Bromhexin 12 Bc

Kód 0012495 ( )
Registrační číslo 52/ 350/97-C
Název BROMHEXIN 12 BC
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0012495 POR GTT SOL 1X30ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0012496 POR GTT SOL 1X50ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak BROMHEXIN 12 BC

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls213475/2012 Příbalová informace – VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Bromhexin 12 BC

(Bromhexini hydrochloridum)

perorální kapky, roztok

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo Složení: Léčivá látka : Bromhexini hydrochloridum 12 mg v 1 ml roztoku, 1 ml obsahuje 25 kapek Pomocné látky : Propylenglykol, kyselina citronová, silice máty peprné částečně zbavená mentholu, čištěná voda Indikační skupina: Expektorans, mukolytikum. Charakteristika: Bromhexin 12 BC mění složení hlenu, zkapalňuje ho a tím ulehčuje jeho vykašlávání. Účinek se projeví po 5 hodinách po požití. Indikace: Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu. Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od dvou let při onemocněních dýchacích cest jako jsou akutní zánět hrtanu, průdušnice, chřipka a dráždivý kašel při nachlazení. Na doporučení lékaře, který určí dávkování i délku, se přípravek užívá u chronických zánětů hrtanu, průdušnice, průdušek, bronchiektazií (rozšíření průdušek), pneumokoniózy (zaprášení plic), před a po operaci plic, průdušek a při bronchografii. Přípravek mohou užívat dospělí, děti od dvou let a mladiství. Kontraindikace: Bromhexin 12 BC nesmí být užíván při známé přecitlivělosti na bromhexin nebo na jiné látky obsažené v tomto přípravku. Rovněž těhotné a kojící ženy nesmějí tento přípravek užívat. Nežádoucí účinky: Přípravek je obvykle snášen, ale mohou se vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (dráždí žaludeční sliznici), které se projeví tlakem v nadbřišku, nucením na zvracení, vzácně zvracením. Při výskytu nežádoucích účinků nebo jakýchkoli neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. V ojedinělých případech se může objevit přecitlivělost s projevy na kůži nebo na sliznici, např. svědění pokožky, otoky v obličeji a na víčkách. V případě těchto potíží léčbu přerušte a okamžitě se poraďte s lékařem.

Interakce: Účinky přípravku Bromhexin 12 BC a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Současné užívání s léčivy s protizánětlivými účinky (salicyláty, fenylbutazon a oxyfenbutazon) může vést ke zvýšenému dráždění žaludeční sliznice a k častějšímu výskytu zažívacích obtíží. Současně s přípravkem nesmí být užívány léky potlačující kašel, jako např. kodein, neboť při jejich použití nemůže být zkapalněný hlen vykašláván. Užívání Bromhexinu 12 BC současně s některými antibiotiky vede ke zlepšení průniku antibiotik do plicní tkáně. Dávkování: Pokud lékař nedoporučí jinak, podávají se Bromhexin kapky v následujících dávkách: Děti od 2 do 6 let – 3krát denně 8 kapek (4 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 3 dny bez porady s lékařem. Děti a mladiství od 6 do 14 let, stejně jako pacienti s tělesnou hmotností pod 50 kg – 3krát denně 16 kapek (8 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 3 dny bez porady s lékařem. Dospělí a mladiství nad 14 let – 3krát denně 16–33 kapek (8–16 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 5 dní bez porady s lékařem. Odstup mezi jednotlivými dávkami má být nejméně 4 hodiny. Pokud se stav nezlepší nebo naopak zhorší, poraďte se s lékařem. Při těžké funkční poruše ledvin (ledvinové nedostatečnosti) je nutno snížit dávku, případně prodloužit dobu mezi jednotlivými dávkami. V tomto případě je vždy nutno poradit se s lékařem. Délka užívání Bromhexinu 12 BC se řídí závažností onemocnění. U lehčích akutních onemocnění je možné léčbu ukončit již po několika dnech, chronická onemocnění (např. chronický zánět průdušek) vyžadují nepřetržité podávání přípravku často po dobu několika týdnů. Upozornění: O vhodnosti současného užívání Bromhexinu 12 BC s jinými léky se poraďte s lékařem. Pacienti se žaludečními vředy a s onemocněním ledvin by měli užívat Bromhexin 12 BC pouze po poradě s lékařem. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Uchovávání: Neuchovávejte při teplotě pod 15 °C. Po prvním otevření může být přípravek užíván 3 měsíce. Varování: Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Balení: Hnědá skleněná lahvička, bezbarvé LDPE kapátko, bílý PP/HDPE pojistný šroubovací uzávěr. Velikost balení: 30 nebo 50 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Datum poslední revize: 17.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls213475/2012

