Adonep Orotab 5 Mg

Kód 0170785 ( )
Registrační číslo 06/ 120/12-C
Název ADONEP OROTAB 5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0170768 POR TBL DIS 10X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170769 POR TBL DIS 10X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170780 POR TBL DIS 126X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170781 POR TBL DIS 126X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170771 POR TBL DIS 14X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170770 POR TBL DIS 14X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170783 POR TBL DIS 154X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170782 POR TBL DIS 154X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170784 POR TBL DIS 196X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170785 POR TBL DIS 196X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170772 POR TBL DIS 28X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170773 POR TBL DIS 28X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170775 POR TBL DIS 30X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170774 POR TBL DIS 30X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170776 POR TBL DIS 56X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170777 POR TBL DIS 56X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170779 POR TBL DIS 98X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0170778 POR TBL DIS 98X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ADONEP OROTAB 5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108194/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Adonep OROTAB 5 mg

Adonep OROTAB 10 mg

tablety dispergovatelné v ústech

(Donepezili hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Adonep OROTAB k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adonep OROTAB užívat

3.

Jak se přípravek Adonep OROTAB užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Adonep OROTAB uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE ADONEP OROTAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Adonep OROTAB (donepezil-hydrochlorid) patří do skupiny léků zvaných inhibitory acetylcholinesterázy.

Používá se k léčbě příznaků demence u pacientů, u nichž byla diagnostikována mírná až středně těžká Alzheimerova choroba. Tento lék je určen pouze pro dospělé pacienty.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ADONEP OROTAB UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Adonep OROTAB

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další složku přípravku Adonep OROTAB uvedenou v bodě 6.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Adonep OROTAB je zapotřebíSdělte, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi:

jestliže jste někdy měl/a žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

jestliže jste někdy měl/a epileptické záchvaty nebo křeče

jestliže máte srdeční onemocnění (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep)

jestliže máte astma (dušnost) nebo jiné dlouhodobé onemocnění plic

jestliže jste někdy měl/a jakékoliv problémy s játry nebo hepatitidu (zánět jater)

jestliže máte potíže při močení nebo mírné onemocnění ledvin

Přípravek Adonep OROTAB mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin nebo mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater. Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater, sdělte to svému lékaři. Pacienti s těžkou poruchou funkce jater by neměli přípravek Adonep OROTABužívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo dostáváte jakýkoliv z následujících léků společně s přípravkem Adonep OROTAB:

jiné léky pro léčbu Alzheimerovy nemoci, např. galantamin

léky k léčbě bolesti nebo zánětu kloubů, např. acylpyrin (aspirin), nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID) jako jsou ibuprofen nebo sodná sůl diklofenaku

anticholinergika, např. tolterodin

antibiotika, např. erytromycin, rifampicin

antimykotika (léky proti plísním), např. ketokonazol

léky uvolňující svaly, např. diazepam, sukcinylcholin

antidepresiva, např. fluoxetin

antikonvulsiva (léky používané k prevenci výskytu několika typů záchvatů), např. fenytoin, karbamazepin

léky k léčbě srdečních onemocnění, např. chinidin, betablokátory (propanolol, atenolol)

celková anestetika

léky, které jsou k dostání bez lékařského předpisu, např. rostlinné přípravky

Jestliže máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii (narkózu) měl/a byste svému lékaři a anesteziologovi sdělit, že užíváte přípravek Adonep OROTAB. Váš lék může totiž ovlivnit množství anestetika, které je třeba podat před zákrokem.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno osoby, která o Vás pečuje. Tato osoba Vám pomůže užívat přípravek podle předpisu.

