Biofenac 100 Mg Prášek Pro Přípravu Perorálního Roztoku

Kód 0160840 ( )
Registrační číslo 29/ 446/11-C
Název BIOFENAC 100 MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU PERORÁLNÍHO ROZTOKU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Ivowen Limited, Clonmel, Irsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0160840 POR PLV SOL 20X100MG Prášek pro perorální roztok, Perorální podání
0191728 POR PLV SOL 20X100MG Prášek pro perorální roztok, Perorální podání

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.