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bromhexin 12 BC 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bromhexini hydrochloridum 12 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 25 kapek). 3.LÉKOVÁ FORMA Perorální kapky, roztok Čirý, téměř bezbarvý až lehce nažloutlý nebo nazelenalý viskózní roztok s příchutí máty peprné. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Sekretolytická terapie při všech bronchopulmonálních onemocněních, kde dochází k poruchám tvorby a transportu hlenu. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí a mladiství nad 14 let obvykle užívají 16-33 kapek 3krát denně (odpovídá 24-48 mg bromhexinu za den). Děti od 6 do 14 let, případně pacienti s nižší tělesnou hmotností než 50 kg užívají 16 kapek Bromhexinu 12 BC 3krát denně (odpovídá 24 mg bromhexinu za den). Děti od 2 do 6 let užívají 8 kapek 3krát denně (odpovídá 12 mg bromhexinu za den). Pacientům se závažným poškozením jater a ledvin musí být dávka výrazně redukována. Bromhexin 12 BC kapky se užívají po jídle a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Přípravek mohou užívat dospělí, děti od 2 let a mladiství. 4.3 Kontraindikace Bromhexin 12 BC nesmí být podáván při přecitlivělosti na jakoukoliv složku přípravku, v těhotenství a během laktace. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Bromhexin 12 BC může být pouze výjimečně podáván dětem mladším než 2 roky v lůžkovém zařízení. Bromhexin 12 BC nemá být podáván pacientům s vředovou chorobou žaludku a dvanáctníku, protože může dojít k poškození tvorby hlenu v zažívacím traktu. Velmi opatrně by měl být Bromhexin 12 BC podáván pacientům, u kterých je porušena motilita bronchů a současně přítomna výrazně zvýšená sekrece hlenů. Při snížené funkci ledvin nebo při závažném poškození jaterních funkcí musí být dávka snížena podle stupně poškození. Je proto nutné zejména při dlouhodobém podávání pravidelně kontrolovat jaterní funkce. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání bromhexinu s antitusiky může vyvolat nadměrné hromadění sekretu v dýchacích cestách v důsledku potlačení kašlacího reflexu. Takováto kombinace přípravků by měla být použita naprosto výjimečně. Současné podávání s přípravky, které vyvolávají podráždění sliznice trávicího traktu, může vyvolat potenciaci iritačního účinku na žaludeční sliznici. Podávání bromhexinu současně s některými antibiotiky zlepšuje průnik antibiotika do plicní tkáně. 4.6 Těhotenství a kojení Nejsou k dispozici data o teratogenitě a embryotoxicitě bromhexinu podávaného v průběhu gravidity. Bromhexin přestupuje do mateřského mléka. Z těchto důvodů bromhexin nesmí být podáván v průběhu těhotenství a po dobu laktace. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nejsou předpoklady pro možnost ovlivnění schopnosti řízení motorových vozidel a vykonávání obdobné činnosti. Neměla by být proto uplatňována jakákoliv omezení v tomto směru. 4.8 Nežádoucí účinky Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout zažívací obtíže jako nauzea, bolesti břicha, zvracení nebo průjem. Tyto příznaky jsou vyvolány lokální iritací sliznice trávicího traktu. Výjimečně může dojít k aktivaci vředové choroby. Ojediněle se může objevit vertigo, bolesti hlavy a přechodné zvýšení jaterních testů. Alergické reakce, které se obvykle projevují kožními a slizničními příznaky (kopřivka, rash) jsou řídké a pouze výjimečně jsou přítomny otok obličeje, dyspnoe, zvýšení teploty s třesavkou. Ojediněle se objevil i akutní anafylaktický šok. U pacientů s intolerancí sorbitolu a fruktózy se může objevit nauzea, zvracení, průjem, pokles hladiny glukózy v krvi (provázené třesem, studeným potem, bušením srdce, stavy úzkosti) a případně i s možností jaterního a ledvinového poškození. 