Belusha 3 Mg/0,02 Mg Potahované Tablety

Kód 0172231 ( )
Registrační číslo 17/ 069/11-C
Název BELUSHA 3 MG/0,02 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0172231 POR TBL FLM 13X28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0161050 POR TBL FLM 1X28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0161051 POR TBL FLM 3X28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0172230 POR TBL FLM 6X28 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak BELUSHA 3 MG/0,02 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls240734/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Belusha 3 mg / 0,02 mg potahované tablety

drospirenonum / ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

-

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Belusha a k čemu se užívá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belusha užívat 3. Jak se přípravek Belusha užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Belusha uchovávat 5. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK BELUSHA A K ČEMU SE UŽÍVÁ

-

Belusha je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.

-

Každá z 24 bílých aktivních potahovaných tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů nazývaných drospirenon a ethinylestradiol.

-

4 zelené tablety neobsahují žádné léčivé látky a nazývají se placebo tablety.

-

Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované“ pilulky.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BELUSHA

UŽÍVAT

Obecné poznámky

Než začnete užívat přípravek Belusha, lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést v závislosti na Vaší osobní situaci ještě další vyšetření.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Belusha přerušit nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Belusha snížena. V takových

případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu.

Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Belusha ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Belusha, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Během užívání tohoto přípravku byste měla podstupovat pravidelné kontroly u lékaře, nejméně dvakrát ročně. Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli neobvyklé příznaky jako nevysvětlitelná bolest na hrudi, bolest břicha nebo dolních končetin, kontaktujte neprodleně svého lékaře.

Neužívejte přípravek Belusha

 pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na kteroukoli

další složku přípravku Belusha. Přecitlivělost můžete poznat podle svědění, vyrážky nebo otoku.

 pokud máte (nebo jste někdy v minulosti měla) krevní sraženinu v cévách dolních končetin

(trombózu), plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů;

 pokud máte (nebo jste někdy v minulosti měla) srdeční záchvat nebo mrtvici;  pokud máte (nebo jste někdy v minulosti měla) onemocnění, které by mohlo být ukazatelem

srdečního záchvatu v budoucnu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků);

 pokud máte závažné onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku sraženiny v

tepnách. Toto se týká následujících stavů:  diabetes (cukrovka) s postižením krevních cév;  velmi vysoký krevní tlak;  výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů).

 pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C);  pokud máte (nebo jste někdy měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními

nervovými příznaky);

 pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis);  pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě;  pokud Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin);  pokud máte nebo jste někdy měla nádor jater;  pokud máte (nebo jste někdy měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni

existuje podezření;

 pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Belusha je zapotřebí

V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku Belusha nebo jiné kombinované hormonální antikoncepce zvláštní péči a může být potřeba, aby Vás Váš lékař pravidelně vyšetřoval. Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, řekněte to svému lékaři ještě před začátkem užívání přípravku Belusha. Jestliže se u Vás některý z následujících stavů nově vyskytne, případně se zhorší během užívávání přípravku Belusha, poraďte se se svým lékařem:

 jestliže někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu;  jestliže máte onemocnění jater nebo žlučníku;  jestliže máte diabetes (cukrovku);  jestliže trpíte depresí;  jestliže máte Vy (nebo někdo z Vaší rodiny) zvýšený obsah tuků v krvi (cholesterol nebo

triglyceridy);

 jestliže máte Crohnovu chorobu nebo zánětlivé onemocnění střeva (ulcerózní kolitidu);  jestliže máte krevní onemocnění zvané HUS (hemolyticko-uremický syndrom, onemocnění

krve, které způsobuje poškození ledvin);

 jestliže máte onemocnění zvané srpkovitá anémie (dědičné onemocnění červených krvinek);  jestliže trpíte epilepsií (viz „Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky“);  jestliže máte onemocnění imunitního systému nazývané SLE (systémový lupus

erythematodes);

 jestliže máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího

užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, kožní vyrážka s puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění způsobující nečekané pohyby těla (Sydenhamova chorea);

 jestliže máte nebo jste někdy měla zlatohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji a

krku, známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma). Pokud ano - vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.

 jestliže máte vrozený angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit

jeho příznaky. Jestliže se u Vás objeví příznaky angioedému jako je otok obličeje, jazyka a/nebo krku a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, musíte okamžitě navštívit lékaře.

Belusha a krevní sraženiny v žílách a tepnách

Žilní (venózní) trombóza

Užívání jakékoli kombinované pilulky, včetně přípravku Belusha, zvyšuje pro ženu riziko vzniku žilní trombózy (krevní sraženiny v žílách), ve srovnání s ženami, které žádnou antikoncepční pilulku neužívají.

Riziko žilní krevní sraženiny u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

 s věkem;  pokud máte nadváhu;  pokud někdo z Vašich přímých příbuzných někdy měl v mladším věku krevní sraženinu

v dolních končetinách, plicích (plicní embolie) nebo v jiných orgánech v mladém věku;

 pokud musíte podstoupit operaci, pokud jste po delší dobu nepohyblivá nebo pokud jste

prodělala vážnější úraz. Je důležité, abyste předem sdělila lékaři, že užíváte přípravek Belusha, protože může být nutné, abyste přerušila jeho užívání. Lékař Vám poradí, kdy můžete přípravek Belusha začít znovu užívat. To je obvykle za dva týdny poté, kdy jste schopná se opět normálně pohybovat.

 v případě varikózních žil (křečových žil) nebo pokud se spontánně vyskytne zánět žíly

(superficiální tromboflebitida). Není známo, zda tyto stavy zvyšují riziko trombózy.

Tepenná (arteriální) trombóza

Užívání kombinované pilulky je spojeno se zvýšením rizika arteriální trombózy (krevní sraženiny v tepnách), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko vzniku krevní sraženiny v tepně u uživatelek kombinované pilulky stoupá:

 s věkem;  pokud kouříte. Jestliže užíváte přípravek Belusha, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li

starší než 35 let.

 jestliže máte vysoké hladiny cholesterolu nebo triglyceridů v krvi;  jestliže máte nadváhu;

 jestliže měl někdo z Vašich blízkých příbuzných v mladém věku srdeční příhodu nebo mrtvici;  jestliže máte vysoký krevní tlak;

 jestliže trpíte migrénou;  jestliže jste někdy měla Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných v relativně mladém

věku trombózu nebo plicní embolii;

 jestliže máte potíže se srdcem (postižení srdečních chlopní nebo poruchu srdečního rytmu).

Přestaňte užívat přípravek Belusha a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možného vzniku krevní sraženiny, jako je například:

 silná bolest a/nebo otok jedné dolní končetiny;  náhlá, silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže;

 náhle vzniklý pocit dechové tísně;  náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny;  neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény;  částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění;  porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči;  závrať nebo mdloba;  slabost nebo nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla;  problémy s pohybem (známé jako motorické poruchy);  silná bolest břicha.

Belusha a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinovanou pilulku, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinovanou pilulku proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

V některých studiích se zjistilo, že dlouhodobé užívání vedlo ke zvýšenému výskytu rakoviny děložního hrdla. Zatím ale nebylo dostatečně objasněno, do jaké míry může být tento nález ovlivněn sexuálním chováním a dalšími faktory.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte silnou, nezvyklou bolest břicha, kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami

Během prvních měsíců užívání přípravku Belusha můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení přetrvává déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit, proč tomu tak je.

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placeba

Pokud jste užívala všechny bílé, aktivní tablety pravidelně, nezvracela jste, ani neměla těžší průjem, ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dva měsíce za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Mohou Vám poradit, zda potřebujete používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

 Některé léky mohou způsobit, že má přípravek Belusha nižší antikoncepční účinek, nebo

mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří léky k léčbě:  epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin,

topiramát, felbamát),

 tuberkulózy (například rifampicin),  HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (griseofulvin,

peniciliny, tetracyklin),

 bosentan,

 přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

 Přípravek Belusha může snížit účinnost jiných léků, například:

 léků obsahujících cyklosporin,  antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Laboratorní vyšetření

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.