Užívání přípravku Adonep OROTAB s jídlem a pitímJídlo nemá na tento lék žádný vliv. Přípravek Adonep OROTAB neužívejte s alkoholem, protože alkohol může snižovat hladinu donepezilu v těle.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná nebo kojíte, neměla byste donepezil-hydrochlorid užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNeřiďte vozidla, protože Alzheimerova choroba může zhoršit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, a Vy smíte provádět tyto činnosti pouze tehdy, pokud Vám lékař řekne, že je to pro Vás bezpečné. Nepoužívejte jakékoli nástroje nebo stroje, protože tento lék může vyvolat únavu, závratě a svalové křeče. Pokud k tomuto dojde, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Adonep OROTABObsahuje zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií

Tento přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ADONEP OROTAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Adonep OROTAB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 5 mg každý večer. Po jednom měsíci užívání Vám lékař může říci, abyste užíval/a dávku 10 mg každý večer. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.

Užívejte tablety Adonep OROTAB ústy večer, předtím, než jdete spát. Tabletu položte na jazyk a nechte ji před polknutím rozpustit. Polykanou tabletu můžete nebo nemusíte zapít vodou, podle toho, čemu dáte přednost.

Síla tablety, kterou užíváte, se může změnit v závislosti na době, po jakou lék užíváte, a dle toho, jak Vám doporučí lékař. Vždy byste se měl/a řídit doporučeními Vašeho lékaře nebo lékárníka, jak a kdy užívat Váš lék. Neupravujte si sami dávku bez doporučení lékaře. Lékař nebo lékárník Vám poradí, jak dlouho byste měl/a pokračovat s užíváním tablet. Budete muset v určitých intervalech navštěvovat svého lékaře, aby posoudil Vaši dosavadní léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil/a více přípravku Adonep OROTAB, než jste měl/aNeužívejte více než jednu tabletu každý den. Jestliže jste užil/a více tablet, mohou se u Vás objevit následující příznaky: nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závratě vestoje), problémy s dýcháním, kolaps a křeče. Ihned zavolejte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnicí. Do nemocnice s sebou vždy vezměte tablety a jejich obal, aby lékař věděl, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Adonep OROTABJestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezmete si jednu tabletu následující den v obvyklou dobu. Pokud zapomenete užívat lék po dobu delší než týden, zavolejte svému lékaři předtím, než budete užívat lék dále. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Adonep OROTABNepřestávejte užívat tablety, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Adonep OROTAB nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Ve většině případů tyto účinky vymizí, aniž by si vyžádaly ukončení léčby. Řekněte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z uvedených účinků a pokud jsou pro Vás příliš obtěžující.

Pacienti užívající přípravek Adonep OROTAB nahlásili následující níže uvedené nežádoucí účinky:Řekněte svému lékaři, jestliže pocítíte během léčby přípravkem Adonep OROTABkterýkoli z těchto účinků:Závažné nežádoucí účinky:

Jestliže si všimnete těchto závažných nežádoucích účinků, okamžitě musíte informovat lékaře. Možná budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

poškození jater, např. hepatitida (zánět jater). Mezi příznaky hepatitidy patří nevolnost nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu, to, že se necítíte celkově dobře, horečka, svědění, žloutnutí kůže a očního bělma a tmavě zbarvená moč (pravděpodobně postihuje méně než 1 pacienta z 1 000 pacientů).

žaludeční nebo dvanáctníkové vředy. Příznaky vředů jsou bolest žaludku a nepříjemný pocit (zažívací obtíže) v oblasti mezi pupkem a hrudní kostí (pravděpodobně postihuje méně než 1 ze 100 pacientů).

krvácení do žaludku nebo do střev. Může způsobit vylučování černé dehtovité stolice nebo přímo krve konečníkem (pravděpodobně postihuje méně než 1 ze 100 pacientů).

epileptické záchvaty nebo křeče (pravděpodobně postihuje méně než 1 ze 100 pacientů).

