Advantan Krém

Kód 0085344 ( )
Registrační číslo 46/ 512/96-C
Název ADVANTAN KRÉM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Intendis GmbH, Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0085451 DRM CRM 1X100GM Krém, Kožní podání
0085344 DRM CRM 1X10GM Krém, Kožní podání
0085350 DRM CRM 1X15GM Krém, Kožní podání
0085425 DRM CRM 1X30GM Krém, Kožní podání
0085450 DRM CRM 1X50GM Krém, Kožní podání
0085304 DRM CRM 1X5GM Krém, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak ADVANTAN KRÉM

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls60174/2011, sp.zn. sukls60179/2011

a přílohy ke sp. zn:sukls103594/2011, sukls103591/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Advantan krém

Advantan mastný krém

Krém

methylprednisoloni aceponas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známk

y onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci.

Co naleznete v této

příbalové informaci:

1.

Co je Advantan a k

čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advantan používat

3.

Jak se Advantan používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Advantan uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE ADVANTAN A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Advantan je kožní přípravek s obsahem kortikosteroidů.

Při místním užití Advantan potlačuje zánětlivé reakce, alergické reakce a kožní reakce spojené se

zvýšenou novotvorbou buněk a vede k ústupu objektivních příznaků (zarudnutí, otok, ztluštění kůže,

zhrubění kožního povrchu) i subjektivních obtíží (svědění, pálení, bolest).

Přípravek Advantan je určen k zevní léčbě endogenního ekzému (atopická dermatitida, neurodermatiti

da), kontaktního ekzému (alergický zánět kůže, způsobený kontaktem s různými

chemickými látkami), degenerativního ekzému (pomalu se vyvíjející ekzém vzniklý po vyčerpání

obranných mechanismů kůže při dlouhodobém kontaktu s dráždivými látkami), dyshidrotického ekzému (ekzém projevující se hlubokými

puchýřky zejména na dlaních a chodidlech), numulárního

ekzému (

ekzém s

výsevem kruhovitých ložisek puchýřků a pozdějším mokváním),

neklasifikovatelného ekzému

a ekzémů u dětí.

Poznámka: ekzém je povrchový neinfekční zánět kůže projevující se různými svědivými kožními

změnami (puchýřky, mokváním, stroupky, zhrubnutím a barevnými změnami), přičemž jednotlivé

formy se liší příčinou i průběhem. Advantan krém Advantan krém - léková forma s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem vody - je vhodný

především pro nově vzniklá a mokvající stádia ekzému, pro velmi mastnou pleť a pro ošetření

nezakrytých části těla a ložisek ekzému ve vlasech. Advantan mastný krém

Advantan mastný krém lehce promašťuje kůži, aniž by zadržoval teplo či tekutiny. Má širší použití,

protože kožní poruchy, při nichž kůže ani nemokvá ani není příliš suchá, vyžadují masťový základ s vyváženým podílem vody i tuku.

2

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADVANTAN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Advantan -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

přípravku Advantan,

-

jestliže máte:

tuberkulózu kůže nebo trpíte luetickými procesy v léčené oblasti (lues - příjice),

virózu

(např. plané neštovice, pásový opar),

-

jestliže trpíte vředy na kůži, akné vulgaris, atrofickým (úbytek tkáně) onemocněním kůže nebo

postvakcinační reakcí kůže v oblasti, která má být léčena.

-

na obličej, jestliže máte růžovku (acne rosacea - zánětlivé onemocnění kůže obličeje) nebo periorální dermatitidu

(zánětlivé onemocnění kůže v okolí úst).

Zvláštn

í opatrnosti při použití přípravku Advantan je zapotřebí

-

Pokud lékař určí, že vaše kožní onemocnění je doprovázeno bakteriální nebo plísňovou

infekcí, bude nutná další zvláštní léčba.