Užívání přípravku Belusha s jídlem a pitím

Přípravek Belusha můžete užívat s jídlem i bez jídla (tj. nezávisle na jídle), v případě potřeby zapijte malým množstvím vody.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství

Přípravek Belusha neužívejte, jste-li těhotná. Pokud byste otěhotněla během užívání přípravku Belusha, ihned ukončete užívání a kontaktujte svého lékaře.

Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku Belusha kdykoli ukončit (viz také “Pokud chcete užívání přípravku Belusha ukončit”).

Kojení

Obecně se užívání přípravku Belusha během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se e svým s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek Belusha ovlivňuje řízení nebo obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Belusha

Přípravek Belusha obsahuje 48,53 mg monohydrátu laktosy v jedné bílé, aktivní potahované tabletě a 37,26 mg laktosy v jedné zelené, neaktivní potahované tabletě. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Pomocná látka hlinitý lak oranžové žluti může způsobovat alergické reakce.

Přípravek Belusha obsahuje také sójový lecithin. Pokud jste alergická (přecitlivělá) na sóju nebo burské oříšky, neužívejte tento léčivý přípravek.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BELUSHA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Belusha přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

.

Každé balení (blistr) obsahuje 24 aktivních, bílých tablet a 4 zelené potahované tablety placeba.

Tablety obou barev jsou seřazeny podle pořadí, v němž je užíváte. Balení (blistr) obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu přípravku Belusha denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle (s jídlem nebo bez jídla), ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Dejte pozor na záměnu tablet: užívejte bílé tablety prvních 24 dní a poté další 4 dny zelené tablety. Poté musíte ihned začít užívat nové balení (24 bílých tablet a poté 4 zelené tablety). Mezi dvěma baleními tedy není přestávka.

Vzhledem k různému složení tablet je třeba začít užívat první tabletu u levého horního rohu blistru a tablety užívat každý den. Pro zachování správného pořadí sledujte směr šipek na blistru.

Příprava balení

Pro kontrolu pravidelného denního užívaní tablet užívejte šipky na blistru. Šipky ukazují pořadí, ve kterém mají být tablety užívány.

Vaše menstruace (také nazývaná perioda nebo krvácení z vysazení) obvykle začne během 4 dní, kdy užíváte placebo tablety (dny užívání placeba). Obvykle začne druhý nebo třetí den od užití poslední aktivní, bílé tablety přípravku Belusha. Jakmile užijete poslední zelenou tabletu, začněte užívat tablety z nového balení, i když krvácení ještě nepřestalo. To znamená, že tablety z nového balení začnete užívat ve stejný den v týdnu, jako jste začala užívat tablety z balení předchozího a stejně tak Vaše menstruace bude začínat ve stejný den v měsíci.

Pokud budete přípravek Belusha užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním také během 4 dní, kdy užíváte placebo tablety.

Kdy můžete začít užívat první balení?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Belusha začněte užívat první den cyklu (to znamená první den krvácení). Pokud začnete užívat přípravek Belusha první den Vašeho krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce (kombinovaná perorální

kontracepce, COC), poševního kroužku nebo transdermální náplasti

Užívání přípravku Belusha můžete zahájit nejlépe den následující po užití poslední aktivní tablety (tablety s

obsahem léčivých látek) Vaší předchozí kombinované hormonální

antikoncepce, ale nejpozději ihned další den následující po ukončení intervalu bez užívání tablet Vašich předchozích antikoncepčních tablet (nebo po využívání poslední neaktivní tablety předchozích antikoncepčních tablet). Pokud přecházíte z vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti, řiďte se pokyny svého lékaře.

Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (jen progestogen obsahující

pilulky, injekce, implantáty nebo progestogen uvolňující nitroděložní tělísko-IUD)

Z užívání pilulek jen s progestogenem můžete přejít kdykoli (z implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech používejte prvních 7 dní další antikoncepční opatření (například kondom).

Po potratu nebo samovolném potratu v prvních třech měsících těhotenství

Poraďte se se svým lékařem.

Po porodu nebo potratu během druhého trimestru těhotenství

Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru těhotenství můžete začít užívat přípravek Belusha mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete později než 28. den, použijte prvních sedm dní užívání přípravku Belusha bariérovou metodu (například kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek Belusha, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.

Pokud si nejste jistá, kdy máte začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat přípravek Belusha

Přečtěte si část „Kojení“.

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Belusha, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Belusha.

Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Belusha, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla přípravek Belusha užít

Poslední 4 tablety ve čtvrté řadě blistru jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete užít, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku Belusha. Zapomenutou placebovou tabletu znehodnoťte.

Pokud jste vynechala bílou, aktivní tabletu (tabletu 1-24 v blistru), postupujte podle následujících doporučení:

 Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, ochrana proti

otěhotnění není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tablety užijte v obvyklou dobu.

 Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, ochrana proti

otěhotnění může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko snížení účinnosti.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala bílou tabletu na začátku nebo na konci blistru. Měla byste proto zachovávat následující pravidla (viz také diagram níže):

Více než jedna vynechaná tableta v balení (blistru)

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v den 1 - 7 (první řádek)

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před tím, než jste zapomněla užít tabletu, můžete být těhotná. V tomto případě požádejte o radu svého lékaře.

1 tableta vynechaná v den 8 - 14 (druhý řádek)

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

1 tableta vynechaná v den 15 - 24 (třetí nebo čtvrtý řádek)

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

1) Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě

tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo abyste začala užívat zelené placebo tablety, vyřaďte je a začněte užívat následující balení (den zahájení užívání bude odlišný).

Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až na konci druhého balení (blistru), během užívání zelených placebo tablet, ale v době užívání druhého balení se může objevit slabé krvácení (špinění) nebo krvácení..

2) Můžete také ukončit užívání aktivních, bílých tablet a přejít ihned na užívání 4 zelených

placebo tablet (před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte užívání placeba na méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

 Pokud jste zapomněla užít tabletu(y) z balení (blistru) a krvácení se během užívání placebo

tablet nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než začnete užívat další balení (blistr), požádejte o radu svého lékaře.

Více než 1 vynechaná tableta

Poraďte se se svým lékařem

Ano

Den 1 - 7

Měla jste pohlavní styk v týdnu před

→ vynecháním tablety?_

Ne

 Užijte zapomenutou tabletu

 V následujících 7 dnech používejte

bariérovou metodu (kondom)

 Dokončete užívání z balení (blistru)

Den 8 - 14

 Užijte zapomenutou tabletu  Dokončete užívání z balení (blistru)

 Užijte zapomenutou tabletu  Dokončete užívání bílých tablet  Vynechejte a znehodnoťte 4 placebo

tablety

 Začněte užívat další balení (blistr)

Pouze 1 vynechaná tableta (opoždění o více než 12 hodin)

→ Den 15 - 24

nebo

 Okamžitě přerušte užívání z nynějšího

balení (blistru)

 Zahajte užívání 4 zelených tablet

 Pokračujte v užívání dalšího balení (blistru)

Co dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití aktivní, bílé tablety nebo máte silný průjem, existuje riziko, že léčivé látky nebyly Vaším tělem zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo více než 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla přípravek Belusha užít“.