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)

průjem

nevolnost nebo zvracení

bolesti hlavy

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)

nachlazení

ztráta chuti k jídlu

halucinace (vidění nebo slyšení něčeho, co není přítomné)

agitovanost

agresivní chování

mdloby

závratě

nespavost (potíže s usínáním)

úrazy

trávicí obtíže

kožní vyrážka

svědění

svalové křeče

neschopnost udržet moč (inkontinence)

únava

bolesti

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000)

pomalý srdeční tep

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

ztuhlost nebo neovladatelné pohyby zejména obličeje a jazyka, ale také končetin

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud se u Vás objeví jakýkoli nežádoucí účinek, který není této příbalové informaci neuvedený, informujte o tom, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ADONEP OROTAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Adonep OROTAB nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistrech a krabičce za výrazem „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Adonep OROTAB obsahuje

Léčivou látkou přípravku Adonep OROTAB je donepezili hydrochloridum. Jedna tableta přípravku Adonep OROTAB 5 mg tablety dispergovatelné v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg.Jedna tableta přípravku Adonep OROTAB 10 mg tablety dispergovatelné v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou:Draselná sůl polakrilinu, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (usušenýrozprášením), dihydrogen-citronan sodný, aspartam (E951), sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Adonep OROTAB vypadá a co obsahuje toto balení 5 mg: bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „5“ na jedné straně a hladké na straně druhé10 mg: bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „10“ najedné straně a hladké na straně druhé

Balení:Blistry buď se 7, 10, nebo 14 tabletami dispergovatelnými v ústech

Velikosti balení:10, 14, 28, 30, 56, 98, 126, 154 a 196 tablet dispergovatelných v ústech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

Výrobci:Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, IrskoEurogenerics N.V., Eigenlostraat 5 – 9100 Sint-Niklaas, BelgieGenepharm S.A, 18th Km Marathonos Avenue, 153 51 Pallini Attikis, ŘeckoLAMP S. PROSPERO S.P.A., Via della Pace, 25/A, 41030 San Prospero (Modena), ItálieSTADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, NěmeckoSTADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, A-1190 Wien, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:

Donepezil STADA 5 mg (10 mg) Schmelztabletten

Belgie:

Donepezil Instant

EG 5 mg (10 mg) orodispergeerbare

tabletten

Lucembursko:

Donepezil Instant EG 5 mg (10 mg) comprimés orodispersibles

Česká republika:

Adonep OROTAB 5 mg (10 mg), tablety dispergovatelné v ústech

Německo:

Donepezilhydrochlorid AL 5 mg (10 mg) Schmelztabletten

Španělsko:

Donepezilo Flas STADA 5 mg (10 mg) comprimidos bucodispersables EFG

Irsko:

Donesyn 5 mg (10 mg) orodispersible tablets

Polsko:

Donepezil STADA ORO

Portugalsko:

Donepezilo Ciclum

Rumunsko:

Donepezil STADA Hemofarm 5 mg (10 mg) comprimate orodispersabile

Velká Británie:

Donepezil hydrochloride 5 mg (10 mg) orodispersible tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.7.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108194/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Adonep OROTAB 5 mg Adonep OROTAB 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 5 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mgJedna 10 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg

Jedna 5 mg tableta obsahuje 5 mg aspartamu a 124,69 mg laktosy (usušené rozprášením)Jedna 10 mg tableta obsahuje 10 mg aspartamu a 249,39 mg laktosy (usušené rozprášením)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta dispergovatelná v ústech.

5 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „5“ na jedné straně a hladké na straně druhé

10 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „10“ na jedné straně a hladké na straně druhé

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Adonep OROTAB tablety dispergovatelné v ústech jsou určeny k symptomatické léčbě mírně až středně těžké Alzheimerovy demence.

4.2

Dávkování a způsob podání

Perorální podání.Dospělí / Starší osobyLéčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (podává se jednou denně). Adonep OROTAB se podává perorálně, večer, těsně před spaním. Tableta se má položit na jazyk, nechat rozpustit a až poté polknout. Podle toho, čemu dává přednost, pacient může nebo nemusí polykanou tabletu zapít vodou. Dávka 5 mg/den by měla být ponechána beze změny po dobu nejméně jednoho měsíce, aby bylo možné zhodnotit prvotní klinickou odpověď na léčbu a také aby koncentrace donepezil-hydrochloridu dosáhly rovnovážného stavu. Po klinickém zhodnocení měsíc trvající léčby dávkou 5 mg/den může být dávka donepezilu zvýšena na 10 mg/den (jedenkrát denně). Maximální doporučená denní dávka je 10 mg. Dávky vyšší než 10 mg/den nebyly v klinických studiích studovány.