4.9 Předávkování Život ohrožující předávkování bromhexinem nebylo doposud popsáno. V několika případech excesivního předávkování se objevily následující příznaky – zvracení, dezorientace, ataxie, diplopie, lehká metabolická acidóza spojená s tachypnoe. U dětí, které požily až 40 mg bromhexinu, se neobjevily žádné příznaky předávkování, i když nebyly nijak léčeny. Nejsou zprávy o toxických projevech chronického podávání bromhexinu u lidí. V případech výrazného předávkování je nutno sledovat zejména krevní oběh a pokud je nezbytné aplikovat symptomatickou terapii. Vzhledem k nízké toxicitě bromhexinu je možno upustit od drastických zásahů směřujících k omezení resorpce, nebo zvýšení eliminace bromhexinu z organismu. Není možno také očekávat výrazné zrychlení eliminace dialýzou, nebo forsírovanou diurézou, vzhledem k farmakokinetickým vlastnostem bromhexinu (velký distribuční objem, pomalá redistribuce, vysoká vazba na krevní bílkoviny). I u dětí mladších než 2 roky je možno očekávat při předávkování pouze mírnou symptomatologii a není nutno pokoušet se o dekontaminaci, pokud nebylo požito více než 80 mg bromhexinu. U nejmenších dětí je možno za limitní množství bromhexinu považovat 60 mg/kg požitého jednorázově. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina – mukolytikum, expektorans. ATC skupina – R05CB02 – bromhexin Bromhexin je syntetický derivát vasicinu, který se přirozeně vyskytuje v některých rostlinách. Má mukolytický, sekretolytický a sekretomotorický účinek na bronchiální trakt. U zvířat po podání dochází ke zvýšené sekreci serosního bronchiálního hlenu. Vzhledem k redukci viskozity sekretu a aktivaci ciliárních buněk bronchiálního epitelu dochází k urychlenému odstraňování sekretu z dýchacích cest. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Po perorálním podání se bromhexin prakticky kompletně resorbuje s poločasem přibližně 0,4 hodiny. Tmax po perorálním podání je 1 hodina. Při průchodu játry se metabolizuje přibližně 80 % podané dávky na aktivní metabolity. Vazba na bílkoviny krevní plazmy dosahuje 99 %. Pokles hladiny v plazmě má multifázický charakter. Poločas účinku je přibližně 1 hodina. Plazmatický poločas terminální fáze je přibližně 16 hodin a je způsoben redistribucí bromhexinu v organismu. Distribuční objem je přibližně 7 l/kg. Při obvyklém dávkování nedochází ke kumulaci bromhexinu v organismu. Bromhexin přechází přes hematoencefalickou bariéru, proniká placentární bariérou a přestupuje do mateřského mléka. Vylučování je převážně renální ve formě metabolitů, vytvářených v játrech. Vzhledem k vysoké vazbě na bílkoviny krevní plazmy, velkému distribučnímu objemu a pomalé redistribuci z orgánů do krve není možno předpokládat výrazné urychlení vylučování z organismu forsírovanou diurézou nebo hemodialýzou. Při závažném poškození jaterních funkcí může být snížena clearance bromhexinu. Při renální insuficienci je možno předpokládat prodloužení poločasu eliminace pro metabolity bromhexinu. Za fyziologických podmínek může bromhexin vytvářet v žaludku nitroso sloučeniny. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita Při podání zvířatům (potkani, myši, králíci, psi) byla nalezena velmi nízká akutní toxicita bromhexinu. LD50 se pohybovala v rozmezí 3–16 g/kg. Chronická toxicita U potkanů a myší byla letální dávka při podávání po dobu 5 týdnů v oblasti 1500 mg/kg až 2000 mg/kg. Dávky 500 mg/kg u potkanů a 200 mg/kg u myší byly tolerovány bez toxických příznaků. Chronická toxicita byla sledována u potkanů a psů po dobu až 2 roků. U potkanů se po dávce 500 mg/kg objevila alopecie. Objevily se také ojedinělé klonické křeče po 6 měsících podávání dávky 100 mg/kg. Nebyly však nalezeny specifické symptomy intoxikace. U zvířat se po podání extrémně vysokých dávek objevila výrazná salivace, zvracení a pokles krevního tlaku. Mutagenní a kancerogenní potenciál V testech in vitro (Amesův test) i kombinovaných in vitro-in vitro testech nebyl prokázán mutagenní účinek bromhexinu. V testech kancerogenity u potkanů nebyl nalezen žádný kancerogenní potenciál bromhexinu. Ovlivnění reprodukční funkce Embryotoxicita byla sledována u myší, potkanů a králíků. I při maximálních dávkách nebyl nalezen teratogenní účinek. U králíků se objevil embryotoxický účinek při podání dávky 500