Oddálení krvácení: co je třeba vědět

Menstruaci (krvácení z odnětí, krvácení z vysazení) můžete oddálit, i když se to příliš nedoporučuje, a to do konce využívání druhého balení, pokud vynecháte zelené, placebo tablety ve čtvrté řadě a začnete ihned užívat tablety ze druhého balení přípravku Belusha. V průběhu užívání druhého balení se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. Dokončete druhé balení užitím 4 zelených tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další balení.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit se svým lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co je třeba vědět

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, začnete pokaždé krvácet během dní užívání placeba. Pokud chcete tento den změnit, zkraťte (nikdy neprodlužujte - 4 dny je maximum!) počet dní, kdy užíváte placebo. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že

v této době nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Belusha

Užívání přípravku Belusha můžete ukončit, kdykoli budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.

Pokud budete chtít otěhotnět, přestaňte přípravek Belusha užívat a do prvního menstruačního krvácení používejte jinou metodu antikoncepce. Takto bude možné snáze vypočítat předpokládané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Belusha nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100):

 změny nálady

 bolesti hlavy  nevolnost

 bolest prsou, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000):

 deprese, snížení zájmu o sex, nervozita, ospalost  závratě, pocit mravenčení  migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak

 bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem  akné, svědění, vyrážka  bolesti, například zad a končetin, svalové křeče  plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsou, benigní bulky v prsu, děložní/

vaginální krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, nepřítomnost menstruačního krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález ve stěru děložního hrdla

 nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin  přírůstek hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 10 000):

 kvasinky (infekce)  anémie (snížení množství červených krvinek v krvi)  trombocythemie (zvýšení počtu krevních destiček)  alergická reakce  hormonální (endokrinní) poruchy  zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně

nízká koncentrace sodíku v krvi

 neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost  závrať, třes  oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči  abnormálně rychlý srdeční tep

 zánět žil, krvácení z nosu, mdloby  zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa,

pocit sucha v ústech

 bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku  žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže,

zánět kůže s bulkami, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži, ánět kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži

 obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po

pohlavním styku, krvácení z vysazení, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu (hyperplazie), zhoubné bulky v prsech, abnormální nárůst sliznice hrdla děložního, úbytek nebo ztráta děložní výstelky, cysty na vaječnících, zvětšení dělohy

 celkový pocit nevolnosti  úbytek hmotnosti

O dietních přípravcích s obsahem sóji je známo, že mohou u osob alergických (přecitlivělých) na sóju způsobit alergické reakce včetně anafylaxe. U pacientů se známou alergií na bílkovinu burských oříšků je zvýšené riziko vzniku závažných reakcí na přípravky s obsahem sóji.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK BELUSHA UCHOVÁVAT?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Belusha po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce

.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Belusha obsahuje

-

Léčivými látkami jsou drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,02 mg v jedné bílé tabletě.

-

Pomocnými látkami jsou:

Bílé, aktivní potahované tablety:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, potahová soustava kollicoat IR, magnesium-stearát.

Obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), sójový lecithin, makrogol 3350

Zelené, placebo potahované tablety:

Jádro tablety: granulovaná mikrokrystalická celulosa, laktosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičiý

Obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), černý oxid železitý (E172), hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak přípravek Belusha vypadá a co obsahuje toto balení

Aktivní tablety jsou téměř bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm. Na jedné straně vyraženo “G73”, na druhé straně hladké.

Placebo tablety jsou zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm., obě strany hladké.

Přípravek Belusha 3 mg/0,02 mg potahované tablety je balen v PVC//PE/PVDC-Al blistrech. Blistry jsou baleny papírových krabičkách s příbalovou informací a v každé krabičce je etui pouzdro.

Velikost balení:

1 x 28 potahovaných tablet

3 x 28 potahovaných tablet

6 x 28 potahovaných tablet

13 x 28 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc. 1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21. Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko Belusha

Česká republika

Belusha

Estonsko Belusha

Maďarsko Belusha

Lotyšsko Belusha

Litva Belusha

Polsko Belusha

Rumunsko Belusha

Slovenská republika

Belusha

Slovinsko Hedfor

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.2.2011

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls240734/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Belusha 3 mg / 0,02 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

24 bílých až téměř bílých potahovaných tablet:

Jedna potahovaná tableta obsahuje drospirenonum 3,00 mg a ethinylestradiolum 0,02 mg.

Pomocné látky: monohydrát laktosy 48,53 mg a lecithin (sójový) 0,070 mg.

4 zelené placebo (neaktivní) potahované tablety

Tablety neobsahují léčivé látky.

Pomocné látky: laktosa 37,26 mg a hlinitý lak oranžové žluti (E110) 0,003 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Aktivní tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm. Na jedné straně vyraženo “G73”, na druhé straně hladké.

Placebo tablety jsou zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm., obě strany hladké.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Perorální kontracepce.

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání: perorální podání

Jak užívat přípravek Belusha

Tablety se musí užívat každý den přibližně ve stejnou dobu v pořadí vyznačeném na blistru, podle potřeby se zapíjejí tekutinou. Užívání tablet je kontinuální. Užívá se jedna tableta denně po dobu 28 po sobě následujících dnů. Užívání z nového balení se začíná další den po užití poslední tablety z předchozího balení. Krvácení z vysazení začíná obvykle 2. – 3. den užívání placebo tablet (v poslední řádce) a nemusí být ukončeno v době zahájení užívání z dalšího balení.

Jak zahájit užívání přípravku Belusha  Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce (v předchozím měsíci)

1/16

Užívání tablet se zahájí 1. den přirozeného cyklu ženy (tzn. první den jejího menstruačního krvácení).

 Přechod z kombinovaného kontraceptiva (kombinovaného perorálního kontraceptiva, vaginálního

kroužku nebo transdermální náplasti)

Žena by měla zahájit užívání přípravku Belusha nejlépe následující den po užití poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) jejího předchozího COC, ale nejpozději v den následující po obvyklém intervalu bez užívání hormonů předchozí kombinované perorální kontracepce. V případě použití vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti by měla žena zahájit užívání přípravku Belusha nejlépe v den jejich odstranění, ale nejpozději v době, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci/zavedení.

 Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestogen (pilulka s progestogenem, injekce,

implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestogen (IUS)

Žena může být převedena z pilulky s progestogenem kdykoli (z implantátu nebo z IUS v den jejich vyjmutí; z injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech těchto případech je třeba doporučit použít navíc po dobu prvních 7 dnů užívání tablet bariérovou metodu kontracepce.

 Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může zahájit užívání okamžitě. Pokud tak učiní, nepotřebuje další kontracepční opatření.

 Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru

Ženě je třeba doporučit, aby zahájila užívání mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru. Pokud zahájí užívání později, je třeba doporučit, aby použila navíc bariérovou metodu kontracepce po dobu prvních 7 dnů. Pokud však již předtím došlo k pohlavnímu styku, je třeba před skutečným zahájením užívání COC vyloučit těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení.

Kojící ženy viz bod 4.6.

Postup při vynechání tablet

Vynechání placebových tablet z poslední (4.) řádky blistru není třeba věnovat zvláštní pozornost. Je však třeba je zlikvidovat, aby nedošlo k neúmyslnému prodloužení placebové fáze. Následující pokyn platí pouze pro vynechané aktivní tablety:

Pokud se užití tablety opozdí o méně než 12 hodin, není kontracepční ochrana snížena. Žena musí užít tabletu okamžitě, jakmile si vzpomene a další tablety pak užije v obvyklou dobu.

Je-li užití tablety opožděno o více než 12 hodin, kontracepční ochrana může být snížena. Další opatření se pak mohou řídit následujícími dvěma základními pravidly:

1)

Užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na dobu delší než 4 dny.

2)

K dosažení odpovídající suprese hypothalamo-hypofyzo-ovariální osy je třeba 7 dnů nepřerušeného užívání tablet.