Léčba by měla být zahájena a sledována lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou Alzheimerovy demence. Diagnóza by měla být stanovena podle schválených postupů (např. DSM IV, ICD 10). Terapie donepezilem by měla být zahájena pouze v případě, že je k dispozici o pacienta pečující osoba, která bude pravidelně sledovat užití léku pacientem.

Udržovací léčba může pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta terapeuticky přínosná. Proto by měl být klinický přínos donepezilu pravidelně vyhodnocován. Jestliže již nelze prokázat terapeutický účinek, je nutné zvážit přerušení terapie. Individuální odpověď na donepezil nelze předpovědět.

Při přerušení léčby je pozorováno postupné snížení prospěšných účinků přípravku Adonep OROTAB.

Porucha funkce ledvin:U pacientů s poruchou funkce ledvin lze použít obdobný režim dávkování, protože clearance donepezilu není touto poruchou ovlivněna.

Porucha funkce jater:Vzhledem k možnému zvýšení hladin léčiva u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater (viz bod 5.2) by mělo být navyšování dávky prováděno s ohledem na individuální snášenlivost. Pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater nejsou k dispozici žádné údaje.

Děti a dospívajícíPodávání přípravku Adonep OROTAB dětem a dospívajícím do 18 let se nedoporučuje.

Pro dávkovací schémata, která není možné zabezpečit použitím této síly léčivého přípravku, jsou k dispozici jiné síly tohoto léčivé přípravku.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, piperidinové deriváty nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití donepezilu u pacientů s těžkou Alzheimerovou demencí, jinými druhy demence nebo jinými druhy poruchy paměti (např. snížení kognitivních funkcí související s věkem) nebylo studováno.

Anestezie: Je pravděpodobné, že donepezil, jako inhibitor cholinesterázy, prohloubí v průběhu anestezie sukcinylcholinový typ svalové relaxace.

Kardiovaskulární onemocnění: Vzhledem k jejich farmakologickému působení mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonický vliv na srdeční frekvenci (např. vést k bradykardii). Možnost tohoto vlivu může být důležitá především u pacientů se "sick sinus syndromem" nebo jinými supraventrikulárními poruchami vedení vzruchu, jako jsou sinoatriální nebo atrioventrikulární blok.

Byly hlášeny případy výskytu synkop a křečí. Při vyšetřování takových pacientů je třeba vzít v úvahu možnost blokády převodu vzruchu nebo dlouhých sinusových pauz.

Gastrointestinální onemocnění:

Pacienty, u nichž je zvýšené riziko vzniku

gastrointestinálních ulcerací, např. u pacientů s vředovým onemocněním v anamnéze nebo u pacientů, kteří současně užívají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), je třeba sledovat, zda se u nich příznaky vředového onemocnění neobjeví. Nicméně, klinické studie s donepezilem neprokázaly v porovnání s placebem zvýšení incidence peptických vředů ani gastrointestinálního krvácení.

Urogenitální poruchy: Přestože to nebylo v klinických studiích s donepezilem pozorováno, mohou cholinomimetika způsobit poruchu vyprazdňování močového měchýře.

Neurologická onemocnění: Záchvatovitá onemocnění: Předpokládá se, že cholinomimetika mají jistý potenciál vyvolávat generalizované křeče. Záchvatovitá symptomatologie však může být rovněž projevem Alzheimerovy choroby.

Cholinomimetika mohou potenciálně exacerbovat nebo vyvolat extrapyramidové symptomy.

Plicní onemocnění: Vzhledem k jejich cholinomimetickému působení by měly být inhibitory cholinesterázy pacientům s astmatem nebo obstrukčním plicním onemocněním v anamnéze předepisovány s opatrností.

Přípravek Adonep OROTAB nemá být podáván současně s jinými inhibitory acetylcholinesterázy, ani s cholinergními agonisty či antagonisty.