-

Pokud bude kůže při léčbě Advantanem krémem příliš vysušená, léčba by měla být převedena

na jinou lékovou formu přípravku s vyšším obsahem tuku (Advantan mastný krém).

-

P

ři nanášení na obličej zabraňte vniknutí do očí.

-

Buďte opatrní, aby se Advantan nedostal do kontaktu s otevřenými ranami nebo sliznicemi.

-

Pokud jste

se někdy léčil(a) na glaukom (oční zákal), informujte o tom svého lékaře.

Jak je známo ze systémového použití kortikosteroidů (např. užívání ústy), také při místním podání

kortikosteroidů se může vyvinout glaukom (např. po dlouhodobém nanášení na rozsáhlé plochy, po aplikaci vysokých dávek,

při použití okluzivních technik nebo aplikaci na kůži

k

olem očí).

-

Nadměrná aplikace lokálních kortikosteroidů na velké plochy těla nebo dlouhodobé

používání, zvláště při použití okluze (uzavírajícího obvazu), výrazně zvyšuje riziko systémových (celkových)

nežádoucích účinků. Doba léčby by měla být co nejkratší. Je nutné

mít na paměti, že i používání plenek může mít okluzivní účinek.

-

Advantan krém obsahuje dvě pomocné látky (cetylstearylalkohol a butylhydroxytoluen), které

mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxytoluen může

způsobit i podráždění očí a sliznic.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Žádné interakce nejsou doposud známy.

Přesto nepoužívejte jiné místní přípravky bez porady s lékařem a nenanášejte na stejná místa jako

Advantan další místně působící přípravky.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Obecně by se neměly používat

lokální přípravky obsahující kortikosteroidy během prvních tří měsíců těhotenství. Obzvláště je třeba

se v těhotenství vyhnout aplikaci na velké plochy, dlouhodobému použití nebo okluzivnímu použití

(bez přístupu vzduchu). Kojení

Při předepisování přípravku Advantan, informujte lékaře o tom, že kojíte. P

okud kojíte, neměla byste používat Advantan k léčbě kůže na prsou. Je třeba se vyhnout aplikaci na

velké plochy, dlouhodobému nebo okluznímu použití.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl zjištěn žádný účinek přípravku Advantan na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 3.

JAK SE ADVANTAN POUŽÍVÁ

3

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se jedenkrát denně v tenké vrstvě na postižené oblasti kůže

příslušná léková forma Advantanu zvolená podle typu onemocnění.

Obecně by doba léčby neměla u dospělých přesáhnout 12 týdnů.

Použití u dětí

Při použití Advantanu u kojenců od 4 měsíců, dětí a dospívajících není potřeba žádná úprava

dávkování. Obecně by doba použití u dětí neměla přesáhnout 4 týdny. Jestliže jste použil(a)

více přípravku Advantan, než jste měl(a)

Nemějte obavu. Neočekává se žádné riziko z jednotlivého předávkování (to je, jestliže jednou

použijete přípravek na velké plochy) nebo z náhodného požití přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Advantan

Nepoužívejte větší množství přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Advantan Jestliže chcete

předčasně ukončit používání přípravku Advantan, poraďte se s lékařem.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Advantan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem bylo pálení a svědění v místě aplikace. Advantan krém

Často (nejméně u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů) se vyskytuje pálení a svědění v

místě aplikace.

Méně často (nejméně u 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů) se vyskytuje suchost v

místě aplikace, zčervenání a puchýřky v místě aplikace, folikulitida (hnisavý zánět vlasového

míšku), vyrážka a parestézie (porucha

čití – brnění, mravenčení) v místě aplikace a přecitlivělost na

léčivý přípravek.

Vzácně (nejméně u 1 z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 z 1000 pacientů) se vyskytuje celulitida v

místě aplikace, edém (otok) a podráždění v místě aplikace, pyodermie (hnisavé kožní onemocnění),

kožní praskliny, teleangiektázie

(rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě červených nitek),

atrofie (ztenčení) kůže, plísňové kožní infekce a akné. Advantan mastný krém

Často (nejméně u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů) se vyskytuje pálení a svědění v

místě aplikace a akné.