V souladu s těmito pravidly lze v běžné praxi poskytnout následující doporučení:  1.- 7. den

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si vzpomene, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Navíc je třeba používat v následujících 7 dnech bariérovou metodu kontracepce jako např. kondom. Pokud došlo v předchozích 7 dnech k pohlavnímu styku, je třeba zvážit možnost otěhotnění. Čím více tablet bylo vynecháno a čím blíže byly tyto tablety k placebové fázi, tím větší je riziko otěhotnění.

 8.-14. den

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si vzpomene, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Pokud žena užívala tablety pravidelně po dobu 7 dnů před první vynechanou tabletou, další kontracepční opatření nejsou nutná. Vynechala-li však žena více než 1 tabletu, je třeba doporučit zvláštní kontracepční opatření po dobu 7 dnů.

 15.-24. den

Vzhledem k nadcházející placebové fázi je velké nebezpečí snížení spolehlivosti kontracepce. Přesto však upravením schématu užívání lze předejít snížení kontracepční ochrany. Bude-li se uživatelka řídit některým z následujících dvou možných postupů, není třeba používat další kontracepční opatření za předpokladu, že po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tablety užila všechny tablety správně. Není-li tomu tak, žena musí zvolit první z následujících dvou možností a použít navíc další kontracepční opatření po dobu 7 dnů.

1.

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si vzpomene, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu, dokud nevyužívá aktivní tablety. 4 placebové tablety z poslední řádky je nutno vyřadit. Užívání z následujícího balení (blistru) pak zahájí okamžitě po využívání předchozího. Krvácení z vysazení se pravděpodobně dostaví až po využívání aktivních tablet ze druhého balení, ale během užívání tablet může dojít ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.

2.

Ženě lze také poradit, aby přerušila užívání aktivních tablet ze stávajícího balení. Poté by měla užívat placebo tablety z poslední řádky po dobu 4 dní – včetně dnů, kdy byly tablety vynechány, a poté začne užívat další balení.

Pokud žena zapomene užít tablety a následně se nedostaví krvácení z vysazení v době užívání placebo tablet, je třeba zvážit možnost těhotenství.

Postup v případě gastrointestinálních poruch

V případě závažnějších gastrointestinálních poruch (například zvracení nebo průjmu) nemusí dojít k úplnému vstřebání a je třeba použít další kontracepční opatření.

Dojde-li během 3 - 4 hodin po užití aktivní tablety ke zvracení, je třeba co nejdříve užít novou (náhradní) tabletu. Nová tableta se má, pokud možno, užít do 12 hodin od obvyklé doby užívání. Pokud uplynulo více než 12 hodin, lze aplikovat postup při vynechání tablety uvedený v bodě 4.2 „Postup při vynechání tablet“. Nechce-li žena měnit obvyklé schéma užívání tablet, musí užít zvláštní tabletu(y) z jiného balení.

Jak oddálit krvácení

Přeje-li si žena oddálit krvácení, musí pokračovat v užívání tablet z dalšího balení přípravku Belusha bez užívání placebo tablet ze současného balení. Tak lze pokračovat podle přání až do využívání aktivních tablet ze druhého balení. Během této doby může žena pozorovat intermenstruační krvácení nebo špinění. Po užití placebo tablet pak žena opět pokračuje v pravidelném užívání přípravku Belusha.

Přeje-li si žena přesunout periodu na jiný den v týdnu, než na který vychází ve stávajícím schématu užívání, lze jí doporučit, aby zkrátila nastávající fázi placebo tablet o tolik dnů, o kolik si přeje. Čím

kratší bude interval, tím větší je riziko, že nedojde ke krvácení z vysazení, ale že bude docházet během užívání z následujícího balení k intermenstruačnímu krvácení a špinění (podobně jako při oddálení periody).

4.3

Kontraindikace

Kombinovaná perorální kontraceptiva (COC) nelze užívat, je-li u pacientky diagnostikován některý z dále uvedených stavů. Pokud se některý z

těchto stavů objeví poprvé v

průběhu užívání

kombinovaného perorálního kontraceptiva, užívání přípravku je třeba okamžitě ukončit.  Přítomnost venózní trombózy (hluboká venózní trombóza, pulmonální embolie) nebo tento stav

zjištěný v anamnéze.

 Přítomnost arteriální trombózy (například infarkt myokardu) nebo prodromálních stavů (např.

angina pectoris a tranzitorní ischemická ataka) nebo tyto stavy zjištěné v anamnéze.

 Cévní mozková příhoda současná nebo zjištěná v anamnéze.  Přítomnost závažných nebo mnohonásobných rizikových faktorů pro arteriální trombózu:

- diabetes mellitus s postižením cév;

- závažná hypertenze; - závažná dyslipoproteinemie.

 Hereditární nebo získaná predispozice k venózní nebo arteriální trombóze jako například

aktivovaný protein C (APC) rezistence, antitrombin-III-deficience, protein C deficience, protein S deficience, hyperhomocysteinemie, antifosfolipidové protilátky (anticardiolipinové protilátky, lupus anticoagulant).

 Pankreatitida nebo toto onemocnění v

anamnéze, bylo-li spojené se

závažnou hypertriglyceridemií.

 Těžké jaterní onemocnění právě probíhající nebo v anamnéze až do navrácení hodnot jaterních

funkcí k normálu.

 Závažná renální insuficience nebo akutní renální selhání.  Existující jaterní tumory nebo jejich výskyt v anamnéze (benigní či maligní).  Přítomnost pohlavními steroidy ovlivnitelných malignit (např. pohlavních orgánů nebo prsů) nebo

podezření na ně.

 Vaginální krvácení s nediagnostikovanou příčinou.  Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze.  Přecitlivělost na léčivé látky nebo jakoukoli pomocnou látku potahovaných tablet Belusha.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Za přítomnosti některého stavu nebo rizikových faktorů uvedených níže, je třeba zvážit přínos kombinovaného perorálního kontraceptiva (COC) ve srovnání s možným rizikem vyplývajícím z jeho užívání u každé ženy zvlášť a tato rizika s ní prohovořit dříve, než se rozhodne přípravek užívat. Dojde-li k agravaci, exacerbaci nebo prvnímu projevu některého z těchto stavů nebo rizikových faktorů během užívání, žena musí kontaktovat lékaře. Lékař pak musí rozhodnout, má-li být užívání COC přerušeno.

 Cirkulační poruchy

Užívání jakéhokoli kombinovaného perorálního kontraceptiva přináší zvýšené riziko venózní tromboembolie (VTE) ve srovnání se situací, kdy tato kontraceptiva užívána nejsou. Nejvyšší riziko VTE je během prvního roku, kdy žena užívá vůbec první kombinované perorální kontraceptivum.

Epidemiologické studie naznačují, že incidence venózní tromboembolie (VTE) u žen, u kterých nejsou známy žádné rizikové faktory VTE, a které užívají kombinovaná perorální kontraceptiva s nízkými dávkami estrogenů (< 50 μg ethinylestradiolu) se pohybuje od 20 případů na 100 000 žen/rok (pro COC „druhé“ generace obsahující levonorgestrel) do 40 případů na 100 000 žen/rok (pro COC „třetí“ generace obsahující desogestrel/gestoden). Riziko u žen, které COC neužívají je 5 až 10 případů na 100 000 žen/rok a riziko v těhotenství je 60 případů na 100 000 těhotenství. VTE je fatální v 1 – 2% případů.

Údaje z rozsáhlé, prospektivní, 3 ramenné kohortové studie ukázaly, že incidence VTE u žen, které mají další rizikové faktory pro VTE i u žen, které tyto faktory nemají, a které užívaly ethinylestradiol/drospirenon 0,03 mg /3 mg, se pohybuje ve stejném rozmezí, jako u uživatelek OC obsahujících levonorgestrel a jiných kombinovaných perorálních kontraceptiv (různé typy COC). Riziko VTE pro přípravek Belusha v současné době není známo.

Epidemiologické studie také spojují užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv se zvýšeným rizikem arteriálního tromboembolismu (infarkt myokardu, tranzitorní ischemická ataka).