Těžká porucha funkce jater: Nejsou k dispozici žádné údaje o podávání tohoto přípravku pacientům s těžkou poruchou funkce jater.

Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam E951, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami, intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy, by tento přípravek neměli užívat.

Mortalita v klinických studiích vaskulární demence

U pacientů kteří splňovali kritéria NINDS-AIREN pro pravděpodobnou nebo možnou vaskulární demenci (VaD) byly provedeny tři šestiměsíční klinické studie. Kritéria NINDS-AIREN jsou vytvořena tak, aby identifikovala pacienty, jejichž demence je pravděpodobně vyvolána pouze vaskulárními příčinami, a vyloučila pacienty s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla při podávání donepezil-hydrochloridu v dávce 5 mg mortalita 2/198 (1,0%), při podávání donepezil-hydrochloridu v dávce 10 mg byla mortalita 5/206 (2,4%) a při podávání placeba byla mortalita 7/199 (3,5%). Ve druhé studii byla při podávání donepezil-hydrochloridu v dávce 5 mg mortalita 4/208 (1,9%), při podávání donepezil-hydrochloridu v dávce 10 mg byla mortalita 3/215 (1,4%) a při podávání placeba byla mortalita 1/193 (0,5%). Ve třetí studii byla mortalita při podávání donepezil-hydrochloridu v dávce 5 mg 11/648 (1,7%) a při podávání placeba byla mortalita 0/326 (0%). Kombinovaná mortalita v těchto třech studiích vaskulární demence byla celkově pro skupiny s donepezil-hydrochloridem (1,7%) numericky vyšší než u skupiny s placebem (1,1%), nicméně tento rozdíl nebyl statisticky signifikantní. Většina úmrtí u pacientů užívajících buď donepezil-hydrochlorid nebo placebo byla pravděpodobně způsobena různými cévními příčinami, které se dají očekávat u starší populace se základním vaskulárním onemocněním. Analýza všech závažných nefatálních i fatálních cévních příhod neprokázala rozdíl v jejich výskytu mezi skupinou, které byl podáván donepezil-hydrochlorid, a skupinou, které bylo podáváno placebo.

V souhrnných studiích s Alzheimerovou chorobou (n=4146) a při sloučení těchto studií se studiemi jiných demencí, včetně studií vaskulární demence (celkový počet n= 6888), mortalita u skupin s placebem numericky převýšila mortalitu u skupin, kterým byl podáván donepezil-hydrochlorid.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochlorid samotný ani kterýkoliv z jeho metabolitů neinhibuje u člověka metabolismus teofylinu, warfarinu, cimetidinu nebo digoxinu. Metabolismus donepezil-

hydrochloridu není ovlivňován současným podáním digoxinu nebo cimetidinu. In vitro studie ukázaly, že na metabolismu donepezilu se účastní izoenzymy 3A4 cytochromu P450 a v menším rozsahu i izoenzymy 2D6. Studie lékových interakcí prováděné in vitro ukázaly, že ketokonazol (inhibitor CYP3A4) a chinidin (inhibitor CYP2D6), inhibují metabolismus donepezilu. Proto by tyto a další CYP3A4 inhibitory, jako jsou itrakonazol a erytromycin, a CYP2D6 inhibitory, jako je fluoxetin, mohly metabolismus donepezilu inhibovat. Ve studii se zdravými dobrovolníky zvýšil ketokonazol střední hodnoty koncentrací donepezilu přibližně o 30%. Induktory enzymů, jako jsou rifampicin, fenytoin, karbamazepin a alkohol mohou hladiny donepezilu snižovat. Protože není rozsah inhibičního nebo indukčního účinku znám, měly by být takovéto kombinace léčiv používány opatrně. Donepezil-hydrochlorid může interagovat s léčivy, která mají anticholinergní aktivitu. Existuje také možnost synergického působení při současném podávání léčiv jako je sukcinylcholin, dalších látek blokujících nervovosvalový přenos, cholinergik nebo beta-blokátorů, které mají vliv na vedení vzruchu v srdci.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:Adekvátní údaje o podávání donepezilu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky, ale byla prokázána perinatální a postnatální toxicita (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Přípravek Adonep OROTAB by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení:Donepezil je vylučován do mléka u potkanů. Není známo, zda se donepezil-hydrochlorid vylučuje do lidského mateřského mléka a studie u kojících žen nejsou k dispozici. Proto by ženy, kterým je donepezil podáván, neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Adonep OROTAB má mírný nebo středně výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat strojeDemence může snížit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Navíc může donepezil vyvolat únavu, závratě a svalové křeče, především při zahájení léčby nebo při zvyšování dávky. Ošetřující lékař by měl rutinně hodnotit schopnost pacientů, kterým je donepezil podáván, nadále řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou průjem, svalové křeče, únava, nauzea, zvracení a nespavost. Nežádoucí účinky, které byly hlášeny častěji než v ojedinělých případech, jsou uvedeny níže, podle skupiny orgánových systémů a podle frekvence.

