Ambrobene

Kód 0094916 ( )
Registrační číslo 52/ 190/92-C
Název AMBROBENE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0094916 INJ SOL 5X2ML/15MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Informace na obalu

Vnější obal: 1. strana Ambrobene injekční roztok (ambroxoli hydrochloridum)

5x2 ml

ratiopharm

2. strana Ambrobene K i.m., s.c., i.v. podání. Reg. číslo v ČR: 52/190/92-C Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Ulm, Německo. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 3. strana Ambrobene injekční roztok (ambroxoli hydrochloridum)

5x2 ml

ratiopharm

4. strana Ambrobene 1 ml injekčního roztoku obsahuje 7,5 mg ambroxoli hydrochloridum (15 mg v jedné ampuli). Pomocné látky: monohydrát kyseliny

citronové,

chlorid sodný, heptahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková 25%, voda na injekci. Číslo šarže: Použitelné do: INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

4030096456272

Vnitřní obal (ampule): Ambrobene injekční roztok (ambroxoli hydrochloridum) 2 ml

ratiopharm

i.m., s.c., i.v. Šarže MM/RRRR

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.