mg/kg, která však již byla také toxická pro matku. Nebyl však nalezen vyšší výskyt malformací. U potkanů nebyly nalezeny žádné poruchy fertility po podávání bromhexinu. Při sledování postnatálního vývoje byl pozorován zpomalený vývoj mláďat při podávání 250 mg/kg. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Propylenglykol, kyselina citronová, silice máty peprné částečně zbavená mentholu, čištěná voda 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky Po prvním otevření 3 měsíce. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Neuchovávejte při teplotě pod 15 °C. 6.5 Druh obalu a velikost balení

Hnědá skleněná lahvička, bezbarvé LDPE kapátko, bílý PP/HDPE pojistný šroubovací

uzávěr.

Velikost balení: 30 ml nebo 50 ml roztoku 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 52/350/97-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 23.4.1997 / 29.12.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU 17.10.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Bromhexin 12 BC Bromhexini hydrochloridum Perorální kapky, roztok 1 ml roztoku (25 kapek) obsahuje bromhexini hydrochloridum 12 mg 30 (50) ml roztoku Neobsahuje cukr ani alkohol. Perorální podání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. Datum výroby: Použitelné do: Neuchovávejte při teplotě pod 15 °C. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. BERLIN-CHEMIE AG, 12489 BERLÍN, Německo Reg. číslo: 52/350/97-C Číslo šarže: EAN kód: Dávkování: Věk

Dávka

děti 2–6 let

8 kapek 3x denně

děti 6–14 let

16 kapek 3x denně

dospělí a mladiství starší 14 let <50 kg 16 kapek 3x denně

dospělí a mladiství starší 14 let >50 kg 16–33 kapek 3x denně

Dbejte pokynů v příbalové informaci! Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem

2

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Bromhexin 12 BC Bromhexini hydrochloridum Perorální kapky, roztok 1 ml roztoku (25 kapek) obsahuje bromhexini hydrochloridum12 mg 30 (50) ml roztoku Neobsahuje cukr ani alkohol. Perorální podání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Po otevření spotřebujte do 3 měsíců Datum výroby: Použitelné do: Uchovávejte při teplotě pod 15 °C. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. BERLIN-CHEMIE AG, 12489 BERLÍN, Německo Reg. číslo: 52/350/97-C Číslo šarže:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.