Velmi vzácně byly u uživatelek perorálních kontraceptiv zaznamenány trombózy v jiných krevních cévách, např. v hepatálních, mesenterických, renálních, cerebrálních nebo retinálních vénách a arteriích. Neexistuje jednotný názor na to, zda je výskyt těchto příhod spojen s užíváním hormonálních kontraceptiv.

Symptomy venózních nebo arteriálních trombotických/tromboembolických příhod nebo cerebrovaskulárních příhod mohou zahrnovat:  neobvyklou unilaterální bolest a/nebo otok dolní končetiny;  náhlou silnou bolest na hrudníku, která se může (nemusí) šířit do levé paže;  náhlou dušnost;

 náhlý záchvat kašle;  jakoukoli nezvyklou, prudkou, déletrvající bolest hlavy;  náhlou částečnou nebo úplnou ztrátou zraku;  diplopii;  nezřetelnou řeč či afázii;  vertigo;  kolaps s fokálními záchvaty nebo bez nich;  slabost nebo výrazné ochromení náhle postihující jednu polovinu nebo jednu část těla;  motorické poruchy;  „akutní“ břicho. Riziko venózních tromboembolických komplikací u uživatelek COC zvyšuje:  zvyšující se věk;  pozitivní rodinná anamnéza (venózní tromboembolismus u sourozence nebo rodiče v relativně

mladém věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, je třeba, aby ženu vyšetřil specialista dříve, než bude rozhodnuto o užívání COC.

 delší imobilizace, velký chirurgický výkon, jakýkoli chirurgický výkon na dolních končetinách,

vážnější úraz. V těchto situacích je vhodné přerušit užívání pilulky (jedná-li se o plánovanou operaci alespoň čtyři týdny předem) a užívání znovu zahájit až dva týdny po kompletní remobilizaci. Pokud užívání pilulky nebylo přerušeno před zákrokem, je třeba zvážit možnost antitrombotické léčby.

 obezita (body mass index nad 30 kg/m2);  neexistuje jednotný názor na možnou roli varikózních vén a superficiální tromboflebitidy při

vzniku nebo progresi venózní trombózy.

Riziko arteriálních tromboembolických komplikací nebo cerebrovaskulárních příhod u uživatelek COC zvyšuje:  zvyšující se věk;  kouření (ženám nad 35 let by mělo být výrazně doporučeno, aby přestaly kouřit, chtějí-li užívat

COC);

 dyslipoproteinémie;

 hypertenze;  migréna;

 obezita (body mass index nad 30 kg/m2);  pozitivní rodinná anamnéza (arteriální tromboembolismus u sourozence nebo rodiče v relativně

mladém věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, je třeba, aby ženu vyšetřil specialista dříve, než bude rozhodnuto o užívání COC.

 chlopenní srdeční vada;

 atriální fibrilace. Přítomnost jednoho závažného rizikového faktoru nebo několika rizikových faktorů pro venózní nebo arteriální onemocnění může také představovat kontraindikaci. V úvahu by se také měla vzít možnost antikoagulační léčby. Uživatelky COC by také měly být informovány o nutnosti kontaktovat lékaře v případě zjištění možných příznaků trombózy. V případě zjištění trombózy nebo podezření na ni, musí být užívání COC přerušeno. Musí být zajištěna adekvátní alternativní kontracepce vzhledem k teratogenicitě antikoagulační terapie (kumariny).

V šestinedělí je třeba počítat se zvýšeným rizikem tromboembolismu (informace viz bod 4.6 „Těhotenství a kojení“).

Mezi další onemocnění, která jsou spojena s nežádoucími cévními účinky patří diabetes mellitus, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) a srpkovitá anémie.

Zvýšení frekvence nebo závažnosti migrény během užívání COC (může se jednat o prodrom cerebrovaskulární příhody) může být důvodem k okamžitému přerušení užívání COC.

 Nádory V některých epidemiologických studiích bylo hlášeno zvýšené riziko karcinomu děložního hrdla při dlouhodobém užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC) (>5 let), ale stále pokračují spory o tom, do jaké míry lze tento výsledek vztahovat k dalším zjištěným faktorům týkajících se sexuálního chování a dalších faktorů jako například lidskému papilloma viru (HPV).

Při užívání vysokodávkovaných COC (50 μg ethinylestradiolu) je sníženo riziko karcinomu endometria a ovarií. Zda toto platí i pro nízkodávkovaná COC, musí být ještě potvrzeno.

Meta-analýza z 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24) diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají COC. Toto zvýšené riziko postupně klesá během 10 let po ukončení užívání COC. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je vzácný u žen do 40 let, zvýšení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu u současných a dřívějších uživatelek COC je malé ve vztahu k celkovému riziku karcinomu prsu. Tyto studie neposkytují důkaz kauzality. Příčinou pozorovaného zvýšení rizika karcinomu prsu u uživatelek COC může být časnější diagnóza, biologický účinek COC nebo kombinace obojího. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo dřívějších uživatelek bývá klinicky méně pokročilý než karcinom u žen, které COC nikdy neužívaly.

Ve vzácných případech byly u uživatelek COC hlášeny benigní jaterní tumory a ještě vzácněji maligní jaterní tumory. V ojedinělých případech vedly tyto tumory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající COC, je třeba v diferenciální diagnóze vzít v úvahu možnost hepatálního tumoru.

 Ostatní stavy Progestinová složka v přípravku Belusha je antagonistou aldosteronu s draslík šetřícími vlastnostmi. Ve většině případů se neočekává zvýšení hladiny draslíku. V klinické studii však u některých pacientek s mírným nebo středně těžkým poškozením ledvin a současným užíváním draslík šetřících léčivých přípravků došlo během užívání drospirenonu k mírnému, ale ne signifikantnímu zvýšení hladiny draslíku v séru. Proto se doporučuje kontrola sérového draslíku během prvního léčebného cyklu u pacientek s renální insuficiencí a s hladinami draslíku při horní hranici normy již před užíváním a zvláště pak při současném užívání draslík šetřících léčivých přípravků. Viz také bod 4.5.

U žen, které trpí hypertriglyceridemií, nebo které mají toto onemocnění v rodinné anamnéze, může být v průběhu užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv zvýšené riziko pankreatitidy.

Přestože bylo u mnoha žen užívajících kombinovaná perorální kontraceptiva zaznamenáno lehké zvýšení krevního tlaku, klinicky významný vzestup je vzácný. Pouze v těchto vzácných případech je odůvodněno přerušení užívání COC. Pokud se při použití COC u již dříve existující hypertenze objeví konstantně zvýšené hodnoty nebo náhlý vzestup krevního tlaku, které neodpovídají na antihypertenzní léčbu, COC musí být vysazeno. Uzná-li lékař za vhodné, může být kombinované perorální kontraceptivum opět nasazeno, jestliže lze antihypertenzní terapií dosáhnout normálních hodnot krevního tlaku.

O zhoršení nebo prvním projevu následujících stavů se hovoří v souvislosti jak s těhotenstvím, tak s užíváním kombinovaných perorálních kontraceptiv, ale průkaz souvislosti s

kombinovanými

perorálními kontraceptivy je nepřesvědčivý: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou, žlučové kameny, porfyrie, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu způsobená otosklerózou.

U žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat symptomy angioedému.

Přerušení užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC) může být nevyhnutelné při akutních a chronických poruchách jaterních funkcí na dobu, než se markery jaterních funkcí vrátí k normálním hodnotám. Přerušení užívání COC rovněž vyžaduje recidiva cholestatické žloutenky a/nebo s cholestázou souvisejícího pruritu, které se poprvé objevily v těhotenství nebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů.