Méně často (nejméně u 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů) se vyskytuje zčervenání v

místě aplikace, suchost, puchýřky, podráždění, ekzém a papuly (pupínky) v místě aplikace, periferní

4

edém (otok),

atrofie (ztenčení) kůže, ekchymóza (menší krvácení do kůže), impetigo (hnisavé kožní

onemocnění) a mastná kůže.

Jako u ostatních kortikoidů pro lokální aplikaci se mohou po aplikaci Advantanu objevit následující

nežádoucí účinky: ztenčení kůže, tvorba strií (pajizévek), folikulitida (hnisavý zánět vlasového míšku), hypertrichóza (zvýšené ochlupení), teleangiektázie

(rozšíření kapilár viditelných na kůži

v

podobě červených nitek), dermatitis perioralis (zánětlivé onemocnění kůže v okolí úst), diskolorace

(změna barvy) kůže a alergické kožní reakce na některou složku přípravku. Vzhledem k absorpci se

při použití lokálních přípravků obsahujících kortikoidy mohou objevit systémové (celkové) účinky. 5.

JAK ADVANTAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25° C. Uchovávejte mimo dohled a

dosah dětí.

Nepoužívejte

tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použit. do:“. Doba

použitelnosti se vztahuje k p

oslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí. 6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Advantan obsahuje -

Léčivou látkou je methylprednisoloni aceponas, 0,001 g/1 g přípravku

- Dalšími složkami jsou Krém: decyl-oleát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, ztužený tuk,

střední a dlouhé triacylglyceroly,

makrogol-2000-stearát, glycerol 85%, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol,

butylhydroxytoluen, čištěná voda Mastný krém: bílý vosk, tekutý parafin, složený emulgátor s

estery pentaerythritolu, bílá vazelína, čištěná voda

Jak Advantan vypadá a co obsahuje toto balení Advantan krém

je bílý neprůhledný krém.

Advantan mastný krém je bílý až žlutý neprůhledný mastný krém. Krémy jsou baleny v

hliníkové tubě s plastovým uzávěrem.

Velikost balení:

5, 10, 15, 30, 50 nebo 100 g krému nebo mastného krému v tubě Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Intendis GmbH, Max-Dohrn-Strasse 10, D-

10589 Berlín, Německo

Výrobce: Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate ( MI ), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 16.11.2011.

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls60174/2011, sp.zn. sukls60179/2011

a přílohy ke sp. zn:sukls103594/2011, sukls103591/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ADVANTAN krém ADVANTAN mastný krém Krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Methylprednisoloni aceponas 1 mg (0,1 %) v 1 g

Pomocné látky se známým účinkem: cetylstearylalkohol, butyhydroxytoluen (jen Advantan krém) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Krém Krém: bílý

neprůhledný krém

Mastný krém

: bílý až žlutý neprůhledný mastný krém

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Endogenní ekzém (atopická dermatitida, neurodermatitida), kontaktní ekzém, degenerativní ekzém, dyshidrotický ekzém, numulární ekzém, neklasifikovatelný ekzém,

ekzém u dětí.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léková forma Advantanu zvolená podle stavu pokožky se nanáší obvykle jednou denně v tenké vrstvě na postižené místo.

Obecně doba léčby nemá u dospělých přesáhnout 12 týdnů.. Pediatrická populace Úprava dávkování není p

ři použití Advantanu u kojenců, dětí a dospívajících potřeba. Obecně by doba

použití u dětí neměla přesáhnout 4 týdny. 4.3 Kontraindikace Tuberkulózní nebo syfilitický proces v

léčené oblasti, virová onemocnění (např. varicela, pásový

opar), rosacea, periorální dermatitis

, vředy, akné vulgaris, atrofické kožní onemocnění a

postvakcinační reakce kůže v oblasti, která má být léčena. P

řecitlivělost na léčivou látku nebo jinou složku přípravku.

