Aknecolor Light Krémpasta

Kód 0016885 ( )
Registrační číslo 46/ 388/00-C
Název AKNECOLOR LIGHT KRÉMPASTA
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace SPIRIG EASTERN a.s., Bratislava, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0016885 DRM PST 1X30GM 1% Kožní pasta, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak AKNECOLOR LIGHT KRÉMPASTA

Příloha č. 1 k Usnesení sp.zn.sukls259413/2011, sukls259436/2011

Příbalová informace

Informace pro použití čtěte pozorně!

AKNECOLOR krémpasta

AKNECOLOR light krémpasta

kožní pasta

Držitel rozhodnutí o registraciSPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika

VýrobceMovianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika

Složení:

Léčivá látka: Clotrimazolum 10 mg v 1g pasty. Pomocné látky: stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, oktyldodekanol, methylpyrrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol, dihydrát citronanu sodného, monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěná voda

Indikační skupina:

Dermatologika.

Charakteristika:

Dermatologicko-kosmetický přípravek k zevnímu použití na léčbu akné.

Indikace:

Přípravek se používá na všechny formy Acne vulgaris 1. a 2. stupně (komedony, červené

pupeny a neštovičky), zejména na oděvem nekrytých částech pokožky. Užití léku není limitováno věkem.

Kontraindikace:

U nemocných s přecitlivělostí na imidazolové deriváty a složky přípravku je použití nevhodné.

Nežádoucí účinky:

U pacientů s přecitlivělou pokožkou může vzácně dojít k podráždění v podobě zarudnutí a svědění. Reakce vymizí záhy po vynechání léku, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.

Při případném výskytu jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Dávkování a způsob použití:

Přípravek se nanáší 1-2 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě. Před použitím se doporučuje umýt pokožku jemným nezásaditým mýdlem a omýt vlažnou vodou.

Upozornění:

Nedojde-li do dvou týdnů ke zlepšení projevů onemocnění nebo se tyto naopak zhorší nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nezhojí-li se onemocnění do 4 týdnů, je třeba poradit se s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování:

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nesmí se používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení:

Tuba 30 g.

Datum poslední revize: 18.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13588/2010

Souhrn údajů o přípravku

1.

Název přípravku

AKNECOLOR light

krémpasta

Kožní pasta.

2.

Kvalitativní a kvantitativní složení

Clotrimazolum 10 mg v 1g pasty

Úplný seznam pomocných látek viz. bod. 6.1.

3.

Léková forma

Kožní pasta.

popis přípravku: světlehnědá krémovitá pasta, jemně parfémovaná

4.

Klinické údaje

4.1.

Terapeutické indikace

všechny formy acne vulgaris 1. a 2. stupně, zejména její

papulopustulózní a pustulózní forma, acne rosacea, acne perioralis,

folliculitis centrofacialis

4.2.

Dávkování a způsob podání

Přípravek se nanáší 1-2 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě.

Před použitím se doporučuje umýt pokožku jemným nezásaditým

mýdlem.

4.3.

Kontraindikace

Přecitlivělost na imidazolové deriváty a další složky přípravku.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Žádné.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.6.

Těhotenství a kojení

Po dobu těhotenství a kojení je možné přípravek používat.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nemá žádný vliv.

4.8.

Nežádoucí účinky

Zřídka iritace, velmi vzácně kontaktní senzibilizace.

4.9.

Předávkování

Není známo.

5.

Farmakologické vlastnosti

5.1.

Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: dermatologica,

ATC kód: D01AC01

Imidazolové antimykotikum Clotrimazol působí fungistaticky (ve

vyšších koncentracích i fungicidně) na dermatofyty, kvasinky,

bifasické houby, plísně a bakteriostaticky na grampositivní bakterie.

5.2.

Farmakokinetické vlastnostiPo lokální aplikaci clotrimazolu jsou v hlubších epidermálních vrstvách

dosaženy mikrobicidní koncentrace, v koriu mikrobistatické koncentrace.

Absorbce je minimální (méně než 5%), sérové hodnoty jsou po aplikaci 0,8 g

krému pod okluzivním obvazem pod měřitelnou hranicí 0,001ug/ml.

Systémová resorbce je prakticky zanedbatelná.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním.

6.

Farmaceutické údaje6.1.

Pomocné látky

stearomakrogol-250-stearát,

stearomakrogol

1000,

oktyldodekanol,

methylpyrrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol, dihydrát natrium-citrátu , monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěná voda

6.2.

InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti3 roky

6.4.

Zvláštní opatřední pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5.

Druh obalu a velikost balenízatavená Al tuba s vnitřní ochrannou vrstvou, plastový šroubovací uzávěr,

krabička

velikost balení: 30g

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Ke kožnímu podání.

7.

Držitel rozhodnutí o registraci

SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovensko

8.

Registrační číslo

46/388/00-C

9.

Datum první registrace/prodloužení registrace

12.7.2000 / 26.5.2010

10.

Datum poslední revize textu

26.5.2010


nahoru

Informace na obalu

VNĚJŠÍ OBAL – KRABIČKA

Aknecolor light krémpastaClotrimazolum

Barevně tónovaná pasta k léčbě akné.

Léčivá látka: Clotrimazolum 10 mg v 1 g pastyPomocné látky: stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, oktyldodekanol, methylpyrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěná voda

Obsah: 30 gKožní podání.1-2 krát denně nanést na postižená místa.Před použitím si přečtete příbalovou informaci.Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékarnySPIRIG Eastern a.s.BratislavaSlovenská republika

Registrační číslo: 46/388/00-CPoužitelné do:Č. š.:

Název přípravku Braillovým písmem: Aknecolor light krémpasta

VNITŘNÍ OBAL

Aknecolor light krémpastaClotrimazolum

Barevně tónovaná pasta k léčbě akné.

Léčivá látka: Clotrimazolum 10 mg v 1 g pastyPomocné látky: stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, oktyldodekanol, methylpyrrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěná voda

Obsah: 30 gKožní podání.1-2 krát denně nanést na postižená místa.Před použitím si přečtete příbalovou informaci.Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékarny.

SPIRIG Eastern a.s.BratislavaSlovenská republika

Registrační číslo: 46/388/00-CPoužitelné do:Č. š.:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.