Přestože COC mohou mít vliv na periferní inzulinovou resistenci a na glukosovou toleranci, neexistuje důkaz, že u diabetiček užívajících nízkodávkovaná COC (obsahujících < 0,05 mg ethinylestradiolu) je nutné změnit terapeutický režim pro diabetes. V každém případě však diabetičky užívající kombinovaná perorální kontraceptiva musí být pečlivě sledovány, zvláště na začátku jejich užívání.

V souvislosti s užíváním COC bylo hlášeno zhoršení endogenní deprese, epilepsie, Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Někdy se může objevit chloasma a to zvláště u žen, které mají v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy, které mají dispozici ke vzniku chloasmat, by se měly během užívání COC vyhnout slunění a expozici ultrafialovému záření.

Aktivní potahované tablety obsahují 48,53 mg monohydrátu laktosy a neaktivní (placebo) tablety 37,26 mg laktosy v jedné potahované tabletě. Pacientky trpící vzácnými dědičnými problémy intolerance galaktosy, hereditární deficiencí laktázy nebo při malabsorpci glukosy-galaktosy, které jsou na bezlaktosové dietě, by neměly tento přípravek užívat.

Placebo potahované tablety obsahují hlinitý lak oranžové žluti, která může způsobovat alergické reakce.

U osob alergických na sóju má sójový lecithin jen nepatrný alergenní účinek.

Lékařské vyšetření/sledování

Před prvním užíváním nebo znovuzahájením užívání přípravku Belusha je třeba sepsat s pacientkou zdravotní anamnézu (včetně rodinné anamnézy) a vyloučit možné těhotenství. Měl by být změřen krevní tlak a má být provedeno celkové vyšetření pacientky s ohledem na kontraindikace (viz bod 4.3) a upozornění (viz bod 4.4). Ženy mají být instruovány, aby si pečlivě přečetly příbalovou informaci a řídily se pokyny v ní uvedenými. Frekvence a povaha těchto vyšetření by měly být založeny na zavedených praktických postupech a individuálně přizpůsobeny každé ženě.

Ženy je třeba upozornit, že perorální kontraceptiva je nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani dalšími pohlavně přenosnými chorobami.

Snížení účinnosti

Účinnost kombinovaných perorálních kontraceptiv může být snížena například při vynechání aktivních tablet (viz bod 4.2), v případě gastrointestinálních poruch během užívání aktivních tablet (viz bod 4.2) nebo při současném užívání dalších léků (viz bod 4.5)

Snížení kontroly cyklu

Při užívání všech kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC) se může objevit nepravidelné krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) a to především během prvních měsíců užívání. Z toho důvodu má hledání příčiny nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů.

Pokud nepravidelné krvácení pokračuje nebo se objeví po období pravidelných cyklů, pak je třeba uvážit možnost nehormonální příčiny a provést odpovídající diagnostické kroky k vyloučení malignity nebo těhotenství. Mohou zahrnovat i kyretáž.

U některých žen nemusí dojít během placebo fáze ke krvácení z vysazení. Je-li COC užíváno podle pokynů popsaných v bodě 4.2, je nepravděpodobné, že je žena těhotná. Pokud však COC nebylo užíváno před prvním vynechaným krvácením dle uvedených pokynů nebo nedošlo-li ke krvácení z vysazení dvakrát, je třeba před dalším užíváním COC vyloučit těhotenství.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: aby byly zjištěny možné interakce, měly by být prověřeny údaje o preskripci současně užívaných léčivých přípravků.

 Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek Belusha Interakce mezi perorálními kontraceptivy a jinými léčivými přípravky mohou vést ke krvácení z průniku a/nebo k selhání kontracepce. V literatuře byly popsány následující interakce.

Jaterní metabolismus

Interakce se mohou objevit s léky, které indukují jaterní enzymy, což může mít za následek zvýšenou clearance pohlavních hormonů (jedná se např. o fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, rifampicin, bosentan a léky na HIV infekci (např. ritonavir, nevirapin) a zřejmě také oxkarbazepin, topiramát, felbamát, griseofulvin a přípravky obsahující třezalku tečkovanou (hypericum perforatum). Mechanismus těchto interakcí se zdá být založen na vlastnosti těchto léčivých látek, kterou je indukce jaterních enzymů). K maximální enzymatické indukci obvykle dochází přibližně za 10 dní, ale může přetrvávat až 4 týdny po ukončení léčby.

Interference s enterohepatální cirkulací

Selhání kontracepce bylo popsáno i při užívání antibiotik jako peniciliny a tetracykliny. Mechanismus tohoto účinku ještě nebyl zcela objasněn.

Postup

Ženy s krátkodobou léčbou některým přípravkem z výše uvedených skupin léků nebo jednotlivými léčivými látkami (léky indukujícími jaterní enzymy) kromě rifampicinu, by měly přechodně použít navíc k užívání COC ještě bariérovou metodu kontracepce po dobu léčby a ještě následujících 7 dní po jejím ukončení.

Ženy užívající rifampicin by měly používat navíc bariérovou metodu kontracepce po dobu léčby rifampicinem a ještě následujících 28 dnů po jejím ukončení.

Ženy léčené antibiotiky (s výjimkou rifampicinu, viz výše) by měly používat bariérovou metodu kontracepce ještě 7 dní po ukončení léčby.

Pokud současné užívání léčivého přípravku zasáhne do období ukončení užívání aktivních tablet COC ze stávajícího balení, pak je třeba vynechat užívání následujících placebo tablet a začít užívat ihned další balení COC.

Ženám, které dlouhodobě užívají léčivé látky indukující hepatální enzymy, se doporučuje jiná spolehlivá nehormonální metoda kontracepce.

Hlavní metabolity drospirenonu v lidské plasmě jsou vytvářeny bez zapojení systému cytochromu P450. Je proto nepravděpodobné, že by inhibitory tohoto enzymového systému ovlivňovaly metabolismus drospirenonu.

 Vliv přípravku Belusha na jiné léčivé přípravky Perorální kontraceptiva mohou ovlivnit metabolismus některých jiných léčivých látek. Mohou jejich plasmatické a tkáňové koncentrace buď zvyšovat (např. cyklosporinu) nebo snižovat (např. lamotriginu).

Na základě in vitro inhibičních studií a studií interakcí in vivo na dobrovolnících - ženách, které užívaly omeprazol, simvastatin a midazolam jako substrát, se ukázalo, že je interakce drospirenonu v dávce 3 mg s metabolismem jiných léčivých látek nepravděpodobná.

 Jiné interakce U pacientek bez renální nedostatečnosti nemělo současné užívání drospirenonu a ACE inhibitorů nebo nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) významný vliv na hladinu sérového draslíku. Nicméně současné užívání s antagonisty aldosteronu nebo s draslík šetřícími diuretiky nebylo studováno. V tomto případě má být během prvního léčebného cyklu provedeno vyšetření sérového draslíku. Viz také bod 4.4.

 Laboratorní vyšetření Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů jaterních, thyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plasmatických hladin proteinů (vazebných) např. kortikosteroidy vážící globulin a lipid/lipoproteinové frakce, parametrů metabolismu uhlovodanů a parametrů koagulace a fibrinolýzy. Změny však obvykle zůstávají v

rozmezí normálních laboratorních hodnot. Drospirenon způsobuje svojí mírnou

antimineralokortikoidní aktivitou zvýšení plasmatické aktivity reninu a plasmatického aldosteronu.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Belusha se nemá užívat během těhotenství.

Pokud během užívání přípravku Belusha dojde k těhotenství, další užívání musí být okamžitě ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie však nezaznamenaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím kombinovaná perorální kontraceptiva (COC) před otěhotněním, ani teratogenní vliv COC neúmyslně užívaných v těhotenství.

Studie na zvířatech ukázaly nežádoucí účinek během těhotenství a kojení (viz bod 5.3). Na základě těchto údajů získaných na zvířatech nelze vyloučit nežádoucí hormonální působení léčivých látek. Všeobecné zkušenosti s užíváním COC během těhotenství však neprokázaly žádný konkrétní nežádoucí účinek u člověka.