Z

důvodu nedostatku zkušeností se přípravek nepoužívá u dětí do 4 měsíců.

2

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Glukokortikoidy se musí používat v

co nejnižší dávce, zejména u dětí, a to pouze po dobu nezbytně

nutnou k

dosažení a udržení požadovaného léčebného účinku.

Cílená léčba je navíc nezbytná při kožních onemocněních s bakteriální infekcí a/nebo při mykotických

onemocněních. Dojde-

li během dlouhodobé léčby Advantanem krémem k přílišnému vysušení pokožky, je třeba přejít

na léčbu některou z mastnějších lékových forem (Advantan mastný krém).

Advantan je třeba nanášet opatrně, aby se zabránilo jeho kontaktu s očima, hlubokými, otevřenými ranami a sliznicí. U zdravých

dospělých dobrovolníků bylo po okluzivní aplikaci Advantanu mastného krému na 60 %

kožního povrchu po dobu 22 hodin pozorováno snížení plasmatické hladiny kortisolu a

ovlivnění

cirkadiálního rytmu.

Vyšší dávky lokálních kortikosteroidů aplikované na velké plochy těla nebo dlouhodobé používání,

zvláště při použití okluze, výrazně zvyšuje riziko systémových nežádoucích účinků. Je třeba si

uvědomit, že plenky mohou mít okluzivní účinek.

Jak je známo ze systémového použití kortikoidů, také při lokálním podání kortikoidů se může vyvinout glaukom

(např. po aplikaci vyšších dávek, aplikaci na rozsáhlé plochy po delší dobu, při

použití okluzivních technik nebo po

aplikaci na kůži kolem očí).

Dvě pomocné látky obsažené v přípravku Advantan krém (cetylstearylalkohol a butylhydroxytoluen)

mohou způsobit lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxytoluen může

způsobit i podráždění očí a sliznic.

Při použití přípravku u dětí od 4 měsíců do 3 let je třeba pečlivě zvážit přínos a riziko léčby. Topické glukokortikoidy zvyšují riziko lokální kožní infekce. Advantan se nesmí nanášet na intertriginózní oblast. 4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V

důsledku absorpce může léčba velké plochy kůže nebo dlouhodobá terapie vyústit v podobné

interakce, ke kterým dochází po systémovém použití. Žádné interakce nejsou doposud známé. 4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou žádné adekvátní údaje o použití Advantanu u těhotných žen. Experimentální studie použití methylprednisolon-aceponátu

u zvířat ukázaly embryotoxické a/nebo

teratogenní ú

činky (viz bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Obecně by se topické

přípravky obsahující kortikoidy neměly v prvním trimestru těhotenství používat. Zvláště je třeba se v

těhotenství vyvarovat léčbě velkých ploch, prolongovanému nebo okluzivnímu použití. Pouze po

pečlivém zvážení přínosu a rizik je v nutných případech možné použít přípravek v prvním trimestru

těhotenství na plochu, která je menší než 20 % tělesného povrchu.

3

Epidemiologické studie

naznačily možnost zvýšeného rizika rozštěpů ústní dutiny u novorozenců žen,

které byly léčeny glukokortikosteroidy během prvního trimestru těhotenství.

U těhotných žen musí být klinická indikace pro léčbu Advantanem pečlivě uvážena a je třeba zhodnotit potenciální rizika v porovnání s

přínosem léčby.

Kojení

U potkanů se ukázalo, že se mlékem methylprednisolon-aceponát na novorozená mláďata prakticky

nepřenáší. Ale není známo, zda se methylprednisolon-aceponát vylučuje do lidského mateřského

mléka, jelikož systémově podávané kortikosteroidy se do mateřského mléka vylučují. Není známo, zda

může mít lokální podání Advantan krému a mastného krému za následek dostatečnou systémovou

absorpci methylprednisolon-

aceponátu, aby způsobil detekovatelné množství v mateřském mléce.

