Čaj Ze Šalvěje

Kód 0115287 ( )
Registrační číslo 94/ 765/99-C
Název ČAJ ZE ŠALVĚJE
Režim prodeje vyhrazený léčivý přípravek
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Megafyt Pharma s.r.o., Vrané nad Vltavou, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0115288 POR SPC 10X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0115287 POR SPC 15X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0045571 POR SPC 20X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání
0115286 POR SPC 20X1.5GM Léčivý čaj, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ČAJ ZE ŠALVĚJE

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls105568/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Čaj ze šalvěje Salviae herba

Léčivý čaj K perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Salviae herba 1,5 g v 1 nálevovém sáčku

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při mírných trávicích potížích, pálení žáhy a nadýmání; omezuje nadměrné

pocení

Zevně: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: při zažívacích obtížích: 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15

min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

k omezení nadměrného pocení: 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně: 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat v

zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použijí 2 sáčky na 120 ml vroucí vody.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Strana 2 (celkem 3)

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře. Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje a je třeba poradit se s lékařem. Neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). O souběžném užívání jiných léčivých přípravků se poraďte s lékařem.

V těhotenství a při kojení se vzhledem k nedostatku dat nedoporučuje přípravek užívat.

Nepoužívejte dlouhodobě. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

VELIKOST BALENÍ

30 g,

20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g,

10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

PN 110 - 02

nálevové sáčky bez přebalu

PN 217 - 02

nálevové sáčky s přebalem

PN 356 - 07

nálevové sáčky s přebalem

PN 371 - 07

nálevové sáčky s přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/765/99-C

EAN KÓD

8 594 0030 73 137

(nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 020

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 925

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 229

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

Strana 3 (celkem 3)

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

ČAJ ZE ŠALVĚJE

DATUM REVIZE TEXTU

4.4.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls105568/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Čaj ze šalvěje

2.

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

1 nálevový sáček obsahuje:

Salviae herba 1,5 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj.

Popis přípravku: nálevové sáčky, uvnitř šedozelený prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při mírných trávicích potížích, pálení žáhy a nadýmání; , omezuje nadměrné

vyměšování potu.

Zevně: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní. Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

vnitřně: při zažívacích obtížích: 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15

min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

k omezení nadměrného pocení: 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně: 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat v zakryté

nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použijí 2 sáčky na 120 ml vroucí vody.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na látky obsažené v nati šalvěje lékařské.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Strana 2 (celkem 3)

Nepoužívat dlouhodobě.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Užití přípravků obsahujících Salviae folium může ovlivnit účinek léčivých přípravků působících na GABA receptory (např. barbituráty, benzodiazepiny), i když se klinicky nemusí projevit. Proto se souběžná léčba těmito přípravky nedoporučuje.

4.6 Těhotenství a kojení

Bezpečnost v období těhotenství a kojení nebyla stanovena a nejsou k dispozici dostatečná data. Vzhledem k potenciální toxicitě některých složek silice se nedoporučuje přípravek užívat v těhotenství a při kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti, jejichž pozornost je přípravkem ovlivněna, nesmí řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

4.9 Předávkování

Bylo hlášeno předávkování projevující se pocity tepla, tachykardií, vertigem a epileptickými záchvaty po užití dávky odpovídající více než 15 g šalvějových listů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: V11

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmaka – antiseptikum, adstringens, antihydrotikum.

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

K přípravku jsou však k dispozici tyto informace:

Hlavním nositelem účinku je silice (hlavní složky: thujon, 1,8-cineol, kafr, borneol, p-cymol,

-pinen, linalool), třísloviny, flavonoidy a hořčiny (pikrosalvin, diterpeny kyseliny

karnosolové a karnosol). Na orgány zažívacího traktu příznivě působí hořčiny, které reflexně

stimulují sekreci žaludeční šťávy (zejména karnosol). Silice má antiseptický a virustatický

účinek, projevující se potlačováním růstu velkého počtu grampozitivních a gramnegativních

mikroorganismů. Třísloviny vytvářejí na sliznicích koagulační membránu, zachycující mikroby.

Tím se vysvětluje jednak lokálně protektivní účinek nálevů, kterým jsou chráněny postižené

tkáně proti zevnímu podráždění a současně se snižuje i jejich sekrece, jednak účinek

antiflogistický, spočívající v zabránění vzniku zánětu, resp. jeho dalším rozšiřování.

Mechanismus antihydrotického působení, které bylo experimentálně i klinicky ověřeno, nebyl

dosud objasněn.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

Strana 3 (celkem 3)

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Neobsahuje žádné pomocné látky.

6.2 Inkompatibility

Je určen k přímé aplikaci, inkompatibility nepřicházejí v úvahu.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby. Nálev připravený podle návodu je určen

k okamžité spotřebě.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie. 15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/765/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.11.1999 / 4.4.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU 4.4.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 3)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Čaj ze šalvěje Salviae herba

Léčivý čaj K perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Salviae herba 1,5 g v 1 nálevovém sáčku

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný vnitřně: při mírných trávicích potížích, pálení žáhy a nadýmání; omezuje nadměrné

pocení

Zevně: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: při zažívacích obtížích: 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15

min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

k omezení nadměrného pocení: 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně: 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat v

zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použijí 2 sáčky na 120 ml vroucí vody.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Strana 2 (celkem 3)

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře. Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje a je třeba poradit se s lékařem. Neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). O souběžném užívání jiných léčivých přípravků se poraďte s lékařem.

V těhotenství a při kojení se vzhledem k nedostatku dat nedoporučuje přípravek užívat.

Nepoužívejte dlouhodobě. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

VELIKOST BALENÍ

30 g,

20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g,

10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

PN 110 - 02

nálevové sáčky bez přebalu

PN 217 - 02

nálevové sáčky s přebalem

PN 356 - 07

nálevové sáčky s přebalem

PN 371 - 07

nálevové sáčky s přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/765/99-C

EAN KÓD

8 594 0030 73 137

(nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 020

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 925

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 229

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

Strana 3 (celkem 3)

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

ČAJ ZE ŠALVĚJE

DATUM REVIZE TEXTU 4.4.2012

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.