Údaje týkající se užívání kombinace drospirenon/ethinylestradiol v těhotenství jsou příliš omezené, než aby bylo možno udělat závěry týkající se negativního vlivu přípravku Belusha na těhotenství, zdraví plodu nebo novorozence. Relevantní epidemiologické údaje ještě nejsou dostupné.

Kojení

Kojení může být ovlivněno COC, která mohou snižovat množství a měnit složení mateřského mléka. Z toho důvodu se užívání COC obecně nedoporučuje, dokud matka dítě zcela neodstaví. Malá množství kontracepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů mohou být vylučována do mléka během jejich užívání. Tato množství mohou mít vliv na dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje u uživatelek COC.

4.8

Nežádoucí účinky

Během užívání kombinace drospirenon/ethinylestradiol byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Níže uvedená tabulka udává nežádoucí reakce podle tříd orgánových systémů podle databáze MedDRA (MedDRA SOCs). Frekvence jsou založené na údajích z klinického hodnocení.

K popisu reakcí a souvisejících stavů byly použity nejvhodnější termíny dle MedDRA.

Nežádoucí reakce spojené s užíváním kombinace drospirenon a ethinylestradiol jako perorální antikoncepce nebo k léčbě mírného acne vulgaris podle tříd orgánových systémů a terminologie MedDRA.

Třída orgánových systémů (verze MedDRA 12,0)

Časté (

/100 až < 1/10)

Méně časté (

1/1000 až >1/100)

Vzácné (

1/10 000 až > 1/1000)

Infekce a infestace

kandidóza

Poruchy krve a lymfatického systému

anémie

trombocytémie

Poruchy imunitního systému

alergická

reakce

Endokrinní poruchy

endokrinní

porucha

Poruchy metabolismu a výživy

zvýšená

chuť k jídlu

anorexie hyperkalemie hyponatremie

Psychiatrické poruchy

psychická labilita

deprese snížené libido nervozita somnolence

anorgasmie nespavost

Třída orgánových systémů (verze MedDRA 12,0)

Časté (

/100 až < 1/10)

Méně časté (

1/1000 až >1/100)

Vzácné (

1/10 000 až > 1/1000)

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

závratě parestézie

vertigo třes

Poruchy oka

zánět spojivek suché oči další oční poruchy

Srdeční poruchy

tachykardie

Cévní poruchy

migréna

křečové žíly hypertenze

flebitida porucha cév epistaxe synkopa

Gastrointestinální poruchy

nauzea bolesti

břicha

zvracení dyspepsie flatulence gastritida průjem

zvětšené břicho gastrointestinální poruchy pocit plnosti hitátová hernie orální kandidóza zácpa pocit sucha v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

bolesti

žlučníku

cholecystitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

akné

svědění vyrážka

chloazma ekzém alopecie dermatitis acneiforme suchá kůže erythema nodosum hypertrichóza kožní poruchy kožní strie kontaktní dermatitida fotosenzitivní dermatitida kožní uzlíky

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest v zádech bolest v končetinách svalové křeče

Poruchy reprodukčního systému a prsu

bolest na prsou metroragie* amenorea

vaginální kandidóza pánevní bolesti zvětšení prsou fibrocystické onemocnění prsu děložní/vaginální krvácení* výtok z genitálií návaly horka vaginitida poruchy menstruace dysmenorea hypomenorea menoragie suchost pochvy suspektní nález ve stěru Pap (Papanicolaou)

dyspareunie vulvovaginitida krvácení po pohlavním styku az vysazení léku cysta v prsu hyperplazie prsu novotvary prsu cervikální polyp atrofie endometria ovariální cysty zvětšení dělohy

Třída orgánových systémů (verze MedDRA 12,0)

Časté (

/100 až < 1/10)

Méně časté (

1/1000 až >1/100)

Vzácné (

1/10 000 až > 1/1000)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

astenie

zvýšené pocení edém (celkový edém, periferní edém, edém obličeje)

malátnost

Vyšetření

přírůstek hmotnosti

úbytek hmotnosti

* nepravidelnosti krvácení obvykle vymizí během další léčby

Následující závažné nežádoucí účinky, které byly hlášeny u žen užívajících COC, jsou rozvedeny v bodě 4.4:

- Venózní tromboembolická onemocnění; - Arteriální tromboembolická onemocnění; - Hypertenze; - Jaterní tumory; - Výskyt nebo zhoršení stavů, pro které spojení s užíváním COC není jednoznačné: Crohnova

choroba, ulcerózní kolitida, epilepsie, migréna, děložní myomy, porfyrie, systémový lupus erythematodes, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndrom, cholestatická žloutenka;

- Chloasma; - Akutní nebo chronické poruchy funkce jater si mohou vyžádat přerušení užívání COC, dokud

se hodnoty ukazatelů jaterní funkce nevrátí do normálních hodnot.

- U žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat

symptomy angioedému.

U uživatelek perorálních kontraceptiv je lehce zvýšena frekvence diagnózy rakoviny prsu. Protože rakovina prsu je vzácná u žen do 40 let věku, počet případů navíc je malý ve vztahu k celkovému riziku rakoviny prsu. Kauzální vztah ke kombinovaným perorálním kontraceptivům není znám. Další informace viz body 4.3 a 4.4.

4.9

Předávkování

S předávkováním kombinací drospirenon/ethinylestradiol nejsou dosud žádné zkušenosti. Na základě zkušeností s ostatními perorálními kombinovanými kontraceptivy by se při předávkování aktivními tabletami mohly vyskytnout tyto příznaky: nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Neexistují žádná antidota a další léčba by měla být symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: progestogeny a estrogeny, fixní kombinace

ATC kód: G03AA12

Pearl index pro selhání metody: 0,41 (horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: 0,85).

Celkový Pearl Index (selhání metody + selhání pacientky): 0,80 (horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: 1,30).

Kontracepční účinek přípravku Belusha je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitější z nich je inhibice ovulace a změny endometria.

Belusha je kombinované perorální kontraceptivum obsahující ethinylestradiol a progestogen drospirenon. V

terapeutických dávkách má drospirenon také antiandrogenní a mírné

antimineralokortikoidní vlastnosti. Nemá estrogenní, glukokortikoidní ani antiglukokortikoidní aktivitu. Toto dává drospirenonu farmakologický profil výrazně se podobající přirozenému hormonu progesteronu.

Z klinických studií vyplynulo, že slabé antimineralokortikoidní vlastnosti přípravku Belusha mají za následek mírný antimineralokortikoidní účinek.

Účinnost a bezpečnost přípravku Belusha v léčbě středně závažného akné u žen byla hodnocena ve dvou multicentrických, dvojitě slepých, randomizovaných a placebem kontrolovaných studiích v délce 6 měsíců. Ve srovnání s placebem přinesla kombinace drospirenonu a ethinylestradiolu statisticky významné snížení výskytu zánětlivých lézí o 15,6% (49,3 % vs. 33,7 %), nezánětlivých lézí o 18,5% (40,6 % vs. 22,1 %), a lézí celkem o 16,5% (44,6 % vs. 28,1 %). Navíc bylo i o 11,8% (18,6 % vs 6,8 %) vyšší procento pacientek s hodnocením „čistá“ nebo „téměř čistá“ na stupnici „Investigatorś Static Global Assessment „ (ISGA).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti  Drospirenon Absorpce

Perorálně podaný drospirenon je rychle a téměř úplně absorbován. Maximální koncentrace léčivé látky v séru - asi 38 ng/ml - je dosaženo přibližně za 1 - 2 hodiny po jednorázovém podání. Biologická dostupnost je 76 - 85 %. Na biologickou dostupnost drospirenonu nemá současné požití potravy žádný vliv.