Proto je třeba opatrnosti při podávání Advantanu kojícím ženám.

Kojící matky by neměly být léčeny v oblasti prsou. Během kojení je třeba se vyvarovat léčbě velkých ploch, dlouhodobého použití nebo okluzivního obvazu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Advantan nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky V

klinických studiích nejčastěji pozorované nežádoucí účinky zahrnovaly pálení a svědění v místě

aplikace.

Četnost nežádoucích účinků pozorovaných v klinických studiích a uvedených v tabulce níže je definována podle

MedDRA úmluvy o četnosti: velmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); méně časté

(>1/1 000; <1/100), vzácné (>1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných dat nelze

určit).

• Advantan krém

Třída orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Pálení v místě

aplikace, svědění v

místě aplikace

Suchost v místě aplikace, erytém v

místě aplikace,

puchýřky v místě aplikace, folikulitida v

místě aplikace,

vyrážka v místě aplikace, parestézie

v místě aplikace

Celulitida v místě aplikace, edém v

místě aplikace,

podráždění v místě aplikace

Poruchy imunitního systému

Léková hypersensitivita

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Pyodermie, kožní fisury, teleangiektázie,

atrofie kůže, mykotické kožní infekce, akné

4

• Advantan mastný krém

Třída orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Není známo (

četnost nelze z

dostupných dat

určit)

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Pálení v místě

aplikace, svědění v

místě aplikace

Erytém v místě aplikace, suchost

v místě

aplikace, puchýřky v

místě aplikace,

podráždění v místě

aplikace, ekzém v místě

aplikace, papuly v místě aplikace, periferní edém

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Akné

Atrofie kůže, ekchymóza, impetigo,

mastná kůže

Jako u ostatních kortikoidů pro lokální aplikaci se mohou objevit následující nežádoucí účinky: a

trofie kůže, strie na kůži, folikulitida v místě aplikace, hypertrichóza, teleangiektázie, periorální

dermatitida

, diskolorace kůže a alergické kožní reakce na jakoukoli složku přípravku. Vzhledem k

absorpci se při použití lokálních přípravků obsahujících kortikoidy mohou objevit systémové účinky.

4.9 Předávkování

Výsledky ze studií akutní toxicity nenaznačují, že by mělo být očekáváno riziko akutní intoxikace po

jednorázovém kožním předávkování (aplikace na velkou plochu za podmínek příznivých pro absorbci) nebo po náhodném perorálním požití. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroidy,

silně účinné (skupina III), methylprednisolon-

aceponát ATC kód: DO7AC14

Při lokální aplikaci tlumí Advantan zánětlivé a alergické kožní reakce a reakce spojené s hyperproliferací. To vede ke

zmírnění objektivních příznaků (erytém, edém, mokvání) i

subjektivních obtíží (svědění, pálení, bolest). Je známo, že se methylprednisolon-

aceponát váže na intracelulární receptor glukokortikoidů.

Především to však platí o jeho hlavním metabolitu 6alfa-methylprednisolon-17-propionátu, který se

tvoří po rozštěpení esteru v kůži. Steroidní receptorový kompl

ex se váže na určité oblasti DNA, kde spouští sérii biologických účinků.

Vazba steroidního receptorového komplexu způsobuje indukci syntézy makrokortinu. Makrokortin

inhibuje uvolňování arachidonové kyseliny, a tím i tvorbu mediátorů zánětu jako jsou prostaglandiny a leukotrieny.

5

Imunosupresivní účinek glukokortikoidů lze vysvětlit inhibicí syntézy cytokinů a antimitotickým

účinkem, který také není dosud plně znám.