Třída orgánových systémů

Velmi časté (1/10)

Časté (1/100 až < 1/10)

Méně časté(1/1000 až < 1/100)

Vzácné (1/10 000 až < 1/1000)

Infekce a infestace

Běžné nachlazení

Poruchy metabolismu a

Anorexie

výživy

Psychiatrické poruchy

Halucinace**Agitovanost**Agresivní chování**

Poruchy nervového systému

Synkopa*ZávratěInsomnie

Záchvaty*

Extrapyramidové symptomy

Srdeční poruchy

Bradykardie

Sinoatriální blokAtrioventrikulárníblok

Gastrointestinální poruchy

PrůjemNauzea

ZvraceníAbdominální potíže

Gastrointestinální krváceníŽaludeční a duodenální vředy

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní dysfunkce včetně hepatitidy***

Poruchy kůže a podkožní tkáně

VyrážkaSvědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Inkontinence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest hlavy

ÚnavaBolest

Vyšetření

Mírný vzestup koncentrace svalové kreatinkinázy v séru

Poranění a otravy

Nehody

*Při vyšetřování pacientů pro synkopu nebo záchvaty by měla být vzata v úvahu možnost srdeční blokády nebo dlouhých sinusových pauz (viz bod 4.4). ** Hlášené případy halucinací, agitovanosti a agresivního chování se upravily snížením dávky nebo přerušením léčby. ***U pacientů s neobjasněnou poruchou funkce jater je třeba zvážit vysazení donepezilu.

4.9

Předávkování

Odhadnutý medián letální dávky donepezil-hydrochloridu podané jednorázově perorálně je u myší 45 mg/kg a u potkanů 32 mg/kg, čili přibližně 225krát, resp. 160krát, více než je maximální doporučená dávka u člověka, která činí 10 mg denně. U zvířat byly pozorovány známky na dávce závislé cholinergní stimulace, které zahrnovaly snížení spontánní pohyblivosti, nehnuté natažení vleže na břiše, vrávorání, slzení, klonické křeče, útlum dýchání, slinění, miózu, fascikulaci a sníženou teplotu povrchu těla.

Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit v cholinergní krizi charakterizovanou silnou nevolností, zvracením, sliněním, pocením, bradykardií, hypotenzí, útlumem dýchání, kolapsem a křečemi. Může se vyvinout prohlubující se svalová slabost, která může vést k úmrtí, pokud je postiženo dýchací svalstvo.

Jako u všech případů předávkování by měla být zahájena všeobecná podpůrná opatření. Terciální anticholinergika jako atropin mohou být použita jako antidota předávkování přípravkem Adonep OROTAB. Doporučuje se intravenózní podání atropin-sulfátu, jehož dávka má být titrována až do dosažení účinku: počáteční dávka od 1,0 do 2,0 mg i.v. s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik současně s kvartérními anticholinergiky, např. s glykopyrolátem, byly popsány atypické odpovědi krevního tlaku a tepové frekvence. Není známo, zda donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity mohou být odstraněny dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti demenci; anticholinesterázy. ATC kód: N06DA02

Donepezil-hydrochlorid je specifický a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy, převažující cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je in vitro více než 1000krát účinnější inhibitor tohoto enzymu než butyrylcholinesteráza, enzym, který je přítomný především mimo centrální nervový systém.