Distribuce

Po perorálním podání klesá sérová hladina drospirenonu s konečným poločasem 31 hodin. Drospirenon je vázán na sérový albumin, není vázán na pohlavní hormony vážící globulin (SHBG) ani na kortikosteroidy vážící globulin (CBG). Jen 3 - 5 % celkové sérové koncentrace léčivé látky je přítomno ve formě volného steroidu. Ethinylestradiolem indukované zvýšení SHBG neovlivňuje vazbu drospirenonu na sérové proteiny. Průměrný distribuční objem drospirenonu je 3,7 ± 1,2 l/kg.

Metabolismus

Drospirenon je po perorálním podání kompletně metabolizován. Nejdůležitějšími metabolity v plasmě jsou kyselá forma drospirenonu vzniklá otevřením laktonového kruhu a 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfát, oba vznikají bez účasti systému P450. Drospirenon je in vitro z malé části metabolizován cytochromem P450 3A4 a prokázal schopnost inhibovat tento enzym a dále cytochrom P450 1A1, cytochrom P450 2C9 a cytochrom P450 2C19.

Eliminace

Rychlost metabolické clearance drospirenonu ze séra je 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenon je vylučován pouze ve stopovém množství v nezměněné formě. Jeho metabolity jsou vylučovány stolicí a močí v poměru 1,2 až 1,4. Poločas vylučování metabolitů močí a stolicí je asi 40 hodin.

Rovnovážný stav

Během léčebného cyklu je maximální koncentrace drospirenonu v rovnovážném stavu okolo 70 ng/ml dosaženo přibližně po 8 dnech léčby. Hladiny drospirenonu se akumulují přibližně faktorem 3 v důsledku poměru konečného poločasu a dávkovacího intervalu.

Zvláštní skupiny pacientů

-

Vliv snížené funkce ledvin

Sérové hladiny drospirenonu v rovnovážném stavu u žen s mírnou poruchou ledvin (clearance creatininu CLcr, 50-80 ml/min) byly srovnatelné s ženami, jejichž funkce ledvin byla normální. U

žen se středně závažnou poruchou funkce ledvin (Clcr 30-50 ml/min) byly sérové hladiny drospirenonu v průměru o 37% vyšší ve srovnání s ženami s normální funkcí ledvin. Léčba drospirenonem u žen s mírným až středně těžkým poškozením ledvin byla také dobře tolerována. Léčba drospirenonem nevykazovala žádný klinicky významný účinek na koncentrace draslíku v séru.

-

Vliv snížené funkce jater

U dobrovolnic se středně závažnou poruchou jater byl ve studii hodnotící podání jednotlivé dávky pozorován 50%ní pokles perorální clearance (CL/F) ve srovnání s ženami s normální funkcí jater. Pozorovaný pokles clearance drospirenonu u dobrovolnic se středně závažnou poruchou jater ve srovnání se zdravými se neprojevil jako patrný rozdíl koncentrací draslíku v séru u těchto dvou skupin dobrovolnic. Dokonce ani za přítomnosti diabetes a konkomitantní léčby spironolaktonem (dvou faktorů, které predisponují pacienta k hyperkalemii), nebyl pozorován vzestup draslíku nad hranici rozmezí normálních hodnot. Závěrem lze říci, že u pacientek s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) je drospirenon dobře tolerován.

-

Etnické skupiny

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné rozdíly farmakokinetiky drospirenonu nebo ethinylestradiolu mezi japonskými a kavkazskými ženami.

 Ethinylestradiol Absorpce

Perorálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace okolo 33 pg/ml je dosaženo po jednorázové perorální dávce během 1 – 2 hodin. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 60 % následkem presystémové konjugace a first-pass metabolismu. Současné požití stravy snížilo biologickou dostupnost ethinylestradiolu asi u 25% sledovaných subjektů, zatímco u ostatních nebyly pozorovány žádné změny.

Distribuce

Sérové koncentrace ethinylestradiolu klesají ve dvou fázích, konečná dispoziční fáze je charakterizována poločasem přibližně 24 hodin. Ethinylestradiol je vysoce, ale nespecificky vázán na sérový albumin (přibližně 98,5 %) a indukuje vzestup sérové koncentrace SHBG. Distribuční objem je uváděn kolem 5 l/kg.

Metabolismus

Ethinylestradiol podléhá presystémové konjugaci jak ve stěně tenkého střeva, tak v játrech. Ethinylestradiol je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací, vzniká však velké množství různých hydroxylovaných a methylovaných metabolitů, které jsou přítomny jako volné metabolity nebo jako konjugáty s glukuronidy a sulfáty. Metabolická clearance ethinylestradiolu je uváděna kolem 5 ml/min/kg.

Eliminace

Ethinylestradiol není ve významném množství vylučován v

nezměněné formě. Metabolity

ethinylestradiolu jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4 : 6. Poločas exkrece metabolitů je asi 1 den.

Rovnovážný stav

Rovnovážného stavu je dosaženo během druhé poloviny léčebného cyklu a sérové hladiny ethinylestradiolu se kumulují faktorem od 2,0 do 2,3.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U laboratorních zvířat byly účinky drospirenonu a ethinylestradiolu omezeny na ty, které jsou spojeny s jejich známým farmakologickým působením. Zejména studie reprodukční toxicity odhalily u zvířat embryotoxické a fetotoxické účinky, které jsou považovány za druhově specifické. Při expozici v dávkách vyšších, než jaké jsou přijímány u uživatelek drospirenonu a ethinylestradiolu, byly pozorovány účinky na diferenciaci pohlaví u plodů potkanů, ale nikoli u plodů opic.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety (aktivní):

Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Předbobtnalý kukuřičný škrob Potahová soustava kollicoat IR Magnesium-stearát

Obal tablety (aktivní):

Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E171) Mastek (E553b) Makrogol 3350 Sójový lecithin

Jádro tablety (placebo):

Granulovaná mikrokrystalická celulosa Laktosa Předbobtnalý kukuřičný škrob Magnesium-stearát Koloidní bezvodý oxid křemičiý

Obal tablety (placebo):

Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E171) Makrogol 3350 Mastek Hlinitý lak indigokarmínu (E132) Hlinitý lak chinolinové žluti (E104) Černý oxid železitý (E172) Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/PE/PVDC-Al blistry. Blistry jsou baleny papírových krabičkách s příbalovou informací a v každé krabičce je etui pouzdro.

Velikost balení:

1 x 28 potahovaných tablet

3 x 28 potahovaných tablet

6 x 28 potahovaných tablet

13 x 28 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť, Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17/069/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.2.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

2.2.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU krabička 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BELUSHA 3 mg/0,02 mg potahované tablety Drospirenonum/Ethinylestradiolum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

24 bílých až téměř bílých potahovaných tablet: Jedna potahovaná tableta obsahuje 3 mg drospirenonum a 0,02 mg ethinylestradiolum. 4 zelené placebo (neaktivní) potahované tablety: Potahované tablety neobsahují léčivé látky. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Bílé až téměř bílé potahované tablety obsahují také monohydrát laktosy a lecithin (sójový) (E322). Zelené placebo potahované tablety obsahují také laktosu a hlinitý lak oranžové žluti (E110). Viz příbalová informace pro další údaje. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1x(24+4) potahovaných tablet 3x(24+4) potahovaných tablet 6x(24+4) potahovaných tablet 13x(24+4) potahovaných tablet 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použit. do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť, Maďarsko ((RG logo)) 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 17/069/11-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU belusha

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BELUSHA 3 mg/0,02 mg potahované tablety Drospirenonum/Ethinylestradiolum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. ((RG emblem)) 3. POUŽITELNOST [Použit. do:] 4.

ČÍSLO ŠARŽE

[Č.š.:] 5. JINÉ Start 1 → 2 → 3 → ...

→ 28

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.