Důsledkem inhibice syntézy prostaglandinů způsobujících vazodilataci nebo důsledkem zesílení

vazokonstrikčního účinku adrenalinu je nakonec vazokonstrikční účinek glukokortikoidů. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Methylprednisolon-aceponát (MPA) proniká z

masťového základu přípravku. Koncentrace látky ve

stratum korneum a vrstvách pod ním post

upně klesá ve směru zvenčí dovnitř.

Methylprednisolon-aceponát je v epidermis a v dermis hydrolyzován na hlavní metabolit 6alfa-methylprednisolon-17-

propionát, který se pevněji váže na kortikoidní receptor než původní látka -

projev „bioaktivace“ v

kůži.

Rychlost a rozsah perkutánní absorbce

lokálně podávaného kortikoidu závisí na řadě faktorů:

chemické struktuře sloučeniny, složení pomocných látek, koncentraci látky v přípravku, podmínkách aplikace

(léčená plocha, doba expozice, otevřená nebo okluzní aplikace) a stavu kůže (typ a závažnost

kožního onemocnění, anatomická lokalita, atd.).

U zdravých dobrovolníků byla sledována perkutánní absorpce methylprednisolon-aceponátu z krému, mastného krému a masti.

Perkutánní absorpce po otevřené aplikaci Advantanu masti (2 x 20 g denně)

po dobu 5 dní byla odhadnutá na 0,34

%, což odpovídá kortikoidní zátěži přibližně 2 µg/kg/den.

Perkutánní absorpce po otevřené aplikaci Advantanu mastného krému (2 x 20 g denně) po dobu 8 dní byla odhadnutá na 0,65 %, což odpovídá ko

rtikoidní zátěži přibližně 4 µg/kg/den. Za okluzivních

podmínek při denní aplikaci 2 x 20 g Advantanu krému po dobu 8 dní byla průměrná perkutánní

absorpce okolo 3%, což odpovídá systémové kortikoidní zátěži okolo 20 µg/kg/den. Perkutánní absorpce methylprednisolon-

aceponátu přes poškozenou kůži odstraněním stratum korneum vyústila

ve výrazně vyšší absorpci (13 – 27 % dávky). U dospělých pacientů s psoriázou a atopických pacientů byla perkutánní absorpce methylprednisolon-

aceponátu z masti okolo 2,5 %. U tří atopických dětí (ve

věku 9-10 let) byla perkutánní absorpce MPA z masti okolo 0,5-2% a není tudíž ve srovnání s

dospělými vyšší. Po dosažení systémové cirkulace je produkt primární hydrolýzy MPA, 6alfa-methylprednisolon-17-propionát, rychle konjugován s glukuronovou kyselinou a tím inaktivován. Metabolity MPA (hlavní metabolit 6alfa-methylprednisolon-17-propionát-21-

glukuronát) jsou primárně vylučovány ledvinami

s

poločasem asi 16 hodin. Po intravenózním podání byla látka úplně vyloučena močí a stolicí během 7

dnů. K akumulaci léčivé látky ani jejích metabolitů v organismu nedochází.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích systémové tolerance po opakovaném subkutánním a dermálním podání ukázal MPA akční profil typického glukokor

tikoidu. Závěr z těchto výsledků je, že po terapeutickém použití Advantanu

se neočekávají jiné nežádoucí účinky kromě těch, které jsou typické pro glukokortikoidy, a to ani při extrémních podmínkách,

jako je aplikace na velkou plochu povrchu a/nebo při okluzi.

Studie embryotoxicity s Advantanem vedly k

výsledkům typickým pro glukokortikoidy, tj.

v

příslušném testovacím systému jsou indukovány embryoletální a/nebo teratogenní účinky.

S

ohledem na tyto nálezy je třeba věnovat zvláštní pozornost, je-li Advantan předepisován

v

těhotenství. Výsledky epidemiologických studií jsou shrnuty v bodu 4.6 Těhotenství a kojení.