Alzheimerova demence

U pacientů s Alzheimerovou demencí, kteří se zúčastnili klinických studií, došlo po podávání 5 mg nebo 10 mg donepezil-hydrochloridu v jedné denní dávce a po dosažení ustáleného stavu k inhibici acetylcholinesterázové aktivity (měřeno na membránách erytrocytů) o 63,6% (5 mg dávky), resp. o 77,3% (10 mg dávky), přičemž tato měření byla prováděna vždy po podání příslušné dávky. Inhibice acetylcholinesterázy (AChE) v erytrocytech prostřednictvím donepezil-hydrochloridu korelovala se změnami v ADAS-Cog, což je citlivá stupnice, která zkoumá vybrané kognitivní aspekty. Schopnost donepezil-hydrochloridu ovlivnit průběh základního neuropatologického procesu nebyla studována. Proto se donepezil nedá považovat za látku, která by měla jakýkoliv vliv na progresi onemocnění.

Účinnost léčby Alzeheimerovy choroby donepezil-hydrochloridem byla zkoumána ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích, 2 studie trvaly 6 měsíců a 2 studie 1 rok.

Po ukončení 6timěsíční klinické studie byla léčba donepezil-hydrochloridem analyzována za použití kombinace 3 kriterií účinnosti: ADAS-Cog (měřítko kognitivních funkcí), měřítko globálních funkcí CIBIC (Clinician Interview-Based Impression of Change with Caregiver Input) a měřítko denních aktivit (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale - měřítko posuzující schopnosti v rámci společenských vztahů, domácích činností, koníčků a péči o sebe sama).

Nemocní, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzováni jako respondéři (pacienti odpovídající na léčbu).

Odpověď =

Zlepšení ADAS-Cog alespoň o 4 bodyŽádné zhoršení v měřítku CIBIC

Žádné zhoršení v měřítku denních aktivit “Activities of Daily Living Subscale Clinical Dementia Rating Scale”

% odpovědiSoubor „Intent to treat“ n = 365

Hodnotitelný souborn = 352

Placebová skupina

10 %

10 %

Donepezil-hydrochlorid, 5 mg

18 %

*

18 %

*

Donepezil-hydrochlorid, 10 mg

21 %

*

22 %

**

* p < 0,05

** p < 0,01

Donepezil-hydrochlorid vyvolal na dávce závislé statisticky významné zvýšení procenta pacientů, kteří byli vyhodnoceni jako respondéři na léčbu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Maximálních hladin v plazmě je dosaženo přibližně za 3 až 4 hodiny po perorálním podání. Koncentrace v plazmě a plocha pod křivkou rostou přímo úměrně s dávkou. Terminální poločas je přibližně 70 hodin, takže opakované podávání dávek jednou denně vede k postupnému dosažení ustáleného stavu. Přibližného ustáleného stavu je dosaženo do 3 týdnů od zahájení terapie. Poté, co je dosaženo ustáleného stavu, vykazují plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu a s tím související farmakodynamická aktivita v průběhu dne jen malé výkyvy.

Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv.

Distribuce: Donepezil-hydrochlorid je přibližně z 95% vázán na proteiny lidské plazmy. Míra vazby aktivního metabolitu, 6-O-desmethyl-donepezilu, na proteiny plazmy není známa. Distribuce donepezil-hydrochloridu v různých tkáních těla nebyla dokonale prostudována. Nicméně, ve farmakokinetické studii (mass balance), provedené u zdravých dobrovolníků mužského pohlaví, zůstalo 240 hodin po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného

14C přibližně 28% dávky nevyloučeno. To nasvědčuje tomu, že donepezil-

hydrochlorid a/nebo jeho metabolity mohou přetrvávat v těle déle než 10 dní.

