Antimonium Tartaricum

Kód 0062749 ( )
Registrační číslo 93/ 476/92-A/C
Název ANTIMONIUM TARTARICUM
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Boiron, Sainte-Foy-les-Lyon, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0062749 POR GRA 4GM 3CH-30CH Granule, Perorální podání
0077123 POR GRA 4GM 3K-10MK Granule, Perorální podání
0077122 POR GRA 4GM 31CH-200CH Granule, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ANTIMONIUM TARTARICUM

1/2

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.

sukls56668/2012

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ANTIMONIUM TARTARICUM

3CH-200CH, 3K-10MK

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

KALII STIBII TARTRAS 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 g granulí

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE BOIRON, Sainte Foy-lès-Lyon, Francie. 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/476/92-A/C

2/2

13. ČÍSLO ŠARŽE Lot: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


nahoru

Informace na obalu

1/2

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU {ETIKETA na dóze s granulemi} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ANTIMONIUM TARTARICUM

3CH-200CH, 3K-10MK

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

KALII STIBII TARTRAS 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 g granulí

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE BOIRON, Sainte Foy-lès-Lyon, Francie. 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/476/92-A/C

2/2

13. ČÍSLO ŠARŽE Lot: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.