Ani in vitro testy na detekci

genových mutací na bakteriálních a savčích buňkách ani in vitro a in vivo

testy na detekci genových a chromozomálních mutací, neprokázaly genotoxický potenciál MPA.

6

Specifické studie tumorigenicity nebyly s

MPA prováděny. Znalosti týkající se struktury, mechanismu

farmakologického účinku a výsledky studií systémové tolerance při dlouhodobé aplikaci nenaznačily žádné

zvýšení rizika pro výskyt tumorů. Protože při kožní aplikaci Advantanu za doporučených

podmínek použití se nedosáhne systémově účinné imunosupresivní expozice, neočekává se žádný vliv

na výskyt tumorů.

Při zjišťování lokální tolerance MPA a lékových forem Advantanu na kůži a sliznicích, nebyly zaznamenány jiné nálezy, než lokální nežádoucí

účinky známé pro glukokorikoidy.

MPA nevyk

ázal senzitizující potenciál na kůži morčete.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Advantan krém Decyl-oleát Glycerol-monostearát Cetylstearylalkohol Ztužený tuk Glycerol 85% Makrogol-2000-stearát Dihydrát dinatrium-edetátu Benzylalkohol

Střední a dlouhé triacylglyceroly Butylhydroxytoluen

Čištěná voda Advantan mastný krém Bílý vosk Tekutý parafin Složený emulgátor s estery pentaerythritolu Bílá vazelína

Čištěná voda 6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte p

ři teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balení Hliníková tuba s plas

tovým uzávěrem, krabička

Obsah tuby: 5, 10, 15, 30, 50, 100 g Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

7

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nim

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Intendis GmbH, Max-Dohrn-Strasse 10, D-

10589 Berlín, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Advantan krém: 46/512/96-C Advantan mastný krém: 46/511/96-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: 4. 9. 1996 Datum posledního prodloužení registrace: 16.11.2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 16.11.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantan krém Krém methylprednisoloni aceponas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 g krému obsahuje: methylprednisoloni aceponas 0,001g 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: decyl-oleát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, ztužený tuk, střední a dlouhé triacylglyceroly, makrogol-2000-stearát,

glycerol

85%,

dihydrát

dinatrium-edetátu,

benzylalkohol,

butylhydroxytoluen, čištěná voda 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

5 g (10 g, 15 g, 30 g, 50 g, 100 g) krému 0,1% 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Kožní podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Uchovávejte při teplotě do 25 0C. 8.

POUŽITELNOST

Použ. do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

2

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vřaťte do lékarny 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci Intendis GmbH Max-Dohrn-Strasse 10 D-10589 Berlín Německo Logo Intendis Logo Bayer Intendis je divize BayerHealthCare. 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 46/512/96-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Advantan krém

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU potisk tuby 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantan krém Krém methylprednisoloni aceponas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 g krému obsahuje: methylprednisoloni aceponas 0,001g 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: decyl-oleát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, ztužený tuk, střední a dlouhé triacylglyceroly, makrogol-2000-stearát,

glycerol

85%,

dihydrát

dinatrium-edetátu,

benzylalkohol,

butylhydroxytoluen, čištěná voda 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

15 g, 30 g, 50 g, 100 g krému 0,1% 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Uchovávejte při teplotě do 25 0C. 8.

POUŽITELNOST

Použ. do:

4

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vřaťte do lékarny 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci Intendis GmbH Max-Dohrn-Strasse 10 D-10589 Berlín Německo Logo Intendis Logo Bayer

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 46/512/96-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

5

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU potisk tuby 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantan krém Krém methylprednisoloni aceponas 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 g, 10 g krému 0,1% 6.

JINÉ

Držitel rozhodnutí o registraci Intendis GmbH Max-Dohrn-Strasse 10 D-10589 Berlín Německo Logo Intendis Logo Bayer

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.