Metabolismus/Vylučování: Donepezil-hydrochlorid je vylučován močí jak v nezměněné formě, tak metabolizovaný systémem cytochromu P450 na různé metabolity, z nichž ne všechny byly identifikovány. Po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného

14C byla radioaktivita v plazmě, vyjádřená jako procento podané dávky, přítomná

především jako nezměněný donepezil-hydrochlorid (30%), 6-O-desmethyl-donepezil (11% -jediný metabolit, který vykazuje aktivitu obdobnou donepezil-hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxid (9%), 5-O-desmethyl-donepezil (7%) a glukuronidový konjugát 5-O-desmethyl-donepezilu (3%). Přibližně 57% celkově podané radioaktivity bylo detekováno v moči (17% jako nezměněný donepezil) a 14,5% ve stolici, což naznačuje, že biotransformace a vylučování močí jsou hlavními cestami eliminace. Neexistují žádné údaje, které by naznačovaly enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu a/nebo kteréhokoli z jeho metabolitů.

Koncentrace donepezilu v plazmě se snižují s poločasem přibližně 70 hodin.

Pohlaví, rasa ani kouření nemají klinicky signifikantní vliv na koncentrace donepezil-hydrochloridu v plazmě. Farmakokinetika donepezilu nebyla formálně studována u starších

zdravých osob nebo u pacientů s Alzheimerovým onemocněním nebo vaskulární demencí. Nicméně, střední hladiny v plazmě u pacientů se shodují s hladinami u mladých zdravých dobrovolníků.

Pacienti s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater mají zvýšené koncentrace donepezilu v ustáleném stavu; střední hodnoty AUC jsou vyšší o 48% a střední hodnoty Cmaxjsou zvýšeny o 39% (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Rozsáhlé testování na experimentálních zvířatech ukázalo, že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než předpokládané farmakologické účinky plynoucí ze skutečnosti, že se jedná o cholinergní stimulátor (viz bod 4.9). Donepezil není mutagenní v testech s bakteriemi ani se savčími buňkami. Některé klastogenní účinky se objevily in vitro v koncentracích pro buňky zřetelně toxických a převyšujících více než 3000násobně rovnovážné plazmatické koncentrace in vivo. Žádné klastogenní nebo jiné genotoxické účinky nebyly při mikronukleus testu in vivo u myši pozorovány. Onkogenní potenciál nebyl v dlouhodobých studiích kancerogenity u potkanů a myší prokázán.

Donepezil-hydrochlorid nemá vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani králíků, měl ale mírný vliv na počet mrtvě narozených plodů a časné poporodní přežití mláďat, pokud byl podán březím potkaním samicím v dávkách 50krát vyšších než jsou dávky u člověka (viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Draselná sůl polakrilinu Mikrokrystalická celulosaMonohydrát laktosy (usušený rozprášením)Dihydrogen-citronan sodnýAspartam (E 951)Sodná sůl kroskarmelosyKoloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/PCTFE/Al a Al/Al blistry

Velikosti balení: 10, 14, 28, 30, 56, 98, 126, 154 a 196 tablet dispergovatelných v ústech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

5 mg: 06/120/12-C10 mg: 06/121/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.2.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

13.7.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adonep OROTAB 5 mg Adonep OROTAB 10 mg tablety dispergovatelné v ústechdonepezili hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mgJedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tento přípravek obsahuje laktosu a aspartam. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety dispergovatelné v ústech.

Velikost balení10 (14, 28, 30, 56, 98, 126, 154, 196) tablet dispergovatelných v ústech

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Tabletu položte na jazyk a nechte ji před polknutím rozpustit. Polykanou tabletu můžete nebo nemusíte zapít vodou.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18DE-61118 Bad VilbelNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:5 mg: 06/120/12-C10 mg: 06/121/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Adonep OROTAB 5 mg Adonep OROTAB 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adonep OROTAB 5 mg Adonep OROTAB 10 mg tablety dispergovatelné v ústechdonepezili hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.