu

20 šumivých tablet

4. Pomocné látky

Obsahuje: hydrogenuhličitan sodný, sorbitol a laktosu v 1 šumivé tabletě

5. Způsob podání

Perorální podání.

6. Upozornění

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. Zvláštní varování

8. Datum ukončení použitelnosti

Použitelné do:

9. Zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu při teplotě 15 až 25 °C.

10. Pokyn

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12. Registrační číslo

86/580/99-C

13. Číslo šarže

14. Instrukce pro použití

Dospělí a dětí od 3 let užívají obvykle jednu šumivou tabletu denně.

Tabletu nechat rozpustit asi ve 150 ml vody, vypít.

Vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného tento přípravek není vhodný pro děti do 3 let.Písemná informace pro uživatele je přiložena.

Návrh informace uvedené na tabletové trubičce pro balení 20 tablet

1. Název přípravku

CELASKON 500MG ČERVENÝ POMERANČ

šumivé tablety

2. Složení

Acidum ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě

3. Léková forma a obsah přípravku v obalu

20 šumivých tablet

4. Pomocné látky

Obsahuje: hydrogenuhličitan sodný, sorbitol a laktosu v 1 šumivé tabletě

5. Způsob podání

Perorální podání

6. Upozornění

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. Zvláštní varování

8. Datum ukončení použitelnosti

Použitelné do:

9. Zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu při teplotě 15 až 25 °C.

10. Pokyn

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12.Registrační číslo

86/580/99-C

13. Číslo šarže

14. Instrukce pro použití

Dospělí a dětí od 3 let užívají obvykle jednu šumivou tabletu denně.

Tabletu nechat rozpustit asi ve 150 ml vody, vypít.

Vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného tento přípravek není vhodný pro děti do 3 let.Písemná informace pro uživatele je přiložena.

Návrh informace uvedené na vnějším obalu pro balení 30 tablet

1. Název přípravku

CELASKON 500MG ČERVENÝ POMERANČ

šumivé tablety

2. Složení

Acidum ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě

3. Léková forma a obsah přípravku v obalu

30 šumivých tablet

4. Pomocné látky

Obsahuje: hydrogenuhličitan sodný, sorbitol a laktosu v 1 šumivé tabletě

5. Způsob podání

Perorální podání

6. Upozornění

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. Zvláštní varování

8. Datum ukončení použitelnosti

Použitelné do:

9. Zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu při teplotě 15 až 25 °C.

10. Pokyn

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12. Registrační číslo

86/580/99-C

13. Číslo šarže

14. Instrukce pro použití

Dospělí a dětí od 3 let užívají obvykle jednu šumivou tabletu denně.

Tabletu nechat rozpustit asi ve 150 ml vody, vypít.

Vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného tento přípravek není vhodný pro děti do 3 let.Písemná informace pro uživatele je přiložena.

Návrh informace uvedené na tabletové trubičce pro balení 30 tablet (3 tuby po 10 tabletách)

1. Název přípravku

CELASKON 500MG ČERVENÝ POMERANČ

šumivé tablety

2. Složení

Acidum ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě

3. Léková forma a obsah přípravku v obalu

10 šumivých tablet

4. Pomocné látky

Obsahuje: hydrogenuhličitan sodný, sorbitol a laktosu v 1 šumivé tabletě

5. Způsob podání

Perorální podání.

6. Upozornění

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. Zvláštní varování

8. Datum ukončení použitelnosti

Použitelné do:

9. Zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu při teplotě 15 až 25 °C.

10. Pokyn

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12. Registrační číslo

86/580/99-C

13.

Číslo šarže

14. Instrukce pro použití

Dospělí a dětí od 3 let užívají obvykle jednu šumivou tabletu denně.

Tabletu nechat rozpustit asi ve 150 ml vody, vypít.

Vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného tento přípravek není vhodný pro děti do 3 let.Písemná informace pro uživatele je přiložena.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.